Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Сенер Местан, презентация на тема "Съвременната социална работа"

1,622 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Сенер Местан, презентация на тема "Съвременната социална работа"

 1. 1. Тема : "Съвременната социална работа"
 2. 2. 1. Кратка история на социалната работа. 2. Професията „Социална работа“ 3. „Социалната работа“ в съвремието.
 3. 3. Социалната работа възниква и се утвърждава официално в научен план в развитите западни страни в края на XIX и началото на XX век, но в различните общества и култури през вековете е създаден и натрупан значителен опит по отношение на оказване на помощ на изпадналите в нужда хора. През отделните исторически периоди възникват частни благотворителни инициативи и дружества, които се ангажират с предоставяне на подкрепа и помощи на хората от различни уязвими групи. Кратка история на социалната работа.
 4. 4. ПЕРИОДИЗАЦИЯ Архаична филантропия (III – II век пр н.е.) Филантропия (до IV –V век) Обществена благотворителност(началото на XVI) Социално подпомагане (до края на XIX) Кратка история на социалната работа.
 5. 5. Професията „социална работа“ насърчава социална промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благодентствието. Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата. Професията „Социална работа“
 6. 6. Има за цел осигуряването на възможност на всички хора да развият пълния си потенциал, да обогатят живота си, както и предотвратяване на дисфункция. Професионалната социална работа е насочена към разрешаване на проблеми и постигане на промяна.Сoциалните работници като такива са агенти на промяната в обществото и в живота на индивидите, семействата и общностите. Професията „Социална работа“
 7. 7. Професията “социална работа” насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. Професията „Социална работа“
 8. 8. "Професията „социална работа“ е дълбоко хуманна. Тя е новата професия на 21 век. Необходимостта от нея възниква от сложната социална среда, в която живеем, от затрудненията на хората да се адаптират в обществено- социалния живот. Социалната работа в съвремието.
 9. 9. Днес в условията на динамични социални промени , на дълбока и всеобхватна социална криза, все по-належаща става необходимостта от по-задълбочено проникване и разбиране на случващото се в нашето общество и света като цяло.Това е предизвикателство и отговорност пред всеки, който избира професията - социална работа. Социалната работа в съвремието.
 10. 10. В световната практика социалната работа се възприема като една изключително важна и престижима помощна професия. На тоз етап, западните изследователи я определят, като професията на XXI век, а социалната работа се превръща в най- разпространената междудисциплинарна професия на века. Социалната работа в съвремието.
 11. 11. За да може да се практикува тази професия се изисква способност за проспособяване, мисловни умения, висока степен на умения за работа в мултудисциплинарен екип, както и за решаване на проблеми. Социалния работник умее много добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и с клиентите, с общността, партньорите и други. Социалната работа в съвремието.
 12. 12. Днес работата на социалните работници е свързана с приемане на документи, винаги трябва да са любезни, търпеливи, да се обяснява подробно. Понякога хората са недоволни, когато дори и с 2 стотинки не може да им се отпусне помощ и естественно обвиняват социалния работник. Това се понася трудно, както примерно хора, които нямат никаква нужда от помощи, им се отпускат помощи. Социалната работа в съвремието.
 13. 13. Срещата с възрастни и болни хора е натоварваща, но се свиква с течение на времето. Към страдащите и болните никога не може да си равнодущен. Друго предизвикателство е да се работи за толкова ниско възнаграждение. Иначе професията е разнообразна, има движение и контакти с много хора. Социалната работа в съвремието.
 14. 14. Социалната работа не попада сред най-атрактивните. Не е високо заплатена, пък и общуването с хора, които поради здравословни или други проблеми не могат да се справят сами с живота си, често е голямо изпитание. Ето защо смятам, че само млади хора по собствено желание биха работили тази в тази сфера. МНЕНИЕ Социалната работа в съвремието.
 15. 15. Но на сметка на всичкото, смятам че специалистите по социални дейности със сигурност ще оцелеят в условията на финансова и икономическа криза. И не само ще оцелеят, но ще станат още по-търсени. Защото в днешно време при тази икономическа криза "клиентите" на службите за социално подпомагане ще се увеличат и знанията и уменията на социалните работници ще са повече от необходими. Социалната работа в съвремието. МНЕНИЕ
 16. 16. ИЗТОЧНИЦИ: 1. http://e-learning.uni- ruse.bg/get_file.php?rid=9351942193609360941 00141&iid=237023702370243123610671&rt=221 10840 2. http://fprvidin.org/front/freetext/index/freetextId /38 3. http://download.pomagalo.com/618019/socialni ya+rabotnik+pri+rabota+s+deca+i+semeiistva/ 4. http://download.pomagalo.com/403875/socialna +rabota/?search=204 5. http://download.pomagalo.com/300220/osnovi+ na+socialnata+rabota/?search=204 6. http://vinagi.bg/materials/view/id/31581/Kakvo+ prеdstavlyava+profеsiyata+sotsialеn+rabotnik 7. http://e-learning.uni- ruse.bg/get_file.php?rid=9261933192709250933 10231&iid=223122312231228022200811&rt=925 00251
 17. 17. Благодаря за вниманието. Изготвил : Сенер Ерхан Местан ф. № 139508 І курс, специалност „Социални дейности“ ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение

×