Kpi závěrečný ukol (1)

325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi závěrečný ukol (1)

  1. 1. Závěrečný úkol KPI11Název: Švarcsystém jako druh nelegální práceAutor: Hejduková Tereza, 391237Argumentace:Při surfování na internetu jsem našla vyhlášení ankety Paskvil roku. V této anketě firmyhlasují o nejhůře zpracovaném zákoně. V roce 2011vyhrál zákon č. 367/2011 Sb.: Zákon,kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalšísouvisející zákony.1 Jelikož studuji Veřejnou ekonomii a správu na Ekonomicko-správnífakultě a Veřejnou správu na Právnické fakultě velmi mě to zaujalo. Také vím, že hodněmých známých pracuje na živnostenský list a přitom pracují jako klasičtí zaměstnanci, i kdyžje to nově trestné.Anotace:V textu vysvětluji pojem švarcsystém a jeho vznik. Uvádím jeho výhody i nevýhody prozaměstnavatele, pro zaměstnance i pro stát. Vysvětluji, proč je dle výše uvedených zákonůtrestný a jaké jsou sankce za jeho provozování.Klíčová slova:Švarcsystém, nelegální práce, živnostenský list, sociální pojištění, zdravotní pojištění, daňz příjmu, daň ze závislé činnosti, sankce, pokuta, zaměstnance, OSVČ, zaměstnavatel V dnešní době, kdy ještě stále doznívá krize, se podniky snaží si co nejvíce snížit svojenáklady. Je známo, že u většiny firem jsou největší nákladovou položkou mzdové náklady.Mzdové náklady se skládají z pohledu firem ze samotné hrubé mzdy, kterou dostávázaměstnanec od zaměstnavatele, a také sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatelnavíc za každého zaměstnance Okresní zprávě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.Toto pojištění činní 34% z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnavatelé, kteří nechtějí totoprocento platit, se uchylují k různým nezákonným manévrům. Může jím být zaměstnávání lidí„na černo“ nebo v rámci tzv. švarcystému.1 Firmy vybraly zákon roku. In: Www.ipravnik.cz [online]. Praha, 2012, 2012-05-24 [cit. 2012-11-04]. Dostupnéz: http://www.ipravnik.cz/cz/novinky/art_7862/firmy-vybraly-zakon-roku.aspx
  2. 2. Pojem švarcsystém, jak bylo řečeno, spadá do pracovního práva a jedná se nově o druhnelegální práce. Termín vznikl na z příjmení podnikatele Miroslava Švarce, který tentosystém začal jako první v 90. letech minulého století ve velkém využívat.2 Jedná se o závislou práci v pracovně právním vztahu vykonávanou ne na základěklasické pracovní smlouvy podle zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějšíchpředpisů, ale většinou na základě smlouvy o dílo, smlouvou o obchodním zastoupení,mandátní smlouvou nebo smlouvou o zprostředkování. Jedná se vlastně o najímání lidí namísta, kde by měli pracovat lidé zaměstnaní na klasický pracovněprávní vztah Kdy se jedná o švarcsystém a kdy se jedná o klasické smlouvy výše uvedené, můžemepoznat z pokynů Ministerstva financí D 285, ze kterých vyplývá, že nejčastějšími znaky aokolnosti svědčící o švarcsystému je, když firma ukládá úkoly, řídí a kontroluje OSVČ a neseodpovědnost související s jeho činností. OSVČ má ve vztahu k příjmu obdobné postaveníjako klasický zaměstnanec v pracovněprávním vztahu, a také jeho odměna za práci jevypočítána na základě délky pracovní doby, která je většinou 40 hodin týdně, jako uklasického zaměstnaneckého poměru. Zaměstnavatel OSVČ poskytuje bezúplatně napříkladmobil, auto, počítač, materiál, ochranné pomůcky a jiné pracovní pomůcky, které OSVČpotřebuje k vykonávání práce. Vztah mezi firmou a OSVČ je dlouhodobého charakteru neboje vykonáván soustavně, tzn. že OSVČ vykonává svoji pracovní činnost dlouhodobě pouzepro jednu firmu, a to buď osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby. Dalším znakemje, že OSVČ vystupuje ve vztahu ke třetím osobám pod jménem firmy, tzn. že při hovorech sepředstavuje jako pracovník té dané firmy nebo má jméno firmy uvedeno na vizitkách apod.Jestli se jedná o obchodní vztah nebo práci v rámci švarcsystému posuzují místně příslušnéinspektoráty práce.3 Sankcím při zjištění nelegální práce se dostalo odborníky velmi tvrdé kritiky, protožejsou sankce velice přísné a pokuty se dostávají do závratných výšin. Sankce stanovenázákonem o zaměstnanosti jsou následující. Samozřejmostí je odstranění zjištěných nedostatkůve lhůtách určených inspektorátem. Pokuta 100 000 Kč fyzické osobě, která vykonávala2 <Stanovisko k nové definici nelegální práce. In: www.portal.mpsv.cz [online]. 2012, 28. 3.2012 [cit. 2012-11-04]. Dostupné z:http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/svarcsystem>3 <JANSA, JUDr. Lukáš. Kontrola švarcsystému a jak se mu vyhnout. In: Http://www.pravoit.cz [online]. 2012, 18.01.2012 [cit. 2012-01-04]. Dostupné z:http://www.pravoit.cz/article/svarcsystem-nejen-v-it-firmach-v-roce-2012.>
  3. 3. nelegální práci. A také pokuta 250 000 – 10 000 000 Kč podnikající fyzické osobě neboprávnické osobě, pokud umožnila u sebe výkon nelegální práce.4 Na první pohled není zaměstnávání v rámci švarcsystému nic špatného. Ale je tu hnedněkolik důvodů, proč by měl být zakázaný. Nejhlavnějším důvodem je to, že se krátí příjmydo státního rozpočtu. Ze mzdy zaměstnance se strhává sociální pojištění 6,5 % a zdravotnípojištění 4,5 % a poté z prostředků zaměstnavatele 34%. Ze superhrubé mzdy (HM + 34%) setaké platí 15% daň ze závislé činnosti. Živnostník platí z vyměřovacího základu 29,20 %sociální pojištění, zdravotní pojištění je povinné 13,5%. Daň z příjmu je 20% ze zisku, kdy seod výnosů mohou odečíst náklady (paušální nebo reálná hodnota). Tím vlastně nejvíce vydělázaměstnavatel, protože neplatí za OSVČ sociální a zdravotní pojištění a platí jen samotnoumzdu. Většinou vydělá i OSVČ, protože má menší odvody. Kdo na tom tím pádem proděláváje stát a tím vlastně i poctiví zaměstnanci. Jedním z úkolů státu je ochraňovat zaměstnance před zaměstnavatelem. Každýzaměstnanec, který pracuje v rámci švarcsystému, má velké množství nevýhod. Státsamozřejmě chrání zaměstnance v závislé činnosti při jednostranné výpovědi ze stranyzaměstnavatele. Například zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodůuvedených v zákoně a v návaznosti v některých případech je zaměstnanec zajištěn při takovévýpovědi odstupným. Zaměstnavatel může s OSVČ ukončit smlouvu bez odstupného, jakokdyž je ukončována například smlouva o dílo podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodnízákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec v pracovně právním vztahu má nárok dlezákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, i na řádnou dovolenouspojenou s náhradou mzdy, v případě pracovní neschopnosti i na náhradu mzdy a následně idávku nemocenského pojištění. U zaměstnance v rámci švarcsystému tento pracovník paknemá nárok na žádnou náhradu v době čerpání dovolené a na náhradu mzdy při dočasnépracovní neschopnosti. Na dávky nemocenského pojištění nemá nárok, pokud si neplatí sámdobrovolně nemocenské pojištění. Také se přenáší administrativní břemeno ze zaměstnavatelena OSVČ. I když jsou pokuty za zaměstnání v rámci švarcsystému závratné a nevýhody prozaměstnance velké, stále se tento systém používá, protože zaměstnavatelé spoléhají na to, žese na ně nepřijde a oni tím velmi ušetří finanční prostředky.4 <Zákon č. 367/2011 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisejícízákony. In: Sbírka zákonů. 2011, 128 [cit. 2012-11-04].>
  4. 4. Použitá literatura:<Firmy vybraly zákon roku. In: Www.ipravnik.cz [online]. Praha, 2012, 2012-05-24 [cit.2012-11-04]. Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/novinky/art_7862/firmy-vybraly-zakon-roku.aspx>- Tento článek jsem si vybrala jako jeden ze zdrojů proto, že mě právě při čtení tohoto článkunapadlo moje téma. Právě na tomto zdroji je vidět, že je švarcsystém aktuálním tématem a žeještě nějakou dobu bude. Také ukazuje, že spadá do mého obou. Ve článku jsou uvedeny inejvětší mezery zákona č. 367/2011 Sb., který právě švarcsystém řeší jako druh nelegálnípráce.<JANSA, JUDr. Lukáš. Kontrola švarcsystému a jak se mu vyhnout.In: Http://www.pravoit.cz [online]. 2012, 18.01.2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.pravoit.cz/article/svarcsystem-nejen-v-it-firmach-v-roce-2012.>- Článek je velmi přehledný, věcný a správný a je vidět, že je psaný odborníkem, takže taképochází z důvěryhodného zdroje. Sice je psaný přímo pro IT firmy, ale dal se velmi dobřezobecnit<Stanovisko k nové definici nelegální práce. In: Www.portal.mpsv.cz [online]. 2012, 28. 3.2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/svarcsystem>- článek je z důvěryhodného a původního zdroje, přehledný, stručný, odborný a hlavněsprávný< Zákon č. 367/2011 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, veznění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů. 2011, 128 [cit. 2013-01-04].- Tímto zákonem byl švarcsystém zaveden jako druh nelegální práce, jsou v něm určenypokuty a sankce za jeho provozování. Jsou zde i definice švarcsystému. Je to nejspolehlivějšízdroj informací. S tímto zákonem jsem si ověřovala informace z ostatních zdrojů.
  5. 5. Struktura druhu práce podle zákoníku práce

×