Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adoptie als interventie

1,920 views

Published on

 • Be the first to comment

Adoptie als interventie

 1. 1. Adoptie als interventie De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling
 2. 2. Adoptie als interventie: een model <ul><li>Adoptie als curatieve instelling & beschermende factor </li></ul><ul><li>Onderzoeken invloed v. adoptie op ontwikkeling op vlak van: </li></ul><ul><ul><li>fysieke groei; </li></ul></ul><ul><ul><li>gehechtheid; </li></ul></ul><ul><ul><li>cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties; </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfwaardering; </li></ul></ul><ul><ul><li>gedragsproblemen; </li></ul></ul>
 3. 3. Schema
 4. 4. <ul><li>Adoptiekinderen met gedepriveerde achtergrond moeten inhaalslag maken op vlak v. fysieke groei => basis psychologische ontwikkeling </li></ul><ul><li>Als adoptiekind i. eerste maanden/jaren na geboorte te maken had met verwaarlozing of ondervoeding > mogelijk achterblijvende groei </li></ul><ul><ul><li>Lengte hierdoor achterstand hersenen , </li></ul></ul><ul><ul><li>Gewicht hechting en cognitieve groei & </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdomtrek kans op verminderde zelfwaardering </li></ul></ul>
 5. 5. Empirische evidentie voor de herstelkansen van adoptiekinderen; overzicht <ul><li>Fysieke groei: een verbazingwekkende inhaalslag </li></ul><ul><li>Inhaalslag in gehechtheid? </li></ul><ul><li>Cognitieve ontwikkeling: IQ en schoolprestaties </li></ul><ul><li>Zelfwaardering </li></ul><ul><li>Goede aanpassing? </li></ul>
 6. 6. > Fysieke groei: een verbazingwekkende inhaalslag <ul><li>Op basis van lengte verblijf kindertehuis </li></ul><ul><li>Kinderen die 1 e levensjaren in kindertehuis doorbrengen > achterblijvende fysieke groei </li></ul><ul><ul><li>Lengte, gewicht, hoofdomtrek </li></ul></ul><ul><li>Hoe langer verblijf i. kindertehuis, hoe groter groeiachterstand </li></ul>
 7. 7. > Fysieke groei: een verbazingwekkende inhaalslag : vervolg <ul><li>Effect adoptie </li></ul><ul><li>Adoptie > positief effect op achterstand> kind loopt enorm in MAAR blijft wat achter op leeftijdsgenoten (niet veel). </li></ul><ul><ul><li>Jong geadopteerde kinderen (voor 1 e verjaardag) </li></ul></ul><ul><ul><li>> halen achterstand volledig in </li></ul></ul><ul><ul><li>Puberteit start vroeger bij adoptiekinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>> daardoor kleiner in late adolescentie en vroege volwassenheid </li></ul></ul>
 8. 8. > Fysieke groei: een verbazingwekkende inhaalslag : vervolg <ul><li>Op vlak van lichamelijke factoren </li></ul><ul><li>Gewicht > soortgelijk patroon v. deprivatie, herstel en inhalen. </li></ul><ul><li>Hoofdomtrek > moeilijker te compenseren </li></ul>
 9. 9. >Inhaalslag in gehechtheid? <ul><li>Vergelijking adoptiekinderen met tehuiskinderen </li></ul><ul><li>Bij adoptiekinderen treedt een duidelijke verandering op, op vlak van gehechtheid. </li></ul><ul><ul><li>Veel minder gedesorganiseerde gehechtheid dan tehuiskinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tweemaal zo vaak veilige gehechtheid dan bij tehuiskinderen </li></ul></ul>
 10. 10. > Inhaalslag gehechtheid: vervolg <ul><li>Vergelijking op vlak van leeftijd adoptie </li></ul><ul><li>Adoptie op jonge leeftijd: kind slaagt er in onveilige gehechtheid vrijwel volledig weg te werken </li></ul><ul><li>Adoptie op oudere leeftijd: kind slaagt er minder in onveilige gehechtheid volledig weg te werken > blijven achter op leeftijdsgenoten </li></ul>
 11. 11. > Inhaalslag gehechtheid : vervolg <ul><li>Vergelijking op vlak van binnenlandse en </li></ul><ul><li>buitenlandse adoptie </li></ul><ul><li>Geen significant verschil tussen binnenlandse of buitenlandse adoptiekinderen op vlak van gehechtheid </li></ul>
 12. 12. > Cognitieve ontwikkeling: IQ en schoolprestaties <ul><li>IQ </li></ul><ul><li>Geadopteerde kinderen > normaal IQ </li></ul><ul><li>Tehuiskinderen > IQ v. mentaal gehandicapte </li></ul><ul><li>Schoolprestaties </li></ul><ul><li>Adoptiekinderen doen het beter dan tehuiskinderen </li></ul><ul><li>Adoptiekinderen doen het niet beter dan leeftijdsgenootjes </li></ul><ul><li>Besluit: geadopteerde kdn. profiteren cognitief v. opvoeding in meer stimulerende adoptiegezinnen </li></ul>
 13. 13. > Cognitieve ontwikkeling: IQ en schoolprestaties : vervolg <ul><li>Leerproblemen </li></ul><ul><li>Er zijn tweemaal zoveel verwijzingen naar speciaal onderwijs bij adoptiekinderen. </li></ul><ul><li>Leeftijd adoptie </li></ul><ul><li>Adoptie op latere leeftijd zorgt ervoor dat de inhaalslag op vlak van IQ minder volledig is in vergelijking met kinderen die op jonge leeftijd werden geadopteerd. </li></ul><ul><li>MAAR: Adoptiekinderen hebben geen lager IQ, adoptie heeft dus geen invloed op IQ, maar wel op cognitieve prestaties. </li></ul>
 14. 14. > Zelfwaardering <ul><li>Verschil op vlak van geadopteerde kinderen en </li></ul><ul><li>niet-geadopteerde kinderen: </li></ul><ul><li>Geen verschil in zelfwaardering </li></ul><ul><li>Geadopteerde meisjes scoren iets beter dan niet geadopteerde leeftijdsgenoten </li></ul><ul><li>Verschil op vlak van binnen- of buitenlandse </li></ul><ul><li>adoptie: </li></ul><ul><li>Geen verschillen in zelfwaardering </li></ul>
 15. 15. > Zelfwaardering : vervolg <ul><li>Verschil op vlak van leeftijd adoptie </li></ul><ul><li>Geen verschil zelfwaardering </li></ul><ul><li>Verschil adoptiekinderen en tehuiskinderen </li></ul><ul><li>Adoptiekinderen hebben een betere zelfwaardering dan tehuiskinderen </li></ul><ul><li>Besluit: het beeld van de maatschappij dat geadopteerde kinderen een mindere zelfwaardering hebben dan gewone kinderen is dus fout. </li></ul>
 16. 16. > Goede aanpassing? <ul><li>Dankzij adoptie > adoptiekinderen betere medische, </li></ul><ul><li>pedagogische en psychologische mogelijkheden. </li></ul><ul><li>Toch meer gedragsproblemen bij adoptiekinderen </li></ul><ul><li>Meer psychische problemen bij laat geadopteerde, buitenlandse kinderen </li></ul><ul><li>Geadopteerden vertonen meer risico op suïcide, psychiatrische stoornissen en sociale aangepastheid. </li></ul>
 17. 17. Adoptie heeft (over het algemeen) een positieve invloed op het adoptiekind!

×