SlideShare a Scribd company logo
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüANKARA
22
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
33
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Cumhuriyetimizin 100. Yılında;
 En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak
 500 Milyar Dolar Mal İhracatı
 25.000 Dolar kişi başına milli gelir
I. HAZIRLIK SÜRECİI. HAZIRLIK SÜRECİ
44
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı
yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-
yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin
artırılması,
 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.
I. HAZIRLIK SÜRECİI. HAZIRLIK SÜRECİ
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ
55
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
66
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 KDV İstisnası
 Gümrük
Vergisi
Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi
İşveren
Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 Faiz Desteği
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
 Yatırım Yeri
Tahsisi
 Faiz Desteği
 KDV İadesi
Genel
Teşvik
Uygulamaları
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
* 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
77
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Faiz Desteği
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
 KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)
YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
88
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve
yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve
teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi
şeklinde uygulanır.
KDV İSTİSNASI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
99
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından
temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için
gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1010
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım
için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli olarak uygulanmasıdır.
Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli
yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları
çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri
kapsamında sağlanır.
VERGİ İNDİRİMİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1111
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl
vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine
kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr
payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre
yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.
FAİZ DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1212
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak
yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1313
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan
ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi
işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden
kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1414
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin
asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle
Bakanlıkça karşılanmasıdır.
 Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6.
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik
belgelerinde öngörülür.
SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1515
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının
asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin
edilmesidir.
 Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için
düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1616
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki
Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat
harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
KDV İADESİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1717
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
 I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
 III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı
yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50
Milyon TL olarak belirlenmiştir.
Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı
50 Milyon TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000
TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir
il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
ASGARİ YATIRIM TUTARI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
1818
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
BÖLGESEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
Genel
Teşvik
Uygulamaları
1919
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
 İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim
ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.
 İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları
farklılaştırılmıştır.
 Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik
ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
 İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye
ayrılmıştır.
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2020
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
GÖSTERGELERGÖSTERGELER
DEĞİŞKENDEĞİŞKEN
SAYISISAYISI
İstihdam Göstergeleri 8
Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite
Göstergeleri 15
Mali Göstergeler 7
Demografik Göstergeler 5
Eğitim Göstergeleri 6
Sağlık Göstergeleri 5
Erişilebilirlik Göstergeleri 6
Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9
TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISITOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 6161
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
2121
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
YENİ BÖLGESEL HARİTAYENİ BÖLGESEL HARİTA
SEGE 2011 6 BÖLGE
2222
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
SEGE 2011 6 BÖLGESEGE 2011 6 BÖLGE
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
2323
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
DESTEK UNSURLARI
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
 Yatırım Yeri Tahsisi
 Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla
belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları
halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.
2424
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
OSB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Faiz Desteği
İç Kredi
YOK YOK
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
2525
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
BÜYÜK
ÖLÇEKLİ
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
Genel
Teşvik
Uygulamaları
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2626
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası
alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların
desteklenmesini hedefler.
DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2727
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Sıra
No
Yatırım Konuları
Asgari Sabit Yatırım
Tutarları (Milyon TL)
1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları
4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200
4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
5
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı
Yatırımları
50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher
ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu
tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
2828
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma
Katkı Oranı
(%)
OSB Dışı 25 30 35 40 50 60
OSB İçi 30 35 40 50 60 65
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
2929
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
STRATEJİK
YATIRIMLARIN
TEŞVİKİ
Genel
Teşvik
Uygulamaları
3030
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri
yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler.
STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
 Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 Katma değerin asgari %40 olması,
 Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50
milyon ABD dolarının üzerinde olması.
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3131
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
DESTEK UNSURLARI
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 Faiz Desteği
 Yatırım Yeri Tahsisi
 KDV İadesi
 Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3232
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları
BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği
İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize
Endeksli Kredi
2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
3333
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
GENEL
TEŞVİK
UYGULAMALARI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
3434
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Bölge ayrımı yapılmaksızın;
 Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer
teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve
 Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını
sağlayan yatırımlardır.
DESTEKLER:
• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
3535
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3636
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları.
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve
benzeri nitelikteki yatırımlar,
Madencilik Yatırımları
Demiryolu ve denizyolu ile yük
veya yolcu taşımacılığına yönelik
yatırımlar,
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3737
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip
uluslararası fuar yatırımları
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama
yatırımları
Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek
okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim
yatırımları
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3838
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB
veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE
projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin
üretilmesine yönelik yatırımlar,
Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan
biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan
ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde
olan savunma, havacılık ve uzay
alanındaki yatırımlar.
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
3939
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Asgari 300 milyon TL tutarındaki otomotiv ana
sanayi yatırımları, asgari 75 milyon TL tutarındaki
motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki
motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve
otomotiv elektroniği yatırımları,
4-b grubunda yer alan madenlerin girdi
olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
4040
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4141
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri
Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden
Yararlanırlar.
4. KÜMELENME YATIRIMLARI4. KÜMELENME YATIRIMLARI
Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının
oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri
çerçevesinde;
 OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar
4242
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4343
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
VERGİ İNDİRİMİVERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
31.12.2013 tarihine
kadar başlanılan
yatırımlar
01.01.2014
tarihinden sonra
başlanılan
yatırımlar
31.12.2013 tarihine
kadar başlanılan
yatırımlar
01.01.2014
tarihinden sonra
başlanılan
yatırımlar
I 15 10 25 20
II 20 15 30 25
III 25 20 35 30
IV 30 25 40 35
V 40 30 50 40
VI 50 35 60 45
4444
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu
yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte,
2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için,
yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım
döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar
üzerinden uygulanabilecektir.
VERGİ İNDİRİMİ
5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
4545
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler
Yatırıma Katkı
Oranı (%)
Vergi İndirim
Oranı
(%)
İşletme / Yatırım Döneminde
Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
(%)
Yatırım Dönemi İşletme Dönemi
I. Bölge 15 50 0 100
II. Bölge 20 55 10 90
III. Bölge 25 60 20 80
IV. Bölge 30 70 30 70
V. Bölge 40 80 50 50
VI. Bölge 50 90 80 20
5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
4646
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Bölgeler
31.12.2013’e
kadar
01.01.2014
itibariyle
Destek Tavanı
(Sabit Yatırıma Oranı - %)
Bölgesel
Teşvik
Büyük Ölçekli
Yatırımlar
Stratejik
Yatırımlar
1 2 yıl - 10 3 15
2 3 yıl - 15 5 15
3 5 yıl 3 yıl 20 8 15
4 6 yıl 5 yıl 25 10 15
5 7 yıl 6 yıl 35 11 15
6 10 yıl 7 yıl - - -
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer
bölgelerde 7 yıldır.
4747
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
FAİZ DESTEĞİ
5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
Uygulamalar
Destek Oranı
Azami Destek Tutarı
(Bin TL)
TL Cinsi Kredi
Döviz Cinsi
Kredi
Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500
Stratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan
Yatırımın %5’i ve
azami 50.000
Bölgesel
Teşvik
3. Bölge 3 Puan 1 Puan 500
4. Bölge 4 Puan 1 Puan 600
5. Bölge 5 Puan 2 Puan 700
6. Bölge 7 Puan 2 Puan 900
4848
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI
1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci
2. Yeni Teşvik Sistemi
3. Öncelikli Yatırımlar
4. Kümelenme Yatırımları
5. Destek Oran ve Süreleri
6. VI. Bölge Destekleri
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
4949
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım:
Genişleyen Sektörel Kapsam
İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler
Finansman İmkanlarının Genişletilmesi
6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
5050
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
5151
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
5252
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)
Normal Uygulama İndirilecek Tutar
Brüt Ücret 1.021,50 TL -
Sigorta Primi İşçi Payı 143,01 TL 143,01 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,22 TL -
Gelir Vergisi Stopajı 130,24 TL 130,24 TL
Damga Vergisi 7,75 TL -
Kesintiler Toplamı 291,22 TL -
Net Ücret 730.28 TL -
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 199,19 TL 199,19 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 20,43 TL
İŞVEREN YÜKÜ 1.241,12 TL 472,44 TL
6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
5353
EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
T.C.T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞIEKONOMİ BAKANLIĞI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİYENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüANKARA

More Related Content

Viewers also liked

#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
vdmchallenge
 
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioni
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioniBvm mikrofilteri-misoni-vizioni
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioni
Driton Maliqii
 
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanismCercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
Fundatia Comunitara Cluj
 
Task 2 page layout- sloth proof
Task 2 page layout- sloth proofTask 2 page layout- sloth proof
Task 2 page layout- sloth proof
harisshaikhPBM
 
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v201 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
Veekash Calleea
 
Task 5 development
Task 5 developmentTask 5 development
Task 5 development
harisshaikhPBM
 
Noleggio fotocopiatrice
Noleggio fotocopiatriceNoleggio fotocopiatrice
Noleggio fotocopiatrice
Dspallass
 
two degrees 2013
two degrees 2013two degrees 2013
two degrees 2013
Soo Yiying
 
Presentatie eminent
Presentatie eminentPresentatie eminent
Presentatie eminent
Slimmerezorg
 
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
vdmchallenge
 
Эстетическое знание
Эстетическое знаниеЭстетическое знание
Эстетическое знание
lukoshka
 
Caregiver day alternative treatments
Caregiver day  alternative treatmentsCaregiver day  alternative treatments
Caregiver day alternative treatments
psoper
 
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasion
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasionHypnosis through time - from healing to influence and persuasion
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasion
Laura De Giorgio
 
2 Chainz - I'm Different
2 Chainz - I'm Different2 Chainz - I'm Different
2 Chainz - I'm Different
Oliver Dingley
 
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
lhassandanguou
 
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.bNutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
ibonlaka
 
Common core state standards presentation: AD Stephens
Common core state standards presentation: AD StephensCommon core state standards presentation: AD Stephens
Common core state standards presentation: AD Stephens
angelastephens1
 
Email9
Email9Email9
Email9
machozit13
 
Wildebeesy
WildebeesyWildebeesy
Wildebeesy
Jack Wint-Reilly
 

Viewers also liked (20)

#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 – James Brown
 
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioni
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioniBvm mikrofilteri-misoni-vizioni
Bvm mikrofilteri-misoni-vizioni
 
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanismCercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism
 
Task 2 page layout- sloth proof
Task 2 page layout- sloth proofTask 2 page layout- sloth proof
Task 2 page layout- sloth proof
 
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v201 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
01 Welcome to Sweet Fairtrade Sugar Mauritius v2
 
Task 5 development
Task 5 developmentTask 5 development
Task 5 development
 
Noleggio fotocopiatrice
Noleggio fotocopiatriceNoleggio fotocopiatrice
Noleggio fotocopiatrice
 
two degrees 2013
two degrees 2013two degrees 2013
two degrees 2013
 
Presentatie eminent
Presentatie eminentPresentatie eminent
Presentatie eminent
 
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
#VirtualDesignMaster 3 Challenge 4 - Dennis George
 
Эстетическое знание
Эстетическое знаниеЭстетическое знание
Эстетическое знание
 
Caregiver day alternative treatments
Caregiver day  alternative treatmentsCaregiver day  alternative treatments
Caregiver day alternative treatments
 
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasion
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasionHypnosis through time - from healing to influence and persuasion
Hypnosis through time - from healing to influence and persuasion
 
2 Chainz - I'm Different
2 Chainz - I'm Different2 Chainz - I'm Different
2 Chainz - I'm Different
 
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
دليل الرخص لأسباب الصحية (Www.milafonacom)
 
Trabajos autonomos
Trabajos autonomosTrabajos autonomos
Trabajos autonomos
 
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.bNutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
Nutrizino funtzinoa ibon laka 6.b
 
Common core state standards presentation: AD Stephens
Common core state standards presentation: AD StephensCommon core state standards presentation: AD Stephens
Common core state standards presentation: AD Stephens
 
Email9
Email9Email9
Email9
 
Wildebeesy
WildebeesyWildebeesy
Wildebeesy
 

Similar to Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik SistemiYatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
pro tesvik
 
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.comYeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
dolpfinprofesyonel
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARIHAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
Yatırımlarda Devlet TeşvikleriYatırımlarda Devlet Teşvikleri
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
Süreyya Sakınç
 
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
KASIAD KOCAELİ
 
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
diPMO - Directive Project Management Office
 
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
KASIAD KOCAELİ
 
Yeni Is Gelistirme Kilavuzu
Yeni Is Gelistirme KilavuzuYeni Is Gelistirme Kilavuzu
Yeni Is Gelistirme Kilavuzu
Melih ÖZCANLI
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
Ege Ihracatci Birlikleri
 
Kosgeb
KosgebKosgeb
Kosgeb
Ülger Ahmet
 
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü SunumuBankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş.
 
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemiKosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
www.unpoko.com
 
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİDIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
COSKUN CAN AKTAN
 
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
Gizem Altıkulaç
 
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama ProgramıAr - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Sinop Müdürlüğü
 
Serbest Bölgeler
Serbest BölgelerSerbest Bölgeler
Serbest Bölgeler
BAZGRM
 
AB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
AB İşletme ve Sanayi̇ PolitikalarıAB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
AB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
ÇAĞLA KARAMAN
 

Similar to Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi (20)

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik SistemiYatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi
 
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.comYeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
Yeni Yatırım Teşvik Sistemi / 1 Eylül Panel www.ttk-checkup.com
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARIHAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YATIRIM TEŞVİKLERİ SUNUM NOTLARI
 
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
Yatırımlarda Devlet TeşvikleriYatırımlarda Devlet Teşvikleri
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri
 
TEŞVİK BURSA
TEŞVİK BURSATEŞVİK BURSA
TEŞVİK BURSA
 
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
TR42 İÇİN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN GETİRDİKLERİ-2012
 
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLERE İVME
 
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012
 
Etohum teknoparklar
Etohum teknoparklarEtohum teknoparklar
Etohum teknoparklar
 
Yeni Is Gelistirme Kilavuzu
Yeni Is Gelistirme KilavuzuYeni Is Gelistirme Kilavuzu
Yeni Is Gelistirme Kilavuzu
 
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARIKOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARİ 09.05.2011 EİB SUNUM NOTLARI
 
Kosgeb
KosgebKosgeb
Kosgeb
 
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü SunumuBankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu
 
2023_english
2023_english2023_english
2023_english
 
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemiKosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
Kosgeb i̇ş plani örneği̇ güvenlik sistemi
 
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİDIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
DIŞ TİCARETTE SERBESTLEŞME ve İKTİSADİ ETKİLERİ
 
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
Gelişmiş ülke , gelişmekte olan ülke ve Türkiye arasında karşılaştırmalı teşv...
 
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama ProgramıAr - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Ar - Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
 
Serbest Bölgeler
Serbest BölgelerSerbest Bölgeler
Serbest Bölgeler
 
AB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
AB İşletme ve Sanayi̇ PolitikalarıAB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
AB İşletme ve Sanayi̇ Politikaları
 

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Sistemi

 • 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüANKARA
 • 2. 22 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 3. 33 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Cumhuriyetimizin 100. Yılında;  En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak  500 Milyar Dolar Mal İhracatı  25.000 Dolar kişi başına milli gelir I. HAZIRLIK SÜRECİI. HAZIRLIK SÜRECİ
 • 4. 44 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,  Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta- yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,  En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,  Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,  Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,  Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. I. HAZIRLIK SÜRECİI. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ
 • 5. 55 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 6. 66 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 7. 77 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Faiz Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)  KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar) YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 8. 88 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. KDV İSTİSNASI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 9. 99 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 10. 1010 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. VERGİ İNDİRİMİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 11. 1111 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır. FAİZ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 12. 1212 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. YATIRIM YERİ TAHSİSİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 13. 1313 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 14. 1414 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.  Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 15. 1515 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.  Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 16. 1616 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. KDV İADESİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 17. 1717 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. ASGARİ YATIRIM TUTARI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 18. 1818 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Stratejik Yatırımların Teşviki Genel Teşvik Uygulamaları
 • 19. 1919 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI  İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.  İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.  Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.  İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 20. 2020 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü GÖSTERGELERGÖSTERGELER DEĞİŞKENDEĞİŞKEN SAYISISAYISI İstihdam Göstergeleri 8 Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite Göstergeleri 15 Mali Göstergeler 7 Demografik Göstergeler 5 Eğitim Göstergeleri 6 Sağlık Göstergeleri 5 Erişilebilirlik Göstergeleri 6 Yaşam Kalitesi Göstergeleri 9 TOPLAM DEĞİŞKEN SAYISITOPLAM DEĞİŞKEN SAYISI 6161 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 21. 2121 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YENİ BÖLGESEL HARİTAYENİ BÖLGESEL HARİTA SEGE 2011 6 BÖLGE
 • 22. 2222 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SEGE 2011 6 BÖLGESEGE 2011 6 BÖLGE 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
 • 23. 2323 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI DESTEK UNSURLARI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)  Yatırım Yeri Tahsisi  Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.
 • 24. 2424 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 OSB İçi 20 25 30 40 50 55 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği İç Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 26. 2626 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 27. 2727 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 28. 2828 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 25 30 35 40 50 60 OSB İçi 30 35 40 50 60 65 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 29. 2929 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel Teşvik Uygulamaları
 • 30. 3030 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJİK YATIRIM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,  Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  Katma değerin asgari %40 olması,  Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 31. 3131 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI DESTEK UNSURLARI  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Faiz Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İadesi  Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)  Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 32. 3232 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri Tahsisi VAR Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 33. 3333 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 34. 3434 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Bölge ayrımı yapılmaksızın;  Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve  Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER: • KDV İstisnası • Gümrük Vergisi Muafiyeti • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
 • 35. 3535 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 36. 3636 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar, Madencilik Yatırımları Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 37. 3737 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 38. 3838 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 39. 3939 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Asgari 300 milyon TL tutarındaki otomotiv ana sanayi yatırımları, asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği yatırımları, 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • 40. 4040 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 41. 4141 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar. 4. KÜMELENME YATIRIMLARI4. KÜMELENME YATIRIMLARI Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;  OSB’lerde yapılacak yatırımlar,  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar
 • 42. 4242 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 43. 4343 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü VERGİ İNDİRİMİVERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 15 10 25 20 II 20 15 30 25 III 25 20 35 30 IV 30 25 40 35 V 40 30 50 40 VI 50 35 60 45
 • 44. 4444 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2., 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. VERGİ İNDİRİMİ 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
 • 45. 4545 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 15 50 0 100 II. Bölge 20 55 10 90 III. Bölge 25 60 20 80 IV. Bölge 30 70 30 70 V. Bölge 40 80 50 50 VI. Bölge 50 90 80 20 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
 • 46. 4646 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Bölgeler 31.12.2013’e kadar 01.01.2014 itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 1 2 yıl - 10 3 15 2 3 yıl - 15 5 15 3 5 yıl 3 yıl 20 8 15 4 6 yıl 5 yıl 25 10 15 5 7 yıl 6 yıl 35 11 15 6 10 yıl 7 yıl - - - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.
 • 47. 4747 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü FAİZ DESTEĞİ 5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ5. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ Uygulamalar Destek Oranı Azami Destek Tutarı (Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Stratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan Yatırımın %5’i ve azami 50.000 Bölgesel Teşvik 3. Bölge 3 Puan 1 Puan 500 4. Bölge 4 Puan 1 Puan 600 5. Bölge 5 Puan 2 Puan 700 6. Bölge 7 Puan 2 Puan 900
 • 48. 4848 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI SUNUM PLANISUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları 5. Destek Oran ve Süreleri 6. VI. Bölge Destekleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • 49. 4949 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım: Genişleyen Sektörel Kapsam İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler Finansman İmkanlarının Genişletilmesi 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
 • 50. 5050 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
 • 51. 5151 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
 • 52. 5252 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 1.021,50 TL - Sigorta Primi İşçi Payı 143,01 TL 143,01 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,22 TL - Gelir Vergisi Stopajı 130,24 TL 130,24 TL Damga Vergisi 7,75 TL - Kesintiler Toplamı 291,22 TL - Net Ücret 730.28 TL - ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2013-31.12.2013 Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 199,19 TL 199,19 TL İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 20,43 TL İŞVEREN YÜKÜ 1.241,12 TL 472,44 TL 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
 • 53. 5353 EKONOMEKONOMİ BAKANLIĞIİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüTeşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ6. VI. BÖLGE DESTEKLERİ
 • 54. T.C.T.C. EKONOMİ BAKANLIĞIEKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİYENİ TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel MüdürlüğüANKARA