Jönköping

784 views

Published on

Jönköping:s presentation Årests Stadskärna 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jönköping

 1. 1. Jönköping – Staden & sjöarna… Läge för mer och fler!
 2. 2. Bakgrund •  Läge vid Vätterns sydspets •  Residensstad •  10:e största kommun •  9:e största stad tillsammans med Huskvarna •  Drygt 126 000 invånare •  Befolkningstillväxt med ca 1 000 personer/år •  Högskola med ca 11 000 studenter •  Landets 3:e mässtad & 4:e hotellstad •  2 km sandstrand mitt i centrum
 3. 3. Läge för förändring
 4. 4. Attraktionskraft är inte något som uppstår av sig självt
 5. 5. Läget då…
 6. 6. …och nu
 7. 7. Läge för visioner
 8. 8. ”Jönköpings stadskärna skall bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek”
 9. 9. Stadsbyggnadsvision 1.0: ”Från tanke till handling” Stadsbyggnadsvision 2.0: ”Staden och sjöarna”
 10. 10. STADSKÄRNAN ska…   vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar   vara den självklara mötesplatsen och ”vardagsrummet” för alla människor – oavsett kön, ålder eller ursprung. Den ska vara trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet.   ha mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, utbildning, kultur, handel, nöjen och andra verksamheter   ha hög kvalitet på arkitektur och utformning av de offentliga rummen   ha god tillgänglighet för alla   ge långsiktigt hållbara och lönsamma förutsättningar för utveckling och drift av olika verksamheter
 11. 11. Samverkan
 12. 12. Vi skapar Skandinaviens attraktivaste stadskärna i sin storlek!
 13. 13. Fysiska projekt i stadskärnan …skapar mötesplatser… …skapar möjligheter till starkare handel… …skapar en starkare destination…
 14. 14. Igår…
 15. 15. Gårdagens visionsbild…
 16. 16. Idag…
 17. 17. Förnyelse i stadskärnan Science park STADSBYGGNADSVISION 2.0 Piren Resecentrum Genomförda projekt 2000-2010 Hamnparken Filmstaden Lundströms plats del 1 Rådhusparken Braheparken Lasarettsparken Munksjöbron Hamnkanalen Wayne´s coffee Östra kajen del 1 Smedjan Lantmätargränd Hovrättstorget Ljusets stad Kv Ansvaret Kv Diplomaten
 18. 18. Förnyelse i stadskärnan STADSBYGGNADSVISION 2.0 Pågående projekt Östra centrum Bauers brygga Hamnmagasin Kv Atollen Östra kajen del 2, totalt ca 200lgh Kålgården ca 1200lgh Kålgårdsparken Södra kajen - SMoT Västra kajen del 1 o 2 Magnus Ladulås plats Lundströms plats del 2 Juneporten Järnvägsgatan Tändsticksområdet och dess entré
 19. 19. Förnyelse i stadskärnan STADSBYGGNADSVISION 2.0 Planerade projekt Munksjöns stränder Västra centrum, affärsplan Hamnparken, del 2 Västra Storgatan, 2 etapper Klostergatan Ljusets stad del 2 Västra kajen, 3 etapper Östra Storgatan del 2 Vätterhamnen Vätterstranden Norra Strandgatan
 20. 20. Munksjöbron gav möjligheten att omvandla 120 000 kvm trafikyta till exploaterbar mark!
 21. 21. annat foto!
 22. 22. Två nybyggda p-hus centralt i stadskärnan med 825 nya p-platser…
 23. 23. Cykelstråk & cykelparkering i stadskärnan För att öka andelen cykling i stadskärnan satsar kommunen 7 mnkr under 2010-2012 för att genomföra ett stort antal åtgärder
 24. 24. Läge för handel och nöje
 25. 25. Samverkan kring handelsutredning & handelsstrategi
 26. 26. Nytillskott i utbudet Magasinen Stil Designhouse Stockholm Mix Stenugnsbageri Café Nya gallerian i kv. Ansvaret A. Karlssons delikatessbod Rosteriet Rabalder Så in i Norden Gardin Olsson Vincent Shoe Store Elegansia Company La Verne (nya ytor i tidigare lagerlokal) Smarteyes Saint Tropez Mini Store
 27. 27. Kommande nytillskott i utbudet •  Monki •  Clas Ohlson •  Granit •  Deichman •  Lagerhaus •  New Yorker
 28. 28. Samverkan inom förnyelsen av Östra centrum •  Trevlig stadsmiljö fler besökare högre försäljningssiffror  möjlighet till bra nivå på hyrorna = Ekonomisk hållbarhet! •  Ledningsgrupp med några av berörda fastighetsägare •  Blandade arbetsgrupper med representanter från fastighetsägare, tjänstemän från olika förvaltningar, Jönköping City, HSO, m.fl. •  Avtal både för utredningsfasen och genomförandefasen (baseras på antal fasadmeter mot kommersiella stråk)
 29. 29. Utmärkande för samverkan i Jönköping •  Omorganiseringen av centrumbolaget Jönköping City AB - från en handelsorganisation till ett centrumutvecklingsbolag - starkare fastighetsägarsida än tidigare •  Kommunen har en drivande roll
 30. 30. Åtgärder från affärsplanen för Östra centrum
 31. 31. Samverkan kring parkeringskampanj
 32. 32. Stadens liv och innehåll ska präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans Jönköping ska uppfattas som en storstad vad gäller utbud som idrott, mötesplatser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikationer, men med en småskalighet som ger invånare och besökare känslan av trygghet och delaktighet
 33. 33. Trygghetsprojektet
 34. 34. Samverkan med Röda korset
 35. 35. Marknadsföring  Radio  /  TV,    Annonser,    Affischer/Flyers,  Bilagor,  Hemsida,  Broschyr,    Stortavlor  
 36. 36. Information & kommunikation Intern   • Stormöten  2ggr/år   • Referensgrupper  SU/DOV  3-­‐4ggr/år   • Frukostmöten  1ggr/mån  Väster  –  Öster   (Pllsammans  med  representant  från  kommunen)   • E-­‐post/Hemsida   • Personliga  besök   • Enkäter  (vid  behov)   Extern   • Hemsidan  (över  8000  besök/mån)   • Marknadsundersökningar  1ggr/år   (Pllgänglighet,  utbud  buPker,  utbud  övrigt,  kringmiljö)         • Besöks  enkäter  i  city  (ö-­‐Pder  ex)  
 37. 37. Referensgrupper SU & DOV Strategisk  Utveckling  (SU)     Daglig  operaPv  verksamhet  (DOV)    Gruppens arbete ska vara inriktat på frågor Gruppens arbete ska vara inriktat på frågor som rör tillgänglighet, hänvisning, parkering, som rör evenemang, skötsel och underhåll och den fysiska miljön, stadsbyggnadsfrågor, trygghetsfrågor. utbud, imageskapande aktiviteter, verksamhetsplaner etc. Kommunen   Tekniska  kontoret   Kommunen   Kultur   Stadsbyggnadskontoret   Fri?d   Tekniska  kontoret   Tekniska  kontoret   FasPghetsägarna   Norrporten   FasPghetsägarna   Corallen   Ekblads   Lundbergs   Köpmännen   Scandic  Portalen     Köpmännen   KappAhl   JC  Brothers/Sisters   Mauritz  Tex?l  o  Inredning   Specsavers  Op?k   Möllers  Väskor  &  Handskar     Gardin  Olsson                                         Jönköping  City   Jönköping  City   Kathleen  Hahne   Carina  Lundeholm   Jesper  Steén   Jesper  Steén  
 38. 38. Via samverkan mellan Jönköping City, fastighetsägare och kommun genomförs projektet Rena Rama Jönköping www.renarama.com
 39. 39. Evenemang i City under 2009 Januari - Februari Mumintrollet Pingu Hitta formen i City Alla Hjärtan i City Mars Tulpandagen på väster Railjam HV71 Guldjakten April Blåkullaträffen Hundens dag i city Dansfesten Sjung in våren i City Slutspelsaktivieter HV71 Maj EU-dagen, Habo kulturskola i City Dans i city, Invigning Kanalplan/Vindbron Fika tävling med Gevalia Jönköpings historiedag Jönköpings Marknad, Svensktoppen nästa Rix FM-Festival
 40. 40. Juni Nationaldagsfirande i Rådhusparken Vättern runt SR P4 Juli EU-veckan Internationell matmarknad Midnattssolsrallyt American Power Tour Augusti Utomhusauktion i City Vätterfesten Jazz i City Cykellopp i City- knattelopp & motion September Jönköpings Filmfestival Allmogemarknad Hovrättstorget Modekväll på väster Höstmarknad i City Oktober – December Rosa Lördag Körstafetten KulturDagNatt Jönköping Open Julskyltning - Jul i City
 41. 41. Jönköping citys evenemangsstrategi •  Genomföra mellan 50-60 evenemang i city med höjd kvalitet och innehåll •  Utveckla de mindre återkommande evenemangen med olika samarbetspartners och medarrangörer •  Ännu större samverkan och engagemang med föreningar och organisationer •  Starkare koppling och delaktighet i Stadens Liv och innehåll •  Ta fram förslag på olika webb-baserade aktiviteter
 42. 42. Samverkan kring butiksmix
 43. 43. Destinationsläge
 44. 44. Destination Jönköping   Utveckla och marknadsföra bilden av Jönköping gentemot näringsliv, besökare och invånare   Uppdraget är att göra hela Jönköping till ett mer attraktivt alternativ för privat- och affärsresande, investeringar och inflyttning   Driver ett antal projekt vars syfte är att attrahera och informera invånare  Destination Jönköping drivs gemensamt av kommun och näringsliv.
 45. 45. Huvudmål   Jönköping skall ha en sysselsättningsgrad bland 24 – 64 åringar som är bland de 10 bästa kommunerna bland Sveriges 50 största kommuner över en treårsperiod.   Invånarantalet skall öka med minst 1 200 personer under 2010.   Minst 65 % vill rekommendera andra att flytta till Jönköping vid en medborgarenkät 2010 medan på lång sikt över 75 % skall rekommendera andra att flytta till Jönköping.
 46. 46. DELMÅL / AFFÄRSTURISTER   Antalet gästnätter måndag till torsdag på hotell, vandrarhem och privatboenden skall uppgå till 20 000 (2009: 23 000 inklusive Elmia Woods)   Antalet sålda konferenser skall uppgå till 120 (2009: 101)   Hotell & Konferensbokningen vara bokningscentral för tre lokala aktörer inom besöksnäringen (2009: 1)
 47. 47. WELCOME 2WORK   Består av ett 40-tal arbetsgivare från Jönköpingsregionen.   Syfte att få fler att flytta till Jönköping samt att göra det enklare för jönköpingsföretagen att hitta alla typer av kompetenser   Deltagit på mässor i Stockholm, Göteborg och Malmö   Projektet är ett sätt för företagen att gemensamt bygga varumärket Jönköping bland akademiker i åldrarna 28- 38 år.   30 tal familjer
 48. 48. AMBASSADÖRSNÄTVERK Syfte: Marknadsföra destinationen Målgrupp: Alla som gillar Jönköping Aktiviteter: Affärsområdesspecifikt, specialevents, nyhetsbrev och tävlingar. Ny webb inriktad på ambassadörer, AMBASSADEN.
 49. 49. Framtidsläge Fortsatt samverkan inom Stadsbyggnadsvisionen
 50. 50. Tillsammans kan vi skapa den goda staden – och gå ”från tanke till handling” & till Staden och sjöarna!
 51. 51. Läge för ett besök? Välkomna till Jönköping!

×