Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

matus zajac

87 views

Published on

Matúš strávil tri roky dokumentovaním života ženy s hendikepom, a jeho obrazová esej slúži ako umelecká výpoveď o stave spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú ľudia s hendikepom.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

matus zajac

 1. 1. Case Study: Paradoxy života 2015/2019 Matúš Zajac – dokumentárny fotograf, pedagóg, publicista a kurátor. www.zajacphoto.com Pred rozvinutím vlastného tvorivého procesu, v prvých rozlične dlhých či krátkych fázach inšpirácie, je umelec skôr v zajatí dozrievajúcich amorfných pocitov a obrazov, než aby ich ovládal. Túto fázu charakterizuje znížená účasť vedomia, prevaha inšpiračných impulzov, želaní a fantázii.
 2. 2. TÉMA • Sociálny aspekt: dôvod, dosah, možnosti. • Vrstvenie v danej téme – znaky. • Symbol a estetika videného
 3. 3. Úvod do témy – možnosti. •Modrý Dom •Kriminalita •Bez vody, plynu, elektriny •vysťahovanie •
 4. 4. Archetyp: Výber vhodnej postavy v príbehu. • Psychologický aspekt. • Zdravotný aspekt • Pohyb v spoločnosti • Psychotika • Vzťahy • Vnímanie mojej osoby • Vzájomná dôvera • Osobný prístup
 5. 5. Vzťahy: Osobné •Partner •Psy, mačky •Susedia •Ochrana
 6. 6. Pomoc druhým: Canisterapia • Vytvorenie schémy • Osobné kontakty z oboch strán • Selekcia – ústav atď. • Výber postáv – súhlas • Pravidelnosť • Osobné budovanie vzťahov
 7. 7. Kritický bod v príbehu: Vysťahovanie • Po roku radikálne vysťahovanie • Kríza – psychický aspekt • Hľadanie možností • Zdravotný stav • Pomoc finančná aj psychická
 8. 8. Nový domov: Nové vzťahy • Ako ďalej problematika s financiami – úhrada nového bývania. • Nové susedské vzťahy • Príchod dcéry po niekoľkých rokoch • Kríza s parterom • Zhoršenie zdravotného stavu • Nový partner – manželstvo • Zlepšenie zdravotného stavu
 9. 9. Test projektu – Odpoveď na otázku, či je dostatočne silným v obrazovom prevedení. • Poslanie fotografii na Czech Press Photo • Úspech - ocenenie • Kolektívna výstava • Kontakty • Financie na prípadné náklady • Mediálizácia
 10. 10. Média: Veľmi dôležitá súčasť projektu. • Hľadanie možností • Vhodnosť médii pre daný typ fotografie aj z obsahovej stránky • Rozsah v printovom médiu • Vyrobenie videa – vimeo, youtube, prezentácie. • https://www.youtube.com/watch? v=7kOwluCOuCg • http://www.dofoto.sk/2019/05/02 /paradoxy-zivota-rozhovor-nicole- jasakovej-s-matusom-zajacom-a- petrou-tomasov/
 11. 11. Prezentácia: Festival Pohoda a iné • Hľadanie vhodnej prezentácie • Panelová diskusia v rámci magazínu dofoto po celom Slovensku • Prednášky v rámci VŠ škôl • Prednáška v rámci festivalu Pohoda • Prezentácia v rámci Fotopondelka • Prezentácie v rámci fotofestivalov • Prezentácia v rámci Foto Slovakia • Kolektívne výstavy doma a v zahraničí.
 12. 12. Výstup: Samostatná výstava, katalóg. • Vhodná galéria • Kurátor výstavy – editovanie , koncepcia, text, zodpovednosť, autorita atď. • Marketing – pozvánka, média, pohostenie, diskusia, komentovaná prehliadka. • Tlač fotografii a adjustácia. • Inštalácia • Prezentácia: video, média- recenzie • https://www.youtube.com/watch?v=kFkSljJ3KdA

×