Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пхангамж

1,038 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

пхангамж

  1. 1. Компьютерийн програм хангамж 8 -р анги
  2. 2. Тодорхойлолт <ul><li>Төрөл бүрийн зорилгыг шийдвэрлэж, өгсөн үйлдлийг гүйцэтгэж чадах компьютерийн програмуудыг нийтэд нь програм ханганмж гэнэ. </li></ul><ul><li>Програм хангамж нь компьютерийн ажлыг удирддаг програмын цогц юм. Компьютерээр хийдэг бүхнийг програм хангнамжгүй бол биелүүлж чадахгүй. </li></ul>
  3. 3. Програм хангамжийн үүрэг: 1. Компьютерийн нөөцүүд (диск, принтер г.м)-ийг удирдана. 2. Энэ нөөцүүдийг ашиглахад шаардлагатай бүх хэрэгслээр хэрэглэгчийг хангана. 3. Хэрэглэгч ба хадгалагдаж байгаа мэдээллийн хооронд зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
  4. 4. Програм хангамж Системийн програм хангамж Хэрэглээний програм хангамж Компьютерийн програм хангамжийн орчинг бүрдүүлж өгөхөөс гадна файлтай ажиллах, програм ба өгөгдлийг хамгаалах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэдэг. Хэрэглэгчээс тавьсан даалгаврыг биелүүлдэг.
  5. 5. Үйлдлийн систем (windows, linux) Програмчлалын систем Файл удирдлагын систем Вирусны эсрэг програм Архивын програм (winzip,winrar) Системийн програм хангамж
  6. 6. Нийтийн хэрэглээний програмууд Тоглоом (стратегийн, логик, сэтгэхүй) Сургалтын програм (цахим сурах бичиг,сургах цахим хэрэглэгдэхүүн) Толь, лавлах,санхүүгийн, орчуулгын програм Хэрэглээний програм хангамж
  7. 7. Хоёр төрлийн програм хангамж хоорондоо харилцан холбоотой бөгөөд дараах бүдүүвч зурган дээрх шиг дүрсэлж болно. Зургаас муж болгон нөгөөтэйгээ нягт хамтран ажиллаж байгааг харж болно. Системийн ПХ нь компьютерийг техник төхөөрөмж рүү хандалтыг ханган өгч, удирддаг. Харин хэрэглээний ПХ нь системийн ПХ-аар дамжин техник төхөөрөмжтэй харилцан ажиллана.Үндсэндээ эцсийн хэрэглэгч нь хэрэглээний програм хангамжтай ажилладаг.
  8. 8. Хэрэглээний програм хангамж + Програмчлалын хэл (Ассемблер, FORTRAN, COBOL,BASIC, PASCAL) + Хэрэглээний багц програм Системийн програм хангамж + Үйлдлийн систем - компьютерийн нөөцийн хувиарлалт - Нөөцийн ашиглалт төлөвлөлт - Компьютерийн ажиллагааг хянах + Үйлчилгээний програм - Компьютер ба туслах төхөөрөмжүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх + Хэлний хөрвүүлэгч - Интерпретатор - Компилятор Хэрэглэгч Хэрэглээний ПХ Системийн ПХ Техник хангамж Програм хангамж ба Техник хангамжийн харилцан хамаарал

×