Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DeVeDe

476 views

Published on

Creació de CD i DVD per a reproducció domèstica amb programari lliure

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DeVeDe

 1. 1. Crear Vídeo DVD i CD<br />Reproducció domèstica<br />Ubuntu-Linux i Windows<br />Vicent Part Julio<br />Curs CEFIRE Ontinyent. Novembre 2010<br />Vídeo digital: propostes metodològiques per a treballar a l’aula<br />
 2. 2. SELECCIONAR Tipus Disc<br /><ul><li>PRACTICAR
 3. 3. Vídeo DVD
 4. 4. Comprovar diferents opcions de qualitat i de suports</li></li></ul><li>AFEGIR Títols i Clips. Opcions<br /><ul><li>PRACTICAR
 5. 5. Afegir títols
 6. 6. Afegir i assignar clips de vídeo
 7. 7. Comprovar:
 8. 8. Mida disc
 9. 9. Format
 10. 10. Avançades</li></li></ul><li>TÍTOLS. Propietats<br /><ul><li>PRACTICAR
 11. 11. Redactar Nom del Títol
 12. 12. Escollir Acció en finalitzar el títol</li></li></ul><li>VÍDEO. Propietats<br /><ul><li>PRACTICAR
 13. 13. Afegir Clip de vídeo
 14. 14. Comprovar format
 15. 15. ALTRES
 16. 16. Informació
 17. 17. Pista àudio
 18. 18. Subtítols</li></li></ul><li>VÍDEO. AvançadesGenerals <br /><ul><li>PRACTICAR
 19. 19. Comprovar les TAXES de vídeo i àudio: si és major que la que apareix en la informació bàsica, augmentarà el pes, no la qualitat. En este cas, recomanable compartir els mateixos valors.
 20. 20. Decidir la divisió del clip en CAPÍTOLS: recomanable si és de llarga durada.</li></li></ul><li>VÍDEO. Avançades Format<br /><ul><li>PRACTICAR
 21. 21. Escollir MIDA.
 22. 22. Escollir ASPECTE.</li></li></ul><li>VÍDEO. Avançades Opcions<br /><ul><li>PRACTICAR
 23. 23. Escollir ROTACIÓ.
 24. 24. Escollir ESCALAT.</li></li></ul><li>VÍDEO. Avançades Qualitat<br /><ul><li>OPCIONS per al procés de codificació del vídeo.
 25. 25. En general, podem deixar les opcions que apareixen per defecte.</li></li></ul><li>VÍDEO. Avançades Àudio<br /><ul><li>PRACTICAR
 26. 26. Escollir si afegim o no RETARD.
 27. 27. Escollir crear CANALS d’àudio per a Home Cinema (5.1) o afirmar que el vídeo original ja té la tecnologia Dolby Digital AC3 (fins a 6 canals d’àudio).</li></li></ul><li>VÍDEO. Avançades Diverses<br /><ul><li>OPCIONS per al procés de codificació del vídeo.
 28. 28. MENCODER és un codificador de vídeo lliure dissenyant per a treballar en entorns Linux.
 29. 29. En general, podem deixar les opcions que apareixen per defecte.</li></li></ul><li>OPCIONS del Menú<br /><ul><li>PRACTICAR
 30. 30. EDICIÓ text del títol
 31. 31. FONS del menú
 32. 32. MÚSICA del menú
 33. 33. POSICIÓ del menú
 34. 34. OPCIONS inici reproducció
 35. 35. VISTA prèvia</li></li></ul><li>DESAR imatge ISO<br /><ul><li>DESAR una imatge ISO del disc per a ser gravada posteriorment en el suport adient.</li></li></ul><li>DESCARREGAR DeVeDe<br />http://www.rastersoft.com/programas/devede_es.html<br /><ul><li>UBUNTU-LINUX</li></ul>Des del Centre de Programari<br /><ul><li>WINDOWS</li></ul>Descarregant l’arxiu executable des de la web oficial o des d’altres webs repositoris de software<br />
 36. 36. ALTRES Opcions lliures<br />www.dvdflick.net<br /><ul><li>WINDOWS
 37. 37. Reconeix gran quantitat de formats
 38. 38. Crea menú
 39. 39. Permet afegir subtítols
 40. 40. Grava el disc</li></li></ul><li>ALTRES Opcions lliures<br />www.dvdstyler.org<br /><ul><li>LINUX - WINDOWS
 41. 41. Reconeix gran quantitat de formats
 42. 42. Crea menú
 43. 43. Crea presentació fotos
 44. 44. Permet afegir subtítols
 45. 45. Grava el disc</li></li></ul><li>ALTRES Opcions lliures<br />Instal·lar des del Centre de Programari<br /><ul><li>LINUX
 46. 46. Permet afegir vídeos i diapositives
 47. 47. Crea menú
 48. 48. Crea efectes de vídeo
 49. 49. Crea subtítols
 50. 50. Grava el disc</li></li></ul><li>Ara ja podem veure els projectes en un reproductor domèstic!<br />Vicent Part Julio<br />vicentpart@gmail.com<br />Twitter: @vicentpart<br />

×