Raport badawczy polish(1)

653 views

Published on

Prezentacja oparta na wynikach badań prowadzonych wśród miast targowych.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport badawczy polish(1)

 1. 1. Wpływ targów narozwój miasta Dr Grzegorz Leszczyński Dr Marek Zieliński Dr Piotr Zmyślony
 2. 2. Czy wiesz, Ŝe wśród miast-członków EDF*: Tereny targowe (1) – 52 miast Tereny targowe (2) – 12 miast Teren targowe (>3) – 14 miast...a wpływ targów na rozwój miast jest nadal rozpoznany w małym stopniu...* tereny, na których odbywają się targi międzynarodowe identyfikowane przez AUMA
 3. 3. Cel badań – odpowiedź na pytania:1. Jaka jest rola targów w strategii rozwoju miasta?2. Jakie są tendencje w zakresie lokalizacji targów?3. Jaka jest rola konferencji w strategii rozwoju miasta?4. Jaka jest zaleŜność rozwoju targów i konferencji?
 4. 4. Opis badaniaCele badania Identyfikacja roli targów w miastach członkowskich EDF Określenie związków między rozwojem targów i konferencji w miastach zrzeszonych w EDFPrzedmiot badania Opinie władz miasta Dane dotyczące targów i konferencji w miastachCzas trwania Kwiecień – czerwiec 2008
 5. 5. Opis badaniaPróba 93 miasta, członkowie EDF Osoby kierujące komórkami odpowiedzialnymi za rozwój miasta Baza danych pozyskana z EurocitiesMetoda Formularz elektroniczny wysłany e-mailem do osób odpowiedzialnych za kontakty w ramach sieci Eurocities Monity telefoniczne
 6. 6. Miasta ujęte w wynikach badania 1. Amsterdam 9. Düsseldorf 17. Lublin 2. Barcelona 10. Eindhoven 18. Madryt 3. Berlin 11. Florencja 19. Monachium 4. Brno 12. Gdańsk 20. Odessa 5. Bruksela 13. Gijon 21. Płowdiw 6. Budapeszt 14. Haga 22. Poznań 7. Chemnitz 15. Lille 23. Tampere 8. Dortmund 16. Lipsk 24. Utrecht 25. WiedeńMiasta, nie ujęte w wynikach: Preston, Newcastle-Gateshead
 7. 7. Charakterystyka badanych miastZróŜnicowana liczba mieszkańców najmniejsze Tampere (204 000 mieszkańców) największe Berlin i Madryt (ponad 3 miliony mieszkańców) liczba ludności połowy badanych miast nie przekraczała 565 000 osób średnia liczby ludności dla badanych miast wyniosła 906 652Wśród miast (13 państw) znalazły się stolice 6 europejskich państw: Austria, Belgia, Hiszpania, Holandia, Niemcy i WęgryWysoka ocena atrakcyjności turystycznej w 15 badanych miastach, przeciętna w 6, niska w 2 miastach
 8. 8. Charakterystyka badanych miastLiczba centrów targowych w miastach Jedno centrum – 17 miast Dwa lub więcej centra – 8 miastLokalizacja terenów targowych W centrum miasta – 17 miast Peryferia miasta – 12 miast Poza granicami miasta – 3 miasta
 9. 9. Charakterystyka badanych miastPowiązania własnościowe miast z infrastrukturątargową Udział większościowy – 6 miast 50% - 2 miasta Udziały mniejszościowe - 8 miast Brak - 6 miastPowierzchnia wystawiennicza w granicach miasta - 143000 m2 (średnia), ponad połowa tej powierzchni była kryta.
 10. 10. Charakterystyka badanych miastLiczba targów w 2007 roku (średnia) Targi o znaczeniu światowym – 7 Targi o znaczeniu europejskim - 22 Wszystkie targi międzynarodowe – 47Liczba wystawców w 2007 roku Średnia – ponad 11 000 40% z zagranicy
 11. 11. Charakterystyka badanych miastSale konferencyjne w miastach Średnia liczba miejsc konferencyjnych – 8 640 Średnia wielkość największej sali konferencyjnej w mieście – 4 726 miejsc W 7 miastach największa sala konferencyjna znajdowała się na terenach targowych
 12. 12. Jaka jest rola targów w strategiirozwoju miasta?
 13. 13. Znaczenie funkcji targowej w strategiach rozwoju miast Liczba miast Rozwój targów jako czynnik rozwoju miast Imprezy targowe jako wyróŜnik miasta w stosunku do innych funkcjiOkreślenie znaczenia w skali od 1 – nieistotne, do 5 – bardzo duŜe
 14. 14. Rola targów w promocji miasta Liczba miast Wykorzystanie targów w promocji miasta Wykorzystanie terenów i infrastruktury targowej w promocji miastaOkreślenie znaczenia w skali od 1 – nieistotne, do 5 – bardzo duŜe
 15. 15. Znaczenie źródeł rozwoju targów Liczba miast Atrakcyjność walorów turystycznych miasta Rozwój infrastruktury miejskiej Rozwój infrastruktury targowejOcena wpływu czynników w skali od 1 - wcale nie wpływa, do 5 - wpływa w pełni
 16. 16. Zakres stymulowania rozwoju targów przez władze miast Liczba miast ZaleŜności finansowe/majątkowe Podejmowanie inicjatyw rozwojowych Działalność promocyjna Rozwój infrastruktury Działalność reprezentacyjnaOrganizacja usług towarzyszących
 17. 17. Stymulowanie rozwoju targów przezwładze miast Pośredni Bezpośredni e e
 18. 18. Bezpośrednie stymulowanie rozwojutargów przez władze miast udzielanie wsparcia finansowego oraz posiadanie przez miasta udziałów w spółkach prowadzących działalność targową współorganizowanie targów lub konferencji na terenach targowych współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi działalność promocyjna
 19. 19. Pośrednie stymulowanie rozwojutargów przez władze miast rozwój infrastruktury słuŜącej działalności targowej lub miejskiej, np. inwestycje w majątek trwały miasta w postaci budynków i transportu publicznego działalność reprezentacyjna, np.: organizowanie otwartych sesji z politykami, partnerstwo z innymi miastami i przedsiębiorcami, obejmowanie patronatu nad waŜnymi wydarzeniami podczas imprez targowych integracja działalności turystycznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz rozrywkowej z funkcją targową działania mające na celu zwiększenie jakości Ŝycia w mieście oraz rozwój przyjaznej administracji adaptacja historycznych obiektów na czas trwania imprez targowych
 20. 20. Jakie są tendencje w zakresielokalizacji targów?
 21. 21. Lokalizacja targów Władze większości miast nie dąŜą do przenoszenia targów poza granice miast Dotychczasowa lokalizacja dostarcza wystarczająco wysokich korzyści, a infrastruktura targowa jest silnie zakorzeniona w świadomości odbiorców oraz dostosowana do ich potrzeb 3 miasta deklarują średnią lub wysoką determinację władz w tym zakresie Przesłanki planowanej zmiany: zapisy strategii rozwoju przestrzennego miasta decyzje strategiczne operatora targowego/właściciela terenów targowych potrzeba redukcję zanieczyszczenia środowiska tworzenie wizerunku targów jako nowoczesnego centrum kongresowego
 22. 22. Lokalizacja targów w centrum miasta ZALETY Biznes lokalny i turystyka (13 wskazań): Bogata oferta hotelowa, restauracyjna i rozrywkowa Targi jako atrakcja turystyczna Lokalizacja i transport (11 wskazań): Centralne połoŜenie Małe odległości do dworców kolejowych Bliskość hoteli Zorganizowany transport publiczny Efektywne rozwiązania logistyczne Kreowanie toŜsamości miasta (7 wskazań): Wizerunek miasta jako miejsca tętniącego Ŝyciem Powiązanie miasta z tematyką konferencji/ targów Przywiązanie mieszkańców do targów
 23. 23. Lokalizacja targów w centrum miasta WADY PrzeciąŜenie ruchu ulicznego (12 wskazań): Korki uliczne Tłok Zanieczyszczenie powietrza Brak moŜliwości rozbudowy (8 wskazań): Brak przestrzeni do budowy nowych obiektów Ograniczenia prawne wynikające z lokalizacji Pozostałe (3 wskazania): Izolacja strefy targowej od przestrzeni miejskiej Brak moŜliwości zmiany funkcji społeczno-gospodarczej terenów targowych Efekt „przepełnionego miasta” Niski poziom bezpieczeństwa
 24. 24. Lokalizacja targów poza centrum miasta ZALETYTransport i infrastruktura(12 wskazań): Bezpośredni dostęp do infrastruktury komunikacyjnej – autostrady, sąsiedztwo zlotniskiem Dobrze rozwinięty transport publiczny – bezpośrednie połączenie metrem, transportkolejowy przestrzeń (8 wskazań):Dostępna MoŜliwości inwestycyjneBrak obciąŜeń istniejących w miastach(3 wskazania): Zmniejszenia ruchu ulicznegoPozostałe (3 wskazania): Rewitalizacja obszaru Korzystne warunki inwestycyjne Bezpieczeństwo
 25. 25. Lokalizacja targów poza centrummiasta WADY Transport (8 wskazań): Słabszy dostęp do usług hotelarskich i restauracyjnych Utrata wpływów finansowych przez miasto Zanieczyszczenie powietrza Brak moŜliwości rozbudowy (3 wskazania): Utrata wizerunku miasta targowego
 26. 26. Przeniesienie targów poza miasto ograniczy rozwój infrastruktury dla turystyki biznesowej w mieście Liczba miastStopień, w jakim władze miasta zgadzają się z daną opinią w skali od 1 – wcale, do 5 - w pełni
 27. 27. Jaka jest rola konferencji w strategiirozwoju miasta?
 28. 28. Znaczenie funkcji konferencyjnej w strategiach rozwoju miast Liczba miastOkreślenie znaczenia w skali od 1 - nieistotne, do 5 - całkowite
 29. 29. Znaczenie czynników rozwoju konferencji Liczba miast Atrakcyjność walorów turystycznych miasta Infrastruktura konferencyjna w mieściePodejście władz miasta w skali od 1 – nie wpływa, do 5 - wpływa w pełni
 30. 30. Zakres stymulowania rozwojukonferencji przez władze miast Liczba miast Podejmowanie inicjatyw rozwojowych Działalność promocyjna ZaleŜności finansowe/majątkoweOrganizacja usług towarzyszących Rozwój infrastruktury Działalność reprezentacyjna
 31. 31. Jaka jest zaleŜność rozwoju targówi konferencji?
 32. 32. Relacja funkcji targowej ikonferencyjnej Liczba miastInfrastrukturę targowąnaleŜy rozwijać poprzezrozwijanie infrastrukturykonferencyjnejw obiektach targowychFunkcję konferencyjnąmiasta naleŜy rozwijać woparciu o targiodbywające w mieścieFunkcję targową miastanaleŜy rozwijać w oparciuo konferencjeodbywające się w Stopień, w jakim władze miasta zgadzają sięmieście z daną opinią w skali od 1 – wcale, do 5 - w pełni
 33. 33. Centra/obiekty targowe poza granicamimiast sprzyjają rozwojowi konferencji wmieście Liczba miast Stopień, w jakim władze miasta zgadzają się z daną opinią w skali od 1 – wcale, do 5 - w pełni
 34. 34. Kierunki rozwoju infrastruktury targowej w miastach Liczba miast Tworzenie obiektów biurowych Tworzenie obiektów wystawienniczychZwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów targowych Tworzenie obiektów hotelowych Tworzenie obiektów gastronomicznych Tworzenie obiektów rekreacyjno-rozrywkowych Tworzenie obiektów konferencyjnych Tworzenie obiektów handlowychUłatwianie poruszania się po terenach targowych Zmiana terenów targowych w tereny otwarte Inne formy
 35. 35. Tendencje rozwoju targówW ramach centrów/ obiektów Liczba miasttargowych moŜliwy jestw przyszłości rozwójobiektów ogólnodostępnychdla mieszkańców i turystówZnaczenie obiektówkonferencyjnych w ramachcentrów/obiektów naterenach targowych wstosunku do innych obiektówkonferencyjnych będzie rosłoRozwój imprez targowychbędzie zaleŜeć od rozwojukonferencji organizowanychw trakcie targów Stopień, w jakim władze miasta zgadzają się z daną opinią w skali od 1 – wcale, do 5 - w pełni
 36. 36. Wnioski1. Rozwój targów jest traktowany jako istotny czynnik rozwoju miast, ale to rozwój konferencji jest traktowany jako czynnik w większym stopniu wpływający na rozwój badanych miast niŜ rozwój targów2. Władze miast uwaŜają, Ŝe rozwój funkcji targowej i konferencyjnej jest i będzie współzaleŜny3. Według władz miast coraz bardziej uwidaczniać się będzie zaleŜność targów od konferencji niŜ zaleŜność konferencji od targów4. MoŜna zaobserwować tendencję do pozostawiania targów w miastach miast, co moŜe być wytłumaczone niemoŜnością pełnego zidentyfikowania i zmierzenia korzyści i strat wynikających z ewentualnej relokalizacji
 37. 37. Źródła informacji dokumenty i dane będące w posiadaniu władz miasta - 19 miast dane dostarczone przez operatorów targowych - 15 miast dane właścicieli terenów targowych - 14 miast analizy wpływu targów na rozwój miasta - 5 miast badania zlecone przez urząd miasta - 3 miasta
 38. 38. Targi i konferencje za 10 lat1. Tereny targowe - arena biznesowa (zamknięta) czy eventowa (otwarta)?2. W jaki sposób targi i konferencje tworzą wizerunek miast- członków EDF?3. Czy moŜna mówić o europejskim modelu współ rozwoju funkcji targowej i konferencyjnej w miastach?

×