Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reorganisatie

180 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reorganisatie

  1. 1. Reorganisatie Gratis training Lean & Six Sigma Postmerger biedt uw management gratis* een training aan waarin de Allereerst dient organisatiebreed de noodzaak van valkuilen en het nut voor uw organisatie bij het toepassen van Lean & Six Sigma worden behandeld. verandering duidelijk te zijn. Deels is dit een zaak van het * Bij organisaties vanaf 100 werknemers en onder voorbehoud van beschikbaarheid trainer uitleggen van de organisatieverandering, dit is de rationele kant. Niet vergeten dient te worden dat In de training wordt behandeld: werknemers zich vaak jaren hebben ingezet voor de Verschillen tussen Lean & Six Sigma, valkuilen en nut organisatie en veel zijn logischerwijs niet betrokken Klant (Voice of the Customer) en Interne klant (Voice of the Business) geweest bij de planvorming voor de organisatieverandering. Klantgroep en diensten (Value Mapping) Vertalen van de klantwens naar de organisatie Er is een Engels gezegde: ‘too many cooks will spoil the Doen we wat de klant verwacht? (De 9 vormen van verspilling) food’ en dat geldt meer dan eens ook voor Symptomen, oorzaken, knelpuntenanalyse organisatieverandering. Een kernteam dient richting te Een goed verbeterplan geven aan de verandering. De ingrediënten kunnen wel Toepassen van de Ease Impact matrix en keuze door MT door de organisatie aangedragen worden om zo concreet en uitvoerbaar als mogelijk de organisatie te veranderen. Essentiële punten bij verandermanagement De training duurt 1 uur en heeft tot doel u te voorzien van praktische informatie over valkuilen en nut van Lean & Six Sigma. De training kan bij u op kantoor gegeven worden en maatwerk is mogelijk door focus op een specifiek onderdeel. Aanmelding voor de gratis training Lean & Six Sigma: Winst verbet ering ants Org anis atieadv Ver and ies consult ering U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen aan Overt Pr ojecto uig r ganisa Pro en ces ck tie ment Manag ch e de ambi Feedba tie Analytis Actiepla n robrecht.heukers@postmerger.nl of via telefoonnummer manage Compe tentieo ntwikk Eendu eli ng idige bood schap Draagv Afdel lak Senior ingsov erstijg ende Gesp reksp concep ten 06 – 44990498 (drs. ing. Robrecht Heukers). artne r ur Ketens seigenaren ties amenh ang Reg isse Scena ri o’s Gedr ag Interven Best pract Proce Betro ices uwba ar den Comm unicat ie Veran derdo Sturen el ductie Metho Verand Samen teit ercapa ci d Kostenre de org met anisatie Big Fou r achterg ron d Postmerger Postmerger duurzaam identificeren en oplossen van knelpunten in organisaties duurzaam identificeren en oplossen van knelpunten in organisaties www.heukersadvies.nl is eigenaar van www.postmerger.nl, www.ikhebplanschade.nl en www.mijnzienswijze.nl.©2011 Heukers advies, Postmerger is een concept van Heukers advies, aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend Wilt u meer informatie over organisatieadvies? Kijk op www.postmerger.nl
  2. 2. Postmerger © verbeterprogramma Winstverbetering, kostenreductie en procesoptimalisatie Postmerger © verbeterprogramma Winstverbetering, kostenreductie en procesoptimalisatieHerkent u dit? Voorbeeld opbouw van het Postmerger verbeterrapportUw organisatie heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt:groei, samenvoeging of verandering van activiteiten. Door de organisatie-veranderingen ontstaan vaak ook knelpunten, bijvoorbeeld: Per verbetervoorstel een• Een veelvoud van afdelingen is bij diverse activiteiten betrokken en duidelijke weergave van de hierdoor loopt het proces vertraging op of ontstaan onduidelijkheden. knelpunten en oplossingen,• Bedrijfsprocessen zijn goed beschreven en actueel en toch loopt het Hierbij zijn het (financiële) proces tussen de diverse afdelingen niet optimaal. effect, de investering, organisatiecapaciteit, risico’s• (Interne) klanten merken dat de onderlinge afstemming binnen de en samenhang met andere onderneming niet altijd soepel verloopt. verbeteringen uitgewerkt.Dit zijn symptomen dat het nuttig is om processen te verbeteren en daarmeede effectiviteit en efficiency in de organisatie te verhogen. Vo orPostmerger verbeterprogramma 2. Keuze verbeterprojecten be el d (Grootte van de bol is financieel effect) Door van de verbeter- HoogSamen met u kunnen wij door middel van een verbeterprogramma de I1 O2 O3 voorstellen de impact,knelpunten in uw organisatie in kaart brengen. Belangrijke aandachtspunten investering en de Risicozijn hierbij bijvoorbeeld of de organisatie goed aansluit op de organisatie- P1 implementatierisico’s tedoelstellingen of de processen optimaal zijn ingericht. O1 P2 vergelijken, kan een F1 I2 afgewogen keuze LaagMet u stellen wij een verbeterprogramma op dat bestaat uit drie stappen: gemaakt worden welke Laag Investering Hoog verbeteringen prioriteit Per verbetervoorstel wordt de situatie, de knelpunten en mogelijke Primaire proces Ondersteunend proces Facilitaire processen Inkoop krijgen. oplossingen uitgewerkt. Voorbeeldorganisatie 2 Postmerger © 15-01-2011 Afgewogen keuze welke verbeterpunten vooralsnog wel of niet te implementeren op basis van indicatie financiële effect, benodigde investering, risico’s en samenhang tussen de verbetervoorstellen. Uitwerking van gekozen verbetervoorstellen in overzichtelijke implementatieplannen. Per verbetervoorstel wordt een overzichtelijkOnze toegevoegde waarde implementatieplan geschreven waarbijWij streven ernaar om zoveel mogelijk de aanwezige kennis in uw organisatie inzichtelijk wordt gemaaktte benutten. Onze ervaring is dat verbetervoorstellen hierdoor doorgaans beter in welke stappen hetaansluiten op de praktijk, beter te implementeren zijn en er meer draagvlak is. verbetervoorstel kan worden gerealiseerd.Onze toegevoegde waarde zit in de combinatie van uw kennis van deorganisatie én onze 10 jaar ervaring met verbeterprojecten. Postmerger, duurzaam identificeren en oplossen van knelpunten in organisaties Postmerger, duurzaam identificeren en oplossen van knelpunten in organisaties

×