Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El projecte de videodigital_2013

172 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El projecte de videodigital_2013

 1. 1. EL PROJECTE DE VIDEO DIGITAL:LA CREATIVITAT I LA TÈCNICAHerminio Manzano
 2. 2. La creativitat i la tècnicaEl projecte de video digitalLa tècnicaDispositius de gravacióEl format dels fitxers devideo.Els codecs de videoConversió de formatsde videoEdició i postproducciódel videoLa creativitatLa ideaEl desenvolupament dela ideaEl guióL’storyboard i l’accióEls personatgesEls escenarisLa planificacióLa filmació
 3. 3. LacreativitatLa ideaEl desenvolupament de la ideaEl guióL’storyboard i l’accióEls personatgesEls escenarisLa planificacióLa filmació
 4. 4. Dispositius de gravacióEl format dels fitxers devideo.Els codecs de videoConversió de formats devideoEdició i postproducció delvideoLa tècnica
 5. 5. Difusió del vídeo...
 6. 6. La tècnica: els dispositius de gravació Càmeres de vídeo: Models antics: captura de la imatge i l’audio analògica. Suportd’emmagatzematge en cinta magnètica SVHS (cal traspassar-les al’ordinador amb un dispositiu de digitalització). Models moderns, captura digital (amb códecs de digitalitzaciódiversos i formats de fitxer també diferents): Suport cinta DV Suport disc dur Suport DVD mini extraible Suport tarja de memòria extraible. Càmeres fotogràfiques Telèfons mòbils i smartphones Tauletes Ordinadors Webcams…(cal traspassar el filmat a l’ordinador amb undispositiu conversor/intermediari oconnectant directament la càmera al PC a través d’un port USB o un port Firewire)(el suport es pot llegir directament des de l’ordinador)
 7. 7. La tècnica: el format dels fitxers devídeo El format d’un vídeo és la forma en la que el vídeo es guardat al suportd’emmagatzematge del dispositiu de filmació o a l’ordenador: AVI,AVI2: AudioVideo Interleave que significa “intercalat d’audio i vídeo”. És un format queconté audio i vídeo i funciona guardant una capa de vídeo seguida per una altra d’audio.Va serdissenyat per Microsoft i millorat per Matrox (versió AVI2). 
 MicrosoftWindows MediaVídeo: Desenvolupada per Microsoft per al seu reproductor WindowsMedia Player. Els arxius de video d’aquest format són .wmv i els d’audio .wma: RealVídeo: Es un format desenvolupat per al reproductor Real One. 
 QuickTime: Es un format desenvolupat per Apple per als seus sistemes operatius. Podenvisualitzar-se en el seu reproductor QuickTime (també hi ha versió per aWindows). L’extensió delformat és .mob 
 MPEG: (Moving Pictures Expert Group = Grup d’Experts de Pel·lícules). Es un format estàndar pera la compressió de vídeo digital. Els seus arxius tenen per extensió *.MPG ó *.MPEG. FLV: És un format que usa el reproductor Adobe Flash per a visualitzar vídeo a Internet(incompatible amb els dispositius mòbils d’Apple i molts altres fabricants de tablets). http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0102.html
 8. 8. La tècnica: els codecs de vídeo Un Còdec es el tipus de compressió que ha utilitzat el nostredispositiu de gravació per codificar (comprimir) el vídeo digital al’arxiu del format triat o la compressió de vídeo usada després del’edició i muntatge del vídeo a l’ordinador. Els còdecs de vídeo més habituals: DV MPEG (MPEG-1, MPEG-2, MPG-4) MJPEG DivX XviD X.264/H.264 http://www.desarrollomultimedia.es/articulos/diferencia-entre-formato-de-video-y-codecs.html http://www.mundodivx.com/codecs/codecs.php
 9. 9. La tècnica: conversió de formats de vídeo Per passar d’un tipus d’arxiu de video a unaltre per resoldre possibles incompatibilitats: PC-Windows: FormatFactory MovAvivideoconverter Mac-OS: Smart Converter KigoVideo Converter
 10. 10. La tècnica: edició i postproducció Programes per editar video digital: Windows Movie Maker 2.6 (atenció a les incompatiblitats entre les versions per a windows’XP, Windows Vista i Windows 7) Windows Live Movie Maker SonyVegas Pinnacle Studio Adobe Premier (PC-Mac) Final Cut (Mac) iMovie (Mac - iPhone – iPad) Editor deYouTube (on line) FileLab (programari on line – edició amb clips locals)
 11. 11. EL PROCÉS D’EDICIÓ IPRODUCCIÓ DEL VÍDEO
 12. 12.  Filmació Baixar els fitxers de vídeo al directori del projecte del discdur. Cable, tarja, wifi... Tria del clips adequats (renombrar els clips amb noms inúmeros) Format dels fitxers (AVI, MP4) Si s’ha filmat amb diversos dispositius cal comprovar si guardenel fitxer de vídeo amb el mateix format o si l’entorn d’edició alnúvol accepta els formats sense problemes. En cas contrari cal convertir els formats: Format Factory o altresconversors en línia (veure campus) Edició al núvol: enviar a l’entorn d’edició els clips triats.Quin serà el procediment detreball?
 13. 13.  Editor de vídeo de YouTube. https://www.youtube.com/editor Iniciar sessió personal Iniciar projecte de vídeo Pujar tots els clips que formaran part del video És recomanable que els noms dels fitxers continguin alguntipus de numeració relativa a la pel.licula Muntatge Posar un clip darerra de l’altre. Posar efectes de transició. Posar títols. Posar banda sonora de la llibreria de recursos lliures. PublicacióEditors de vídeo al núvol
 14. 14. Editor de vídeo on line de YouYube... Accés directe a l’editor de video Tutorial de l’editor de vídeo deYouYube Video tutorial de l’editor deYouTube
 15. 15.  Editor de vídeo de FileLab. Crear a l’ordinador local una carpeta pel aquesta pr{ctica. Descarregar des del campus un parell de fitxers de vídeo i un parell més de àudios (en format MP3) Des de Google Chrome anar a https://www.filelab.com/ Triar FilelabVideo Editor: Launch now… Temps d’espera... Intal.lació del “plug-in” (complement del navegador necessari per poder treballar amb els fitxerslocals) Descàrrega automàtica i instal.lació manual del plug-in Inicialització de l’entorn amb el plug-in instal.lat. Iniciar sessió personal “Sing in” amb un compte de Facebook, Google oYahoo (usarem el de Google-Gmail) Afegirem “localment” els fitxers dels clips de vídeo ordenats seqüencialment amb “Add File” Formats de vídeo admesos: .AVI, .WMV, .MPG Si cal fer conversions de format dels fitxers es pot usar Format Factory (instal.lat en local) o ConvertFiles (on line) Afegir els fitxers d’audio requerits pel projecte amb “AddOverlay” Formats dàudio admesos: WMA,WMA Atenció els fitxers d’{udio cal descobrir-los usant la plantilla *.* a la finestra de càrrega. Muntatge Si cal, moure els clips d’audio al lloc correcte. Posar efectes de transició. Posar títols. Fer pel.licula “Make movie” triant el format del vídeo acabat (segons el destí previst) Penjar la pel.licula aYouTube (o a altres destins segons calgui)Editors de vídeo des del núvol però ambedició local

×