Een digitale overheid: betere service, meer gemak

897 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Met i-NUP en Operatie NUP zijn grote programma’s gestart om de elektronische overheid in 2015 te realiseren. Nu is ook aan ú de uitdaging om zich daar voor in te zetten. Van u wordt met name verwacht dat u meehelpt de processen van de elektronische overheid in te richten en deze proces- en zaakgericht te documenteren. Daarmee geeft u de elektronische overheid een nieuw élan!
 • Een digitale overheid: betere service, meer gemak

  1. 1. Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-NUP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  2. 2. Visie op dienstverlening: “samen doen” Overheden werken vanuit een gedeelde visie: • de vraag centraal • snel en zeker • één overheid • geen overbodige vragen • transparant en aanspreekbaar • Efficiënt
  3. 3. Wat voorafging aan i-NUP • Al sinds midden jaren ’90 ontwikkeling ‘e-Loketten’ • 2008: rapport Wallage – Postma: “het uur van de waarheid” • 1 december 2008: Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-Overheid • 2010: Gateway Review • 2011: bouwstenen (vrijwel) gereed; doorstart NUP als i-NUP: overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid • 2011: implementatie-ondersteuningsprogramma Operatie NUP (voor gemeenten)
  4. 4. Programma i-NUP i-NUP beschrijft de ambities voor de komende vier jaar: bouwstenen afmaken en opleveren, in beheer nemen, gereed maken voor implementatie en gebruik. Vier hoofdlijnen binnen i-NUP • het loket voor burgers • digitale dienstverlening aan bedrijven • het Stelsel van Basisregistraties • implementatieondersteuning voor gemeenten
  5. 5. ‘Governance’ van i-NUP programmaraad e-Overheid voor burgers programmaraad stelsel van basisregistraties klankbordgroep e-overheid voor bedrijven dagelijks bestuur aan de bestuurlijke regiegroep bestuurlijke Regiegroep o.v.v. minister Stuurgroep Operatie NUP
  6. 6. de bouwstenen: standaard componenten i-NUP: bouwstenen worden verder afgemaakt, opgeleverd, in beheer genomen; gereed gemaakt voor implementatie en gebruik
  7. 7. Functionele samenhang: àlle bouwstenen zijn nodig!
  8. 8. (keten-)samenwerking vraagt standaardisatie Maar bij veel vragen zijn meerdere organisaties betrokken
  9. 9. e-toegang e- authenticatie mid office basisregistraties front office back office processen e-uitwisselingwaar de NUP bouwstenen landen doc’s
  10. 10. Implementatie van de NUP-bouwstenen • Loket voor burgers – Webrichtlijnen – Mijn Overheid – Antwoord© : 14+netnummer – Wat er al is: • DigiD • Samenwerkende Catalogi • Digitale dienstverlening aan bedrijven – E-Herkenning – Nieuw Handelsregister (NHR) – Antwoord© voor bedrijven • Stelsel van basisregistraties • Standaarden
  11. 11. Basisregistraties, de harde kern Bevatten de authentieke gegevens voor uitvoering alle overheidstaken Gebruik is wettelijk verplicht voor de overheid Eenmaal opslaan, meervoudig gebruik Terugmeldplicht zorgt voor kwaliteit Interoperabiliteit dankzij standaardisatie begrippen
  12. 12. 13 basisregistraties vormen een stelsel GBA NHR BAG (2 registraties) BRT BRK BRV BLAU BRI WOZ RNI BGT BRO www.e-overheid.nl
  13. 13. Basisregistraties – de harde kern van de infrastructuur Stelvoorzieningen, voor samenhang en kwaliteitsborging: • DigiKoppeling • DigiLevering • DigiMelding • Stelselcatalogus
  14. 14. Resultaatverplichtingen (2015) -------------------------------------------------------------
  15. 15. Implementatie ondersteuning OPERATIE NUP voor gemeenten Opdrachtgever: VNG Uitvoering: KING
  16. 16. Operatie NUP • € 132 mln in totaal (2011 – 2014) • Operatie NUP; generieke ondersteuning: – 2011 – 2014 € 28 mln, waarvan € 10 mln uit de rijkskas – 2015: € 18 mln terug in gemeentefonds • Investerings – impuls: – 2011-2014 € 104 mln uit gemeentefonds – 2015 terug in het gemeentefonds – bedoeld voor ondersteuning naar behoefte • Inzet: in 2015 heben gemeenten hun resultaatafspraken behaald opm: de BTW wordt voor een deel niet gecompenseerd
  17. 17. Operatie NUP: de opdracht – Een toolkit voor implementatie te ontwikkelen die gemeenten gaan gebruiken als zij zelf gaan implementeren – Faciliteren dat gemeenten deze toolkit gaan gebruiken – Standaarden (proces, berichtenverkeer en koppelvlakken) te specificeren vanuit de door gemeenten geprioriteerde thema’s zaakgericht werken en aansluiting op het stelsel van basisregistraties – de programmaraden te adviseren over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de bouwstenen effectief en efficiënt kunnen implementeren, op basis van uit te voeren impactanalyses
  18. 18. BasisregistratiesBackofficeMidofficeFrontoffice Technische architectuur Webricht- lijnen (1) Antwoord 14+ r (5) Samen-werkende Catalogi Antwoord voor Bedrijven (9) Antwoord Content (6) DigID Burger eHer- kenning (7) Digi- machtiging BSN Mijn Overheid ( 2, 3, 4) Digi-levering (19) Digi-Mel- Ding (18) NHR (8, 14) BRT (14) BRK (14) BRI (14) BRV (14) BRP (10, 14) WOZ (14, 16) BRO (13, 14) BGT (14, 15, 16) BGT (11, 14) BAG (14, 15, 16) Digi- koppeling(17) Veranderopgaaf: Inzet generieke processen en voorzieningen alle (zaak-)informatie bij elkaar Efficiënt werken Snel en Zeker Transparant en aanspreekbaar Eenmalige uitvraag van gegevens Veranderopgaaf: Gebruik van de basisregistraties, generieke voorzieningen en processen alle informatie rondom vakafdeling Veranderopgaaf: Klantcontacten bundelen, kanaal- sturing alle informatie rondom burger en/of bedrijf Veranderopgaaf: Basisregistraties invoeren en koppelen alle gegevens op één plek Faciliterende techniek Resultaatafspraak 14: Gebruik van alle basisregistraties Meest nabije overheid Vraag centraal In de samenhang
  19. 19. Operatie-NUP: Implementatie-ondersteuning, toolbox en kennisdeling Ondersteuningoperatie-NUPinrelatiemetgemeenten Ondersteuningachterdevoordeur (mogelijkuitdekasschuif) Operatie-NUP: Aanscherpen en verdiepen standaarden Operatie-NUP: Poortwachtersrol Operatie-NUP, aandachtsgebieden generieke ondersteuning Gemeenten, veranderopgaaf specifieke ondersteuning (kasschuif)
  20. 20. monitoring de voortgang van de implementatie wordt gemonitord, zowel ‘overall’ als per gemeente
  21. 21. Ook aan ú de uitdaging…. rob.evelo@minbzk.nl

  ×