Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Social Mediain B2B marketing #Heembouw
Heembouw	                                                         ...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Onze visie	      Wij creëren en realiseren   dé integrale huisvestingsoplossing.Social Media in B2B marketing #Hee...
Strategie	                                                        ...
Doelstellingen	    	 Heembouw positioneren als innovatieve,   	 kennisdragende partij    	 Laten zien waar we mee ...
2011	                                                           ...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Monitoring	                           Geckoboard                     NetVib...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Specifieke                      zoekopdrachten                     	 Lijsten met...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
september 2012                     januari 2013Social Media in B2B marketing #Heembouw
september 2012                     januari 2013Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Organisatie	                        Social                        Media   ...
Organisatie	                          Social                          Me...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Organisatie	                          Social                          Me...
Organisatie	                          Social                          Me...
Organisatie	                          Social                  Blog      ...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Organisatie	                          Social                  Blog      ...
Resultaten	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#monument076	Social Media in B2B marketing #Heembouw
Social Media in B2B marketing #Heembouw
#Co-creatie	    	 De Oevers (B2C) - woningbouw    	 Harbour Village (B2B) - utiliteitsbouw    	 Succesvolle inzet...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
#Vine	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#LeanBouwen	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#LeanBouwen	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#LeanBouwen	    	Informatie-    middagen    enthousiast    ontvangenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
#LeanBouwen	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#BIM	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#BIM	    	 Kennis delen     in discussies    	Meewerken    aan onderzoek    afstudeerdersSocial Media in...
#BIM	    	Presentatie    BIM in de    praktijk voor    Bouwend    Nederland    afdeling    Leid...
Social Media in B2B marketing #Heembouw
Continu verbeteren	Social Media in B2B marketing #Heembouw
Facebook	   	 Meer continuiteit   	 op onze tijdlijn   	 Laten zien wat   	 we doen   	 Meer interne 			   	...
Facebook	   	Project   	 van de   	week                     MAANDAG   DINSDAG   WOENSDAG ...
Björn Bouwmeester   #ISMaward	  Van:            Bouwend Nederland (Twitter) [n-gjvggre=urrzobhj.ay-c759b@po...
#ISMaward	Social Media in B2B marketing #Heembouw
#durftevragen	@Heembouw      heembouw.nl/social
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

@Heembouw winnaar #ISMaward - 8 april 2013

3,090 views

Published on

Heembouw is uitgeroepen tot winnaar van de Industrial Social Media Award. Volgens de vakjury, onder leiding van hoogleraar marketing aan de Nijenrode universiteit John Koster, is bouwbedrijf Heembouw in het technische B2B-segment de organisatie die het best gebruik maakt van de social media in haar marketing- en communicatiestrategie. ‘Gedegen, systematisch, interactief’ zijn de kwalificaties die de jury gebruikte voor de inzet van social media door Heembouw. Juryvoorzitter John Koster noemde verder het gegeven dat het gebruik van social media volledig ingebed is in de communicatie- en marketing strategie als belangrijk kenmerk.

Published in: Business

@Heembouw winnaar #ISMaward - 8 april 2013

 1. 1. Social Mediain B2B marketing #Heembouw
 2. 2. Heembouw Onze omzetontwikkeling In euro’s x 1 miljoen 120 110 6 35 40 100 90 80 70 27 69 60 50 48 40 30 20 10 0 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 * * prognose1939 5 40,8% 260 115 75 aandeel werken aandeel wonen aandeel overig werken algemeenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 3. 3. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 4. 4. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 5. 5. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 6. 6. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 7. 7. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 8. 8. Onze visie Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.Social Media in B2B marketing #Heembouw
 9. 9. Strategie Focus: Commercie: Verdiepen en doen! Klant & Markt Gericht op: Heembouw Groep Prestaties afgelopen jaren; doel Onderbouwing komend jaar 2013 Het ingezette beleid t.a.v. de focus op klantgroepen en bieden van de integrale huisvestingsoplossing heeft het afgelopen jaar goede Marge ontwikkeling tk-bt-ab Ontwikkeling aandeel tk-bt-ab in totale omzet in % resultaten laten zien. Het denken in klantgroepen leidt tot het verder ontwikkelen van toegevoegde waarde in termen van de integrale vanaf 2011 15% 100% oplossing. De andere klantgroepen moeten daarin verder groeien naar het niveau van bedrijfsruimten. 90% De eerste ervaringen met conceptontwikkeling laten zien dat dit een zeer succesvol onderdeel kan zijn van de integrale 13% huisvestingsoplossing. Hiervoor is het belangrijk groepsbreed beleid te formuleren. 80% We gaan naar een toekomstige organisatiestructuur met 2 pijlers: wonen en werken. Deze vragen om een verschillende klantbenadering. In 70% 10% onderhoud 2013 zullen we hier een begin mee maken. 60% De ontwikkeling van een visie op netwerkontwikkeling en een beleid voor accountmanagement is in 2012 niet verder opgepakt; dit komt op TK 50% TK deze kaart voor 2013 terug. BT 40% BT 5% AB 30% Doelen 2013: AB 20% 1. Wonen – werken verder invulling geven 2. Verder ontwikkelen integrale huisvestingsoplossing per klantgroep 10% 3. Formuleren beleid t.a.v. concept- en projectontwikkeling als onderdeel van de integrale huisvestingsoplossing 0% 0% 4. Netwerkontwikkeling en accountmanagement; ontwikkelen visie op verhogen kwaliteit netwerken en inzet accountmanagement 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Actieplan 2013 Aandeel tk-bt-ab per klantgroep in % Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2011 Doel Actie Wie o n d j f m 100% 1. Wonen - werken verder a. Voorsorteren op nieuwe structuur door PS 90% 11% bedrijfsruimten invulling geven differentiatie in de externe uitingen 80% 5% b. Ontw. strategie social media inzet p/pijler wonen-werken PS kantoren 70% c. Ontwikkelen visie op wonen in samenspraak met de PL+wg* 38% woningen verschillende bedrijfsonderdelen die met wonen 60% TK 16% wcps bezig zijn 50% BT businessplan eindgebruikers businessplan eindgebruikers businessplan businessplan klantgroep 40% AB overig; hotels 2. Verder ontwikkelen integrale a. 0-meting mate van toegevoegde waarde per klantgroep EvB+VD kantoren woningbouw 30% overig; zorg woningcorporaties huisvestingsoplossing per b. Presentatie van de 0-meting en de doelstellingen per VD bedrijfsruimten 20% overig; overig klantgroep klantgroep in directeurenoverleg 19% 5% 10% 6% c. Ontwikkelen methodiek om voortgang IHO te meten wg* 0% d. Presentatie voortgang per klantgroep VD juni 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 nieuwbouw woningen profit sector Aandeel per klantgroep in de omzet in % 2012 Bedrijfsruimten kantoren woningen wcps overig 3. Formuleren beleid t.a.v. concept- a. Werkgroep formeren EvB 1% 1% en projectontwikkeling als b. Beleid en strategie formuleren wg* 4% bedrijfsruimten onderdeel van de integrale c. Bespreken in RvC HD Beter begrip van de klantgroep en het bieden van de integrale oplossing 13% kantoren huisvestingsoplossing d. Opstellen plan voor implementatie wg* apr. vertaalt zich o.a. in het aandeel turnkey. I.r.t. de totale omzet is dit 36% woningen 4. Netwerkontwikkeling en a. Werkgroep formeren RV aandeel gegroeid tot 68% (59% in 2011). De marge voor tunkey trajecten wcps accountmanagement; ontw. b. Ontwikkelen visie op netwerk: welke kwaliteit en wg* is hoger dan bij bouwteam en aanbestedingen. overig; hotels visie op verhogen kwaliteit kwantiteit; onderlinge samenhang De integrale oplossing is het verst ontwikkeld bij bedrijfsruimten; dit komt 22% overig; zorg netwerken en inzet c. Ontwikkelen methodiek om dit te meten en volgen wg* juni terug in het aandeel turnkey dat hier boven de 90%. ligt. Voor wcp’s is het accountmanagement d. Systematiek ontwikkelen om contacten met key wg* +ap aandeel turnkey trajecten nihil. Dit is een aandachtspunt. Bij de overig; overig accounts vast te leggen omzetverdeling komt er meer evenwicht tussen de 4 klantgroepen. 23% e. Implementatie systematiek en maken van onderlinge RV+VD juni VMS afspraken * = werkgroep o n d j f m Reflectie over afgelopen jaar 2012 1 Ontwikkeling marketingvisie per Niet alle klantgroepen zijn even ver; bedrijfsruimten: er is een duidelijke visie waaraan invulling Controle klantgroep wordt gegeven; wcps: de richting is duidelijk en kan ingevuld worden; kantoren: er is een begin o n d j f m a gemaakt; woningen: marketingvisie is nog niet ontwikkeld. 1. Directieoverleg commercie 2 Denken in klantgroepen Elke vestiging handelt naar de gemaakte keuze; de businessplannen zijn gemaakt en zijn / 2. Directeuren overleg worden geïmplementeerd. 3. Raad van Commissarissen 3 Verder ontwikkelen filosofie Actie is met het oog op de focus op commercie on hold gezet. In 2013 weer oppakken. 4. Directieoverleg commercie integrale huisvestingsoplossing ? ? 4 Professionalisering commercie Er is een systematiek ontwikkeld en geïmplementeerd om effectiviteit sales incl. planontwikkeling te meten; kennisplatform commercie functioneert naar tevredenheid. En verder 5 Netwerkontwikkeling Er is een 1e aanzet gegeven om netwerkontwikkeling te meten en volgen; is echter niet In 2013 organisatie van externe training presentatie technieken voor commercie geïmplementeerd. Een gedragen visie om te komen tot een kwalitatieve ontwikkeling van de netwerken en een beleid tav. accountmanagement ontbreekt. Betrokkenen en handtekening Peter Lammertink, Erwin van Berkel, Rinus Verhey, Petra Snelleman, Anita Noordzij, Stefan van der Zwet, Roland van Oostrom, Maarten Bakker, Peter Brugman, Jeroen Officier Eigenaar: Erwin van Berkel vanaf 2011 vanaf 2011 vanaf 2011 vanaf 2011 Versie: 1.2 Datum: 24-09-2012 Businessplan Woningbouw vanaf 2011 v1.6 definitief.indd 1 19-10-2011 10:23:58 Businessplan WCPs definitief boekje.indd 1 15-3-2012 15:43:13Social Media in B2B marketing #Heembouw
 10. 10. Doelstellingen Heembouw positioneren als innovatieve, kennisdragende partij Laten zien waar we mee bezig zijn Autoriteit claimen op gebied van #leanbouwen en #BIM Focus op klantgroepenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 11. 11. 2011 6. Enkele voorbe elde n van twitter bericht en Sociale media enen? r Heembouw betek Wat kunnen ze voo Sociale media – wat kunnen ze voor Heem Petra Snelleman, Björn bouw betekenen.docx Bouwmeester | Gewi jzigd: 30-11-2011 8:33 Pagina 13 van 17Social Media in B2B marketing #Heembouw Pagina 1 van 17 cx bouw betekenen.do kunnen ze voor Heem 8:33 Sociale media – wat ijzigd: 30-11-2011 Bouwmeester | Gew Petra Snelleman, Björn
 12. 12. Organisatie Social Media Heembouw PR & MarketingSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 13. 13. Organisatie Social Media Monitoring Heembouw PR & MarketingSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 14. 14. Monitoring Geckoboard NetVibes VisibleTweetsSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 15. 15. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 16. 16. Specifieke zoekopdrachten Lijsten met o.a. opdrachtgevers, leveranciers, corporatiesSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 17. 17. Organisatie Social Media Monitoring Heembouw PR & MarketingSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 18. 18. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & MarketingSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 19. 19. september 2012 januari 2013Social Media in B2B marketing #Heembouw
 20. 20. september 2012 januari 2013Social Media in B2B marketing #Heembouw
 21. 21. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 22. 22. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & MarketingSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 23. 23. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & Marketing IntranetSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 24. 24. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 25. 25. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & Marketing IntranetSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 26. 26. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & Marketing Intranet Intern kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 27. 27. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & Marketing Kennis Social platform Media Intranet commercie team Intern Yammer kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 28. 28. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 29. 29. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Heembouw RT’s en interactie PR & Marketing Kennis Social platform Media Intranet commercie team Intern Yammer kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 30. 30. Organisatie Social Media Monitoring Webcare Content Heembouw RT’s en delen interactie PR & Marketing Kennis Social platform Media Intranet commercie team Intern Yammer kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 31. 31. Organisatie Social Blog Media Monitoring Website Webcare Content Heembouw RT’s en delen interactie PR & Marketing Kennis Social platform Media Intranet commercie team Intern Yammer kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 32. 32. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 33. 33. Organisatie Social Blog Media Monitoring Website Webcare Content Heembouw RT’s en delen interactie PR & Marketing Kennis Social platform Media Intranet commercie team Intern Yammer kennis delenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 34. 34. Resultaten Social Media in B2B marketing #Heembouw
 35. 35. #monument076 Social Media in B2B marketing #Heembouw
 36. 36. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 37. 37. #Co-creatie De Oevers (B2C) - woningbouw Harbour Village (B2B) - utiliteitsbouw Succesvolle inzet Facebook Adverteren op Facebook (regio targetting)Social Media in B2B marketing #Heembouw
 38. 38. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 39. 39. #Vine Social Media in B2B marketing #Heembouw
 40. 40. #LeanBouwen Social Media in B2B marketing #Heembouw
 41. 41. #LeanBouwen Social Media in B2B marketing #Heembouw
 42. 42. #LeanBouwen Informatie- middagen enthousiast ontvangenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 43. 43. #LeanBouwen Social Media in B2B marketing #Heembouw
 44. 44. #BIM Social Media in B2B marketing #Heembouw
 45. 45. #BIM Kennis delen in discussies Meewerken aan onderzoek afstudeerdersSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 46. 46. #BIM Presentatie BIM in de praktijk voor Bouwend Nederland afdeling LeidenSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 47. 47. Social Media in B2B marketing #Heembouw
 48. 48. Continu verbeteren Social Media in B2B marketing #Heembouw
 49. 49. Facebook Meer continuiteit op onze tijdlijn Laten zien wat we doen Meer interne betrokkenheidSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 50. 50. Facebook Project van de week MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAGSocial Media in B2B marketing #Heembouw
 51. 51. Björn Bouwmeester #ISMaward Van: Bouwend Nederland (Twitter) [n-gjvggre=urrzobhj.ay-c759b@postmaster.twitter.com] Verzonden: vrijdag 22 februari 2013 10:00 Aan: PR&Marketing Onderwerp: Bouwend Nederland (@BouwendNL) heeft één van je tweets geretweet! Heembouw, Je tweet is geretweet! Heembouw @Heembouw Heembouw in de race voor de IndustrialSocialMedia Award ow.ly/hWDNQ #ISMaward 22 feb. 13 9:57 AM Geretweet door Bouwend Nederland @BouwendNL Naar 11410 volgers. Meer informatie over @BouwendNL.Social Media in B2B marketing #Heembouw Zijn/haar profiel weergeven
 52. 52. #ISMaward Social Media in B2B marketing #Heembouw
 53. 53. #durftevragen @Heembouw heembouw.nl/social

×