Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viktor Schiller

50 views

Published on

Posledným rečníkom bol Viktor Schiller, ktorý sa zaoberal stresom. Aj stres je súčasťou každého z nás a Viktor dal pár návodov, ako so stresom skoncovať. Podľa Viktora, každý človek, či už freelancer, alebo zamestnanec, by mal niekedy vypnúť, prestať sa stresovať.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×