Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mlc2006 gemimo fatih yilmaz 2012

4,580 views

Published on

GEMİMO tarafından gerçekleştirilen seminere ait sunumdur.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Mlc2006 gemimo fatih yilmaz 2012

 1. 1. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel MüdürlüğüGEMİ DENETİM VE BELGELENDİRMEAÇISINDAN “MLC 2006” SÖZLEŞMESİ FATİH YILMAZ Gemi Sörvey Uzmanı GEMİMO Seminer 18 Mayıs 2012, İstanbul.
 2. 2. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ (655 SAYILI K.H.K. MADDE-2 (1))• a) Ulaştırma, denizcilik, ….. iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek.• ç) Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek.• ğ) Ulaştırma, denizcilik,…. iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumunu sağlamak. 2
 3. 3. DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ (655 SAYILI K.H.K. MADDE-9 (1))• a) Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak.• d) Deniz ve içsular ulaştırması alanında liman, iskele veya kıyı yapısı işletmecisi ile gemi işletmecisi, organizatör, acente, komisyoncu ve benzeri faaliyette bulunanlar ile gemi adamları başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek. 3
 4. 4. DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ (655 SAYILI K.H.K. MADDE-9 (1))• g) Deniz ve içsular taşımacılığı alanında kullanılan her çeşit gemi ve benzeri deniz ve içsu araçlarının kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek.• h) Deniz ve içsular taşımacılığı alanında kullanılan her çeşit gemi ve benzeri deniz ve içsu araçlarına ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek.• r) Deniz ve içsular ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak. 4
 5. 5. Maritime Labour Convention(Denizcilik Çalışma Sözleşmesi) “SUPER CONVENTION” 5
 6. 6. SERTİFİKASYON ZORUNLULUĞU• Standart A 5.1.3.12. A current valid maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance, accompanied by an English-language translation where it is not in English, shall be carried on the ship and a copy shall be posted in a conspicuous place on board where it is available to the seafarers. A copy shall be made available in accordance with national laws and regulations, upon request, to seafarers, flag State inspectors, authorized officers in port States, and shipowners’ and seafarers’ representatives.• Standart A 5.1.3.12. Mevcut bulunan, geçerli ve İngilizce olmadığı durumlarda İngiliz dilinde çevirisinin eşlik ettiği bir denizcilik çalışma belgesi ve denizcilik çalışma uyumluluğu beyannamesi, gemide bulundurulmalı ve bir kopyası gemideki diğer gemicilerin rahatlıkla görebilecekleri açık bir alana asılmalıdır. Ulusal kanunlar ve yönetmelikler uyarınca, talep edilmesi durumunda, bir kopyasının gemicilere, bayrağı taşınan Ülke müfettişlerine (Bayrak Devleti), liman Ülkelerindeki yetkililere (Liman Devleti), armatör ve gemici temsilcilerine tedarik edilmesi sağlanmalıdır. 6
 7. 7. MLC 2006 TARİHÇE• ILO tarafından yürütülen uluslararası denizde çalışma standartlarının yeniden gözden geçirilmesi çalışmaları sonucunda oluşturulan Denizde Çalışma Sözleşmesi(MLC 2006), 2006 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilmiştir.• MLC 2006, dünya deniz ticaret filosu tonajının (GRT olarak) en az %33’ne sahip 30 ülke tarafından onaylandıktan 1 (bir) yıl sonra yürürlüğe girecektir. 7
 8. 8. MLC 2006 TARİHÇE-2• Liberya, Marshall Adaları, Bahamalar, Panama ve Norveç gibi büyük filosu olan bayrak devletleri Sözleşmeyi onaylamış durumda olup, tonaj gereksinimi sağlanmış durumdadır.• Şu anda dünya deniz ticaret filosu tonajının %56’sına sahip 26 ülke tarafından onaylanmış durumda olup, yakın bir gelecekte (4 ülke daha onayladığı anda) yürürlüğe girmesi beklenen ve denizcilik sektörü açısından önem arz eden kapsamlı bir Sözleşmedir. 8
 9. 9. ONAYLAYAN ÜLKELER 9 (17.05.2012 tarihi itibariyle 26 ülke)
 10. 10. YILLAR İTİBARİYLE MLC 2006 SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYAN ÜLKE SAYISI1210 8 6 11 4 6 2 3 1 1 1 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Mayıs) 10
 11. 11. 04.10.2011 17.05.2012 11
 12. 12. MLC 2006 ile Revize ve Konsolide Edilen ILO Sözleşmeleri• Minimum Age (Sea) Convention, 1920 (No. 7)• Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8)• Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9)• Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16)• Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22)• Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23)• Officers’ Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)• Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 (No. 54)• Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)• Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56)• Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936 (No. 57)• Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58)• Food and Catering (Ships’ Crews) Convention, 1946 (No. 68)• Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 (No. 69)• Social Security (Seafarers) Convention, 1946 (No. 70)• Paid Vacations (Seafarers) Convention, 1946 (No. 72)• Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73)• Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74)• Accommodation of Crews Convention, 1946 (No. 75)• Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1946 (No. 76)• Paid Vacations (Seafarers) Convention (Revised), 1949 (No. 91)• Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92)• Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1949 (No. 93)• Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention (Revised), 1958 (No. 109)• Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)• Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134)• Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 (No. 145)• Seafarers’ Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)• Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)• Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147)• Seafarers’ Welfare Convention, 1987 (No. 163)• Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)• Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987 (No. 165)• Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)• Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 (No. 178)• Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 (No. 179)• Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180). 12 Not: Türkiye tarafından onaylanan denizcilikle ilgili ILO Sözleşmeleri (12/37) kırmızı renkle gösterilmiştir.
 13. 13. 13
 14. 14. Reg. Subject Inspection CertificationTitle 1 – Minimum Requirements for Seafarers to Work on a Ship 1.1 Minimum age + + 1.2 Medical certification + + 1.3 Training and qualification + + 1.4 Recruitment and placement + +Title 2 – Conditions of Employment 2.1 Seafarers’ employment agreements + + 2.2 Wages + + 2.3 Hours of work and hours of rest + + 2.4 Entitlement to leave + --- 2.5 Repatriation + --- 2.6 Seafarer compensation for the ship‘s loss or foundering --- --- 2.7 Manning levels + + Career and skill development and opportunities for seafarers‘ --- --- 2.8 employmentTitle 3 – Accomodation, Recreational Facilities, Food and Catering 3.1 Accommodation and recreational facilities + + 3.2 Food and catering + +Title 4 – Health Protection, Medical Care, Welfare and Social Security Protection 4.1 Medical care on boardship and a shore + + 4.2 Shipowner’s liability + --- 4.3 Health and safety protection and accident prevention + + 4.4 Access to shore-based welfare facilities --- --- 4.5 Social Security + ---Title 5 – Compliance and Enforcement5.1.1 General Principles + ---5.1.5 On-board complaint procedure + + 14
 15. 15. MLC, 2006 TarihçeMLC 2006 Sözleşmesinin İçeriği 1.Seviye: Maddeler 2.Seviye: Kurallar 3.Seviye: İki bölümlü Kod Bölüm A: Zorunlu Standartlar Bölüm B: Zorunlu olmayan Kılavuz 15
 16. 16. MLC 2006 UYGULAMA KAPSAMI Gemi Çalışanları Gemide çalışan tüm kişiler • STCW’nin kapsadığı tüm personel (Kaptan da dahil) • Gemide çalışan diğer ilave kişiler (yolcu gemilerindeki müzisyen, fotoğrafçı, araştırma gemilerindeki bilim insanı ) Gemiler Aşağıdakiler hariç tüm ticari çalışan gemiler. • Yalnızca iç sularda çalışan gemiler, • Balıkçı gemileri, • Savaş gemileri ve tarihi gemiler.Gemi Sahipleri• Gemi Sahibi• Geminin sahibi veya gemi operasyonunun sorumluluğunu üstüne alandiğer bir organizasyon veya kişi (örneğin işletmeci, acenta, çıplak kiracı) 16
 17. 17. MLC 2006 SÖZLEŞMESİ’NİN HEDEFLERİ• Gemi çalışanlarının çalışma ve yaşam koşulları ile ilgili mevcut ILO Sözleşmelerini güncelleme ve birleştirme,• Sıkı işgücü piyasasında kalifiye çalışanları işe alma, istihdam etme ve motive etme,• Deniz taşımacılığı sektöründe kötü yaşam ve çalışma şartlarının finansal bir avantaj olmasını önleme; eşit şartlar oluşturma,• SOLAS, MARPOL ve STCW ile birlikte Uluslararası Deniz Hukukunun 4’üncü temel kaynağı: “MLC 2006” 17
 18. 18. 18
 19. 19. KURAL-5.1: BAYRAK DEVLETİNİNSORUMLULUKLARI• Kuralın Amacı: Sözleşmeye taraf olan her ülkenin, kendi bayrağını taşıyan gemilerle ilgili iş bu Sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. 19
 20. 20. 5.1.1. GENEL PRENSİPLER• (1) Sözleşmeye taraf olan her ülke, kendi bayrağını taşıyan gemilerde bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.• (2) Sözleşmeye taraf olan her ülke, kendi bayrağını taşıyan gemilerde çalışan gemiadamlarına yönelik çalışma ve yaşam koşullarını Sözleşmede belirtilen standartlarda sağlamak için Kural 5.1.3. ve 5.1.4 doğrultusunda denizde çalışma koşullarının denetimi ve sertifikalandırılması için etkin bir sistem kuracaktır.• (3) Bu iş için RO’lar yetkilendirilebilir. Ancak her halükarda, denetim ve sertifikalandırma konusunda Sözleşmeye taraf olan ülke tam sorumludur. 20
 21. 21. 5.1.1. GENEL PRENSİPLER (2)• (4) Sözleşmeye taraf olan ülkelerin bayrağını taşıyan gemilerde DENİZDE ÇALIŞMA UYGUNLUK DEKLERASYONU (Declaration of Maritime Labour Compliance) ile tamamlanan bir DENİZDE ÇALIŞMA SERTİFİKASI (Maritime Labour Certificate) bulunacaktır.• (5) ILO Tüzüğünün 22.maddesi çerçevesinde üye ülkeler tarafından ILO’ya gönderilen raporlarda, 2’inci paragrafta belirtilen denetim ve sertifikalandırma sistemi (Etkinliğin değerlendirilme yöntemi de dahil) hakkında bilgi yer alacaktır. 21
 22. 22. 5.1.2. Tanınmış KuruluşlarınYetkilendirilmesi• (1) 5.1.1/Paragraf 3’te Tanınmış Kuruluşlar (RO) olarak bahsedilen kamu kurumları veya diğer kuruluşlar, yetki ve bağımsızlık gerekliliklerini karşılamaları halinde yetkili makam tarafından yetkilendirilebilir… (denetim ve sertifikalandırma)• (2) 5.1.1/Paragraf 5’te belirtilen ILO Bildirim Raporunda, RO’lara devredilen yetkilerin kapsamı, süresi ve yetkilendirme ilgili meydana gelen değişiklikler bulunacaktır. 22
 23. 23. YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR (RG: 01.10.2003/25246) KLAS KURULUŞLARI TL (TÜRKİYE) BV (FRANSA) LR (İNGİLTERE) NK (JAPONYA) DNV (NORVEÇ) GL (ALMANYA) ABS (ABD) RINA (İTALYA) KRS (G. KORE) 23
 24. 24. 5.1.3. Denizde Çalışma Sertifikası(MLCC) ve Denizde Çalışma UygunlukDeklarasyonu (DMLC)(1) Bu kural;• 500 GT ve üzeri uluslararası sefer yapan,• 500 GT ve üzeri olup Sözleşmeye taraf ülkenin bayrağını taşıyan ve diğer bir ülkenin limanına veya limanları arasında faaliyet gösterengemilere uygulanır. 24
 25. 25. 5.1.3. Denizde Çalışma Sertifikası(MLCC) ve Denizde Çalışma UygunlukDeklerasyonu (DMLC)• (3) Sözleşmeye taraf olan her ülke, kendi bayrağını taşıyan gemilerde DENİZDE ÇALIŞMA SERTİFİKASI (Maritime Labour Certificate) bulunmasını sağlayacaktır.• (4) Sözleşmeye taraf olan ülke, kendi bayrağını taşıyan gemilerde DENİZDE ÇALIŞMA UYGUNLUK DEKLERASYONU (Declaration of Maritime Labour Compliance) bulunmasını sağlayacaktır. 25
 26. 26. MLC 2006, Standart A.5.1.3• MLC Sertifikası, Yetkili Makam (CA) veya uygun şekilde yetkilendirilen Tanınmış Kuruluşlar (RO) tarafından düzenlenir.• MLC Sertifikasının geçerlilik süresi en fazla 5 yıldır.• MLC Sertifikasının ikinci veya üçüncü yıl dönümünde (anniversary date), CA veya RO tarafından bir ara denetim (intermediate inspection) yapılması gerekmektedir.• CA veya RO tarafından, süresi 6 ayı geçmeyen Interim MLC Sertifikası düzenlenebilir. Bu durumda DMLC’nin süresi de 6 ayı geçemez. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28 28
 29. 29. MLC, 2006 TarihçeMaritime Labour Certificate (MLC)• İdare veya yetkili kuruluş tarafından yayınlanır.• Geçerliliği max. 5 yıldır.• Geçerliliğin korunması için 1 ara denetim ki;2. ve 3. yıl dönümleri arasında olmalıkapsamı yenileme denetimi gibi olmalıböylece Maritime Labour Certificate endorse edilir.• Yenileme denetimi mevcut sertifikanın bitişindenönce üç aylık pencerede yapılmalıdır. 29 29
 30. 30. 30
 31. 31. MLC, 2006 Tarihçe Maritime Labour Certificate (MLC) veDeclaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) (Kural 5.1.3)Declaration of Marirtime Labour Complaince ile birleştirilenMaritime Labour Certificate’in (Bölüm 1 ve 2) gemilerde olmasızorunludur.• Uluslararası sefer yapan 500 GT ve üstü gemiler• Bir üye ülkenin bayrağında olan ve üye ülkedeki bir limandan diğer birülkedeki limanlara veya limanları arasında sefer yapan 500 GT ve üstügemilerMaritime Labour Certificate onayıÇalışma ve yaşam koşulları kontrol edilmiş ve doğrulanmış olupMLC, 2006’da uygulanan kural ve ulusal kanunları karşılamaktadır.Temel Gereklilikler:• Orijinal dil İngilizce değilse İngilizce tercüme gereklidir.• Gemi çalışanlarının erişiminin olduğu yerlere kopyası asılmalıdır. 31 31
 32. 32. MLC, 2006 TarihçeDeclaration of Maritime Labour Compliance (DMLC)• MLC Sertifikasına eklenir.• Bölüm 1: İdare tarafından hazırlanır. Kontrol edilecek konu listesini tanımlar MLC, 2006’ya uyum için ulusal gerekleri tanımlar. Gemi tipine özgün ulusal gerekler Üye tarafından kabul edilen eş değer gerekler İdare tarafından verilen muafiyetler (Başlık 3)• Bölüm 2: Gemi sahibi tarafından hazırlanır. MLC, 2006’yı uygulayabilmek için ulusal gereklere uyum sağlamayı temin eder. “İdare veya yetkili kuruluş bu amaçla DMLC Bölüm 2’yi onaylayacak ve yayınlayacaktır.” 32 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. MLC, 2006 TarihçeGeçici Maritime Labour Certificate• Şu durumlarda verilir; Yeni gemi alımında Bayrak değişiminde İşletmeci değişiminde• Geçerliliği 6 aydır.• Aşağıdaki durumlar sağlandığında verilir: Gemide mümkün olan denetim yapılır, Gemi sahibi MLC, 2006’ya uyum için yeterli prosedürlerinin olduğunu kanıtlar, Kaptan MLC, 2006 gereklerine aşina olduğunu gösterir, DMLC Bölüm 2’nin yazılabilmesi için gerekli bilgiler teslim edilir.• Geçici MLC için DMLC gereksinimi yoktur. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 5.1.4. Denetim ve Uygulama• Sözleşmeyi onaylayan her ülke, kendi bayrağını taşıyan gemilerde çalışan gemiadamlarının çalışma ve yaşam şartlarını denetleme sistemi oluşturacaktır…• Yetkili Makam (DA), bu denetimler için tam yetkili, yeterli nitelik ve nicelikte denetçi görevlendirecektir…• DA, denetim kayıtlarını muhafaza eder ve 6 ayda bir yayınlar. 38
 39. 39. 5.2. Liman Devleti’ninSorumlulukları5.2.1 Liman Devleti Kontrolleri• Article V (4) & Kural 5.2.1.1: Sözleşme kapsamındaki bir gemi, Sözleşmeyi onaylayan ülkelerin limanlarına geldiğinde, Sözleşmenin gerekleri ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için Sözleşmeyi onaylayan ülkeler tarafından denetlenebilir…• Sözleşmeyi onaylayan her ülke, sözleşmeye taraf diğer bir ülke tarafından Kural 5.1.3’e uyumlu olarak düzenlenen MLC Sertifikasını ve MLC Deklarasyonunu kabul eder.• Limanlardaki denetimler, Liman Devleti Kontrol Uzmanları (PSCO) tarafından yapılır.• ILO Tüzüğünün 22.maddesi çerçevesinde üye ülkeler tarafından ILO’ya gönderilen raporlarda, etkili liman devleti denetimi ve takip sistemi (Etkinliğin değerlendirilme yöntemi de dahil) hakkında bilgi yer alacaktır. 39
 40. 40. 40
 41. 41. MLC 2006’nın Gemi DenetimAçısından Önemi• Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen MLC 2006’nın gemi denetim boyutu ile ilgili koşulların Türk bayraklı gemilerde etkin bir şekilde uygulanması, Türkiye’nin beyaz listedeki konumunun muhafaza edilmesi açısından önem arz etmektedir. 41
 42. 42. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR• 04-07 Ekim 2011 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız birimlerinin katılımıyla “Gemi Denetim ve Belgelendirme Açısından MLC 2006 Sözleşmesi Mevzuat Tarama Çalıştayı” yapıldı.• Çalıştay neticesinde; MLC 2006 Sözleşmesi ile ilgili ulusal mevzuat ve sorumlu kurumlar belirlendi ve 6 çalışma grubu oluşturuldu. 42
 43. 43. MLC 2006, Kural-3:• Sözleşmeyi kabul eden her ülkenin yetkili makamı, kendi bayrağını taşıyan gemilerin barınma ve dinlenme yerleri ile ilgili bu Standardın (Standard A3.1 – Accommodation and recreational facilities) 6-17. paragraflarında belirtilen standartları karşılamasını isteyecektir.(a) Kamaraların ve diğer konaklama yerlerinin boyutu,(b) Isıtma ve havalandırma,(c) Gürültü, titreşim ve diğer çevresel faktörler,(d) Temizlenme yerleri,(e) Aydınlatma,(f) Revir 43
 44. 44. • Kural 3.1. (2) Gemi inşaatı ve ekipmanlar ilgili işbu Yönetmeliği uygulamaya sokan Kod kapsamındaki gereksinimler sadece, ilgili Üye için işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte ya da bu tarihten sonra inşa edilen gemiler için geçerlidir. Bu tarihten önce inşa edilen gemiler için 92 ve 133 nolu ILO Sözleşmeleri kapsamındaki gemi inşaatı ve ekipmanlarla ilgili gereksinimler, bu tarihten önce ilgili Üyenin tabi olduğu kanun ve uygulamalar kapsamında uygulanabilir oldukları tarihe kadar geçerli olmaya devam edecektir. 44
 45. 45. ILO 92, Bölüm-II, Madde 4:1. Geminin yapımına başlanmasından önce mürettebatın barınacakları yerlerin konumu ve genel düzenlemeleri belirli bir ölçekte gösteren plan, yetkili makamın onayına sunulur.2. Mürettebatın barınacakları yerlerin inşasına veya mevcut bir gemideki mürettebat barınaklarının değiştirilmesine veya yeniden inşasına başlanmadan önce, bir mekanın tahsis amacını, mobilya ve eklentilerin tanzimini, havalandırma, aydınlatma ve ısıtma araçları ile düzenlemelerini ve banyo- tuvalet düzenini belirli bir ölçekte ve belirli bir ayrıntıda gösteren planlar ve bilgiler onay için yetkili makama sunulur. 45
 46. 46. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR (2)• MLC 2006/Başlık 3.1’e hazırlık çalışmalarımız kapsamında, 08.05.2011 tarihinde “Türk Bayraklı Gemilerin 92 ve 133 Sayılı ILO Sözleşmeleri Kapsamında Denetimi ve Belgelendirilmesi hakkında Talimat” yayınlanarak, yeni bir denetim ve belgelendirme mekanizması oluşturuldu. 46
 47. 47. 47
 48. 48. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR (3)• Bakanlığımızın WIMSAS çalışmaları kapsamında hazırlanan Sertifikalı Eğitim Programına (SEP) ILO Gemi Denetimi Eğitimi (ILOD) modülü eklendi. Bu modül kapsamında uzmanlarımıza yönelik 2 yılda bir uygulamalı “Denetçi (Inspector)” eğitimleri verilecek.• Bakanlığımızca yetkilendirilmiş klas kuruluşu olan Türk Loydu’na 2012 yılı projesi olarak “MLC 2006 Eğiticilerin Eğitimi” konusu verilmiş olup, söz konusu eğitim önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecektir. 48
 49. 49. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR (4)• Bakanlığımızca yetkilendirilmiş klas kuruluşu olan Breau Veritas (BV)’ye 2012 yılı projesi olarak “MLC 2006 GAP Analizi” konusu verildi.• Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda “Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC, 2006) Paneli” yapılıyor. 49
 50. 50. TEŞEKKÜRLER… İLETİŞİM: Fatih YILMAZ Gemi Sörvey UzmanıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığıDeniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Gemi Denetim Dairesi Başkanlığı, ANKARA E-mail: fatih.yilmaz@denizcilik.gov.tr Tel: 0 312 232 38 49 (Dahili: 2492) 50

×