Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality

446 views

Published on

Základní kontrolní nástroj prevence a detekce firemní kriminality pro vlastníky a vedení firem. Chrání v práci a podnikání ty poctivé před nepoctivými.
www.forensicline.eu

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality

 1. 1. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o.
 2. 2. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě?
 3. 3. *údaje pro Českou republiku zdroj: 2011 PwC Global Economic Crime Survey Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality 38% firem dosáhlo škody přes 2mil. Kč 71% zpronevěr bylo spácháno zaměstnancem
 4. 4. Forenzní linka Bezpečí, nezávislost a anonymita Benefity linky Bezpečnost Až 27% společností se setkalo s trestním činem. Toto číslo však reprezentuje pouze odhalené případy. Odhadovaná skutečnost může být až dvojnásobkem. Jinými slovy, každá druhá společnost čelí trestné činnosti, které se většinou dopouštějí její zaměstnanci. Prevence Forenzní linka představuje snadný a účinný nástroj nejen pro oznamování podezření z nezákonného jednání zaměstnanců a obchodních partnerů, ale je také silným nástrojem prevence. Odpovědnost Poslední změny korporátního práva a dalších právních předpisů posilují odpovědnost managementu a současně kladou větší důraz na správné nastavení pravidel firemního řízení. Nezávislá Forenzní linka představuje nedílnou součást kontrolního prostředí. Lokalizace V mezinárodním firemním prostředí jsou obdobné nástroje běžnou součástí kontrolního prostředí. Nicméně, jejich nedostatečná lokalizace výrazně snižuje jejich efektivitu. Forenzní linka zajišťuje nejen jazykovou, ale i legislativně-právní podporu pro každou vybranou zemi. Parametry linky Anonymita Anonymita je jednou z klíčových motivací zaměstnanců k poskytnutí informace. Pokud by forenzní linka nebyla anonymní, stěží by bylo možné získat jakékoli relevantní podněty. Nezávislost Pilířem kontroly je nezávislost. Podněty zpracované nezávislým poskytovatelem forenzní linky jsou bez jakéhokoliv vnitřního vlivu a nesprávné interpretace. Důvěrnost Advokátní kancelář je garantem, že se žádné informace nepoužijí způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu oprávněných zájmů klientů kanceláře a jejich etických cílů. Mezinárodní metodika Metodika shromažďování, vyhodnocování a ochrany podnětů je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydaných Mezinárodním institutem interních auditorů. Forenzní linka se stane integrální součásti vašeho kontrolního systému. Je určena především těm, kterým nejvíce záleží na dlouhodobé prosperitě a ziskovosti firmy nebo organizace. Tedy akcionářům, vlastníkům, orgánům dohledu a vrcholovému managementu.
 5. 5. Podněty přímo od zdroje: Zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků. Zpronevěra, neetické chování, manipulace.
 6. 6. Haládik Consulting důvěrnost a nezávislost garantuje advokátní kancelář Haládik Partners zdroj podnětů forenzní linka reporting Zaměstnanci Shromažďování podnětů a pravidelný reporting : Kategorizace Nastavení priorit Vývoj podnětů Statistika Presumpce neviny Přísně důvěrné informace Ochrana proti pomluvám Pokročilá ochrana dat Dodavatelé Zákazníci Webové rozhraní Zabezpečené internetové rozhraní s možností přístupu z PC, Smartphone, Tabletu Telefonní linka Anonymní linka s možností podání ústního podnětu a následnou online aktualizací Ultimátní beneficient Zřizovatelé, Akcionáři, Investoři Orgány kontroly a dozoru Interní audit, Dozorčí rada Management Vedení společnosti, Statutární zástupci Vyšetřování anonymita nezávislost bezpečnost Schránka u zákazníka Zapečetěná schránka umístěná v prostorách klienta s možností podání písemných podnětů Jak linka funguje
 7. 7. Nástroj vlastníku, managementu a dohledu.
 8. 8. Příprava a nastavení forenzní linky •  Výběr zdrojů podnětů •  Lokalizace a jazykové přizpůsobení •  Nastavení reportingu a jeho směřování •  Začlenění do existujících kontrolních mechanismů Zaškolení manažerů •  Zaškolení klíčových manažerů pro identifikaci nezákonného a neetického jednání •  Prezentace a předání klíčových informací o účelu a fungování forenzní linky ostatním zaměstnancům společnosti Interní a externí komunikace •  Návrh interní a externí komunikace •  Využitím existujících komunikačních kanálů společnosti •  Návrh prezentace společenské odpovědnosti •  Nastavení pravidelné komunikace výsledků Implementace Do 30 dnů od podpisu smlouvy garantujeme implementaci Forenzní linky včetně zaškolení klíčových zaměstnanců, parametrizaci vstupního webového rozhraní a telefonní linky. Dále garantujeme zpracování návrhu interní a externí PR komunikace.
 9. 9. Výhody implementace Ekonomické výhody případová studie Průměrná společnost má 50% pravděpodobnost, že se stane obětí nezákonného jednání. O 50% se sníží implementací forenzní linky pravděpodobnost nezákonného jednání nebo o stejné procento zvýší pravděpodobnost, že dojde k identifikaci nezákonné jednání. 2 milióny Kč je předpokládaná roční hodnota škody způsobené nezákonným jednáním ve společnosti. Implementací forenzní linky tak může běžná společnost ušetřit: 500 tis. Kč Další výhody Úspora dodatečných nákladů spojených s trestnou činností např. výdajů na advokáty. Snížení rizika, že pojišťovna nepokryje škodu způsobenou trestným činem zaměstnance z důvodu nedostatečných kontrolních mechanismů. Splnění zákonné povinnosti statutárních zástupců k řádné správě a kontrole společnosti. Posílení PR společnosti ve vztahu ke společenské odpovědnosti.
 10. 10. Trestní odpovědnost právnických osob §8 (1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak mj. zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. Výluky z pojištění statutárních zástupců Pojištění se nevztahuje na nárok vyplývající: b) spáchání jakéhokoliv úmyslného trestného nebo jiného podvodného činu, nečestného jednání nebo svévolného konání pojištěné osoby. Významná zpřísnění objektivní odpovědnosti statutárních zástupců dle nového zákona o korporacích a insolvenčního zákona v kombinaci s novou úpravou v trestním právu kladou velký důraz na zlepšení a zefektivnění vnitrofiremních kontrolních mechanismů. Před trestní činností zaměstnanců vás totiž neochrání ani pojištění statutárních zástupců a v nejhorším případě může být odsouzená celá firma k trestu nucené likvidace. Legislativa
 11. 11. Nadnárodní korporace 270 zaměstnancův ČR, obrat 720 mil. Kč. Opakovaná identifikace neetického chování zaměstnanců ve vztahu k čerpání firemních benefitů za období 4 let. Škoda celkem 2,7 mil. Kč. Firma v oblasti marketingu, 30 zaměstnanců v ČR. Opakovaná detekce paralelního podnikání a prodeje vlastního zboží zákazníkům za období až 5 let. Škoda odhadem 10,0 mil. Kč. Nadnárodní farmaceutická společnost obrat víc než 1 mld. Kč. Opakovaná realizace obchodů s devízami mimo pravidla „Corporate Governance“. Škoda 37 mil. Kč. Nadnárodní výrobní společnost, zpronevěra v oblasti zaměstnancích benefitů. Škoda 270 tis. Kč za období 2 let. Nadnárodní společnost, 75 zaměstnanců v ČR. Vydání nepravdivého potvrzení ve veřejné zakázce, aktuálně na „black list“ veřejných zakázek. Škoda odhadem 50 mil. Kč v obratu. Reference
 12. 12. Máte zájem o forenzní linku? Neriskujte, prevence je skutečně na místě. Volejte +420 603 466 473 www.haladik.com
 13. 13. Dokážeme Vám nabídnout více. Navazující a dále doplňující služby poskytované našimi specialisty: Podpora nebo outsourcing vašeho interního auditu Na základě získaných analýz forenzní linky a s využitím našeho know-how zrevidujeme a navrhneme možné úpravy programu vašeho interního auditu. Návrh a úprava kontrolních procesů Jsme připraveni Vám nabídnout nejen jednorázové, ale i systémové řešení identifikovaných problému. Stav a důvody možných pochybení zanalyzujeme a navrhneme systémové úpravy procesů a kontrol tak, aby se podobnému jednání v budoucnu předešlo. Forenzní audit Jsme připraveni získané podněty nezávisle prošetřit a shromáždit relevantní dokumentaci. Řešení neetických a nezákonných skutků Připravíme pro Vás variantní řešení jednotlivých případů a doporučíme Vám dílčí kroky vedoucí k jejich uzavření. A co dál?

×