Your SlideShare is downloading. ×
0
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ed De Myttenaere (Ymere), Regie van Sourcing

903

Published on

Presentatie bij conferentie Regie van Sourcing. Organisatie IT Executive, 22 april 2009 …

Presentatie bij conferentie Regie van Sourcing. Organisatie IT Executive, 22 april 2009
TITEL: De sourcingstrategie: eerst een blauwdruk ICT opstellen
DOOR: Ed de Myttenaere, ICT manager Ymere.
Woningcorporatie Ymere is met een omvangrijk IT-moderniseringstraject
bezig, waarbij zowel de IT-infrastructuur, de belangrijkste bedrijfsapplicaties als het fysieke datacenter worden vernieuwd.
Voor enkele van deze onderdelen is besloten tot uitbesteding.
Om de regie te houden op zowel de contractonderhandelingen als de implementatie is Ymere gestart met het opstellen van een blauwdruk ICT-infrastructuur.
Ed de Myttenaere is ICT manager bij Ymere.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
903
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Regie van Sourcing “De regie regisseren” Utrecht, 22 april 2009 ing. Ed de Myttenaere MBA
 • 2. Agenda • Ymere • Trends bij Woningcorporaties • Weet wat je wilt • Denken zelf doen, Laten doen inkopen • Evenwichtige partners zoeken • Resultaten 29-4-2009 Pagina 2
 • 3. Stichting Ymere • Fusie Ymere met Woonmaatschappij jan. 2008 • Drie primaire bedrijfsfuncties: – Beheer; klantenservice, vastgoed- en gebiedsbeheer – Ontwikkeling; vastgoed- en gebiedsontwikkeling – Belegging; beheer van de vastgoedportefeuille • Grote hoeveelheid partners o.a. klanten, overheid, leveranciers, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties • Klanten verwachten tijd en plaats onafhankelijke dienstverlening • Grote informatiebehoefte – Intern: sturen en beleid – Extern: verantwoording, transparantie 29-4-2009 Pagina 3
 • 4. Stichting Ymere Facts & figures • 8 vestigingen • 1000 FTE • 85.000 VHE, waaronder 80.000 woningen • Omzet > € 750.000.000,= • Grote investeringen in periode tot 2012 – nieuwbouw en renovatie – meer dan 3 miljard 29-4-2009 Pagina 4
 • 5. 11 Letters 2 Woorden Letters in willekeurige volgorde ASTO RTI 29-4-2009 Pagina 5
 • 6. Ymere ICT Strategie 29-4-2009 Pagina 6
 • 7. Business Trends in de corporatiesector ICT Consequenties Informeren/Communiceren • Veranderingen Time to market verkorten • Leefbaarheid Efficiënter Werken/ • Bouwen • Zorg, Wonen en Welzijn ICT moet goedkoper • Klant centraal Huurders via Internet in primair • Tranparantie proces • Economische Realiteit Verhoging beschikbaarheid (24x7?) Pagina 7
 • 8. 29-4-2009 Pagina 8
 • 9. Blauwdruk ICT infrastructuur Weet wat je wilt www.wordle.net 29-4-2009 Pagina 9
 • 10. Weet wat je wilt Beleidskader Strategie Uitgangspunten, Richtlijnen & Standaarden Visie B2C - Particulieren B2B – Institutioneel / Commercieel Bewoners Bedrijven en instellingen PMC segment Sociale huur Verhuur aan Student & Wonen onderwijsinstellingen en via Studentenwoningweb Verhuur aan (zorg)instellingen Wonen & Zorg Wonen & Stijl Bedrijfsonroerend Goed Ymere Raad van Bestuur Bestuurlijke zaken Strategie Communicatie Portefeuillehouder Wonen HR & O (lid RvB) Portefeuille Portefeuille Portefeuille Waardeontwikkeling, Gebieds- en Project- Wonen Financien en ontwikkeling Ondersteuning In fo rmatie- & ken nis- Klan ten Externe partijen Relatie-management Contract-management Portefeuille-management Directie-secretaris management Directeur Bedrijfsvoering Concernfinancien Directie Projectontwikkeling Waarde- en Directie Markten Noord West portefeuillesturing Projectontwikkeling Directie Vestiging Bedrijfsvoering & & Innovatie Midden Telefoon Projectontwikkeling Ondersteuning Internet Internet Zuid Oost Email Email Informatisering CCC Balie Post Post Advies Regio Planning en & Vastgoed Technische Manager programmering Beheren h uurbeleid projectbegeleiding ICT-automatisering Bedrijfs- Procesmanagement voering Marketing & Office- Bewonersbegeleiding management Vastgoedadvies Kwaliteitszorg Beh eren woondiensten Planning, Control & PMC´s Deurwaard er Beheren Po rtefeuille Klantbeheer Kwaliteit Facilitaire zaken Workflow management Beh eren verkoopcontract Ondersteuning PMC´s strategie Teamleider Financiële Administratie Aannemers Won ingNet Vastgoed- Sociale huur Wonen beheer Ton en Klantbeeld Zorg & Wonen Student & Wonen Documen t management Belastingdienst Wonen & Stijl Woonzuil & WIP Beheren aankoopcontract Gebieds- Servicebedrijf Ymere Bedrijven en O.G. Berekenen bed rijfswaarde beheer Gemeenten Beh eren Contacten Taskforce mensen Data warehouse Ymere.nl Centraal Contact wijken en werken Medewerker 7 vestigingen Beh eren Waternet Center 13 wijken Haarlem, Haarlemmermeer, Taxatie-management Beheren Klanten Senior Medior Junior Data An alyse leveran cierscontract Ken nissysteem Almere, Amsterdam-Centrum, Nuo n Onderhoudsstrategie VvE-beheer Amsterdam-Noord, en aanbesteding Amsterdam-West, Beheren Externe Partijen Beheren h uurcontract Beh eren PMC Service meldkamer Business In telligence Ban ken Amsterdam-Oost Advies & Innovatie Juridische Zaken Structuur ESB Communicatie- Monitoring Berich t-routering Beveiliging besturin g Financiële administratie P&O Technisch Beheer Sociaal Beheer Projectadministratie Vastg oedadministratie Rapp ortage Inrichting Wetgever / Toezichthouder intern Overheid Overheid / Overig • Ministeries • Politie Man agement • Provincies • WSW Inkoop rapportage • Gemeenten • CFV Beheren leefbaarheids- • Belastingdienst Administreren Grootboek Beheren so ciaal beleid pro jecten Kwartaal rap portage Beheren Meerjaren- on derhoud Klant(en) Ymere Wonen Toeleveranciers Beheren WWS p unten Ad ministreren Jaarrekening Beheren Beheren Debiteuren betalingsregelingen Beheren Mutatie- Gebiedsontwikkeling- Beheren Strategie Beh eren Bezit (incl. aan- Beheren extern on derhoud Ad ministreren pro jecten Overheid & verkoop Beh eren 13 wijken Personeels- • Ministeries Crediteuren Producten & Marketing & Personeel & Kwaliteitszorg Financien mutaties en • Provincies Beh eren Rep aratie- Beheren Vastleggen Diensten Communicatie Organisatie Externe verslaglegging • Gemeenten autorisaties Beheren Toby Consolideren on derhoud onderhoudsprojecten kenmerken VHE • Politie • WSW Strategisch Beheren relaties Beheren relaties • CFV RE-FX Flexible Real (klanten, (partners, Estate Management SAP BI Middleware Niet toegewezen opdrachtgevers) leveranciers) SAP ECC Ymere • Gebieds- & Tactisch beheren vastgoed Beheren Beheren Project- Financiele Contracten Beheren Beheren Opstellen Planning & ontwikkeling huurbeleid PMC´s Onderhouds- Control administratie & Inkoop • Wonen – begroting Klanten Beheren strategie Leveranciers Servicebedrijf VvE’s Financiele VvE’s Beheren Beheren (Her)ontwikkelen rapportage Leveranciers klantcontacten vastgoed Opstellen Beheren Opstellen Uitvoeren huurbeleid PMC's onderhouds- planning Partners begroting & B Tactisch • Woning- Beheren Beheren control e corporaties Kopers Beheren VvE’s VvE-adm Beheren Juridische zaken h Kopers- Beheren Projecten en urenregistrtaie • Particulier e contacten • Institutioneel/ Beheren vastgeodadministratie r Beheren Kwaliteit FI MM RE PCA PCA CCA Beheren klantenadministratie Beheren Kennis commercieel Doorvoeren e Verkopen vastgoed MM PM PCA n Beheren Jaarlijkse B (SD) Beheren Inkoop- RE huur- Gebieds-relaties e k contracten verhoging RE Gebied en Aankopen vastgoed PS h w Product en • Gemeenten wijkcontacten e a B dienst- • Ministeries Beheren r l e leveranciers • Politie Verkopen vastgoed Overheid Sociaal beheer Bezit crediteuren e i h RE B - Ministeries • Banken • Bewonersver. Kopers n t e en omgeving e - Gemeenten • Deurwaarders • Onderwijs- - Particulier e r Afrekenen B h - Politie instellingen • Project- - Institutioneel/commercieel i e service- (Her)ontwikkelen vastgoed B e e -WSW PS f t n • Zorg-instellingen ontwikkelaars Onderhouden vastgoed e h r -CFV kosten i , • Woon- B h e e - Belastingdienst n c Planmatig onderhoud Beheren bemiddelaars e e r n Huur-incasso a k o Huurders Aankopen vastgoed h r e p • Makelaars Operationeel Huurders- Mutatie-Plus onderhoud RE en hulp- n e n Gebiedsrelaties e e n r • Aannemers Partners c n t verlening contacten - Gemeenten Dagelijks onderhoud B2B – r n o • Installatie- - Corporaties i n r - Ministeries e v j institutioneel/ - Aedes bedrijven ë i a - Politie Beheren VvE's Beheren n k a e RE commercieel - KWH Vastgoedexploitatie l s c • Service- - Bewonersverenigingen l s c debiteuren e t - Onderwijsinstellingen Beheren bedrijven k a t t Technisch beheren vastgoed & e - Zorginstellingen B2C Particulier Operationele Beheren l n g - • Onderhouds- a n RE Sociaal beheren bezit en omgeving Inkoop a t o grootboek bedrijven Verhuren vastgoed d j Interne product-/ n e e & PM m u & dienstenleveranciers t n d i r - G & PO c a a u n i i - Servicebedrijf Vastgoedexploitatie o d d r i d n Overig n m m e Partners Werknemers s i k t i i n Technisch beheren v astgoed Primaire Tactische • Woningscorporaties • Eigen personeel t s o Externe product-/ a n n r processen processen r c o PM • Aedes • Extern personeel dienstenleveranciers c i i e a h p • KWH - Banken t s s g PS t e - Deurwaarders Strategische Ondersteunen e t t i Huurders i processen de processen - Ontw ikkelaars n r r s - Particulier e z - Woonbemiddelaars a a t - Institutioneel/commercieel Verhuren vastgoed a - Makelaars t t r k - Aannemers RE i i a RE e FI RE PS FI MM - Installatiebedrijven e e t n - Onderhoudsbedrijven i FI CATS e Operatie Uitvoering Bedrijfs-domein Informatie/Kennis en Technologie domein Communicatie domein Pagina 10
 • 11. Denken zelf doen, Laten doen inkopen Mode r ne T e c hn ng ologi e i ss o pl O n ze e Aa w Be np as baa r 80-20 Regel er nci Betro a v er u wbaa le rke rh eid te S 29-4-2009 Pagina 11
 • 12. Evenwichtige partners zoeken 29-4-2009 Pagina 12
 • 13. Resultaten •Vervanging primaire systemen •Bedrijfsvoering G&PO •Bedrijfsvoering Servicebedrijf •Nieuwe Desktopomgeving •Citrix XenApp5 •Provisioning •Integratie call-centers •75 Agents •IPT 2010: Implementatie SAP 29-4-2009 Pagina 13
 • 14. Lessons Learned • Control niet uit handen geven! • Geen misverstanden • (Bedrijfs)Doelen blijven helder • Weinig tot geen reparatietrajecten na implementatie • Complexiteit infrastructuur teruggebracht Pagina 14
 • 15. ASTO RTI = TOYOTA PRIUS 29-4-2009 Pagina 15
 • 16. 29-4-2009 Pagina 16

×