Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

специфика на работата на социалния работник с хора с увреждания

2,884 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

специфика на работата на социалния работник с хора с увреждания

  1. 1. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Особено важно е социалният работник да усеща разликата, която се налага при начина на общуване с човек, който е с интелектуално затруднение в сравнение с друг, който е с физическо увреждане. От значение е също така социалният работник да оказва на хората с физически увреждания нужната морална подкрепа и внимание, заради наложените им ограничения при предвижване. Те не трябва да имат усещането, че социалният работник им помага и гледа на тях като на различни, а да се чувстват като пълноценни участници в различните групови дейности в живота като цяло.
  2. 2. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ От практиката : Лицата с физически увреждания имат голям и неподозиран понетциал.Характерното за тях, е че те притежават същия интелектуален капацитет, както хората без увреждания, което означава, че те имат същите мисли, стремежи подобно на всеки друг. Повечето хора с проблеми в предвижването се нуждаят от време, за да приемат това свое положение./Това основно е валидно за хората, които са придобили увреждането впоследствие/ Социалният работник трябва да бъде особено деликатен, за да разпознае и откликне при нужда в случаите, когато индивидът е в подобен период на адаптация.
  3. 3. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Задачите на социалния работник са : да организира и осмисля свободното време на хората със спициални нужди. Да разнообразява живота им Да действа благоприятно на настроението им Социалния работник може да организира: Студио за рисуване Фотолаборатория Курсове за изучаване на чужди езици, история, изкуство и т.н. Екскурзии и излети Посещение на театър, кино, културни мероприятия и др. Срещи с артисти, писатели и др.
  4. 4. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Основни задачи на социалния работник са : Консултации /краткосрочна дейност/ Участие в съвети към заведения за социални услуги за инвалиди Дългосрочно обслужване, като в повечето случаи е интензивно Социалният работник трябва да бъде гъвкав,находчив, за да улавя навреме променящите се потребности и да търси решения за задоволяването им Основна цел на социалния работник е : --Да помогне на личността да не се чувства излишна, да вземе съдбата си в свои ръце, за да помогне на себе си.
  5. 5. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Решаването на проблемите преминава през четири фази: 1) Въведение 2) Преход 3) Осъзнаване на нещата 4) Вземане на решение и действие Социалния работник също преминава през четири етапа при осъществяването на своята дейност: 1) Начало на разкриване на процедурата 2) Проучване на молбата 3) Изработване на съответната индивидуална техника 4) Започване на контактите
  6. 6. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Изискванията към социалния работник при работа с инвалиди са:  Професионална подготовка и умения за работа с инвалиди  Социална комуникация за работа с инвалиди  Психологическа нагласа за работа с инвалиди
  7. 7. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ  Социалния работник трябва да притежава следните качества на професионалист: Чувствителност към възприемане проблемите на инвалидите Способност да ги анализира Да изготвя оптимални планове
  8. 8. СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК С ИНВАЛИДИ Днес пред социалните работници стоят по-значими задачи от обикновено раздаване на помощи, а именно: Възстановяване на човешките взаимоотношения, почиващи на три основни чувства: 1 ) сигурност в себе си и своите възможности 2 ) доверие към институциите 3) възстановяване способността и желанието за човешко общуване

×