Decentralisatie AWBZ begeleiding IJmond: Van Zorg naar Participatie

1,238 views

Published on

De vier IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen besloten vorig jaar samen te werken bij de invoering van de functie AWBZ begeleiding naar de Wmo. Via het regionale project ‘Van Zorg naar Participatie’, dat door de Provincie Noord-Holland wordt gesubsidieerd willen ze een soepele overgang bereiken en met name inzetten op de maatschappelijke participatie van burgers die vanaf 2013 AWBZ begeleiding nodig hebben.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
336
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Decentralisatie AWBZ begeleiding IJmond: Van Zorg naar Participatie

 1. 1. Decentralisatie AWBZ Begeleiding naarde Wmo Auteur: Claudia de Jong, regionaal projectleider IJmondgemeenten Datum: 26 april 2012 Betreft: informatiebijeenkomst voor maatschappelijke organisaties Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
 2. 2. Inhoud• start• conclusies• kansen en uitdagingen• kadernota ‘Van Zorg naar Participatie’ 2012• stappen
 3. 3. StartGezamenlijke Subsidieaanvraag bij Provincie Noord-Holland:‘Van Zorg naar Participatie’ door IJmond-gemeentenInventarisatie vanaf oktober 2011: enquête, werkbezoeken, data-analyse, gesprekken, werkconferentiesVele verschillende contacten, onder andere: CIZ, Bureau Jeugdzorg, zorgaanbieders, zorgkantoor, PGB-houders, vrijwilligers, cliëntondersteuning, welzijnsinstellingen
 4. 4. 1.546 cliënten IJmond naar leeftijdscategorie(peiljaar 2010) 349 337 23% 22% 0-17 (geen BJZ) 18-64 >65 860 55%
 5. 5. Cliënten IJmond naar grondslag 37 2% 226 15% 92 513 6% 33% somatiek psychogeriatrie psychiatrie lichamelijk verstandelijk zintuiglijk 564 114 37% 7%
 6. 6. Specificatie Begeleiding cliënten IJmond1.200 1.068 1.0711.000 793 800 Begeleiding Individueel Begeleiding Groep 575 Vervoer dagbesteding 600 Kortdurend Verblijf 475 Persoonsgebonden Budget Zorg in Natura 400 180 200 0 1
 7. 7. Geldigheidsduur huidige indicaties cliënten IJmond Geldigheidsduur huidige indicaties cliënten IJmond 420 450 400 350 295 Beverwijk 300 275 Heemskerk 250 Uitgeest 97 200 Velsen 60 150 Velsen 100 8 41 Uitgeest 64 50 Heemskerk 0 Beverwijk indicatie 2010 afloop 2013
 8. 8. Cliënten IJmond per gemeente1.546 cliënten geïndiceerd door het CIZ voor extramurale begeleiding: 700 623 600 500 417 414 Beverwijk 400 Heemskerk Uitgeest 300 Velsen 200 92 100 0 Aantal cliënten per gemeente
 9. 9. Cliënten IJmond per gemeente149 cliënten geïndiceerd door Bureau Jeugdzorg: 70 63 60 50 39 Beverwijk 40 36 Heemskerk Uitgeest 30 Velsen 20 12 10 0 Aantal cliënten per gemeente
 10. 10. Financiën• huidig landelijk budget voor AWBZ-begeleiding: circa 3 miljard• 5% efficiencykorting• 2012 en 2013: eenmalig € 130 miljoen waarvan € 80 miljoen naar gemeenten• verdeelmodel gemeenten nog niet bekend (meicirculaire 2012)
 11. 11. Conclusies (1)• meer dan 50 zorgaanbieders• PGB-aanbieders niet geregistreerd• grote diversiteit binnen de zorgaanbieders• 2 ketens : dementie en GGZ• vaak ook andere AWBZ zorg naast begeleiding• zorgaanbieders veelal georganiseerd naar grondslag
 12. 12. Conclusies (2)• nieuwe voorzieningen moeten ontstaan door samenwerking• grote uitdaging, ook vanwege haken aan andere transities• doelgroep groeit, budget krimpt• informele zorg (mantelzorg, vrijwilligers) is belangrijk
 13. 13. Kansen• verbinding met andere transities• zet in op preventie / signalering• gebruik accommodaties slim• focus op resultaten
 14. 14. Uitdagingen• verliezen van integraal zorgaanbod (knip in wetten = knip in ketenzorg)• stapeling bezuinigingsmaatregelen• krimpend budget en groeiende doelgroep• cliënten met zware beperkingen hebben intensieve professionele zorg nodig  wijkgerichte oplossingen zijn niet altijd mogelijk
 15. 15. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Visie• Begeleiding = ondersteuning bij participatie• bij problemen breed kijken samen met burger• eigen mogelijkheden en oplossingen binnen netwerk eerst (gemeenten stimuleren zelfredzaamheid en sociale banden)• dan kijken naar mogelijkheden algemene, algemeen gebruikelijke en collectieve voorzieningen• als dat niet lukt, dan individuele voorziening• zo mogelijk tijdelijk, dichtbij en gericht op teruggeven regie - als langdurig noodzakelijk dan ‘goedkoopst compenserend’• IJmondgemeenten regierol en bewaken kwaliteit, maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd tot samenwerking/maatwerk
 16. 16. Denkrichting vanuit de Kanteling
 17. 17. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Missie“De IJmondgemeenten compenseren inwoners, indien nodig, omervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk zelfstandig en zo dichtmogelijk bij huis sociale verbanden aan kunnen gaan.Hiermee zorgen de IJmondgemeenten ervoor dat de dezelfredzaamheid van inwoners ondersteund wordt, dat inwonerszelfstandig kunnen wonen en dat er structuur is of wordtaangebracht in de dag.Kortom de IJmondgemeenten zorgen dat inwoners kunnenparticiperen in de samenleving.”
 18. 18. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Uitgangspunten (1)• de burger als vertrekpunt• kijken naar wat mensen wél kunnen• Begeleiding richten op maatschappelijke participatie• Begeleiding door het sociale steunsysteem waar het kan – Begeleiding door professionals waar het moet• het eigen netwerk wordt versterkt en ondersteund waar nodig• laagdrempelige algemene wijkvoorzieningen waar dat kan; individuele geïndiceerde voorzieningen waar dat moet
 19. 19. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Uitgangspunten (2)• meer vertrouwen, minder controle• ontzorgen wordt beloond• goedkoopst compenserende oplossing• preventie draagt bij aan de houdbaarheid van het systeem
 20. 20. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Doelen• meer ondersteuning vanuit sociaal steunsysteem• oplossing vaker in lokale wijkvoorzieningen• kwalitatief goed aanbod• efficiënte inzet van financiële middelen
 21. 21. Kadernota 2012 ‘van zorg naar participatie’Keuzes• regionale samenwerking• samenhang overige ontwikkelingen• uitzondering kwetsbaarste groepen• primaat bij zorg in natura• oplossingen dichtbij waar mogelijk• 2-sporen beleid• budgettair neutraal
 22. 22. WetgevingstrajectBehandeling wetsvoorstel van 16 december 2011:Tweede Kamer voornemens wetsvoorstel op 19 april tebehandelen, daarna naar Eerste Kamer24 moties, waaronder:• handhaven keuzevrijheid zorg-in-natura of PGB• diverse vormen van begeleiding in AWBZ houden• info over AWBZ-zorg cliënten voor gemeentenStaatsecretaris houdt vast aan:• invoering op 1 januari 2013: alleen nieuwe aanmeldingen en verlengingsaanvragen• en op 1 januari 2014: alle mensen die dan een indicatie voor Begeleiding hebben
 23. 23. Stappen• Kadernota ‘Van Zorg naar Participatie’ in juni in Gemeenteraden• Implementatieplan en communicatieplan met onder andere: • inkoopafspraken en inkopen (inclusief vervoer) • kwaliteitsbeleid • organiseren toegang (indicatiestelling) • inrichten uitvoeringsorganisatie • uitvoeren communicatieplan • Wmo-verordening • beleidsregels • voorbereiden inkoop, toezicht, kwaliteit en verantwoording 2014
 24. 24. ??? VRAGEN ???

×