SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
U10. La Segona Guerra Mundial

   Ciències socials, història - 4ESO
     socials4eso.wikispaces.com
1.LES CAUSES DEL CONFLICTE


U10  1.Causes de la guerra
 TRACTAT DE VERSALLES      CRISI ECONÒMICA       COL·LABORACIÓ FEIXISTA
- Hitler no vol àrbitres.  - 1936: Jocs Olímpics Berlín  -   Itàlia abandona la SDN i
- Pau imposada.                          ocupa Etiòpia i Albània.
- Expansionisme militar                   -   ALE ocupa Renània i
- 1935: servei militar                      participa, amb IT, a la
  obligatori                          Guerra Civil Espanyol
- Creació de la Luftwaffe                     ajudant Franco.


     Fracàs de la                     Hitler escriu el
                                Memorandum o Protocols
 SOCIETAT DE NACIONS i                     de Hossbach: espai vital.
    feblesa dels estats
     democràtics
                              Japó comença el seu
                                expansionisme militar4ESO                                             sortir
2. LA GUERRA
                   2.1 El camí cap a la guerra
U10  2.1. El camí cap a la guerra
 1938:
 • Hitler annexiona Àustria
 • Conferència de Munich
  (annexió dels Sudets).
 • Pacte d’Acer: ALE-ITA 1939:
 • Pacte No-agressió amb l’URSS:
  repartir-se Polònia, Països
  Bàltics i Finlàndia per l’URSS.
4ESO                                sortir
2. LA GUERRA


U10  2.2. CARATERÍSTIQUES BÈL·LIQUES
        GUERRA LLAMPEC
         (Blitzkrieg)
                               Avançament            Re
    - Tàctica moderna que combinava l’ús           conjunt
                                                   col
                                                    z  am
                                                       en
      de carros de combat i avions                                   aer t
                                                        i
    - Va sorprendre els aliats preparats
                                 Divisions panzer
      per una guerra de trinxeres.

                                          Infanteria
                                         motoritzada
    Es van aplicar nous descobriments     Forces aèries enemigues destruïdes
      científics i tècnics: Radar anglès,
      bombes dirigides alemanyes,
                          Forces enemigues presoneres
      bomba atòmica americana…

                               Front enemic
                             Força aèria de suport
    Es van construir noves armes: Tancs,                           del front

      avions, portaavions…4ESO                                                        sortir
2. LA GUERRA


U10  2.3. 1ª FASE: LES VICTÒRIES DE L’EIX

                GUERRA LLAMPEC (1939-1941)

    - Setembre 1939: invasió de Polònia         22 JUNY DE 1941:
    - 1940: URSS ataca Finlàndia i els         invasió de l’URSS
      Països Baixos.
                            OPERACIÓ BARBARROJA
    - Abril 1940: invasió de Dinamarca i
      Noruega.               Cereals russos i petroli per continuar
    - Maig 1940: invasió de Bèlgica i els     la guerra.
      Països Baixos.
    - Juny 1940: invasió de França i      - Hivern cru. Tropes i armament.
      entrada a París.           - Manca carburant. 2000 km.
    - Juliol 1940: batalla d’Anglaterra    - Tàctica: terra cremada soviètica
    - Nous fronts: Iugoslàvia, Grècia i Nord
      d’Àfrica               El front s’estabilitza a Moscou i
                            Leningrat.

    Estats satèl·lits: Romania, Hongria i
      Eslovàquia

4ESO                                            sortir
2. LA GUERRA


U10  2.4. 2ª FASE: L’EQUILIBRI
          1941-1943
   7 des. 1941: Japó ataca la base naval
     americana de Pearl Harbour i
     ocupen Indoxina, Siam, Malàsia,
     Birmània, Filipines...        SUD D’EUROPA:
                       - Desembarcament a Sicília i ocupació
        INICIATIVA ALIADA         d’Itàlia. Destitució de Mussolini i
                         armistici.
   EST D’EUROPA:
                       PACÍFIC:
   - Derrota nazi a Stalingrat i Kursk.
                       - Derrotes japoneses al Mar del Coral,
                         Midway i Gadalcanal.
   ÀFRICA:
   - Batalla del Alamein: derrota dels
     alemanys.
   - Desembarcament al Marroc i Argèlia    1943. Conferència de Teheran:
     dels aliats.                Roosvelt, Stalin i Churchill.
   - Derrota alemanya i evacuació de       Planificació del final i de la
     Tunísia.                      postguerra.

4ESO                                          sortir
2. LA GUERRA


U10  2.5. 3ª FASE: OFENSIVA I VICTÒRIA

    - Desembarcament aliat a Normandia (juny de 1944):
          - Alliberament de París (agost)
          - Reconquesta de França i Bèlgica

    - Avenç rus per l’est (Exèrcit Vermell)
    - Descomposició del règim nazi (abril de 1945):
          - Ocupació de Berlín
          - Rendició incondicional

    - Continua la guerra al Pacífic:
           - Bombes atòmiques a Hiroshima i
             Nagasaki (agost 1945)
           - Capitulació japonesa (set. 1945)
4ESO                                    sortir
2. LA GUERRA


U10  ESQUEMA DE LA IIGM                                    POLÒNIA

                            EXPANSIÓ D’ALEMANYA           NORD D’EUROPA

    GUERRA D’EUROPA (1939-1941)           BATALLA D’ANGLATERRA           FRANÇA

                                                 PACTE TRIPARTIT (ALEMANYA-ITÀLIA-JAPÓ)
                            GUERRA EN EL MEDITERRÁNI

                                                  OCUPACIÓ DE IUGOSLÀVIA I GRÈCIA


                            EXPANSIÓ JAPONESA
    GUERRA DEL PACÍFIC (1939-1941)
                                                 ENTRADA DELS EEUU
                            BOMBARDEIG PEARL HARBOUR
                                                  A LA GUERRA


                   Per        PACTE DE NEUTRALITAT URSS-JAPÓ
    GUERRA GERMANO-SOVIÈTICA
        (1941-1943)   Acaba amb
                            DERROTA ALEMANYA A STALINGRAD


                    CONSEQÜÈNCIES


                             CAMPANYA D’ITÀLIA

      EUROPA (1942-1945):
                            DESEMBARCAMENT A NORMANDÍA
      VICTORIA DELS ALIATS
                                                       CAPITULACIÓ
                            AVANÇ RUS A L’EST
                                                      ALEMANYA I JAPÓ

                             VICTÒRIES DELS EEUU AL MAR DEL CORALL
      EL PACÍFIC (1942-195):
       VICTÒRIES ALIATS
                            BOMBARDEIG D’HIROSHIMA I NAGASAKI

4ESO                                                                   sortir
3. EUROPA SOTA EL NAZISME


U10  3. EUROPA SOTA EL NAZISME
    Països ocupats: matèries primeres,
    productes industrials i aliments, bens
    jueus...

    - Milers de camps de treball, obra
    esclava, dirigits per les SS.
    - + 8 milions de deportats a Alemanya,
    per a treballar a les seves indústries.

    Germanització: deportar eslaus, per
    deixar als terres als germànics. Guetos i
    camps d’estermini.

    Genocidi (Shoa): “solució final”
    - 6 milions en dos anys
    - càmeres de gas, forns crematoris...


4ESO                                      sortir
4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE


U10  4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE
    - Extensió mundial del conflicte
    - Guerra total (militar i civil)
    - Potència destructiva de les noves
    armes
    - Ciutats derruïdes, genocidi...    Gran mortalitat: 55 milions; 35 milions
    ferits; 3 milions de desapareguts.


    Grans desplaçaments de població:
    - L’ocupació nazi
    - Canvis a les fronteres al final de la
    guerra
    - La crisis i la destrucció4ESO                                    sortir
4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE


U10  4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE
                     ECONÒMIQUES

    - A causa de la destrucció de ciutats, infraestructures:
        - Problemes d’avituallament alimentari
        - Desprotecció de la població civil

    - A causa de las necessitats bèl·liques i de reconstrucció:
        - Elevat volum del deute
        - Els preus es disparen (inflació)

    - La guerra va accelerar el declivi de les velles potències europees.

    - EEUU va consolidar la seva hegemonia econòmica (agrícola, financera, industrial).

    - L’URSS queda com a segona potència mundial.
4ESO                                               sortir
4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE


U10  4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE
               ACORDS POLÍTICS (NOU ORDRE TERRITORIAL)

    CONFERÈNCIA DE JALTA (feb. 1945):          CONFERÈNCIA DE SANT FRANCISCO
                                   (juny 1945):
 - La partició d‘Alemanya en zones d’ocupació     ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU)
 - Les reparacions de guerra
 - La celebració d’eleccions als països alliberats   Objectius:
 - L’annexió dels Estats bàltics i l’est de Polònia  - Pau i seguretat internacional
                            - Dret lliure determinació dels pobles
   CONFERÈNCIA DE POSTDAM (jul. 1945):        - Desenvolupar i estimular el drets i llibertats
           ALEMANYA             -Cooperació pacífica en economia, societat...
 - Divisió en quatre zones
 - Es procedia a la desnazificació           Organismes:
 - S’iniciava el Judici de Nuremberg          - Assemblea General
 - Es determinaren les fronteres amb Polònia      - Consell de Seguretat
                            - Secretaria General
 JAPÓ:
                            - Altres: Tribunal Internacional, FAO, UNESCO...
 - Fou ocupat pels Estats Units
 - S’impulsà la democratització                CONFERÈNCIA DE PARÍS (1947):

 COREA:                        Tractats de pau amb Hongria, Bulgària, Itàlia i
 Es dividí en dos pel paral·lel 38º, sota la tutela  Romania.
 dels EE.UU. i l’URSS.
4ESO                                                   sortir
4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE


U10  4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE
           CANVIS TERRITORIALS

                    URSS Annexió d’Estònia,
                    URSS Annexió d’Estònia,
                    Lituània, Letònia.
                    Lituània, Letònia.

                    Polònia
                    Polònia
                    Deplaçada cap a l’oest.
                    Deplaçada cap a l’oest.

                    Alemanya
                    Alemanya
                    Dividida en quatre parts.
                    Dividida en quatre parts.
                    Itàlia
                    Itàlia
                    Cedeix territoris a Iugoslàvia
                    Cedeix territoris a Iugoslàvia
4ESO                                     sortir
U10  Multimèdia
          - Guerra llampec:
          - Expansionisme alemany:
          - Operació Barbarroja:
          - Batalla del Desert:
          - Batalla del Pacífic:
4ESO                      sortir
U10  Fracàs de les democràcies
4ESO                sortir
U10   Aliances

• Aliats: Fr, RU, Polònia,
 Aliats
 Dinamarca, Noruega,
 Bèlgica, Països Baixos,
 Luxemburg, Iugoslàvia,
 Grècia, Austràlia, Canadà,
 Sudàfrica i Nova Zelanda;
 Xina, U.R.S.S. i EEUU.

• L’Eix: Alemanya, Itàlia,
  Eix
 Japó, Eslovàquia,
 Finlàndia, Hongria,
 Romania, Bulgària,
 Croàcia i Tailàndia.

• Neutrals: Irlanda,
 Neutrals
 Portugal, Espanya, Suècia,
 Suïssa i Turquia. 4ESO             sortir
U10  Espai vital        Invasió de Polònia (1939)


                   PACTE

    Militarització      GERMÀNICO-SOVIÈTIC

    Renània (1936)        23-08-1939
 Annexió Sudets (1938)      PACTE D’ACER
 I Txecoslovàquia (1939)     22-05-1939            Annexió Àustria (1938)
4ESO                             sortir
U10  Espai vital: Japó

                       Manxúria (1932)
                       Manxúria (1932)
           nord de la Xina (1937)
           nord de la Xina (1937)
4ESO                            sortir

More Related Content

What's hot

Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Vicent Puig i Gascó
 
La primera guerra mundial
La primera guerra mundialLa primera guerra mundial
La primera guerra mundialArmand Figuera
 
T9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra MundialT9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra MundialMaria Polo
 
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30Rafa Oriola
 
Segona guerra mundial 4t eso
Segona guerra mundial 4t esoSegona guerra mundial 4t eso
Segona guerra mundial 4t esosincretic
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXAntonio Núñez
 
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)Julia Valera
 
La Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra MundialLa Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra MundialArmand Figuera
 
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)ahidalg_04
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808Antonio Núñez
 
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12
Unitat 5  l'imperialisme -2011-12Unitat 5  l'imperialisme -2011-12
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12jordimanero
 
Proteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvismefinamorenoo
 
Segona revolució industrial
Segona revolució industrialSegona revolució industrial
Segona revolució industrialjescriva
 

What's hot (20)

Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
 
La primera guerra mundial
La primera guerra mundialLa primera guerra mundial
La primera guerra mundial
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
T9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra MundialT9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra Mundial
 
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
Tema 7 el crac de 1929 i la gran depressió dels anys 30
 
Segona guerra mundial 4t eso
Segona guerra mundial 4t esoSegona guerra mundial 4t eso
Segona guerra mundial 4t eso
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
La Guerra Civil Espanyola
La Guerra Civil EspanyolaLa Guerra Civil Espanyola
La Guerra Civil Espanyola
 
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
Unitat 8. la primera guerra mundial i la revolució russa (1914 1939)
 
Espanya del segle XIX
Espanya del segle XIXEspanya del segle XIX
Espanya del segle XIX
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 
Activitats ESO 4
Activitats ESO 4Activitats ESO 4
Activitats ESO 4
 
Feixisme
FeixismeFeixisme
Feixisme
 
La Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra MundialLa Segona Guerra Mundial
La Segona Guerra Mundial
 
El romanticisme
El romanticismeEl romanticisme
El romanticisme
 
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
Transformacions agràries i industrialització (1850 1930)
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12
Unitat 5  l'imperialisme -2011-12Unitat 5  l'imperialisme -2011-12
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12
 
Proteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvisme
 
Segona revolució industrial
Segona revolució industrialSegona revolució industrial
Segona revolució industrial
 

Viewers also liked

La segunda-guerra-mundial cronologia
La segunda-guerra-mundial cronologiaLa segunda-guerra-mundial cronologia
La segunda-guerra-mundial cronologiacasuco
 
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)Carlos López
 
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partJulia Valera
 
009 La Segona Guerra Mundial
009 La Segona Guerra Mundial009 La Segona Guerra Mundial
009 La Segona Guerra MundialAntoni Aixalà
 
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a partJulia Valera
 
La segona guerra mundial (1939 1945)
La segona guerra mundial (1939 1945)La segona guerra mundial (1939 1945)
La segona guerra mundial (1939 1945)ahidalg_04
 
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18jordimanero
 
Mapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religionsMapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religionsEladi Fernàndez
 
Catalans en els camps de concentració i holocaust
Catalans en els camps de concentració i holocaustCatalans en els camps de concentració i holocaust
Catalans en els camps de concentració i holocaustAlex Roncal
 
La revolució russa (4t eso)
La revolució russa (4t eso)La revolució russa (4t eso)
La revolució russa (4t eso)Txema Gs
 
La bíblia 1
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1doloprats
 
01. L'ANTIC RÈGIM
01. L'ANTIC RÈGIM01. L'ANTIC RÈGIM
01. L'ANTIC RÈGIMjcorbala
 
11. Segunda Guerra Mundial
11. Segunda Guerra Mundial11. Segunda Guerra Mundial
11. Segunda Guerra MundialTom Nogales
 
Dijous Sant: l'Últim Sopar
Dijous Sant: l'Últim SoparDijous Sant: l'Últim Sopar
Dijous Sant: l'Últim Soparedu
 

Viewers also liked (20)

La segunda-guerra-mundial cronologia
La segunda-guerra-mundial cronologiaLa segunda-guerra-mundial cronologia
La segunda-guerra-mundial cronologia
 
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
EL HOLOCASTO NAZI (NAZI HOLOCAUST)
 
La Bíblia
La BíbliaLa Bíblia
La Bíblia
 
La Guerra Freda
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra Freda
 
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)1a part
 
009 La Segona Guerra Mundial
009 La Segona Guerra Mundial009 La Segona Guerra Mundial
009 La Segona Guerra Mundial
 
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a partUnitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
Unitat 9 crisi de les democràcies i segona guerra mundial (1919 1945)2a part
 
La segona guerra mundial (1939 1945)
La segona guerra mundial (1939 1945)La segona guerra mundial (1939 1945)
La segona guerra mundial (1939 1945)
 
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18Unitat 10  la segona guerra mundial 2017-18
Unitat 10 la segona guerra mundial 2017-18
 
Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda
 
Guerra Fria Parte 1
Guerra Fria Parte 1Guerra Fria Parte 1
Guerra Fria Parte 1
 
Segunda guerra mundial
Segunda guerra mundialSegunda guerra mundial
Segunda guerra mundial
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
 
Mapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religionsMapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religions
 
Catalans en els camps de concentració i holocaust
Catalans en els camps de concentració i holocaustCatalans en els camps de concentració i holocaust
Catalans en els camps de concentració i holocaust
 
La revolució russa (4t eso)
La revolució russa (4t eso)La revolució russa (4t eso)
La revolució russa (4t eso)
 
La bíblia 1
La bíblia 1La bíblia 1
La bíblia 1
 
01. L'ANTIC RÈGIM
01. L'ANTIC RÈGIM01. L'ANTIC RÈGIM
01. L'ANTIC RÈGIM
 
11. Segunda Guerra Mundial
11. Segunda Guerra Mundial11. Segunda Guerra Mundial
11. Segunda Guerra Mundial
 
Dijous Sant: l'Últim Sopar
Dijous Sant: l'Últim SoparDijous Sant: l'Últim Sopar
Dijous Sant: l'Últim Sopar
 

Similar to Segona Guerra Mundial

La segona guerra mundial
La segona guerra mundialLa segona guerra mundial
La segona guerra mundialEduard Costa
 
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)Rafa Oriola
 
Segona Guerra Mundial (1939-45).
Segona Guerra Mundial (1939-45).Segona Guerra Mundial (1939-45).
Segona Guerra Mundial (1939-45).Marcel Duran
 
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.Mario Montal
 
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.Mario Montal
 
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)Eva María Gil
 
Segona guerra mundial
Segona guerra mundialSegona guerra mundial
Segona guerra mundialEduard Costa
 
Sociales II Guerra Mundial
Sociales II Guerra MundialSociales II Guerra Mundial
Sociales II Guerra MundialGerardBorras20
 
Ii guerra mundial
Ii guerra mundialIi guerra mundial
Ii guerra mundialLibertango
 
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.Mario Montal
 
Unitat 7 bloc 2 versio 2
Unitat 7 bloc 2 versio 2Unitat 7 bloc 2 versio 2
Unitat 7 bloc 2 versio 2sole toribio
 
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01Armando Vega
 
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-201410. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014martav57
 
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)Escola Pia Santa Anna
 

Similar to Segona Guerra Mundial (20)

La segona guerra mundial
La segona guerra mundialLa segona guerra mundial
La segona guerra mundial
 
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)
Tema 9. la segona guerra mundial (1939 45)
 
Segona Guerra Mundial (1939-45).
Segona Guerra Mundial (1939-45).Segona Guerra Mundial (1939-45).
Segona Guerra Mundial (1939-45).
 
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
 
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
TEMA 7: LA II GUERRA MUNDIAL. 4rt ESO.
 
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
 
Segona guerra mundial
Segona guerra mundialSegona guerra mundial
Segona guerra mundial
 
Sociales II Guerra Mundial
Sociales II Guerra MundialSociales II Guerra Mundial
Sociales II Guerra Mundial
 
Ii guerra mundial
Ii guerra mundialIi guerra mundial
Ii guerra mundial
 
Ii gm
Ii gmIi gm
Ii gm
 
Ii gm
Ii gmIi gm
Ii gm
 
II gm
II gmII gm
II gm
 
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.
TEMA 5: LA I GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA. 4rt ESO.
 
Unitat 7 bloc 2 versio 2
Unitat 7 bloc 2 versio 2Unitat 7 bloc 2 versio 2
Unitat 7 bloc 2 versio 2
 
La segona guerra mundial
La segona guerra mundialLa segona guerra mundial
La segona guerra mundial
 
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01
Segundaguerramundialrefuerzo 130901232728-phpapp01
 
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-201410. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1 BAT. 2013-2014
 
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)
Unitat 10 La Segona Guerra Mundial (1939 1945)
 

More from Eladi Fernàndez

Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsEladi Fernàndez
 
Restauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsEladi Fernàndez
 
Cronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaEladi Fernàndez
 
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Eladi Fernàndez
 
Organització política de les societats
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societatsEladi Fernàndez
 
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreEladi Fernàndez
 
U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)Eladi Fernàndez
 
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEladi Fernàndez
 
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESOTreball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESOEladi Fernàndez
 
Comentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUAEladi Fernàndez
 
U8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerresU8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerresEladi Fernàndez
 
Esquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesaEladi Fernàndez
 
Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEladi Fernàndez
 
Comentari poster familia americana
Comentari poster familia americanaComentari poster familia americana
Comentari poster familia americanaEladi Fernàndez
 

More from Eladi Fernàndez (20)

Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
 
Restauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberals
 
Cronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
 
Revolució Francesa
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesa
 
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
 
Organització política de les societats
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
 
Viatge per europa
Viatge per europaViatge per europa
Viatge per europa
 
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
 
U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)
 
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
 
Guerra de Successió
Guerra de SuccessióGuerra de Successió
Guerra de Successió
 
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESOTreball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
 
Les constitucions
Les constitucionsLes constitucions
Les constitucions
 
Comentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUA
 
U8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerresU8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerres
 
L’imperi napoleònic
L’imperi napoleònicL’imperi napoleònic
L’imperi napoleònic
 
Esquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
 
Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalismeEsquema U2. Liberalisme i nacionalisme
Esquema U2. Liberalisme i nacionalisme
 
Comentari poster familia americana
Comentari poster familia americanaComentari poster familia americana
Comentari poster familia americana
 
Novel·les
Novel·lesNovel·les
Novel·les
 

Segona Guerra Mundial

 • 1. U10. La Segona Guerra Mundial Ciències socials, història - 4ESO socials4eso.wikispaces.com
 • 2. 1.LES CAUSES DEL CONFLICTE U10 1.Causes de la guerra TRACTAT DE VERSALLES CRISI ECONÒMICA COL·LABORACIÓ FEIXISTA - Hitler no vol àrbitres. - 1936: Jocs Olímpics Berlín - Itàlia abandona la SDN i - Pau imposada. ocupa Etiòpia i Albània. - Expansionisme militar - ALE ocupa Renània i - 1935: servei militar participa, amb IT, a la obligatori Guerra Civil Espanyol - Creació de la Luftwaffe ajudant Franco. Fracàs de la Hitler escriu el Memorandum o Protocols SOCIETAT DE NACIONS i de Hossbach: espai vital. feblesa dels estats democràtics Japó comença el seu expansionisme militar 4ESO sortir
 • 3. 2. LA GUERRA 2.1 El camí cap a la guerra U10 2.1. El camí cap a la guerra 1938: • Hitler annexiona Àustria • Conferència de Munich (annexió dels Sudets). • Pacte d’Acer: ALE-ITA 1939: • Pacte No-agressió amb l’URSS: repartir-se Polònia, Països Bàltics i Finlàndia per l’URSS. 4ESO sortir
 • 4. 2. LA GUERRA U10 2.2. CARATERÍSTIQUES BÈL·LIQUES GUERRA LLAMPEC (Blitzkrieg) Avançament Re - Tàctica moderna que combinava l’ús conjunt col z am en de carros de combat i avions aer t i - Va sorprendre els aliats preparats Divisions panzer per una guerra de trinxeres. Infanteria motoritzada Es van aplicar nous descobriments Forces aèries enemigues destruïdes científics i tècnics: Radar anglès, bombes dirigides alemanyes, Forces enemigues presoneres bomba atòmica americana… Front enemic Força aèria de suport Es van construir noves armes: Tancs, del front avions, portaavions… 4ESO sortir
 • 5. 2. LA GUERRA U10 2.3. 1ª FASE: LES VICTÒRIES DE L’EIX GUERRA LLAMPEC (1939-1941) - Setembre 1939: invasió de Polònia 22 JUNY DE 1941: - 1940: URSS ataca Finlàndia i els invasió de l’URSS Països Baixos. OPERACIÓ BARBARROJA - Abril 1940: invasió de Dinamarca i Noruega. Cereals russos i petroli per continuar - Maig 1940: invasió de Bèlgica i els la guerra. Països Baixos. - Juny 1940: invasió de França i - Hivern cru. Tropes i armament. entrada a París. - Manca carburant. 2000 km. - Juliol 1940: batalla d’Anglaterra - Tàctica: terra cremada soviètica - Nous fronts: Iugoslàvia, Grècia i Nord d’Àfrica El front s’estabilitza a Moscou i Leningrat. Estats satèl·lits: Romania, Hongria i Eslovàquia 4ESO sortir
 • 6. 2. LA GUERRA U10 2.4. 2ª FASE: L’EQUILIBRI 1941-1943 7 des. 1941: Japó ataca la base naval americana de Pearl Harbour i ocupen Indoxina, Siam, Malàsia, Birmània, Filipines... SUD D’EUROPA: - Desembarcament a Sicília i ocupació INICIATIVA ALIADA d’Itàlia. Destitució de Mussolini i armistici. EST D’EUROPA: PACÍFIC: - Derrota nazi a Stalingrat i Kursk. - Derrotes japoneses al Mar del Coral, Midway i Gadalcanal. ÀFRICA: - Batalla del Alamein: derrota dels alemanys. - Desembarcament al Marroc i Argèlia 1943. Conferència de Teheran: dels aliats. Roosvelt, Stalin i Churchill. - Derrota alemanya i evacuació de Planificació del final i de la Tunísia. postguerra. 4ESO sortir
 • 7. 2. LA GUERRA U10 2.5. 3ª FASE: OFENSIVA I VICTÒRIA - Desembarcament aliat a Normandia (juny de 1944): - Alliberament de París (agost) - Reconquesta de França i Bèlgica - Avenç rus per l’est (Exèrcit Vermell) - Descomposició del règim nazi (abril de 1945): - Ocupació de Berlín - Rendició incondicional - Continua la guerra al Pacífic: - Bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki (agost 1945) - Capitulació japonesa (set. 1945) 4ESO sortir
 • 8. 2. LA GUERRA U10 ESQUEMA DE LA IIGM POLÒNIA EXPANSIÓ D’ALEMANYA NORD D’EUROPA GUERRA D’EUROPA (1939-1941) BATALLA D’ANGLATERRA FRANÇA PACTE TRIPARTIT (ALEMANYA-ITÀLIA-JAPÓ) GUERRA EN EL MEDITERRÁNI OCUPACIÓ DE IUGOSLÀVIA I GRÈCIA EXPANSIÓ JAPONESA GUERRA DEL PACÍFIC (1939-1941) ENTRADA DELS EEUU BOMBARDEIG PEARL HARBOUR A LA GUERRA Per PACTE DE NEUTRALITAT URSS-JAPÓ GUERRA GERMANO-SOVIÈTICA (1941-1943) Acaba amb DERROTA ALEMANYA A STALINGRAD CONSEQÜÈNCIES CAMPANYA D’ITÀLIA EUROPA (1942-1945): DESEMBARCAMENT A NORMANDÍA VICTORIA DELS ALIATS CAPITULACIÓ AVANÇ RUS A L’EST ALEMANYA I JAPÓ VICTÒRIES DELS EEUU AL MAR DEL CORALL EL PACÍFIC (1942-195): VICTÒRIES ALIATS BOMBARDEIG D’HIROSHIMA I NAGASAKI 4ESO sortir
 • 9. 3. EUROPA SOTA EL NAZISME U10 3. EUROPA SOTA EL NAZISME Països ocupats: matèries primeres, productes industrials i aliments, bens jueus... - Milers de camps de treball, obra esclava, dirigits per les SS. - + 8 milions de deportats a Alemanya, per a treballar a les seves indústries. Germanització: deportar eslaus, per deixar als terres als germànics. Guetos i camps d’estermini. Genocidi (Shoa): “solució final” - 6 milions en dos anys - càmeres de gas, forns crematoris... 4ESO sortir
 • 10. 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE U10 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE - Extensió mundial del conflicte - Guerra total (militar i civil) - Potència destructiva de les noves armes - Ciutats derruïdes, genocidi... Gran mortalitat: 55 milions; 35 milions ferits; 3 milions de desapareguts. Grans desplaçaments de població: - L’ocupació nazi - Canvis a les fronteres al final de la guerra - La crisis i la destrucció 4ESO sortir
 • 11. 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE U10 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE ECONÒMIQUES - A causa de la destrucció de ciutats, infraestructures: - Problemes d’avituallament alimentari - Desprotecció de la població civil - A causa de las necessitats bèl·liques i de reconstrucció: - Elevat volum del deute - Els preus es disparen (inflació) - La guerra va accelerar el declivi de les velles potències europees. - EEUU va consolidar la seva hegemonia econòmica (agrícola, financera, industrial). - L’URSS queda com a segona potència mundial. 4ESO sortir
 • 12. 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE U10 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE ACORDS POLÍTICS (NOU ORDRE TERRITORIAL) CONFERÈNCIA DE JALTA (feb. 1945): CONFERÈNCIA DE SANT FRANCISCO (juny 1945): - La partició d‘Alemanya en zones d’ocupació ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU) - Les reparacions de guerra - La celebració d’eleccions als països alliberats Objectius: - L’annexió dels Estats bàltics i l’est de Polònia - Pau i seguretat internacional - Dret lliure determinació dels pobles CONFERÈNCIA DE POSTDAM (jul. 1945): - Desenvolupar i estimular el drets i llibertats ALEMANYA -Cooperació pacífica en economia, societat... - Divisió en quatre zones - Es procedia a la desnazificació Organismes: - S’iniciava el Judici de Nuremberg - Assemblea General - Es determinaren les fronteres amb Polònia - Consell de Seguretat - Secretaria General JAPÓ: - Altres: Tribunal Internacional, FAO, UNESCO... - Fou ocupat pels Estats Units - S’impulsà la democratització CONFERÈNCIA DE PARÍS (1947): COREA: Tractats de pau amb Hongria, Bulgària, Itàlia i Es dividí en dos pel paral·lel 38º, sota la tutela Romania. dels EE.UU. i l’URSS. 4ESO sortir
 • 13. 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE U10 4. CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE CANVIS TERRITORIALS URSS Annexió d’Estònia, URSS Annexió d’Estònia, Lituània, Letònia. Lituània, Letònia. Polònia Polònia Deplaçada cap a l’oest. Deplaçada cap a l’oest. Alemanya Alemanya Dividida en quatre parts. Dividida en quatre parts. Itàlia Itàlia Cedeix territoris a Iugoslàvia Cedeix territoris a Iugoslàvia 4ESO sortir
 • 14. U10 Multimèdia - Guerra llampec: - Expansionisme alemany: - Operació Barbarroja: - Batalla del Desert: - Batalla del Pacífic: 4ESO sortir
 • 15. U10 Fracàs de les democràcies 4ESO sortir
 • 16. U10 Aliances • Aliats: Fr, RU, Polònia, Aliats Dinamarca, Noruega, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Iugoslàvia, Grècia, Austràlia, Canadà, Sudàfrica i Nova Zelanda; Xina, U.R.S.S. i EEUU. • L’Eix: Alemanya, Itàlia, Eix Japó, Eslovàquia, Finlàndia, Hongria, Romania, Bulgària, Croàcia i Tailàndia. • Neutrals: Irlanda, Neutrals Portugal, Espanya, Suècia, Suïssa i Turquia. 4ESO sortir
 • 17. U10 Espai vital Invasió de Polònia (1939) PACTE Militarització GERMÀNICO-SOVIÈTIC Renània (1936) 23-08-1939 Annexió Sudets (1938) PACTE D’ACER I Txecoslovàquia (1939) 22-05-1939 Annexió Àustria (1938) 4ESO sortir
 • 18. U10 Espai vital: Japó Manxúria (1932) Manxúria (1932) nord de la Xina (1937) nord de la Xina (1937) 4ESO sortir