Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

que son tic?

533 views

Published on

 • Be the first to comment

que son tic?

 1. 1. tic39bach39 ¿Que son as TIC?
 2. 2. TIC Son o conxunto de procesos e productos derivados das nosas ferramentas, soportes da información e canles da comunicación relacionados co almacenamento, procesamento e transmision dixitalizados da información.
 3. 3. Dos ordenadores ao software libre <ul><li>1840 incorporase a fotografia
 4. 4. 1850 inventase o telefono eo telégrafo
 5. 5. 1890 1º rexistro sonoro magnetófono
 6. 6. 1895 1ª proxeccion cinematográficas
 7. 7. 1950 emisións radiofónicas
 8. 8. 1964 INTERNET </li></ul>
 9. 9. Dos ordenadores ao software libre <ul><li>1975 1º ordenador persoal
 10. 10. 1993 aparece o 1º navegador mosaic
 11. 11. 1994 aparece o 1º teléfono móbil
 12. 12. 1998 nace o buscador GOOGLE
 13. 13. 2000 toman importancia as conexións adsl </li></ul>
 14. 14. Repecusions das tic <ul><li>Gran explosión na cantidade de informacion que nos chega
 15. 15. Aumenta o ruído na comunicación ¡ moita información! Pero ¿ben informádos?
 16. 16. O problema e seleccionar a información non encontrala </li></ul>
 17. 17. Repecusións das tic <ul><li>Os medios de comunicación crearon a chamada realidade manipulada
 18. 18. A nosa capacidade para crear almacenar e procesar a información </li></ul>
 19. 19. Repecusións das tic <ul><li>Pasamos dunha cultura baseada no átomo a unha baseada no bit
 20. 20. Mover o átomo e caro e custoso, e mover o bit e facil e barato
 21. 21. As redes informáticas eliminan a necesidade de ter que coincidir nun espacio e tempo deteerminado. </li></ul>
 22. 22. Evolución das tecnoloxías da comunicación <ul><li>Contorno comunicaivo no mundo natural
 23. 23. Comunicación limitada polos límites biolóxicos (vista, oído e memoria)
 24. 24. Ser humano desenvolve a escritura
 25. 25. Novos medios electrónicos, analóxicos e dixitais. </li></ul>
 26. 26. Ultimas tecnoloxías <ul><li>OLPC: es una ordenador portatil elaborado con el propósito de proporcionar a cualquier niño en el mundo acceso y conocimiento a las tecnologías de la comunicación modernas. </li></ul>
 27. 27. Manuel vazquez losada FIN

×