Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Цамцны арын болон энгэрийн эсгүүрийн байгуулалт Боловсруулсан технологийн багш Д.Баттогтох
Цамцны арын эсгүүрийн байгуулалт
Өнөөдрийн хичээлээр ... Click icon to add picture Өмнөх хичээлээр үзсэн цамцны эсгүүрийн тор дээр цамцны арын эсгүүрийн ба...
Цамцны арын эсгүүрийн байгуулалтын томъёо тооцоо Шугамны нэр Чиглэл, тэмдэг-лэгээ Тооцоо Хариу М1:2 Захны ухлаадасны...
Анхаарах зүйл ... <ul><li>Цэгээс цэгийн хоорондох хэмжээг М1:2-т хуваахгүй!
Цэгийн тэмдэглэгээг сайтар тэмдэглэж хөтөлнө!
Эсгүүрийн зурагт үзүүлсэн хэмжээнд өөрийн тооцоог орлуулан зурна! </li></ul>
Цамцны арын эсгүүр байгуулалтын зураг Н О Ө 1 Р С Т А Б В Г Д Е Ё З К Ж И Л М
Асуулт ... <ul><li>Дэлгүүрт зарагдаж байгаа өргөн хэрэглээний цамцыг авахыг хүсэж байна уу?
Тэдгээр цамцны бүрдэл хэсгийн хэв маяг, загвар загварчилгааг сайтар ажиглаарай
Дэлгүүрт зарагдаж байгаа өргөн хэрэглээний цамц хэдэн төгрөг байдаг вэ?
Бөс барааны дэлгүүрт зарагдаж байгаа цамц хийхэд тохиромжтой материал 1 м нь хэдэн төгрөг болж байна вэ?
Хамгийн их таалагддаг загварын цамцны зургийг зур! </li></ul>
Гэрийн даалгавар <ul><li>Дээрх асуултуудад хариулж чадаж байна уу?
Та бүхэн эдгээр асуултуудад бодит судалгаа хийж ирнэ үү!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tsamtsnii esgvvriin baiguulalt

 • Be the first to comment

Tsamtsnii esgvvriin baiguulalt

 1. 1. Цамцны арын болон энгэрийн эсгүүрийн байгуулалт Боловсруулсан технологийн багш Д.Баттогтох
 2. 2. Цамцны арын эсгүүрийн байгуулалт
 3. 3. Өнөөдрийн хичээлээр ... Click icon to add picture Өмнөх хичээлээр үзсэн цамцны эсгүүрийн тор дээр цамцны арын эсгүүрийн байгуулалт хийнэ. Цамцны арын эсгүүрийн байгуулалт хийхэд 2-3 цаг буюу 80-120 минут зарцуулагдна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулахыг хүсэе!
 4. 4. Цамцны арын эсгүүрийн байгуулалтын томъёо тооцоо Шугамны нэр Чиглэл, тэмдэг-лэгээ Тооцоо Хариу М1:2 Захны ухлаадасны өргөн А М Тц:20+3 Захны ухлаадасны өндөр М Н АМ:3 - А Н цэгийг муруй шугамаар холбоно Мөрний шугамны налуу И О АМ:3 Мөрний шугамны өргөн О Ө 2 см 1 см Ханцуйн арын ухлаадасны налуу О 1 ОЗ:3+2,5 Ханцуйн арын ухлаадасны муруй Суганы ухлаадасны биссектрис 2 см 1 см Арын бэлхүүсний танаасны өргөн Д Р ДЗ:2 Арын бэлхүүсний танаасны өндөр Р цэгээс дээш 2 см. Танаасны өргөнийг С цэгээс 2 тийш 1,5 см авна Хажуу оёдлын шугам Ж Т ЖТ=2 см 1 см
 5. 5. Анхаарах зүйл ... <ul><li>Цэгээс цэгийн хоорондох хэмжээг М1:2-т хуваахгүй!
 6. 6. Цэгийн тэмдэглэгээг сайтар тэмдэглэж хөтөлнө!
 7. 7. Эсгүүрийн зурагт үзүүлсэн хэмжээнд өөрийн тооцоог орлуулан зурна! </li></ul>
 8. 8. Цамцны арын эсгүүр байгуулалтын зураг Н О Ө 1 Р С Т А Б В Г Д Е Ё З К Ж И Л М
 9. 9. Асуулт ... <ul><li>Дэлгүүрт зарагдаж байгаа өргөн хэрэглээний цамцыг авахыг хүсэж байна уу?
 10. 10. Тэдгээр цамцны бүрдэл хэсгийн хэв маяг, загвар загварчилгааг сайтар ажиглаарай
 11. 11. Дэлгүүрт зарагдаж байгаа өргөн хэрэглээний цамц хэдэн төгрөг байдаг вэ?
 12. 12. Бөс барааны дэлгүүрт зарагдаж байгаа цамц хийхэд тохиромжтой материал 1 м нь хэдэн төгрөг болж байна вэ?
 13. 13. Хамгийн их таалагддаг загварын цамцны зургийг зур! </li></ul>
 14. 14. Гэрийн даалгавар <ul><li>Дээрх асуултуудад хариулж чадаж байна уу?
 15. 15. Та бүхэн эдгээр асуултуудад бодит судалгаа хийж ирнэ үү!
 16. 16. Эдгээр асуултуудад судалгаа хийхдээ цамцны бүрдэл хэсгүүдэд орох бүх зүйлсийн /даавуу материал, товч эсвэл цахилгаан, загвараас шалтгаалан тууз, цацаг, оёдлын утас, зүү г.м/ үнэ өртгийн талаар бичиж, тэмдэглэл хийж ирээрэй. </li></ul>
 17. 17. Цамцны энгэрийн эсгүүрийн байгуулалт
 18. 18. Өнөөдрийн хичээлээр ... <ul><li>Click to edit Master text styles </li></ul><ul><ul><li>Second level </li></ul></ul><ul><ul><li>Third level </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fourth level </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Цамцны энгэрийн эсгүүрийн байгуулалт хийж сурна
 19. 19. Цамцны энгэрийн эсгүүрийн байгуулалт хийж сурахад 2-3 цаг буюу 80-120 мин зарцуулна
 20. 20. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? </li></ul>
 21. 21. Цамцны энгэрийн эсгүүрийн байгуулалтын томъёо тооцоо Шугамны нэр Чиглэл, тэмдэг-лэгээ Тооцоо Хариу М1:2 Захны ухлаадасны өргөн Б У АМ Захны ухлаадасны тойрог Б З 1 см R=УЗ хэмжээгээр нум татна 0,5 см Мөрний шугамны налуу Л Ф 2 х АМ:3 ҮФ цэгийг шулуунаар холбоно Мөрний урт Ү Х Ум Ханцуйн урд талын ухлаадас Ф 4 ФК:2 Ханцуйн ухлаадасны муруй Суганы ухлаадасны биссектрис 2 см авна. Х, 4, 5, Ё цэгүүдийг муруй шугамаар холбоно 1 см Энгэрийн бэлхүүсний танаас В Ц 2 см 1 см Энгэрийн танаасны өндөр Е Ч КЕ:2-0,7 Танаасны өргөн Танаасны өргөнийг Ш цэгээс 2 тийш 1,5 см- ээр авна. 0,7 см Хажуу оёдлын шугам Энгэрийн хажуу оёдлын шугам дээр хөхний танаасыг зурагт үзүүлсэн хэмжээгээр байгуулна.
 22. 22. Анхаарах зүйл ... <ul><li>Цэгээс цэгийн хоорондох хэмжээг М1:2-т хуваахгүй!
 23. 23. Цэгийн тэмдэглэгээг сайтар тэмдэглэж хөтөлнө!
 24. 24. Эсгүүрийн зурагт үзүүлсэн хэмжээнд өөрийн тооцоог орлуулан зурна! </li></ul>
 25. 25. Цамцны энгэрийн эсгүүрийн байгуулалтын зураг У 3 Ф 4 Ц Ч 4 см 4,5 см 1 см 3 см 2 см 2 см 1,5 см А Б В Г Д Е Ё З К Ж И Л Н М О Ө 1 Р С Т
 26. 26. <ul><li>Арын болон энгэрийн эсгүүрийн тооцоог яагаад нэг талаар гаргасан бэ?
 27. 27. Энгэр болон арын эсгүүр ашиглан ямар хувцас хийж болох вэ?
 28. 28. Хамгийн сайхан хувцасладаг хүн ямар хүн бэ? </li></ul><ul><li>Click to edit Master text styles </li></ul><ul><ul><li>Second level </li></ul></ul><ul><ul><li>Third level </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fourth level </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Click to edit Master text styles </li></ul><ul><ul><li>Second level </li></ul></ul><ul><ul><li>Third level </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fourth level </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fifth level </li></ul></ul></ul></ul>
 29. 29. Гэрт энгэрийн эсгүүрийн байгуулалтыг гүйцээж зураарай Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлаллаа

×