SlideShare a Scribd company logo
La transformació dels sistemes de producció Ci è ncies socials, hist ò ria - 4ESO socials4eso.wikispaces.com U3. Revolució Industrial (1)
Introducci ó Entre 1780 i 1850 es va produir, a Gran Bretanya , en una part d’Europa i als Estats Units, una transformació radical dels sistemes de producció de béns: la Revolució Industrial . Les màquines van substituir progressivament el treball manual i els obrers es van concentrar a grans fàbriques. La industrialització va donar pas al capitalisme . La indústria va propiciar l’aparició de dues noves classes socials: la burgesia i el proletariat . A finals del segle XIX, l’economia dels països industrialitzats va conèixer un nou període d’expansió, la Segona Revolució Industrial .
1. L’augment demogr àfic i l’expansió agrícola 1.1. La revoluci ó demogràfica 1.2. La revolució agrícola
1.1. La revoluci ó demogràfica Meitat s. XVIII Europa va iniciar un procés de creixement anomenat revolució demogràfica . CAUSES : l’ augment de la producció d’aliments i el progrés de la higiene (asèpsia) i la medicina (vacunes); transformacions agràries ( més aliments ). CONSEQÜÈNCIES : una disminució de la mortalitat i un lleuger increment de la natalitat ; augment de l’esperança de vida (50 anys). 266 milions d’habitants 1850 187 milions d’habitants 1800 140 milions d’habitants 1750
1.2. La revoluci ó agrícola L’increment de la població va provocar un augment de la demanada d’aliments i l’ alça dels preus agrícoles . Això va estimular els propietaris a millorar la producció. Per estimular la producció, es van aprovar lleis que posaven fi a l’antic sistema senyorial i comunal de propietat de la terra. Aquesta es va convertir en una propietat privada . Pel que fa a les tècniques de conreu, la innovació fonamental va ser la supressió del guaret i la seva substitució per plantes farratgeres ( sistema Norfolk ). Es va iniciar una mecanització progressiva de les tasques agrícoles.
1.2. La revoluci ó agrícola Passem dels open fields als enclosures.  Fertilitzants, adobs, etc. Nous cultius. Primeres màquines.
1.2. La revoluci ó agrícola CONSEQÜÈNCIES DE LES TRANSFORMACIONS AGRÍCOLES : Increment d’excedents . Disponibilitat de més mà d’obra . Flux migratori del camp a la ciutat . Increment de les rendes dels propietaris rurals .
1.2. La revoluci ó agrícola
2. L’era del maquinisme 2.1. Les m àquines, el vapor i les fàbriques 2.2. La indústria tèxtil 2.3. El carb ó i el ferro: la siderúrgia
2.1. Les m àquines, el vapor i les fàbriques Un altre element bàsic de transformació va ser la innovació tecnològica . Les màquines van anar substituint el treball manual i modificant els antics sistemes artesanals. Les primeres màquines que es van introduint estaven accionades per la força humana i, posteriorment, per energia hidràulica . Però la font d’energia que va revolucionar la producció i els sistemes de transport va ser el vapor . La mecanització i la introducció de noves fonts d’energia van impulsar el sistema fabril de producció.
2.2. La indústria tèxtil A la Gran Bretanya, el primer sector que es va mecanitzar va ser la indústria del cotó . Una de les primeres innovacions va ser la llançadora de volant de Kay (1733), que va augmentar la velocitat del procés del teixit. Finalment, el teler mecànic (Crompton, 1779) va completar el procés de mecanització tèxtil.
Una f àbrica tèxtil
Evolució del sistema tèxtil
2.3. El carb ó i el ferro: la siderúrgia La siderúrgia va ser un altre sector pioner de la industrialització. L’invent que va permetre una producció més gran de ferro va ser la utilització, per Darby (1732), del carbó de coc , d’una gran potència calorífica. Més tard, Bessemer va inventar un convertidor per transformar el ferro en acer .
3. La revoluci ó dels transports 3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor 3.2. L’increment del comerç
3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor (1) Al començament, el ferrocarril s’utilitzava a les mines per transportar el mineral en vagonetes que es movien sobre rails. Les primeres innovacions van ser un nou sistema de rails de ferro i unes rodes amb pestanyes que impedien el descarrilament del ferrocarril. La locomotora de Stephenson, que accionava el ferrocarril mitjançant una màquina de vapor . La màquina de vapor es va aplicar al transport marítim, i els vaixells de vapor , construïts amb ferro, van substituir els de vela.
Cronologia de la locomotora El viatge en diligència de Liverpool a Manchester durava unes quatre hores. Hi havia 29 diligències diàries de línea regular que podien transportar unes 688 persones al dia. Amb el ferrocarril, el viatge durava una hora i tres quarts i transportava diàriament 1070 passatgers, en un viatge molt més barat, segur, còmode i agradable. En pocs mesos les diligències van deixar d’existir. Grans infraestructures: Canal de Suez 1869 Primera línia de transport de passatgers (Liverpool-Manchester). 1830 Incorporació de cambres frigorífiques. 1870 Primera línia de ferrocarril de càrrega a Anglaterra 1825 Stephenson: primera locomotora de vapor (carregaments de mines carbó) 1814
La locomotora
Expansió de la locomotora a Europa
 
Canals
3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor (2) - Augment de la velocitat, seguretat i capacitat de càrrega. - Impacte sobre l’economia : a) Comerç de mercaderies europees a mercats llunyans. b) Nous llocs de treball. c) Augment del consum de carbó i de la producció de ferro. - Canvi a la vida quotidiana: a) Millora de la dieta de la població (transport d’aliments peribles). b) Facilitat d’emigració a d’altres països i continents (abaratiment dels preus dels passatges).
3.2. L’increment del comerç La Revolució Industrial va donar pas a una economia de mercat , en la qual es produïa per a la venda a mercats cada vegada més amplis. Augment de la producció, el creixement de la població i la millora del poder adquisitiu dels pagesos i de les classes populars. La millora dels sistemes de transport va permetre l’augment del comerç interior (mercat nacional). El comerç exterior va incrementar: - estimulat per la demanda de primeres matèries (cotó) i l’exportació de productes industrials (teixits). - La col·laboració d’una potent marina, mercant i militar. - La possessió d’un imperi colonial.
Visió de conjunt (n.1)
Visió de conjunt (n.2)
Sistema Norfolk
2.2. La indústria tèxtil

More Related Content

What's hot

Unitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialismeUnitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialisme
Julia Valera
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
jcorbala
 
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
martav57
 
T8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerres
Maria Polo
 
Imperialisme colonialisme
Imperialisme colonialismeImperialisme colonialisme
Imperialisme colonialisme
Manel Correa i Masip
 
Tema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialització
Elisabet Castany
 
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
Marcel Duran
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Rafa Oriola
 
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xxUnitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Julia Valera
 
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala
 
Etapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan2
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
jcorbala
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
Julia Valera
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
La revolució francesa
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
finamorenoo
 

What's hot (20)

Unitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialismeUnitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialisme
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
 
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalismeUnitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
 
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
 
T8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerres
 
Imperialisme colonialisme
Imperialisme colonialismeImperialisme colonialisme
Imperialisme colonialisme
 
Tema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialització
 
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
 
2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalisme
 
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xxUnitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
 
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
 
Etapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
Unitat 4. el sexenni democràtic (1868 1874)
 
Unitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució RussaUnitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució Russa
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
La revolució francesa
La revolució francesaLa revolució francesa
La revolució francesa
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 

Viewers also liked

4t eso t2 la revolució industrial
4t eso t2 la revolució industrial4t eso t2 la revolució industrial
4t eso t2 la revolució industrial
Camurac33
 
El movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus iniciosEl movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus inicios
Rafael Urías
 
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y RestauraciónUD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
anga
 
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12
Unitat 2  la revolució industrial 2011-12Unitat 2  la revolució industrial 2011-12
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12
jordimanero
 
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
Eladi Fernàndez
 
Revoluciones Liberales Y Nacionalismo
Revoluciones Liberales Y NacionalismoRevoluciones Liberales Y Nacionalismo
Revoluciones Liberales Y Nacionalismo
Alfredo Rivero Rodríguez
 
Revoluciones Liberales del siglo XIX
Revoluciones Liberales del siglo XIXRevoluciones Liberales del siglo XIX
Revoluciones Liberales del siglo XIX
saladehistoria.net
 
Revolución Industrial
Revolución IndustrialRevolución Industrial
Revolución Industrial
Francisco Ayén
 

Viewers also liked (8)

4t eso t2 la revolució industrial
4t eso t2 la revolució industrial4t eso t2 la revolució industrial
4t eso t2 la revolució industrial
 
El movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus iniciosEl movimiento obrero: sus inicios
El movimiento obrero: sus inicios
 
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y RestauraciónUD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
UD3: Primeras Revoluciones Liberales y Restauración
 
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12
Unitat 2  la revolució industrial 2011-12Unitat 2  la revolució industrial 2011-12
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12
 
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic RègimEl segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
El segle XVIII, la crisi de l'Antic Règim
 
Revoluciones Liberales Y Nacionalismo
Revoluciones Liberales Y NacionalismoRevoluciones Liberales Y Nacionalismo
Revoluciones Liberales Y Nacionalismo
 
Revoluciones Liberales del siglo XIX
Revoluciones Liberales del siglo XIXRevoluciones Liberales del siglo XIX
Revoluciones Liberales del siglo XIX
 
Revolución Industrial
Revolución IndustrialRevolución Industrial
Revolución Industrial
 

Similar to U3. La revolució Industrial (1)

Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.
Mercè Bigorra
 
Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.
Mercè Bigorra
 
Revolucio ind mov_obrer_lourdes
Revolucio ind mov_obrer_lourdesRevolucio ind mov_obrer_lourdes
Revolucio ind mov_obrer_lourdes
Lourdes Escobar
 
La revolució industrial
La revolució industrialLa revolució industrial
La revolució industrial
Libertango
 
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATOTEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
ZaynabLahrach
 
La Revolució Industrial
La Revolució IndustrialLa Revolució Industrial
La Revolució Industrial
blogsoller
 
Presentación sin título (1)
Presentación sin título (1)Presentación sin título (1)
Presentación sin título (1)
raulmf19
 
Revolució industrial
Revolució industrialRevolució industrial
Revolució industrial
Hobbit Martín
 
Treball Historia
Treball HistoriaTreball Historia
Treball Historia
anlona
 
La revolució industrial
La revolució industrialLa revolució industrial
La revolució industrial
Hobbit Martín
 
Presentación sin título
Presentación sin títuloPresentación sin título
Presentación sin título
raulmf19
 
Treball avaluacio writter_carmesancho
Treball avaluacio writter_carmesanchoTreball avaluacio writter_carmesancho
Treball avaluacio writter_carmesancho
carmesancho16
 
Resum adaptat Revolució Industrial
Resum adaptat Revolució IndustrialResum adaptat Revolució Industrial
Resum adaptat Revolució Industrial
tonyiska
 
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... completTema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
escolalapau
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
jcalav31
 
Revolució industrial 1ª fase
Revolució industrial 1ª faseRevolució industrial 1ª fase
Revolució industrial 1ª fase
Salesians Terrassa
 
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
esther2107
 
La nova era industrial
La nova era industrialLa nova era industrial
La nova era industrial
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Treball Revolució Industrial
Treball Revolució IndustrialTreball Revolució Industrial
Treball Revolució Industrial
laraperezgordillo
 

Similar to U3. La revolució Industrial (1) (20)

Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.
 
Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.Tema 3 revolució industrial m.b.
Tema 3 revolució industrial m.b.
 
Revolucio ind mov_obrer_lourdes
Revolucio ind mov_obrer_lourdesRevolucio ind mov_obrer_lourdes
Revolucio ind mov_obrer_lourdes
 
La Revolu[1]..
La Revolu[1]..La Revolu[1]..
La Revolu[1]..
 
La revolució industrial
La revolució industrialLa revolució industrial
La revolució industrial
 
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATOTEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL PARA ESTUDIANTES DE BATXILLERATO
 
La Revolució Industrial
La Revolució IndustrialLa Revolució Industrial
La Revolució Industrial
 
Presentación sin título (1)
Presentación sin título (1)Presentación sin título (1)
Presentación sin título (1)
 
Revolució industrial
Revolució industrialRevolució industrial
Revolució industrial
 
Treball Historia
Treball HistoriaTreball Historia
Treball Historia
 
La revolució industrial
La revolució industrialLa revolució industrial
La revolució industrial
 
Presentación sin título
Presentación sin títuloPresentación sin título
Presentación sin título
 
Treball avaluacio writter_carmesancho
Treball avaluacio writter_carmesanchoTreball avaluacio writter_carmesancho
Treball avaluacio writter_carmesancho
 
Resum adaptat Revolució Industrial
Resum adaptat Revolució IndustrialResum adaptat Revolució Industrial
Resum adaptat Revolució Industrial
 
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... completTema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
Tema 1.1. el progrés agricultura, indústria... complet
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Revolució industrial 1ª fase
Revolució industrial 1ª faseRevolució industrial 1ª fase
Revolució industrial 1ª fase
 
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
Revolució industrial i les seves innovacions tecnologiques
 
La nova era industrial
La nova era industrialLa nova era industrial
La nova era industrial
 
Treball Revolució Industrial
Treball Revolució IndustrialTreball Revolució Industrial
Treball Revolució Industrial
 

More from Eladi Fernàndez

La Bíblia
La BíbliaLa Bíblia
La Bíblia
Eladi Fernàndez
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
Eladi Fernàndez
 
Restauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberals
Eladi Fernàndez
 
Cronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
Eladi Fernàndez
 
Revolució Francesa
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesa
Eladi Fernàndez
 
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Eladi Fernàndez
 
La Guerra Freda
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra Freda
Eladi Fernàndez
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
Eladi Fernàndez
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
Eladi Fernàndez
 
Organització política de les societats
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
Eladi Fernàndez
 
Viatge per europa
Viatge per europaViatge per europa
Viatge per europa
Eladi Fernàndez
 
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Eladi Fernàndez
 
Guerra de Successió
Guerra de SuccessióGuerra de Successió
Guerra de Successió
Eladi Fernàndez
 
Mapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religionsMapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religions
Eladi Fernàndez
 
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESOTreball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
Eladi Fernàndez
 
Les constitucions
Les constitucionsLes constitucions
Les constitucions
Eladi Fernàndez
 
Comentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUA
Eladi Fernàndez
 
U8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerresU8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerres
Eladi Fernàndez
 
L’imperi napoleònic
L’imperi napoleònicL’imperi napoleònic
L’imperi napoleònic
Eladi Fernàndez
 
Esquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
Eladi Fernàndez
 

More from Eladi Fernàndez (20)

La Bíblia
La BíbliaLa Bíblia
La Bíblia
 
Organització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societatsOrganització econòmica de les societats
Organització econòmica de les societats
 
Restauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberalsRestauració i revolucions liberals
Restauració i revolucions liberals
 
Cronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesaCronologia de la Revolució francesa
Cronologia de la Revolució francesa
 
Revolució Francesa
Revolució FrancesaRevolució Francesa
Revolució Francesa
 
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
Tema 2. L'Església en els primers segles (I-IV)
 
La Guerra Freda
La Guerra FredaLa Guerra Freda
La Guerra Freda
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
 
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra MundialSegona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial
 
Organització política de les societats
Organització política de les societatsOrganització política de les societats
Organització política de les societats
 
Viatge per europa
Viatge per europaViatge per europa
Viatge per europa
 
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestreActivitats de reforç de Procediments 1r trimestre
Activitats de reforç de Procediments 1r trimestre
 
Guerra de Successió
Guerra de SuccessióGuerra de Successió
Guerra de Successió
 
Mapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religionsMapa mundial de la religions
Mapa mundial de la religions
 
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESOTreball 1trim SOCIALS 3ESO
Treball 1trim SOCIALS 3ESO
 
Les constitucions
Les constitucionsLes constitucions
Les constitucions
 
Comentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUAComentari de text. Independència EUA
Comentari de text. Independència EUA
 
U8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerresU8. Període d'entreguerres
U8. Període d'entreguerres
 
L’imperi napoleònic
L’imperi napoleònicL’imperi napoleònic
L’imperi napoleònic
 
Esquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesaEsquema de la revolució francesa
Esquema de la revolució francesa
 

U3. La revolució Industrial (1)

 • 1. La transformació dels sistemes de producció Ci è ncies socials, hist ò ria - 4ESO socials4eso.wikispaces.com U3. Revolució Industrial (1)
 • 2. Introducci ó Entre 1780 i 1850 es va produir, a Gran Bretanya , en una part d’Europa i als Estats Units, una transformació radical dels sistemes de producció de béns: la Revolució Industrial . Les màquines van substituir progressivament el treball manual i els obrers es van concentrar a grans fàbriques. La industrialització va donar pas al capitalisme . La indústria va propiciar l’aparició de dues noves classes socials: la burgesia i el proletariat . A finals del segle XIX, l’economia dels països industrialitzats va conèixer un nou període d’expansió, la Segona Revolució Industrial .
 • 3. 1. L’augment demogr àfic i l’expansió agrícola 1.1. La revoluci ó demogràfica 1.2. La revolució agrícola
 • 4. 1.1. La revoluci ó demogràfica Meitat s. XVIII Europa va iniciar un procés de creixement anomenat revolució demogràfica . CAUSES : l’ augment de la producció d’aliments i el progrés de la higiene (asèpsia) i la medicina (vacunes); transformacions agràries ( més aliments ). CONSEQÜÈNCIES : una disminució de la mortalitat i un lleuger increment de la natalitat ; augment de l’esperança de vida (50 anys). 266 milions d’habitants 1850 187 milions d’habitants 1800 140 milions d’habitants 1750
 • 5. 1.2. La revoluci ó agrícola L’increment de la població va provocar un augment de la demanada d’aliments i l’ alça dels preus agrícoles . Això va estimular els propietaris a millorar la producció. Per estimular la producció, es van aprovar lleis que posaven fi a l’antic sistema senyorial i comunal de propietat de la terra. Aquesta es va convertir en una propietat privada . Pel que fa a les tècniques de conreu, la innovació fonamental va ser la supressió del guaret i la seva substitució per plantes farratgeres ( sistema Norfolk ). Es va iniciar una mecanització progressiva de les tasques agrícoles.
 • 6. 1.2. La revoluci ó agrícola Passem dels open fields als enclosures. Fertilitzants, adobs, etc. Nous cultius. Primeres màquines.
 • 7. 1.2. La revoluci ó agrícola CONSEQÜÈNCIES DE LES TRANSFORMACIONS AGRÍCOLES : Increment d’excedents . Disponibilitat de més mà d’obra . Flux migratori del camp a la ciutat . Increment de les rendes dels propietaris rurals .
 • 8. 1.2. La revoluci ó agrícola
 • 9. 2. L’era del maquinisme 2.1. Les m àquines, el vapor i les fàbriques 2.2. La indústria tèxtil 2.3. El carb ó i el ferro: la siderúrgia
 • 10. 2.1. Les m àquines, el vapor i les fàbriques Un altre element bàsic de transformació va ser la innovació tecnològica . Les màquines van anar substituint el treball manual i modificant els antics sistemes artesanals. Les primeres màquines que es van introduint estaven accionades per la força humana i, posteriorment, per energia hidràulica . Però la font d’energia que va revolucionar la producció i els sistemes de transport va ser el vapor . La mecanització i la introducció de noves fonts d’energia van impulsar el sistema fabril de producció.
 • 11. 2.2. La indústria tèxtil A la Gran Bretanya, el primer sector que es va mecanitzar va ser la indústria del cotó . Una de les primeres innovacions va ser la llançadora de volant de Kay (1733), que va augmentar la velocitat del procés del teixit. Finalment, el teler mecànic (Crompton, 1779) va completar el procés de mecanització tèxtil.
 • 12. Una f àbrica tèxtil
 • 14. 2.3. El carb ó i el ferro: la siderúrgia La siderúrgia va ser un altre sector pioner de la industrialització. L’invent que va permetre una producció més gran de ferro va ser la utilització, per Darby (1732), del carbó de coc , d’una gran potència calorífica. Més tard, Bessemer va inventar un convertidor per transformar el ferro en acer .
 • 15. 3. La revoluci ó dels transports 3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor 3.2. L’increment del comerç
 • 16. 3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor (1) Al començament, el ferrocarril s’utilitzava a les mines per transportar el mineral en vagonetes que es movien sobre rails. Les primeres innovacions van ser un nou sistema de rails de ferro i unes rodes amb pestanyes que impedien el descarrilament del ferrocarril. La locomotora de Stephenson, que accionava el ferrocarril mitjançant una màquina de vapor . La màquina de vapor es va aplicar al transport marítim, i els vaixells de vapor , construïts amb ferro, van substituir els de vela.
 • 17. Cronologia de la locomotora El viatge en diligència de Liverpool a Manchester durava unes quatre hores. Hi havia 29 diligències diàries de línea regular que podien transportar unes 688 persones al dia. Amb el ferrocarril, el viatge durava una hora i tres quarts i transportava diàriament 1070 passatgers, en un viatge molt més barat, segur, còmode i agradable. En pocs mesos les diligències van deixar d’existir. Grans infraestructures: Canal de Suez 1869 Primera línia de transport de passatgers (Liverpool-Manchester). 1830 Incorporació de cambres frigorífiques. 1870 Primera línia de ferrocarril de càrrega a Anglaterra 1825 Stephenson: primera locomotora de vapor (carregaments de mines carbó) 1814
 • 19. Expansió de la locomotora a Europa
 • 20.  
 • 22. 3.1. El ferrocarril i el vaixell de vapor (2) - Augment de la velocitat, seguretat i capacitat de càrrega. - Impacte sobre l’economia : a) Comerç de mercaderies europees a mercats llunyans. b) Nous llocs de treball. c) Augment del consum de carbó i de la producció de ferro. - Canvi a la vida quotidiana: a) Millora de la dieta de la població (transport d’aliments peribles). b) Facilitat d’emigració a d’altres països i continents (abaratiment dels preus dels passatges).
 • 23. 3.2. L’increment del comerç La Revolució Industrial va donar pas a una economia de mercat , en la qual es produïa per a la venda a mercats cada vegada més amplis. Augment de la producció, el creixement de la població i la millora del poder adquisitiu dels pagesos i de les classes populars. La millora dels sistemes de transport va permetre l’augment del comerç interior (mercat nacional). El comerç exterior va incrementar: - estimulat per la demanda de primeres matèries (cotó) i l’exportació de productes industrials (teixits). - La col·laboració d’una potent marina, mercant i militar. - La possessió d’un imperi colonial.