Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим хичээл 2

5,886 views

Published on

 • Be the first to comment

цахим хичээл 2

 1. 1. Батлав: .............Ч. Оюунцэцэг<br />Сэдэв: Мөртэй хувцасны загвар зохион бүтээлт <br />Технологийн багш Д. Отгондулам<br />#Цамц<br />
 2. 2. Цамц<br />
 3. 3. Зорилго:<br /><ul><li>Мөртэй хувцасны эсгүүр байгуулахад хэрэглэгдэх биеийн хэмжээсүүдийг мэдэх
 4. 4. Суурь үлгэрийн тор байгуулах</li></ul>#Зорилт<br />
 5. 5. Зорилт<br /><ul><li>Мөртэй хувцасны эсгүүрийн тор, зураг байгуулж мэдлэг бүтээх</li></li></ul><li>Мөртэй хувцасны эсгүүр байгуулахад хэрэглэгдэх биеийн хэмжээсүүд <br />#Бататгал <br />
 6. 6. Байгуулалт хийхдээ сумын чиглэлийг анхаарах хэрэгтэй<br />
 7. 7. Эсгүүрийн тор<br />
 8. 8. Бататгал <br />Бодит хэмжээн дээр тулгуурлан мөртэй хувцасны тор байгуулах<br />
 9. 9. Шалгуур үзүүлэлт<br />Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж хичээлийн идэвхи<br />
 10. 10. Үнэлэх нь<br />Өөрийн хэмжээн дээр тулгуурлан мөртэй хувцасны суурь үлгэр гарган эсгүүр байгуулах аргачлал <br />
 11. 11. Гэрийн даалгавар: <br />Масштаб 1:4 хэмжээгээр байгуулсан эсгүүрийн зургийг бодит хэмжээнд оруулан цамцны үлгэрийг гаргах. <br />
 12. 12. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.<br />

×