P&I Klübü ve Özelli̇kleri̇

6,271 views

Published on

Denizcilik ve Gemi Mühendisliği
http://www.fb.com/denizcilikvegemi

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,271
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P&I Klübü ve Özelli̇kleri̇

 1. 1. P&I CLUB Page 1 of 37 PDF By MKP P&I KLÜBÜ VE ÖZELLĐKLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO BÖLÜM I GĐRĐŞ 2 BÖLÜM II P&I KLÜBÜ VE ÖZELLĐKLERĐ 3 1-0 Tanımı 3 2-0 Klüp Sigortasının Tarihçesi 4 3-0 Klübün Yapısı 5 4-0 Klübün Yöneticileri 7 5-0 Klüp Kurallarının Belirlenmesi 9 6-0 Klübün Özel Yetkileri 9 7-0 Klüp Kurallarının Değişmesi 12 BÖLÜM III P&I KLÜBÜNE ÜYELĐK 14 1-0 Üyelik Poliçesi 14 3-2 Müracat 16 3-3 Kayıt 17 3-4 Klüp Üyeliğine Giriş 17 3-5 Sigorta Süresi 19 3-6 Prim Ödeme ve Şekilleri 19 3-7 Đhtiyatlar 21 3-8 Klüp Üyeliğinin sona ermesi 22 BÖLÜM IV P&I KLÜP SĐGORTASININ HUKUKĐ MAHĐYETĐ 24 1-0 Çatışma Sonucu Meydana Gelen Zarar 24 2-0 Su Üzerindeki Sabit Cisimlere Verilen Zarar 25 3-0 Yükle Đlgili Sorumluluklar 25 4-0 Gemi Bünyesindeki Malın Hasarlanması ve Kaybı 26 5-0 Personelin Yaralanması, Hastalanması ve Hayat Kaybı 26 4-6 Mürettabat Olmayan 3. Şahıslara Karşı Sorumluluk 27 4-7 Zati Eşyanın Hasarlaması 28 4-8 Cezalar 28 4-9 Karantina Masrafları 29 4-10 Kaçak Yolcu ve Mülteciler 29 4-11 Çevre ve Deniz Kirliliği 29 4-12 Can Kurtarma 30 4-13 Yurda Đade 30 4-14 Müşterek Avaryada Geminin Durumu 31 4-15 Enkaz Kaldırma 31 4-16 Đşsizlik Tazminatı 31 4-17 Sapma Masrafları 32 4-18 Soruşturma ve Mahkeme Masrafları 32 4-19 Sue and Lobar ve Kanunı Masraflar 32 4-20 Klübün Özel Talimatları Sonucu Meydana Gelen Masraflar 32 4-21 Barınma Masrafları 33 4-22 Hukiki Masraflar 33 4-23 Müşterek Avarya Masrafları 33 4-24 Ekspertiz Ücretleri 33 BÖLÜM V DEYĐMLER ve TANIMLAMALAR 34 BÖLÜM VI KAYNAKÇA
 2. 2. P&I CLUB Page 2 of 37 PDF By MKP 2 BÖLÜM-I GĐRĐŞ Bilindigi gibi her gemi sahibi yapmak zorunda oldugu sigortalar vardır. Tekne ve makine ile P and I adı verilen klüp sigortalarıdır. Tekne sigortalarının çatışma sorumluluğundan ¼ oranını donatanlara bırakması ile donatan Kendi aralarında birleşerek oluşturdukları ve tekne ve makina sigortasının kapsamadıgı sorumlulukları ve bunun sonucunda donatanların uğradıkları zaraları daha az bir çekilde donatanlarca karşılamak ve güvenceye almak için klüpleri teşkil etmişlerdir. Klüplerin ilk doğuşu 18. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Klüp sigortaları esasen tekne ve makina sigortasının karşılamadığı ve çatmadan doğan zararın ¼’ünü sigortacılar tarafından donatanlara bırakılması ile, donatanlar tarafından bu bölümü karşılamak amacı ile, ortaya çıkmıştır. Daha sonraları zaman geçtikçe gelişen teknoloji, o zamanın ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile klüpler, tekne sigortasının karşılamadığı bir çok şeyleri de kuvetür kapsamına almaya başlamıştır. Yükün hasarlanması veya noksanlığı, gemide meydana gelen can kaybı,tazminatlar,geminin gördügü cezalar,grev, navlun kaybı gibi olylarda donatanın maruz kaldıgı zararlardan ve klübün karşıladıklarından sadece bir kaç tanesidir. Klüpler aslında kurulma amaçları ve işleyişleri bakımından karşılıklı olarak çalışırlar.Yani klüplerkar amacı gütmeyen, hasar-prim şeklinde meydana gelen hasar ve zararları klüp üyeleri yani donatanlar arasında belirli kurallara uygun şekilde bölüştüren kuruluşlardır. Üyelerin birinin uğradığı zararı diğer üyelerinepaylaştırarak,zarar gören üyenin zararını azaltmaya çalışır. Kısaca klüpler 3. Şahıslara verilen zararın tekne ve makina sigortasınca karşılanmayan kısmını ödeyerek,donatanın maruz kaldığı zaraı karşılıklı olarak en seviyeye indirmeye çalışan donatanlar tarafından kurulmuş kuruluşlardır. Klüpler karşılıklı olarak çalışmaları ile beraber az dahi olsa sabit prim ödemek suretiyle klüpten yararlanmak mümkündür.
 3. 3. P&I CLUB Page 3 of 37 PDF By MKP 3 Klüpler üyeleri ve üye olacak donatanlar için o poliçe yılı içerisinde uygulanacak prim tarifelerini, klüp kapsamına giren kuvetürleri, ödeme şekilleri ve klüp kuralları ile bir çok içerikleri her yıl duyurur. Klüpler başlıca Londra ve Bermuda da merkezleşmiş şekille olmakla berarer, toplam 20 tane klüp ve bunlara bağlı olarak çalışan dünyanın dört bir tanına yayılmış temsilçikleri vardır. Bunların sağladıkları teminatlar genellikle aynı olmakla beraber zaman zaman farklılıklar gösterebilir Klüpler çalışmaları bakımından çok hızlıdırlar ve verdikleri güvencede dünyanın dört bir tarafında geçerlidir. Diğer sigortalara nazaran daha hızlı çalışırlar.klüpler düntanın her tarafında temsilçilikler açarak bu işlemleri daha hızlı yapma imkanına kavuşmuşlardır. Denilebilir ki diğer sigortaların 15-20 günde yapabileceği bir işi klüpler bir veya iki günde yapar hale gelmişlerdir. Buda klüplerin dünyaya yayılmasına ve daha çok önem kazanmasına sebep olmuştur. Ayrıca uygulamada görülen, tekne ve makina sigortasının karşılayacağı zararların gecikmesinden dolayı donatanın zarar görmemesi için klüp bu zararlarıda tazmin eder ve tazmin ettigi bu miktarı tekrar ilgili sigortadan alarak donatanın vakit kaybından dolayı zarar görmesini engeller. Yani diğer sigortaların yapmakta güçleneceği işlemleri klüpler halleder hale gelmişlerdir. Bazen klüplerde kendi aralarında birleşerek “POOL” denilen birlik oluştururlar. Bu birliklerin amacı klüpten herhangi biri eğer zor duruma düşer ise kendi aralarında yardımlaşmak ve birbirlerini klüplerce yardım etmektir.
 4. 4. P&I CLUB Page 4 of 37 PDF By MKP 4 BÖLÜM –II P&I KLÜBÜ VE ÖZELLĐKLERĐ 2-1 Tanımı Gemi sahiplerine aitöyle mesuliyetler vardır ki bunların normal Nakliyat poliçeleri ile temini mutat olmayıp, karşılıklı (mutual ) bir sigorta sistemiyle karşılanması yoluna gidimektedir. Gemi sahiplerinin metdana getirdikleri bu mesuliyete karşı gruplaşmalara genellikle Klüp (Clubs) adı verilir. Gemi sahipleri muayyen bir meblağı ödemekle veya ödemeyi taahüt suretiyle klübe üye olur, bunun karşılığında muayyen rizikoların tazminatını klübten temin eder. Mesela, üçünçü şahıslara, yolculara veya mürettabata karşı ölüm veya diğer bedeni zararlarda, liman veya dalgakıran gibi yapılara çarpma suretiyle verilen zarar, enkazın kaldırılmasında, mürettabatın memeleketlerine dönme masraflarının, yük sahiplerinin vaki hasarlardan ötürü taleplerinde bu klübler gerekli tazminatı karşılarlar. R.D.C. ¾ uyguladığı zaman geriye kalan ¼ ’ de klüp tarafından karşılanır. Sigorta şirketleri ticari şirketler olduğu halde bu klüpler gemi sahiplerinin oluşturduğu birliklerdir. Bir gemi sahibi bu klüptenyararlanmak istediği taktirde bu klübe üye olması şarttır. Prim ödemeleri aidat ödemeleri gibi olup baştan giriş aidatı olarak örneğin ¼’ ü ödedikten sonra geri kalan aidatlar üç taksit halinde ödenebilir. Hatta aidat ödemeleri yıl sonu hesaplarında yetmediği takdirde üyelerden ek ödeme de isteyebilir. Bu nedenle bu klüp üyelere “ Shıpowners Mutual Protectıon and Indemnıty Clubs ” denilmişti. Dilimize çevirecek olursak “ Gemi Sahipleri Karşılıklı Koruma ve azminat Klübü ” olarak söyleyebiliriz. Ülkemiz denizcilinde yabancı sulara açılan gemilerin tümü klüp sigortası yaptırarak sefere çıkarlar. Đç sularda çalışan çok azda olsa bazı gemilerin geğil klüp sigortası tekne sigortası yaptırmadan sefera çıktıkları görülmektedir. Kuşkusuz klüp sigortasının yabancı sularda en önemli işlevi liman tesislerine, başka gemilere, çalışanlara vb. Durumlarda hasar, zara, ziyan verdiği takdirde ve özellikle deniz kirlenmesinde liman yetkililerince el konulduğunda, zarar, ziyanun tespit edilmesi ve adli makamlarca saptanması zaman alacağından geminin hareket edbilmesi için
 5. 5. P&I CLUB Page 5 of 37 PDF By MKP 5 istenilen miktarda isteyene teminat vermek gerekir ki çoğu zaman Türk armötörleri bu teminatları formaliteler nedeni ile vermekte güçlük çektiklerinden klüp sigortası istenilen teminatı vererek geminin hareket etmesini sağlayabilir. Ayrıca klüp yukarıda saymış olduğumuz davalardan dolayı sürüp gidecek davaya da bakacak avukatı da tayin ederek gemi sahibini güçlük içinden rahatlatır. Halen Türkiye de klüp sigortası bulunmamakta ce bu yoldaki riski taşıyan poliçeyi imzalayan sigorta şirketleri, sanki bir Broker imiş gibi veya acenta olarak bu riski Londra’ daki bir külp sigortasına aktarmakta veya acenta olarak onlar adına hareket etmektedir. 2-2 Klüp Sigortasının Tarihçesi Yılında “ Devaux ile Salvador ” gemisinin çatışması sonucu o tarihte mevcut sigorta poliçesinin ççatışma ile ilgili olarak bir tazminat hükmi taşımadığı görülmüş ve yapılacak yeni sigorta anlaşmalarına (Poliçelerine ) bu hususta bir kloz konulması zorunluluğu doğmuştur. Ançak o tarihler de sigortacılar, zararın ¾ ünü ödemeyi esas alacak kloz üzerinde durmuşlar ve ¼ zararı armatöre bıramak suretiyle, armatörün daha dikkatli ve tedbirli olacağını düşünmüşler. Arnatör ise, ¼ oranındaki riskin büyük olduğunu farkederek, bir risk doğduğunda bunun kendilerini mali yönden sarsacağı düşünülerek, aralarında bir ( POOL ) Klup kurarak gemilerine ve sefer bölgelerine uygun olarak bu Klübe aidat ödemeye başlamışlardır. Bu risk doğduğunda, klüp bu riskin tekne sigortasından arta kalan ¼ oranındaki zararı karşılamak sıretiyle, armatörün sarsıntı geçirmesini önlenmiş olmaktadır. Genellikle P and I klüpleri olrak veya başka bir deyimle (P and I Assocıatıon) cemiyetleri şeklinde isimlendirilen klüplerin P and I Klübü olarak isimlendirilinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Dilimize koruma , tazminat ve sorumluluk olarak dönüştürülebilen “ Protactıon and Indemnıty ” klüplerin deniz ticaret dünyasına verdiği hizmet sınırsızdır. Klüpler başlangıçta çok dar hudutlt kuvertürlerle başlamış, fakat zamanla gemi sahiplerinin çogalan sorumluluklarına parelel olarak kuvetürlerini 100 yıl içerisinde geliştirmek zorunda kalmıştır.
 6. 6. P&I CLUB Page 6 of 37 PDF By MKP 6 Lloyds Cofee House’ devamlı gidenler kendi aralarında bir cemiyet kurarak bu ¼ ’ aralarında sigortalamış ve ¼ “ Collısıon Liability ” sigortası halinde yemin etmişlerdir. 1836’ da başlamak üzere bu küvertür tekne poliçesi içinde “ Shıpowners Mutual Hull Underwriting Assocıatıon ” tafından uzun yıllar verilmiştir. Fakat sonraları ¼ ’ün bütün tahminleri alt üst edcek boyutlara uzadığı görülmüş ve kuvertürün personel yaralanması, can kaybı gibi olaylarıda içermesi gerektiği anlaşılmıştır. Şurası muhakkak ki Đngiliz sigortacılık tarihinde daha eskilerde de (1810 lar gibi) Kraliyet manopol’ünde olduğu süselerde The London Assurance ve Royal Exchange Assurance’in bu ¾’ RDC kuvertürünü temin ettikleri, hatta bu dönemde “ The Frendly Assurance ” ve 1811’lerde “The Liberal Assocatıon ” tarafından yapıldığı ve zamanlada geliştirildiği hatta bu gemilerin biri birilerine ve yüküne vereceği zararıda kuver etmenlerine karşın primi saptayarak prim konusunda tonaj kesin bilinmediği için beher omurga yedi pound karşılığı gibi bir primle sigortaları temin edilirdi. Daha sonraları Napolyon harbi sıralarında bu kuvertür gemilerdeki beher ton ve gülleriyle ölçüm yaparak “ War Risk ” harp pozisyonunuda içerdi. Ilk can kaybı, personel yaralanma 1854’deki Merchant Shıppıng Act’la gündeme geldi ve klüpler bu konuya parelel kuvertür temin etmek zorunda kaldılar. Görüldüğü gibi zamanla çatışmanın sonuçlarının ne kadar yaygın zarar ve taleplere yol açacağı anlaşılmıştır. 2-3 Klübün Yapısı Bireylerin birleşip bir cemiyet kurmaları ve bu cemiyetin tanınması ve meşru olması oldukça geç ve zor oldu. 19’uncu asıra doğru yangın sigortası için genel tedbirler hususunda toplanan cemiyet iştitakçileri devredebilen hisselerini müşterek toplarken, ortaklık sistemi içerisinde armatörler tarafından kendi kendilerini sigortalamak için kurulan bu cemiyetin faaliyetleri Lodra’da üslenmiştir. Uzun bir zaman boyunca gelişen mütüel sigorta ilkesinim özellikle dünya çapında faaliyette bulunup ortak menfaat sorumlulukları paylaşan deniz sanayiine uygun olduğu kanıtlanmıştır. Klüp ve yöneticilerin işbirliği bir yüzyıldan beri sürmektedir.
 7. 7. P&I CLUB Page 7 of 37 PDF By MKP 7 Üyelerin sahibi bulunduğu klüp ( bu bir bağımsız tüzel kişilik olup U.K. P and I klübünün bir bölümü değildir.) yine üyelerin kendi aralarından seçtikleri bir yönetim kurulunu denetimi altındadır. Yönetim kurulu, kuralları (ki sağlanan teminat ve teminat şartlarını beyan ederler),teminatın bedelini ( gemi başına ödenen yıllık temel aidat ya da prim ) ve karşılıklı fonun seviyesini denetler.Yönetim kurulu, ayrıca kulübün amaç maliyet ( ve maliyetin istikrarı ) ve emniyetini tanzim eden konular hakkında karar verir. Kulübün günlük işlerinin çogunu Yönetici firmaya devretmiş olmakla braber Yönetim Kurulu genel kurallara müteallik Kulübün günlük işlerinden ileri gelen konuları incelemeğe devam eder. Klübün günlük işlerinin çoğunu Yönetici firmaya devretmiş olmakla beraber Yönetim kurulu genel kurallarıa müteallik klübün günlük işlerinden ileri gelen konuları incelemete devam eder. Bu klübün en yüksek organı ve klübün çalışma esasları genel kurul toplantılarında klüp yöneticileri tarafından cemiyet kurallarına ( Arctıcle of Assocıatıons ) döre belirlenir.Genel kurul toplantılarında alınan kararlar ile klüp kuralları tanzim edilir. Bir çok klüpte olduğu gibi bu klüpteki olağan toplantılar ile aşağıdaki hususlar belirlenir. 4- Yıllık raporlar ve hesapların uygunlugu ve kabul edilmesi. 5- Üyelerin seçilmesi. 6- Hesap müfettişlerinin seçilmesi. 7- Klüp kurallarının değiştirilmesi. 8- Yardım edilen ve dağıtılan fazla miktar ve vergi durumu 9- Klüp kurallarının kararlaştırılması. 10- Yöneticilerin mükafatlandırılması. 11- Cemiyete üye olan kişilerin üyeliğinin düşürülmesi ve bu klübe bağlı olan şirketlerin sona erdirilmesi kararı alınır. Yönetim kurulu klübün nam ve hesabına hareket eder. Yönetim kurulu, poliçe hükümlerini gözden geçirip karara bağlamak ve dava konnusu olup klübün desteği talep olunan üyelerin durumunu bu bakımdan nazara almak üzere her yıl beş kez toplanır.
 8. 8. P&I CLUB Page 8 of 37 PDF By MKP 8 Yönetim kurulu, gemi başına yıllık olarak ödenecek temel aidatı doğru olarak kararlaştırmak ve karşılıklı fonu, ödemesi gereken tazminatları yeterli bir seviyede buludurmak suretiyle, Klübün emniyetini sağlar. Teminat, öz masraflar nazara alınmadan maliyrti sağlanır ; klübün münhasıran üyelerinin yararı için var olması nedeni ile ödenecek dış menfaatler yada ödeme yapılacak hissedarları yoktur. Bu cemiyetin en önemli kurallarından biriside klübe üye olmuş herbir sorumlu üye herhangi zamanda meydana gelen zararın teminini ve üye sorumluluğu içerisinde hasara karşı tahammül ve yardımsever olmalarıdır. 2-4 Klüp Yöneticileri Üyeler, bir tarafyan kendi yönetim kurulunun faal bir şekilde yönettiği bir bağımsız savunma klübüne bağlı olmaktan ve öte yandan yönaticilerin U.K. P and I klübü yönetimiyle olan ilişkilerinden yararlanmaktadır. Thomas Miller and Co.., üyelerle ilgili davalarda avukat ve uzman görevlendirmek ve muayyen bir gider seviyesine dek, yönetim kuruluna danışmadan klüp adına dava desteği sağlamak hususunda yönetim kurulunun yetkisine sahiptir. Yönetici firmanın deneyim ve uzmanlık kapsamı çok geniştir. Söz konusu firmanın bünyesinde faal olarak hakemlik icra eden uzmanlar bulunduğu gibi deniz hukuku ve uygulamasıyla iştigal eden yazarlar edtörler ve yayımcılar bulunur. Deniz nakliyatını etkileyen mevzuat tasarıları dahil olmak üzere Yönetici firma deniz hukukunun dünya çapında gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Yönetici firmanın iştiraklerinden Thomas Miller Defence vasıtasıyla üyelerin davalarını üstlenen ve klübün günlük işlerini yürüten uzman kişilerin çoğu tecrübeli avukat yada hukuk danışmanlarıdır. Bunlar, hergün çeşitli davalarla meşgul olmanın kendilerine kazandırdığı uzmanlık derecesindeki tecrübe sayesinde bir soruna seri çözüm getirebilecek önerilerde bulunabilirler ; klüp dışından yardım gerektiği takdirde, derdest ihtilaflarla meşgul olabilecek dünyanın her yerindeki en uygun avukat ve uzmanları seçebilirler. Avukat ve uzmanların seçimi üye ile istişarede bulunularak yapılır. Birçok ihtilaflar dava yoluna gitmeden neticelendirilmekte ve bu gibi halerde ortaya çıkan masraflar normal olarak klübe ait olmaktadır.
 9. 9. P&I CLUB Page 9 of 37 PDF By MKP 9 Üyeler, icabettkçe, yöneticilere bağlı özel araştırma biriminin Emniyet veTahkikat hizmetlerinden de faydalanırlar. Yöneticilerin amacı etkin, düşük maliyetli ve uyumlu bir hizmet arz etmektedir.Thomas Miller Savunma Uzmanların üyelerine arz ettikleri destekler şunlardır: • Başlangıçtan itibaren ve muhtelif safhaları boyunca davaların yönlerdirilmesiyle ilgili tavsiyeler, • Benzer davalardan edinilen mesleki bilgi ve deneyime dayalı olarak davanın esası hakkında pratik ve kanuni tavsiyelerin seri şekilde verilmesi, • Erken ve lehte çözüm yollarına varılmasında ve hasım taraflarla müzakerede klübün maruf ve yetkili adından yararlanma imkanı, • Her davanın dayandığı özel olaylarla ilgili olarak en iyi avukat ve uzmanların seçilmesi ve söz konusu avukat ve uzmanlara açık ve ayrıntılı talimat verilmesi, • Büyük davaların koordine edilmesi, • Özellikle üyelerin seri ve toplu şekilde hareket etmek mecburiyetinde bulundukları seri halindeki davaların koordine edilmesi, • Giderlerin kontrol edilmesi ve gerekirse ücretlerinin tartışılması, • Kira sözleşmeleri hükümleri gibi, belgelerin tanzimi konusunda tavsiyelerde bulunulması, • Dünya çapında muntazam ziyaretlerde bulunmak suretiyle üyelerle şahsi ilişkiler idame ettirilmesi. Yönetici firma, U.K. P&I klübünün dünyaya dağılmış dörtyüz hukuk ve ticari muhabir büroları şebekesinin hizmetinden yararlanmaktadır. 2-5 Klüp Kurallarının Belirlenmesi P&I klübünün kuralları P&I klübü yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan CLUP RULE-BOOK adı verilen kitapta toplanmıştır.Bu kitap P&I klübünün sigorta kapsamını içerisine alır.Bu klüp kurallarına klübe üye olan şahıslar tarafından zorunlu olarak uyulur.Bu kitap içerisinde kurallarla ilgili genel hükümler vardır. Bunlar birer
 10. 10. P&I CLUB Page 10 of 37 PDF By MKP 10 kod hakinde belirtilmiştir. Bu kurallar zaman içerisinde meydana gelen olaylar neticesinde edinilen tecrübeler ile yönetim kurulunun topladığı olağan genel toplantılar sonucunda ortaya çıkmıştır.Öz olarak klüp kuralları koruma ve teminatı sağlayan kurallardır. 2-6 Klübün Özel Yetkileri A) Ödeme çağrıları Bazı klüpler, klübün sorumluluklarını bilhasa bu zamana kadar yapılagelen durumları örnek vererek açıklar.Üyeler, klübün yapmış olduğu çağrılara cevap vermediği ve ihmal davranması neticesinde bu şahısların üyeliğine son verilir.Bundan dolayı üyeliğin devam etmesinin şartlarından birisi klüp tarafından yapılmış ihbarlara cevap vermektir.Bu hususta klübün kati kuralları vardır ve bu kurallardan feragat edilmez.Klüp tarafından konulmuş olan bu kuralların bazıları özel yetkilerle degiştirilebilir veya bunlardan vazgeçilebilir. B) Gemi Klası Klübe üye olmuş gemilerin uygun klas kurumu tarafından belirli periyotlarda klübün değişen kuralları ile beraber geminin baştan kıça klasa girmesi P&I klübü tarafından şart koşulur.Bu konudaki klübün genel talepeleri : • Gemi belirli bir klas kurumu tarafından baştan sona klas işlemi yapılmalıdır. • Kazalar ve/veya hasar durumlarının yükselmesi durumunda gemi sahibi klas kurumunu gereken dikkat ve tavsiyeler hususunda çağırmalıdır. • Gemi sahibi özel zamanlar içerisinde klas kurumunun işlevini ve tavsiyelerini daima göz önünde bulundurmalıdır. • Gemi sahibi mutlaka klas kurumunun göndermiş olduğu denetleme mekanizmasına, kurum tarafından istenmiş bilgileri ve yapılmış olan tamir bakıma ait dökümanları gerekli şekilde sunacak ve bilgilendirecektir.
 11. 11. P&I CLUB Page 11 of 37 PDF By MKP 11 • Gemi sahibi tarafından yapılacak herhangibir klas kurumunun değişikliği ve değişikliğin yapıldığı zamanı ile beraber klübü haberdar edecektir. C) Gemi Sörveyleri Bütün gemiler sigorta poliçesi kapsamında klüp tarafından belirtilen uygunlukta kontrolü yapılır.Bu klüp kurallarının gerekli gördüğü hususların sörveyler tarafından gerekli şekilde yerine getirilmesi ve hazırlanan bu kontrol dekleresi poliçenin herbir sayfasına işlenir.Bu sörveyler sadece belli zamanlarda ve geminin genel bakımından sonra yapılır.Eğer gerekli tamir ve bakım yapılmamışsa yani klas kurumunun gerekli gördüğü işlerin yapılmaması geminin klüpten çıkarılmasına yol açar.Bunun en başından denize elverişliliğin gerektirdiği tavsiye ve işlemlerin yanısıra diğer zorunlu durumların yerine getirilmesi gerekir. D) Denize Elverişlilik Klüp kuralları gereği bütün gemi sahiplerinin gemi nerede olursa olsun klübe karşı sorumluluktan dolayı gemiyi daima denize elverişli tutması gerekir.Klüp üyeliğine girerken geminin klasının tam olması ve keffaretname süresinde denize elverişli tutulması gerekir.Eğer gemi denize elverişsiz durumda olduğu zaman peryodu içerisinde meydana gelen kayıp, hasar ve zararlardan meydana gelen mali mesuliyeti P&I klübü üstlenmez.Aynı husus tekne sigortası için de geçerlidir.Herbir klüp geminin türüne göre özel tedbirleri belirler ve yerine getirilmesini ister.Örnek olarak soğutulmuş yük taşıyan gemiler (Refrigerated Vessels) kuruyük taşıyan gemilerden daha fazla tedbir ve yerine getirilmesi istenen talepler içerir.Bu taleplerin gemi sahibi tarafından yerine getirilmesi ve tatminkar olması gerekir.Denize elverişliliğin tespiti bu konu üzerinde ihtisaslı şahısların gereken testleri yapması ve olumlu bir sonuç vermesi ile sağlanır. Denize elverişsizlik iddiaları ve olaylarla ilgili bazı örnekler aşagıda sunulmustur 3) Düşük güç yönündendenize elverişsizlik 4) Eksik personel yönünden denize elverişsizlik 5) Gemi sahibi sefere hazırlanırken gerekli dikkat göstermemişse 6) Yük kayma bölmeleri 7) Gemi çizimindeki hatalar 8) Đmkan varken sefer esnasında gerekli tamiri yaptırmamak
 12. 12. P&I CLUB Page 12 of 37 PDF By MKP 12 9) Noksan yakıt 10) Kaportaların, lumbuzların, deniz tonaj kapaklarının kapanması 11) Ambar kapakları ve güverte çatlağı 12) Overload 13) Geminin seyir esnasında denize elverişsiz hale gelmesi 14) Yük bağlarının yetersizliği E) Ticarete Ait Sınırlamalar Ticaretin türüne ve gemilerin giirşlerinin sınırlı olduğu bölgelere göre klüp bünyesi içindeki üyelerin giriş sertifikalarının ve vizelerinin kısıtlanmasıdır. F) Her Bir Üye Kayıplarının, Đsteklerinin, Değişikliklerin ve Bu Gibi Durumların Sigortaya Bildirilme Mükellefiyeti G) Bir Üyeye Yapmış Olduğu Masrafları Tazmin Etme H) Dava Etme Mecburiyeti Klüp kuralları gereği, üyenin mecbur olduğu görevleri yerine getirmemesi durumunda ve çeşıtli hususlarda dava açabilir. Gemi sahipleri kendi sorumluluğunun gerektirdiği tedbirleri almak zorundadır. 2-7 Klüp Kurallarındaki Değişmeler Devaux ile salvador gemilerinin 1836’da çatışması bir deniz muhasarası olarak kabül edilmiştir. Bu olaydan sonra Runnıng Down klozu Đngiliz ve Fransız poliçelerine girdi ve klüp kurallarına geçti. Can kaybına sebebiyet verme 1846’da Lord Campbell’s Act’le klüp kuvertürüne girdi. Đhmalel veya başka bir sebebten dolayı rıhtımlara veya liman tesislerine verilen zararın tazmini 1847’dea kuvertür kapsamına girdi. 1854’de Merchant Shipping Act’ın getirdiği yeni sorumluluklar ile yük ile ilgili Claim’ler klüp kuvertürleri içine girdi. Western Hope gemisinin 1870’de batmasımdan sonra gemi dahipleri yükü tazmin ettiler ve bu olylardan sonra bu tür konuların Indemnıty kuvertürleri içine alınmasına karar verildi.
 13. 13. P&I CLUB Page 13 of 37 PDF By MKP 13 Emily isimli gemi 1876’da ihmal nedeni ile karaya oturdu ve yük tam zayi oldu. Gemi sahibi zararı tazmin etti. Bu tür olaylar donatanları zor duruma soktuğu için daha sonlar Indemnıty kuralları içine girdi. Gemi sahipleri 1897 işçi işveren kanunu ile gemisinde hizmet veren Stevedorlardan da sorumlu oldular ve bunlarda kuvertür kapsamına girdi. Daha sonra gemiye girip çıkan pilotlar (Klavuz Kaptanlar), gümrükçüler, acente memurları, tamir personeli, mooring tug ve rıhtım memurları da bu kuvertür kapsamına alındı. Merchant Shipping Act’ın kabulü ile pesonelin hastalanması veya yaralanması ile vatana iade edilmesi ve yerine başka birinin gönderilmesi kuvertür kapsamına girdi. 1987’de yapılan Conpensatıon Act 1901 yılında daha da çok genişletildi. Buna gemici ve stevedor deyimleri eklendi ve bunlar klüp kuvertür kapsamına alındı. 1992 Brussels Convension’unda ; Carriage of Goods by Sea Act ve Houge Rules ile gemi sahipler, yük sahipleri ve sigortacılar arasındaki ilişkiler konişmento ile şekillenmeye başladı buna karşı klüpler de verdikleri kuvertürleri revize ettiler. 1926’da gemi çekilmesi sırasında çatma oldu ve gemi sahiplerinin Bargre’a ve yüke karşı sorumlulukları klüp kuvertürleri içine dahil edildi. 1943 Yılında uçak bot-deniz uçağının batmasıyla klüpleri bir rule ile Running Down Clause katıldı ve RDC çatma kuvertür içinde uygılanmaya baçlandı. Marpol, Solas, Tavalop, Cıvıl Lıability ve bunun gibi çıkanbütün uluslar arası anlaşmalar ve kurallar klüp kuralları da değişikliğe sebep oldu. Yukarıda belirtildiği kanunlarda yapılan değişiklikler, yeni yapılan uluslararası anlaşmalar ile eski anlaşmaların kapsamlarının genişletilmesi, imzalanan konvansiyonlar ve metdana gelen klüp kuvertür kapsamını etkileyecek olylar, donatanlara karşı getirdiği sorumlulukları arttırmış ve yeni yükümlülükler getirmiştir. Bunun ile aynı doğrultuda klüpler kendi üyelerini korumak ve zararlarını tazmin etmek amacıyla birkaç kural ile başlayan klüp kuvertürlerinin kapsamını genişletmiştir. Ayrıca gün geçtikçe deniz ticaretinde ki büyüme gemi tonajlarının büyümesi, teklojinin gelişmesi ile ihtiyaca binaen çıkan çeşitli gemi tipleri ( Container,Kimyasal, LNG, LNG vb) gibi teknolojinin getirdiği yenilikler ile klüplerin üyelerini korumak amacı ile kuvertürlerinde değişiklikler yapmalarına ve yeni kuvertürleri kapsamlarına sebep olmuştur.
 14. 14. P&I CLUB Page 14 of 37 PDF By MKP 14 BÖLÜM- III P & I KLÜBÜNE ÜYELĐK 3-1 Üyelik Poliçesi Tüm olaylara karşı bir geminin teminat altına alınması için sigortalı ile sigortacı arasında yapılmış bulunan sözleşmeye “ Poliçe – Policy ” denilir.P&I sigortası yaptırmak isteyen gemi sahibi P&I sigorta kapsamına girmenin yanında klüp üyeside olur.Klübe üye olmak isteyen gemi sahibi giriş v üyelik kapsamını gösteren formlar doldurur. P&I klübü nün herbir ülkedeki temsicilerinin üyelik kazanacak şahıslara sunmuş olduğu formlar arasında çok ufak farklılıklar olmasına rağmen genel içeriği aynıdır, bu formlara sigorta dilinde poliçe denilir.Bir poliçenin düzenlenebilmesi için aşağıdaki koşulların var olması gerekir : d) Sigortalanacak bir riskin var olması gerekir. Eğer bu risk bir gemi gemi ise sigortalanacağı zaman yüzer halde bulunması, bir riskin, tehlikenin bulunmaması, daha açık bir deyimle geminin emin bir şekilde var olması şarttır. e) Geminin ulusal ve uluslararası belgelerinin var olması ve geçerliliklerini korur halde bulunması şarttır. f) Başka bir sigorta şirketinde aynı rizikolara karşı sigorta edilmemesi gereklidir. Sigorta düzenleneceği zaman verilen bilgilerin doğru olarak verilmesi ve sigorta poliçesine doğru olarak yazılması şarttır.Yanlış verilen ve yanlış yazılan poliçenin iptal dilmesi mümkündür. Bu nedenle özellikle aşağıdaki bilgiler çok doğru olarak poliçeye yazılmalıdır. Bu bilgiler şunlardır: a) Geminin ismi doğru yazılmalıdır, b) Geminin özellikleri başta tonilataları, yapıldığı yer ve yıl kayıtlı olduğu limanı
 15. 15. P&I CLUB Page 15 of 37 PDF By MKP 15 g) Geminin sahipleri. Kime, kimlere ya da hangi şirkete ait olduğu açık olarak belirtilmelidir. h) Seyir bölgeleri, sahası i) Sigorta değerleri j) Klüp kurallarının kapsamı k) Tanzim tarihi l) Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri m) Klübün üzerine aldığı rizikoların ve bunların başlayıp bittiği zamanı Yukarıda ki bilgiler doğru olarak poliçeye yazıldıktan sonra istenilen teminatlar yani geminin hangi rizikolara, tehlikelere karşı sigorta edildiğini belirtir. Bilindiği gibi yazılı belge ile borç üstlenenlerin o belgeyi imzalamaları gerekir imzasız belgenin değeri yoktur. Deniz piyasasında yapılan sigorta poliçeleri aşağıda gösterilmiştir : a) Tekne (Hull and machınery) sigortası b) Klüp sigortası ( P and I ) c) Yük (Cargo) sigortası d) Navlun (Freight) sigortası e) Gemi inşaatı (Buılders risk) sigortası f) Liman riskleri(Port risk) sigortası g) Savaş riskleri(War risk) sigortası h) Gelir, kira kaybı (Loss and earnıngs) sigortası Bizim deniz sigortalarında bizi alakadar eden sigorta şekli yük sigortaları hariç hemen hemen bütün sigorta şekilleri ticaret denizciliği sigorta piyasasında uygulanmaktadır.Özellikle bir numarada sözü edilen “ tekne sigortası ” deniz ticaretinde fazla kullanılan poliçe şeklidir.Türk tekne poliçesinin tipini ise Londra Sigortacılar Birliğinin hazırlamış bulunduğu “Instıtute Tıme Clause Hull ” tekne sigorta poliçesidir.Bu tip sigorta poliçeleri tetkik edildiği zaman hemen hemen kalıplaşmış bir şekil olarak normal tüm deniz rizikolarını oluşturur.Her fazla teminatın bir prim artışına neden olacağını unutmamak lazımdır.Gerekli degilse ya da çok tehlikeli durum yoksa örneğin gemi sahibi gemisine ve personeline güveniyorsa, onların gemisini iyi tanıması için yeterli eğitim yaptırıyorsa oturma, çatışma, kurtarma, yangın gibi rizikolara, navlunların zayıf olduğu zamanlarda pek gerek olmayabilir. Gemi sahibi gemisini tam
 16. 16. P&I CLUB Page 16 of 37 PDF By MKP 16 ziya’ya karşı sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi diğerlerine nazaran önemli derecede düşük olacaktır. Sigorta primleri ve muafiyetleri ülkemizde ticaret bakanlığınca oluşturulan “Tarife Komitesi”, Londra’ da ise “ Sigortacılar Birliği” tarafından her yıl olaylar, kazalar, ödenen primler, riskler göz önünde alınarak saptanacaktır. 3-2 Müracat Donatan gemisini klübe kaydettirip sigortalamak istediği zaman müracatını klüp yöneticilerinin istediği şekşlde yapar. Müracattan sonra donatanın müracat formunda vermiş olduğu ryrıntılı bilgiler ve sigorta için başvuru süresince veya klüp yöneticilerle sigorta kartlarında değişiklik yapılması konusundaki müzakere safhasında verilen diğer ayrıntılar veya bigiler, geminin sigortasının kabulü halinde, gemi sahibi ile klüp arasında sigorta mukavelesinin esası olarak kabul edilecektir. Bu bilgilerin makul ve doğru olması sigorta sözleşmelerinin ön şartıdır. Klüp yöneticileri kendi takdirlerine bağlı olarak ve müracaat eden gemi sahibinin klüp üyesi olup olmadığına bakilmaksızın ve herhangi bir sebep söylemeksizin bu geminin klübe kaydolması reddedilebilir. Bu verilen ayrıntılarda veya bilgililerde herhangi bir uygunsuzluk veya yanlış bir bilgi olması halinde müracaatçının müracaatı edilmemekle beraber (eğer üye olması halinde ileride çıkabilecek hasarların tazmin edilmez) gemi sahibinin bütün hakları tehlikeye girer. 3-3 Kayıt Yönetim kurulu ve müdürler kendi hakları içinde olarak ve herhangi bir sebep göstermeksizin, bir geminin klübe kayıt müracatını, müracatçı esasen klübe kayıtlı bir geminin donatanı olsun olmasın reddedebilir. Kaydı klüp kurallarına göre kabul edilen kişinin, kendisi, mirasçılarıve yöneticileri klüp kurallarına bağlı olduğunu ve bunlara uyup terine getireceğini, klübe karşı ksbul eder. Her şahıs tebligat adresini klübe bildirecektir ve üye sicilinde yazılı olan adres, tebligat adresi olarak kabul edcektir. Yöneticiler, halen üye olmayanların klübe kayıt taleplerini kabul edip etmemekte serbesttir.Böyle bir müracatın kabulu halinde müdürler, takdir yetkisi
 17. 17. P&I CLUB Page 17 of 37 PDF By MKP 17 kendilerinde olmak üzere, bu şahsın üye olmasına veya olmamasına karar verebilir ve müracatı her iki şekilde de kabul edilebilir. Kayıt müracatı klüp kurallarına göre kabul edilen kişinin klüp üyesi olması halinde, bu şahıs kurallardaki hak ve mükellefiyetlere, üye imiş gibi aynen sahip olacak ve mükellefiyetler kendisine aynen uyğulanır. 3-4 Klüp Üyeliğine Giriş Şartları Klübe giriş şartları bütün klüplerde aynı olmakla beraber önemli birkaç tanesi aşağıda açıklanacaktır. A ) Klas Şartı: Diğer gemi sigortalarında olduğu gibi klübe kaydolacak geminin klasının geçerli olması gerekir. Ayrıca geminin kayıtlı olduğu klas bürosunun katıtlarında herhangi bir konuda uygunsuzluk olmaması gemi için iyi bir durumdur ve bu durum tercih edilir. B) Condition Survey Şartı: Klübe müracat eden geminin klüpçe girişinin kesin kabül edilebilmesi için contition surveyinin donatan tarafından kesinlikle yapılması ve bunun pozitif olması şartı klüpçe aranır. Bu sörveyin süresi, donatan klübe başvurduktan sonra 30 gün içerisinde ve gemi boş iken yapılmalıdır. Yeni denize inen gemiler hariç hangi yaşta ve hangi kondisyonda olursa olsun bu sörveyden geçmesi çarttır. Bu sörvey olmadıkça geminin kuvertürü tamamlanmış sayılmaz. Geminin sörveyi amamalanmamış fakat bazı konularda noksanlık ve yetersizlikler var ise bunların olmasıyla ilgili geminin sorumlu olacağı tazmimatlar klüpçe karşılanmaz. Bu noksanlıkların giderilmesi için bir Follow-Up Condition tamamlama sörvey istenmesikondisyonun ek sörvey ile düzeltilip düzeltilmediği kontrol edilir, eğer düzeltilmiş ise gemi klüp kuvertürüne sahip olur. A) Premium Şartı : Bu şart prim taksidini kuvertür başlangıcından sayılmak üzere 30 gün içerisinde ödenmesidir. Ayrıca klübe üye olan her donatan tarafından klüplerin istediği ve yapıldığı takdirde donatan lehine olan ve yapılmadığı takdirde sonradan sorun olacak şeylerde vardır. • Yönetim için gerkli masraflar • Klübün ödeyeceği hasarları karşılaştıracak şkilde tutarlar
 18. 18. P&I CLUB Page 18 of 37 PDF By MKP 18 • Yönetim kurulunun gerekli gördüğü rezervlerin yapmaya yarayacak katılmaları sağlamak • Klübe katılan üyelerin; gemi, şirket ve şirket yöneticileriyle ilgili bilgilerin doğru olması gerekir. Bu bilgiler: a) Geminim ismi b) Bağlama ülkesi c) Bağlama limanı d) Geminin yaşı e) Geminin türü f) Gros ve net tonajı g) Taşıma kapasitesi h) Üyelerin statüleri i) Üyelerin isimleri ve adresleri j) FD ve D klas kuruluşu olup olmadığı k) Klas ve klas kurumu l) Geminin çalışması ( Tramp, liner, tanker, etc…) m) Riskin başlangıç zamanı n) Mürettabatın milliteti o) Acentasının, operatörünün, brokerinin ve yöneticisinin adı-soyadı-adresi p) Tekne sigortasının içeriği Bazı formlar içerisinde daha fazla detaylar vardır. Klübe üyeliğin en önemli faktörlerinden biriside geminin bildirilmiş özellikleri taşıyıp taşımadığının tespiti için P&I klübü tarafından gönderilen yetkili kişiler tafından geminin sörveyi yapılır. Geminin yapısına ve kondisyonuna göre kayıplara karşı önleme teknolojisinin tespiti yapılır. Daha sonra geminin bu zamana kadar yapılmuış bakım, tamirat, geminin işleyişine göre kargo kayıpları ve hasarlanması durumları göz önünde bulundurulur. Bütün bu sörveyler tamamlandıktan sonra “ Certificate of Entry ” verilir. Klübe giren üyelerin prim ödemeleri dünyaca geçerliliği olan dolar, mark ve paund üzerinden yapılır.
 19. 19. P&I CLUB Page 19 of 37 PDF By MKP 19 3-5 Sigorta Süresi Klüp kurallarında aksi görülmadikçe, klübün nezartinde devamlı olmayan bir süre için klübe sigorta ettirilen bir geminin sigorta süresinin başlangıcı, giriş belgesinde yazılı saat ve tarihte başlayarak ve sigorta feshadilmedikçe diğer poliçe yılının 20 Şubat saat 12 00’ ye kadar devam edcektir . Kaydolunan geminin sigorta teminatı, aksi kurallarda bulunmadıkça veya süre uzamadıkça yukarıda geçen tarih ve saatten itibaren geçersiz sayılır. 3-6 Prim Ödemeleri ve Şekilleri Donatan gemisini herhangi bir poliçe yılı için sigorta yaptırdıysa ( fix prim ile sigortalama şartları bunun için geçerli değildir ) yönetim kurulunun kararlaştırdığı ve kendisine düşen aidatları ödeyecektir. Yönetim kurulunun klübün ilgili poliçe yılının sigorta faaliyetlerine karşı donatana düşen, klübün genel masraflarını karşılamaktır. Klübün ilgili poliçe yılında sigorta faaliyetlrinden dolayı donatana düşen, talep, masraf ve giderleri karşılamaktır Kapanmış herhangi bir poliçe yılı içinde meydana gelen veya meydana gelmesi beklenen herhangibir açığı kapatmak için yönetim kurulunun uyğun gördüğü nakilleri karşılamak. Klüp gelirlerini şöyle sıralayabiliriz : Advance Call - Peşin aid Suplementary Call - Ek aidat Aditional Call - Taşkın Tazminat Bedeli Releance Call – Ayrılan gemi Peşin Aidat : Her poliçe yılının başlangıcında yönetim kurulu o yıl için donatanların (Sabit primle sigorta ettirenler hariç ), ödemeleri gereken primleri kararlaştırır. Bu karar gemilerin primlerinin arttırılmasına dair kararla beraber alınabilir. Herhangi bir poliçe yılı içinde klübe kaydolunan gemi o yıl için bir avans aidatı ödemekle mükelleftir. Bu avans miktarı yönetim kurulunca belirlenen yüzdenin geminin prim tarifesinin geminin klübe kaydolunan tonajıyla çarpılmak suretiyle bulunur. Ek Aidat : Herhangi bir poliçe yılında veya poliçe yılı bitiminde yönetim kurulu gemi sahiplerinden ( Sabit primle üye olanlar hariç ) herhangi bir zaman veya zamanlarda ek
 20. 20. P&I CLUB Page 20 of 37 PDF By MKP 20 aidat alınmasını kararlaştırabilir. Herhangi bir poliçe yılı için klübe kaydolunan gemi sahibi ( Sabit prim ödeyenler hariç ) yönetim kurulunca tespit edilecek ek aidatları ödemek zorundadır. Taşkın tazminat sebebi : Klübe terettüp edip toplamı, ilgili talebe göre grup aşkın reasürans poliçeleri tahtında geri alınması mümkün olan meblağların üstünde olan talepleri müteakiben felaket talep adı verilir. Bir felaket talebinin tamamen veya kısmen karşılanabilmesi için bir felakat aidatı tahakkuk ettirilmesine gerek bulunması halinde felaket talebine neden olan kazadan doğan talebe yol açan olayın olduğu poliçe yılı içerisinde klübe kayıtlı bulunan tüm gemi sahiplerine veya sözkonusu poliçe yılının sona ermiş olması halinde yöneticilerin beyanda bulundukları poliçe yılı esnasında klübe kaydolunan ütm gemi sahiplerine bir felaket aidatı veya aidatları tahakkuk ettirirler. Söz konusu aidat, mükellefin sahibi bulunduğu her geminin beher G.R.T. si veya G.R.T.nin klübe kayıtlı tonajdan az olması halinde, kayıtlı tonajı üzerinden yöneticilerle tayin edilecek oranda ödenecektir. Ayrılan Gemi : Bir gemi klüpten hangi sebepten çıkarılırsa çıkarılsın veya başka bir şirkete satılsın veya kendisi çıksın ileriki yıl yani 18 ay sonraki hesaplamalara göre ek prim ödemeyeceği için ayrılırken bir nevi 18 ay sonraki ek prim ödemesinden af edilme ücreti alınar. Buna karşılık klübün giderleride şunlardır: 1) Klübün ödediği tazminat giderleri 2) Klüp yönetim giderleri 3) Reasürance giderleri 4) Klübün yaptığı yatırım giderleri 3-7 Đhtiyatlar Yönetim kurulunun uygun gördüğü amaçlar için ihtiyat fon adı altında hesaplar tesis edebilir. Yönetim kurulunun uygun gördüğğü ihtiyatların bazıları aşağıda verilmiştir.
 21. 21. P&I CLUB Page 21 of 37 PDF By MKP 21 a)Aynı veya değişik poliçe yıllarında meydana gelmiş felaket taleplerinin karşılanmasında yararlanmak üzere b)Kapanan herhangi bir poliçe yılında meydana gelen veya geleceği düşünülen bir açığı kapamak veya bunu azaltmak amacı ile c)Klübün kur farkından dolayı zarara uğramasını önlemek amacıyla d)Yatırımları korumak amacı ile e)Ek aidat ihtiyacını ortadan kaldırmak amacı ile Yönetim kurulu klübün veya üyelerin menfaatine olduğu kararına varırsa herhangi bir ihtiyat alacağını kayıtlı bulunan miktarı diğer herhangi bir veya değişik amaçlara tahsis edilebilir. Yönetim kurulunun bir ihtiyat tedbirinden diğer ihtiyat tedbirine nakil yaptırmaya yetkisi vardır. Yönetim kurulu tarafından ihtiyat için karar verilmesi halinde yöneticiler sigortalı gemi sahiplerini ödeme vadesine veya daha önce haberdar edilecektir. Söz konusu ihtiyat tedbirleri şu şekilde sağlanabilir: 1- Yönetim kurulu herhangi bir poliçe yılına ilişkin aidat belirlerken, aidatın belirli bir kısmını veya oranını ihtiyat için belirlenmiş bir hesaba naklini isteyebilir. 2- Yönetim kurulu herhangi bir poliçe yılında veya bundan sonraki hrahangi bir zamanda, söz konusu poliçe yılının alacağına kayıtlı bulunan fonlardan herhangi bir belirli miktarı veya oranı ihtiyat için belirli bir hesaba naklini isteyebilir. 3-8 Klüp Üyeliğinin Sona Ermesi Klüp kuralları detaylı hükümler ile klüp üyeliğinin kapsamını, poliçe yılını ve kararlaştırılan periodun sona ermesinden önce poliçenin sona erdirilmesi belirlenmiştir. Kurallar ayrıca sona eren sigorta hükümlerinin neticesi ile işlenir. Örnek; Klübün sorumluluğu sigortalının iddialarını karşılayacak ve üyelerin yükümlülüğü ise ihbarlar, ödemeler ve diğer toplam masrafları klübe muntazam ödamektir.Klübe üyeliğin standart süresi bir poliçe yılı giye tanınlanan bir yıldır. Bu period zamanı bütün üyeler içim aynıdır.Poliçe yılı her yılın şubat ayının 20. Günü başlar ve gelecek yıl aynı zamana kadar devam eder.Devam eden yıllarda ise 20 şubatta yenilenir.bu period hiç bir zaman değişmez. Klüp her yıl 20 şubattan 30 gün önce ihbar gönderir.Klüpten çıkarılma ise klübün veya üyenin isteği üzerine olur.Yönetim kurulu, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir yılın 20 ocak günü öğle vaktinden geç olmamak üzere
 22. 22. P&I CLUB Page 22 of 37 PDF By MKP 22 herhangi bir gemi sahibine, sebep beyan etmeksizin fesih ihbarında bulunabilir. Bir gemi sahibide kendi takdirine dayanarak ve hiçbir sebep ileri sürmeden herhangi bir yılın 20 ocak günü öğle vaktinden geç olmamak üzere klübe yazılı olarak fesihihbarında bulunabilir.Prim miktarı, geminin herbir groston başına düşen toplamı üzerinden dolar, mark veya pound olarak ödenir. Klüp üyeliğini sona erdiren durumları: 1- Klüp tarafından yapılan fesih ihbarıyla, 2- Klüp üyesinin ölmesi, iflas etmesi, gemisini yönetememesi,eğer şirket ise ortaklığın sona ermesi 3- Belirli periodda ödenmesi gereken primlerin ödenmemesi, 4- Geminin Demise Charter olarak kiralanması, 1- Gemini ipotek üzerinde olması, 2- Geminin tekne sigortası ve bayrak çekme hakkını kaybetmesi, 3- Şirket yöneticisinin değişmesi, 4- Geminin müsadere yoluyla el konulması, 5- Geminin klas dışı kalması 6- Üyenin mallarının idaresi hakkında mahkemece karar verilmesi halinde, 7- Üyenin akıl hastalığı dolayısıyla mal ve işlerini idare edememesi, 8- Gemi sahibi tüzel kişi ise, üyeleri tarafından şirketin feshi halinde, 9- Son alınan haberden sonra on süre ile geminin kayıp olması, 10- Geminin fiili tam ziya haline gelmesi, 11- Gemi sahibinin, ister bir satış ister sair herhangi bir resmi belge veya anlaşma ile gemideki menfaatini terketmesi ya da tamamen veya kısmen terketmesi halinde üyenin klüp üyeliği sona erer.
 23. 23. P&I CLUB Page 23 of 37 PDF By MKP 23 BÖLÜM- IV P & I KLÜP SĐGORTASININ HUKUKĐ MAHĐYETĐ 1-0 Çatışma Sonucu Meydana Gelen Zarar Münhasıran kayıtlı gemiye ait tekne poliçesinde yazılı çatmadan mütvellit mesuliyet hükmi tahdında kabili iistirdat bulunmadığı derecede, kayıtlı bir gemi ile herhangi bir gemi arasındaki çatma neticesinde diğer herhangi bir şahsa masraf ve tazminat ödemesi durumu aşağıda belirtilmiştir. Bunlar: a) Çatmadan sonra meydana gelen masraf ve tazminin ¾ tekne sigortası tarafından karşılanır, ¾ dışında kalan ve donatan tarafından ödenmesi gereken ¼ RDC (Runnıng Down Clause) tazmini P&I klüp tarafından ödenir. b) Aşağıdaki hususlar için ya da onlarla ilgili olarak çatmadan mütevellit sorumlulukların dörtte dördü, 1) Engel, enkaz, tür ya da sair herhangi bir şeyin kaldırılması veya bertaraf edilmesi, 2) Sair gemiler ya da sair gemiler üzerinde mülkiyet hakkının dışında bilumum aynı ya da şahsi mallar ya da herhangi bir şey 3) Kayıtlı gemideki yükler ya da sair mallar veya sözkonusu yük ya da malların sahiplerin ce ödenen kurtarma ücreti, özel mükellefiyetler veya genel avarya payları 4) Ölüm, yaralanma ve hastalık 5) Herhangi bir ayni ya da şahsi malın veya herhangi bir şeyin kirlenmesi ya da bulaşması (kayıtlı geminin çatıştığı diğer gemiler ya da diğer veya bu gibi gemilerdeki mallar hariç) 4-2 Su Üzerindeki Sabit Cisimlere Verilen Zarar P&I Klübü tarafından rıhtıma. iskeleye, şamandıralara, rıhtım üzerindeki yapılara, deniz altında bulunan koblo ve boru hatlarına ve su üzerindeki seyre elverişli yardımcılara gemi tarafından verilen zararların tümü karşılanır.
 24. 24. P&I CLUB Page 24 of 37 PDF By MKP 24 4-3 Yük Đle Đlgili Sorumluluklar Klübe kayıtlı olan geminin yük ile ilgili sorumluluklarını bir kaç başlık altında incelenmiştir. a) Yükün noksanlığı ve zarar görmesi:Gemi sahibi ya da eylem,ihmal veya kusurdan kanunen sorumlu bulunduğu herhangi bir kişi tarafından yükü usulune uygun olarak yüklemek, sevketmek, istiflemek, taşımak, muhafaza etmek, dikkat etmek, boşaltmakya da teslim etmek hususundaki sorumlulukları yerine getirmemesinden ileri gelen ziyan, noksanlık, zarar ya da diğer sorululuklar ya geminin yola veya yüke elverişli olmamasından doğan mesuliyet, b) Hasarlı Yükün Kaldırılması:Hasarlı yükün boşaltılması ya da aynı suretle kaldırılmasıyla ilgili oarak gemi sahibinin maruz kaldığı ek masraflar (Yükün hasara uğramış olması durumunda yapmış olacağı masrafların diğer herhangi bir taraftan istirdat etmek imkanından mahrum olması lazımdır) klüp tarafından ödenir. c) Alıcının Hamulesini Almaması Hali:Herhangi bir alıcı tahliye limanında veya teslim noktasında malını çekmemesi halinde gemi sahibine düşecek sorumluluk ve ilave masraflar (Mal çekilseydi yapmış olacağı masraflara ek olarak) ancak tabii ki yapılan bu masraf ve sorumlulukların malın satışından elde edilen geliri aşması ve gemi sahibinin bu masraflar için herhangi bir tarafa rücu olmaması şartıyla d) Ara Ya da Aktarmalı Konişmentolar:Sorumluluğun, taşımanın kısmen kayıtlı gemi ile yapılmasını öngeren bir ara ya da aktarmalı konişmento veya sair sözleşme şekli çerçevesinde teşekkül ettiği, kayıtlı bir gemiden başka bir taşıma amacı ile taşınan yükle ilgili ziyan, noksan, hasar ya da sair hususlardan dalayı mesuliyet. P&I Klübünün bu tazminleri yerine getirebilmesi için gemi tarafından bütün tedbirlerin alınması gerekir.Bunun yanında yükün özelliğinden dolayı o yüke ait özel yükleme, boşaltma, istif ve havalandırma gibi operasyonların gemi tarafından mutlak dikkat edilerek yerine getirilmesi gerakir.Bazı özel yüklerin yüklenmesinde ve boşaltılması sırasında bu işlemlerin dikkatle incelenmesi için P&I klübü tarafından sörveyler görevlendirilir. Yük elleçlenmesi operasyonunda, bu sörveylerin incelemeleri sonucunda vermiş olduğu tavsiyelere uymak ve yerine getirmek gerekir.Charter
 25. 25. P&I CLUB Page 25 of 37 PDF By MKP 25 party’debelirtilen hükümler dışında olduğu zaman sörvey tarafından uyarılır eğer bu uyarılara gemi tarafından duyarlılık gösterilmezve operasyona devam edilirse sörveylerin raporlarına göre tahliye limanında meydana gelen anlaşmazlıklarneticesinde P&I klübü o yükün değerini tazmin etmez.Đkinci bir husus ise eğer yük hasarlı gereken özellikjleri göstermiyorsa bu husus konişmentoya not olarak düşülmeli mutlaka yükün özelliğine göre konişmento düzenlenmelidir. Bütün tedbirlerin akınmasına rağmen yükün elleçlenmesi sırasında meydana gelen hasar ve zararlar P&I tarafından tazmin edilir.Eğer yük tahliye limanında konişmentoda belirtilen miktardan az çıkarsa P&I eksik yükün tazmimi yanında,belirtilen miktardan daha az miktarın ülkeye sokulması nedeni ile ğümrük tarafından verilen cezalarda P&I tarafından karşılanır. 4-4 Gemi Bünyesindeki Malın Hasarlanması ve Kaybı Gemi bünyesindeki malzeme, her bir konteynerin, yakıtın ve diğer malların hasarlanması ve kaybını P&I klübü tazmin eder. Üye veya geminin yönetiminden sorumlu veya kiracı eğer klübe karşı sorumluluklarını yerine getirmez ise klüp hasar ve zararların tazminini karşılamak zorunda değildir. Geminin sahibi gemisini kiralarken telsiz cihazı, soğutucularve seyir cihazlarının da kiralar.Fakat bu cihazların kaybından ve hasarından kiracı sorumlu değildir eğer gemi sahibi isterse bunlar klüp kapsamından çıkartılır. 4-5 Personelin Yaralanması, Hastalanması ve Hayat Kaybı Sorumlulığun ya da gider veya harcamaların münhasıran bir mürettabat sözleşmesi ya da sair hizmet veya istihdam ablaşmalarından ileri geldiği hallerde bu tip sözleşmelerin yöneticiler tarafından yazılı olarak önceden kabülünün şümulu dışında söz konusu mesuliyet klüpçe karşılanmaz.Bir çok klübün kapsamına göre gemi adamı ile gemi adamı olmayan personel arasında ayrıcalık yapılmıştır.P&I klübü kurallarına göre personelin yaralanması, hastalanması, ve ölümü durumunda gerekli tazminat klüp tarafından ödenir. Bunlara ek olarak hastahane, ilaç ve ceneze masrafları eğer bir hastalığa veya yaralanmaya maruz kalmışsa tadavi ücretleri klüp tarafından ödenir.Gemi üzerinde yük elleçlemekle meşgul olan personelin çalışma esnasında meydana gelen yaralabma, ölüm ve yaralanma neticesinde meydana gelen hastane ve tedavi ücretleri P&I klübü tarafından ödenir. Eğer gemiüzerinde yük elleçlemessırasında personel ihmali varsa klüp bu harcama sorumluluğunu sınırlı olarak yerine getirir.Gemi
 26. 26. P&I CLUB Page 26 of 37 PDF By MKP 26 adamlarının gemi üzerinde iken ailesinin hastalanması, yaralanması ve ölümü durumunda gerekli olan harcamalar klüp tarafından tazmin edilir bu kişilerin cenaze ve hastane masrafları da P&I klübü tarafından karşılanır. 4-6 Mürettabat Olmayan Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Klübe üye olan bir gemi üzerindeki yolcu ve geminin yükünü taşımak üzere işe alınmış veya yük elleçlemekle meşgul olan personel olmayan kişilerin çalışmaları esnasında meydana gelen yaralanma, ölüm ve yaralanma neticesinde meydana gelen hastane ve tedavi masrafları P&I klübü tarafından karşılanır. Bu hasar ve tazminatla ilgili sorumluluklar: a) Üçüncü bir şahsın yaralanması, hastalanması ya daölümü nedeniyle zarar ziyan ya da tazminat ödeme hususunda ki vecibe bu gibi hastalık ya da ölüm dolayısıyla vaki hastahane, sağlık ve cenaze masrafları b) Herhangi bir yolcunun şahsen yaralanması, hastalanması veya ölümü nedeni ile zarar, ziyan ya da tazminat ödeme hususunda vecibe ile bu gibi yaralanma , hastalık veya ölüm dolayısıyla vaki hastahane veya cenaze masrafları c) Üye olan bir geminin maruz kalacağı herhangi bir kaza sonucu, üye gemide ki yolcuların çıkış limanına veya varış limanına gönderilme masrafları ve bu yolcular ile karada ilgilenme d) Yolcu biletlerinin şartları veya armatörü ile yolcular arasında yapılan bir başka mukavele şartlarının klüp yöneticileri tarafından yazılı olarak kabül edilmiş olması 4-7 Zati Eşyanın Hasarlanması Deniz tehlikeleri sonucu hizmet anlaşması gereğince beyan edilmiş bulunan gemi adamlarının ve yolcuların zati eşyalarının hasarlanması ve kaybolması durumunda zararlar klüp tarafından tazmin edilir.Gemi sahibi, yöneticilerle yapacağı mutabakat neticesinde özel bir sigorta yapturmadığı takdirde nakit değerli ya da nadide maden veya taşlar veya türü itibariyle değerli eşya olarak nitelendirilen eşyalar için klüpçe ödeme yapılmaz.
 27. 27. P&I CLUB Page 27 of 37 PDF By MKP 27 4-8 Cezalar Birçok klüp cezaları tanımlarken genellikle vatandaşlık cezaları, hasar cezaları ve buna benzer cezaları kapsamı içine almıştır.Klübe girmiş olan gemiye herhgangi bir heyet mahkeme veya o ülkenin oteriteleri tarafından tahakkuk ettirerek gemi sahibine ya da gemi sahibinin kanunen tazmin etmekle zorunlu bulunduğu ya da yöneticilerin muvafakiyetiyle makul olarak geri ödemede bulunduğu herhangi bir gemiadamına hükmolunan cezalar: a) Gemide ya da onunla ilgili olarakemniyetle çalışma şartlarının idama ettirilmemesi, b) Noksan ya da fazla yük boşaltmasıveya teslim edilmesi ya da manifesto ile ilgili konulara veya kayıtlı gemi veya yükün belgelendirilmesiylealakalı kurallara riayet edilmemesi, c) Kaçakcılık ya dakayıtlı geminin yapı, intibak tadilat veya techiziyle ilgili herhangi bir Gümrük, kanun ve tüzüğün ihlali, d) Muharecetle ilgili herhangi bir kanun ya datüzük hükümlerinin ihlal edilmesi, e) Petrol ya da diğer maddelerle çevre kirlenmesi konusunda, f) Üyenin acentesinin , diğer yardımcılarının ve gemiadamlarının ihmalleri, g) Gemi kaptanının veya zabitlerinin eşleri veya çocuklarını yanlarında götürmelerinden dolayı yetkili makamlarca verilecek ceza ve doğacak masraflar, Yukarıda belirtilen hususların yanında geminin fazla yüklemesi yani sigorta hattını geçmesi ve kanunsuz balıkçılık durumlarında sonucunda gemiye gelen cezalar P&I klübü tarafından tazmin edilir. 4-9 Karantina Masrafları Klüp üyesi bir gemi sahibinin, bu gemide ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalığın doğrudan neticesi olarak, karantina, dezenfeksiyon ve gemi sahibinin akaryakıt, sigorta, ücretler, kumanya, malzeme ve liman giderleri yönünden maruz kaldığı safi zarar (bulaşıcı hastalık olmasaydı katlanacağı masraflarailaveten) dahil olmak üzere, ödemek zorunda olduğu eek masraflar klüp tarafından karşılanır.
 28. 28. P&I CLUB Page 28 of 37 PDF By MKP 28 Bir gemide çıkan bulaşıcı hastalık nedeni ile oluşan masraflar: a) Herhangi bir limana sığınma masrafları, b) Karantina giderleri, c) Dezenfeksiyon masrafları, d) Gemi personelinin karantina nedeniyle yurda gönderilme masrafları, e) Karantina nedeniyle yolcunun gemiden ayrılması veya katılması, f) O yerde kanunlar uyarınca özel bir yere veya istasyona gidiş ve çekme masrafları, g) Karantina esnasında alınan yakıt, gemidekilerin iaşesi, sigorta ve ücretler dahil olmak üzeregemi sahibinin uğradığı bütün zararlar, h) Geminin karantina nedeni ile dışarı çıkarılması ve tekrar alınması, yüklerin boşaltılıp tekrar yüklenmesi masraflarının tümü P&I klübü tarafından tazmin edilir. 4-10 Kaçak Yolcu ve Mülteciler Kaçak yolcuların ve mültecilerin indirilmesi amacı ile yapılan liman masrafları, getirdiği kanuni hükümllerden doğan masraflar yapılacak rota değişikliği sonucu çıkacak masraflar, kısaca gemi sahibine kanunen yüklenmiş olması ya da klüp yöneticilerinin tasvip ve mutabakatı çerçevesinde yapılmış olması gerakir. 4-11 Çevre ve Deniz Kirliliği Klübe üye olan bir gemiden petrol veya diğer maddelerin boşaltılması ya da aktarılması ya da bunun neticesinde meydana gelen denize petrol akmanın kapsamı ile sınırlı olup aşağıda belirtilen mesuliyet, zarar, ziyan, masraf ve harcamalar: a) Zarar, ziyan ya da bulaşmadan dolayı sorumluluk, b) Tavalop’a ya da yöneticilere tasvip olunan diğer herhangi bir anlaşmaya taraf olması nedeni ile ve bu gibi anlaşmalar tahtındaki vecibeleri yerine getirirken maruz kaldığı giger ve harcamalar dahil olmak üzere, gemi sahibinin katlandığı tüm zarar, ziyan ya da masrafclar, c) Kirliliği ya da bundan ileri gelen zarar ve ziyanı önlemek için veye asgariye indirmek için alınan bilumum makul önlemlerin giderleriyle bu şekilde alınmışmala ika ettikleri zarar veya ziyandan dolayıbilumum sorumluluk,
 29. 29. P&I CLUB Page 29 of 37 PDF By MKP 29 d) Klübe girmiş gemiden, kirliliğe sebebiyet verebilecek petrol ya da herhangi bir maddenin heran boşaltılması ya da akması hususunda tehlikenin bertaraf edilmesi için makul derecede alınan bilumu önlemleringiderleri, e) Kirliliği ya da kirlilik tehlikesini önlemek ya da azaltmak için herhangi bir hükümet ya da makamdan verilen emir ya da talimata uyarken maruz kalınan gider yada sorumluluk şu kadar ki, bu gibi gider veya sorumluluğun kayıtlı geminin Tekne Poliçesi tahtında tazmininin mümkün olması gerekmektedir. 1-0 Can Kurtarma Klübe üye olmuş veya ona mensup herhangi bir kişiyi kurtarmış ya da kurtarmaya teşebbüs etmiş olmalarından dolayı kanunen 3. Şahıslara ödenmesi gereken meblağlar, şu kadar ki bu gibi ödemelerin kayıtlı geminin tekne poliçeleri tahtında ya da yük sahiplerinden eğer bunlardan tazmin edilemez ise P&I tarafından tazmin edilir.Yapılan bu yardım kanunlar çerçevesinde ve ahlaki sorumluluklar çerçevesinde muhtaç bir kişiye yardım etmek amacı ile yapılan rota değişiklikleri ve seki rotasına gelinceye kadar ki yakıt masrafları ve tüm harcamaların tekne sigortasından alınamayan masraflar klüp tarafından karşılanır. 4-13 Yurda iade Gemi adamlarının hastalanması, yaralanması ve ölümü neticesinde yurda iadesinden başka, kanuni mecburiyetten dolayı gemi adamlarının yurda iadesi masrafları. Yurda iade masrafları şunları karşılamaz: a) Hizmet süresinin bitmesi veya karşılıklı olarak bitirilmesi ile, b) Geminin satılması ile, c) Gemi sahibinin isteği üzerine hizmet süresinin bitirilmesi ile, d) Gemi sahibi tarafından hizmet süresinin ihlali. 4-14 Müşterek Avaryada Geminin Durumu Geminin, bir müşterek avarya ya da kurtarma garame payının tayini sebebi ile tekne sigortası tahtında ki sigortalı değeri aşan uygun bir değer üzerinden kıymetlendirilmesinden ötürü tekne poliçesi tahtında tanzim edilmeyen müşterek avarya, özel mükellefiyet veya kurtarma garame payları şu kadar ki: Yöneticilerce kendi takdirlerine bağlı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, bu bölüm tahtındaki bir tazminatın klüpten alınabilmesi için geminin doğru bir değer üzerinden
 30. 30. P&I CLUB Page 30 of 37 PDF By MKP 30 sigorta edilmiş olması halinde Tekne poliçeleri çerçevesinde tazmini mümkün bulunmayan geminin garame payını temsil eden meblağa münhasır kalınmakla mümkündür. 4-15 Enkaz Kaldırma Gemi enkazının kaldırılması, nakli veya yerinin değiştirilmesi, yerinin belirtilmesi amacıyla yapılan ışıklandırma veya şamandıralama masrafları, gemide taşınan yükün kaldırılması, nakliyesi ve elden çıkarılması sırasındaki masraflar ve enkazın çıkarılması esnasında olabilecek petrol, kimyevi madde kirlenmesi sonucu donatanın maruz kaldığı sorumluluklar.Gemi sahibinin, yöneticilerinin yazılı muvafakiyeti dışında enkazın kaldırılması, çıkarılması, imhası, hafifletilmesi ya da işaretlendirilmesinden önce enkaz üzerinden hakkını terkten başka suretle devretmesi ya da kazadan önceki bu mesuliyet, harcama ve masrafa sebebiyet vermiş olması hallerinde bu bölüm hükümlerine göre klüpten hiçbir talepte bulunması mümkün değildir. 4-16 Đşsizlik Tazminatı Ücret ya da tazminatı daha önce yöneticilerce kabul edilmiş olması ve o kabul ile sınırlı bulunması şartıyla herhangi bir kanuni ya da sair mevzuat icabı vecibe ya da herhangi bir mürettabat istihtam sözleşmesi veya diğer hizmet ya da çalışma sözleşmesi hükümleri tahtında ödenmesi lazım gelen ve herhangi bir kayıtlı geminin ziya ya dqa hükmi tam ziya durumuna girmesinden dolayı işsiz kalan gemi adamının tazmin etmek mükellefiyeti. 4-17 Sapma Masrafları Klübe kayıtlı geminin aşagıdaki hususlarla sınırlı sapma masarafları: a) Bu masrafların ( sapma olayı olmasaydı yapılacak olan giderlerin dışında kalan) gemi sahibi için akaryakıt, sigorta, ücretler, gemi adamlarının maaşları, kumanya ve liman giderleri itibariyle safi zararı temsil etmesi b) Münhasıran yaralı ya da hasta bir kişinin tedavisini sağlamak ya da bu kişinin yerine gelecek şahsi beklemek veye kaçak ya da mültecilerin karaya çıkarılması amacıyla yapılmış olması gerekir. 4-18 Soruşturma ve Mahkeme Masrafları
 31. 31. P&I CLUB Page 31 of 37 PDF By MKP 31 Yönetim kurulunun onaylamış olduğu ve gemi sahibinin kendini savunmak ve menfaatini korumak için ziya veya geçirdiği bir kaza ile ilgili resmi soruşturmada yapılan masraf ve giderler veya bu masraflar bir kaçakcılık, personelin kaçması ve benzeri olaylarda o mahaldeki mahkemelerin ek soruşturma yapması ile doğan masraf veya klüp yöneticilerinin özel bir soruşturma istemleri ile doğan masraflar. Geminin uğradığı herhangi bir limanda polis, immigratıon veya diğer hükümet yetkililerinin gemi mürettabatından herhangi birini gereksiz yere tutması sonucu ödenen tazminat ve savunma masrafları klüp tarafından tazmin edilir. 1-0 SUE and Labour ve Kanuni Masraflar Herhangi bir kaza, olay veya konuda ya da bunları takiben husule gelip klüp aleyhinde bir talebe yol açabilen ve munhasıran gemi sahibinin tamamen ya da bir muafiyet nedeniyle klüpçe kısmen sigorta edilmiş bulunduğu bir mesuliyet ya da zararı azaltmak için makul derecede vaki olduğu olağanüstü masraf ve harcamalar şu kadar ki bu masraf ve harcamaların yöneticilerin muvafakiyetiyle yapılmış ve yönetim kurulu tarafından gemi sahibine tazmin edilmelerine, kurulun takdirine bağlı olarak karar verilmiş olması gereknektedir. 4-20 Klübün Özel Talimatları Sonucu Meydana Gelen Masraflar Gemi sahibinin, yönetim kurulu tarafından verilmesi klübün menfaatine olrak mütalaa olunan, klübün özel talimatı üzerine yapmış olabileceği gider, masraf ve kayıplar. 4-21 Barınma Masrafları Sudan başka bie şey ile temastan başka, yangın, çatışma, karaya oturma gibi hallerde geçici olarak gemi içinde yaşanacak durumda değil ise kaptanın, zabitanın, ve mürettabatın barınma ve iaşe masrafları. 4-22 Hukuki Masraflar Herhangi bir kaza ve olay sonucuklüp aleyhine olacak ve gemi sahibinin kısmen sigortalı edilmiş bulundugu bir mesuliyet zararı azaltmak veya bertaraf etmek amaçıyla klüpçe kabul edilmiş ve makul derecede yapılan hukuki masraflar.
 32. 32. P&I CLUB Page 32 of 37 PDF By MKP 32 4-23 Müşterek Avarya Masrafları Eğer bir armatör mukavelesinin hükümlerine aykırı hareket ederse örneğin;seferin başlangıcında denize elverişli bir gemi temin etmesi bakımından yeterli dikkat ve ihtimamı göstermezse gemide taşınan malın sahiplerine müşterek avarya, kurtarma veya özel masraflardan gemi sahibine düşen pay oranı ödenmeyebilir, bu takdirde normal olarak mal sahiplerinin ödeyecekleri meblağı (tekne sigortasının ödemedikleri oranda) klüp karşılar.Armatör bir dispeç yetkilisinin gemiyi aşırı değerlendirmesi yüzünden müşterek avarya, kurtarma veya özel masraflardan kendi gemisine düşen payın tekne poliçesialtında karşılanmasını temin etmeyebilir. Bu takdirde tekne sigortası tarafından temin edilemeyen fazlalığı klüp tarafından ödenmesi istenebilir. Ayrıca yanlıilıkla veya bilmeyerek eksik sigorya yaptırmış olması nedeniyle çatışma sonucu karşı geminin sahibine ödenmesi gereken tamtazminat hususunda “Runnıng Down Clouse” Altında tekne sigortası sorumlu olmadıkları takdirde, tekne sigortası tarafından tahsil edilemeyen bakiyeler klüp tarafından karşılanır. 4-24 Ekspertiz Ücretleri Herhangi bir limanda herhangi bir zorunlulukla karşılaşan süvariler klübün muhabirleriyle hemen temasa geçmelidirler. Klüp muhabirlerine gerekli talimatı verebilmemiz için gemi sahibinin aynı zamanda klübü telex ile haberdar etmeleri gerekir, bu gibi durumlarda gemi sahiplerinin klübe yerel acentelerinin isim, adres, telex,telefon gibi ayrıntıları vermeleri gerekir.Klüp üyeleri giriş şartlarına bağlı olarak ister yükleme ister boşaltma sırasında hasarlı olduğu tespiy edilen herhangi bir yükle ilgili ekspertiz ücretleri klüp tarafındankarşılanacaktır.
 33. 33. P&I CLUB Page 33 of 37 PDF By MKP 33 BÖLÜM-V DEYĐMLER Deyimler : Kulüp sigortalarında sürekli kullanılan belirli sözcüklerin birer tanımını yapacak olursak , 1- Kulüp : Donatanlar tarafından bir araya gelinerek kurulmuş mutuel topluluklardır. Bu gün genellikle Đngiltere’de olmak üzere yaklaşık 20 kulüp bulunmaktadır. Ingiltere dışında kuzey avrupa ( Đsveç- Norveç), Amerikada da kulüp olduğu bilinmektedir. 2- Direktör (Müdürler kurulu) : Kulüpler mutuel esasla çalıştıklarından kulüp üyeleri kulübün kararlarını vermek üzere aralarında bir kurul seçerler, genellikle ücretsiz çalışan ve belirli tarihlerde toplanan bu kurul önemli hasarların tediye edilip edilmemesinden , senelik prim miktarlarına kadar vermektedir. 3- Manager (Müdüriyet) : Kulübün günlük işlerini yürütmek üzere tayin edilmiş ücretle çalışan profosyonel şirketlerdir.Her klüp kendi işini yürütmek üzere bir şitket görevlendirmiştir. Şirket belirli miktarlara kadar olan hasarları karara bağlamak sonuçlandırmak yetkisine sahip olup, çok önemli konularda ve belirli miktarları geçen hasarlar için devamlı Müdürler Kurulunun Onayını almak zorundadır. 4- Üye(member) : Klübe aidat vermek suretiyle katılan ve üye olan donatandır. Bir üyenin bir gemisi olabileceği gibi çok sayıda gemiside olabilir, ayrıca donatan olabileceği gibi işleten(managers) şirkette olabilir. 5-Prim ve aidat(premium ratıng or calls) : Sigortalı donatanların gemilerinin güvencesi için verdikleri ücrettir. Klübe üye olan donatanın a) Yönetim için gerekli masraflar, b) Ödenecek hasarları karşılayacak tutarlar, c) Müdürler kurulunun gerekli göreceği rezervleri yapmaya yarayacak katılımları sağlamak zorunludur.
 34. 34. P&I CLUB Page 34 of 37 PDF By MKP 34 Her klübün senesi başında üdürler Kurulu donatanları ton başına belirli bir tutarın prim, aidat olarak ödenmesi kararlaştırlar (Advence Call ), gelecek zaman içinde veya veya zamanlarda ya da poliçe senesi kapatıldığında Müdürler Kurulu donatanlardan munzam aidat isteminde bulunabilirler. Avans ve munzam aidatların ödeme tarihleri Müdürler Kurulunca kararlaştırılır. Hiç bir üye mutuel uygulanmasında hasar isteminin aidat veya munzam aidata karşılık mahsup işlemi isteğinde bulunamaz, ödemeleri belirtilen tarihlerde yapılması, yada gecikme halinde klüp üyeden gecikme faizi isteminde bulunabilir veya üyenin primi ödemesi halinde klübün bu sebeple uğrayacapı zarar diğer üyeler arasında bölüştürülür. 5- Poliçe Müddeti ( policy year) : Klüpler diğer sigorta firmalarından farklı olarak poliçelerini belirli bir süre için keşide ederler. Bu süre 20/Şubat öğleden daha sonraki 20/Şubat öğlene kadardır.Bu iki tarih arasında giren veya çıkan gemiler 20/şubat itibariyle prorata sigortalı olurlar. 6- Kapanış poliçe yılı (Closed Policy Year): Müdürler Kurulunun hesaplarının tamamlanması ve o senenin hesaplarının kesinleştiğine karar verildiği poliçe senesini ifade eder. 7- Ton (Tonnage) : Klübe kaydolan gemiler gross register tonları üzerinden gemilerin özellikleri gözönünde tutularak prim öderler.Klüp ilişkisinde tonaj dendiğinde prime esas olan gross register ton anlaşılır. 8- Kurallar (Rules): Klübün yönetimi için üyelerden oluşan genel kurul tarafından düzenlenen ve kabul edilmiş ve klübün hangi hallerde tazminat ödeyeceği tazminata ilişkin sınırlama ve zorunluluklar, üyelik, üyeliğe başvuru, üyelikten çıkma gibi klüple üye arasındaki çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. Klüpler arasındaki kurallar bakımından çok büyük olmamakla beraber bazı farklılıklar mevcuttur. Aslında tüm klüplerin kuralları standart olmakla beraber, çok fazla farklılıklar mevcut değildir. 9-Klüp Mümessili(Clup Repsesentatıve): Klübe bağlı gemiler dünyanın dört bir tarafına yayılmışolarak çalıştıkları için herhangi bir yerde klüp teminatına ihtitaçları olduğunda gemilere yardımcı olan bir kurumlaşma olup, başlıca limanlarda Klüplerin mümessilleri vardır.Diğer taraftan bağlama limanı dışında donatan olarak sorumluluğımuz altındaki ödemelerle ilgili olarak makbuz ve ödendi belgelerinin onaylanması için gerekli formaliteleri sağlar.
 35. 35. P&I CLUB Page 35 of 37 PDF By MKP 35 BÖLÜM -VI KAYNAKÇA 1- KLÜP SĐGORTALARI, OLAYLARI VE UYGULAMALARI Kpt. Y. Nejat ĐNCEDĐKEN 2- DENĐZ TĐCARET HUKUKU Kpt. Refik AKDOĞAN 3- DENĐZ TĐCARETĐ VE MEVZUATI Doç. Dr. Sezer ILGIN 4- U.K. P&I KLUP’IN KURALLAR (P&I CLUB LAWS and PRACTICE) Steven HAZELWOOD 5- SĐGORTANIN TEMEL PRENSĐPLERĐ VE REASÜRANS Cahit TOMER
 36. 36. P&I CLUB Page 36 of 37 PDF By MKP 36 SONUÇ P&I klüpleri merkezi Bermuda ve Londra olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılarak ve mümessillik şirketleri açmaktadır. P&I klüpleri 18. Yüzyılın başlarından itibaren hayata başlamış ve o zamanın şartlarına bağlı olarak çeşitli değişiklere uğrayarak günümüze kadar gelebilmiştir. Bu zamana kadar gelebilmenin çeşitli sebepleri vardır. Bunların arasında en önemlileri kapsamlarını zamanın değişen şartlarına ayak uydurmasıdır. Klüpler sigorta şirketlerinden çok farklı olarak bir yol izler ve çalışmalarıda bu yöndedir. Klüpler donatanlar tarafından kar amacı gütmeksizin üyelerine gelebilecek zararların askariye indirmek amacı ile kurulmuştur. Kapsamı ise tekne ve makina sigortalarının kapsamadığı sorumluluklardır.Diğer sigortaların kapsamadığı ve donatana gelebilecek bir zarar karşısımda donatanları yani üyrleri korumak amacı güder. Bir geminin üçüncü şahıslara muhattap olacağı tazminat taleplerine karşı gerek geminin gerekse donatanın haklarını veye menfaatleri korumak amacı ile, gemi sahibi işletmekte olguğu gemisini bir P&I klübün kapsamı altına alır. Böylece gemi donatanı aleyhine, üçüncü şahıslara yapılan taleplere karşın gemi donatanının haklarının veya menfaatlerinin korunması P&I klüp nezaretinde yürütüldüğü gibi ileride mahkeme kararıyla tescil edilen tazminat talepleri geminin mensup olduğu P&I sigortaları tarafından karşılanır. Üçüncü şahıslara karşı maruz kalacağı talepleri çok geniş kapsamlı olmakla beraber bir kaç örneği aşağıda sayabiliriz. Geminin taşımakta olduğu yükün yükleme, limanında yükleme esnasında, seyir esnasında veya tahliye limanına varışta tahliye esnasında herhangi bir zarar veyaziyan iddiasıolduğunda. Geminin başka bir gemi ile çatışması sonucu diğer gemiden talep edilecek hasar, zarar ve ziyan iddiasında. Geminin herhangi bir sebepten dolayı çevreyi kirletmesi veya denize yakıt, sintine yağ vs. şeylerin sızması sonucu denizin kirlenmesinden dolayı ilgili makamların yapacakları deniz kirliliği iddiası. Geminin hareketli veya sabit cisimlere çarpması sonucu veya dokunması sonucu oluşacak zararların yapacağı iddialar.
 37. 37. P&I CLUB Page 37 of 37 PDF By MKP 37 Gemi mürettabatı tarafında maruz kalınan yaralanmalar, hastalanmalarveya ölümler sonucu yapılabilecek tazminat talep iddiaları. P&I sigortasının başlaması ise varolabilecek olaylar karşısında ilişkiler şu prosüdüre göre yapılmaktadır. Gemi donatanının kendi brokeri veya gemi donatanının işlemesinin P&I sigortacılarına müracaatına müteakiben ödenecek sigorta ve prim kapsamı hususlarında mutabakat sağlanması sonucunda geminin P&I klübüne girişi sağlanır. Bir olay esnasında geminin bulunduğu mahalde P&I klüp muhabiri tarafından surveyor tayin edilir. Surveyörün yaptığı araştırma ve tetkik sonucunda hasar ve zararın sebebini, nevisini ve vusatını tespit ederek gerek geminin klübe gerekse müdafa işlemleri uygulanır. Genellikle ilk etapta, geminin seferine devamını sağlamak amacıyla talepiddasında bulunan firmaya teminat mektubu verilir. Buteminat mektubuda belirlenen meblağın peşinen ödenmesi söz konusu değildir. Ancak ve ancak mahkeme sonucu tazmin ödenmesi karar verildiğinde, mahkeme kararında belirlenen miktar ödenir. Bir talep dava süreci veya dava açılmadan tarafların yaptıkları araştırma, ekspertiz ve hukuki açıdan alınan yorumlar kanaatler sonucu taraflar arasında sulhen sonuçlanabilir. Taraflar arasında mutabık kalınan miktar, talep sahibine makbuz ve ibraname karşılığı ödenir. Böylece konu tamamen sonuçlanmış olur. Klüpler bu işlemleri diğer sigortalara göre daha hızlı yapabilmektedirler. Bunun sebebi hertarafta mümessil şirketlerinin olmasıdır. Denebilir ki normal bir sigorta şirketinin 15 günde yapabileceği bir işi klüpler 1 veya 2 günde halleder duruma gelmişlerdir. Bunun sonucu olarakta gemiler doğabilecek bir tazminat karşısında görevliler tarafından bağlanmaksızın sefere çıkabilmektedir. Günümüzdeki uygulamalarda ise tekne veya makine sigortasını karşılayacağı meblağları, P & I klüpleri yukarıda sayılan sebeplerden dolayı karşılamakta ve tekrar meblağı ilgili sigorta şirketlerinden rucu etmektedirler. Buna ilaveten klüplerin önemleri gün geçtikçe donatanlar tarafından daha iyi anlaşılmaktadır.

×