Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

загвар гэж юу вэ

4,217 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

загвар гэж юу вэ

  1. 1. Загвар ба загварчлал гэж юу вэ? 8-р анги
  2. 2. Загвар нь судлагдаж байгаа обьект, үзэгдэл, процессын чухал онцлогийг тусгасан тэднийг орлуулан авч үздэг шинэ обьект юм. Өөр өөр шинжлэх ухаанд нэг ижил обьектыг өөр өөр өнцөгөөс судалж янз бүрийн загвар бүтээдэг. Жишээ нь: Бодит обьектийн хэмжээг багасгасан дуураймал загвар: Глобус (дэлхийн бөмбөрцөгийн загвар) Хилэнгээр хийсэн Чихмэл (амьд баавгайн загвар ) Хүүхэлдэй (амьд хүний загвар ) Тоглоомын машин (бодит машинны загвар)
  3. 3. Загварчлал гэж юу вэ? Загварчлал нь загвар бүтээж ашиглах үйл явц юм. Шинэ загвар бүтээх аргуудын нэг нь зохион бүтээх үйл ажиллагаа юм. Жишээ нь: ямар нэгэн бодисыг шатаах туршилтын ачаар хүчилтөрөгчийг нээх боломжтой болсон. Загвар үүсгэх шалтгаан нь: Хүний амьдрал эрүүл мэндийг хамгаалах Материаллаг хэрэгсэлүүдийн зардлыг багасгах Судалж байгаа обьектынхоо мөн чанарыг ойлгох Обьектыг удирдаж сурахын тулд Үр дагаварыг уридчилан таамаглах Амрах зорилгоор Хэрэглээний асуудлыг шийдэхийн тулд
  4. 4. Загварын чанар : Загварын чанарууд нь ижил төстэй, бүрэн гүйцэд, тодорхой байх гэх мэт байдаг. Ижил төстэй байх чанар нь загварчилж байгаа эх обьект, загвар обьекттой хэр төстэй байгаагийн хэмжүүр юм .
  5. 5. Загварын ангилал <ul><li>Дүрслэх аргаар ангилсан загварын төрөл </li></ul>Бодит Мэдээллийн хийсвэр Баримт бичсэн Компьютерийн Загварчлагдаж байгаа обьектийн хүний ой ухаан дахь санааны дүр юм. Жнь: дотны хүний чинь ой ухаан дахь төрх Загварчилж байгаа обьектийн цаас, картон эсвэл өөр ямар нэг хавтгай тээгч дээр бичсэн дүрслэл юм. Жнь: уран зураг Загварчилж байгаа обьектийн компьютерийн санах ой дахь тодорхойлолт юмуу дүрслэл. Жнь. Компьютерийн тоглоом, компьютерээр зурсан зураг
  6. 6. Загвар овор хэмжээтэй биет обьект бол түүнийг бодит загвар гэнэ. Жнь: Глобус, хүний араг яс хүүхдийн тоглоом Компьютер бол мэдээлэлтэй ажиллах хүний загвар юм. Хэрэв энэ загвар нь загварчлагдаж байгаа обьектийг дүрс зураг болон тэмдэгээр тодорхойлж байвал мэдээллийн загвар гэнэ. Жнь: Фото зураг, компьютерийн тоглоом юм.
  7. 7. Хугацаанаас хамаарсан загварын төрөл Динамик Статик Хэрэв загварчлагдаж байгаа обьектын чанаруудыг хувирал загварт тусгагддаг байвал тийм загварыг динамик , эсрэг тохиолдолд статик гэнэ. Жнь: Хөдөлгөөнтэй тоглоом, цаг,цаг тооны бичиг нь динамикын загвар юм. Глобус, зөөлөн тоглоом зэрэг нь статикийн жишээ
  8. 8. Мэдээллийн салбараар ангилсан загварын төрөл Энгийн Тодорхой мэдлэгийн салбартай холбогдсон Математик Биологи Хими Өөр бусад Хэрэв загвар нь мэдлэгийн ямар ч салбарт хамаарахгүй бол түүнийг энгийн загвар гэнэ . Жнь: хүүхдийн тоглоом Загвар нь мэдлэгийн ямар нэгэн салбарт хамаарагддаг бол тухайн салбараар нл нэрлэнэ. Жнь: Томьёо, тэгшитгэл, хугацаа, зам, хүчил төрөгч, атомын загвар

×