Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

загвар гэж юу вэ

12,490 views

Published on

загвар гэж юу вэ

  1. 1. Загвар ба загварчлал гэж юу вэ? 8-р анги
  2. 2. Загвар нь судлагдаж байгаа обьект,үзэгдэл, процессын чухал онцлогийгтусгасан тэднийг орлуулан авч үздэгшинэ обьект юм.Өөр өөр шинжлэх ухаанд нэг ижилобьектыг өөр өөр өнцөгөөс судалж янзбүрийн загвар бүтээдэг.Жишээ нь:Бодит обьектийн хэмжээг багасгасан дуураймалзагвар:Глобус (дэлхийн бөмбөрцөгийн загвар)Хилэнгээр хийсэн Чихмэл (амьд баавгайн загвар )Хүүхэлдэй (амьд хүний загвар )Тоглоомын машин (бодит машинны загвар)
  3. 3. Загварчлал гэж юу вэ?Загварчлал нь загвар бүтээж ашиглах үйлявц юм. Шинэ загвар бүтээх аргуудын нэгнь зохион бүтээх үйл ажиллагаа юм.Жишээ нь: ямар нэгэн бодисыг шатаах туршилтыначаар хүчилтөрөгчийг нээх боломжтой болсон.Загвар үүсгэх шалтгаан нь:Хүний амьдрал эрүүл мэндийг хамгаалахМатериаллаг хэрэгсэлүүдийн зардлыг багасгахСудалж байгаа обьектынхоо мөн чанарыг ойлгохОбьектыг удирдаж сурахын тулдҮр дагаварыг уридчилан таамаглахАмрах зорилгоорХэрэглээний асуудлыг шийдэхийн тулд
  4. 4. Загварын чанар :Загварын чанарууд нь ижилтөстэй, бүрэн гүйцэд,тодорхой байх гэх мэт байдаг. Ижил төстэй байх чанар ньзагварчилж байгаа эх обьект,загвар обьекттой хэр төстэйбайгаагийн хэмжүүр юм.
  5. 5. Загварын ангилал1. Дүрслэх аргаар ангилсан загварын төрөл Бодит Мэдээллийн хийсвэр Компьютерийн Баримт бичсэн Загварчилж байгаа Загварчлагдаж байгаа Загварчилж обьектийн обьектийн хүний ой байгаа обьектийн компьютерийн санах ой ухаан дахь санааны дахь тодорхойлолт цаас, картон дүр юм. Жнь: дотны юмуу дүрслэл. Жнь. эсвэл өөр ямар Компьютерийн тоглоом, хүний чинь ой ухаан нэг хавтгай тээгч компьютерээр зурсан дахь төрх дээр бичсэн зураг дүрслэл юм. Жнь: уран зураг
  6. 6. Загвар овор хэмжээтэй биет обьектбол түүнийг бодит загвар гэнэ.Жнь: Глобус, хүний араг яс хүүхдийнтоглоомКомпьютер бол мэдээлэлтэй ажиллаххүний загвар юм.Хэрэв энэ загвар нь загварчлагдажбайгаа обьектийг дүрс зураг болонтэмдэгээр тодорхойлж байвалмэдээллийн загвар гэнэ.Жнь: Фото зураг, компьютерийнтоглоом юм.
  7. 7. Хугацаанаас хамаарсан загварын төрөл Динамик Статик Хэрэв загварчлагдаж байгаа обьектын чанаруудыг хувирал загварт тусгагддаг байвал тийм загварыг динамик , эсрэг тохиолдолд статик гэнэ. Жнь: Хөдөлгөөнтэй тоглоом, цаг,цаг тооны бичиг нь динамикын загвар юм. Глобус, зөөлөн тоглоом зэрэг нь статикийн жишээ
  8. 8. Мэдээллийн салбараар ангилсан загварын төрөл Тодорхой мэдлэгийн салбартай Энгийн холбогдсон Математик Хэрэв загвар нь Загвар ньмэдлэгийн ямар ч мэдлэгийн ямар салбарт нэгэн салбарт хамаарахгүй бол Биологи хамаарагддаг бол түүнийг энгийн тухайн салбараар загвар гэнэ. нл нэрлэнэ. Жнь: хүүхдийн Хими тоглоом Жнь: Томьёо, тэгшитгэл, хугацаа, зам, хүчил төрөгч, Өөр бусад атомын загвар

×