Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht

on

 • 1,213 views

Wienke Zwier bespreekt actualia in het kader van de Natuurbeschermingswet/ Flora- en faunawet en blikt vooruit naar komende wetgeving.

Wienke Zwier bespreekt actualia in het kader van de Natuurbeschermingswet/ Flora- en faunawet en blikt vooruit naar komende wetgeving.

Statistics

Views

Total Views
1,213
Views on SlideShare
1,032
Embed Views
181

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 181

http://blogs.akd.nl 181

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Wienke Zwier over actualiteiten natuurbeschermingsrecht Presentation Transcript

 • 1. ActualiteitennatuurbeschermingsrechtWienke ZwierGemeentedag 6 en 13 maart 2012
 • 2. Te behandelen onderwerpen1. Regelgeving in vogelvlucht3. Ontwikkelingen / jurisprudentie • Toepasselijkheid Hrl • Stikstof • Bestaand gebruik • Belanghebbende bij Ffw ontheffingen • Positieve afwijzing Ffw • Wet natuurbescherming 2
 • 3. Regelgeving in vogelvlucht – art. 6 Hrl– Passende maatregelen om te zorgen dat de kwaliteit niet verslechtert en geen (significant) storende factoren optreden.– Plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben : PB– Slechts toestemming indien is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast.– Niet verzekerd? ADC-toets– Geldt zodra een gebied op de lijst van gebieden van communautair belang is geplaatst (= art. 4, lid 5 Hrl). 3
 • 4. Regelgeving in vogelvlucht - projecten (art. 19d)– Vergunning nodig voor projecten / andere handelingen die de kwaliteit kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben– Maar: • beheerplan • bestaand gebruik (tenzij project met mogelijk significante gevolgen) • (aangehaakte) omgevingsvergunning– Projecten die significante gevolgen kunnen hebben ? PB– Vergunning mag dan slechts verleend indien GS zich ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast– Niet verzekerd ? ADC-toets 4
 • 5. Regelgeving in vogelvlucht – plannen (art. 19j)– Plannen die significante gevolgen kunnen hebben : PB– Plan mag slechts vastgesteld indien is verzekerd dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast– Niet verzekerd? ADC-toets 5
 • 6. Regelgeving in vogelvlucht - omgevingsvergunning– Omgevingsvergunning + art. 19d Nbw vergunning vereist? Aanhaken (art. 47 e.v. Nbw)– VVGB nodig (art. 2.27, eerste lid, Wabo), evt voorschriften  Rechtsbescherming ?– Door wie?  Aanvrager draagt er zorg voor dat de aanvraag tevens betrekking heeft op de art. 19d handeling  Rol gemeente ? 6
 • 7. Wanneer is de Hrl van toepassing ?– AbRvS 31 maart 2010, 200903784 • diverse malen bevestigd • ogv HvJEU C-209/04 Commissie/Oostenrijk en HvJEU 226/08 Stadt Papenburg.– Uit HvJEU volgt dat indien vóór 10 juni 1994 toestemming is verleend art. 6, derde en vierde lid Hrl niet gelden– Gelden evenmin als toestemming is verleend vóór 7 december 2004. Reden: art. 4, vijfde lid Hrl– Uitzondering: • Sbz Vrl aangewezen vóór 10 juni 1994: art. 6, tweede, derde en vierde lid Hrl gelden vanaf 10 juni 1994 • Sbz Vrl aangewezen na 10 juni 1994: art. 6, tweede, derde en vierde lid Hrl gelden vanaf het van kracht worden van de aanwijzing 7
 • 8. Bestaand gebruik– Definitie bestaand gebruik was: • iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd– AbRvS 18 januari 2012, 201012793/1/H4 • is het uitrijden en injecteren van drijfmest in een Natura 2000-gebied bestaand gebruik? 8
 • 9. Bestaand gebruik– Wijziging van de CHW en enkele andere wetten (32 588)– Bestaand gebruik was: • iedere handeling die op 1 oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd– Bestaand gebruik is nu: • gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag– Volgens kabinet i.o.m. Hrl omdat: • nvt op projecten met mogelijk significante effecten • het blijft mogelijk om passende maatregelen te treffen– Terecht? 9
 • 10. Stikstof – art. 19kd Nbw– Gevolgen door het veroorzaken van stikstofdepositie blijven buiten beoordeling in de volgende gevallen: a. handeling is gebruik dat op de referentiedatum werd verricht + niet of niet in betekenende mate gewijzigd + per saldo geen toename b. handeling is een activiteit die na de referentiedatum is begonnen / in betekenende mate is gewijzigd + per saldo geen toename– Referentiedatum: • 7 december 2004, of • (indien later) datum van aanwijzing ter uitvoering van Vrl / datum van plaatsing op de lijst van gebieden van communautair belang– Art. 19kd geldt niet voor plannen • zit in wetsvoorstel permanent maken CHW (33 135) 10
 • 11. Stikstof – art. 19kd Nbw– AbRvS 7 september 2011, 201003301/1/R2 • Wel / geen vergunningplicht? • Deugt de referentiedatum? • Reparatie : wetsvoorstel permanent maken CHW (33 135)– AbRvS 6 juli 2011, 201009980/1/M2 (Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) • Autonome ontwikkeling tot 2016-2020 laat een afname zien ten opzichte van de situatie in 2010 die groter is dan de beperkte toename als gevolg van de aanleg van de A4 • Geen PB nodig ex art. 19j Nbw– AbRvS 7 december 2011, 201011757/1/R1 en 201012728/1/R1 (Buitenring Parkstad Limburg) • Autonome afname die groter is dan de toename betekent niet zonder meer dat geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken 11
 • 12. Belanghebbende bij Ffw ontheffingen– Vz. AbRvS 31 maart 2011, 201102308/1/H3 en 201102308/2/H3 • Moet uit de statuten blijken van het aantrekken van het belang van de bescherming betreffende soorten? • Moeten de feitelijke werkzaamheden voldoende verband houden met deze soorten?– AbRvS 15 februari 2012, 201104545/1/T1/A3 (Baanstee Noord) (ook: AbRvS 15 februari 2012, 201104809/1/T1/A3 (Aanleg aarden wallen A28/Boswachterij)) • AbRvS volgt de uitspraak van de voorzitter niet 12
 • 13. Positieve afwijzing Ffw– AbRvS 15 februari 2012, 201104545/1/T1/A3 (Baanstee Noord) (ook: AbRvS 15 februari 2012, 201104809/1/T1/A3 (Aanleg aarden wallen A28/Boswachterij)) • Vaste rust- en verblijfplaatsen worden verstoord, beschadigd en vernield, maar geen ontheffing nodig omdat de voorgestelde compenserende maatregelen voldoende zijn? 13
 • 14. Wet natuurbescherming– Bundeling Nbw 1998, Ffw, Boswet– 6 oktober 2011: ontwerp wetsvoorstel beschikbaar voor consultatie– Naar zeggen +/- 12.000 reacties– Verschillende aanpassingen toegezegd– Half februari voor advies naar Raad van State (?) 14
 • 15. Wet natuurbescherming– O.a. • vergunningplicht ziet alleen op projecten • verruiming programmatische aanpak • beschermingsregime natuurmonumenten geschrapt • mogelijkheid om instandhoudings- en passende maatregelen in een ander plan of programma dan het beheerplan op te nemen • mogelijkheid om categorieen projecten aan te wijzen als niet-vergunningplichtig en categorieën van gevolgen als niet-significant • onderscheid strikt beschermde en overige soorten • veel handelingen alleen verboden igv opzet • rechtsbescheming in 1 instantie • decentralisatie • verplichte koppeling omgevingsvergunning 15
 • 16. Dank voor uw aandacht Vragen? wzwier@akd.nl 088 - 253 5989 16