แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,502
On Slideshare
3,492
From Embeds
10
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
76
Comments
0
Likes
2

Embeds 10

http://pingpingpingsmileyrc.blogspot.com 5
https://www.blogger.com 4
https://pingpingpingsmileyrc.blogspot.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 2 เวลา 14.30 – 16.30 น. SECTION 1: Speaking and Writing Ability (Nos. 1 - 30) Directions: In this part of the test, you will have to answer TWO questions to gain ONE mark. There are two parts in this section. Read the directions for each part carefully and study the example before working on the questions. Part 1: Speaking Ability (Nos. 1 - 10) Directions: Read each situation and the dialogue carefully. Choose 1. the appropriate expression for the first missing part (Item A) and 2. the response/reaction to the expression for the second missing part (Item B). Both answers (Items A and B) must be correct and make sense in order to gain ONE mark. Example: No. 0. Situation: Mr. Carson is talking to a new colleague, Wichit. Mr. Carson: __A__ Wichit: __B__. I grew up there. A. 1. Why were you at school? 2. How were you at school? 3. What did you do at school? 4. Where did you go to school? B. 1. Often by bus. 3. In New York. 2. I enjoy watching TV at home. 4. I stayed with my friend.
 • 2. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 3 เวลา 14.30 – 16.30 น. The correct answers are A4 and B3. Therefore, you must darken the circle under number 4 for Item A and darken the circle under number 3 for Item B as follows: Choice 1 2 3 4 Item No. 0. A. B. 1. A. B. 2. A. B. Now start to work on the following questions.
 • 3. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 1. Situation: หนา 4 เวลา 14.30 – 16.30 น. A secretary is talking to a caller. Caller: Secretary: Caller: Secretary: This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please? __A__ __B__ I’ll tell him as soon as I see him. A. 1. 2. 3. 4. Pardon me. I don’t know him. Can you talk to him now? I’m afraid he’s just gone out. Sorry. He doesn’t want to speak to you. B. 1. 2. 3. 4. Could I hold on? Can you call me later? Can you ask him to return my call? Could I return his call later?
 • 4. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 5 เวลา 14.30 – 16.30 น. 2. Situation: Sunisa, a Thai student, just got off the plane at Heathrow Airport in London and is asking an official on duty for help. Sunisa: Excuse me, __A__ the Thai Embassy? Official: __B__ Sunisa: Thank you very much. A. 1. 2. 3. 4. could you tell me how to get to would you kindly take me to did this coach normally stop at do you know when this bus stops at B. 1. 2. 3. 4. Our taxi drivers are very helpful and polite. It won’t take long to get there. You can buy a ticket on the bus. That coach will take you there.
 • 5. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 6 เวลา 14.30 – 16.30 น. 3. Situation: Prasert is trying to talk Tom into going to a football match with him. Tom: My favorite football team from England is playing against the Thai National team this Sunday. I really want to go, but __A__ Prasert: Oh, come on. Go with me. __B__ A. 1. I’m sure I’ll enjoy it. 2. it’s too late for me to go. 3. all the tickets are sold out. 4. my assignment is due on Monday. B. 1. 2. 3. 4. Don’t you like football? You shouldn’t hand in the work late. There won’t be another match like this. We shouldn’t pay anything extra for tickets.
 • 6. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 7 เวลา 14.30 – 16.30 น. 4. Situation: Miss Jones, an American tourist, is telling her friend, Tommy, about her problem. Miss Jones: Tommy, my bag was stolen, and __A__ Tommy: __B__ Do you know when it happened? Miss Jones: I just realized it a moment ago. A. 1. I lost my passport and all my money. 2. I should have brought my bag with me. 3. I wonder where I can find my belongings. 4. I don’t remember where I kept my passport. B. 1. What’s the matter? 2. How shameful! 3. How unfortunate! 4. That’s your problem. 5. Situation: Ploy is a tour guide from TT Tour waiting to meet a customer at the airport. Ploy: You are Mr. Richards, aren’t you? I’m Ploy from TT Tour. __A__ Mr. Richards: __B__ Have you been waiting long? A. 1. Here is my friend. 3. Welcome to Bangkok. B. 1. Thank you. 3. Sure, I will. 2. Have a nice trip. 4. Please follow the way. 2. With pleasure. 4. That’s fine.
 • 7. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 8 เวลา 14.30 – 16.30 น. 6. Situation: Dave and Pete are talking about their plans for tonight. Pete: Tonight I’m going to study for our English test. __A__ Dave: No, thanks. __B__ A. 1. What would you like to do now? 2. Will you come to the library with me? 3. When will you study for it? 4. Is it important for us to study? B. 1. I’m going to the movies tonight. 3. I don’t want anything tonight. 2. I haven’t decided yet. 4. I’ll follow you. 7. Situation: Usa is a new Thai student at a college in America. Mary, her roommate, is telling her about the college library. Mary: During final exam week, __A__ Usa: __B__ In Thailand, most university libraries are open only until 8.00 p.m. A. 1. I like to study in the library after class. 2. the main library is open 24 hours a day. 3. you must show your ID card when you take a book. 4. the library has a lot of science journals. B. 1. How could they? 3. Of course! 2. Dear me! 4. How convenient!
 • 8. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 8. Situation: Paul is telling Weena about his problem. Paul: __A__ Someone must have entered my office. Weena: __B__ But have you checked with your secretary? A. 1. 2. 3. 4. I wish you could find all my papers in time. These reports haven’t been completed. My belongings are well kept in the cabinet. All the important documents are missing from my folder. B. 1. That’s it. 3. Don’t mention it. 9. Situation: หนา 9 เวลา 14.30 – 16.30 น. 2. How boring! 4. I’m sorry to hear that. A student wants to see his instructor, Mr. Benson. Student: Excuse me, Mr. Benson. __A__ Mr. Benson: __B__ Oh, yes. I won’t be doing anything then. A. 1. 2. 3. 4. Don’t you have any free time at all? What time will you be free ? I wonder if you would be available at two this afternoon. Would you mind if I came to see you when you are available? B. 1. Please do. 3. Please take a look. 2. Let me see. 4. I have plenty of time.
 • 9. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 10 เวลา 14.30 – 16.30 น. 10. Situation: Mr. Hill is returning Supa’s writing assignment to her. He has given her an A for it. Mr. Hill: Supa, here is your writing assignment. __A__ Supa: __B__ Mr. Hill: You deserve it. A. 1. 2. 3. 4. Try to keep up with your work. Did anybody help you do it? You have to spend a lot more time on this. You’ve really done a very good job! B. 1. Are you sure you like it? 3. It is a difficult assignment. 2. That’s very kind of you. 4. I don’t believe you!
 • 10. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 11 เวลา 14.30 – 16.30 น. Part 2: Writing Ability (Nos. 11 – 30) A. Writing (Nos. 11 – 20) Directions: Choose 1. the appropriate choice for the first missing part (Item A) and 2. the choice for the second missing part (Item B). Both answers (Item A and Item B) must be correct and make sense in order to gain ONE mark. Example: No. 0. The man __A__ B . A. 1. sat in the first row 3. sits in row one B. 1. 2. 3. 4. 2. sitting in the first row 4. may sit in row one wants to draw pictures with the visited lecturer is drawing a picture of the visiting lecturer has the ability to draw pictures of visited lecturers always likes to draw pictures by visiting lecturers The correct answers are A2 and B2. Therefore, you must darken the circle under number 2 for Item A and darken the circle under number 2 for Item B as follows:
 • 11. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 Choice 1 หนา 12 เวลา 14.30 – 16.30 น. 2 3 4 Item No. 0. A. B. 1. A. B. 2. A. B. Now start to work on the following questions. 11. Ban Na Nong, A , B full of shopping malls and restaurants. A. 1. a small village, quiet once 2. it was once a quiet small village 3. a quiet small village once it was 4. once a small quiet village B. 1. now a busy town 3. a busy town it is now 12. 2. is now a busy town 4. it is now a busy town A their customers, supermarkets B as possible. A. 1. Having attracted and kept 2. As if to attract and keep 3. In order to attract and keep 4. Attracting and keeping B. 1. 2. 3. 4. want to make shoppers as pleasant have made shopping as pleasing must try to make their shoppers as pleasing have tried to make shopping as pleasant
 • 12. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 13. In most countries around the world, A to school B . A. 1. children having to go 2. children must go 3. every child has been 4. every child must have been B. 1. when they reach a certain age 3. since they reached a certain age 14. 2. as they are growing old enough 4. if they are too old to learn A public transport to the exhibition hall B a parking space there. A. 1. John will make his decision in traveling on 2. John is deciding that he has to travel in 3. John decided to travel by 4. John’s decision for traveling with B. 1. since it would be difficult to find 3. whereas it was difficult finding 15. หนา 13 เวลา 14.30 – 16.30 น. 2. although it is difficult to find 4. and it is difficult finding The committee members think A now, nor B about the matter. A. 1. about the meeting which should not hold 2. about the meeting not to be held 3. that the meeting should not be holding 4. that the meeting should not be held B. 1. anybody should say 3. should nothing be said 2. should anything be said 4. something should be said
 • 13. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 16. Some doctors and health experts agree that butter, A , B . A. 1. it is unlike coconut oil 2. unlike coconut oil 3. coconut oil being different 4. that is different from coconut oil B. 1. 2. 3. 4. 17. which is not good for people’s health for people’s health is not good is not good for people’s health is for people’s health not good As soon as A their lunch, they B rehearsing for the play. A. 1. the actors all will have 2. all the actors have had 3. all the actors had 4. the actors have all B. 1. are resuming 3. have resumed 18. หนา 14 เวลา 14.30 – 16.30 น. 2. will resume 4. will have resumed Proper nutrition and regular exercise A you lose weight B . A. 1. that are necessary to help 2. are necessary to help 3. which can necessarily help 4. are necessities for helping B. 1. 2. 3. 4. and improve your state of fitness which can improve your fitness state while your fitness state is improved and can improve your state of fitness
 • 14. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 19. A at public universities come from the central region of Thailand B . A. 1. The students about sixty percent 2. Of the students, about sixty percent 3. About sixty percent of the students 4. Of about sixty percent, the students B. 1. and from the others the rest 3. from the rest and the others 20. หนา 15 เวลา 14.30 – 16.30 น. A bus A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 2. and the rest from the others 4. from the others and the rest A only once a week; B from the outer world. was coming to that small village to that small village was coming came to that small village to that small village comes however, its inhabitants were almost completely cut off moreover, its inhabitants were cut off most completely similarly, its inhabitants were cut off most completely therefore, its inhabitants were almost completely cut off
 • 15. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 16 เวลา 14.30 – 16.30 น. B. Usage (Nos. 21 – 30) Directions: 1. Identify the incorrect part of each sentence (marked A, B, C, or D) and 2. choose the appropriate correction from the choices (1, 2, 3, or 4). Example: No. 0. The man sits in the first row is busy drawing a picture of the visiting lecturer. A B C D A. 1. A man sat 3. A man will sit 2. The man sitting 4. The man is sitting B. 1. the row first 3. first row 2. the row one 4. one row C. 1. busy draw 3. drawn busily 2. drawing busy 4. busily drawn D. 1. for visited lecturer 2. by the visiting lecturer 3. about visiting lecturer 4. with the visited lecturer
 • 16. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 17 เวลา 14.30 – 16.30 น. The answer is A2. Therefore, on your answer sheet you must darken the circle as follows: Choice 1 2 3 4 Item No. 0. A. B. C. D. 1. A. B. C. D. Now start to work on the following questions.
 • 17. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 18 เวลา 14.30 – 16.30 น. 21. The simplest way to understand how a jet engine works is to watch air A B C escapes from a balloon. D A. 1. A more simple way 3. The most simple way 2. Simpler ways 4. A simpler way than B. 1. to understand that how 3. to understand that 2. understanding that how 4. understanding that C. 1. watching 3. to watch 2. is to be watching 4. is watched D. 1. to escape from a balloon 3. will escape out of balloons 2. escaping from a balloon 4. escapes out of balloons
 • 18. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 19 เวลา 14.30 – 16.30 น. 22. The Benson family likes to shop at the supermarket which Julian works. A B C D A. 1. Mr. Benson family 3. The family Bensons 2. The Benson’s family 4. Benson family B. 1. to shopping 3. shop 2. go shopping 4. going to shopping C. 1. near each supermarket 3. at any supermarket 2. from supermarkets 4. in the supermarkets D. 1. in which Julian is working 3. that Julian is working 2. where Julian works in 4. that Julian works
 • 19. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 20 เวลา 14.30 – 16.30 น. 23. No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work. A B C D A. 1. 2. 3. 4. Any doctor is prescribing A doctor prescribed The doctor has prescribed A doctor will not prescribe B. 1. for some new drugs 3. the drugs that are new C. 1. 2. 3. 4. 2. with new drugs 4. of the drugs which are new if he is with enough confidence unless he is confident enough should he have enough confidence if he will feel confident enough D. 1. which will work 3. that is working well 2. in order that it can work 4. so that it might work well
 • 20. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 21 เวลา 14.30 – 16.30 น. 24. A black hole is a region of space where the gravitational pull is too strong that A B C nothing can escape. D A. 1. some region of space 3. the region with spacing B. 1. 2. 3. 4. by which the gravitational pull while pulling the gravitation when pulled by the gravitation with which the gravitational pull C. 1. 2. 3. 4. strong so that such strong power that strong enough that so strong that D. 1. 2. 3. 4. anything can escape everything can be escaping something can escape nothing can be escaping 2. a region out of space 4. any region for spacing
 • 21. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 22 เวลา 14.30 – 16.30 น. 25. The decision on the workers’ wages finalized at the meeting which was held A B C D yesterday. A. 1. 3. A decision for The decision for 2. The decision of 4. A decision of B. 1. 2. 3. 4. worker’s wages the wages for the worker wages to a worker the worker wages C. 1. 3. was to finalize would be finalized 2. were finalized 4. was finalized D. 1. 3. being held having been holding 2. holding 4. having been held
 • 22. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 26. หนา 23 เวลา 14.30 – 16.30 น. In the year 1970, a tornado had destroyed about 100 homes in a small town A B on the Mississippi River, and four residents were killed. C D A. 1. 2. 3. 4. was destroyed by about 100 homes could destroy homes about 100 destroyed about 100 homes has destroyed homes about 100 B. 1. of a small town 3. into a small town C. 1. 2. 3. 4. at the Mississippi River nearby the river of Mississippi from the Mississippi River alongside the Mississippi River D. 1. 2. 3. 4. four residents being killed four residents had been killed killing four residents had killed four residents 2. of the small town 4. inside the small town
 • 23. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 24 เวลา 14.30 – 16.30 น. 27. If present dissatisfaction over salaries continues, the final result would lose staff. A B C D A. 1. 2. 3. 4. dissatisfaction at present nowadays dissatisfaction dissatisfaction now at the moment dissatisfaction B. 1. for salaries 3. about salaries 2. from the salary 4. of salary C. 1. final result 3. the result finally 2. finally result 4. the resulting final D. 1. 2. 3. 4. will be losing staff will be loss of staff must lose staff might be staff losing
 • 24. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 28. หนา 25 เวลา 14.30 – 16.30 น. The belief whether all of the fat is unhealthy and should therefore be omitted A B C from a daily diet is untrue. D A. 1. how all of fat 3. that all fat 2. which all of the fat 4. why all fat B. 1. not unhealthy 3. of poor health 2. healthful 4. without health C. 1. 2. 3. 4. should be therefore omitted would therefore be omitted should be omitted therefore would be omitted therefore D. 1. it is untrue 3. untrue it is 2. untrue must it be 4. it must be untrue
 • 25. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 29. หนา 26 เวลา 14.30 – 16.30 น. Most students usually complain about the amount of time which they are allocated A B C to work on a test is too short. D A. 1. 2. 3. 4. Mostly, students are usually complaining Almost usually, students are complaining Most students are usually complained Usually, most of the students are complained B. 1. about a number of times 3. whether the amount of time 2. when a number of times 4. that the amount of time C. 1. which allocated 3. having been allocated 2. is allocated 4. they were allocating D. 1. 2. 3. 4. is shortened too is too shortened can be short too is short too
 • 26. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 27 เวลา 14.30 – 16.30 น. 30. The capital city has such a large, rapidly growing population so that the A B C governor cannot solve the problem of waste disposal there. D A. 1. that has largely 3. has such large B. 1. 2. 3. 4. rapidly population grown rapid and growing population rapidly grown population growing rapidly population C. 1. and that the 3. that the D. 1. 2. 3. 4. 2. has too large 4. that has large 2. and so its 4. and its is unable to solve problems for cannot solve problems due to is not capable enough to solve a problem on is incapable of solving the problem despite
 • 27. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 28 เวลา 14.30 – 16.30 น. SECTION 2: Reading Ability (Nos. 31 – 70) Directions: In this section you will gain ONE mark for ONE correct answer. There are two parts in this section. Part 1: Vocabulary (Nos. 31 - 40) Directions: Choose the word that best completes each blank in the passage. Self-esteem is the confidence and worth that you feel about yourself. Your selfesteem 31 everything you do, think, feel, and are. It is, in fact, one of the most important 32 in your overall sense of well-being. How well you feel physically, 33 , and socially can affect your self-esteem. In turn, your 34 of self-esteem can directly affect your physical, mental, and social health. Some of the 35 about who you are and how likable you are come from outside yourself. They are called 36 messages. Others come from inside yourself. They are called internal messages. Many people 37 their self-esteem on external factors -- on how they look, what they have, how they 38 , how others see them, or with whom they are friends. In 39 , however, self-esteem comes from knowing, 40 and liking not what you have, whom you know, or what you do, but who you are. 31. 1. discovers 3. influences 2. examines 4. understands
 • 28. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 29 เวลา 14.30 – 16.30 น. 32. 1. samples 3. properties 2. factors 4. structures 33. 1. mindfully 3. spiritually 2. mentally 4. thoughtfully 34. 1. area 3. level 2. limit 4. range 35. 1. problems 3. discussions 2. directions 4. messages 36. 1. special 3. actual 2. usual 4. external 37. 1. fix 3. base 2. put 4. rest 38. 1. hope 3. improve 2. perform 4. feel 39. 1. turn 3. reality 2. general 4. conclusion 40. 1. caring 3. praising 2. wanting 4. accepting
 • 29. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 Part 2: หนา 30 เวลา 14.30 – 16.30 น. Reading Comprehension (Nos. 41 – 70) Directions: Read the passages and choose the best answer to each question that follows. Passage 1 You are in Sydney with a friend. Now you are looking at a page of a city guide which gives information about Sydney’s best restaurants. Look at the list below and answer the questions that follow: Sydney’s best restaurants B = breakfast L = lunch D = dinner Alhambra –- A Spanish/ Moroccan menu plus flamenco dancing and harbour views. L Mon – Fri, & D daily. 54 West Esplanade, Manly Tel: 9976-2977 Diamond Century --- One of Sydney’s best Chinese restaurants, specializes in fresh seafood. L Mon-Sat, & D daily. 876 – 878 Sussex Street, Haymarket Tel: 9545-9885 Darling Pavilion --- modern Australian cuisine in beachside setting. L & D daily. 68 Darlinghurst Rd., Darlinghurst Tel: 9887-6456 Florence’s --- Delicious Italian cuisine. Enjoy a three course meal or just drop in for a coffee. Waterfront location. Open 24 hours. B , L & D daily. 345 Harbourside, Darling Harbour Tel: 9656-7866 Ram & Rain --- Authentic Thai dishes, plus Thai dances. Informal café upstairs. L Tue – Fri & D Tue - Sat. 658 Commonwealth Street, Surry Hills Tel: 9787-7457 Rani’s --- Authentic and unique dishes from different regions of India. Outdoor seating. L & D Mon – Sat. 786 Commonwealth Street, Surry Hills Tel: 9897-4959
 • 30. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 31 เวลา 14.30 – 16.30 น. 41. You can order fish, lobsters, or prawns cooked in Chinese style at ___. 1. Darling Pavilion 2. Ram & Rain 3. Diamond Century 4. Alhambra 42. Customers can enjoy Spanish dancing at the restaurant with the telephone number “___.” 1. 9897-4959 2. 9656-7866 3. 9976-2977 4. 9545-9885 43. The restaurant that serves only lunch and dinner every day is located at ___. 1. 68 Darlinghurst Road 2. 658 Commonwealth Street 3. 54 West Esplanade 4. 345 Harbourside 44. The restaurant that is open all day and all night is ___. 1. Rani’s 2. Alhambra 3. Darling Pavilion 4. Florence’s 45. The restaurant that serves lunch only 4 days a week is the ___. 1. Australian restaurant 2. Thai restaurant 3. Italian restaurant 4. Chinese restaurant
 • 31. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 32 เวลา 14.30 – 16.30 น. Passage 2 5 A secret Santa who has donated more than 81 million won since 2000 has come to the same South Korean town again this year, a report said yesterday. Staff at a residents’ centre in the southwestern city of Jeonju on Tuesday found a box containing 20 million won (516,616 baht) in a parking lot after a phone tip-off from the anonymous benefactor, the Korea Times said. It said the man has left donations 10 times since 2000, not always at Christmas, but has never been spotted. 46. The best headline for this news article would be “___.” 1. Secret Santa returns 2. Box containing money 3. 81 million won donated 4. Money found in a parking lot 47. The man who donated the money must be ___ by people in this South Korean town. 1. looked up to 2. looked into 3. looked over 4. looked down on 48. Staff at a residents’ centre ___. 1. recovered a box with 81 million won in a parking lot 2. discovered a money box while parking their car 3. found the 20 million won from the anonymous benefactor 4. saw the man who had left the donations in a parking lot
 • 32. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 33 เวลา 14.30 – 16.30 น. 49. An “anonymous benefactor” (line 5) is ___. 1. one who gives money to unknown people 2. someone who gives money for a good purpose 3. a donor who likes to give money to an organization 4. a person who gives money without revealing himself 50. The verb “spotted” (line 7) means ___. 1. seen 2. known 3. found 4. discovered 51. Since the year 2000, a secret Santa ___ in a South Korean town. 1. has given money every Christmas 2. has always put donations in boxes 3. has already donated almost 81 million won 4. has donated money 10 times Passage 3 5 A study presented in proceedings of the National Academy of Sciences, USA, indicates that broccoli, grown under the right conditions, contains sulforaphane glucosinolate (SGS), a substance that may boost the body’s natural defense systems against cancer and even kill cancer cells. But you would have to eat pounds of broccoli to get enough SGS to be effective. Continued food research by John Hop-
 • 33. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 10 หนา 34 เวลา 14.30 – 16.30 น. kins University, Baltimore, and the USDA, however, found that three-day-old broccoli seedlings contain a concentrated amount of SGS -- 20 times the amount found in broccoli -- so only an ounce provides the same benefits. Sold as BroccoSprouts, the seedlings are grown under controlled conditions to ensure SGS content, and can be used on salads, sandwiches and omelets for a “zingy” taste. They have been patented by John Hopkins University, and 19 growers nationwide are licensed to grow them. BroccoSprouts are available in select grocery and health food stores nationwide. 52. The best heading for this passage is ___. 1. Baby broccoli may fight cancer 2. Broccoli is found useful 3. SGS is important for the body 4. Cancer cells can be killed 53. The verb “boost” (line 3) can be best replaced by ___. 1. advance 2. preserve 3. expand 4. improve 54. In this passage, the word that means “producing the expected results” is ___. 1. effective 2. concentrated 3. patented 4. available
 • 34. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 35 เวลา 14.30 – 16.30 น. 55. The pronoun “them” (line 12) refers to ___. 1. salads 2. broccoli plants 3. the seedlings 4. health foods 56. The passage could probably be found in the section ___. 1. Secrets for Safety 2. Natural Health 3. Health Medicine 4. Natural Safety Systems 57. We can infer from the passage that SGS ___. 1. is very beneficial to our health 2. can be found only in broccoli sprouts 3. is used mainly to kill cancer cells 4. can be used on salads and some other foods 58. “BroccoSprouts” can be bought at ___. 1. any grocery or supermarket 2. certain groceries and health food stores 3. nineteen groceries nationwide 4. John Hopkins University 59. “BroccoSprouts” is a ___. 1. brand name 3. research title 2. manufacturer 4. health food store
 • 35. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 60. หนา 36 เวลา 14.30 – 16.30 น. According to the passage, the SGS in an ounce of young broccoli seedlings ____. 1. is sufficient for the body’s needs 2. equals that in 20 ounces of broccoli 3. is enough to give a zingy taste 4. is useful if concentrated Passage 4 5 10 15 Sometimes just “saving” in general is not enough incentive to keep families on the budget track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier to lose 10 pounds when your high school reunion is around the corner. A goal not only gives a family something to reach for, it makes a savings plan short term. Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier. Once you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savings to a new object. That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extra savings after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room -- but not in her budget. McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10 books every month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a new release. “It was a $400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the books didn’t live up to the reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latest bestsellers from the local library. “Reading them a little later doesn’t spoil the story,” she concludes.
 • 36. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 37 เวลา 14.30 – 16.30 น. 61. The word “incentive” (line 1) means ___. 1. power 2. strength 3. motivation 4. willingness 62. The phrase “around the corner” (line 3) as used in this passage means ___. 1. nearby 2. at a distance 3. coming soon 4. not long lasting 63. According to the passage, in order to save money effectively, one should ___. 1. give up all expenses 2. cut the family budget 3. have a definite objective 4. change one’s lifestyle 64. The writer compares the intention to save money with ___. 1. a school reunion 2. buying and antique 3. short-term planning 4. losing weight 65. The advantage of having a definite time limit is that you ___. 1. have more willpower to achieve your goal 2. can give up after a certain time has passed 3. will get what you want more easily 4. do not have to give up your intention
 • 37. รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 38 เวลา 14.30 – 16.30 น. 66. The phrase “That approach” (line 8) refers to ___. 1. setting a new objective 2. reapplying the strategy 3. searching for extra savings 4. working toward a goal 67. Cynthia McIntyre was trying to save up money for ___. 1. hardcover books 2. the latest best sellers 3. an antique table 4. a kitchen gadget 68. It can be inferred from the passage that Cynthia McIntyre is a ___. 1. bookworm 2. great shopper 3. librarian 4. book reviewer 69. Cynthia achieved her goal because she ___. 1. no longer gave away books 2. gave up her reading habit 3. seldom visited the local library 4. temporarily stopped buying novels 70. The purpose of the passage is to ___. 1. suggest a way to achieve a goal 2. promote the value of money 3. support a search for savings 4. discourage unnecessary spending
 • 38. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 2 เวลา 14.30 - 16.30 น. ตอนที่ 1 : สุขศึกษาและพลศึกษา : จํานวน 50 ขอ รวม 50 คะแนน แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 50 ขอ ขอละ 1 คะแนน 1. อาการเยื่อหุมสมองอักเสบสวนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคตอไปนี้ ยกเวนขอใด 1. โรคคางทูม 2. โรคปอดบวม 3. โรคอีสุกอีใส 4. โรคหัด 2. หูน้ําหนวกเกิดจากการติดเชื้ออะไร 1. เชื้อรา 3. เชื้อแบคทีเรีย 2. เชื้อไวรัส 4. เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 3. ขอใดเปนประโยชนของการรูจักตนเองและการยอมรับผูอื่น  1. ทําใหมีสมาธิเรียนไดคะแนนดี 2. ทําใหเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 3. ทําใหคบเพื่อนตางเพศไดโดยไมมีปญหา 4. ทําใหรูจักใชความรูความสามารถของตนเองใหเปนประโยชน 4. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อใหมีสุขภาพดีดวยการรับประทานอาหารครบทุกหมู และออกกําลังกายดวยการเดิน ขอใดจะไดประโยชนมากที่สุด 1. กระดูกยาวขึ้น 2. กระดูกแข็งแรงขึ้น 3. กลามเนื้อโตขึน ้ 4. เอ็น และขอตอแข็งแรงขึ้น
 • 39. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 5. เมื่อถูกลวงละเมิดทางเพศควรปรึกษาใครเปนอันดับแรก 1. เพื่อนสนิท 2. ครูประจําชั้น 3. อาจารยแนะแนว 4. ผูปกครอง 6. ลักษณะใดที่บุคคลตองการคบเปนเพื่อนมากที่สุด 1. ยิ้มแยมแจมใส 2. เอื้อเฟอเผื่อแผ 3. เอาใจเขามาใสใจเรา 4. พูดจาไพเราะ 7. ขอใดเปนคานิยมที่ดีในเรื่องเพศ 1. ไมชงสุกกอนหาม ิ 2. มีคนรักหลายคน เปนคนมีเสนห 3. การถูกเนื้อตองตัวระหวางชายและหญิงเปนเรื่องธรรมดา 4. ควรทดลองอยูรวมกันกอนแตงงาน  8. ขอใดไมใชวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ 1. การดูแลบานเปนหนาทีของสามีและภรรยา ่ 2. ผูชายที่แตงงานแลวตองซื่อสัตยตอภรรยา 3. เปนหญิงตองรักนวลสงวนตัว 4. สามีเปนชางเทาหนา ภรรยาเปนชางเทาหลัง หนา 3 เวลา 14.30 - 16.30 น.
 • 40. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 4 เวลา 14.30 - 16.30 น. 9. ขอใดเปนสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธมากที่สุด 1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงขาม 2. การแตงกายยัวยุใหเกิดอารมณทางเพศ ่ 3. ดื่มของมึนเมา 4. การดูสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ 10. ขอใดไมใชคุณสมบัติของกลามเนื้อ 1. มีการตอบสนองตอสิ่งเรา 2. มีความสามารถยืดตัวและหดตัวได 3. มีจํานวนเสนใยคงที่ 4. ทําหนาที่ยึดโครงรางของรางกาย 11. นักวิ่งระยะสั้น ทําการฝกซอม ทุกวัน รางกายจะพัฒนาเสนใยกลามเนื้อสีใด มากที่สุด 1. สีขาว 2. สีแดง 3. สีชมพู 4. สีเหลือง 12. ในขณะ เลนกีฬา นักกีฬาใชกลามเนื้อชนิดใดมากที่สุด 1. กลามเนื้อเรียบ 2. กลามเนื้อลาย 3. กลามเนื้อหัวใจ 4. กลามเนื้อแดง 13. นักกีฬาออกกําลังกายแบบลุก-นั่ง (Sit-up) เปนประจําจะชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ของกลามเนื้อสวนใด 1. กลามเนื้อตนขา 2. กลามเนื้อหลัง 3. กลามเนื้อคอ 4. กลามเนื้อหนาทอง
 • 41. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 5 เวลา 14.30 - 16.30 น. 14. ในการสรางสมรรถภาพทางกายที่ดี นักเรียนจะตองปฏิบติตนอยางไร ั 1. รับประทานผักผลไมมาก ๆ 2. รับประทานเนือสัตวมาก ๆ ้ 3. ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน 4. พักผอนใหเพียงพอ 15. อัตราการเตนของหัวใจขณะพักของนักกีฬาวิ่งระยะไกล ควรเปนขอใด 1. 50 - 60 ครั้งตอนาที 2. 60 - 70 ครั้งตอนาที 3. 70 - 80 ครั้งตอนาที 4. 80 - 90 ครั้งตอนาที 16. ศิลปะปองกันตัวชนิดใดที่มปรัชญาปองกันตัวเมื่อถูกกระทํากอน ี 1. ยูโด 2. ไอคิโด 3. เทควันโด 4. มวย 17. กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแขงขันแตกตางจากกีฬาอืน ่ 1. แบดมินตัน 2. วอลเลยบอล 3. เทนนิส 4. เทเบิลเทนนิส 18. การแขงขันกีฬายิมนาสติก ประเภทฟลอรเอ็กเซอรไซส ประเภทชายและหญิงมีความแตกตาง ในขอใด 1. ชายใชเวลาแสดงนอยกวาหญิง มีดนตรีประกอบ 2. ชายใชเวลาแสดงนอยกวาหญิง ไมมีดนตรีประกอบ 3. หญิงใชเวลาแสดงนอยกวาชาย มีดนตรีประกอบ 4. หญิงใชเวลาแสดงนอยกวาชาย ไมมีดนตรีประกอบ
 • 42. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 6 เวลา 14.30 - 16.30 น. 19. การแขงขันกีฬาเทนนิส เมือตองแขงขันกันในระบบ ไทเบรก (Tie Break) คะแนนในขอใด ่ มีผลแพชนะ 1. 7 : 6 2. 6 : 4 3. 9 : 8 4. 8 : 6 20. การแสดงกระบี่กระบองมีลําดับขั้นตอนอยางไร 1. การขึ้นพรหม การถวายบังคม การรํา การเดินแปลง 2. การถวายบังคม การขึ้นพรหม การรํา การเดินแปลง 3. การขึ้นพรหม การรํา การถวายบังคม การเดินแปลง 4. การถวายบังคม การรํา การขึ้นพรหม การเดินแปลง การตี การตี การตี การตี 21. ในการเลนกีฬาวอลเลยบอล ขอใดปฏิบัตไมถูกตอง ิ 1. ผูเลนในทีมถูกลูกบอลได 3 ครั้ง 2. ผูเลนคนหนึงถูกลูกบอลได 2 ครั้ง ติดตอกันไมได ่ 3. สงลูกเริ่มเลนถูกตาขายลงในแดนดี ใหเลนตอไป 4. ผูเลนในทีมถูกลูกตบใสศีรษะ ทีมนั้นสามารถเลนลูกไดอีก 3 ครั้ง 22. สมใจแขงขันเซปกตะกรอรายการหนึ่ง ผูตดสิน ขานลูกออก คูแขงขันไมเห็นดวยกับการขาน ั ของผูตัดสิน สมใจเห็นวาลูกนั้นดี สมใจควรปฏิบัติอยางไร  1. ไมแสดงความคิดเห็น 2. บอก คูแขงขันวาลูกออก 3. บอก ผูตัดสินวาลูกออก 4. บอก ผูตัดสินวาลูกดี
 • 43. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 7 เวลา 14.30 - 16.30 น. 23. ในการเปนผูชมกีฬายิมนาสติกที่ดี ขอใดไมควรปฏิบติมากที่สุด ั 1. ไปถึงสนามหลังการแขงขัน 2. ลุกเดินไป-มา ในขณะมีการแขงขัน 3. นําอาหาร และเครื่องดื่ม เขาไปในบริเวณนังชม ่ 4. ปรบมือแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีกําลังแสดง ่ 24. ขอใดเปนสิทธิในการปฏิบัตงานของลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ิ 1. ลูกจางที่ทํางานลวงเวลาตองมีเวลาพักจากงานปกติไมนอยกวา 20 นาที 2. ลูกจางตองมีเวลาพักจากการทํางานปกติไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน 3. ลูกจางที่ทํางานซึ่งมีความเสียงสูงใหมีเวลาทํางานปกติวนละ 6 ชั่วโมง ่ ั 4. ลูกจางตองมีวนหยุดประจําสัปดาหอยางนอย 2 วัน ั 25. ขอใดเปนการปองกันปญหาจากมลพิษทางขยะที่ดีที่สุด 1. มีการกําจัดขยะโดยการฝงกลบ 2. จัดการแยกขยะกอนนําไปทําลาย 3. สรางโรงงานเผาขยะที่มีประสิทธิภาพ 4. ทุกคนชวยกันลดการใชพลาสติก 26. ขอใดจัดเปนโรคติดตออันตรายระหวางประเทศที่พบการระบาดขึ้นอีกหลังจากหยุด การระบาดไประยะหนึ่ง 1. ไขหวัดนก 2. ไขทรพิษ 3. โรคซารส 4. กาฬโรคปอด
 • 44. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 27. ขอใดเปนอาการที่บงบอกวานักเรียนกําลังประสบกับปญหาความเครียด 1. เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว หายใจหอบ 2. นอนกัดฟน ไมมีสมาธิ เบื่ออาหาร 3. ทองเสีย ปวดเมื่อยเนื้อตัว มือสั่น 4. นอนกรน ใจสั่น เหนื่อยงาย 28. ขอใดจัดวาเปนกิจกรรมนันทนาการ 1. วาดรูปยามวางไวขาย 2. ออกกําลังกายเพื่อลดความอวน 3. ไปดูการแขงขันฟุตบอลหลังเลิกเรียน 4. ฝกหัดวายน้ําเพื่อตองการไปเที่ยวชายทะเล 29. ปจจัยที่สําคัญที่สุดของการมีภูมิตานทานโรคของรางกาย 1. ยีน 2. อาหาร 3. การพักผอน 4. การออกกําลังกาย 30. ขอใดเปนองคประกอบของรางกาย (Body composition) ที่มีมากที่สุด 1. น้ําในรางกาย 2. กลามเนื้อ 3. ไขมัน 4. กระดูก หนา 8 เวลา 14.30 - 16.30 น.
 • 45. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 9 เวลา 14.30 - 16.30 น. 31. หากมีผูมาขอคําแนะนําเรื่องวิธีการเลือกหมวกกันน็อกที่ถูกตอง นักเรียนจะแนะนํา อยางไร 1. เลือกหมวกที่มีสีสดใส มีสายรัดใตคาง 2. เลือกหมวกที่มีน้ําหนักเบา ขนาดใหญกวาศีรษะเล็กนอย 3. เลือกหมวกที่มีกระจกกันลมดานหนา มีที่ระบายอากาศ 4. เลือกหมวกที่ดานในบุดวยโฟมอยางดี มีลวดลายเห็นชัด 32. เหตุใดการใชกระบวนการทางประชาสังคมจึงทําใหชุมชนเขมแข็ง 1. เพราะชาวบานสวนใหญสามารถสรางวิธการพึ่งพาตนเอง ี 2. เพราะคนในหมูบานจํานวนมากรวมกลุมกันทํางานใหชุมชน 3. เพราะเจาหนาที่มีความมั่นใจในศักยภาพการทํางานของชาวบาน 4. เพราะประชาชนทุกภาคสวนมีความรวมมือกันในการแกปญหาของชุมชน 33. ขอใดเปน “คานิยม” ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดความรุนแรงในสังคม 1. การใหความสําคัญกับผูที่แสดงความรุนแรงที่เดนชัดในสังคม 2. การเพิกเฉยไมใสใจกับเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม 3. การไมใหความสําคัญกับการเปนคนดีมีคณธรรม จริยธรรม ุ 4. การยอมรับการกระทํารุนแรงของคนดังในสังคม 34. สารเสพติดประเภทใดที่จัดเปนกลุมเดียวกับ “ยาไอซ” 1. กัญชา มอรฟน เฮโรอีน 2. ยาบา แอลเอสดี แอเฟตามีน 3. โคเคน แอลเอสดี เหลาแหง 4. เอกตาซี ฝน แอเฟตามีน
 • 46. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 10 เวลา 14.30 - 16.30 น. 35. หากนักเรียนชวยคนขึนมาจากการจมน้ําสิงที่ตองปฏิบติเปนอันดับแรก คือขอใด ้ ่ ั 1. เขยาตัวพรอมเรียกผูปวย 2. นําน้ําออกจากปอดของผูปวยใหหมด  3. การปลดสิงที่รัดตรึงรางกาย เชน เข็มขัด ่ 4. ตะแคงหนาใกลจมูกผูปวยเพือสังเกตการหายใจ ่ จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบทีดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 36 – 40 ่ นิดเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนคนสวย มีเพื่อนชายมาชอบเธอหลายคน เธอมักไม ปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนชายชวนไปเที่ยวกลางคืน ในที่สุดเธอมีความสัมพันธทางเพศกับเพื่อนชายจนมี อาการแพทอง ดวยความกลุมใจนิดจึงนําเรื่องไปปรึกษาเพื่อนชาย ซึ่งเพื่อนชายแนะนําใหไปทําแทง ผลสุดทายนิดไปทําแทงแตตองเสียชีวิตดวยอาการตกเลือด 36. ขอใดเปนเหตุผลของการทีนิดมีเพื่อนชายมาชอบหลายคน ่ 1. นิดเปนคนสวย 2. มีมนุษยสัมพันธดี 3. ชอบเที่ยวกลางคืน 4. ไมปฏิเสธคําขอของเพื่อนชาย 37 ขอใดเปนอันตรายที่เกิดขึ้นบอยจากการเที่ยวกลางคืนของหญิงสาว 1. ถูกชิงทรัพย 2. ถูกมอมยา 3. ถูกขมขืน 4. ถูกทํารายรางกาย 38. เมื่อเกิดปญหานิดควรปรึกษาใคร 1. เพื่อนชาย 3. ครูประจําชั้น 2. เพื่อนสนิท 4. ผูปกครอง
 • 47. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 11 เวลา 14.30 - 16.30 น. 39. ขอใดเปนการแกปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนที่ดีที่สุด 1. หยุดเรียนไประยะหนึ่งเพื่อคลอดลูก 2. ทําแทงเพราะไมสามารถเลี้ยงดูได 3. ลาออกจากโรงเรียนแลวหางานทําเพื่อเลี้ยงลูก 4. แจงความเพื่อหาผูรับผิดชอบ 40. ขอใดเปนสิงทีนิดควรปฏิบตมากที่สุดเพื่อไมใหเหตุการณนี้เกิดขึ้น ่ ่ ั ิ 1. รักนวลสงวนตัว 2. ไมมีความสัมพันธทางเพศกอนวัยอันควร 3. ตั้งใจเรียน 4. ไมชงสุกกอนหาม ิ จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบทีดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 41-45 ่ นพวรรณ เลิศชีวกานต หรือ “นองนก”เปนนักเทนนิสเยาวชนหญิงอายุ 17 ป จากจังหวัด เชียงใหม เธอประสบความสําเร็จในการเลนกีฬาเทนนิสเปนอยางสูง เมื่อเดือนมิถุนายน ป 2552 ที่ผาน มา นองนกไดตําแหนงชนะเลิศหญิงเดี่ยวและหญิงคูมาครองในการแขงขันเทนนิสเยาวชนวิมเบิลดัน ที่ประเทศอังกฤษ ความสํา เร็จในการแขงขันครั้ งนี้ เปน ผลมาจากการทํางานอยางหนักของผูฝ กสอนชาว อเมริกันชื่อ ฌักส คริส เขาไดทุมเททั้งกาย ใจ และเวลาในการฝกสอนใหนองนกไดพัฒนาคุณลักษณะที่ สําคัญของนักเทนนิสที่ดีทั้งในดานสมรรถภาพทางกาย การแสดงทักษะความสามารถ การควบคุม สภาพจิตใจและความมีน้ําใจนักกีฬา อยากทราบวาในการฝกซอมหรือแขงขัน นพวรรณ เลิศชีวกานต หรือ “นองนก” ไดแสดง ความสามารถอยางไรในการเลนเทนนิส
 • 48. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 12 เวลา 14.30 - 16.30 น. 41. นพวรรณตองการฝก 90 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด หลอนจะมีอัตราการ เตนของหัวใจเทาใด 1. 183 ครั้งตอนาที 2. 188 ครั้งตอนาที 3. 193 ครั้งตอนาที 4. 198 ครั้งตอนาที 42. สมรรถภาพทางกายดานใดสําคัญมากที่สุดในการกระโดดตบลูกเหนือศีรษะ 1. ความแข็งแรง 2. การทรงตัว 3. พลัง 4. ความออนตัว 43. ในการตีลูกวอลเลย นพวรรณควรตีลูกในอากาศที่ตําแหนงใด 1. ตําแหนงลูกลอยสูงสุด 2. ตําแหนงลูกอยูระดับตาขาย  3. ตําแหนงลูกอยูระดับต่ํากวาตาขาย  4. ตําแหนงลูกอยูหนาตัว  44. ปจจัยของความเครียดขอใด ที่นพวรรณคิดวามีผลกระทบตอการเลนมากที่สุด 1. การตัดสินทีไมเปนธรรม ่ 2. การประเมินความสามารถโดยบุคคลอืน ่ 3. ผูฝกสอนเขมงวดเกินไป 4. ความสําคัญของการแขงขัน
 • 49. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 13 เวลา 14.30 - 16.30 น. 45. คุณลักษณะใดของนพวรรณที่ควรแสดงถึงการรูจักแพรูจักชนะ 1. การไมเอารัดเอาเปรียบฝายตรงขาม 2. การกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง 3. การไมแสดงทีทาที่ไมพึงประสงค 4. การยอมรับนับถือการตัดสิน จงอานขอเขียนตอไปนี้และเลือกคําตอบทีดีที่สุดสําหรับคําถาม ขอที่ 46-50 ่ สงบไปเปนเพื่อนคุณพอที่ไปตรวจรางกายประจําปที่โรงพยาบาลในจังหวัด ผลการตรวจ รางกายทั่วไป คุณพอของสงบอายุ 60 ป มีน้ําหนัก 80 กิโลกรัม สวนสูง 160 เซนติเมตร มีอาการ ปวดเขาเล็กนอยเวลาเดิน ผลการตรวจเลือดพบวา ไขมันในเสนเลือดชนิดคลอเรสเตอรอลมีคา 230 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไขมันในเสนเลือดชนิดไตรกลีเซอรไรดมีคา 120 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร คุณ หมอแนะนําใหคุณพอดูแลตนเองในเรื่องการรับประทานอาหาร และ การออกกําลังกายเปนพิเศษ โดย ยังไมตองพึ่งการรับประทานยา และขอใหกลับมาพบแพทยใหมภายใน 3 เดือน 46. สงบควรจัดอาหารเย็นใหคุณพอแบบใด 1. ขาวกลอง ผักตมน้าพริกตาแดง ํ 2. ขาวสวย แกงจืดสาหราย 3. ขาวกลอง แกงเขียวหวานไก 4. ขาวสวย ไขเจียวหอยนางรม ปลาดุกยาง ไขเจียวหอยนางรม สะเดาน้ําปลาหวาน ปลาดุกยาง
 • 50. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 14 เวลา 14.30 - 16.30 น. 47. ของหวานและผลไมสําหรับคุณพอควรเปนแบบใด 1. กลวยบวชชี แอปเปล 2. ถั่วเขียวตม แกวมังกร 3. ขนมชัน ชมพู ้ 4. ถั่วเขียวตม ลําไย 48. สงบจะแนะนําคุณพอใหออกกําลังกายแบบใด 1. ไทเกก โยคะ เตนแอโรบิก 2. โยคะ ยกน้ําหนัก วิ่ง 3. ถีบจักรยาน รําไมพลอง ยกน้ําหนัก 4. โยคะ ถีบจักรยาน ไทเกก 49. คุณพอของสงบมีองคประกอบของรางกายจัดอยูในประเภทใด 1. มีน้ําหนักปกติ 2. มีน้ําหนักเกินเล็กนอย 3. มีน้ําหนักเกินคอนขางมาก 4. มีน้ําหนักเกินมาก 50. ถาคุณพอของสงบไมดูแลเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย คุณพอจะมีความเสี่ยงตอ การเกิดโรคชนิดใด 1. เบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด 2. โรคนิ่วในไต โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคหัวใจ โรคไขขออักเสบ 4. โรคเกาต โรคเบาหวาน
 • 51. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 15 เวลา 14.30 - 16.30 น. ตอนที่ 2 : ศิลปะ : จํานวน 40 ขอ รวม 100 คะแนน สวนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 33 ขอ (ขอ 1 - 33) : ขอละ 2 คะแนน 1. สีใดที่ใชแทนความรัก 1. ดํา 3. ชมพู 2. แดง 4. ขาว 2. ขอใดไมใชเอกลักษณของงานจิตรกรรมไทย 1. แสดงภาพแบน ๆ แบบสองมิติ 2. แสดงแสงเงาตามธรรมชาติ 3. แสดงความแตกตางระหวางบุคคลดวยสี 4. แสดงจุดเดนโดยไมคานึงถึงสัดสวน ํ 3. สีชนิดใดใชระบายบาง ๆ แบบสีน้ําและแบบปาดปายเปนกอนในแบบสีน้ํามันได 1. Pastel 2. Acrylic 3. Crayon 4. Marker 4. ขอใดเปนศิลปนในลัทธิประทับใจยุคหลัง ( Post – Impressionism) ทั้งหมด 1. ปอล เซซาน (Paul Cezanne) มารเซล ดูชอง (Marcel Duchamp) 2. ปอล โกแกง (Paul Ganguin) ฟนเซนต ฟานกอก (Vencent Van Gogh) 3. ซาลาดอร ดาลี (Salvador Dali) มักซ เอินสต (Max Ernst) 4. ชอรช บราก (Georges Broque) ปาโบล ปกัสโซ (Pablo Picasso)
 • 52. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 16 เวลา 14.30 - 16.30 น. 5. ภาพโมนาลิซา (Monalisa) ของลีโอนาโด ดา วินซี (Leonaldo da Vinci) มีการใชสงใด ิ่ ในการจัดองคประกอบศิลปมากที่สุด 1. ความสมดุล 2. ความกลมกลืน 3. เนนสีตางวรรณะกัน 4. เนนดวยเสนใหเกิดระยะ 6. ลักษณะของแมพิมพทุบเปนอยางไร 1. เปนแมพิมพชวคราว สามารถหลอไดรูปเดียว ั่ 2. ไมนิยมใชตนแบบเปนดินเหนียว  3. เปนแมพิมพทแข็งแรง ที่สามารถใชหลอไดหลายครัง ี่ ้ 4. หลอไดงาย ทนความรอนไดดี 7. การผสมปูนปลาสเตอร เพื่อหลอรูปปนควรทําตามขอใด 1. ใสน้ําในภาชนะ, โรยปูนพลาสเตอรพอเสมอระดับน้ํา, กวนใหเขากัน 2. ใสน้ําในภาชนะสลับกับโรยปูนพลาสเตอร แลวกวนใหเขากัน 3. ใสปูนในภาชนะ, ใสน้ําพอประมาณ, กวนใหเขากันอยางนุมนวล 4. ใสปูนและน้ําพรอม ๆ กัน แลวกวนใหเขากันอยางรวดเร็ว 8. ภาพลายรดน้าของชางศิลปไทย นิยมใชสิ่งใดลงพืน ํ ้ 1. รัก 2. สีน้ํามันมะเดื่อ 3. หรดาล 4. สีฝุน
 • 53. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 9. แอนดี วอรฮอล เปนศิลปนชนชาติใด และเปนหนึงในศิลปนสมัยใด ่ 1. อเมริกัน สมัยนิยม (Pop Art) 2. ฮอลแลนด สมัยเหมือนจริง (Realism) 3. โปแลนด สมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) 4. เยอรมัน สมัยหลังสมัยใหม (Postmodern) 10. ลายกระหนก มีตนแบบมาจากธรรมชาติ 4 อยางคือขอใด 1. ดอกบัว ใบฝาย รวงขาว เปลวไฟ 2. ดอกบัว หยดน้ํา นก รวงขาว 3. เปลวไฟ เมฆ เกลียวคลื่น ชาง 4. นก หยดน้ํา เกลียวคลื่น ปลา 11. ขอใดเปนตัวอยางประยุกตศลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม ิ 1. ภาพยนตรเรื่องกานกลวย 2. หนังใหญ 3. ละครหุนเชิด 4. หนังตะลุง 12. สีขั้นที่สามในวงจรสีประกอบดวยสีใด 1. สม เขียว 2. แดง เหลือง 3. เขียวเหลือง สมแดง 4. แดงสม น้าเงิน ํ หนา 17 เวลา 14.30 - 16.30 น.
 • 54. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 18 เวลา 14.30 - 16.30 น. 13. เทคนิคการพิมพประเภทใดทีนิยมใชในการพิมพกระเปาผา ่ 1. เทคนิคภาพพิมพแกะไม (Woodcut) 2. เทคนิคภาพพิมพโลหะ (Etching) 3. เทคนิคภาพพิมพหิน (Lithograph) 4. เทคนิคภาพพิมพตะแกรงไหม (Silkscreen) 14. ในสมัยโรมัน มีการสรางสรรคเครื่องเปาทองเหลืองขึ้น และใชองคประกอบดนตรีตางๆ ที่ไดรับ อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมดนตรีกรีก ลักษณะการผสมวงจึงมีหลากหลายมากขึ้น การผสมวงที่ใช เครื่องเปาทองเหลืองเปนหลัก ชาวโรมันมักจะใชเพื่อแสดงลักษณะอยางไรมากที่สด ุ 1. เขมแข็ง สงางาม 2. ออนหวาน ซาบซึ้ง 3. สนุกสนาน ราเริง 4. นุมนวล สดใส 15. การแสดงละครเพื่อเนนใหเห็นความงดงามของเสียงดนตรีที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ คลายคลึงกัน โดยนําการรายรํามาประกอบ การแสดงครังนี้ควรใชบทเพลงในขอใด ้ 1. ตับนางลอย 2. ตับนาคบาศ 3. ตับลาวเจริญศรี 4. เพลงชมตลาด 16. การดูแลรักษาเครื่องดนตรีในขอใดที่มีวิธีการคลายคลึงกันมากที่สุด 1. Flute, French horn 2. Oboe, English horn 3. Bassoon, Tuba 4. French horn, English horn
 • 55. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 19 เวลา 14.30 - 16.30 น. 17. บทเพลงประเภท nocturne เปนบทเพลงประเภท night music มักจะนําเสนอทํานองสองทํานอง โดยทํานองแรกจะอยูในตอนแรกและตอนสุดทาย โดยตอนกลางเปนทํานองที่สอง ซึงความรูสึก ่ ของบทเพลงประเภทนี้แสดงออกถึงความไพเราะในลักษณะใด และรูปแบบที่นําเสนอทํานอง สองทํานองดังกลาวเรียกวาอะไร 1. Tranquillo, Binary Form 2. Cantabile, Binary Form 3. Vivo, Ternary Form 4. Dolce, Ternary Form 18. Music, homophony และ rhythm ตางเปนคําศัพททางดนตรีที่สําคัญ ซึ่งมีรากศัพทมาจาก วัฒนธรรมดนตรีที่เปนรากเหงาของดนตรีตะวันตก คือดนตรีของชนชาติใด 1. กรีกโบราณ 2. อียิปตโบราณ 3. โรมัน 4. ฮิบรู 19. ในวิถีชีวิตของคนไทยแตดงเดิมมา มีดนตรีเปนสวนหนึงของชีวต ไมวาจะประกอบกิจกรรมใด ๆ ั้ ่ ิ  เชน โกนจุก บวชนาค พิธีศพ มักจะมีดนตรีเปนสวนประกอบเสมอ ทําใหดนตรีซมซับอยูใน ึ ความรูสึก เปนสิ่งที่มีคุณคา วงดนตรีที่มบทบาทในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ี มักจะเปนวงดนตรีประเภทใด 1. วงเครื่องสาย 2. วงปพาทย 3. วงมโหรี 4. วงขับไม 20. การประพันธเพลงเพื่อแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมดนตรีในยุคบาโรค ควรเปนบทเพลงในขอใด 1. Etude No. 1 in D minor 2. Mazurka in F major 3. Suite No. 1 in C minor 4. Madrigal Comedy, Op. 1
 • 56. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 20 เวลา 14.30 - 16.30 น. 21. วงปพาทยประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึนในชวงตนรัตนโกสินทร เพื่อใชในการบรรเลง ้ รองสง หรือการขับกลอม คือขอใด 1. รัชกาลที่ 1 ปพาทยเสภาเครืองคู  ่ 2. รัชกาลที่ 2 ปพาทยเสภาเครืองหา  ่ 3. รัชกาลที่ 3 ปพาทยไมแข็งเครื่องใหญ  4. รัชกาลที่ 4 ปพาทยไมนวมเครื่องคู  22. การประพันธบทเพลงเพื่อใหผูฟงรูสึกวาเปนเพลงพื้นบานภาคกลางทีสนุกสนาน ่ นาจะมีลักษณะอยางไร 1. เพลงในบันไดเสียงเมเจอร บรรเลงโดยวงปซอ  2. เพลงในบันไดเสียงไมเนอร บรรเลงโดยวงกลองยาว 3. เพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิก บรรเลงโดยวงปซอ 4. เพลงในบันไดเสียงเพนตาโทนิก บรรเลงโดยวงกลองยาว 23. การประพันธบทเพลงที่มีลักษณะเรียบงาย ไมใชโนตประดับมากมาย แสดงถึงความสดใส ใชคอรดที่มีเสียงกลมกลืนเปนสวนใหญ บทเพลงนี้นาจะเปนลักษณะของบทเพลงในยุคใด 1. คลาสสิก 2. โรแมนติก 3. ศตวรรษที่ 20 4. ฟนฟูศลปวิทยา ิ 24. ละครเรื่องใดที่นับเปนการแสดงแบบโศกนาฏกรรม 1. ซินเดอเรลา 2. โรมิโอ แอนด จูเลียต 3. ปลาบูทอง 4. โสนนอยเรือนงาม
 • 57. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 21 เวลา 14.30 - 16.30 น. 25. การแสดงนาฏศิลปในรูปภาพใดที่แสดงถึงอารมณความสนุกสนาน แข็งแรง กระฉับกระเฉง ไดดีที่สุด 1. 2. 3. 4. 26. ในการเลือกเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลปรวมสมัยชุดหนึ่ง สิงที่สําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึง ่ คืออะไร 1. เปนเพลงรวมสมัย 2. เปนเพลงที่เปนที่นิยมและเปนที่รูจักทั่วไป 3. เปนเพลงที่มีอารมณและจังหวะสอดคลองกับเนื้อหาของการแสดง 4. เปนเพลงที่เราใจ สรางความตื่นเตน และดึงดูดผูชมไดดี 
 • 58. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 22 เวลา 14.30 - 16.30 น. 27. การฝกฝนบัลเลตสามารถแกไขขอบกพรองทางสรีระขอใดไดบาง  1. หลังคอม 2. ขาโกง 3. ศีรษะเอียง 4. เทาบิดออกดานนอก 28. สิ่งใดทีผูวิจารณการแสดงไมจําเปนตองกลาวถึงในการวิจารณการแสดง ่ 1. การเลาเรื่องยอการแสดงนัน ๆ ้ 2. วิธีการเดินทางไปสถานที่ทชมการแสดง ี่ 3. มุมมองที่ผูสรางสรรคตองการนําเสนอสูผชม ู 4. ความสวยงามของแสงสีประกอบการแสดง 29. มารยาทในการชมการแสดงที่ดีคือขอใด 1. พูดคุยถึงการแสดงฉากตางๆ เรื่องราวของการแสดงนั้นๆใหกับเพื่อนที่ชมดวยกัน ฟงตลอดเวลา 2. พยายามอานสูจิบัตรการแสดงในเวลาชมการแสดงเพื่อใหเขาใจเรื่องราว 3. ปดเสียงโทรศัพทและเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ และไมรับโทรศัพทเด็ดขาดระหวาง ชมการแสดง 4. ลุกไปเขาหองน้ําระหวางที่การแสดงอยูในชวงที่ไมสาคัญ ํ 30. ในการแสดงงิว สีของเครื่องแตงกายที่ตัวละครสวมใส สามารถบงบอกลักษณะนิสัยได ้ ดังเชน ขุนนางที่มีคุณธรรมจะสวมชุดสีแดงหรือสีฟา แตถาเปนขุนนางที่คดโกง จะสวมชุดสีอะไร 1. สีเขียวเขม 2. สีมวง 3. สีน้ําเงิน 4. สีดํา
 • 59. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 23 เวลา 14.30 - 16.30 น. 31. ขอใดที่มีความสัมพันธกันในเชิงศิลปะการแสดง 1. The Tgar and Carpenter - จันทกินรี 2. The Nut Cracker - รามายณะ (อินโดนีเซีย) 3. คาบูกิ - กถักกฬิ 4. วายังวอง - มณีปุรี 32. สมัยราชวงศใดของจีนที่ละครหุนมีความหลากหลายและโดดเดนเปนอยางมาก 1. ราชวงศฮน ั่ 2. ราชวงศสย ุ 3. ราชวงศถง ั 4. ราชวงศซง 33. นาฏศิลปอินโดนีเซียแบบใดที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 1. แบบสุราการตา 2. แบบซุนดา 3. แบบบาหลี 4. แบบสุมาตรา
 • 60. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 สวนที่ 2 หนา 24 เวลา 14.30 - 16.30 น. แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน : จํานวน 7 ขอ (ขอ 34 - 40) ขอ 34 - 39 ขอละ 4 คะแนน และขอ 40 ขอละ 10 คะแนน จงพิจารณาเลือกคําตอบจากตารางหมวดตางๆ ที่โจทยกําหนด หมวดละ 1 คําตอบ ใหครบทุกหมวด ตามความตองการของโจทย จึงจะไดคะแนน จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด A B C D E และ F ตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 34 - 36 รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวเลือกหมวด A Requiem Cantata Oratorio Mass เพลงเถา เพลงละคร เพลงตับเรื่อง เพลงเกร็ด รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวเลือกหมวด B อังกฤษ ไทย บาลี สันสกฤต จีน อาหรับ อินเดีย เนปาล
 • 61. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวเลือกหมวด C หนา 25 เวลา 14.30 - 16.30 น. Choir Orchestra Quartet Concerto grosso ปพาทยดึกดําบรรพ มโหรีเครื่องใหญ เครื่องสายเครืองใหญ ่ ปพาทยเครื่องใหญ รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวเลือกหมวด D Recitative Aria Duet Trio Chorus Ensemble Orchestra Quartet ตัวเลือกหมวด E Rondo Tutti Concertate Da segno Binary Minuet Da capo D.S. al fine รหัส 1 2 3 4 5 6 7 8 ตัวเลือกหมวด F ปพาทยเครื่องคู การรองประสานเสียง ปพาทยเครื่องใหญ การรองหมู มโหรีเครื่องคู การรองประสานเสียง มโหรีเครื่องใหญ การรองประสานเสียง เครื่องสายเครืองใหญ การรองหมู ่ มโหรีเครื่องใหญ การรองหมู มโหรีเครื่องคู การรองหมู ปพาทยเครื่องคู การรองหมู
 • 62. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 26 เวลา 14.30 - 16.30 น. การประพันธบทเพลงสวดในพุทธศาสนาขนาดใหญบทหนึ่ง โดยใชแนวคิดการประพันธแบบ บทเพลงสวดของนิกายโรมันแคธอลิก ภาษาที่ใชเปนภาษาดั้งเดิมคลายภาษาละติน บทสวดเริ่มตน ดวยความยิ่งใหญ หลังจากนั้น เนนการแสดงความสามารถของการขับรองเดี่ยวของนักรองชาย โดยการรองทํานองที่ไพเราะมาก แบงเปนสองทํานองหลัก โดยทํานองแรกเปนทํานองที่ยิ่งใหญ และ ทํานองที่สองเปนทํานองเรียบงาย และปดทายดวยทํานองแรกที่มีการเพิ่มเติมการแสดงความสามารถ ้ ของนักรองดวย บทเพลงดําเนินไปโดยมีการขับรองหลายรูปแบบ รวมทังการขับรองชวงหนึ่งที่เปน การขับรองระหวางนักรองเดี่ยวชายและหญิงรวม 2 คน และจบลงดวยความยิงใหญของการบรรเลง ่ และขับรองทั้งหมด 34. ภาษาที่ควรใชในบทเพลงนี้คอภาษาอะไร สวนเริ่มตนของบทเพลง ควรเปนการขับ ื รองในลักษณะใด และการขับรองของนักรองชาย เปนลักษณะใด เลือกจากหมวด B, C, และ D ตามลําดับ 35. เพลงสวดในลักษณะนี้ เรียกวาอะไร รูปแบบการขับรองของนักรองชาย เรียกวาอะไร การขับรองระหวางนักรองเดี่ยวชายและหญิงรวม 2 คน เรียกวาอะไร เลือกจากหมวด A, E, และ D ตามลําดับ 36. ถาตองการเปลียนแปลงการประพันธมาใชลกษณะของดนตรีไทย เพลงที่ประพันธ ่ ั ขึ้นมา เรียกวาเพลงประเภทใด บทสวดเริ่มตนดวยความยิ่งใหญดวยการบรรเลงของ วงดนตรี ควรใชวงดนตรีประเภทใด และการบรรเลงและขับรองตอนทาย เปนการ ผสมผสานของดนตรีไทยและสากลควรเปนลักษณะใด เลือกจากหมวด A, C, และ F ตามลําดับ
 • 63. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 27 เวลา 14.30 - 16.30 น. จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด G H I และ J ตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 37 - 39 รหัส 1 2 3 4 5 6 รหัส 1 2 3 4 5 6 ตัวเลือกหมวด G ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ โอเปรา บัลเลต นาฎศิลปรวมสมัย ตัวเลือกหมวด I ภารตะนาฎยัม โอดิสสี มณีปุรี กถัก กุจิ ปุดิ กถักกฬิ รหัส 1 2 3 4 5 6 ตัวเลือกหมวด H มโนหรา สังขทอง ไกรทอง นิทราชาคริต อิเหนา อุณรุท รหัส 1 2 3 4 5 6 ตัวเลือกหมวด J อลาริปปู ไตรภัณกิ อติภัณกิ ทันดาวา ราลลีลา นฤตตา
 • 64. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 28 เวลา 14.30 - 16.30 น. 37. ระบํายองหงิดเปนการจับระบําของเหลาเทวดานางฟาที่หาชมไดยากอีกชุดหนึง ่ ดังนันหากทานตองการอนุรกษและเผยแพรระบําดังกลาว ควรบรรจุระบําดังกลาวใน ้ ั ละครเรื่องใดและประเภทใด โดยเลือกคําตอบจากตารางหมวด H และ G ตามลําดับ 38. การแสดงนาฎศิลปอินเดียที่เนนการกระโดด การหมุนตัวบนพื้นและผูแสดงตองตี  กลองที่คลองอยูที่คอของตนดวย การแสดงดังกลาวคือการแสดงประเภทใดและชื่อชุด อะไร โดยเลือกคําตอบจากตารางหมวด I และ J ตามลําดับ 39. หากทานไดรับมอบหมายใหจัดการแสดงทีสะทอนถึงการเลือกคูครอง (ปลูกเรือน ่ ตามใจผูอยู) ใหประชาชนทัวไปชม(อายุเฉลี่ย 18-35 ป) เวทีชั่วคราวหนาศูนยการคา  ่ สยามพารากอน ทานจะเลือกใชรูปแบบการแสดงประเภทใดและเรื่องใด โดยเลือก คําตอบจากตารางหมวด G และ H ตามลําดับ
 • 65. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 29 เวลา 14.30 - 16.30 น. จงใชตัวเลือกจากตารางหมวด A B และ C ตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 40 รหัส 1 2 3 4 5 6 รหัส 1 2 3 4 5 6 ตัวเลือกหมวด A ฟาหมน ชมพู แดงสด เขียวสด มวงคราม สมเหลือง ตัวเลือกหมวด C ฤๅษีสวมชุดหนังเสือ ฤๅษีสวมชุดนักบวชสีขาว สุดสาครสวมชุดหนังเสือ สุดสาครสวมชุดนักบวชสีขาว ชีเปลือยสวม All in one สีเนื้อ ชีเปลือยสวม All in one สีขาว รหัส 1 2 3 4 5 6 ตัวเลือกหมวด B มโหรีเครื่องเล็ก มโหรีเครื่องคู มโหรีเครื่องใหญ ปพาทยเครื่องใหญ ปพาทยเครื่องหา ปพาทยไมนวม
 • 66. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 30 เวลา 14.30 - 16.30 น. 40. ในการแสดงละครพันทาง เรืองพระอภัยมณี เนื่องในวันสุนทรภู ณ ศูนยวัฒนธรรม ่ แหงประเทศไทย (โรงเล็ก) ซึ่งเปนฉากที่ชเี ปลือยไดผลักสุดสาครตกลงไปในเหว แลว พระฤๅษีไดมาชวยสุดสาครไวทัน พรอมทั้งสอนวาอยาไววางใจใครงาย ๆ มิฉะนั้น อาจจะไดรับความเดือดรอนเหมือนเชนครังนี้ ้ ในฉากนีควรใชโทนสีใด ใหเลือกจากหมวด A วงดนตรีที่ควรใชบรรเลงประกอบ ้ ละครเรื่องนี้คอวงประเภทใด ใหเลือกจากหมวด B และตัวละครใดแตงกายถูกตอง ให ื เลือกจากหมวด C
 • 67. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 31 เวลา 14.30 - 16.30 น. ตอนที่ 3 : การงานอาชีพฯ : จํานวน 30 ขอ รวม 30 คะแนน สวนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 26 ขอ (ขอ 1 - 26) : ขอละ 1 คะแนน ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. การซักผา ซักผาดวยน้ําเปลา 1 ครัง ้ นําผาลงแชในน้ํา ผงซักฟอกประมาณ 5-10 นาที นําผาลงแชในน้ํา ผงซักฟอกประมาณ 1-2 ชั่วโมง นําผาลงแชในน้ํา ผงซักฟอกคางคืน ซักบริเวณที่สกปรกมาก กอนแลวจึงซักบริเวณอื่น จนทั่ว ขยี้ผาใหทั่วทั้งตัวทุกจุด  เหมือนกัน 7. 8. 9. การลางผา ลางน้ําสะอาด 1 ครั้ง ลางน้ําสะอาด 2 ครั้ง ลางน้ําสะอาด 3 ครั้ง การตากผา 10. บีบผาใหหมาดแลวจึง นําไปตาก 11. บิดผาใหแหงแลวสะบัด กอนตาก 12. บิดผาใหแหงแลวกลับ ตะเข็บกอนตาก
 • 68. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 1. ขั้นตอนการซักผาดวยมือขอใดถูกตองที่สด ุ 1. 1-3-6-7-12 3. 1-4-6-9-12 หนา 32 เวลา 14.30 - 16.30 น. 2. 1-2-5-8-11 4. 1-2-5-8-10 2. อาหารเชาที่เหมาะกับสุขภาพของผูมีอายุตั้งแต 70 ปขนไป คือขอใด ึ้ 1. ขาวตม ยํากุนเชียง และถั่วลิสงทอด 2. ไขดาว เบคอน ขนมปง และโกโกรอน 3. ขาวตมปลา กลวยน้ําวา และน้ําสมคั้นสด 4. ขาวผัดปู โอวัลตินรอน และมะละกอสุก 3. ขอใดเกี่ยวของกับครอบครัวอบอุนมากที่สุด 1. มีนิสัยแบงปน ไมเลนการพนัน มีสัจวาจา 2. พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด 3. ขยันทํามาหาเลี้ยงชีพ ไมเปนหนี้สิน ชอบเก็บออม 4. ชอบปลูกผักสวนครัว ทําอาหารเอง ใชจายประหยัด 4. การตกแตงบานขอใด ชวยลดภาวะโลกรอนไดอยางยั่งยืน 1. ปลูกกลวยไมกระถางแขวนรอบบาน เพื่อบังแดด 2. ปลูกไมเลื้อยขึนคลุมบนหลังคา เพื่อลดความรอนจากแสงอาทิตย ้ 3. ปลูกดอกทานตะวันหนาบาน เพื่อลดการสะทอนของแสงอาทิตย 4. ปลูกตนไมยืนตนทางทิศตะวันตกของบาน เพื่อปองกันแสงแดดสองตัวบาน
 • 69. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 33 เวลา 14.30 - 16.30 น. 5. บรรจุภัณฑขอใดเหมาะสมที่สุดสําหรับบรรจุขาวหอมมะลิสําเร็จรูปน้ําหนัก 185 กรัม เพื่อการสงออก 1. กลองพลาสติกใสมองเห็นขาวสุก 2. กระปองอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม 3. กลองกระดาษพิมพลวดลายเรือนไทย 4. ถุงพลาสติกพิมพลวดลายทองทุงสีทองของรวงขาว ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 6 ผลผลิตการเกษตร 1. ไมโกงกาง 2. ออย 3. มันสําปะหลัง 4. มูลสัตว พลังงานชีวมวล 5. แกสชีวภาพ 6. เชื้อเพลิงชีวมวล มลภาวะ 7. ลดภาวะโลกรอน 8. ลดมลพิษ 6. จากขอมูลที่กําหนดให ขอใดมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 1. (1 + 4) 5=7 2. (4 + 3) 5=7 3. (2 + 1) 6=8 4. (2 + 3) 6=8
 • 70. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 34 เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 7 หลักการ 1. พืชที่มีคุณสมบัติเหมือนกันอยูกลุมเดียวกัน 2. พืชที่มีคุณสมบัติตางกันตองอยูคนละกลุม  หลักเกณฑ 3. ยึดตามวัตถุประสงคการใชงาน 4. ยึดตามสรีรวิทยาของพืช การจําแนก 5. ไมตัดดอก 6. ไมใบ 7. ไมดอก 7. จากขอมูลที่กําหนดให ตนเฟองฟา และตนโกศล จัดอยูในหลักการ หลักเกณฑและ การจําแนก ขอใด 1. 1 4 6 2. 2 3 7 3. 1 4 5 4. (1 + 2) 3 (5 + 7)
 • 71. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 35 เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 8 1. ปลูกบนพื้นดินที่ไมมีการใชสารเคมี 2. ไมใชสารเคมีตลอดการปลูกพืช 3. เพาะเลี้ยงดวยเนื้อเยื่อ 4. ตัดแตงยีน 8. จากขอมูลที่กําหนดให ขอใดเปนหลักการปลูกพืชปลอดสารพิษ 1. 3, 4 2. 1, 3 3. 2, 4 4. 1, 2 ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 9 ของเสียจากสัตว 1. มูลสัตว 2. น้ําลางคอกสัตว วิธีการใชประโยชน 3. อัดแทง 4. กรองของเสียจากการ ระบายน้ําแบบขั้นบันได 5. หมัก ผลิตภัณฑใหม 6. ปุยแหง 7. เชื้อเพลิงชีวภาพ 8. ปุยหมัก 9. น้ําหมักชีวภาพ 9. จากขอมูลที่กําหนดให ขอใดเปนการใชประโยชนของเสียจากสัตว 1. 1 3 8 2. 1 4 7 3. 2 4 6 4. 2 3 9
 • 72. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 36 เวลา 14.30 - 16.30 น. 10. ขอใดคือความสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร 1. ตลาด ทุน ทําเล 2. ทุน ทําเล ทีม 3. ทําเล ทีม ตลาด 4. ทีม ฝมือ ทุน ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 11 แนวคิด 1. การจัดการระบบการผลิต 2. การจัดการระบบการจัดการ 3. การจัดการระบบการบริโภค 4. การจัดการระบบหวงโซ ทีม ฝมือ ฝมือ ตลาด ฝมือ ตลาด ทุน ทําเล กระบวนการปลูก ผูบริโภค 5. พันธุราคาแพง 16. ผูบริโภคพอใจราคา 6. พันธุดีเหมาะกับพื้นที่ 17. ผูบริโภคมันใจการกิน ่ 7. พันธุลูกผสม 8. ควบคุมทรงพุม 9. ดูแลทรงพุม  10. สํารวจโรค แมลง กอนพนสารเคมี 11. ฉีดพนสารเคมีเมื่อมีการระบาด 12. ฉีดพนสารเคมีปองกันไวกอน 13. ใหธาตุอาหารเคมี 14. ใหธาตุอาหารตามการวิเคราะหดิน 15. ใหธาตุอาหารตรงเวลา
 • 73. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 37 เวลา 14.30 - 16.30 น. 11. จากขอมูลที่กําหนดให “เสนทางการพัฒนาไมผลยุคใหม เพื่อมีรายไดและมีความ ยั่งยืน” คือหลักการขอใด 1. 1 = 5 + 9 + 12 + 15 16 2. 2 = 6 + 8 + 11 + 13 17 3. 3 = 7 + 9 + 10 + 15 16 4. 4 = 6 + 8 + 10 + 14 17 12. มอเตอรเปนเครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหนึงที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ่ โดยใชหลักการใด 1. การเหนี่ยวนํา 2. การสรางสนามแมเหล็ก 3. การหมุน 4. การตัดกันของสนามแมเหล็ก 13. ปจจุบันมีการนําพลังงานทดแทนมาใชในการเผาไหมของเครื่องยนตสิ่งใดที่ไดรบ ั ความสนใจมากที่สุด 1. LPG 2. NGV 3. Oxygen 4. Hydrogen 14. เตาไมโครเวฟเปนเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ใชเทคโนโลยีในการทํางานในระบบใด 1. คลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 2. ใชคลื่นความถีสูง ่ 3. ใชขดลวดความรอนชนิดพิเศษ 4. ใชไฟฟากระแสสลับแปลงเปนกระแสตรง
 • 74. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 38 เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 15-16 1. 2. 5. คีมล็อค 7. 6. ผาเทปพันสายไฟ 8. คอนเดินสายไฟ 10. คีมตัดสายไฟ 9. ตลับเมตร คอนหงอน 11. สวานไฟฟา ไขควงทดสอบไฟ หัวแรง มิเตอร 4. 3. 12. ไขควง คัตเตอร
 • 75. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 39 เวลา 14.30 - 16.30 น. 15. ในกรณีที่ตรวจพบวาสายไฟของเครื่องซักผา (ชํารุด) ขาด ทานจะเลือกใชเครื่องมือ สําหรับซอมชนิดใดบาง 1. 1 2 5 6 11 2. 1 2 3 11 12 3. 1 3 8 11 12 4. 3 4 5 11 12 16. ในกรณีที่ทานตองการเดินสายไฟฟาเพิ่มเติมสําหรับอุปกรณอื่น ๆ ทานตองใชเครื่องมือ ประเภทใดบาง 1. 1 2 3 4 8 2. 5 7 8 9 12 3. 1 6 7 9 10 4. 2 7 10 11 12 17. การรักษาความลับของลูกคา เปนจรรยาบรรณของใคร 1. ของนักธุรกิจ 2. ของพนักงานขายที่พงมีตอลูกคา ึ 3. ของผูผลิตที่มตอผูบริโภค  ี 4. ของผูผลิตตอคูแขงขัน  18. เครื่องมือทางการคาที่เพิ่มคุณคาใหกับสินคา คือขอใด 1. เครื่องหมายการคา 2. การออกแบบผลิตภัณฑ 3. การเปนสินคาพิเศษ 4. การปรับปรุงพัฒนาหีบหอ
 • 76. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 19. ขอใดคือปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. ผลิตอะไร จํานวนเทาใด 2. ผลิตอะไร ผลิตทําไม 3. ผลิตอะไร ผลิตทําไม 4. ผลิตอะไร จํานวนเทาใด หนา 40 เวลา 14.30 - 16.30 น. ตั้งราคาเทาใด ผลิตที่ไหน ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร ขายที่ไหน ราคาเทาใด ผลิตเพื่อใคร ผลิตอยางไร 20. การหาสินคาและบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต เรียกวาอะไร 1. E-Payment 2. E-Learning 3. E-Sourcing 4. E-News 21. ถานักเรียนจะประกอบสัมมาอาชีวะ และเปนธุรกิจขนาดยอมจะตองใชทรัพยากรขอใด 1. ตั้งรานจําหนายขนมไทย ขนมนานาชาติ โดยมีลูกจาง 30 คน ทรัพยสินถาวร 30 ลานบาท 2. ผลิตลําไยแหงสงไปขายตางประเทศและในประเทศ มีลูกจาง 60 คน เงินทุน 50 ลานบาท 3. ตั้งรานอาหาร มีพนักงานเสิรฟและพนักงานเชียรเบียร 42 คน อาคารอุปกรณ 20 ลานบาท 4. ตั้งราน Super Market มีพนักงาน 35 คน มีอาคารอุปกรณ 65 ลานบาท 22. ขอใดเปนจํานวนเลขฐานสองซึ่งมีคาเทากับ 108 (ซึ่งเปนเลขฐานสิบ)  1. 00100100 2. 01101100 3. 10100000 4. 01101111
 • 77. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 41 เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 23 ตารางสินคา รหัสสินคา ชื่อสินคา ประเภท ราคา ชั้นวางสินคา รหัสตัวแทนจําหนาย A001 ชาเขียว เครื่องดื่ม 20.00 N42 LZ103 A041 น้ําอัดลมกระปอง เครื่องดื่ม 15.00 N41 TV421 F210 ขนมจีบไสปู อาหาร 18.00 C01 FB112 ตารางตัวแทนจําหนาย รหัสตัวแทนจําหนาย ชื่อตัวแทนจําหนาย สถานที่ประกอบการ เบอรโทรศัพท FB112 บริษัทเกาสิบหาจํากัด 100 ถ. ถาวร 02-321-3210 LZ103 บริษัทเคโอฮะจํากัด 200 ถ. สุขใจ 02-743-4372 23. ในระบบฐานขอมูลแบบสัมพันธตามที่กําหนด ชองขอมูล (Field) ใดเหมาะสม ที่จะใชเปน Foreign Key 1. ชื่อสินคาในตารางสินคา 2. รหัสสินคาในตารางสินคา 3. รหัสตัวแทนจําหนายในตารางสินคา 4. รหัสตัวแทนจําหนายในตารางตัวแทนจําหนาย
 • 78. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 24. ขอใดตอไปนี้ไมใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1. Microsoft Windows 2. Ubuntu 3. Symbian 4. MAC Address 25. รูปนี้เปนหัวเชื่อมตอประเภทใด และใชสําหรับงานประเภทใด 1. 2. 3. 4. VGA ใชตอคอมพิวเตอรเขากับจอแสดงผล DVI ใชตอคอมพิวเตอรเขากับจอแสดงผล USB ใชตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณเสริม FireWire ใชตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณเสริม หนา 42 เวลา 14.30 - 16.30 น.
 • 79. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 43 เวลา 14.30 - 16.30 น. ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 26 26. การตอหนวยประมวลผลกลาง (CPU) เขากับคอมพิวเตอรนั้น ตองตออุปกรณใด เขากับสวนไหนของ Main board 1. 2 + 3 → 10 2. 2 + 4 → 8 3. 4 → 8 4. 3 → 10
 • 80. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 สวนที่ 2 หนา 44 เวลา 14.30 - 16.30 น. แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน : จํานวน 4 ขอ (ขอ 27 - 30) ขอละ 1 คะแนน ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 27 - 30 คําสั่ง จากหมวดองคประกอบดานอาหาร และการจัดตกแตง 6 หมวดที่กําหนด ใหผูสอบเลือก องคประกอบทางการประกอบอาหารและการจัดตกแตงอาหาร จากตัวเลือกใน 3 หมวด ตามที่โจทย แตละขอกําหนดมาใชรวมกันตามลําดับ (เลือก 1 อยางจากแตละหมวดรวม 3 อยาง) เพื่อออกแบบการ จัดอาหารที่สื่อถึงบุคคล วันสําคัญ การบริการ กลุมเปาหมาย และสนองตามความตองการของโจทย ไดดีที่สุด ซึ่งผูสอบจะตองเลือกองคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด มิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในขอ นั้น ๆ ตัวอยาง โจทยกําหนดใหเลือกตัวเลือกจากหมวดอาหาร หมวดชนิดของดอกไม และหมวดวัสดุ บรรจุอาหาร มาใชตามลําดับ โดยดูขอมูลจากหมวด 1 2 3 4 5 และ 6 ในหนาถัดไป ถาผูสอบ ตองการเลือกหมวดอาหารเปนขาวไขเจียวหมูสับ (หมายเลข 8) เลือกหมวดชนิดของดอกไมเปน ดอกบัว (หมายเลข 0) และหมวดวัสดุบรรจุอาหารเปนใบบัว (อักษร G) ผูสอบจะตองกรอกรหัส คําตอบ 8 0 G ลงในกระดาษคําตอบ
 • 81. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 45 เวลา 14.30 - 16.30 น. หมวดที่ 1 รหัส 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) ตัวเลือกหมวดอาหาร ขาวผัดทะเล ขาวตมปลากะพง ขาวตมทะเล ขาวหอหมกปลาชอน ผัดไทยกุงสด ราดหนาปลาหมึก โจกหมูใสไข ขาวตมหอยนางรม ขาวไขเจียวหมูสับ ขาวผัดปู หมวดที่ 2 รหัส A B C D E F G H I J หมวดที่ 3 รหัส 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3) ตัวเลือกหมวดชนิดของดอกไม ดอกบัว ดอกรัก ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกกลวยไม ดอกดาวเรือง ดอกซอนกลิ่น ดอกกุหลาบมอญ ดอกคูณ ดอกสุพรรณิการ 2) ตัวเลือกหมวดวัสดุบรรจุอาหาร ใบสัก ใบตองสด ใบตองแหง ใบเตย ใบจากออน ใบไผ ใบบัว ใบลาน ใบมะพราว ใบตาล หมวดที่ 4 รหัส A B C D E F G H I J 4) ตัวเลือกหมวดสีผาปูโตะอาหาร แสด ฟา เขียว แดง ดํา ชมพู เหลือง เทา น้ําเงิน น้ําตาลเขม
 • 82. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หมวดที่ 5 รหัส 5) ตัวเลือกหมวดผลไม 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 แตงโม มะละกอสุก มะมวงดิบ กระทอน ชมพู เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ องุน มังคุด หนา 46 เวลา 14.30 - 16.30 น. หมวดที่ 6 รหัส 6) ตั ว เลื อ กหมวดรู ป แบบภาชนะใส อาหาร 0 กระทงมุมเดียวดุนกน 1 กระทง 2 มุม ทองแบน 2 กระทง 4 มุม 3 กระทง 6 มุม ครอบกรวย 4 ถาดใบตองกลีบกุหลาบ 5 กรวยแหลม 6 หอทรงเตี้ย 7 หอทรงเตี้ยมีเตี่ยว 8 หอทรงสูงมีเตี่ยว 9 หอขาวตมมัดมีหาง 27. พัชรภรณเปนนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนแหงหนึง ในวันแมปนี้ พัชรภรณไดมี ่ โอกาสกราบคุณแมดวยพวงมาลัยคลองมือในชวงเย็นซึ่งเปนมื้ออาหารสําคัญของ ครอบครัว เธอจะจัดอาหารใหคุณแมเปนพิเศษ ซึ่งคุณแมเกิดวันศุกรชอบ รับประทานอาหารไทยและผลไมไทยชนิดที่มีแคโรทีนสูง เพราะชวยบํารุงสายตา และสมอง แตคุณแมมีปญหาดานสุขภาพมีโคเรสเตอรอลสูงและความดันโลหิตสูง พัชรภรณควรจัดผลไมและตกแตงโตะอาหารอยางไร โดยเลือกตอบในหมวดชนิด ของดอกไม หมวดผลไม และหมวดสีผาปูโตะ
 • 83. รหัสวิชา 06 สุขศึกษาฯ วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 47 เวลา 14.30 - 16.30 น. 28. อาหารไทยบางชนิดเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ถานักเรียนจะจัดอาหารเชาให ชาวตางประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทย และเปนวันครบรอบวันแตงงานของเขา จะจัดอาหารไทย และโตะอาหารอยางไร โดยเลือกตอบในหมวดอาหาร หมวดชนิดของดอกไม และหมวดสีผา ปูโตะ 29. การประกอบขนมไทยจะชวยอนุรักษวัฒนธรรมไทย และการใชวัสดุพนบานที่มีอยู ใหคุมคา ื้ จะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมถาจะทําขนมตะโกที่หนาโรยดวยกลีบดอกไมและภาชนะที่ทําให ขนมหอมนารับประทานยิงขึ้นควรเลือกใชวัสดุ และรูปแบบภาชนะบรรจุขนมตะโกอยางไร ่ โดยเลือกตอบในหมวดชนิดของดอกไม หมวดรูปแบบภาชนะใสอาหาร และหมวดวัสดุบรรจุ อาหาร 30. ขนิษฐาอยูในหมูบานที่ปลูกพืชผักสวนครัว และมีแหลงน้ําธรรมชาติมปลาหลากหลายพันธุ  ี ซึ่งชาวบานจะนํามาขายในตลาด ถาขนิษฐาจะทําอาหารเย็นในวันหยุด โดยใชวัสดุในทองถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนิษฐาตองเลือกทําอาหารใด ใชรูปแบบของภาชนะ และ ใชวัสดุประกอบชนิดใด โดยเลือกตอบในหมวดอาหาร หมวดรูปแบบภาชนะใสอาหาร และ หมวดวัสดุบรรจุอาหาร
 • 84. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 Êèǹ·Õ‹ 1 36 (¢éÍ 1–36) 1. ¢éÍ ãËé ẺÃкÒµÑÇàÅ×Í¡ ¢éÍÅÐ 1 A = {1, 2, 3, . . .} 1. A−B àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. áµèÅТéÍÁդӵͺ·Õ‹¶Ù¡µéͧ·Õ‹ÊØ´à¾Õ§¤ÓµÍºà´ÕÂÇ ¤Ðá¹¹ áÅÐ ÁÕÊÁÒªÔ¡ 5 B = {{1, 2}, {3, 4, 5}, 6, 7, 8, . . .} µÑÇ 2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§à¾ÒàÇÍÃì૵¢Í§ 3. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ 4. 2. A∩B B−A (A − B) ∪ (B − A) ¤×Í૵¢Í§¨Ó¹Ç¹¹Ñº·Õ‹ÁÕ¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒ 1) A 2) ¼Å àËç´à»š¹¾×ªÁÕ´Í¡ àËç´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ ¢éÍÊÃØ»¢éÒ§µé¹ÊÁà˵ØÊÁ¼Å ¶éÒ A á·¹¢éͤÇÒÁã´ 1. ¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§·Ø¡ª¹Ô´ÁÕ´Í¡ 2. ¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ºÒ§ª¹Ô´ÁÕ´Í¡ 3. ¾×ªÁÕ´Í¡·Ø¡ª¹Ô´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ 4. ¾×ªÁÕ´Í¡ºÒ§ª¹Ô´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ à·èҡѺ 4 ໚¹¨Ó¹Ç¹¤Ùè ¾Ô¨ÒóҡÒÃãËéà˵ؼŵèÍ仹Ռ à赯 2 5 ¢éÍã´à»š¹à·ç¨ ¨Ó¹Ç¹
 • 85. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 3. àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. ¨Ó¹Ç¹·Õ‹à»š¹·È¹ÔÂÁäÁèÃÙ騺ºÒ§¨Ó¹Ç¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ÍµÃáÂÐ ¢. ¨Ó¹Ç¹·Õ‹à»š¹·È¹ÔÂÁäÁèÃÙ騺ºÒ§¨Ó¹Ç¹à»š¹¨Ó¹Ç¹µÃáÂÐ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´ ¡Ó˹´ãËé s, t, u áÅÐ v ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ «Ö‹§ s<t áÅÐ u<v ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. s−u<t−v ¢. 3 s−v <t−u ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´
 • 86. 04 ÃËÑÊÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 5. ¼Åà©Å¢ͧÊÁ¡Òà 2|5 − x| = 1 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ÍÂÙè㹪èǧ㴠1. ¶éÒ (−10, −5) 2. (−6, −4) 3. 6. (−4, 5) 4. (−3, 6) 3 4 ໚¹¼Åà©ÅÂ˹֋§¢Í§ÊÁ¡Òà 4x2 + bx − 6 = 0 àÁ×‹Í b ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§áÅéÇ ÍÕ¡¼Å à©ÅÂ˹֋§¢Í§ÊÁ¡ÒùՌÁÕ¤èҵç¡Ñº¢éÍã´ 1. −2 2. 3. 7. 1 2 − 4. 1 2 2 ¢éÍã´ÁÕ¤èÒµèÒ§¨Ò¡¢éÍÍ׋¹ 1. (−1)0 2. (−1)0.2 3. 8. 4 (−1)0.4 4. (−1)0.8 √ √ √ √ √ √ |4 3 − 5 2| − |3 5 − 5 2| + |4 3 − 3 5| 2 à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 0 2. 180 3. 192 4. 200
 • 87. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 9. ¡Ó˹´ãËé a àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ºÇ¡ áÅÐ n ໚¹¨Ó¹Ç¹¤ÙèºÇ¡ ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. ¢. √ n √ n a n = |a| an = |a| ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 10. ¶éÒ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´ f (x) = −x2 + x + 2 1. f (x) ≥ 0 àÁ×‹Í 5 áÅéÇ ¢éÍÊÃػ㴶١µéͧ −1 ≤ x ≤ 2 2. ¨Ø´Ç¡¡ÅѺ¢Í§¡ÃÒ¿¢Í§¿˜§¡ìªÑ¹ 3. ¿˜§¡ìªÑ¹ f ÁÕ¤èÒÊÙ§ÊØ´à·èҡѺ 2 4. ¿˜§¡ìªÑ¹ f ÁÕ¤èÒµ‹ÓÊØ´à·èҡѺ 2 f ÍÂÙè㹨µØÀÒ¤·Õ‹Êͧ
 • 88. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 11. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹¢éÍã´à»š¹¿˜§¡ìªÑ¹ 1. {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)} 3. {(1, 3), (1, 2), (1, 1), (1, 4)} 4. 12. ¶éÒ {(1, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 4)} 2. {(1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 1)} f (x) = √ 3−x áÅÐ g(x) = −2 + |x − 4| 6 áÅéÇ Df ∪ Rg 1. (−∞, 3] 2. [−2, ∞) 3. [−2, 3] 4. (−∞, ∞) ¤×Í¢éÍã´
 • 89. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 13. ¡Ó˹´ãËé¡ÃÒ¿¢Í§¿˜§¡ìªÑ¹ àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. f ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ß½¼ ß ¼ ß ¤èҢͧ 7 11f (−11) − 3f (−3)f (3) ¤×Í¢éÍã´ 1. 57 2. 68 3. 75 4. 86
 • 90. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 14. ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡Ãٻ˹֋§ ©Ò¡´éҹ˹֋§ÂÒÇ໚¹ 75% 8 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. Áվ׌¹·Õ‹ 600 µÒÃҧૹµÔàÁµÃ ¶éÒ´éÒ¹»ÃСͺÁØÁ ¢Í§´éÒ¹»ÃСͺÁØÁ©Ò¡ÍÕ¡´éҹ˹֋§áÅéÇ àÊé¹ÃͺÃÙ»ÊÒÁ àËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡ÃÙ»¹ÕŒ ÂÒǡՋૹµÔàÁµÃ 1. 3. 120 √ 60 2 2. 4. 40 √ 20 2 15. ¢ºÇ¹¾ÒàËôÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éÒ¢ºÇ¹Ë¹Ö‹§ »ÃСͺ´éǼÙéà´Ô¹à»š¹á¶Ç á¶ÇÅÐà·èÒæ ¡Ñ¹ (ÁÒ¡¡ÇèÒ 1 á¶Ç áÅÐá¶ÇÅÐÁÒ¡¡ÇèÒ 1 ¤¹) â´ÂÁÕ੾ÒмÙéÍÂÙèÃÔÁ´éÒ¹¹Í¡·ÑŒ§ÊՋ´éÒ¹¢Í§ ¢ºÇ¹à·èҹь¹ ·Õ‹ÊÇÁªØ´ÊÕá´§ «Ö‹§Áշь§ËÁ´ ¾ÒàËô áÅÐ N 50 ¤¹ ¶éÒ x ¤×ͨӹǹá¶Ç¢Í§¢ºÇ¹ ¤×ͨӹǹ¤¹·Õ‹ÍÂÙèã¹¢ºÇ¹¾ÒàËôáÅéÇ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. 31x − x2 = N 2. 29x − x2 = N 3. 27x − x2 = N 4. 25x − x2 = N
 • 91. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 16. ÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éÒÊͧÃÙ» 9 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ÁÕ¢¹Ò´à·èҡѹ â´ÂÁÕàÊé¹·á§ÁØÁÂÒÇ໚¹Êͧà·èҢͧ´éÒ¹ ¡ÇéÒ§ ¶éÒ¹ÓÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éҷь§ÊͧÁÒÇÒ§µè͡ѹ´Ñ§ÃÙ» ¨Ø´ A áÅШش B ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹à»š¹ ÃÐÂСՋà·èҢͧ´éÒ¹¡ÇéÒ§ 1. 3. 1.5 √ 2 2. 4. 3 √ 2 2 17. â´Â¡ÒÃãªéµÒÃÒ§ËÒÍѵÃÒÊèǹµÃÕ⡳ÁԵԢͧÁØÁ¢¹Ò´µèÒ§æ ·Õ‹¡Ó˹´ãËéµèÍ仹Ռ θ sin θ cos θ 72◦ 0.951 0.309 73◦ 0.956 0.292 74◦ 0.961 0.276 75◦ 0.966 0.259 ÁØÁÀÒÂ㹷ՋÁÕ¢¹Ò´àÅ硷ՋÊØ´¢Í§ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁ·Õ‹ÁÕ´éÒ¹·ÑŒ§ÊÒÁÂÒÇ ÁÕ¢¹Ò´ã¡Åéà¤Õ§¡Ñº¢éÍã´ÁÒ¡·Õ‹ÊØ´ 1. 15◦ 2. 16◦ 3. 17◦ 4. 18◦ 7, 24 áÅÐ 25 ˹èÇÂ
 • 92. 04 ÃËÑÊÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 18. ÁØÁÁØÁ˹֋§¢Í§ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡ÁÕ¢¹Ò´à·èҡѺ ÊÒÁàËÅՋÂÁ¹ÕŒÂÒÇ 1. 2. 3. 4. 2− √ 3 3− √ 3 60 ͧÈÒ ¶éÒàÊé¹ÃͺÃÙ»¢Í§ÃÙ» ¿ØµáÅéÇ ´éÒ¹·Õ‹ÂÒÇ໚¹Íѹ´ÑºÊͧÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇà·èҡѺ¢éÍã´ ¿Øµ √ 2 + 3 ¿Øµ √ 2 3 − 3 ¿Øµ √ 2 3 + 3 ¿Øµ 19. ¡Åéͧǧ¨Ã»´«Ö‹§¶Ù¡µÔ´µÑŒ§ÍÂÙèÊÙ§¨Ò¡¾×Œ¹¶¹¹ ¡éÁ 10 45◦ 2 àÁµÃ ÊÒÁÒö¨ÑºÀÒ¾ä´éµ‹Ó·Õ‹ÊØ´·Õ‹ÁØÁ 30◦ ÃÐÂзҧº¹¾×Œ¹¶¹¹ã¹á¹Ç¡Åéͧ √ (¡Ó˹´ãËé 3 ≈ 1.73) áÅÐÊÙ§·Õ‹ÊØ´·Õ‹ÁØÁ¡éÁ ¨ÑºÀÒ¾ä´é¤×Íà·èÒã´ 1. 1.00 àÁµÃ 2. 1.46 àÁµÃ 3. 2.00 àÁµÃ 4. 3.46 ·Õ‹¡Åéͧ¹ÕŒÊÒÁÒö àÁµÃ 20. ¡Ó˹´ãËé 3 1 , 1, , . . . 2 2 ໚¹ÅӴѺàÅ¢¤³Ôµ ¼ÅºÇ¡¢Í§¾¨¹ì·Õ‹ ¢éÍã´ 1. −18 2. −19 3. −37 4. −38 40 áÅо¨¹ì·Õ‹ 42 à·èҡѺ
 • 93. 04 ÃËÑÊÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 21. ã¹ 40 ¾¨¹ìáá¢Í§ÅӴѺ an = 3 + (−1)n àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ÁաՋ¾¨¹ì ·Õ‹ÁÕ¤èÒà·èҡѺ¾¨¹ì·Õ‹ 1. 10 2. 30 4. 40 20 3. 40 22. ¡Ó˹´ãËé ¢Í§ 11 10 a1 , a2 , a3 , . . . ໚¹ÅӴѺàâҤ³Ôµ ¶éÒ a2 = 8 áÅÐ a5 = −64 áÅéÇ ¼ÅºÇ¡ ¾¨¹ìáá¢Í§ÅӴѺ¹ÕŒà·èҡѺ¢éÍã´ 1. 2, 048 2. 1, 512 3. 1, 364 4. 1, 024 23. ·ÒÊÕàËÃÕ­ÊÒÁÍѹ´Ñ§¹ÕŒ àËÃÕ­áá´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¢ÒÇ ÍÕ¡´éҹ˹֋§·ÒÊÕá´§ àËÃÕ­·Õ‹ Êͧ´éҹ˹֋§·ÒÊÕá´§ ÍÕ¡´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¿‡Ò àËÃÕ­·Õ‹ÊÒÁ´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¿‡Ò ÍÕ¡´éҹ˹֋§ ·ÒÊÕ¢ÒÇ â¹àËÃÕ­·ÑŒ§ÊÒÁ¢ÖŒ¹¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹àËÃÕ­¨Ð¢ÖŒ¹Ë¹éÒµèÒ§Êաѹ ·ÑŒ§ËÁ´à»š¹´Ñ§¢éÍã´ 1. 3. 1 2 1 8 2. 4. 1 4 1 16
 • 94. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 12 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 24. ¡ÅèͧãºË¹Ö‹§ºÃèØÊÅÒ¡ËÁÒÂàÅ¢ 1–10 ËÁÒÂàÅ¢ÅÐ 1 㺠¶éÒÊØèÁËÂÔºÊÅÒ¡¨Ó¹Ç¹Êͧ 㺠â´ÂËÂÔº·ÕÅÐãºáººäÁèãÊè¤×¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹¨ÐËÂÔºä´éÊÅÒ¡ËÁÒÂàÅ¢µ‹Ó¡ÇèÒ 5 à¾Õ§˹֋§ãºà·èҹь¹ à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 3. 2 9 2 35 2. 4. 8 15 11 156 25. 㹡ÒÃÇÑ´ÊèǹÊÙ§¹Ñ¡àÃÕ¹áµèÅФ¹ã¹ªÑŒ¹ ¾ºÇèҹѡàÃÕ¹·Õ‹ÊÙ§·Õ‹ÊØ´ÊÙ§ áÅйѡàÃÕ¹·Õ‹àµÕŒÂ·Õ‹ÊØ´ÊÙ§ S = {H | H 145 ૹµÔàÁµÃ ¾Ô¨ÒóÒ૵¢Í§ÊèǹÊÙ§µèÍ仹Ռ ໚¹ÊèǹÊÙ§ã¹Ë¹èÇÂૹµÔàÁµÃ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹪ь¹} T = { H | 145 ≤ H ≤ 177 } ૵㴶×Í໚¹»ÃÔÀÙÁÔµÑÇÍÂèÒ§ 1. S áÅÐ 2. S T (á«ÁແÅÊ໫) à·èҹь¹ 3. à·èҹь¹ 4. ·ÑŒ§ S T áÅÐ T 177 äÁè໚¹»ÃÔÀÙÁÔµÑÇÍÂèÒ§ ÊÓËÃѺ¡Ò÷´ÅͧÊØèÁ¹ÕŒ ૹµÔàÁµÃ
 • 95. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 26. 㹡ÒÃàÅ×Í¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òêش˹֋§ àŢҹءÒÃÍÂèÒ§ÅÐ 13 «Ö‹§»ÃСͺ´éÇ »Ãиҹ Ãͧ»Ãиҹ áÅÐ 1 ¤¹ ¨Ò¡Ë­Ô§ 6 ¤¹ áÅЪÒ 4 ¤¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ªØ´¹ÕŒ ¨ÐÁÕ»ÃиҹáÅÐÃͧ»Ãиҹ໚¹Ë­Ô§à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 3. 1 18 1 9 2. 4. 27. ¤ÃÙÊ͹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÁͺËÁÒÂãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ 1 12 1 3 40 ¤¹ ·Óâ¤Ã§§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁʹ㨠ËÅѧ¨Ò¡ µÃǨÃÒ§ҹâ¤Ã§§Ò¹¢Í§·Ø¡¤¹áÅéÇ ¼ÅÊÃػ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§§Ò¹ ´ÕàÂՋÂÁ 3 ´Õ 20 ¾Íãªé 12 µéͧá¡éä¢ 5 ¢éÍÁÙŷՋà¡çºÃǺÃÇÁ à¾×‹ÍãËéä´é¼ÅÊÃØ»¢éÒ§µé¹à»š¹¢éÍÁÙŪ¹Ô´ã´ 1. ¢éÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ àªÔ§»ÃÔÁÒ³ 2. ¢éÍÁÙŷصÔÂÀÙÁÔ àªÔ§»ÃÔÁÒ³ 3. ¢éÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 4. ¢éÍÁÙŷصÔÂÀÙÁÔ àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾
 • 96. 04 ÃËÑÊÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 28. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉѷ˹֋§ à·èҡѺ ¹ÕŒÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒ 43 ¾¹Ñ¡§Ò¹Ë­Ô§à·èҡѺ ¤¹ áÅо¹Ñ¡§Ò¹Ë­Ô§ 45 ¢éÍã´ 1. 2, 236 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 2. 2, 279 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 3. 2, 322 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 4. 2, 365 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 14 57 48.01 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ºÃÔÉÑ· ¤¹ ¶éÒ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅéÇ ¹ŒÓ˹ѡ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒ·ь§ËÁ´ÃÇÁ¡Ñ¹à·èҡѺ
 • 97. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 15 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 29. á¼¹ÀÒ¾µé¹-㺢ͧ¹ŒÓ˹ѡã¹Ë¹èÇ¡ÃÑÁ¢Í§ä¢èä¡è 5 7 8 9 7 0 4 4 ¿Í§ ໚¹´Ñ§¹ÕŒ 8 6 7 10 7 8 1 ¢éÍÊÃØ»ã´à»š¹à·ç¨ 1. °Ò¹¹ÔÂÁ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§ä¢èä¡èÁÕà¾Õ§¤èÒà´ÕÂÇ 2. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³ÔµáÅÐÁѸ°ҹ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§ä¢èä¡èÁÕ¤èÒà·èҡѹ 3. ÁÕä¢èä¡è 5 ¿Í§·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡ¹éÍ¡ÇèÒ 70 ¡ÃÑÁ 4. ä¢èä¡è·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡÊÙ§¡ÇèÒ°Ò¹¹ÔÂÁ ÁըӹǹÁÒ¡¡ÇèÒ ä¢èä¡è·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡà·èҡѺ°Ò¹ ¹ÔÂÁ
 • 98. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 30. ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅàªÔ§»ÃÔÁÒ³ã´æ 16 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. ·Õ‹ÁÕ¤èÒʶԵԵèÍ仹Ռ ¤èÒʶԵÔ㴨еç¡Ñº¤èҢͧ¢éÍÁÙŤèÒ Ë¹Ö‹§àÊÁÍ 1. ¾ÔÊÑ 2. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ 3. ÁѸ°ҹ 4. °Ò¹¹ÔÂÁ 31. ¢éÍÁÙŵèÍ仹ՌáÊ´§¹ŒÓ˹ѡã¹Ë¹èÇ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹¡ÅØèÁ˹֋§ 41, 88, 46, 42, 43, 49, 44, 45, 43, 95, 47, 48 ¤èÒ¡Åҧ㹢éÍã´à»š¹¤èҷՋàËÁÒÐÊÁ·Õ‹¨Ð໚¹µÑÇá·¹¢Í§¢éÍÁÙŪش¹ÕŒ 1. ÁѸ°ҹ 2. °Ò¹¹ÔÂÁ 3. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ 4. ¤èÒà©ÅՋ¢ͧ¤èÒÊÙ§ÊØ´áÅФèÒµ‹ÓÊØ´
 • 99. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 17 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 32. ¤Ðá¹¹Êͺ¤ÇÒÁÃÙé·Ñ‹Ç仢ͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ ½¼ ½¾ 200 ½ ¤¹¹ÓàʹÍâ´Âãªéá¼¹ÀÒ¾¡Åèͧ´Ñ§¹ÕŒ ½ ¾ ¢éÍã´à»š¹à·ç¨ 1. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é ¶Ö§ 18 24 24 24 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 16 12 ¶Ö§ 18 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 18 10 ¶Ö§ 12 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 18 10 ¶Ö§ 16 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 16 ¤Ðá¹¹ 4. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é ¶Ö§ 16 ¤Ðá¹¹ 3. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é ¶Ö§ ¶Ö§ ¤Ðá¹¹ 2. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é ¶Ö§ 12 ¤Ðá¹¹
 • 100. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 18 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 33. ¨Ò¡¡ÒõÃǨÊͺÅӴѺ·Õ‹¢Í§¤Ðá¹¹Êͺ¢Í§¹Ò ¡ áÅйÒ ¢ ã¹ ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒʵÃì ·Õ‹ÁÕ¼Ùéà¢éÒÊͺ 400 ¤¹ »ÃÒ¡®ÇèÒ¹Ò ¡ Êͺä´é¤Ðá¹¹ÍÂÙèã¹µÓá˹觤ÇÍÃìä·Åì·Õ‹ áÅйÒ ¢ Êͺä´é¤Ðá¹¹ÍÂÙèã¹µÓá˹è§à»ÍÃìà«ç¹ä·Åì·Õ‹ 60 ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹Êͺä´é ¤Ðá¹¹ÃÐËÇèÒ§¤Ðá¹¹¢Í§¹Ò ¡ áÅйÒ ¢ ÁÕ»ÃÐÁÒ³¡Õ‹¤¹ 1. 15 ¤¹ 2. 30 ¤¹ 3. 45 ¤¹ 4. 60 ¤¹ 34. ¢éÍÁÙŪش˹֋§ ÁÕºÒ§Êèǹ¶Ù¡¹ÓàʹÍã¹µÒÃÒ§µèÍ仹Ռ ÍѹµÃÀÒ¤ªÑŒ¹ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÐÊÁ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì 7–11 11 0.2 12–16 14 2–6 17–21 6 0.3 ªèǧ¤Ðá¹¹ã´à»š¹ªèǧ¤Ðá¹¹·Õ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÙ§ÊØ´ 1. 2–6 2. 7–11 3. 12–16 4. 17–21 3
 • 101. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 19 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 35. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹·Ñ‹Ç»ÃÐà·Èã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È. 2551 4.29 áʹ ¡Ñº»‚¾.È. 2551 Áըӹǹ·ÑŒ§ÊԌ¹ ¤¹ µÒÃÒ§à»ÃÕºà·ÕºÍѵÃÒ¡ÒÃÇèÒ§§Ò¹ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È. 2550 ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ÍѵÃÒ¡ÒÃÇèÒ§§Ò¹ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾×Œ¹·Õ‹ÊÓÃǨ (¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹µèͨӹǹ¼ÙéÍÂÙèã¹ ¡ÓÅѧáç§Ò¹¤Ù³ »‚¾.È. 2550 100) »‚¾.È. 2551 ÀÒ¤ãµé 1.0 1.0 ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 0.9 1.3 ÀÒ¤à˹×Í 1.5 1.2 1.3 0.9 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 1.2 1.2 ·Ñ‹Ç»ÃÐà·È 1.2 1.1 ÀÒ¤¡ÅÒ§ (¡àÇ鹡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã) ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ãµéã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹¢Í§»‚¾.È. 2551 2550 áÅТͧ»‚¾.È. à·èҡѹ ¢. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÍÂÙè㹡ÓÅѧáç§Ò¹·Ñ‹Ç»ÃÐà·Èã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È. 2551 ÁÕ»ÃÐÁÒ³ 39 ÅéÒ¹¤¹ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´
 • 102. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 ˹éÒ 20 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 36. 㹡ÒÃãªéʶԵÔà¾×‹Í¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅÐÇҧἹ ÊÓËÃѺàÃ׋ͧ·Õ‹¨Ó໚¹µéͧÁÕ¡ÒÃãªé¢éÍÁÙÅáÅÐ ÊÒÃʹà·È ¶éÒ¢Ò´¢éÍÁÙÅáÅÐÊÒÃʹà·È´Ñ§¡ÅèÒÇ ¼ÙéµÑ´ÊԹ㨤Ç÷Ӣь¹µÍ¹ã´¡è͹ 1. à¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ 2. àÅ×Í¡ÇÔ¸ÕÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ 3. àÅ×Í¡ÇÔ¸Õà¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ 4. ¡Ó˹´¢éÍÁÙŷՋ¨Ó໚¹µéͧãªé
 • 103. 04 ÃËÑÊÇÔªÒ ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 Êèǹ·Õ‹ 2 ¨Ó¹Ç¹ 4 ¢éÍ 21 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. (¢éÍ 37–40) ¢éÍÅÐ 1 ¤Ðá¹¹ ¤Ó͸ԺÒ 1. ¢éÍÊͺÊèǹ¹ÕŒ ໚¹¢éÍÊͺ·Õ‹Áդӵͺ·Õ‹¶Ù¡µéͧ໚¹¨Ó¹Ç¹àµçÁºÇ¡ËÃ×ÍÈÙ¹Âì »ÃСͺ´éǵÑÇàÅ¢äÁèà¡Ô¹ 2. 3 ËÅÑ¡ àÁ׋Íà¢Õ¹ã¹Ãкº°Ò¹ÊÔº 㹡Òõͺ ãËéÃкÒµÑÇàÅ×Í¡·Õ‹µÃ§¡ÑºµÑÇàÅ¢ã¹áµèÅÐËÅÑ¡¢Í§¤ÓµÍº â´ÂµéͧÃкÒ µÑÇàÅ×Í¡·ÑŒ§ 3 ËÅÑ¡ ¤×Í ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ µéͧ¡ÒõͺäÁèÁÕàÅ¢ËÅÑ¡ã´ ãËéÃкÒÂàÅ¢ 3. ¼Ùéà¢éÒÊͺµéͧÃкÒ¤ӵͺä´é¶Ù¡µéͧ·ÑŒ§ 0 3 ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í ãËéÃкÒÂàÅ¢ 2. ËÅÑ¡ ¨Ö§¨Ðä´é¤Ðṹ㹢é͹ь¹æ 047 209 47 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í ãËéÃкÒÂàÅ¢ 0 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í ãËéÃкÒÂàÅ¢ 3. 000 (¡Ã³Õ·Õ‹¤ÓµÍº·Õ‹ ã¹ËÅÑ¡¹ÑŒ¹) µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃÃкÒ¤ӵͺ 1. «Ö‹§ 209 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ
 • 104. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 22 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 37. 㹡ÒÃÊͺ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑŒ¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ¡ÅØèÁ˹֋§ ¾ºÇèÒ ÁÕ¼ÙéÊͺ¼èÒ¹ÇÔªÒµèÒ§æ ´Ñ§¹ÕŒ ¤³ÔµÈÒʵÃì 36 ¤¹ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 50 ¤¹ ÀÒÉÒä·Â 44 ¤¹ ¤³ÔµÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 15 ¤¹ ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 12 ¤¹ ¤³ÔµÈÒʵÃìáÅÐÀÒÉÒä·Â 7 ¤¹ ·ÑŒ§ÊÒÁÇÔªÒ 5 ¤¹ ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÊͺ¼èÒ¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ˹֋§ÇÔªÒÁաՋ¤¹ 38. ã¹Êǹ»†ÒáËè§Ë¹Ö‹§ à¨éҢͧ»ÅÙ¡µé¹ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊ໚¹á¶Ç´Ñ§¹ÕŒ á¶Çáá 14 µé¹ á¶Ç·Õ‹ÊÒÁ 16 ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊäÇé·ÑŒ§ËÁ´ 12 µé¹ á¶Ç·Õ‹Êͧ µé¹ â´Â»ÅÙ¡à¾Ô‹Áàªè¹¹ÕŒ µÒÁÅӴѺàÅ¢¤³Ôµ ¶éÒà¨éҢͧ»ÅÙ¡µé¹ 15 á¶Ç ¨ÐÁÕµé¹ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊã¹Êǹ»†Ò¹ÕŒ·ÑŒ§ËÁ´¡Õ‹µé¹ 39. µÙé¹ÔÃÀÑÂÁÕÃкºÅçÍ¡·Õ‹à»š¹ÃËÑÊ»ÃСͺ´éǵÑÇàŢⴴ 0 ¶Ö§ 9 ¨Ó¹Ç¹ 3 ËÅÑ¡ ¨Ó¹Ç¹ ÃËÑʷь§ËÁ´·Õ‹ÁÕºÒ§ËÅÑ¡«ŒÓ¡Ñ¹ ¤×Íà·èÒã´ 40. ¨Ó¹Ç¹ÇÔ¸Õ㹡ÒèѴãËéË­Ô§ 3 ¤¹ áÅЪÒ 3 ¤¹ ¹Ñ‹§àÃÕ§¡Ñ¹à»š¹á¶Ç â´ÂãËéÊÒÁÕÀÃÃÂÒ ¤Ùè˹֋§¹Ñ‹§µÔ´¡Ñ¹àÊÁÍ Áշь§ËÁ´¡Õ‹ÇÔ¸Õ
 • 105. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 2 เวลา 11.30 - 13.30 น. ขอสอบมี 2 สวน จํานวน 86 ขอ : คะแนนเต็ม 80 คะแนน สวนที่ 1 จํานวน 68 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 68 คะแนน สวนที่ 2 จํานวน 18 ขอ เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน รวม 12 คะแนน สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ขอ 1 - 68 : ขอละ 1 คะแนน 1. เซลลที่มีสวนประกอบดังตอไปนี้ : ดีเอ็นเอ ไรโบโซม เยื่อหุมเซลล เอนไซม และ  ไมโทคอนเดรีย เปนเซลลของสิ่งมีชวิตในขอใด ี 1. แบคทีเรีย 2. พืชเทานั้น 3. สัตวเทานั้น 4. อาจเปนไดทั้งพืชหรือสัตว 2. กระบวนการใดไมพบในกระบวนการดูดน้ํากลับที่ทอหนวยไต 1. การแพร 2. ออสโมซิส 3. เอนโดไซโทซิส 4. การลําเลียงแบบใชพลังงาน ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 106. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 3 เวลา 11.30 - 13.30 น. 3. เหตุใดผูดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจึงมักปสสาวะบอยกวาปกติ 1. ไตทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. การหลั่งฮอรโมนวาโซเปรสซินลดลง 3. แอลกอฮอลเปนพิษตอรางกาย จึงถูกกําจัดทิ้งอยางรวดเร็ว 4. รางกายควบคุมการทํางานของกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะไมได 4. การดื่มน้ําสมเปนปริมาณมาก ทําใหเลือดมีสภาวะเปนกรดจริงหรือไม เพราะเหตุใด 1. เปนกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ําได 2. เปนกรดจริง เพราะน้ําสมมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง 3. ไมเปนกรด เพราะเลือดมีสมบัติเปนสารละลายบัฟเฟอร 4. ไมเปนกรด เพราะรางกายจะไดรับอันตรายไดหากเลือดมีสภาวะเปนกรด 5. วิธีการในขอใดที่ใชควบคุมโรคไวรัสในพืชไดผลดีที่สุด 1. การเผาทําลายพืช 2. การฉีดวัคซีน 3. การใชยาปฏิชีวนะ 4. การเพิ่มไนโตรเจนในดิน ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 107. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 4 เวลา 11.30 - 13.30 น. 6. เมื่อเชื้อโรคเขาสูรางกายคน รางกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสรางสารใดมาตอสู 1. ซีรุม 2. แอนติเจน 3. ทอกซอยด 4. แอนติบอดี 7. เมื่อหยดน้ําเกลือลงบนสไลดที่มีใบสาหรายหางกระรอกอยู จะสังเกตเห็นการ เปลี่ยนแปลงของเซลลคลายกับที่เกิดขึ้นเมื่อหยดสารใดมากที่สุดและเกิดเร็วที่สุด 1. น้ํากลั่น 2. น้ําเชื่อม 3. น้ํานมสด 4. แอลกอฮอล 8. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดีเอ็นเอ 1. ดีเอ็นเอพบไดในคลอโรพลาสต 2. ดีเอ็นเอทําหนาที่กําหนดชนิดของโปรตีน 3. สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไมเทากัน 4. ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโทซีนจะจับคูกันดวยพันธะคูเสมอ ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 108. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 9. หนา 5 เวลา 11.30 - 13.30 น. ถาพอมีหมูเลือด B แมมหมูเลือด A และมีลูกชายที่มีหมูเลือด O โอกาสที่จะไดลูกสาว ี ที่มีหมูเลือด O เปนเทาใด 1. 1/2 2. 1/4 3. 1/8 4. 1/16 10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย 1. เปนโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง 2. ผูปวยเปนโรคธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 3. เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางโกลบิน 4. ผูที่ไดรับแอลลีลผิดปกติจากพอหรือแมเพียงฝายเดียวมีโอกาสเปนโรคได 11. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับมิวเทชัน 1. มีอัตราการเกิดไดสูงตามธรรมชาติ 2. เกิดไดทั้งระดับโครโมโซมและดีเอ็นเอ 3. เกิดขึ้นไดเฉพาะในเซลลที่กาลังแบงตัว ํ 4. มิวเทชันในเซลลทุกชนิดสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานได ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 109. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 6 เวลา 11.30 - 13.30 น. 12. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการโคลน 1. ไดสัตวตัวใหมที่มีเพศเดียวกับสัตวตนแบบ 2. เปนการสรางสัตวตัวใหมโดยไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุ 3. แฝดเหมือนคือตัวอยางของการโคลนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 4. แกะดอลลีเกิดจากการโคลนโดยใชเซลลบริเวณเตานมเปนตนแบบ 13. ขอใดจัดเปนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 1. แตงโมไมมีเมล็ด 2. กลวยไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3. แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอรโมนอินซูลิน 4. กลวยไมพันธุใหมที่ไดจากการฉายรังสีแกมมา 14. หลักฐานในขอใดที่ไมสามารถใชตรวจหาฆาตกรโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ 1. เสนผม 2. ลายนิ้วมือ 3. คราบอสุจิ 4. คราบเลือด ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 110. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 7 เวลา 11.30 - 13.30 น. 15. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบดวย เหยี่ยว งู กระรอก หญา และตั๊กแตน สิงมีชีวิต ่ ในขอใดมีมวลชีวภาพนอยที่สุด 1. งู 2. เหยี่ยว 3. หญา 4. กระรอกและตั๊กแตน 16. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนําไปสูการเกิดระบบนิเวศหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะหนึ่ง 1. แบบปฐมภูมิ 2. แบบทุติยภูมิ 3. แบบตติยภูมิ 4. แบบจตุรภูมิ 17. ขอใดไมนับวาเปนสวนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ 1. ความหลากหลายของสปชีส 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 3. ความหลากหลายของแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิต 4. ความหลากหลายของสารเคมีตางๆ รอบสิ่งมีชีวิต ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 111. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 8 เวลา 11.30 - 13.30 น. 18. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหมไดในขอใดที่มนุษยนํามาใชประโยชนมากที่สุดใน ปจจุบัน 1. พลังงานน้ํา 2. พลังงานลม 3. พลังงานจากคลื่น 4. พลังงานแสงอาทิตย 19. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยูในแหลงน้ําเปนปริมาณมาก ปรากฏการณใดจะเกิดขึ้นเปนอันดับแรก 1. ปริมาณแพลงตอนสัตวจะเพิ่มขึ้น 2. จํานวนของแพลงตอนพืช สาหราย และพืชน้ําจะเพิ่มขึ้น 3. สารพิษตกคาง เชน สารกําจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น 4. ปริมาณสัตวน้ํา เชน ปลา สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น 20. สัตวปาในขอใดมีสถานภาพปจจุบันแตกตางไปจากขออื่นทั้งหมด 1. พะยูน ชาง 2. ควายปา กระทิง วัวแดง 3. นกเจาฟาหญิงสิรินธร กูปรี 4. นกแตวแลวทองดํา เลียงผา ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 112. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 9 เวลา 11.30 - 13.30 น. ตารางธาตุ H Li Na K Rb Cs Fr Be Mg Ca Sc Ti V Sr Y Zr Nb Ba * Hf Ta Ra ** Rf Db Cr Mo W Sg * Lanthanides La Ce Pr ** Actinides Ac Th Pa Mn Tc Re Bh Fe Co Ru Rh Os Ir Hs Mt Ni Pd Pt Ds Cu Ag Au Rg Nd Pm Sm Eu Gd U Np Pu Am Cm He B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar Zn Ga Ge As Se Br Kr Cd In Sn Sb Te I Xe Hg Tl Pb Bi Po At Rn Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo Tb Bk Dy Cf Ho Es Er Fm Tm Md Yb No Lu Lr 21. ขอความใดไมถูกตอง 1. กรดไรโบนิวคลีอิกทําหนาที่ในการสรางโปรตีน 2. คารโบไฮเดรตชวยใหการเผาไหมไขมันเปนไปอยางสมบูรณ 3. ปฏิกิริยาการเตรียมสบูจากน้ํามันเรียกวา “สะปอนนิฟเคชัน (saponification)” 4. โปรตีนเปนแหลงพลังงานขั้นแรกของรางกายโดยโปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 113. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 22. หนา 10 เวลา 11.30 - 13.30 น. การทดสอบสาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ไดผลดังนี้ หมายถึง ละลายในน้ํา หรือ ใหสีน้ําเงินกับไอโอดีน หรือ เกิดตะกอนสีแดงอิฐกับสารละลายเบนิดิกต หมายถึง ไมเปลี่ยนแปลง สาร การทดสอบ ก ข ค การละลายน้ํา สารละลายไอโอดีน สารละลายเบนิดิกต HCl ตามดวยสารละลายเบนิดิกต สาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ควรเปนสารใดตามลําดับ 1. แปงขาวโพด น้ําเชื่อม ใยไหม กลูโคส 2. แปงผัดหนา ฟรักโทส ใยสําลี น้ําตาลทราย 3. แปงขาวเจา น้ําตาลทราย ใยบวบ ฟรักโทส 4. แปงสาลี แอสพารแทม ใยแมงมุม กลูโคส ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ ง
 • 114. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 11 เวลา 11.30 - 13.30 น. 23. ปริมาณของไขมันอิ่มตัว ไขมันไมอมตัว และสารอื่น ๆ ในน้ํามันเปนดังตาราง ิ่ ชนิดน้ํามัน/ไขมัน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว น้ํามันไก ไขมันวัว ไขมันอิ่มตัว (%) ไขมันไมอมตัว (%) ิ่ 15 52 86 0 23 24 48 2 อื่น ๆ (%) 33 14 53 50 ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกวาน้ํามันไก 2. น้ํามันถั่วเหลืองเหม็นหืนชากวาน้ํามันมะพราว 3. น้ํามันถั่วเหลืองเหมาะสําหรับทอดอาหารมากกวาน้ํามันมะพราว 4. ถาใชน้ํามันที่มีจํานวนเทากัน น้ํามันถัวเหลืองจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยใช ่ ปริมาณมากที่สุด ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 115. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 12 เวลา 11.30 - 13.30 น. 24. กําหนดโครงสรางของกรดอะมิโน A, B และ C โดย A และ B เปนกรดอะมิโนจําเปน CH(CH3)2 CH2 CH(CH3)2 H2N CH COOH H2N CH COOH A B CH2 OH H2N CH COOH C ขอความใดถูกตอง 1. เพปไทดที่ประกอบดวยกรดอะมิโนทั้ง 3 ชนิด ขางตนโดยไมมีกรดที่ซ้ํากันมี ทั้งหมด 3 ชนิด 2. เพปไทดที่เกิดจากกรด A และกรด B ทําปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสภาวะเบสให สารสีมวง 3. เพปไทดที่เกิดจากกรด A กรด B และกรด C เปนไตรเพปไทดที่มีจํานวนพันธะ เพปไทด 3 พันธะ 4. ในรางกายมนุษยจะไมพบโปรตีนที่มีกรดอะมิโน A และ B เปนองคประกอบ ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 116. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 13 เวลา 11.30 - 13.30 น. 25. กําหนดสาย X ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกชนิดหนึ่งมีลําดับของเบสดังนี้ (A = อะดีนีน, C = ไซโตซีน, G = กวานีน, T = ไทมีน) X X G A T G T C A สาย Y ที่เปนคูของสาย X จะมีลําดับเบสเปนไปตามขอใด T G A C A T C 1. Y Y C A T C A G T 2. Y Y C T A C T C A 3. Y Y T G A G T A C 4. Y ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ Y
 • 117. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 14 เวลา 11.30 - 13.30 น. 26. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีที่ไดจากการกลั่น ปโตรเลียม 1. มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันดีเซล 2. เปนสารไฮโดรคารบอนที่ละลายน้ําได 3. มีสถานะเปนของเหลวทีอุณหภูมิและความดันปกติ ่ 4. ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนที่มจํานวนคารบอนนอยกวา 5 อะตอม ี 27. เมื่อนํายางชนิดหนึ่งที่มีสมบัติยืดหยุนมาเผาไฟ พบวาเกิดแกสที่ละลายน้ําแลวได  สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรด ชนิดของยางและแกสที่เกิดขึ้นเปนขอใด 1. 2. 3. 4. ชนิดของยาง ซิลิโคน ยางวัลคาไนซ พอลิไวนิลแอซีเตท ไนลอน 66 28. ขอใดไมมปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ี 1. การเคี้ยวขาวกอนกลืน 2. การฟอกสบูในน้ํากระดาง 3. การทาแล็กเกอรเคลือบผิวไม 4. การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ ควันที่เกิดจากการเผา SiO2 SO2 HCl NH3
 • 118. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 15 เวลา 11.30 - 13.30 น. 29. ไฮโดรเจนเปนแกสที่เบาที่สุด ใชทําใหบอลลูนลอยตัวขึ้นในอากาศได แตในทาง ปฏิบัติจะใชแกสฮีเลียมซึงหนักกวา เพราะเหตุผลหลักตามขอใด ่ 1. แกสไฮโดรเจนติดไฟไดงาย 2. แกสไฮโดรเจนมีราคาแพงกวาแกสฮีเลียม 3. ตองใชแกสไฮโดรเจนปริมาณมากกวาการใชฮีเลียม 4. ฮีเลียมแยกไดจากธรรมชาติ แตแกสไฮโดรเจนตองผานกระบวนการผลิต 30. ขอใดระบุชนิดของแกสและกรดที่เกิดจากการนําแกสนั้นไปละลายในน้ําไดถูกตอง 1. อีเทน - กรดน้ําสม 2. คลอรีน - กรดเกลือ 3. ไนโตรเจน - กรดไนตริก 4. ซัลเฟอรไดออกไซด - กรดซัลฟวริก 31. เมื่อนําสาร A มาเผาในบรรยากาศออกซิเจน O2 (g) จะไดไอน้ํา H2O(g) และแกส คารบอนไดออกไซด CO2(g) สาร A ในปฏิกริยาขางตนไมใชสารใดในขอตอไปนี้ 1. แกสไฮโดรเจน 2. แกสโซฮอล 3. แกสบิวเทน 4. แกสธรรมชาติ ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 119. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 16 เวลา 11.30 - 13.30 น. 32. สารละลาย X, Y และ Z ตางก็เปนสารละลายใสที่ไมมีสี เมือนําแตละชนิดที่มีความ ่ เขมขนและปริมาณเทากัน มาผสมกันที่อุณหภูมิเปน 25°C ไดผลดังตาราง การผสมสารละลาย X กับ Y Y กับ Z อุณหภูมหลังผสม (°C) ิ 24 25 สิ่งที่สังเกตเห็น สารละลายสีฟา ใส ไมมีสี ขอสรุปใดไมถูกตอง 1. X กับ Y เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 2. Y กับ Z เปนสารละลายชนิดเดียวกัน 3. Y กับ Z ทําปฏิกิริยากันโดยไมคายความรอน 4. Y กับ Z เปนสารละลายตางชนิดที่ไมทําปฏิกิริยากัน 33. ขอใดกลาวไดถูกตอง 1. สบู กําจัดไขมันไดเพราะละลายในน้ําแตไมละลายน้ํามัน 2. การผสมยาลดกรดในกระเพาะลงในน้ําแลวเกิดแกส แสดงวามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 3. การตมน้ํานมจะทําใหโปรตีนแปลงสภาพ ซึ่งจะกลับสูสภาพเดิมไดเมื่อเย็นลง 4. แบตเตอรีรถยนตที่ใชแผนตะกั่วและกรดซัลฟวริก เมื่อใชงานแผนตะกั่วจะทํา หนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาเพราะเมื่อใชงานเสร็จแลวแผนตะกั่วไมเปลี่ยนแปลง ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 120. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 17 เวลา 11.30 - 13.30 น. 34. ขอใดที่แสดงวาผิวสัมผัสมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 1. กระดาษฝอยติดไฟไดเร็วกวาแผนกระดาษ 2. แผนสังกะสีปกติทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดชากวาแผนสังกะสีที่มี ลวดทองแดงพันอยู 3. เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใชเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เปนแทงยาวทําใหมีอายุการใช งานนานกวาที่ใชเปนกอนเล็กๆ 4. แบตเตอรีรถยนตที่มีจํานวนแผนตะกั่วมากกวาใหกําลังไฟฟาสูงกวาที่มีจานวน ํ แผนนอยกวา 35. ขอใดที่ไมไดแสดงวาธรรมชาติของสารมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. เกลือเม็ดดูดความชื้นเร็วกวาผลึกน้ําตาลทราย 2. กระดาษมีอายุการใชงานนอยกวาพลาสติก 3. แบตเตอรีปรอท กับแบตเตอรีอัลคาไลนมีอายุใชงานไมเทากัน 4. เหล็กที่อยูในอากาศและความชื้นจะผุกรอนไดเร็วกวาอะลูมิเนียม 36. ไอออนบวกของไฮโดรเจน (H+) ขาดอนุภาคมูลฐานขอใด 1. โปรตอน 2. อิเล็กตรอน 3. นิวตรอน และ อิเล็กตรอน 4. โปรตอน และ อิเล็กตรอน ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 121. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 18 เวลา 11.30 - 13.30 น. 37. ธาตุในขอใดที่เปนไอโซโทปกับธาตุที่มีสัญลักษณเปน 11 A 5 12 B 1. 12 B 2. 5 6 4. 11 B 3. 11 B 5 6 8 38. ธาตุ 3 ชนิดมีสัญลักษณดังนี้ 4 A 27 B 35 C 13 17 ขอใดเปนสูตรเคมีของสารประกอบฟลูออไรดของธาตุทั้งสามชนิดตามลําดับ 1. AF BF3 CF2 2. AF B2F3 CF2 B2F3 CF 3. AF2 4. AF2 BF3 CF 39. พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. เกลือแกงและโซดาไฟเปนสารประกอบของโลหะหมู 1A ข. สารประกอบไอออนิกที่มสถานะเปนของแข็งสามารถนําไฟฟาได ี ค. โลหะแทรนซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะหมู 1A และ 2A ขอใดกลาวถูกตอง 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก ข และ ค ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 122. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 19 เวลา 11.30 - 13.30 น. 40. ธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเทากับ 5,000 ป นักธรณีวิทยาคนพบซาก ของสัตวโบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลืออยูเพียง 6.25% ของปริมาณ เริ่มตน สัตวโบราณนี้มีชวิตโดยประมาณเมื่อกี่ปมาแลว ี 1. 10,000 ป 2. 15,000 ป 3. 20,000 ป 4. 25,000 ป 41. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยูบนโลกที่มีสนามโนมถวง g พบวามีน้ําหนักเทากับ W 1 ถานํา วัตถุนี้ไปไวบนดาวเคราะหอีกดวงพบวามีน้ําหนัก W 2 จงหามวลของวัตถุนี้ 1. 3. W1 g W1+ W g 2. 2 4. W 2 g W 2+ W 2g 1 42. วางเข็มทิศอันหนึ่งบนโตะ เข็มทิศชีขนในลักษณะดังรูป ถานําประจุบวกไปวางไว ้ ึ้ ทางดานซายของเข็มทิศ จะเกิดอะไรขึ้น 1. เข็มทิศชี้ไปทางขวา 3. เข็มทิศชี้ลง ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 2. เข็มทิศชี้ไปทางซาย 4. เข็มทิศชี้ทางเดิม
 • 123. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 20 เวลา 11.30 - 13.30 น. 43. ในรูปซาย A และ B คือเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาคที่ถูกยิงมาจาก จุด P ไปทางขวาเขาไปในบริเวณที่มสนามแมเหล็ก (ดูรูปซาย) ถานําอนุภาคทั้งสอง ี ไปวางลงในบริเวณที่มีสนามไฟฟาดังรูปขวา จะเกิดอะไรขึ้น (ด แทนสนามแมเหล็กทีมทิศพุงเขาและตั้งฉากกับกระดาษ) ่ ี P 1. 2. 3. 4. ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด A B ด ด ด ด สนามไฟฟา A เคลื่อนที่ไปทางขวา สวน B เคลื่อนที่ไปทางซาย A เคลื่อนที่ไปทางซาย สวน B เคลื่อนที่ไปทางขวา ทั้ง A และ B ตางก็เคลื่อนที่ไปทางขวา ทั้ง A และ B ตางก็อยูนิ่งกับที่ ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 124. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 21 เวลา 11.30 - 13.30 น. 44. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเขาไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟาสม่ําเสมอที่มีทิศพุงออก จากกระดาษ เสนทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเปนอยางไร ( g แทนทิศ สนามไฟฟาพุงออกและตั้งฉากกับกระดาษ) 1. เบนขึ้น g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 2. เบนลง g g g g g g g g g g อิเล็กตรอน g g g g g g g g g g 3. เบนพุงออกจากกระดาษ สนามไฟฟา 4. เบนพุงเขาหากระดาษ 45. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูรวมกันเปนนิวเคลียสได ดวยแรงใด 1. แรงดึงดูดระหวางมวล 2. แรงไฟฟา 3. แรงแมเหล็ก 4. แรงนิวเคลียร 46. วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยมีตําแหนงที่เวลาตางๆ ดังกราฟ ตําแหนง (เมตร) +4 6 0 -4 2 4 8 เวลา (วินาที) ขอใดคือการกระจัดของวัตถุ ในชวงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที 1. -8 เมตร 2. -4 เมตร 3. 0 เมตร 4. +8 เมตร ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 125. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 22 เวลา 11.30 - 13.30 น. 47. ตอนเริ่มตนวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผานไป 10 วินาที พบวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางซาย 8.0 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ 1. 0.4 เมตรตอวินาที 2. 0.4 เมตรตอวินาที ทางซาย 3. 1.2 เมตรตอวินาที 4. 1.2 เมตรตอวินาที ทางซาย 48. ขอใดตอไปนี้เปนการเคลื่อนที่ที่มีขนาดการกระจัดนอยที่สุด 1. เดินไปทางขวาดวยอัตราเร็วคงตัว 3 เมตรตอวินาที เปนเวลา 4 วินาที 2. เดินไปทางซายดวยอัตราเร็วคงตัว 4 เมตรตอวินาที เปนเวลา 3 วินาที 3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แลวเดินยอนกลับมาทางซาย 2 เมตร 4. ทั้งสามขอ มีขนาดการกระจัดเทากันหมด 49. ขอใดที่วัตถุมีความเรงไปทางซาย 1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่เร็วขึ้น 2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่ชาลง 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวเคลื่อนที่ชาลง 4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวหยุด ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 126. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 23 เวลา 11.30 - 13.30 น. 50. ลูกตุมนาฬิกาแกวงแบบฮารมอนิกอยางงาย พบวาผานจุดต่ําสุด ทุกๆ 2.1 วินาที ความถี่ของการแกวงของลูกตุมนี้เปนไปตามขอใด 1. 0.24 เฮิรตซ 3. 2.1 เฮิรตซ 2. 0.48 เฮิรตซ 4. 4.2 เฮิรตซ 51. ผูกเชือกเขากับจุกยาง แลวเหวี่ยงใหจกยางเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนว ุ ระดับเหนือศีรษะดวยอัตราเร็วคงตัว ขอใดถูกตอง 1. จุกยางมีความเร็วคงตัว 2. จุกยางมีความเรงเปนศูนย 3. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเขาสูศูนยกลางวงกลม 4. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง 52. ยิงลูกปนออกไปในแนวระดับ ทําใหลกปนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ตอนที่ลูกปน ู กําลังจะกระทบพื้น ขอใดถูกตองที่สุด (ไมตองคิดแรงตานอากาศ) 1. ความเร็วในแนวระดับเปนศูนย 2. ความเร็วในแนวระดับเทากับความเร็วตอนตนที่ลูกปนถูกยิงออกมา 3. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกวาตอนที่ถูกยิงออกมา 4. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดนอยกวาตอนที่ถูกยิงออกมาแตไมเปนศูนย ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 127. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 24 เวลา 11.30 - 13.30 น. 53. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผาน เปนการศึกษา สมบัติตามขอใดของคลื่น 1. การหักเห 2. การเลี้ยวเบน 3. การสะทอน 4. การแทรกสอด 54. ทําใหเกิดคลื่นบนเสนเชือกที่ปลายทั้งสองดานถูกขึงตึง พบวามีความถี่และความยาว คลื่นคาหนึ่ง ถาทําใหความถี่ในการสันเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของความถี่เดิม ขอใดถูกตอง ่ 1. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ใน ตัวกลางเดิม 2. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เนืองจากปริมาณทั้งสองแปรผัน ่ ตามกัน 3. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม เนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม 4. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม แตอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเปนสองเทาตาม สมการ v = f l ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 128. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 25 เวลา 11.30 - 13.30 น. 55. วัสดุที่ใชในการบุผนังโรงภาพยนตรมีผลในการลดปรากฏการณใดของเสียง 1. การหักเห 2. การสะทอน 3. การสั่นพอง 4. ดอพเพลอร 56. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1. คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเทากัน 2. มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาบางชนิดตองอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 3. เมื่อคลื่นแมเหล็กไฟฟาเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่น จะเปลี่ยนไป 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 57. ปรากฏการณทางธรรมชาติในขอใดที่ไมมีผลตอการแผกระจายของคลื่นวิทยุ 1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต 3. การเกิดน้ําขึ้นน้ําลง 4. การเกิดกลางวัน กลางคืน ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 129. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 26 เวลา 11.30 - 13.30 น. 58. ถารังสีแกมมาพุงเขาไปในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ของรังสีภายในสนามแมเหล็กดังกลาว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เปนไป ตามขอใด 1. เบนไปดานขาง 2. เคลื่อนที่เปนวงกลม 3. เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม 4. ยอนกลับทางเดิม 59. ในทางการแพทย ไอโอดีน-131 นํามาใชเพื่อวัตถุประสงคตามขอใด 1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในรางกาย 2. ตรวจการทํางานของตอมไทรอยด 3. รักษาโรคมะเร็ง 4. รักษาเนื้องอกในสมอง 60. แผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย มักจะมีศูนยเกิดแผนดินไหวอยูในประเทศใด 1. ไทย 2. พมา 3. ลาว 4. อินโดนีเซีย ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 130. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 27 เวลา 11.30 - 13.30 น. 61. ขอบทวีปใดมีรูปรางตอกันไดพอดี 1. ตะวันตกของแอฟริกา กับ ตะวันออกของอเมริกาใต 2. ตะวันตกของเอเชีย กับ ตะวันออกของอเมริกาเหนือ 3. ตะวันตกของยุโรป กับ ตะวันออกของเอเชีย 4. เหนือของออสเตรเลีย กับ ใตของอเมริกาใต 62. ขอใดไมถูกตอง 1. ประเทศไทยมีแผนดินไหวขนาดที่รูสึกได โดยเฉลี่ยแลว 1 ครั้งทุกๆ 5 ป 2. แผนดินไหวในประเทศไทย มักเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง 3. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมีจํานวนหลายสิบแนว 4. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในภาคตะวันตกและ ภาคเหนือ 63. ปจจุบันมีภูเขาไฟที่มีพลัง อยูบนโลกเปนจํานวนประมาณเทาใด 1. 100 ลูก 2. 1,000 ลูก 3. 10,000 ลูก 4. 100,000 ลูก ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 131. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 28 เวลา 11.30 - 13.30 น. 64. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับดาวฤกษที่อยูในกลุมเดียวกัน เชน กลุมดาวนายพราน  1. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอายุใกลเคียงกัน 2. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอันดับความสวางปรากฏใกลเคียงกัน 3. ดาวฤกษทุกดวงจะมีระยะหางจากโลกใกลเคียงกัน 4. ดาวฤกษทุกดวงจะมีตําแหนงที่ปรากฏใกลเคียงกัน 65. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดวงอาทิตย 1. มีอายุพอๆ กับโลก 2. มีมวลประมาณ 50% ของมวลของระบบสุริยะ 3. องคประกอบสวนใหญเปนไฮโดรเจน 4. จะมีวาระสุดทายเปนดาวแคระดํา 66. เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง วันนั้นควรจะเปนวันใด 1. แรม 1 ค่ํา 2. ขึ้น 15 ค่ํา 3. แรม 8 ค่ํา 4. แรม 15 ค่ํา ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 132. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 67. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติ 1. วิจัยเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไมสามารถทําไดบนโลก 2. เจาหนาที่ในสถานีจะอยูในสภาวะไรน้ําหนัก 3. อยูในวงโคจรคางฟา 4. มีเจาหนาที่ประจําการอยูตลอดเวลา 68. ขอใดไมใชประโยชนของกระสวยอวกาศในปจจุบัน 1. เพื่อการทองเที่ยว 2. เพื่อสงดาวเทียมเขาสูวงโคจร 3. เพื่อใชเปนสถานีอวกาศ 4. เพื่อใชวิจัยทางวิทยาศาสตร ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ หนา 29 เวลา 11.30 - 13.30 น.
 • 133. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 30 เวลา 11.30 - 13.30 น. สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก จํานวน 18 ขอ (ขอ 69 - 86) คะแนนรวม 12 คะแนน ขอสอบตอไปนี้เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน ซึ่งในแตละชุด ตองทําถูกทั้ง 3 ขอ จึงจะไดคะแนน 2 คะแนน หากทําผิดขอใดขอหนึ่งที่อยูในชุดนั้นๆ จะไมไดคะแนน ชุดที่ 1 (ขอ 69-71) 69. ไอออนของธาตุ X มีจํานวนโปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน เทากับ 9, 10, 10 ตามลําดับ ธาตุ X มีสัญลักษณเปนไปตามขอใด 2. 21 X 1. 19 X 9 9 4. 21 X 3. 20 X 11 11 70. สารบริสุทธของธาตุ X ในขอที่ 69 มีสูตรโมเลกุลตามขอใด 1. F2 2. Cl2 4. O2 3. N2 ิ 71. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัตของธาตุ X ในขอที่ 69 1. สาร X มีสถานะเปนแกส 2. ไอออนที่เสถียรของธาตุ X มีประจุ -1 3. ธาตุ X พบไดในบางสวนของรางกายคน 4. ธาตุ X กับธาตุ Ca เกิดเปนสารประกอบที่มีสูตรเปน CaX ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 134. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 31 เวลา 11.30 - 13.30 น. ชุดที่ 2 (ขอ 72-74) 72. ยูเรียเตรียมจากแกสแอมโมเนียและแกสคารบอนไดออกไซดดวยปฏิกิริยาดังนี้ 2NH3(g) + CO2(g) → (NH2) 2CO(s) + H2O(g) การทดลองในภาชนะปดและชั่งน้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้นที่เวลาตางกันไดผลดังตาราง เวลาที่ใช (นาที) 1 2 3 4 5 น้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้น (กรัม) 1.6 2.6 4 4.2 4.2 ขอใดสรุปไมถูกตอง 1. ปฏิกิริยาสิ้นสุดหลังจากนาทีที่ 4 2. อัตราปฏิกิริยาลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 3. อัตราปฏิกิริยาที่นาทีที่ 4 และนาทีที่ 5 มีคาเทากัน 4. อัตราเฉลี่ยเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดพอดีมีคาเปน 1.05 กรัมตอนาที ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 135. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 32 เวลา 11.30 - 13.30 น. 73. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถาเริ่มตนใชแอมโมเนีย 3 โมล และคารบอนไดออกไซด 1 โมล เมื่อปฏิกิริยาเกิดไดสมบูรณ แกสทุกชนิดที่อยูในภาชนะ จะมีจานวนโมลโดยรวมตาม ํ ขอใด 1. 1 โมล 2. 2 โมล 3. 3 โมล 4. 4 โมล 74. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถานําแกสที่เกิดขึ้นทั้งหมดพนลงในน้ํา สารละลายที่ได เปนสารในขอใด 1. กรดคารบอนิก 2. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด 3. แอมโมเนียมคารบอเนต 4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด และกรดคารบอนิก ชุดที่ 3 (ขอ 75-77) 75. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ขึ้น ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรง ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 136. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 33 เวลา 11.30 - 13.30 น. 76. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุอยูที่จุดสูงสุดพอดี ความเรงของวัตถุมีทิศใด 1. ความเรงเปนศูนย 2. ความเรงมีทิศขึ้น 3. ความเรงมีทิศลง 4. ความเรงกําลังเปลี่ยนทิศ 77. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ลง ความเรงของวัตถุมีทิศใด 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรง ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 137. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 34 เวลา 11.30 - 13.30 น. ชุดที่ 4 (ขอ 78-80) 78. เมื่อเปดใหลําโพงทํางาน อนุภาคของฝุนที่อยูดานหนาของลําโพงดังรูป จะมีการเคลื่อนที่อยางไร ลําโพง 1. 2. 3. 4. ฝุน เคลื่อนที่ออกจากลําโพง สั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง สั่นไปมาในแนวระดับ เคลื่อนที่ออกเปนรูปคลื่น 79. เหตุผลสําหรับคําตอบในขอที่ 78 คือขอใด 1. พลังงานเคลื่อนที่ออกจากลําโพง 2. เสียงเปนคลื่นรูปซายน 3. เสียงเปนคลื่นตามขวาง 4. เสียงเปนคลื่นตามยาว ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 138. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 35 เวลา 11.30 - 13.30 น. 80. คลื่นเสียงเปนคลื่นชนิดใด 1. คลื่นตามยาว 2. คลื่นตามขวาง 3. คลื่นผสมที่มทั้งตามยาวและตามขวาง ี 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา ชุดที่ 5 (ขอ 81-83) พิจารณาชั้นหินที่วางซอนกันดังรูป แลวตอบคําถามขอ 81 ถึง 83 ชั้น ก ชั้น ข ชั้น ค ชั้น ง ชั้น จ กระดูกชาง ซากตนพืช (บนสุดมีตนหญา) กระดูกชาง ซากตนพืช หอยแครง หอยแครง แมงดาทะเล แอมโมไนต แอมโมไนต 81. ชั้นหินในขอใดเกาแกที่สุด 1. ชั้น ก 3. ชั้น ค ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 2. ชั้น ข 4. ชั้น จ
 • 139. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 36 เวลา 11.30 - 13.30 น. 82. ฟอสซิลในขอใดที่พบในตัวอยางนี้ที่สามารถใชเปนฟอสซิลดัชนีได 1. หอยแครง 2. แอมโมไนต 3. แมงดาทะเล 4. ชาง 83. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสภาพของสถานที่แหงนี้ 1. เคยเปนทะเลมากอน ปจจุบันเปนบก 2. เคยเปนบกมากอน แลวเปนทะเลในภายหลัง 3. ไมเคยเปนทะเลเลย 4. เปนทะเลทั้งอดีตและปจจุบัน ชุดที่ 6 (ขอ 84-86) 84. ขอใดเรียงลําดับความสวางที่ปรากฏของดาวจากสวางนอยไปมากไดถูกตอง 1. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส 2. ดาวซีรีอัส ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 3. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 4. ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 140. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 หนา 37 เวลา 11.30 - 13.30 น. 85. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวาง 1. มีคาเปนบวกเทานั้น 2. คามากแสดงวาสวางมาก 3. คาเปนศูนยแสดงวาไมมีแสงในตัวเอง 4. เปนปริมาณที่ไมมีหนวย 86. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวางของดาวศุกรเมื่อสวางที่สุดกับอันดับความ สวางของดวงอาทิตย 1. คาใกลเคียงกัน 2. คาของดาวศุกรมากกวา 3. คาของดาวศุกรนอยกวา 4. เปรียบเทียบกันไมได ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ
 • 141. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 2 เวลา 08.30 - 10.30 น. ส วนที่ 1 : แบบระบายตั ว เลื อ ก แตล ะขอ มี คําตอบที่ ถูก ต อ งที่สุ ด เพี ยงคํา ตอบเดี ยว จํา นวน 50 ข อ (ข อ 1 - 50) : ข อ ละ 1 คะแนน 1. พระพุ ท ธศาสนาสอนหลั ก ความจริ ง ที่ เ ป น สากลในเรื่ อ งใด 1. ตนเป น ที่ พึ่ ง แห ง ตน 2. การทํา ลายชี วิ ต เป น บาป 3. ทุ ก ชี วิ ต ต อ งเผชิ ญ ป ญ หาด ว ยความไม ป ระมาท 4. มนุ ษ ย ใ ช ปญ ญาหาสาเหตุ เ พื่ อ แก ป ญ หาได 2. ข อ ใดไม ใ ชข อ ห า มในศาสนาอิ ส ลาม 1. ห า มฆ า ตนเองและผู อื่ น 2. ห า มการคุ ม กํา เนิ ด และทํา แท ง 3. ห า มการเสี่ย งโชคและการพนั น 4. ห า มกราบบุ ค คลอื่ น ยกเว น บิ ด ามารดา 3. จุ ด มุ ง หมายสู ง สุ ด ในศาสนาคริ ส ต คื อ เรื่ อ งใด 1. การล า งบาปกํา เนิ ด 2. การไปรวมกั บ พระเจ า 3. การสร า งศรั ท ธาต อ พระเจ า 4. การรอดพ น จากคํา พิ พ ากษา
 • 142. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 3 เวลา 08.30 - 10.30 น. 4. พิ ธี ก รรมประจํา บ า น 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ - ฮิ น ดู คื อ พิ ธี ใ ด 1. พิ ธี ศ ารทธ 2. พิ ธี สั ง สการ 3. พิ ธี บู ช าเทวดา 4. พิ ธี ป ระจํา วรรณะ 5. อุ ด มเป น ผู มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย ร ประหยั ด เลี้ย งชี พ ตามกํา ลั ง ทรั พ ย และคบเพื่ อ นที่ ดี อุ ด มปฏิ บั ติ ต ามธรรมข อ ใด 1. โลกธรรม 2. โภคอาทิ ย ะ 3. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ 4. อปริ ห านิ ย ธรรม 6. พระมหาชนกเป น ผู มี ค วามเพี ย รตรงกั บ พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ข อ ใด 1. อิ ณ าทานํ ทุ กฺ ขํ โลเก 2. สนฺ ตุ ฏ  ี ปรมํ ธนํ 3. วายเมเถว ปุ ริ โ ส ยาว อตฺ ถ สฺ ส นิ ปฺ ป ทา 4. ปฏิ รู ป การี ธุ ร วา อุ ฏ  าตา วิ น ทฺ เ ต ธนํ 7. คั ม ภี ร ที่ อ ธิ บ ายพระไตรป ฎ กเรี ย กว า อะไร 1. ฎี ก า 2. อรรถกถา 3. ปกรณ พิ เ ศษ 4. สั ท ทาวิ เ สส
 • 143. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 4 เวลา 08.30 - 10.30 น. 8. ข า แต พ ระสงฆ ผู เ จริ ญ ข า พเจ า ทั้ ง หลาย ขอนอ มถวาย ...(1)... กั บ ทั้ ง บริ ว าร เหล า นี้ แก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ ขอพระภิ ก ษุ ส งฆ จ งรั บ ...(2)... กั บ ทั้ ง บริ ว ารเหล า นี้ ของข า พเจ า ทั้ ง หลาย เพื่ อ ประโยชน แ ละความสุ ข แก ข า พเจ า ทั้ ง หลาย สิ้ น กาลนาน เทอญฯ ข อ ความข า งต น เป น คํา ถวายสั ง ฆทานประเภทสามั ญ คํา ที่ ต อ งเติ ม ใน ช อ งว า งที่ (1) และ (2) คื อ ข อ ใด 1. อั ฐ บริข าร 2. ภั ต ตาหาร 3. มตกภั ต ตาหาร 4. ภั ต ตาหารและน้ํา 9. ข อ ใดคื อ ความหมายของ “จิ ต ” ในจิ ต ตานุ ป ส สนาสติ ป ฏ ฐาน 1. ธรรม 2. อารมณ 3. ความรู สึ ก 4. ความนึ ก คิ ด 10. ในแนวทางพระพุ ท ธศาสนา เราสามารถพั ฒ นาตนเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ไ ด อย า งไร 1. รั ก ษาศี ล ใหค รบ 2. ยึ ด ไตรสิ ก ขาในการดํา เนิ น ชี วิ ต 3. ฝ ก สติ ป ฏ ฐานจนถึ ง ขั้ น สุ ด ท า ย 4. มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางศาสนาอย า งสม่ํา เสมอ
 • 144. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 5 เวลา 08.30 - 10.30 น. 11. การคอร รั ปชั น เกิ ด จากการขาดคุ ณ ธรรมประการใดเป น สํา คั ญ 1. ความสามั ค คี 2. ความเมตตากรุ ณ า 3. ความวิ ริ ย อุต สาหะ 4. ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต 12. การปฏิ รู ป กฎหมายและระบบศาลของไทยเกิ ด ขึ้ น อย า งจริ ง จั ง ในรั ช สมั ย ใด 1. รั ช กาลที่ 4 2. รั ช กาลที่ 5 3. รั ช กาลที่ 6 4. รั ช กาลที่ 7 13. ตามหลั ก กฎหมายอาญา ความผิ ด ทางอาญาจะไม เ กิ ด ขึ้ น หากปราศจากสิ่ ง ใด 1. โทษ 2. สิ ท ธิ 3. เจตนา 4. กฎหมาย 14. พฤติ ก รรมส ว นใหญ ข องมนุ ษ ย มี ที่ ม าอย า งไร 1. เกิ ด จากธรรมชาติ 2. เกิ ด จากการเรี ย นรู 3. เกิ ด จากพั น ธุ ก รรม 4. เกิ ด จากสั ญ ชาตญาณ 15. ข อ ใดมี ค วามหมายสอดคล อ งกั บ คํา ว า “บรรทัด ฐาน” มากที่ สุ ด 1. ค า นิ ย ม 2. บทบาท 3. ประเพณี 4. สั ญ ลั ก ษณ
 • 145. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 6 เวลา 08.30 - 10.30 น. 16. ข อ ใดเป น ป ญ หาสํา คั ญ ที่ เ ป น รากฐานของป ญ หาอื่ น ๆ ในสั ง คมไทย 1. ป ญ หายาเสพติ ด 2. ป ญ หาครอบครั ว 3. ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม 4. ป ญ หาอาชญากรรม 17. หลั ก การปกครองแบบเผด็ จ การใหค วามสํา คั ญ ต อ สิ่ ง ใดน อ ยที่ สุ ด 1. ความมั่ น คงของรั ฐ บาล 2. ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ 3. ความเสมอภาคในสั ง คม 4. ความเป น เอกภาพของรั ฐ 18. พระมหากษั ต ริ ย ไ ทยทรงใช อํา นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ โ ดยผ า นทางสถาบั น ทางการเมื อ งใด 1. ศาล 2. รั ฐ สภา 3. คณะรั ฐ มนตรี 4. คณะองคมนตรี 19. การกํา หนดให ป ระชาชนชาวไทยมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งประชามติ เป น การสนั บ สนุ น แนวคิ ด ในเรื่ อ งใด 1. การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 2. การตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐ 3. การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน 4. การกระจายอํา นาจให ป ระชาชนปกครองตนเอง
 • 146. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 7 เวลา 08.30 - 10.30 น. 20. รั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 กํา หนดให บุ ค คลมี สิ ท ธิ ได รั บ การศึ ก ษาโดยไม เ สี ย ค า ใช จ า ยเป น เวลาไม น อ ยกว า กี่ป 1. 6 ป 2. 9 ป 3. 12 ป 4. 15 ป 21. การขาดแคลนป จ จั ย การผลิ ต ส ง ผลให ร ะบบเศรษฐกิ จ ต อ งประสบกั บ เรื่ อ งใด 1. การจั ด สรรป จ จั ย การผลิ ต 2. การแข ง ขั นกั น ใช ป จ จั ย การผลิ ต 3. ความเหลื่ อ มล้ํา ในการกระจายรายได 4. เงิ น เฟ อ จากการสู ง ขึ้ น ของราคาป จ จั ย การผลิ ต 22. ผู สู ง อายุ ถ อนเงิ น ฝากประจํา จากธนาคารจํา นวน 1 ล า นบาท เพื่ อ นํา เงิ น ไปซื้ อ พั น ธบั ต รรัฐ บาลอายุ 5 ป การนํา เงิ น มาซื้ อ พั น ธบั ต รดั ง กล า วมี ต น ทุ น หรื อ ไม เพราะเหตุ ใ ด 1. ไม มี เพราะไม มี ก ารกู เ งิน มาซื้ อ พั น ธบั ต ร 2. ไม มี เพราะเป น เงิ น ที่ ถ อนจากบั ญ ชี ข องตนเอง 3. มี เพราะทํา ให ข าดสภาพคล อ งในการใช จ า ย 4. มี เพราะไมไ ด รั บ ดอกเบี้ ย จากเงิ น ฝากธนาคาร
 • 147. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 8 เวลา 08.30 - 10.30 น. 23. อาศั ย กฎของอุ ป ทาน อุ ป ทานของเครื่ อ งปรั บ อากาศสั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ใด 1. ราคาเครื่ อ งปรั บ อากาศ 2. ภาษี ส รรพสามิ ต 3. ต น ทุ น การผลิ ต 4. จํา นวนผู ผ ลิ ต 24. หลั ก การของสถาบั น การเงิ น ใดสอดคล อ งกั บ แนวพระราชดํา ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง 1. ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย 2. ธนาคารแห ง ประเทศไทย 3. สหกรณ อ อมทรั พ ย 4. ธนาคารออมสิ น 25. ข อ ใดส ง ผลให เ งิ น คงคลั ง เพิ่ ม ขึ้ น 1. รั ฐ บาลจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรได เ พิ่ ม ขึ้ น 2. ดุ ล รายได - รายจ า ยของรั ฐ บาลเกิ น ดุ ล 3. รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส ง ผลกํา ไรให รั ฐ บาลมากขึ้ น 4. รั ฐ บาลเลื่ อ นการไถ ถ อนพั น ธบั ต รที่ ค รบกํา หนด
 • 148. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 9 เวลา 08.30 - 10.30 น. 26. ข อ ใดกล า วถึ ง การหมุ น เวี ย นของสิ น ค า และบริ ก ารระหว า งหน ว ยเศรษฐกิ จ ต า งๆ ในระบบเศรษฐกิจ ได ถู ก ต อ ง 1. หมุ น เวี ย นจากเจ า ของป จ จั ย การผลิ ต ไปสู ค รั ว เรื อ น 2. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู ห น ว ยธุ ร กิ จ 3. หมุ น เวี ย นจากหน ว ยธุ ร กิ จ ไปสู ค รั ว เรื อ น 4. หมุ น เวี ย นจากครั ว เรื อ นไปสู เ จ า ของป จ จั ย การผลิ ต 27. กรณี ใ ดทํา ให ร าคาข า วสารในตลาดปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น 1. อุ ป สงค ต อ ข า วสารน อ ยกว า อุ ป ทานของข า วสาร 2. อุ ป สงค ต อ ข า วสารมากกว า อุ ป ทานของข า วสาร 3. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารมากกว า อุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร 4. อุ ป ทานส ว นเกิ น ของขา วสารเพิ่ ม ขึ้ น มากกว าอุ ป สงค ส ว นเกิ น ต อ ข า วสาร 28. รายการที่ แ สดงการเคลื่ อ นไหวของทุ น สํา รองระหว า งประเทศจะปรากฏ อยู ใ นข อ ใด 1. ดุ ล การค า 2. ดุ ล บั ญ ชี ทุ น 3. ดุ ล การชํา ระเงิ น 4. ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด
 • 149. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 10 เวลา 08.30 - 10.30 น. 29. การที่ รั ฐ บาลกู เ งิ น จากต า งประเทศมาลงทุ น แทนการกู เ งิ น จากประชาชน ก อ ให เ กิ ด ผลอย า งไร 1. หนี้ ส าธารณะเพิ่ ม ขึ้ นน อ ยกว า 2. อั ต ราดอกเบี้ ย ในประเทศสู ง ขึ้ น 3. สภาพคล อ งภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น 4. งบประมาณแผ น ดิ น ขาดดุ ล น อ ยลง 30. ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งครึ่ ง แรกของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ สั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 เกิ ด จากสาเหตุ ใ ด 1. สถานการณ ค วามไม ส งบใน 3 จั ง หวั ด ภาคใต ทํา ให ก ารลงทุ น ชะลอตั ว 2. วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าส ง ผลกระทบมาถึ ง ประเทศไทย 3. ความไม มี เ สถี ย รภาพของรั ฐ บาลทํา ให ดํา เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ไม ต อ เนื่ อ ง 4. การไม ดํา เนิ น นโยบายตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต อ จากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 31. หากท า นเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ม นุ ษ ย ยุ ค ก อ นประวั ติ ศ าสตร ท า นจะไม พ บสิ่ ง ใด 1. เครื่ อ งประดั บ 2. อาวุ ธ หิ น กะเทาะ 3. แผ น ศิ ล าจารึ ก 4. หม อ ดิ น เผาสามขา
 • 150. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 11 เวลา 08.30 - 10.30 น. 32. วิ พ ากษ วิ ธี ท างประวั ติ ศ าสตร ห มายถึ ง วิ ธี ก ารใด 1. การตี ค วาม 2. การประเมิน 3. การวิ เ คราะห 4. การสั ง เคราะห 33. การสร า งงานศิ ล ปกรรมของโรมั น มี จุ ด มุ ง หมายใดเป น หลั ก 1. เพื่ อ ประโยชน ใ ช ส อย 2. เพื่ อ ใช ใ นการประกอบพิ ธี ก รรม 3. เพื่ อ แสดงความศรั ท ธาต อ ศาสนา 4. เพื่ อ แสดงความยิ่ ง ใหญ ข องจั ก รวรรดิ 34. นวั ต กรรมใดที่ ทํา ให เ กิ ด การปฏิ วั ติ ภู มิ ป ญ ญาของชาติ ต ะวั น ตก 1. ปฏิ ทิ น 2. กระดาษ 3. แท น พิ ม พ 4. นาฬิ ก ากลไก 35. อาณาจั ก รโบราณในดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอารยธรรมใด มากที่ สุ ด 1. อารยธรรมจี น 2. อารยธรรมขอม 3. อารยธรรมอิ น เดี ย 4. อารยธรรมอิ ส ลาม
 • 151. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 12 เวลา 08.30 - 10.30 น. 36. บุ ค คลใดได รั บ การประกาศยกย อ งจากองค ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร และ วั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ ในสาขาปราชญ แ ละกวี ประจํา ป 2551 1. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ เจ า ฟ า กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ 2. สมเด็ จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ 3. พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมหลวงวงษาธิ ร าชสนิท 4. หม อ มราโชทั ย หรื อ หม อ มราชวงศ ก ระต า ย อิ ศ รางกู ร 37. ที่ ตั้ ง ของแคว น ตามพรลิ ง ค ต รงกั บ บริ เ วณใดในป จ จุ บั น 1. ไทรบุ รี 2. ป ต ตานี 3. สุ ร าษฎร ธ านี 4. นครศรี ธ รรมราช 38. การสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเกิ ด จากการรวมกั น ของเมื อ งใด 1. ละโว - พิ ษ ณุ โ ลก 2. สุ พ รรณภู มิ - ละโว 3. พิ ษ ณุ โ ลก-สุ โ ขทั ย 4. สุ โ ขทั ย -สุ พ รรณภู มิ 39. พระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ใ ดทรงริ เ ริ่ ม ธรรมเนี ย มการดื่ ม น้ํา พระพิ พั ฒ น สั ต ยา ร ว มกั บ ขุ น นางและข า ราชการ 1. พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว 2. พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 3. พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว 4. พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว
 • 152. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 13 เวลา 08.30 - 10.30 น. 40. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไพร กั บ มู ล นายในสั ง คมไทยโบราณอยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขใด 1. ระบบกฎหมาย 2. ความจงรั ก ภั ก ดี 3. ค า นิ ย มและประเพณี 4. วั ฒ นธรรมและกฎหมาย 41. ข อ ใดไม แ สดงป จ จั ย ที่ มี ต อ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ 1. จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู ที่ ล ะติ จู ด 8 องศาเหนื อ 2. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี แ ม น้ํา โขงไหลผ า น 3. เชี ย งใหม อ ยู สู ง จากระดั บ ทะเลปานกลาง 303 เมตร 4. ภาคใต ฝ ง ตะวั น ออกได รั บ ลมมรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 42. หากต อ งการศึ ก ษาทะเลสาบน้ํา เค็ ม ท า นควรไปที่ ท ะเลสาบใด 1. มิ ชิ แ กน สหรั ฐ อเมริ ก า 2. ไบคาล สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย 3. บั ล คาช สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน 4. แคสเป ย น สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห รา น 43. หลุ ม อุ ก กาบาตบนพื้ น โลกเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการใด 1. การกร อ นของแผ น ดิ น 2. การปรั บ ระดั บ แผ น ดิ น 3. การแปรสั ณ ฐานเปลื อ กโลก 4. การกระทํา จากภายนอกโลก
 • 153. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 14 เวลา 08.30 - 10.30 น. 44. แผนที่ ภู มิ ป ระเทศมาตราส ว นใดของประเทศไทยที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด 1. 1 : 10,000 2. 1 : 50,000 3. 1 : 100,000 4. 1 : 250,000 45. ข อ ใดไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ลั ก ษณะอากาศ 1. บารอมิ เ ตอร 3. ไซโครมิ เ ตอร 2. แพลนิ มิ เ ตอร 4. เทอร โ มมิ เ ตอร 46. หากเวลาที่ ป ระเทศ ก คื อ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่ ง อยู ห า งออกไปทาง ทิ ศ ตะวั น ออก 15 องศา จะเป น เวลาใด 1. 7.00 น. 2. 8.00 น. 3. 10.00 น. 4. 11.00 น. 47. โครงการพั ฒ นาป า ชุ ม ชนในประเทศไทยเป น การดํา เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ อนุ สั ญ ญาฉบั บ ใด 1. อนุ สั ญ ญาไซเตส 2. อนุ สั ญ ญาเวี ย นนา 3. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ชุ ม น้ํา 4. อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ
 • 154. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 15 เวลา 08.30 - 10.30 น. 48. เกษตรอิ น ทรี ย ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. การทํา ฟาร ม ทางนิ เ วศวิ ท ยา 2. การใช ห ลั ก การการเกษตรแบบองค ร วม 3. การใช พั น ธุพื ช และพั น ธุ สั ต ว ที่ ดั ด แปรพั น ธุ ก รรม 4. การนํา ของใช แ ล ว ไปแปรสภาพเพื่ อ นํา กลั บ มาใช ใ หม 49. บุ ค คลใดมี ส ว นร ว มในการจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ใ ห ผ ลยั่ ง ยื น ยาวนาน 1. นายโดมตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศเป น ประจํา 2. นายแดงใช ส ารดี ดี ที แ ทนซี เ อฟซี ใ นการกํา จั ด แมลง 3. นายดํา ปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ป อ งกั น น้ํา กั ด เซาะตลิ่ ง พั ง 4. นายดอนใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ที่ อ า นแล ว ห อ ขยะเปย กก อ นนํา ไปทิ้ ง ในถั ง ขยะสี เ หลื อ ง 50. ข อ ใดไม ใ ชข อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ 1. แผนที่ 2. ผลงานวิ จั ย 3. ภาพจากดาวเที ย ม 4. ภาพถ า ยทางอากาศ
 • 155. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 16 เวลา 08.30 - 10.30 น. ส วนที่ 2 : แบบระบายตั ว เลื อ กมากกวา 1 คํา ตอบ แต ล ะข อ มี คา ตอบที่ ถู ก ต อ งมากกว า 1 คํา ตอบ โดยอาจมี คํา ตอบที่ ถู ก ต อ งจํา นวน ํ 2 คํา ตอบ หรื อ 3 คํา ตอบ หรื อ 4 คํา ตอบ ให ร ะบายวงกลมตั ว เลื อ กที่ เ ป น คํา ตอบ ที่ ถู ก ต อ งของข อ สอบแต ล ะข อ ให ค รบถ ว นทุ ก คํา ตอบ จํา นวน 50 ข อ (ข อ 51 - 100) : ข อ ละ 1 คะแนน ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4 ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4 ตั ว อย า ง ถ า ตั ว เลื อ ก 1 2 3 และ 4 เป น คํา ตอบที่ ถู ก ต อ ง ให ทํา ดั ง นี้ 1 2 3 4
 • 156. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 17 เวลา 08.30 - 10.30 น. 51. ศาสนามี ค วามสํา คั ญ อย า งไรต อ สั ง คม 1. ทํา ให เ กิ ด ความสามั ค คี มี เ อกภาพ 2. เป น บ อ เกิ ด ของการสร า งสรรค วั ฒ นธรรม 3. ตอบสนองความต อ งการด า นจิ ต ใจของคนในสั ง คม 4. เป น หลั ก จริ ย ธรรมควบคุ ม ความประพฤติ ข องกลุ ม คน 52. ข อ ใดกล า วถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ศาสนาพราหมณ- ฮิ น ดู 1. เป น ศาสนาที่ ไ ม มี ศ าสดา 2. ก อ นพุ ท ธกาลเรี ย กว า ศาสนาพราหมณ 3. ในยุ ค พระเวทนั บ ถื อ พระเจ า องค เ ดี ย ว 4. ยกย อ งพระพรหมว า ยิ่ งใหญ ก ว า เทพเจ า องค อื่ น 53. วั น พิ พ ากษาในศาสนาอิ ส ลามมี ชื่ อ เรี ย กว า อะไร 1. วั น สิ้ น โลก 2. วั น ฟ น คื น ชี พ 3. วั น แห ง ศรั ท ธา 4. วั น กํา หนดชะตา 54. เรื่ อ งใดปรากฏอยู ใ นคั ม ภี ร ไ บเบิ ล ใหม 1. เรื่ อ งราวชี วิ ต ของพระเยซู 2. การเผยแผ ศ าสนาของโมเสส 3. การเทศนาสั่ ง สอนธรรมของพระเยซู 4. ประวั ติ ศ าสตร ช นชาติ ยิ ว ในสมั ย อั บ ราฮั ม
 • 157. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 18 เวลา 08.30 - 10.30 น. 55. หลั ก ธรรมใดจั ด อยู ใ น “ทุ ก ข ” แห ง อริ ย สั จ 4 1. ขั น ธ 5 2. หลั ก กรรม 3. โลกธรรม 8 4. ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ 56. หมอชี ว กโกมารภั จ เปน อุ บ าสกที่ ไ ด รั บ การยกย อ งในด า นใด 1. ใฝ รู 2. กตั ญ ู 3. เสี ย สละ 4. จรรยาบรรณแพทย 57. เรื่ อ งกฎแห ง กรรมในพระพุ ท ธศาสนาสอดคล อ งกั บ เรื่ อ งใด 1. ภพ-ภู มิ 2. ไตรสิ ก ขา 3. ไตรลั ก ษณ 4. กฎธรรมชาติ 58. วั น เทโวโรหณะคื อ วั น ใด 1. วั น พระเจ า เป ด โลก 2. วั น แรม 1 ค่า เดื อ น 11 ํ 3. วั น หลั ง วั น ออกพรรษา 1 วั น 4. วั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ลงจากดาวดึ ง ส 59. ข อ ใดเป น กุ ศ ลพิ ธี 1. การเวี ย นเที ย น 3. การทํา บุ ญ เลี้ ย งพระ 2. การถวายสั ง ฆทาน 4. การสวดมนต ไ หว พ ระ
 • 158. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 19 เวลา 08.30 - 10.30 น. 60. “ศี ล ” ในความหมายทางพระพุ ท ธศาสนา สรุ ป ได จ ากมรรค 8 ข อ ใด 1. คิ ด ชอบ 2. วาจาชอบ 3. ทํา การชอบ 4. เลี้ ย งชี พ ชอบ 61. ข อ ใดอยู ใ นขอบข า ยความหมายของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 1. สิ ท ธิ ข องบุค คล 2. หน า ที่ ข องบุ ค คล 3. เสรี ภ าพของบุ ค คล 4. ความเสมอภาคของบุ ค คล 62. ข อ ใดเป น กฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ อ อกโดยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น 1. เทศบั ญ ญั ติ 2. ข อ บั ญ ญั ติ เ มื อ งพั ท ยา 3. พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล 4. ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร 63. การกระทํา ใดที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให นิ ภ าซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นชั้ น ม. 5 อายุ 16 ป สามารถกระทํา ได ด ว ยตนเอง 1. การหมั้ น 2. การสมรส 3. การรั บ มรดก 4. การทํา พิ นั ย กรรม
 • 159. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 20 เวลา 08.30 - 10.30 น. 64. เครื่ อ งดนตรี ใ ดเกิ ด จากภู มิ ป ญ ญาในการทํา ให เกิ ด เสี ย งโดยการเป า 1. โทน 2. แคน 3. โหม ง 4. โหวด 65. ข อ ใดเป น องค ป ระกอบของรั ฐ 1. ดิ น แดน 3. ความมั่ น คง 2. ประชากร 4. สิ ท ธิ ข องประชาชน 66. ความในข อ ใดสอดคล อ งกั บ การปกครองประเทศโดยใช ห ลั ก นิ ติ ธ รรม 1. รั ฐ บาลต อ งอยู ใ ต ก ฎหมาย 2. ประชาชนต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 3. กฎหมายต อ งออกโดยฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ 4. ต อ งใช ก ฎหมายเป น หลั ก ในการปกครอง 67. ข อ ใดเป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของไทยในป จ จุ บั น 1. เทศบาล 2. สุ ข าภิ บ าล 3. สภาตํา บล 4. กรุ ง เทพมหานคร 68. ประเทศใดเป น สมาชิ ก ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น 1. ญี่ ปุ น 2. บรู ไ น 3. กั ม พู ช า 4. ฟ ลิ ป ป น ส
 • 160. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 21 เวลา 08.30 - 10.30 น. 69. บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะใด ต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ตาบอด 2. หู ห นวก 3. วิ ก ลจริ ต 4. จิ ต ฟ น เฟ อ น 70. ข อ ใดเป น องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 1. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ 2. คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น 3. คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ 4. คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ 71. บุ ค คลใดได รั บ ค า ตอบแทนในฐานะเป น เจ า ของป จ จั ย การผลิ ต 1. นายสุ ก ขายเงาะ 1 กิ โ ลกรั ม ได เ งิ น 25 บาท 2. นายดํา รั บ จ า งหั ก ฝ ก ข า วโพดในไร ได ค า จ า งวั น ละ 100 บาท 3. นางเพลิ น มี ร ายรั บ จากการขายข า วแกงในตลาดวั น ละ 1,200-1,500 บาท 4. นางเจริ ญ ให เ พื่ อ นบ า นยื ม เงิ น 10,000 บาท ได รั บ ดอกเบี้ย ในอั ต ราร อ ยละ 2 ต อ เดื อ น
 • 161. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 22 เวลา 08.30 - 10.30 น. 72. ในวิ ช าเศรษฐศาสตร กํา หนดให ผูผ ลิ ต ทํา อย า งไร 1. แสวงหากํา ไรสู ง สุ ด จากการผลิ ต และขาย 2. ผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 3. เลื อ กใช เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ ม 4. ตั้ ง ราคาขายสิ น ค า ให ผู บ ริ โ ภคในราคาดุ ล ยภาพเพี ย งราคาเดี ย ว 73. ป จ จั ย ข อ ใดกํา หนดอุ ป สงค ข องผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ บะหมี่ กึ่ ง สํา เร็ จ รู ป 1. จํา นวนผู ข าย 2. ต น ทุ น การผลิ ต 3. รายได ข องผู ซื้ อ 4. การคาดคะเนราคา 74. สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให มี ค วามปลอดภั ย จากการบริ โ ภคอาหารด ว ยการควบคุ ม เรื่ อ งใด 1. ขนาดของภาชนะที่ บ รรจุ 2. อั ต ราส ว นของวั ต ถุ ที่ เ ป น ส ว นผสม 3. การผลิ ต และการใช เ ครื่ อ งปรุ ง แต ง รส 4. ฉลากระบุ วัน เดื อ นป ที่ ผ ลิ ต และหมดอายุ 75. สหกรณ ที่ ท ดลองจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น แห ง แรกในประเทศไทยไม มี วั ต ถุ ป ระสงค ช ว ยเหลื อ บุค คลที่ ป ระกอบอาชี พ ใด 1. รั บ จ า ง 2. ค า ขาย 3. รั บ ราชการ 4. เกษตรกรรม
 • 162. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 23 เวลา 08.30 - 10.30 น. 76. ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มมี ลั ก ษณะเด น ประการใด 1. เอกชนและรั ฐ บาลสามารถแข ง ขั น กั น ผลิ ต สิ น ค า 2. เอกชนมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กผลิ ต และบริ โ ภค 3. รั ฐ บาลไม เข า แทรกแซงตลาดป จ จั ย การผลิ ต 4. รั ฐ บาลไมมีสิ ท ธิ เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น และทรัพ ยากร 77. การกํา หนดค า จ า งขั้ น ต่ํา สู ง ขึ้ น จะทํา ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในตลาดแรงงาน อย า งไร 1. การจ า งงานลดลง 2. ความต อ งการจ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 3. มี อุ ป ทานแรงงานส ว นเกิ น 4. ค า จ า งดุ ล ยภาพปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น 78. ข อ ใดเป น ผลของการดํา เนิ น นโยบายการค า แบบคุ ม กั น 1. การผลิ ต ในประเทศขยายตั ว 2. การค า ระหว า งประเทศขยายตั ว 3. แรงงานมี ง านทํา มากขึ้ น 4. สิ น ค า เข า มี ร าคาขายในประเทศสู ง ขึ้ น
 • 163. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 24 เวลา 08.30 - 10.30 น. 79. องค ก รใดไม ใ ช รู ป แบบของการรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ ขั้น ต น 1. APEC 2. OPEC 3. AFTA 4. NAFTA 80. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยดํา เนิ น มาเกื อ บ 50 ป แ ล ว แต ป ระเทศไทยยั ง มี ป ญ หาในเรื่ อ งใด 1. ความเหลื่ อ มล้ํา ของการกระจายรายได 2. ดุ ล การค า ขาดดุ ล มากและมี แ นวโนม สู ง ขึ้ น 3. ประชากรชายและหญิ ง มี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย ไม เ ท า กั น 4. ความไม ส มดุ ล ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม 81. ข อ ใดแสดงถึ ง อารยธรรมของเมโสโปเตเมี ย 1. อั ก ษรลิ่ม 2. ซิ ก กู แ รต 3. กฎหมายสิบ สองโต ะ 4. ระบบการชลประทาน
 • 164. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 25 เวลา 08.30 - 10.30 น. 82. หลั ก ฐานประเภทใดสนั บ สนุ น แนวคิ ด ที่ ว า กลุ ม ชนชาติ ไ ทยอยู ใ นบริ เ วณตอนใต ของจี น 1. หลั ก ฐานทางด า นโบราณคดี 2. หลั ก ฐานทางด า นภาษาศาสตร 3. หลั ก ฐานทางด า นมานุ ษ ยวิ ท ยา 4. หลั ก ฐานทางด า นพั น ธุ ศ าสตร 83. ลี โ อนาร โ ด ดา วิ น ชี เป น ผู ส ร า งผลงานใด 1. ภาพวาดโมนา ลิ ซ า 2. ภาพบนเพดานวิ ห ารซิ ส ที น 3. ประติ ม ากรรมหิ น อ อ นเดวิ ด 4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้ อ สุ ด ท า ย 84. เติ้ ง เสี่ ย วผิ ง ใช น โยบายด า นใดในการพั ฒ นาประเทศสู ค วามทั น สมั ย 1. ด า นเกษตรกรรม 2. ด า นอุ ต สาหกรรม 3. ด า นการป อ งกั น ประเทศ 4. ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
 • 165. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 85. ในอดี ต ฟ ลิ ป ป น ส เ คยอยู ใ ต ก ารปกครองของประเทศใด 1. สเปน 2. ฮอลั น ดา 3. โปรตุ เ กส 4. สหรั ฐ อเมริ ก า 86. การปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ ง เศส ค.ศ. 1789 เชิ ด ชู ห ลั ก การใด 1. เสรี ภ าพ 2. สั น ติ ภ าพ 3. เสมอภาค 4. ภราดรภาพ 87. ผู ใ ดอยู ใ นระบบศั ก ดิ น าของสั ง คมไทย 1. กษั ต ริ ย 2. พระสงฆ 3. วนิ พ ก 4. ทาส 88. เรื่ อ งใดเป น ผลสื บ เนื่ อ งจากการทํา สนธิ สั ญ ญาเบาว ริ ง 1. เกิ ด การค า แบบเสรี 2. เกิ ด การขยายตั ว ของสิ น ค า หั ต ถกรรม 3. เกิ ด การผลิ ต ข า วเพื่ อ การค า และส ง ออก 4. เกิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมทอผ า หนา 26 เวลา 08.30 - 10.30 น.
 • 166. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 27 เวลา 08.30 - 10.30 น. 89. ข อ ใดปรากฏอยู ใ นการปฏิ รู ป การปกครองของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว 1. รั ฐ สภา 2. เสนาบดี ส ภา 3. รั ฐ ธรรมนูญ 4. สภาที่ ป รึ ก ษาราชการแผ น ดิ น 90. พระที่ นั่ ง ใดสร า งโดยได รั บ อิ ท ธิ พ ลของสถาป ต ยกรรมตะวั น ตก 1. จั ก รพรรดิ พิ ม าน 2. จั ก รี ม หาปราสาท 3. ดุ สิ ต มหาปราสาท 4. อนั น ตสมาคม 91. ข อ ใดเป น ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เ กิ ด จากการกระทํา ของแม น้ํา 1. ที่ ร าบลอนลาด 2. ทะเลสาบรู ป แอก 3. เนิ น ตะกอนรู ป พั ด 4. ดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม 92. ในแผนที่ อ ากาศสมั ย ใหม บริ เ วณที่ มี สั ญ ลั ก ษณ L ปรากฏอยู จะมี ลั ก ษณะ อากาศอย า งไร 1. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ํา 2. เป น บริ เ วณที่ มี อุ ณ หภูมิสู ง 3. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศต่ํา 4. เป น บริ เ วณที่ มี ค วามกดอากาศสู ง
 • 167. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 28 เวลา 08.30 - 10.30 น. 93. ป า ชายเลนมี ป ระโยชน อ ย า งไร 1. เป น แหล ง อาหาร 2. เป น แหล ง รายได 3. ช ว ยรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศชายฝ ง 4. ก อ ให เ กิ ด ความหลากหลายของพื ช และสั ต ว 94. ข อ ใดทํา ใหร ะบบนิ เ วศของโลกขาดสมดุ ล 1. ภาวะโลกร อ น 2. การตั ด ไม ทํา ลายป า 3. การเกิ ด ก า ซเรื อ นกระจก 4. การใช ดิ น ซ้ํา ซากและบ อ ยครั้ ง 95. ท า นจะแนะนํา กรมทรัพ ยากรน้ํา ให แ ก ไ ขวิ ก ฤตการณ ด า นทรั พ ยากรน้ํา อย า งไร 1. สร า งเขื่ อ นเพื่ อ กั ก เก็ บ น้ํา 2. จั ด สร า งท อ ส ง น้ํา ชลประทานเพิ่ ม เติ ม 3. บํา บั ด น้ํา เสี ย ก อ นปล อ ยลงแหล ง น้ํา สาธารณะ 4. ฟ น ฟู ก ารใช ป ระโยชน แ ละแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ แหล ง น้ํา
 • 168. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 29 เวลา 08.30 - 10.30 น. 96. การควบคุ ม ป อ งกั น มลพิ ษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุ ม มลพิ ษ ในด า นใด 1. มลพิ ษ ทางน้ํา 2. มลพิ ษ ทางดิ น 3. มลพิ ษ ทางเสี ย ง 4. มลพิ ษ ทางอากาศ 97. การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ ม มี ผ ลดี อ ย า งไร 1. ประชาชนสามารถโต แ ย ง ผลการประเมิ น ได 2. ประชาชนได รั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ โครงการ 3. ประชาชนได รั บ ทราบผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ 4. ประชาชนได รั บ ทราบมาตรการแก ไ ขหรื อ ลดผลกระทบอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น 98. ใครใช ป ระโยชน จ ากสิ่ ง แวดล อ มในการสร า งสรรค วั ฒ นธรรม 1. ชาวรั ส เซี ย จั บ ปลาสเตอร เ จี ย นเพื่ อ นํา ไข ม าทํา คาเวี ย ร 2. ชาวเบดู อิ น ในคาบสมุ ท รอาหรั บ เลี้ ย งสั ต ว แ บบเร ร อ น 3. ชาวสแกนดิ เ นเวี ย นํา ไม ส นมาแปรรู ป เป น วั ส ดุ ก อ สร า ง 4. ชาวอิ น เดี ย นพื้ น เมื อ งในประเทศเปรู เ พาะปลู ก ธั ญ พื ช แบบยั ง ชี พ
 • 169. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษาฯ วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553 หนา 30 เวลา 08.30 - 10.30 น. 99. รั ฐ สามารถดํา เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งไร 1. จั ด ตั้ ง กองทุ น สิ่ ง แวดล อ ม 2. ออกกฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม 3. ผลิ ต นั ก วิ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม 4. จั ด ประชุ ม สั ม มนาระดับ ชาติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม 100. ในฐานะพลเมื อ งไทยคนหนึ่ ง ท า นจะปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล อ มอย า งไร จึ ง จะเหมาะสม 1. ฝ ก ให มี นิ สัย ประหยั ด 2. ถ า ยสารอั น ตรายใส ภ าชนะใหม ที่ป ด มิ ด ชิ ด 3. ช ว ยกั น ปลู ก และดู แ ลรัก ษาต น ไม ส าธารณะ 4. ทิ้ ง แบตเตอรี ที่ ใ ช แ ล ว ลงในถั ง ขยะสํา หรั บ มู ล ฝอยทั่ ว ไป
 • 170. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคาตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ํ จํานวน ๑๐๐ ขอ : ขอละ ๑ คะแนน ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๑ - ๕ ก. โบราณวาเปนขาจอมกษัตริย ข. ราชสวัสดิ์ตองเพียรเรียนรักษา ค. ทานกําหนดจดไวในตํารา ง. มีมาแตโบราณชานานครัน ๑. ขอใดมีเสียงสระประสม ๑. ขอ ก ๓. ขอ ค ๒. ขอ ข ๔. ขอ ง ๒. ขอใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบ ๑. ขอ ก ๓. ขอ ค ๒. ขอ ข ๔. ขอ ง ๓. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ ๕ เสียง ๑. ขอ ก ๓. ขอ ค ๒. ขอ ข ๔. ขอ ง
 • 171. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔. ขอใดมีอักษรต่ํานอยที่สุด (ไมนับอักษรที่ซ้ํากัน) ๑. ขอ ก ๒. ขอ ข ๓. ขอ ค ๔. ขอ ง ๕. ขอใดมีอักษรนํา ๑. ขอ ก และ ข ๓. ขอ ค และ ง ๒. ขอ ข และ ค ๔. ขอ ง และ ก ๖. คําในขอใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา ๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ ๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ ๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ ๔. สวดมนต จุดออน ทรัพยสิน ๗. คําซ้ําในขอใดตองใชเปนคําซ้ําเสมอ ๑. คนงานใหมขยันเปนพักๆ เอาแนไมได ๒. นักเรียนอนุบาลหกลมหัวเขาแตก เลือดไหลซิบๆ ๓. งานนี้ถึงจะไดเงินเดือนนอย ก็ทําไปพลางๆ กอนแลวกัน ๔. ถาเราวางแผนใหดีตั้งแตแรกๆ โครงการนี้ก็คงสําเร็จไปแลว
 • 172. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๘. ขอใดเปนคําซอนทุกคํา ๑. ซ้ําซอน ซอนรูป ๒. ถองแท ถี่ถวน ๓. บีบคั้น เบียดเบียน ๔. แปรผัน เปาหู หนา ๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ซักฟอก ถากถาง เบาความ โปรยปราย ๙. ขอความตอไปนี้สวนใดมีคําประสมทั้ง ๒ สวน ๑) บริเวณสวนกวางขวาง / ๒) มีสนามที่ไดรับการดูแลจากเทศบาลเมือง / ๓) มีประติมากรรมเปนรูปเทพธิดาแสนงาม / ๔) มุมหนึ่งมีนาฬิกาแดดคอย บอกเวลา ๑. ๒. ๓. ๔. สวนที่ สวนที่ สวนที่ สวนที่ ๑ ๒ ๑ ๒ และ และ และ และ ๔ ๓ ๓ ๔ ๑๐. ขอใดมีคําประสมทุกคํา ๑. คําขาด คําคม ๒. เดินแตม เดินรถ ๓. น้ําปา น้ําไหล ติดใจ ๔. ติดลม คําราม เดินสะพัด น้ํามือ ติดขัด
 • 173. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๑๑. ขอใดไมมีคําสมาส ๑. วิสุทธโยธามาตยเจา ๒. หนึ่งชื่อราชโยธา ๓. ตําแหนงศักดิ์ยศถา ๔. คุมพยุหยาตรายาย หนา ๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. กรมขวา เทพซาย เสถียรที่ ยางเขาตามสถาน ๑๒. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสรางคําตางกับขออื่น ๑. ขับคเชนทรสาวกาว สายเสื้องเทาทาง ๒. สถานที่พุทธบาทสราง สืบไวแสวงบุญ ๓. สุธารสรับพระเตา เครื่องตนไปตาม ๔. โดยเสด็จดําเนินแคลว คลาดคลอยบทจร ๑๓. ขอใดสะกดถูกทุกคํา ๑. เขากินอาหารมังสวิรัตทุกวันพุธมาสามปแลว ๒. ที่ปากทางเขาหมูบานมียามรักษาการอยูตลอดเวลา ๓. คนที่ซื้อทองรูปพรรณตองจายเงินคากําเหน็จดวย ๔. เพื่อนเห็นเขานั่งหลับจึงถามวาเขาฌาณถึงชั้นไหนแลว
 • 174. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๔. ขอใดมีคําสะกดผิด ๑. ดาวพระศุกรที่เห็นในเวลาเชามืดเรียกวาดาวประกายพรึก ๒. ในสวนสาธารณะมีคนมาออกกําลังกายกันอยูประปราย ๓. กระบะที่ลงรักแบบญี่ปุนและจีนเรียกวาเครื่องกํามะลอ ๔. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทุกครอบครัวตองกระเบียดกระเสียน ใชขอความในพจนานุกรมตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๑๕ - ๑๖
 • 175. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๕. มีคําที่เปนคําตั้งหรือแมคากี่คํา ํ ๑. ๓ คํา ๓. ๕ คํา ๒. ๔ คํา ๔. ๖ คํา ๑๖. มีคําที่ระบุวาใชเฉพาะแหงกี่คํา ๑. ๑ คํา ๓. ๓ คํา ๒. ๒ คํา ๔. ๔ คํา ๑๗. คําภาษาอังกฤษในขอใดใชคําไทยแทนไมได ๑. จินดาทําขอสอบหลายวิชาจนรูสึกเบลอรไปหมด ๒. จิตราเปนดีไซเนอรประจําหองเสื้อที่มีชื่อเสียง ๓. จินตนาไปหาหมอเพื่อใชแสงเลเซอรรักษาผิวหนา ๔. จิตรลดาเปนวิสัญญีแพทยระดับอินเตอรของโรงพยาบาลนี้ ๑๘. ขอใดเปนคําศัพทบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษทุกคํา ๑. จุลทรรศน จุลินทรีย จุลกฐิน ๒. สังคม สังเคราะห สังโยค ๓. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช ๔. วิกฤตการณ วิจัย วิสัยทัศน
 • 176. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๙. ขอใดไมมีคํายืมภาษาบาลีสันสกฤต ก. วันจะจรจากนองสิบสองค่ํา ข. พอจวนย่ํารุงเรงออกจากทา ค. รําลึกถึงดวงจันทรครรไลลา ง. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย ๑. ๒. ๓. ๔. ขอ ขอ ขอ ขอ ก และ ข ก และ ค ข และ ง ค และ ง ๒๐. ขอใดใชคําลักษณนามไมถูกตอง ๑. เขาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานไดครบทุกขอ ๒. นักวิชาการเสนอขอคิดเห็นไวในบทสรุปของรายงานหลายประการ ๓. รัฐบาลมีปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไขหลายเรื่อง ๔. คณะกรรมการกําลังพิจารณาคําขวัญที่สงเขาประกวด ๕๐ บท
 • 177. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๒๑. ขอความตอไปนี้มีบุพบทและสันธานกี่คํา คนไทยสมัยโลกาภิวัตนไดเปรียบคนไทยรุนกอนในดานที่มีความรูกวางขวาง เพราะสามารถแสวงหาความรูไดจากแหลงตางๆ ทั้งหนังสือ วิทยุ โทรทัศน และ คอมพิวเตอร ๑. ๒. ๓. ๔. บุพบท บุพบท บุพบท บุพบท ๑ ๒ ๑ ๒ คํา คํา คํา คํา สันธาน สันธาน สันธาน สันธาน ๓ ๓ ๔ ๔ คํา คํา คํา คํา ๒๒. ขอความตอไปนี้มีคํานามและคํากริยาหลักอยางละกี่คํา (ไมนบคําซ้ํา) ั การกูยืมจะมีประโยชนตอเมื่อเงินที่กูมานั้นใชอยางมีคุณภาพและสรางรายได เพื่อเพิ่มตนทุนของเงินจํานวนนั้น ๑. ๒. ๓. ๔. นาม นาม นาม นาม ๔ ๕ ๖ ๗ คํา คํา คํา คํา กริยา กริยา กริยา กริยา ๓ ๔ ๕ ๖ คํา คํา คํา คํา
 • 178. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๒๓. ขอใดเปนประโยคความเดียว ๑. เครื่องปนดินเผากอนประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือเครื่องปนดินเผา ที่บานเชียง ๒. เครื่องปนดินเผาที่บานเชียงสวนใหญเปนหมอลายเขียนสีรูปวงกลมมวนคลาย ลายกนหอย ๓. หลักฐานทางโบราณคดีแสดงวาบานเชียงเปนแหลงอารยธรรมสําคัญในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต ๔. คณะกรรมการมรดกโลกประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียงเปนมรดกโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๔. ขอใดไมใชประโยคความซอน ๑. คนไทยนิยมทําอาหารตามฤดูกาลซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติ ๒. ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหคนเปนไขหวัด ๓. เย็นนี้แมบานจะทําแกงสมดอกแคและผัดผักรวม ๔. เชื่อกันวาการรับประทานแกงรอนๆ จะชวยแกไขหวัดในระยะเปลี่ยนฤดูได
 • 179. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๒๕. ขอใดไมใชประโยค ๑. การดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพตองมีความพอเพียง ๒. เศรษฐกิจพอเพียงมิไดจํากัดเฉพาะเกษตรกรหรือชาวไรชาวนาเทานั้น ๓. เกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนใหเกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได ๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทําใหคนสามารถดูแลตัวเองใหอยูไดโดยไมเดือดรอน ๒๖. ขอใดมีน้ําเสียงเชิงตําหนิ ๑. ผูจัดการบริษัทนําเที่ยวบริหารงานจนใครๆ ยกนิวให ้ ๒. ชาวบานรูตื้นลึกหนาบางเปนอยางดีวาเขาร่ํารวยเพราะอะไร ๓. ไมวาแมจะถามความเห็นกี่ครั้ง ลูกสาวก็ยังยืนคําเหมือนเดิม ๔. เวลาจะไปพักผอนตางจังหวัด คุณแมก็จัดแจงจองที่พักลวงหนา ๒๗. คําทุกคําในขอใดใชไดทงความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมา ั้ ๑. ปนเกลียว ปดฉาก ถูกขา ๒. ปดตา เฝาไข เปลี่ยนมือ ๓. วางใจ เปาป แกเคล็ด ๔. ปนหัว กินตะเกียบ ลงคอ
 • 180. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๒๘. ขอใดใชคําถูกตอง ๑. เธอไดรับคําชมวาทํางานเกงมากจนใครๆ ยกมือให ๒. การแสดงดนตรีกวาจะยกเลิกก็เกือบสองทุม ๓. ผูมีรายไดต่ําไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินได ๔. ผูตองขังที่มีความประพฤติดีจะไดรับการยกโทษลงครึ่งหนึ่ง ๒๙. ขอใดใชคําฟุมเฟอย ๑. ทหารในขบวนสวนสนามเดินอกผายไหลผึ่ง ๒. คุณยายขอใหฉันกับญาติที่บุกรุกที่ดนเลิกแลวตอกัน ิ ๓. ฉันตองทนฟงเขาชี้แจงเหตุผลแมจะไมมีสวนไดสวนเสีย ๔. พอแมชื่นชมปติยินดีที่ลูกสาวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๓๐. ขอใดใชภาษากํากวม ๑. เด็กขางบานวิ่งชนฉันหกลมปากแตก ๒. คนขับรถถูกสั่งพักงานฐานละเลยหนาที่ ๓. กวยเตี๋ยวปลาแบบโบราณในซอยนี้มีหลายราน ๔. พวงมาลัยแบบนี้แมคาขายฉันพวงละ ๑๐ บาท
 • 181. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๓๑. สํานวนในขอใดเหมาะสมที่จะเติมในชองวางของขอความตอไปนี้ พวกเราทํารายงานกันแทบตาย สวนเธอไมชวยทําอะไรเลยแมแตจะหาขอมูล พอเสร็จแลวจะมา........................ขอลงชื่อวาทํากลุมเดียวกับเราไดอยางไร ๑. เก็บดอกไมรวมตน  ๓. ตกกระไดพลอยโจน ๒. เก็บเบี้ยใตถุนราน ๔. ชุบมือเปบ ๓๒. สํานวนในขอใดไมเกี่ยวกับการพูด ๑. พอกาวขาก็ลาโรง ๒. ละเลงขนมเบื้องดวยปาก ๓. ไปไหนมาสามวาสองศอก ๔. น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย ๓๓. ขอความตอไปนี้สวนใดใชภาษาตางระดับกับสวนอื่น ๑) สัตวหลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษที่สามารถรับรูภัยธรรมชาติลวงหนาได / ๒) ฝูงมดทีกรูเกรียวกันขึ้นมาจากพืนดินบอกใหเรารูวาฝนจะตกหนักในไมชานี้ / ่ ้ ๓) ถาฝูงแมลงสาบพากันไตออกมาจากที่ซอนวิ่งพลานไปทุกทิศทุกทาง / ๔) เปน สัญญาณวาจะมีพายุและฝนฟาคะนองตามมาแนๆ ๑. สวนที่ ๑ ๓. สวนที่ ๓ ๒. สวนที่ ๒ ๔. สวนที่ ๔
 • 182. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๓๔. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออื่น ๑. โรคผื่นภูมิแพผิวหนังอักเสบเปนโรคที่เกิดขึ้นแกเด็กมากกวาผูใหญ ๒. ในตอนแรกนี้ คุณหมอขอกลาวถึงเรื่องของผิวหนังแหงกอนครับ ๓. ลูกนอยควรจะใชครีมทีมีความเขมขน ไมใชโลชันซึ่งผสมน้ํามาก ่ ่ ๔. นองหนูตองใชครีมบํารุงผิวทันทีหลังอาบน้ํา ไมเชนนั้นผิวนองหนูจะแหงยิ่งขึ้น ๓๕. ขอใดไมใชสํานวนภาษาตางประเทศ ๑. ในสภาวะปจจุบันพบวาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ปรากฏในกลุมคนอายุ ๓๕ - ๔๕ ป  มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ๒. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงไมไดเปนโรคที่เกิดแกผูสูงอายุอีกตอไป ๓. ในกรณีของหลอดเลือดหัวใจที่ยังตีบไมมาก เราอาจไมรูสึกอาการใดๆ เลย ๔. บอยครั้งที่อาการตางๆ จะเกิดขึ้นตอเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปสูงกวา ๗๐% ขึ้น ๓๖. ขอใดเปนคําราชาศัพทที่ใชแทนคํากริยาในวงเล็บไดถูกตองตามลําดับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ดู) ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ แลว (ทักทาย) กับราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ ๑. ๒. ๓. ๔. ทรงทอดพระเนตร ทรงทอดพระเนตร ทอดพระเนตร ทอดพระเนตร ทรงทักทาย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร ทรงพระราชปฏิสันถาร มีพระปฏิสันถาร
 • 183. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๓๗. ขอใดเมื่อเติม “พระ” ขางหนาแลวใชเปนราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริยไดทุกคํา ๑. บรมราชานุสาวรีย บรมฉายาลักษณ บรมหฤทัย ๒. บรมชนกนาถ บรมโกศ บรมวงศ ๓. บรมหัตถเลขา บรมรูป บรมบพิตร ๔. บรมมนเทียร บรมอัฐิ บรมเกศา ๓๘. พาดหัวขาวขอใดแสดงความเห็นของผูเขียน ๑. สว.ไมผานพรก. ขึ้นภาษีน้ํามัน ๒. รมช. ศธ. เรงหาคนทําผิดรับนองใหม ๓. ปด ๓ วัน ๓ ร.ร.ในเขต กทม. หวัดลาม ๔. หวั่นโรคไขหวัดสุนัขครา “แพนดานอย” ๓๙. รายงานทางวิชาการสวนใดใชภาษาไมเหมาะสม ๑) การเขาพักอาศัยอยูกับคนในหมูบานทําใหไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคน  เหลานั้น / ๒) นักวิจัยพบวาตองทําตัวเปนคนอยูงายกินงาย คลุกคลีตีโมงกับชาวบาน เพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย / ๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมูบาน เคารพสิทธิ ของเจาของพื้นที่ / ๔) ไมทําสิ่งที่ขัดแยงกับขอปฏิบัติของชุมชน และไมลบหลูความเชือ ่ ของคนในทองถิ่น ๑. สวนที่ ๑ ๓. สวนที่ ๓ ๒. สวนที่ ๒ ๔. สวนที่ ๔
 • 184. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔๐. ขอใดใชภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงาน ๑. เวลาไมสบายกะทันหันขึนมา ผูปวยตองไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด ้ ๒. ผูที่เจ็บไขตอนกลางคืนมักพบเจอปญหาเพราะไมมีแพทยเฉพาะทางคอยตรวจรักษา ๓. หากผูปวยไปโรงพยาบาลหลังสองทุมไปแลว จะไดพบแตแพทยเวรซึ่งสวนใหญ เปนแพทยทั่วๆ ไป ๔. โรงพยาบาลเปด “ศูนยแพทยเฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผูปวยนอกจนถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ๔๑. ขอความสวนใดเหมาะจะใชในจดหมายกิจธุระ ๑) พรอมกันนี้ผมขออนุญาตสงเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาสินคามาใหดูเผื่อจะเปน ประโยชนกับสมาชิก / ๒) ทั้งนี้ไมไดหมายความวาทานจะตองดําเนินการผลิตตาม หลักการใหมนี้จึงจะสงสินคามาขายได / ๓) รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสินคา มีอยูอีกมากที่ศูนยฯ ถาทานจะแวะไปก็ยินดีตอนรับ / ๔) หากทานมีขอของใจสามารถ ติดตอไดในเวลาทําการ ตามหมายเลขโทรศัพททายจดหมายนี้ ๑. ๒. ๓. ๔. สวนที่ สวนที่ สวนที่ สวนที่ ๑ ๒ ๓ ๔
 • 185. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔๒. ประกาศตอไปนี้ขาดความชัดเจนในเรื่องใด โรงพยาบาลชีวีสุขเปดบริการตรวจโรคนอกเวลา สําหรับสตรีที่มีอาการวัยทองและมีอาการประจําเดือนผิดปกติ ตรวจโดยแพทยนรีเวชผูเชี่ยวชาญ ณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ป นัดหมายลวงหนาโทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑ ๑. กลุมเปาหมาย ๓. เวลาดําเนินการ ๒. สถานที่ติดตอ ๔. ผูดําเนินการ ๔๓. เมื่อพิจารณาการใชภาษาแสดงลําดับความในคําอธิบายวิธีทําอาหารตอไปนี้แลว ขอใดเปนขั้นตอนที่ตอจากขอ ๔ ๑. ปนทอดมันเปนแผนกลม นําไปทอดจนสุก ๒. ใสไขไก ถั่วฝกยาวซอย ใบมะกรูดซอย นวดตอไป ๓. ผสมเนื้อปลากรายกับน้ําพริกแกงเผ็ด นวดใหเขากัน ๔. พรมน้ําเกลือทีละนอยขณะนวด แลวนวดจนเหนียวไดที่ ๕. ตักทอดมันขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน เสิรฟพรอมอาจาด ๑. ขอ ๑ ๓. ขอ ๓ ๒. ขอ ๒ ๔. ขอ ๕
 • 186. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๑๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔๔. ขอความตอไปนี้ไมเหมาะที่จะเปนประโยคแรกในสวนใดของเรียงความเรื่อง “อาหารไทย” วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยดังกลาวเกิดจากการประสานภูมิปญญาดาน อาหารจากหลายๆ ชาติมาดัดแปลงใหเปนอาหารไทย ๑. สวนนําเรื่อง ๓. สวนสรุปเรื่อง ๒. สวนขยายความ ๔. การยกตัวอยาง ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๔๕ - ๔๖ ๑ พระอาจารยถวายพระอักษร พระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ ๒ และเปนกวีในราชสํานักที่ พระองคโปรดมาก ๒ กวีผูเปนเลิศในการ แตงกลอนแปด มีผลงานทั้ง ประเภทนิราศ นิทาน บทละคร บทเสภาและสุภาษิต ๓ เกิดในรัชกาลที่ ๑ บริเวณสถานีรถไฟบางกอกนอย ในปจจุบัน ถวายตัวเปนขาใน กรมพระราชวังหลังตั้งแตยังเด็ก
 • 187. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๔ ในรัชกาลตอมาไมไดรับ ราชการจึงออกบวช ไดรับ พระอุปการะจากสมเด็จฯ เจาฟา กรมขุนอิศเรศรังสรรค ชวงนี้แตงวรรณคดีไว หลายเรื่อง หนา ๑๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕ องคการยูเนสโกประกาศ ยกยองใหเปนบุคคลสําคัญ ที่มีผลงานดีเดนทางดาน วัฒนธรรมระดับโลก ๔๕. ขอใดเปนการเรียงลําดับขอมูลที่เหมาะสมสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” ๑. ๓ - ๕ - ๒ - ๑ - ๔ ๒. ๒ - ๓ - ๑ - ๔ - ๕ ๓. ๒ - ๕ - ๓ - ๑ - ๔ ๔. ๓ - ๑ - ๔ - ๒ - ๕ ๔๖. ขอมูลสวนใดมีความสําคัญนอยที่สุดสําหรับเรียงความเรื่อง “สุนทรภู กวีเอกของโลก” ๑. สวนที่ ๑ ๒. สวนที่ ๓ ๓. สวนที่ ๔ ๔. สวนที่ ๕
 • 188. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๔๗. ขอใดนํามาเติมในชองวางตอไปนี้ตามลําดับแลวไดความเหมาะสม ....................ขอใหเลขานุการอานรายชื่อ.........................และรายงานการประชุม ครั้งที่แลว หลังจากนั้นก็ดําเนินการประชุมไปตาม......................ตอไป ๑. ๒. ๓. ๔. ที่ปรึกษา ประธาน ประธาน ที่ปรึกษา ผูมีสิทธิ์เขาประชุม ผูเขาประชุม ผูจัดประชุม องคประชุม ญัตติตางๆ ระเบียบวาระ ประเด็นตางๆ เรื่องสําหรับประชุม ๔๘. ขอใดใชพรรณนาโวหาร ๑. ฝนตกกระหน่ําจนลืมหูลมตาไมขึ้น เสื้อผาเปยกปอนลีบเขาแนบลําตัว ื ๒. ไฟฟาดับมืดตลอดแนวถนนเนื่องจากเสาไฟฟาลมเอียงลงมาตามๆ กันรวม ๑๐ ตน ๓. กิ่งไมหักเกลือนถนนหลายสายหลังจากพายุฝนสงบลง ่ ๔. รถยนตจอดนิ่งอยูหลายคัน แลนตอไปไมไดตองรอใหพายุสงบกอน ๔๙. ขอใดใชบรรยายโวหาร ๑. นักรองประสานเสียงเปลงเสียงพรอมเพรียงกันเปนสามระดับตามทํานองที่ฝกฝน มาอยางดี ๒. เพลงเอกของรายการดังกระหึ่มกองหอประชุม สะกดคนฟงใหเคลิบเคลิม ้ ๓. เสียงเปยโนไลเรียงขึ้นลงอยางแจมใสชวนใหนึกถึงละอองน้ําที่โปรยปรายลงมา ๔. ทํานองเพลงตอนทายเบาหวิววูบหายจนคนฟงตองกลั้นหายใจตามไปดวย
 • 189. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๐. ขอความตอไปนี้ใชวิธีอธิบายตามขอใด คําวาสึนามิในภาษาญี่ปุนหมายถึงคลื่นอาวจอดเรือ (harbor wave) เนื่องจาก ประเทศญี่ปุนมีภูมิประเทศเปนเกาะมีชายฝงทะเลยาว ตามชายฝงมีอาวใหญนอย อยูมาก หากเปนอาวแคบๆ ซึ่งเปนที่จอดเรือความรุนแรงของคลื่นสึนามิจะมีมาก ขึ้นอีกหลายเทา ๑. ๒. ๓. ๔. นิยาม และใหตัวอยาง นิยาม และใหเหตุผล ใหตัวอยาง และเปรียบเทียบ ใหเหตุผล และเปรียบเทียบ ๕๑. ขอใดเปนโครงสรางของการแสดงเหตุผลในขอความตอไปนี้ เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแพรระบาดอยางรวดเร็วจากคนสูคน / ดวยเปน เชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ / และติดตอกันไดงาย ๑. ๒. ๓. ๔. ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสรุป ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
 • 190. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๒. ขอใดมีการใชเหตุผล ๑. การแพทยแผนไทยมีรากฐานมาจากความพอดี หรือความสมดุลของชีวตทั้งดาน ิ การกินอาหารและการขับถาย ๒. ชีวิตคนไทยยังคงผูกพันกับสมุนไพรและใชกันอยูในชีวิตประจําวันตรงตามตํารา  การแพทยแผนไทย ๓. ถึงแมยาสมุนไพรหลายขนานจะใหประโยชนในการรักษาโรค แตถาไมจําเปนควร หลีกเลี่ยง ไมควรกินพร่าเพรื่อ ํ ๔. คนไทยเรียนรูและสืบทอดการใชพืชสมุนไพรเปนยาและอาหารจากบรรพบุรุษ คนเฒาคนแกจํานวนมากมีสุขภาพดีและอายุยืน ๕๓. ขอใดมีวิธแสดงเหตุผลตางกับขออื่น ี ๑. บุญยืนไมอยากไปโรงเรียน เขาไมสบายและไมมีการบานไปสงครู ๒. บุญเพ็ญรองเพลงลูกทุงไพเราะมาก คุณครูสงเธอเขาแขงขันกับโรงเรียนอื่น ๓. บุญมาอานหนังสือเรียนทุกวัน เขาอยากเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหได ๔. บุญรักษาตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ คุณพอคุณแมทํากิจการรานอาหาร อยูที่นั่น
 • 191. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๔. ขอใดเปนประเด็นโตแยงของขอความตอไปนี้ มีขอเสนอใหรัฐสภาพิจารณาแยกพื้นที่ ๓ อําเภอของจังหวัดเชียงใหม คือ ฝาง แมอาย ไชยปราการ ตั้งเปน “จังหวัดฝาง” การตั้งจังหวัดใหมมีเกณฑที่ตองพิจารณา  หลายอยาง อาทิ ควรมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรไมนอยกวา ๖๐๐,๐๐๐ คน อําเภอทั้ง ๓ ขางตนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๕ ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรรวม ๒๔๙,๐๙๖ คน ๑. ๒. ๓. ๔. จังหวัดใหมควรชื่อ “จังหวัดฝาง” หรือไม เกณฑการตั้งจังหวัดใหมเหมาะสมหรือไม พื้นที่ ๓ อําเภอควรแยกมาตั้งเปนจังหวัดใหมหรือไม รัฐสภามีอํานาจในการตั้งจังหวัดใหมหรือไม ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๕๕ - ๕๖ ปญหารุนพี่ใชความรุนแรงกับนักศึกษาใหมเกิดเปนประจําทุกป ทั้งๆ ที่กอน ปการศึกษาใหมจะเริมขึนผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีคําแนะนําไปยัง ่ ้ สถาบันการศึกษาตางๆ ถึงแนวทางการรับนองทีจะไมสรางปญหา ตอจากนี้ผูเกี่ยวของ ่ คงตองวางแผนและหาแนวทางแกไขปญหาระยะยาว เพราะไมวาจะเปนรุนพี่รุนนอง ตางก็เปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ
 • 192. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๕. ขอใดเปนโครงสรางการแสดงทรรศนะตามลําดับ ๑. ที่มา ขอสรุป ขอสนับสนุน ๒. ที่มา ขอสนับสนุน ขอสรุป ๓. ขอสนับสนุน ขอสรุป ที่มา ๔. ขอสนับสนุน ที่มา ขอสรุป ๕๖. การแสดงทรรศนะขางตนของผูเขียนเกิดจากขอใด ๑. ความรู ๒. ความเชื่อ ๓. คานิยม ๔. ประสบการณ ี ๕๗. ขอใดไมมการโนมนาวใจ ๑. สถาบันอบรมการวางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน ๒. ศูนยหัวใจใหบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ๓. ตลาดน้ํากลางเมืองหลวงที่ยังคงอนุรักษภาพชีวิตแบบโบราณ ๔. กระจกสองหนาที่เพิ่มลูกเลนเอาใจสุภาพสตรีผูรักสวยรักงาม
 • 193. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๘. ขอความตอไปนี้ไมใชกลวิธีโนมนาวใจตามขอใด หมูบานทามกลางธรรมชาติรมรื่น อากาศบริสุทธิ์ เหมาะแกการสรางเสริมสุขภาพ สภาพแวดลอมดีเดนจนมีรางวัล ๔ ปซอนเปนประกัน ๑. ๒. ๓. ๔. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ชี้ใหเห็นประโยชนของผูรับสาร นําเสนอจุดเดนของสินคา ใชคําเราอารมณ ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๕๙ - ๖๐ ๑) “ครูครับ ครูบอกชื่อบทละครผิดหรือเปลาครับ” ๒) “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยนุราชหรือเปลาครับ” ๓) “ครูครับ บทละครเรื่องนั้นชื่ออภัยธิราชใชหรือครับ” ๔) “ครูครับ ครูชวยบอกชื่อบทละครอีกทีไดไหมครับ”
 • 194. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๕๙. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเหมาะจะเติมในชองวางขอความนี้ ครู : “นักเรียนรูไหม สุนทรภูทานแตงวรรณคดีไวหลายสิบเรื่อง แตที่เปน  บทละครมีเพียงเรื่องเดียวคือ อภัยธิราช” นักเรียน : “............................................................” ครู : “เออ ใชจะ จริงของเธอ ขอบใจนะจะ” ๑. ขอ ๑) ๓. ขอ ๓) ๒. ขอ ๒) ๔. ขอ ๔) ๖๐. คํากลาวของนักเรียนตามขอใดเปนการกลาวแยงเพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง ๑. ขอ ๑) ๒. ขอ ๒) ๓. ขอ ๓) ๔. ขอ ๔) ๖๑. นองพูดวา “เชานี้ขอกาแฟแกวเดียว ขนมปงแผนหนึ่งเหมือนทุกวันก็พอแลว กินมาก เดี๋ยวอวน ตองรีบไปทํางานดวย จะสายแลว” คําพูดของพี่ตามขอใดไมสัมพันธกับคํากลาวของนองขางตน ๑. กวาจะถึงมื้อกลางวันก็อีกหลายชั่วโมง จะไมมีสมาธิทํางานนะ ๒. พี่เตรียมน้ําเตาหูใสลูกเดือยใหแลว ไมกี่แคลอรีหรอก มีประโยชนกวากาแฟ ๓. กินอาหารใหครบ ๕ หมู แลวออกกําลัง ก็ทําใหสขภาพดีได ุ ๔. ตื่นใหเร็วกวาเคยหนอย ก็จะมีเวลากินขาวเชาได
 • 195. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๖๒. คุณสุชาติอธิบายแกผูที่มาขอคําปรึกษาวา “ถาวันไหนคุณเกิดกลัวผีอยางจับจิตจับใจอีก ก็ใหตั้งสติดีๆ ระลึกถึงคําที่ผมพูดใน วันนี้วา ความกลัวนั้นเกิดจากใจของเราเอง เราคิดเอาเองวาเราเห็นหรือไดยินสิ่งแปลกๆ ที่เรนลับ โดยเฉพาะเวลาอยูคนเดียวหรืออยูลําพังในที่มืด ทั้งหมดนั้นเกิดจากจินตนาการ ของเราโดยแท” คําพูดของผูฟงตามขอใดตอไปนี้แสดงวาคําพูดของคุณสุชาติบรรลุวัตถุประสงค ๑. ดิฉันจะลองทําดูกอน เผื่อจะไดผลบาง ทั้งๆ ที่ก็ยงกลัวอยูนะคะ ั ๒. คุณคะ คุณมีคาถากันผีบางไหม ดิฉนอยากไดคาถาที่ผีกลัว ั ๓. ที่คุณพูดก็อาจจะจริง แตดิฉันก็ยังไมกลาเสี่ยงอยูดี ๔. คุณไมเคยเจอผีคุณก็พดไดซีคะ เวลาเจอแลวจะตั้งสติไดอยางไรละคะ ู ๖๓. ขอใดไมจําเปนตองอางถึงในการเขียนบรรณานุกรมทั้ง ๒ รายการ รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา. ๒๕๔๙. คลังคํา. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). ๑๑๓๔ หนา. ๑. ๒. ๓. ๔. คํานําหนาชื่อผูแตง และ ครั้งที่พิมพ คํานําหนาชื่อผูแตง และ จํานวนหนา สํานักพิมพ และ จํานวนหนา ครั้งที่พิมพ และ สํานักพิมพ
 • 196. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๖๔. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนคุณสมบัติของน้ําทับทิมตามบทโฆษณาตอไปนี้ สาวนอยหุนดี ยิ้มแยมแจมใส คิดดี ทําดี คนนี้ ดื่มน้ําทับทิมพลอยแสงเปนประจํา ๑. มีรสชาติดี ๓. มีประโยชนตอสุขภาพ ๒. เหมาะแกคนรุนใหม ๔. เหมาะแกสตรี ๖๕. บุคคลตามขอใดทําตามคําแนะนําวิธีปองกันโรคระบาดที่วา “กินของรอน ใชชอนกลาง ลางมือใหสะอาด” - สุภาใชชอนกลางตักแกงจืดเขาปากตัวเอง - สุภาพชอบดื่มแตกาแฟรอนใสนม - สุพิศใชสบูฟอกมือทุกครั้งเมื่อกลับถึงบาน  - สุพงศกินตมยําที่เพิ่งทําเสร็จแทนอาหารประเภทยํา ๑. ๒. ๓. ๔. สุภาและสุภาพ สุภาพและสุพิศ สุพิศและสุพงศ สุพงศและสุภา
 • 197. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๒๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๖๖. จากขอความตอไปนี้ ก. คืออะไร - ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อ ก. จากจีนมากกวาเพราะเมล็ดโตกวา - ก. สายพันธุไทยมีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสายพันธุจีน - ผูวิจัยพบวา ก. สายพันธุไทยทําเปนแปงที่มีคุณภาพมากกวา - ก. เปนสวนประกอบทีใชทําขนมไทยหลายชนิด ่ - เจาของบึงมักตัดดอกขายมากกวาจะรอจนกวาจะได ก. ๑. ๒. ๓. ๔. เมล็ดถั่วเหลือง เมล็ดขาวสาลี เมล็ดทานตะวัน เมล็ดบัว ๖๗. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากคําพูดตอไปนี้ “จากการทดสอบทักษะภาษาไทยของนักศึกษา ๔๐๐ คน มีผอยูในเกณฑดีเพียง ู ๓๐ คน ไมมีผูที่ไดคะแนนในเกณฑดีมากเลย อยางนี้ไมเรียกวาวิกฤตไดอยางไร” ๑. ๒. ๓. ๔. ผูพูดเห็นวาผลการทดสอบทักษะการใชภาษาไทยไมนาพอใจ ผูพูดวิตกวาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยถึงขั้นตองปรับปรุง ผูพูดเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย ผูพูดเห็นวาไมมีประโยชนที่จะจัดการทดสอบทักษะภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
 • 198. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๖๘. ขอใดไมนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหมีการพูดประโยคตอไปนี้ “นาจะดีนะ เราจะไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย” ๑. ๒. ๓. ๔. การประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมเปนเขตปลอดมลพิษ การรณรงคใหใชเตาเผาขยะแบบไรควันพิษในโรงงาน การอนุญาตใหคาขายบนทางเทาไดโดยไมมีวันหยุด การเปลี่ยนสถานีขนสงเปนสวนสาธารณะกลางเมือง ๖๙. ในขอความตอไปนี้ “หัวใจของธุรกิจนี้” มีความหมายตามขอใด หัวใจของธุรกิจนี้แตกตางจากที่อื่นซึ่งอาจจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีเลิศบาง ขยายเครือขายอยางกวางขวางบาง สวนเราตองยืนหยัดใหไดทามกลางความ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ๑. ๒. ๓. ๔. ความมั่นคงขององคกร คุณภาพของสินคา ความมีสัมพันธภาพที่ดี การเติบโตของธุรกิจ
 • 199. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๗๐. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ การทําพูกันจีนจากขนสัตวเริ่มดวยการเลือกวัสดุ ทําความสะอาด สาง แลวประกอบเขากับดาม โดยตองระวังใหขนของปลายพูกัน เรียงเทากันอยางเปนระเบียบ เพื่อใหนาหมึกเดินสม่ําเสมอ ้ํ ๑. คุณคา ๓. ชนิดของวัสดุ ๒. วิธีทํา ๔. ความประณีตในการทํา ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๗๑ – ๗๒ เรารูสึกไดถึงความแตกตางเมื่อเราปลูกสมแบบเกษตรอินทรีย เราไมไดลงทุนมาก ตั้งแตตนปมาใชไปไมกี่พันบาท ชาวบานไมเหม็นยาเคมี ไมมีมลภาวะ สภาพรางกาย เราดีขึ้นทันตาเห็น ตอนแรกคิดวาทํายาก เดี๋ยวนี้รูแลว อยากใหคนปลูกสมแบบใช สารเคมีหันมาทําแบบเรากันมากขึ้น ๗๑. ขอใดไมสอดคลองกับขอความขางตน ๑. ผูพูดเพิ่งเริ่มอาชีพเกษตรกรรมเปนครังแรก ้ ๒. ไรสมอินทรียทําไดงายและไดผลดีหลายดาน ๓. การปลูกสมแบบใชสารเคมีมีตนทุนสูงกวาแบบอินทรียมาก ๔. ผูพูดพอใจที่แข็งแรงขึ้นเพราะไมตองสูดดมสารเคมี
 • 200. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๗๒. ขอใดเปนเจตนาของผูพูด ๑. บอกกลาวใหคนรูจักผลงานเกษตรอินทรียที่ตนทําอยู ๒. ตักเตือนใหคนระวังในการกินสมที่ปลูกแบบใชสารเคมี ๓. ชักชวนเพื่อนเกษตรกรใหเปลี่ยนมาทําไรแบบเกษตรอินทรีย ๔. แนะนําคุณคาของสมที่ไดจากไรแบบเกษตรอินทรีย อานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม ขอ ๗๓ – ๗๔ คนเราถึงจะเปนใหญปานใดก็ดี ยังคงมีผูอื่นหรือสิงอื่นที่ใหญกวา ซึ่งถาเปนผูมี ่ ความคิดชอบก็จะตองเคารพนับถือ แมพระบรมศาสดาที่เรานิยมวาประเสริฐกวามนุษย ทั้งปวงก็ยังทรงแสดงคารวะตอพระธรรม ๗๓. ขอใดไมอาจอนุมานไดวาเปนบุคลิกภาพของผูเขียน ๑. มีคุณธรรม ๒. ออนนอมถอมตน ๓. มีความคิดเฉียบคม ๔. มีความรูทางวิชาการสูง
 • 201. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๗๔. ผูเขียนใชวธีการนําเสนอตามขอใด ิ ๑. ยกตัวอยางประกอบใหเห็นจริง ๒. เปรียบเทียบใหเห็นภาพ ๓. อธิบายโดยการนิยาม ๔. บรรยายใหรกระจางชัด ู ๗๕. ขอใดไมอาจอนุมานไดจากขอความตอไปนี้ การไมกินอาหารเชาจะทําใหรางกายขาดพลังงาน และจะมีผลตอการเรียนรูและ ความจํา เพราะสารอาหารหลักที่ใหพลังงานคือกลูโคสจากอาหาร ดังนั้นการกินอาหาร เชาจึงทําใหสมองทํางานไดดี โดยเฉพาะเด็กนักเรียนจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน ๑. ๒. ๓. ๔. นักเรียนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยใหเรียนหนังสือไดดีขึ้น ผูใหญอาจงดอาหารเชาไดเพราะไมไดอยูในวัยเรียน ทุกคนควรกินอาหารเชาเพราะจะชวยการทํางานของสมอง อาหารเชามีประโยชนเพราะทําใหรางกายไดรับพลังงาน
 • 202. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๗๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ ตําราอาหารจีนยกใหสาลีเ่ ปน “สุดยอดแหงผลไม” เนื่องจากมีรสชาติหวานเย็น และมีคุณคาทางอาหารสูงเพราะมีธาตุอาหาร เชน เบตาแคโรทีนและวิตามินซี สาลี่มีหลายพันธุ แตที่แพรหลายก็คือสาลี่หอมและสาลี่หิมะ ๑. ๒. ๓. ๔. ขอมูลพันธุสาลี่ ประโยชนของสาลี่ วิธีการเลือกซื้อสาลี่ ความนิยมในการรับประทานสาลี่ ๗๗. ขอใดไมสอดคลองกับขอความตอไปนี้ เนื่องจากนักดําน้ําตองทํางานอยูภายใตความกดดัน ตอสูกับกระแสน้ํา คลืนลม ่ ความหนาวเย็น ความโดดเดี่ยว อันตรายจากสัตวทะเล และโรคที่เกิดขึ้นจากการดําน้ํา ดังนั้นผูที่จะทํางานใตน้ําจะตองเปนผูที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ มีสติ มีการตัดสินใจในการแกปญหาไดดี  ๑. ๒. ๓. ๔. ผูทํางานใตน้ําทุกคนตองมีรางกายสมบูรณ ความโดดเดี่ยวทําใหนักดําน้ําเปนโรคที่เกิดจากการดําน้ํา กระแสน้ํา คลื่นลม และอุณหภูมิเปนปญหาในการทํางานใตน้ํา อุปสรรคในการทํางานใตน้ําอาจผานพนไปไดเพราะความมีสติ
 • 203. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๗๘. ขอใดไมไดกลาวถึงในขอความตอไปนี้ ถนนพหลโยธินเปนชื่อทางหลวงที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางเหนือของไทย ตั้งชื่อเปนอนุสรณแกพนเอก พระยาพหลพลหยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) หัวหนา ั คณะราษฎร ผูนําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และอดีตนายกรัฐมนตรี คนแรกของประเทศไทย รัฐบาลใหตั้งชื่อวาถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ๑. ๒. ๓. ๔. ที่มาของชื่อถนน ผูตั้งชื่อถนน ปที่สรางถนน ประโยชนใชสอยของถนน ๗๙. ขอใดเปนแนวคิดของขอความตอไปนี้ ไมสําคัญหรอกวาชีวิตนี้เคยลมหรือไมเคยลม แตอยูที่วาสามารถลุกขึ้นไดทุกครั้ง ที่ลมหรือไม บางคนเพราะลมจึงไดรูขอผิดพลาด แลวนําจุดที่เคยพลาดพลั้งนั้นมาทํา  กําไรใหชีวิตในอนาคต จนลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง ๑. ๒. ๓. ๔. ทุกคนลวนแตเคยสมหวังและผิดหวังในชีวิตมาแลว การยอมแพอุปสรรคยอมไมกอใหเกิดประโยชนอะไร การนําขอผิดพลาดมาเปนบทเรียนทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได การฟนฟูกิจการที่ลมเหลวใหไดกําไรไมใชเรื่องเหลือวิสัยที่จะกระทํา
 • 204. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๘๐. ผูเขียนเจตนาจะใหแนวคิดตามขอใด ธรรมดาภาษาของชาติที่กําลังเจริญยอมจะเดินไปขางหนาเสมอ แตถาเดิน เขาปาเขารกหนักเขาก็ถวงความเจริญลงไป ๑. ๒. ๓. ๔. ธรรมชาติของภาษาตองมีการเปลี่ยนแปลง ความเจริญของชาติบานเมืองอยูที่ภาษา ภาษาเปลี่ยนแปลงไดแตตองมีขอบเขต ชาติที่กําลังพัฒนาควรพัฒนาภาษาดวย ๘๑. ขอใดเหมาะจะเติมลงชองวางในโคลงสองสุภาพ ๒ บทนี้ ของคาวพลันเสพแลว ลับไมหมดศรี (ข) ของหวาน..........ลูกไม แตลวนอยางดี ๑. ๒. ๓. ๔. (ก) (ก) (ก) (ก) คลอย ที่ คลาด แคลว (ข) (ข) (ข) (ข) นี่ พาน เปน มี (ก) ยามสุริยเคลื่อน............ หลายสิ่งเสาะหาได นักนอ
 • 205. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๓๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๘๒. ขอความตอไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกตองตามฉันทลักษณจะเปนคําประพันธชนิดใด เสด็จพนทวาเรศขามคูเวียงหวั่นฤทัยทานเพียงจักวาพระองคก็ออนเอียงเอน อาสนอกระรัวมัวหนาสั่นสานเสียวแสยง ๑. ๒. ๓. ๔. โคลง กลอน ฉันท ราย ๘๓. คํากลาวในขอใดไมตองการคําตอบจากคูสนทนา ๑. นี่ลูกเตาของใครไดไหนมา ดูหนาตายิ้มยองผองแผว ๒. ยังเล็กนักไดสักกี่เดือนแลว ลูกแกวจงแถลงแจงกิจจา ๓. ใครแกงฟกขึนมาเวลานี้ ้ ไปหาตัวมานี่อยาไดชา ๔. ถาหนุมแนนแมนเหมือนแตกอนไซร จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
 • 206. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๘๔. ขอใดใชสมผัสเพียงชนิดเดียว ั ๑. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง ๒. งามประหลาดเลิศล้ําเลขา ๓. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย ๔. ดังกินรีลงสรงคงคาลัย ๘๕. ขอใดมีลักษณะเปนบทรําพันนิราศอยางเห็นไดชัด ๑. ชมพนมพนาเวศหวย เหวหิน ๒. ทุกเซาะซอกศีขริน รองน้ํา ๓. จักชวนแมสรงสินธุ แสนสนุก ๔. สนานอุทกทาถ้ํา เถื่อนทองแถวธาร หนา ๓๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
 • 207. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๘๖. ขอใดไมใชภาพพจน ๑. หนึ่งสมเทพรส สมเหม็นหลนอาเกียรณ ๒. อยางหนึ่งสมสันดาน เรียกชื่อสมเหมือนกัน ๓. สมหนึ่งสีผิวเหลือง รสชาติก็พอดู ๔. พรรณหนึ่งเรียกสมจุก เปลือกบางคิดบังอร หนา ๓๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. หวานปรากฏรสแนบเนียน เปลือกบางออนหนอนชอบใจ หมอใชการยาสําคัญ กินบไดใชทํายา มาแตเมืองตรังกานู รสสนิทหวานปานตาลชิม ผลหามสุกดูสลอน โฉมแบบบางรางอยางเขียน ๘๗. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนกี่แหง พระนักสิทธิ์พิศดูเปนครูพัก เมื่อตัวเดียวเจียวกลายเปนหลายพันธุ กินคนผูปูปลาหญาใบไม เขี้ยวเปนเพชรเกล็ดเปนนิลลิ้นเปนปาน ๑. ๒. ๓. ๔. ๑ ๒ ๓ ๔ แหง แหง แหง แหง หัวรอหนักรูปรางมันชางขัน กําลังมันมากนักเหมือนยักษมาร มันทําไดหลายเลหอายเดรฉาน ถึงเอาขวานฟนฟาดไมขาดรอน
 • 208. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๔๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๘๘ - ๘๙ ไปถามปราชญบพรอง เปรียบดั่งเภรีตี คนพาลพวกอวดดี ถามบถามมันฟน ๘๘. ผูแตงไมใชกลวิธีตามขอใด ๑. ซ้ําคํา ๒. เลนคํา ๓. ภาพพจน ๔. สัมผัสพยัญชนะ ๘๙. ขอใดเปนจุดประสงคของผูแตง ๑. สอนไมใหเปนคนพูดโออวด ๒. แนะใหคบนักปราชญที่สงวนคําพูด ๓. สอนมิใหเอาอยางคนอวดดี ๔. แนะใหเปนผูฟงมากกวาเปนผูพูด พาที จึ่งครื้น จักกลาว เฟองถอยเกินถาม
 • 209. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๔๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๙๐. ขอความตอไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร หัวลานไดหวี ๑. ๒. ๓. ๔. ตาบอดไดแวน การไดรับของที่พนสมัย การไดรับของที่ผูไดรับรังเกียจ การไดรับของที่ไมเปนประโยชนแกผูได การไดรับของที่ปราศจากคุณคา ๙๑. ขอใดเปนเจตนาของผูแตงคําประพันธตอไปนี้ อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก ๑. ๒. ๓. ๔. ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย สอนใหรูจักเลือกใชอาวุธและสติปญญาใหถูกเวลา สอนเรื่องการใชสติปญญาและความรูใหถูกจังหวะ  แนะนําวิธีการใชอาวุธใหเกิดผลดีตามความปรารถนา แนะนําวิธีการเก็บอาวุธเพื่อใหคมกริบเหมือนมีสติปญญาอยูเสมอ
 • 210. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ ๙๒ - ๙๓ ๑. อันผัวพี่ดีเหลือเปนเนื้อหนอ รูปรางนอยจอยอรอยใจ ๒. เออคะกระนั้นและจริงอยู ที่ไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ ๓. ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบื้องหนา ดีแตจะมาพานรานทาง ๔. จึงออกมาวากับลูกสาว เสียยศเสียศักดิ์ไมรักตัว ๙๒. ขอใดไมมีนาเสียงประชด ้ํ ๑. ขอ ๑ ๒. ขอ ๒ ๓. ขอ ๓ ๔. ขอ ๔ ๙๓. ขอใดไมไดกลาวถึงบุคคลที่ ๓ ๑. ขอ ๑ ๒. ขอ ๒ ๓. ขอ ๓ ๔. ขอ ๔ หนา ๔๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เห็นตอจะบุญหนักศักดิ์ใหญ จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง ไมอดสูใจบางหรืออยางไร ชางทําความงามฉาวอีคนชั่ว เลือกผัวไดเงาะเห็นเหมาะใจ
 • 211. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๙๔. ขอใดมีถอยคําแสดงอารมณของตัวละคร ๑. ครั้นอานสารเสร็จสิ้นพระทรงฤทธิ์ ๒. บุษบาจะงามสักเพียงไร ๓. เชิญเสด็จคลาไคลไปกอน ๔. แมนงามเหมือนจินตะหราวาตี หนา ๔๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ถอนฤทัยแลวคิดสงสัย จึงตองใจระตูทุกบุรี แลวจึงคอยผันผอนมากรุงศรี ถึงจะเสียชีวีก็ควรนัก ๙๕. ขอใดตีความไดตรงกับขอความตอไปนี้ ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู สมบัติมากลากไมไหวใครจะปราม ๑. ๒. ๓. ๔. รวยเลิศหรูอยูเรือนทองสองลานสาม สุดทายหามแตรางเนาเทานั้นเอง บางคนโชคดีไดลาภยศและเงินทองโดยไมมีใครขวางได คนเราไมควรโลภมากเอาแตตักตวงความร่ํารวย ในที่สุดก็แบกไมไหว สมบัติทั้งหลายไมใชสิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยูเสมอ คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพยสินติดตัวไปไมได
 • 212. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ๙๖. ขอใดไมไดกลาวถึงในคําประพันธตอไปนี้ ชนใดมีชาติเชื้อ เลวทราม เพียรอุตสาหพยายาม หมั่นหมั้น อยูบดอยูฝนความ รูแก เกินแฮ กลับยศใหญยิ่งชั้น เชนเชื้อผูดี ๑. ๒. ๓. ๔. คนเราควรตั้งอยูในความขยันหมั่นเพียร การแสวงหาความรูเปนประจํานําไปสูความสําเร็จ คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเปนคนนิสัยดีได คนที่มีกําเนิดต่ําอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพใหสูงขึ้นได ๙๗. คําประพันธในขอใดกลาวถึงสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมไทย ๑. ยาตรยาตรบาทหอนกระชั้น ชวงเทาเทาเสมอ ๒. แกวกองทองสลับลวน รวงรุงเรืองแสง ๓. แหอยูสองขางเขา คูคลอยเคียงไคล ๔. บังแทรกสองคูสลาย สลับริ้วฉัตรเรียง หนา ๔๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
 • 213. รหัสวิชา ๐๑ ภาษาไทย วันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ หนา ๔๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๙๘. คําประพันธในขอใดไมแสดงความเชื่อของคนไทย ๑. ชาตินี้มึงมีแตสองหัตถ จงไปอุบัติเอาชาติใหม ๒. ถาวาสนาเราเคยบํารุงรัก ก็จะเปนภักษผลสืบไป ๓. กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ ทูลพลางโศกีรําพัน ๔. จะไดรองเบื้องบาทา ไปกวาจะสิ้นชีวี ๙๙. ขอใดมีชื่อดอกไมมากทีสุด ่ ๑. ชมสรอยฟาสารภียี่สุนเทศ ๒. พิกุลบุนนาคนมสวรรค ๓. กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย ๔. เกดแกวจําปามหาหงส ๑๐๐. ขอใดไมไดกลาวถึง “ชาง” ๑. งามเรงงามโททาว ๒. สารทรงราชรามัญ ๓. ไพเราะราชสุภา ๔. ตรึกอกพกตกขว้ํา ทานสูศึกสาร ลงลาง แลนา ษิตสื่อ สารนา อยูเบื้องบนสาร