• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,155
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
17
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Prasmes, kas nepieciešamas skolēnam, lai uzsāktu finansiāli neatkarīgu dzīvi pēc skolas beigšanas Marta Šaliņa 2010. gada 13. maijs
 • 2. Lai jaunietis būtu finansiāli neatkarīgs, viņam ir jāattīsta uzņēmējspējas* * arī prasme efektīvi plānot finanses
 • 3. Radošā domāšana Uzņēmējspējas – noteiktu personības iezīmju, zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams ik vienam
 • 4. Kritiskā domāšana Personīgo finanšu plānošana ir viena no uzņēmējspējām, kas jāattīsta jaunietī jau pēc iespējas agrākā vecumā Komunikācijas prasme
 • 5. Kuras prasmes ir svarīgas, lai iegūtu finansiālu neatkarību?
 • 6. Finansiāla neatkarība Komunikācijas IT lietošanas prasmes prasmes Matemātikas Savas darbības prasmes plānošanas un analīzes prasme Spēja pieņemt Stratēģiskā lēmumus domāšana Spēja uzņemties Uzņēmība atbildību
 • 7. Skolēnu uzņēmējspēju attīstīšana Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā Sadarbība ar Skolotāju Vecāku Junior iniciatīva un līdzdalība Achievement - radoša mācību Latvia pieeja procesā
 • 8. Sabiedriskā labuma organizācija Praktiskās biznesa izglītības virzītājs Latvijā un pasaulē
 • 9. Junior Achievement – Latvia piedāvātās aktivitātes • Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana • Biznesa plānu konkurss • Ēnu diena • Konkurss “Cita Holivuda” – iespēja veidot reklāmu reāliem produktiem un uzņēmumiem • Biznesa pasaku rakstīšana • Tiešsaistes spēle TITAN - ekonomikas un vadības simulācijas datorspēle • Mazais biznesmenis • Iespēja apmeklēt seminārus un kursus gan skolotājiem gan skolēniem
 • 10. Skolotāju brīvprātīgās iniciatīvas • Banku vieslekcijas par visdažādākajām ekonomiskajām tēmām • Naudas plānošanas centra vieslekcijas • Dalība starptautiskos projektos • Skolēnu motivēšana augstāku mērķu sasniegšanai • Ieviešot jaunas metodes nostiprinātā sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem
 • 11. Ieskats aktivitātēs, kuras mums ir devušas īpaši daudz
 • 12. Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana • Kopš 1995. gada Spīdolas ģimnāzijā izveidotas 240 Skolēnu mācību firmas • Dalība SMF programmās skolēniem attīsta neskaitāmas prasmes, sākot no lietišķās etiķetes līdz stratēģiskai domāšanai un lietišķās angļu valodas prasmei
 • 13. SMF SIA “BeBoss” • Izveidots un izdots metodiskais materiāls “Biznesa plāna un SMF veidošanas rokasgrāmata iesācējiem” • Novadīti 6 semināri skolotājiem un skolēniem • Vadīts fakultatīvs “Jaunais Uzņēmējs” 7. un 8. klases skolēniem
 • 14. Dalība Ēnu dienā • Skaidrība par to, vai skolēns tiešām vēlas strādāt savā “sapņu profesijā” • Daudz jaunu un vērtīgu atziņu kas gūtas no veiksmīgām un spilgtām personībām
 • 15. Secinājums Vairums prasmju, lai būtu finansiāli neatkarīgi, mēs esam ieguvuši, pateicoties ārpusstundu aktivitātēm, skolotāju iniciatīvai un vecāku līdzdalībai, nevis tiešajām aktivitātēm mācību stundās
 • 16. Skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas sadalījums (pēc skolēnu domām)* Mācību stundās Ārpus stundām Ģimenē matemātiskās spēja uzņemties spēja uzņemties prasmes, atbildību, atbildību, IT lietošanas spēja pieņemt spēja pieņemt prasmes, lēmumus, lēmumus, komunikācijas komunikācijas mērķtiecība, prasmes, prasme prasme, prasme izteikt savu izteikt savu viedokli laika plānošanas viedokli, prasme, radoša domāšana mērķtiecība prasme izteikt savu viedokli, radoša domāšana *Aptauja (Marta Šaliņa, JSĢ, 2010)
 • 17. Tikai 38% Latvijas iedzīvotāju apgalvo, ka skola viņos ir attīstījusi uzņēmēja garu *Aptauja (prof. V.Bikse, LU, 2009)
 • 18. Kas ir veicinājis šīs situācijas rašanos?
 • 19. Latvijas izglītību reglamentējošos dokumentos ir iekļautas ekonomikas tēmas, kas ļautu attīstīt skolēniem finanšu plānošanas prasmes, tomēr praktiski netiek veikta šo tēmu efektīva apguve
 • 20. Pamatskolas sociālo zinību standartā 4 mācību priekšmeti apvienoti vienā: • veselības mācība • ētika Sociālās zinības • civilzinības • ekonomika Tātad vienam skolotājam ir jāmāca visas šo ļoti atšķirīgo mācību priekšmetu tēmas.
 • 21. Sociālo zinību mācību priekšmeta standartā ir minēts, ka skolēns zina: • kā aprēķināt svarīgākos nodokļus • naudas īpašības un funkcijas • piedāvājuma un pieprasījuma veidošanos • valsts ekonomikas sistēmu, taču NETIEK minēts, ka jāprot plānot un pārraudzīt savas finanses
 • 22. Ekonomika vairs nav obligāts mācību priekšmets Latvijas skolās
 • 23. Saturiski pārblīvētās izglītības programmas dēļ skolēnu zināšanas zaudē kvalitāti
 • 24. Mūsu ieteikumi, lai skolēns prastu uzsākt finansiāli neatkarīgu dzīvi pēc skolas beigšanas
 • 25. Termina “uzņēmējspējas” maiņa Spēja - psihiska vai fiziska īpašība, kas rada iespēju ko sekmīgi darīt Prasme - noteiktā sistēmā apvienotu cilvēka īpašību un procesu kopums kādas darbības, uzdevuma veikšanai
 • 26. Diskusijas ierosināšanai... Uzņēmējspējas Uzņēmējprasmes Uzņēmējpratība
 • 27. Jākonkretizē praktiskās biznesa ekonomikas izglītības vieta izglītības sistēmā Jāatjauno obligāta ekonomikas mācīšana gan pamatskolā, gan vidusskolā Jāmotivē (arī finansiāli) skolotājus izmantot praktiskas metodes
 • 28. Jāintegrē uzņēmējspējas attīstošas metodes dažādos mācību priekšmetos Latvijas izglītības sistēmai jāaudzina nevis “izpildītāji”, bet uzņēmīgi un radoši sabiedrības locekļi
 • 29. Jāizveido metodiskie materiāli par dažādu metožu pielietošanu uzņēmējspēju attīstīšanai Jāveido starppriekšmetu saikne dažādās aktivitātēs
 • 30. Jāsaprot, ka tikai zināšanu un prasmju apvienojums dod reālās dzīves kompetences, tai skaitā prasmi pēc skolas beigšanas uzsākt finansiāli neatkarīgu dzīvi
 • 31. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija PALDIES PAR UZMANĪBU! Marta Šaliņa 2 787 35 34 marta-s@inbox.lv