Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20101118 sod congres inleiding kees duijvelaar concept v 1[1]

1,058 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20101118 sod congres inleiding kees duijvelaar concept v 1[1]

 1. 1. ‘t Is zo wel genoeg zaakgericht werken draait om hetproportionaliteitsbeginsel kees duijvelaar beleidsmedewerker gemeenteraadslid
 2. 2. Vereniging van Nederlandse Gemeentenzaakgericht werken begint en eindigtbij de politiek• minder regels stellen• anders omgaan met de burger• ‘de politiek’ moet niet overvragen• het mag met minder bewijs• accepteer de risico’s• kan het proces niet worden omgedraaid?
 3. 3. Vereniging van Nederlandse GemeentenProportionaliteit;risico-afweging ‘niet meer informatie (‘documenten’) bij de zaak bewaren dan, gelet op het afbreukrisico en het belang van de zaak, redelijkerwijs nodig is’
 4. 4. Vereniging van Nederlandse Gemeentenwat er niet aan zit,hoeft er ook niet af
 5. 5. Vereniging van Nederlandse Gemeentenvoorkomen beter dan genezen
 6. 6. Vereniging van Nederlandse Gemeentendigitaliseer ! substitueer !
 7. 7. Vereniging van Nederlandse Gemeentenzaken en processenzaak = wat behandeld moet wordenproces = de behandeling van een zaak
 8. 8. Vereniging van Nederlandse Gemeenten PROCESSEN GEBRUIKEN NUP-BOUWSTENEN Over- Behan- dracht deling Beoor- Bezwaar Behan- Beschik- Hand-E-Toegang intake deling en deling king having beroep E-authenticatie advies E-Uitwisseling Basisregistraties Documentregistratie
 9. 9. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Over- Behan- dracht deling documentatie Beoor- Bezwaar Behan- Beschik- Hand-intake deling en deling king having beroep documentatie documentatiedocumentatie documentatieocumentatie d advies archief Documentatie stap voor stap op orde
 10. 10. Vereniging van Nederlandse GemeentenWat maakt de zaak ‘compleet’er moet worden voldaan aan minimale- proceseisen, functioneel- wettelijke eisen- normen en standaards
 11. 11. Vereniging van Nederlandse Gemeenten specifieke wet- en regelgevingGEMMA EISEN EISEN eigen anderRGBZ principes PROCES PROCES zaakgerichtZTC werken documentatie baseline open standaards archief * gegevens-,Algemene wet- en * uitwisselings-regelgeving: Aw; Wob; enAwb; Wbp e.a. * opslagformats
 12. 12. Vereniging van Nederlandse GemeentenBASELINE DIV GEMEENTEN- de Baseline is – met aanpassing – toepasbaar bij andere overheden / gemeenten- aanpassingen: enkele andere regels; andere organisatie- wat toegevoegd moet worden: de principes van zaakgericht werken, met name: het proportionaliteitsprincipe- verankering in de architectuur (voor gemeenten: GEMMA)- aansluitende standaards en hulpmiddelen (RGBZ, ZTC)
 13. 13. Vereniging van Nederlandse Gemeentenwie gaat het doen?- VNG, KING, SOD: ontwikkeling- toepassen: de proceseigenaren- zorgen voor toepassen, kaderscheppen: u- toezien op toepassen: management en bestuur, uiteindelijk: de politiek!

×