Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomalaisen työntekijän hyvinvointi selvitys mattila 270314

437 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomalaisen työntekijän hyvinvointi selvitys mattila 270314

 1. 1. SUOMALAISENTYÖNTEKIJÄNHYVINVOINTI-SELVITYS RiikkaMattila,asiantuntijalääkäri,OdumOy 1 27.3.2014 RIIKKA MATTILA
 2. 2. ESITYKSENSISÄLTÖ Tutkimuksen aineisto ja toteutus Aineiston koko Sukupuolijakauma Työkykyennusteen muutos Työkykyriskiin vaikuttavia tekijöitä Terveyskäyttäytyminen Liikunta-aktiivisuus Alkoholinkäyttö Tupakointi ja nuuskaaminen Henkinen hyvinvointi Väsymys ja nukkumisongelmat Poissaolot 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 2
 3. 3. SUOMALAISENTYÖNTEKIJÄNHYVINVOINTI 2009 / 2011 / 2013 Aineiston koko on 100 813 vastaajaa Miehiä 48.7%, naisia 51.3% Tiedot on kerätty vuosien 2005 – 2013 aikana Aineisto 2009 (2005 – 2009), n = 38 694 Aineisto 2011 (2010 – 2011), n = 29 776 Aineisto 2013 (2012 – 2013), n = 32 343 Aineisto on koottu Odumin kumppaniyrityksistä, pääosin suuria ja keskisuuria yrityksiä Diacorin työterveyshuoltoasiakkailta, pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 3
 4. 4. SUOMALAISENTYÖNTEKIJÄNHYVINVOINTI 2009 / 2011 / 2013 Raportin vertailuryhmät Työkyvyn mukaan: ennuste työkyvystä kahden vuoden kuluttua (oma arvio) Kohonnut tai korkea työkykyriski Ei työkykyriskiä Ikäryhmien mukaan 18–29, 30–39, 40–49, 50–59-vuotiaat 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 4
 5. 5. VERTAILURYHMÄTTYÖKYVYNNÄKÖKULMASTA Ryhmä 1 (”Ei riskiä”) Henkilö on vastannut kysymykseen: Uskotko, että terveytesi puolesta pystyisit työskentelemään nykyisessä ammatissasi kahden vuoden kuluttua?: ”Melko varmasti” Ryhmä 2 (”Korkea riski”) Henkilö vastannut yllä olevaan kysymykseen: ”En ole varma tai tuskin” 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 5
 6. 6. TYÖKYKYENNUSTEENMUUTOS 2009–2011–2013 SIVU 6 27.3.2014 RIIKKA MATTILA
 7. 7. 7,6 % 7,7 % 9,0 % 17,6 % 7,1 % 6,6 % 8,2 % 14,8 % 5,5 % 6,1 % 7,5 % 13,6 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 18-29 v. 30-39 v. 40-49 v. 50-59 v. 2009 2011 2013 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 7 KORKEANTYÖKYKYRISKINMUUTOS TYÖKYKYRISKIONHIEMANPARANTUNUTKAIKISSAIKÄRYHMISSÄ,SELKEINMUUTOSNÄKYY 50−59-VUOTIAIDENIKÄRYHMÄSSÄ En ole varma tai tuskin
 8. 8. 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 8 KORKEANTYÖKYKYRISKINMUUTOS18-59 V. LASKENNALLINENSÄÄSTÖTYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEMENOIHINOLISI110M€/VUOSI 10,5 % 9,2 % 8,2 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 % 18,0 % 20,0 % 2009 2011 2013 Ei varma/Tuskin Korkeassa työkykyriskissä olevien työntekijöiden osuus koko aineistossa on vähentynyt 2009 vuodesta vuoteen 2013 2,3 prosenttiyksikköä.
 9. 9. 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 v. 18-29 v. 30-39 v. 30-39 v. 40-49 v. 40-49 v. 50-59 v. 50-59 v. 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 Oireet ja sairaudet Työhön liittyvät tekijät Työhön liittyvät syyt vaikuttavat työkykyriskiin keskeisesti kaikissa ikäryhmissä. Vanhemmilla ihmisillä myös oireiden ja sairauksien osuus on merkittävä. KORKEANTYÖKYKYRISKINSYYT
 10. 10. 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 30-39 40-49 50-59 Kipu Ei riskiä - 2011 Kipu Korkea riski - 2011 Kipu Ei riskiä - 2013 Kipu Korkea riski - 2013 Kipuoireiden osuus kasvaa vanhemmissa ikäryhmissä. VOIMAKKAIDENKIPUOIREIDENVAIKUTUS TYÖKYKYRISKIIN
 11. 11. KIVUNAIHEUTTAMAHEIKENTYNYTTUKI-JA LIIKUNTAELIMISTÖNTOIMINTAKYKY 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 30-39 40-49 50-59 Tules Ei riskiä - 2011 Tules Korkea riski - 2011 Tules Ei riskiä - 2013 Tules Korkea riski - 2013 Tules-oireiden merkitys kasvaa iän myötä ja on yleisempää korkean riskin ryhmissä. Tuki- ja liikuntaoireiden alentunut toimintakyky selittää korkeaa työkyvyttömyyden riskiä.
 12. 12. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2011 18-59 v. 2013 18-59 v. TYÖHÖNLIITTYVÄTKORKEANTYÖKYKYRISKINSYYT 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 12 Työhön liittyvillä tekijöillä merkittävä osuus, stressin osuus on kasvanut.
 13. 13. TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN SIVU 13 27.3.2014 RIIKKA MATTILA
 14. 14. LIIKUNTA-AKTIIVISUUS2009-2011-2013 EILIIKUNTAALAINKAAN 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea tai korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät harrasta liikuntaa lainkaan, on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä.
 15. 15. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 ALKOHOLINKÄYTTÖ2009-2011-2013 VÄHINTÄÄN 5 / 7 ANNOSTAKERRALLAAN USEITA KERTOJA KK:SSA 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 15 Runsas alkoholinkäyttö on vähentynyt nuorten ikäryhmässä. Alkoholin käytössä ei ole erityistä eroa ei riskiä ja korkean riskin ryhmien välillä.
 16. 16. TUPAKOINTIJANUUSKAAMINEN TUPAKOINTIJANUUSKAAMINENSILLOINTÄLLÖINTAISÄÄNNÖLLISESTI 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 16 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea tai kohonnut riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea tai kohonnut riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea tai kohonnut riski - 2013 Tupakointi on vähentynyt erityisesti nuorissa ikäryhmissä, joskin nuoret tupakoivat edelleen eniten.
 17. 17. HENKINENHYVINVOINTI TULEVAISUUSTUNTUUMINUSTAMELKOMASENTAVALTA 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 17 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Tulevaisuuden näkymät ovat parantuneet nuorten ryhmässä. Ei riskiä ja korkean riskin ryhmien välillä suuri ero, ja huoli tulevaisuudesta korostuu keski-iän ikäryhmissä.
 18. 18. HENKINENHYVINVOINTI MINUSTATUNTUU,ETTÄOLENEPÄONNISTUNUTPYRKIMYKSISSÄNITAVALLISTAUSEAMMIN 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 18 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Epäonnistumisen tunne korostuu korkean riskin ryhmässä.
 19. 19. HENKINENHYVINVOINTI TUNNENITSENIALAKULOISEKSIJASURULLISEKSI 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 19 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Erot ei riskiä ja korkean riskin ryhmien välillä ovat suuria, korkean riskin ryhmässä hienoista positiivista kehitystä keski-iän ja vanhempien ikäryhmissä.
 20. 20. UNIONGELMAT KÄRSINUNETTOMUUDESTA,NUKAHTAMISVAIKEUKSISTA TAILIIANAIKAISINKESKENUNIENHERÄÄMISESTÄ 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 20 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Uniongelmat ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä.
 21. 21. 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 LYHYETPOISSAOLOT 1-3 PÄIVÄNPOISSAOLOTEDELTÄVÄN6 KK:N AIKANA (1-4)ERILLISTÄ POISSAOLOJAKSOA 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 21 Lyhyissä poissaoloissa ei ole mainittavaa eroa ei riskiä ja korkean riskin ryhmien välillä. Iän myötä lyhyet sairauspoissaolot näyttävät vähenevän.
 22. 22. PITKÄTPOISSAOLOT YLI 10 PÄIVÄN POISSAOLOT EDELTÄVÄN 6 KK:N AIKANA (1-4) ERILLISTÄ POISSAOLOJAKSOA 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 22 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 18-29 30-39 40-49 50-59 Ei riskiä - 2009 Korkea riski - 2009 Ei riskiä - 2011 Korkea riski - 2011 Ei riskiä - 2013 Korkea riski - 2013 Pitkät poissaolot ovat samalla tasolla eri ikäryhmissä. Pitkät poissaolot keskittyvät korkean riskin ryhmiin.
 23. 23. YHTEENVETOSUOMALAISENTYÖNTEKIJÄN HYVINVOINNISTAVUOSINA2009 / 2011 / 2013 Työkykyennuste on parantunut kaikissa ikäryhmissä ja koko aineistossa muutos vuodesta 2009 vuoteen 2013 on -2,3 prosenttiyksikköä Nuorten korostunut työkykyriskin uhka on pienentynyt vuoden 2009 tilanteesta Työhön liittyvät syyt ovat keskeisin korkeaa työkykyriskiä selittävä tekijä kaikissa ikäryhmissä Sairauksien merkitys työkykyriskin selittäjänä kasvaa ikäryhmittäin Ikäryhmässä 50–59 v. sairaudet ensisijaisia Koetuilla kivuilla on ilmeinen yhteys kohonneeseen työkykyriskiin Tuki- ja liikuntaelinoireisiin liittyvä heikentynyt toimintakyky korostuu korkean työkykyriskin ryhmissä Poissaolojen määrä on vähentynyt Lyhyet poissaolot ovat vähentyneet kaikissa paitsi 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä Ei mainittavia eroja ei riskiä ja korkean riskin ryhmien välillä Pitkät poissaolot keskittyvät korkean riskin ryhmiin, ja niissä näkyy myönteistä kehitystä korkean riskin ryhmissä. 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 23
 24. 24. YHTEENVETOSUOMALAISENTYÖNTEKIJÄN HYVINVOINNISTAVUOSINA2009 / 2011 / 2013 Henkinen hyvinvointi Henkisen hyvinvoinnin ongelmat keskittyvät korkean-riskin-ryhmiin Henkinen hyvinvointi on keskeistä työkyvyn säilymisen kannalta, ja se näyttää korostuvan 50–59- vuotiaiden ikäryhmässä Stressitekijöiden merkitys on kasvanut korkean työkykyriskin omaavilla Uniongelmat ja stressin kokeminen ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä Terveyskäyttäytymisessä on tapahtunut myönteinen kehitys Liikkumattomien määrä on vähentynyt kaikissa ryhmissä Runsas alkoholinkäyttö on vähentynyt merkittävästi nuorimmassa ikäryhmässä (18–29 v.) erityisesti korkean riskin ryhmässä, joskin se on edelleen yleisintä tässä ikäryhmässä Tupakointi vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, myös korkean riskin ryhmissä, nuoret tupakoivat edelleen eniten. 27.3.2014 RIIKKA MATTILASIVU 24
 25. 25. SUOMALAISENTYÖNTEKIJÄNHYVINVOINTI–SELVITYS RiikkaMattila,asiantuntijalääkäri,OdumOy 25 27.3.2014 RIIKKA MATTILA

×