Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Movie maker

365 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Movie maker

  1. 1. Com guardar un projecte al movie maker 1- Per guardar un projecte cal anar a arxiu guardar projecte com i escollir el títol amb el qual el guardarem.
  2. 2. Tancar un projectePer finalitzar un projecte cal anar a la part esquerra de la pantalla.Veurem una opció que és finalitzar pel·lícula i i guardar enl’equip.Extensions:Cal dir que el movie maker només accepta alguns tipus de formats. Entreels quals es troben els següents.Arxius de vídeoasf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm y .wmvArxius d’àudio o músicaaif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav y .wma
  3. 3. Arxius d’imatgebmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff y .wmfQualsevol extensió que no es trobi entre les esmentades no seràacceptada. I per tant no es podrà veure a la pantalla, sentir o reproduir.Possibles problemesUn dels problemes en els que ens podem trobar és que mentre el projecteno està finalitzat, si hi posem unes imatges que estan emmagatzemades aun pen-drive per exemple i després el traiem, les imatges no es veurandegut a que no hi són emmagatzemades a l’ordinador sinó al dispositiuextern.El que veurem serà aquestes creuetes, el mateix en el cas de música ovídeo.

×