Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie opvoeding & ondersteuning1

528 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie opvoeding & ondersteuning1

  1. 1. OPVOEDING EN OPVOEDINGS ONDERSTEUNING
  2. 2. Opvoeding :  Een natuurlijk proces  Een sociaal proces  Tot volwassenheid  Tot kennis en vaardigheden binnen het kader van besef en hanteren van normen en waarden
  3. 3.  Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. (Google)
  4. 4.  Opvoeding gaat meestal goed  Een steeds verder open gaande wereld:  Individualisering van de omgeving vergoot onzekerheid van opvoeders  Bestaand en nieuw opvoedingshandelen staat op verschillende momenten onder druk  Opvoedingsvragen ontstaan en/ of nemen toe
  5. 5.  Algemene opvoedingsvragen:  Doe ik het wel goed?  Opvoedingsspanning  Opvoedingscrisis  Opvoedings ondersteuning  Versterking van gezinnen mbt positief zorgend gedrag
  6. 6.  Informatie en voorlichting over groei, ontwikkeling em opvoeding van kinderen  Gerichte advisering bij de opvoeding ( pedagogische hulp)  Verwijzing naar gespecialiseerde hulp verlening
  7. 7.  Om goede gewoonten /handelingen te versterken  Om nieuwe kennis en om vaardigheden over te dragen  Om te bemoedigen en te ondersteunen, met name wanneer omstandigheden veranderen
  8. 8.  Met ouders, maar altijd voor de KINDEREN  Ouders zijn de eerste leermeesters van kinderen  Thuis is de primaire plek voor bescherming en resilience, maar ook mishandeling  Uitgangspunten opvoedingsondersteuning:  Ouders willen hun best doen voor hun kind  Ouders doen wat in hun vermogen ligt bij gegeven omstandigheden  Bouwen op positieve praktijken van ouders  Ouders respecteren als mensen met eigen behoeften

×