Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[TET INSIGHT by Nielsen] TÂM LÝ/HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM DỊP TẾT 2016

1,875 views

Published on

Nghiên cứu thị trường Việt Nam về hành vi, tâm lý người tiêu dùng Việt Nam dịp Tết 2016:
- Những vấn đề người Việt Nam quan tâm nhất;
- Khảo sát mức độ quan tâm trong các lĩnh vực: Tin nhắn, Nhạc, Video, Tin tức...
- Loại hình Quảng cáo thu hút sự chú ý nhất
Đối tượng nghiên cứu bao gồm HS-SV, Người đã có gia đình, Nhân viên Văn phòng, Báo cáo sẽ cho thấy tâm lý hành vi cũng như mức độ trông đợi một bộ phân không nhỏ người Việt Nam trong dịp tết sắp đến.
[Theo Nielsen]

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

×