Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRESENTACIÓN 2 ¿QUE SON AS TICS?

554 views

Published on

 • Be the first to comment

PRESENTACIÓN 2 ¿QUE SON AS TICS?

 1. 1. ¿Qué son as TICS? PRESENTACIÓN 02 PRESENTACIÓN 02 ¿Qué son as TICS? <ul>ERIK CERVIÑO ALONSO TIC5BACH5 </ul><ul>ERIK CERVIÑO ALONSO TIC5BACH5 </ul>
 2. 2. Historia Das TICS <ul><li>1840 Incorporación da fotografía
 3. 3. 1850 Invención do teléfono e telégrafo
 4. 4. 1890 Primeiro rexistro sonoro nun magnetófofno
 5. 5. 1895 Estrea das primeiras proxeccións cinematográfica
 6. 6. 1920 Comezan as emisións radiofónicas
 7. 7. 1950 Lanzamento da televisión </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1964 A rede de Internet xurdiu da necesidade do goberno dos USA na Guerra fría.
 9. 9. 1975 Empeza a fabricación de Ordenadores persoais ( PC ).
 10. 10. 1993 Aparece Mosaic, primeiro navegador gráfico que se distribúe gratutitamente.
 11. 11. 1994 Primeira xeración de sistemas para telefonía móbil
 12. 12. 1998 Nace o buscador Google
 13. 13. 2000 Comeza a cobrar importancia as conexións de ADSL cunha velocidade moi superior. </li></ul>
 14. 14. AS TICS <ul><li>As tecnoloxías da información e da comunicación son o conxunto de procesos e produtos derivados das novas ferramentas (aparellos e programas), soportes da información e canles de comunicación relacionados co almacenamento, procesando e transmisión dixitalizados da información. </li></ul>
 15. 15. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. DIXITALIZACIÓN Permite o almacenamento de información en grandes cantidades e en tamaño reducido Podemos reproducila sen mingua de calidade, de modo indefinido. Enviar a información instantaneamente a calquera lugar do mundo e manipulala de moitas maneiras
 16. 16. REPERCUSIÓNS DAS TICS <ul><li>Os medios electrónicos e impresos produciron unha auténtica explosión na cantidade de información que nos chega ás persoas. Un efecto asociado a esta explosión é o aumento do ruído na comunicación. </li></ul>
 17. 17. EVOLUCIÓN DAS TECNOLOXÍAS COMUNICACIÓN COMO SUCESIÓN DE 3 ESTADIOS No primeiro atópase nun contorno comunicativo no que todas as características do mundo natural percibido están presentes, pero no que a comunicación está limitada polos limites biolóxicosda vista ,o oído e da memoria.
 18. 18. Para superar os límites biolóxicos oser humano desenvolva novas tecnoloxías como a escritura que permite transmitir a distancia o pensamento .
 19. 19. Os novos medios elctrónicos, analóxicos e dixitais non so estenden as nosas posibilidadades de comunicación máis aló das nosos límites. Poñamos o caso da interactividade entre emisor e recptor en tempo real,ou o uso directo dos sentidos.
 20. 20. <ul>Tic5Bach5 Erik Cerviño Alonso </ul><ul>FIN DA PRESENTACIÓN </ul><ul>¿Qué son as TICS? </ul>

×