Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gretka Pavlovová

Aj keď má len 24 rokov, je zakladateľkou Festival Atmosféra .Je príkladom toho, že bez skúseností a peňazí sa dá za pár rokov vybudovať z malého podujatia festivalový lovebrand.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×