Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aex Teo David Aida

868 views

Published on

Trabajo realizado por alumnos de 4ºESO

Published in: Technology, Business
  • Be the first to like this

Aex Teo David Aida

  1. 1. LA RENEGÀ Alex Stan Teodora Nicolescu David Musoles Aida Sánchez 4ºA
  2. 2. Història • La renegà és una platja que té d’extensió desde la torre “Colomera” fins a la torre “Cordà”. • La torre “Colomera” està al sud i “Cordà” al nord. • La torre “Cordà” es deu el seu nom perque només es podia accedir a aquesta mijtançant unes cordes fins a les elevades finestres. • Les torres es van construir entre el segle XVI i XVII per a protegir-se dels pirates que venien del nord d’Àfrica.
  3. 3. Climatologia • Aquesta zona té un clima mediterrani, propi d’una zona costera. • Hi ha molta manca de pluviositat i el vent és molt intens. • Hi han elevades temperatures, per tant, molta evaporació del aigual.
  4. 4. Geología Aquesta zona es rocosa, plena de penya-segats baixos. El sòl està compost per roques sedimentàries(conglomera ts) formades en el Terciari i principis del Quaternari.(en els penya- segats baixos) El sòl dels penya-segats elevats són grisos, formats de roques
  5. 5. Flora • Els vegetals d’aquesta zona s’han adaptat a les condicions costeres adquirint una forma aplanada, segons la direcció del vent. • Podem trovar-hi espècies típiques del clima mediterrani tal com: margalló, pi blanc (pinus alepensis), llentiscle • Especialment el fenoll marí que es troba prop dels penya-segats i de la zona marina. • Flora submarina: tot tipus d’algues.
  6. 6. Adaptacions de les plantes • La major part de les plantes d’aquest lloc, es troben inclinades a causa del vent. • Tenen les fulles petites per a reduïr la evaporació de l’aigua.
  7. 7. Fauna • Podem distingir tres zones: -Supralitoral: on no hi ha a penes cap espècie. -Mesolitoral: (zona que mullen les oles) ja començen a haver algunes espècies així com els balanus, “lapas”, crancs, actínies i alguns caracols. -Infralitoral: (zona sempre sumergida) espècies com: gambetes, peixos menuts, puçes de mar,etc.
  8. 8. Impacte antròpic • La zona de la Renegà té un gran impacte antròpic, ja que la estan construint molt i en uns poc anys, tota aquesta zona estarà plena de urbanitzacions. • Han hagut alguns incendis prop d’aquesta zona, però per sort, no l’han arribat a destruir. • Han fet una carretera que pot ser bona o mala. • La zona està plena de fem.

×