Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Северняшка фолклорна област.pptx

  1. Северняшка фолклорна Област
  2. Разположението • Северняшката фолклорна област е една от най-големите по територия. Географски тя включва две подобласти – Дунавската хълмиста равнина (без североизточната й част – Добруджа) и Старопланинската система. Границите й се очартават така: на север до Дунава, на изток до Черно море, на запад до Сърбия, на юг до Стара планина. Най-неустановена е североизточната й граница с Добруджа.
  3. Танците • Северняшките танци се отличават с широки движения, волно люлеене на ръцете и много подскоци. Скокливият характер се обуславя от някогашната радост и възторг на северняците от живота, което ги принуждава да не вървят спокойно, а да тичат и подскачат, изразявайки така своите чувства и щастливи емоции. • Северняшките хора са предимно бързи и много бързи, а съпроводът е най-вече инструментален. Застъпени народни инструменти в областта са най-често кавал, гайда, гъдулка и тъпан, но се срещат и много други.
  4. Носиите и Забратката Носиите • Носията в Северняшката област е различна спрямо това дали населението е от планината или от равнината. Също така се променя през зимния и летния сезон. Забратката • Женската забрадка в повечето случаи е бяла кърпа. Най-често косата се сплита на плитки. Главата се украсява с монети, цветя, мъниста, разноцветни конци и др.
  5. Хора от северняшка фолклорна област • Дайчови хора • Ганкино хоро • Еленино хоро
  6. Благодаря за вниманието
Advertisement