Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sotsiaalne tarkvara: ühisjärjehoidjad: del.icio.us

1,106 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sotsiaalne tarkvara: ühisjärjehoidjad: del.icio.us

  1. 1. Sotsiaalne tarkvara: Ühisjärjehoidjad Del.icio.us Veiko Hani
  2. 2. Personaaljärjehoidjad <ul><li>Kasutaja poolt enda tarbeks kogutud veebiviited </li></ul><ul><li>Enamasti kättesaadavad ühest arvutist </li></ul><ul><li>Grupeeritud kaustadesse </li></ul>
  3. 3. Ühisjärjehoidjad (i.k. social bookmarks) <ul><li>Ühisjärjehoidjad võimaldavad kasutajal salvestada , klassifitseerida , jagada , leida ja hinnata oma lemmiklinke privaatselt või avalikult mõnes spetsiaalselt selleks kohandatud veebikeskkonnas </li></ul>
  4. 4. Ühisjärjehoidjate liigid <ul><li>Veebiviited </li></ul><ul><li>Videod </li></ul><ul><li>Raamatud </li></ul><ul><li>Kaardiasukohad </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  5. 5. Del.icio.us õppetöös <ul><li>Kõigi õpetajate, kogu kooli, ainesektsioonide või (virtuaalsete) praktikakogukondade ühise lingikogu loomine: </li></ul><ul><ul><li>Õppematerjalid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esitlused </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Töölehed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tunnikavad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kasutusjuhendid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Õpiobjektid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videod </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pildid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Animatsioonid </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Del.icio.us – veebipõhine lingikogu <ul><li>http://del.icio.us </li></ul><ul><li>Veebipõhine lingikogu </li></ul><ul><li>Märksõnade (siltide, tag ’ide) lisamine </li></ul><ul><li>Kirjelduse lisamine oma veebiviitele </li></ul><ul><li>Populaarsed veebiviited </li></ul><ul><li>Populaarsed märksõnad </li></ul><ul><li>Otsing sisu ja märksõnade järgi </li></ul><ul><li>Märksõnade kombineerimine </li></ul><ul><li>Märksõnade grupeerimine </li></ul><ul><li>Oma võrgustiku loomine </li></ul><ul><li>Privaatsed lingid </li></ul><ul><li>RSS tugi </li></ul>
  7. 7. Tulemus <ul><li>Koos kulub hea lingikogu loomiseks vähem aega </li></ul><ul><li>Keegi on alati midagi huvitavat leidnud! </li></ul><ul><li>Võimaldab leida lemmikveebiviiteid lihtsa vaevaga nii koolis, kui ka kodus </li></ul><ul><li>Võimalus vaadata kolleegide veebiviiteid </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida just Sind huvitavaid teemasid </li></ul><ul><li>“ Ütle mulle, millised on Sinu veebiviited ja ma ütlen, kes Sa oled.” </li></ul>

×