Trendovi iso sertifikacije

629 views

Published on

Rad prikazuje broj izdatih sertifikata u najrazvijenijim zemljama i upoređuje broj sertifikata sa bruto društvenim proizvodom.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trendovi iso sertifikacije

  1. 1. M.Sc. Miodrag Vuković, dipl. inž. Conseko d.o.o. Beograd Trendovi ISO sertifikacije u svetu ipriprema novina u standardima serije ISO9000 Rad prikazuje pripreme novina u standardima serije ISO 9000 definisane kroz projekatspecifikacije izmena. Takođe se prikazuju trendovi ovima sertifikacije za sistememenadžementa, prema najnovijim objavljenim studijama. Međutim, težište ovog rada je da zapravo na osnovu rezultata objavljenih u stidijamaukaže na vezu između broja sertifikovanih organizacija po zemljama sa njihovim brutonacionalnim proizvodom i percepcijom nivoa kvaliteta proizvoda.Ključne reči: standardi sistema menadžmenta, sertifikacija, kvalitet, bruto društveni proizvod1. PRIPREMA NOVINA U 2. SPECIFIKACIJA ZA iz standarda, kao što su na STANDARDIMA IZMENE ISO 9001 primer zahtevi da se: - preispita terminologija radi Komitet komisije ISO Doneti stav u vezi mogućih pojašnjenjaTC176/SC2 za izradu nacrta pristupa izmenama u standardu prilikom prevođenjastandarda familije ISO 9000, naglašava da uticaj standardasakupio je rezultate javnog na korisnike treba da bude - razjasni da li se neophodniglasanja preko nacionalnih tela limitiran, a da će izmene biti poslovnik i procedureza standardizaciju, za unete samo tamo gde donose mogu kombinovatispecifikaciju dizajna revizije jasne koristi za korisnike. - razjasni zahtev kontrolestandarda ISO 9001:2008 i U odnosu na važeči „autsorsiranih“ procesaISO 9004:2008 do 30. standard ISO 9001:2000, - pojasne zahtevi u pogleduseptembra ove godine. sledeći elementi treba da potrebnih zapisa, u deluPripremljena specifikacija ostanu nepromenjeni: pružanja dokaza odizajna za koju se glasalo će - generički karakter usaglašenosti sa zahtevimabiti korišćena da vodi eksperte standarda i njegova - pojasni primena procesnogtehničkog komiteta u pripremi primena na organizacije pristupa na aktivnosti topnacrta za novi ISO 9001 i ISO svih veličina i tipova menadžmenta9004. - oblast primene i namena - pojasni radna sredina zaNa osnovu detaljne analize standarda ostvarenje usaglašenosti sapovratnih odgovora dobijenih - principi upravljanja zahtevima za proizvodod korisnika standarda putem kvalitetom - razjasne zahteve za uslužneinterneta, povratnih - procesni model prikazan u organizacije.informacija od nacionalnih tela standardu Sama specifikacijaza sertifikaciju i sistematskog dizajna sadrži poseban alat za - ukupna struktura standardapreispitivanja dokumenata ocenu uticaja predloženih ISO 9001, radiustanovljeno je da u 2008. izmena, naspram koristi koje minimizacije uticaja nagodini standard će izmene doneti. Koristi koje korisnike kao i druge ISO 9001 treba da se će predložene izmene standarde.pojavi sa manjim izmenama, standarda doneti mere se u Polazno mesto zadok će standard ISO 9004 odnosu na sledeće elemente: izmene u standardu nalazi se upretrpeti veću reviziju. pružanje jasnoće standardu, razjašnjenju pojedinih zahteva
  2. 2. povećanje kompatibilnosti sa - sagleda važnost upravljanja obuhvaćeni sistemiISO 14001, očuvanje rizicima. menadžmenta, programi zakonzistentnosti sa familijom Ono što se iz teksta poboljšanja u organizacijama istandarda serije ISO 9000, specifikacije dizajna može programi za modele zapovećanje pogodnosti za očekivati kao novina u ISO poslovnu izvrsnost.prevođenje. 9004:2008 jeste da će novi ISO 9004:2008, poput U procesu odlučivanja standard da ponudi: važaće verzije ISO 9004:2000o izmenama, izmene koje bi - obuhvatanje strateškog neće biti namenjen zabile od većeg uticaja biće menadžmenta, sa sertifikaciju, primenu uisključene iz amandmana procesima koji uključuju ugovornim odnosima, niti kaostandarda. Izmene koje su od SWOT analizu, scenarije smernica za primenu ISOsrednjeg uticaja biće unete u na tržištu i istraživanje 9001.standard samo tamo gde će strateških inicijativa 4. TRENDOVI ISOproizvesti srednje ili veće - metode za ocenjivanje SERTIFIKACIJE Ukoristi za korisnike standarda. zadovoljenja SVETU 3. SPECIFIKACIJA ZA zainteresovanih strana - praćenje i merenje Prema istraživanju koje REVIZIJU ISO 9004 performansi ogranizacije u je sprovela agencijaISO 9004:2008 će se odnositi odnosu na njenu viziju, ACNielsen iz Beča, pona zadovoljenje potreba misiju i ciljeve narudžbini organizacije ISO ukorisnika standarda, kupaca i - korišćenje standarda radi Ženevi, sačinjena je studiju ozainteresovanih strana. Među ostvarenja višeg nivoa broju sertifikata na kraju 2004.korisnicima standarda ovog performansi u odnosu na godine za standardeputa se prepoznaje „top modele poslovne izvrsnosti upravljanja kvalitetom imenadžment“ organizacija, - razvoj i poboljšanje standarde upravljanja zaštitomkao i konsultantske sistema menadžmenta životne sredine u svetu.organizacije za pitanja organizacije Sredinom septembramenadžmenta. - uključivanje upravljanja ove godine organizacija ISO Korisnici standarda rizicima u sisteme objavila je rezultate su zainteresovani pre svega menadžmenta istraživanja na svom internet da im novi standard - uključivanje inovacija u sajtu. pomogne da: upravljanje mogućnostima Pomenuta studija- identifikuju, evaluiraju, poboljšavanja prikazuje situaciju na kraju utvrde prioritete i - uključivanje menadžmenta 2004. godine, tri godine nakon zadovolje potrebe i znanjem kao dodatnog perioda tranzicije na verziju očekivanja zainteresovanih principa za sisteme standarda ISO 9001:2000. strana upravljanja Izveštaj navodi da je ukupni- omogući stalna poboljšanja - usklađivanje procesa i broj sertifikata za ISO 9001 u sposobnosti organizacije da proizvoda organizacije u svetu iznosio 670.399 sa u stvaranju vrednosti za odnosu na promene povećanjem od 35% u odnosu kupce očekivanja zainteresovanih na prethodnu godinu i 64% u- omogući poboljšanja strana odnosu na 2000. godinu, t.j. sistema menadžmenta - kompatibilnost sistema jednu godinu pre tranzicije na organizacije menadžmenta kvalitetom novi standard.- omogući prilagođavanje sa drugim sistemima Što se tiče standarda organizacije, u pogledu menadžmenta. ISO 14001, sa brojem od delovanja u odnosu na Iz prethodnog se da 90.569 izdatih sertifikata do sagledane opasnosti i videti da će novi standard ISO kraja 2004 godine i prilike za poboljšanja 9004 biti utemeljen i usmeren povećanjem od 37% u odnosu- sprovede usaglašavanje sa na postavke menadžmenta i da na prethodnu godinu, pokazuje vizijom, misijom, ciljevima bi trebao da predstavlja se da ISO sistem mandžmenta i kulturom organizacije „kišobran“ pod kojim će biti zaštite životne sredine beleži
  3. 3. se da se ona nalazi pri samom 10780 začelju liste. Kako u pogledu Češka Republika 1288 standarda ISO 9001 tako i ISO 10200 Mađarska 882 14001, SCG se praktično 5753 nalazi ispred Albanije, Poljska Makedonije i Bosne i 709 5183 Hercegovine. Rumunija 361 Međutim, cilj ovog Austrija 3839 rada nije da pokaže samo 549 brojeve u pogledu sertifikata, Grčka 2572 već da ukaže na vezu između 173 broja sertifikovanih 2008Slovačka Republika 184 organizacija po zemljama sa njihovim bruto nacionalnim 1811 Slovenija 338 proizvodom i percepcijom 1685 nivoa kvaliteta proizvoda. Bugarska 26 6. VEZA IZMEĐU 966 BRUTO Hrvatska 84 DRUŠTVENOG 696 Srbija i Crna Gora 46 PROIZVODA I BROJA 209 SERTIFIKOVANIHBosna i Hercegovina ORGANIZACIJA 10 Makedonija 133 U ovom istraživanju 5 korišćeni su podaci UN o 6 Albanija 1 bruto društvenom proizvodu zemalja u svetu, kako bi se 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 ustanovila korelacija između bruto društvenog proizvoda i Broj serfitikata ISO 14001 Broj serfitikata ISO 9001 broja izdatih sertifikata. (dec. 2004) (dec. 2004) Istraživanjem koje je autor ovog rada sproveo Slika 1. Broj sertifikata izdatih za ISO 9001 i ISO 14001 obuhvaćene su 103 zemlje u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi sveta, članice Ujedinjenih nacija koje imaju preko globalni progres. Progres Lider po pitanju broja 300.000 stanovnika. Za svaku sertifikacije je za ISO 14001 izdatih sertifikata u regionu od zemalja koje su obuhvaćene najveći zabeležen od kako se u Srednje i Jugoistočne Evrope istraživanjem upotrebljeni su poslednih 10 godina prave je Češka, sa blizu 11.000 podaci o broju stanovnika, ovakvi izveštaji. izdatih sertifikata za ISO 9001 bruto društvenom proizvodu i 1300 sertifikata za sistem 5. PODACI ZA SREDNJU po stanovniku i broju izdatih mendžmenta zaštite životne I JUGOISTOČNU sertifikata. sredine ISO 14001. Za ovu EVROPU U svrhu analize državu je takođe interesantno Autor je na osnovu izvršena je stratifikacija pomenuti značajan broj od 307 objavljenih rezultata izvukao podataka vezanih za bruto izdatih sertifikata prema podatke koji se odnose na nacionalni proizvod, odnosno ISO/TS 16949:2002, standardu Srednju i Jugoistočnu Evropu, svrstavanje zemlja u pet za sistem upravljanja kako bi moglo da se izvrši kategorija, prema nivou bruto kvalitetom namenjen za upoređivanje rezultata koje nacionalnog proizvoda (sl. 2). isporučioce u automobilskoj ima SCG sa zemljama u Rezultati pokazuju industriji. regionu. Rezultati su prikazani jasnu vezu između broja Kada se pogledaju na sl. 1. sertifikata i razvijenosti rezultati za našu zemlju, vidi
  4. 4. ekonomije, odnosno da zemlje 85% bruto društveni proizvod Australija, Hong Kong,sa višim nivoom bruto po stanovniku na dugoročnoj Singapur, Kanada. Broj sertifikata na m ilion stanovnika 600 500 400 300 200 100 0 <3000 >3000 >5000 >15000 >30.000 <5000 <15000 <30000 BDP po stanovniku Slika 2. Broj sertifikata na milion stanovnika u zavisnosti od bruto društvenog proizvodanacionalnog proizvoda osnovi. Rezultati ovogposeduju veći broj sertifikata istraživanja su pokazali da 7. NIVO KVALITETAna milion stanovnika. Primera „zemlje sa priznatim PROIZVODA I BROJradi, u grupi zemalja čiji je kvalitetom proizvoda“ imaju SERTIFIKATAbruto nacionalni proizvod 3,4 puta veći broj sertifikata odizmeđu 15.000 USD i 30.000. Još je Deming ukazao zemalja „sa umerenimUSD, broj sertifikovanih na korelaciju između kvalitetom proizvoda“ i 20organizacija je za pet puta veći produktivnosti zemalja i nivoa puta veći broj od „zemalja sanego u grupi zemalja čiji je kvaliteta proizvoda, ukazujući slabim kvalitetom proizvoda“.bruto nacionalni proizvod po da zemlje koje imaju viši nivo Time se potvrđujestanovniku između 3.000 i kvaliteta proizvoda imaju veću hipoteza da viši nivo kvaliteta5.000 USD. produktivnost. proizvoda prati viši nivo Zaključak koji se iz ove Želja autora je bila da primene standarda, odnosno daanalize nameće jeste da zemlje ustanovi korelaciju između zemlje sa slabim kvalitetomna višem nivou ekonomskog nivoa kvaliteta proizvoda i proizvoda zaostaju u primenirazvoja imaju veći broj broja izdatih sertifikata prema standarda.sertifikovanih organizacija, t.j. standardu ISO 9001. U tu Rezultati ove studijeda prednjače u primeni svrhu izvršena je stratifikacija ukazuju da za održiv sistemstandarda za upravljanje kroz podelu zemalja u odnosu kvaliteta kompanije trebajukvalitetom i upravljanje na percepciju kvaliteta zdrave ključne kompetencijesistemom zaštite životne njihovih proizvoda na tri vezane za pružanje proizvoda isredine. Međutim, u izvesnoj kategorije: „zemlje sa usluga. Zdrava osnova kojumeri primenljiva je i obrnuta priznatim kvalitetom čine kompetencije i kvalitetniveza, t.j. da zemlje sa većim proizvoda“, „zemlje sa proizvodi, omogućuje dabrojem sertifikovanih umerenim kvalitetom nadogradnja organizacije saorganizacija poseduju viši nivo proizvoda“ i „zemlje sa slabim sistemima upravljanja može dabruto društvenog proizvoda. kvalitetom svojih proizvoda“. bude održiva i da pri tome Na slične nalaze Među zemlje sa podrži ključne procese.ukazuje MMF koji u svojim priznatim kvalitetom svrstane Osim toga, ne treba gubiti izizveštajima navodi da bi su: Italija, Nemačka, Velika vida da mnoge naprednepodizanje nivoa Britanija, SAD, Japan, kompanije nisu zainteresovaneinstitucionalnog kvaliteta Švajcarska, Francuska, da se određene dobre praksePodsaharske Afrike na nivo Švedska, Finska, Danska, presele u međunarodnerazvijene Azije, podiglo za Holandija, Belgija, Austrija, standarde. Naime, one bi time
  5. 5. mogle da izgube svoje poboljšanja kroz donošenje 8. ZAKLJUČAKkonkurente prednosti, jer ako pravih strateških izbora. Zaključak ovogsvi učesnici imaju jednake Potrebni su zapravo oboje. U istraživanja nedvosmislenopristupe i jednake metode, tada operativnim korekcijama, kao i ukazuje na međusobnuse gube njihove komparativne malim poboljšanjima, leže zavisnost nivoa kvalitetaprednosti. kritični faktori uspeha za proizvoda, nivoa primene Ovaj pristup zapravo održivost skokovitih standarda i visine brutoukazuje da osim međunarodnih poboljšanja. Drugim rečima, društvenog proizvoda zemalja. Broj sertifikata na m ilion stanovnika 423 500 400 300 124 200 21 100 0 Percepcija zem lje sa zem lje sa zem lje sa kvaliteta slabim um erenim priznatim proizvoda kvalitetom kvalitetom kvalitetom Slika 3. Broj sertifikata na milion stanovnika prema nivou kvaliteta proizvodastandarda koji imaju najviši kvalitet nije sve, ali sve Zemlje koje imaju višinivo primene u razvijenim započinje sa kvalitetom. nivo kvaliteta proizvodazemljama, međunarodni ujedno su i lideri u primenistandardi istovremeno ne standarda, ali isto tako i zemljeodražavaju i najviši nivo sa visokim bruto nacionalnimpraksi. proizvodom. Sa druge strane, Rezultati ukazuju da seoslanjanje organizacija samo Nivo Primena podizanje nivoa kvalitetana primenu standarda za sistem kvaliteta standarda proizvoda i primena standardakvaliteta kao faktor uspeha, za upravljanje kvalitetommože da bude samoubistvo za sasvim izvesno odražava najednu organizaciju. Nakon Nivo podizanje bruto društvenogeuforije sa početka ’90-tih produktivnosti proizvoda. Takođe je izvesnopokazalo se da poslovi da viši nivo bruto društvenogupravljanja kvalitetom proizvoda utiče na viši nivopripadaju procesima podrške u kvaliteta proizvoda, ali i lakšuorganizacijama. i širu primenu standarda (sl. 4). Ono što autor želi ovde Slika 4. Međuzavisnost nivoa Ovakva međuzavisnostda ukaže jeste da za ostvarenje kvaliteta, primene standarda i proističe iz toga da kada seuspeha ne mogu biti dovoljna produktivnosti zadovolje osnovne potrebe, štosamo postepena poboljšanja određeni nivo bruto društvenogkoja sistema kvaliteta pruža, proizvoda omogućuje, građanikao ni samo skokovita
  6. 6. teže individualizovanimzahtevima. Umesto rezimea,poslužio bih se rečimaKrozbija, jednog od guruakvaliteta, koji je na prvojmeđunarodnoj Konferenciji okvalitetu održanoj u Pakistanu2000.god. rekao da nemaničega važnijeg za prosperitetjedne nacije u razvoju, odkvaliteta. Jedini način na kojizemlja u razvoju može dapoveća trgovinske poslove i dase razvija na održivoj osnovijeste kvalitet njihovihproizvoda i usluga. IZVORI1.ISO/TC 176/SC 2/N, “DesignSpecification for an Amendmentto ISO 9001:2000“, ISO, 20052.ISO/TC 176/SC 2/N, “DesignSpecification for a Revision toISO 9004:2000“, ISO, 20053.The ISO Survey - 2004, ISO,www.iso.org, septembar 20054.IMF, “World EconomicOutlook“, www.imf.org, 20035.Siemens MS, “World MedicalMarket Report 2003 “, SiemensAG, 20036.van der Wiele Ton, BrownAlan, “Quality management overa decade: A longitudinal study“,International Journal of Quality& Reliability Management,Volume 19 No. 5; 20027. www.iso-standardi.co.rs

×