SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫ושדרוגים‬ ‫שינויים‬
30.05.2013
‫בן‬ ‫יונתן‬-‫דור‬
yonatan@israelgives.org
‫מבוא‬
‫הכי‬ ‫המערכת‬ ‫הינה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הסליקה‬ ‫מערכת‬
‫בארץ‬ ‫פופולרית‬,‫מעל‬ ‫שמשרתת‬1,100‫ארגונים‬.
‫מאז‬ ‫פועלת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009,‫וב‬-2012‫חוותה‬
‫של‬ ‫גידול‬66%‫מקוונות‬ ‫בהכנסות‬,‫ל‬-15‫מיליון‬₪.
‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬220₪.
‫בארה‬ ‫מתורמים‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬"‫היא‬ ‫ב‬108,$
40%‫בארה‬ ‫ממוצאת‬ ‫מתרומה‬ ‫יותר‬"‫ב‬(‫שהיא‬77$‫לפי‬
Philanthropy.com)
2‫חדשים‬ ‫אתרים‬
•‫לעמותות‬
Amuta.israeltoremet.org
Amuta.israelgives.org
•‫לתורמים‬
‫הקרוב‬ ‫בשבוע‬ ‫יעלה‬
‫תקן‬PCI
•‫בעולם‬ ‫החשוב‬ ‫המידע‬ ‫אבטחת‬ ‫תקן‬
•‫כשנה‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לאחר‬,‫הבינלאומי‬ ‫בתקן‬ ‫מלאה‬ ‫עמידה‬
•‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫לפרטי‬ ‫חדשה‬ ‫הצפנה‬ ‫צורת‬
•‫האשראי‬ ‫לפרטי‬ ‫חיצוני‬ ‫גישה‬ ‫אין‬
•‫בתקן‬ ‫שעומדת‬ ‫מערכת‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫סיכוני‬ ‫בפני‬ ‫חשופים‬ ‫אתם‬
‫תביעות‬
‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫הנפקת‬
‫כה‬ ‫עד‬:
•‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫אם‬ ‫בחרו‬ ‫עמותות‬‫השקליים‬‫שלהם‬,‫את‬ ‫לגלגל‬ ‫או‬
‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫לקרן‬ ‫האחריות‬(‫ע‬"‫ר‬)
•‫עמלות‬ ‫פירוט‬ ‫עם‬ ‫חודשית‬ ‫חשבונית‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬ ‫אבל‬;
•‫לא‬ ‫שהתרומה‬ ‫התלוננו‬ ‫תורמים‬ ‫גם‬‫היתה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫מוכרת‬46‫לפקודה‬,
‫אישור‬ ‫בעלת‬ ‫תרמו‬ ‫שאליה‬ ‫שהעמותה‬ ‫למרות‬46.
•‫עמלות‬ ‫יותר‬ ‫שילמו‬ ‫עמותות‬(‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫קרן‬ ‫שגבתה‬ ‫העמלה‬ ‫עקב‬)‫וגם‬
‫התרומות‬ ‫להעברת‬ ‫עד‬ ‫יתר‬ ‫זמן‬ ‫חיכו‬
‫עכשיו‬:
•‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫תנפיק‬ ‫עמותות‬ ‫כל‬‫השקליים‬‫שלה‬
•‫חודשית‬ ‫מפורטת‬ ‫קבלה‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫תקבל‬ ‫עמותה‬ ‫כל‬
•‫יותר‬ ‫אין‬‫של‬ ‫עמלה‬49‫ש‬"‫ח‬‫מסלולים‬ ‫בחירת‬ ‫על‬
•‫במט‬ ‫קבלות‬"‫ע‬ ‫יונפקו‬ ‫ח‬"‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫השותפים‬ ‫י‬‫תורמת‬
‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬
‫עד‬‫כה‬:
•‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫שלהם‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫מנפיקות‬ ‫עמותות‬
•‫גבוהות‬ ‫עלויות‬:‫בולים‬,‫מעטפות‬,‫עבודה‬ ‫זמן‬
•‫הקבלה‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫מחכים‬ ‫תורמים‬
‫עכשיו‬:
•‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬;‫שת‬"‫אתר‬ ‫עם‬ ‫פ‬invoice4u.co.il,‫מערכת‬
‫דיגיטליים‬ ‫קבצים‬ ‫להנפקת‬,‫ע‬ ‫מוכרת‬"‫לעמותות‬ ‫גם‬ ‫ומתאימה‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫י‬
•‫לקבלה‬ ‫דוגמא‬:.pdf137917amuta.israelgives.org/img/Dhttp://
•‫הארגון‬ ‫בשם‬ ‫אוטומטי‬ ‫האופן‬ ‫נוצרה‬ ‫הקבלה‬,‫התרומה‬ ‫לאישור‬ ‫ומצורפת‬
‫שנשלח‬‫לתורם‬
•u4http://amuta.israeltoremet.org/donationforms#invoice
‫רגילה‬ ‫עלות‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–600₪,110₪‫לחודש‬
‫בלבד‬ ‫לחודש‬ ‫מבצע‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–0₪,79₪‫לחודש‬
‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תשלום‬
‫כה‬ ‫עד‬:
•‫שהתקבלו‬ ‫מהתרומות‬ ‫השירותים‬ ‫עמלות‬ ‫את‬ ‫הורדנו‬
•‫מבלבל‬ ‫להן‬ ‫שהיה‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬
•‫תרומות‬ ‫לביטול‬ ‫חשש‬ ‫עקב‬ ‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫דחינו‬ ‫גם‬
‫עכשיו‬:
•‫מיוחדים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫קבע‬ ‫הוראת‬ ‫טופס‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלום‬.
•‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫תדירות‬ ‫הכפלת‬–‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫במקום‬ ‫בחודש‬ ‫פעמיים‬
•‫שלכם‬ ‫החשבון‬ ‫דרך‬:‫פרופיל‬>>‫והוראת‬ ‫מנוי‬‫קבע‬
‫תוכנית‬‫החדשה‬ ‫מינויים‬
‫כה‬ ‫עד‬:
‫כלשהם‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫גבתה‬ ‫לא‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬
‫כתוצאה‬,‫מוגבל‬ ‫היה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬
‫עכשיו‬:
•‫של‬ ‫התחלתי‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬49-149₪
•‫בכלל‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬ ‫לשלם‬ ‫לא‬ ‫אופציה‬,‫מוגדלת‬ ‫עמלה‬ ‫תמורת‬
•‫ופעילות‬ ‫שירותים‬ ‫הוספת‬:
•‫מייסייט‬‫חינם‬,‫המנוי‬ ‫לשווי‬ ‫עד‬,‫עד‬17‫מטבעות‬,‫בריטיים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬,
‫טלפונית‬ ‫שירות‬ ‫נציג‬,‫תרומה‬ ‫טופס‬‫לפייסבוק‬(‫בינלאומי‬ ‫למנוי‬ ‫חינם‬),‫חשבון‬
‫מתקדם‬ ‫תרומות‬ ‫ניהול‬,‫ועוד‬
•Amuta.israeltoremet.org/membership
‫מתקדם‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬
/http://amuta.israeltoremet.org
•‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לכולם‬ ‫פתוח‬30‫יום‬
•‫מכאן‬ ‫לאחר‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫מינויי‬ ‫לכל‬ ‫חינם‬
•‫ל‬ ‫כנסו‬"‫כניסה‬>>‫תקומות‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬"‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫בשימוש‬(‫מספר‬ ‫או‬
‫עמותה‬)‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫שלכם‬,‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫וסיסמתכם‬.
‫ציבורית‬ ‫ופעילות‬ ‫בכנסת‬ ‫לובי‬
•‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬,‫המיסים‬ ‫רשות‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬
‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫נוהל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬
•‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫לאירוע‬ ‫מרתון‬ ‫הפיכת‬ ‫על‬ ‫אביב‬ ‫ותל‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬
‫חברתי‬.
•‫קידום‬"Giving Tuesday"‫בישראל‬
•‫מכירת‬"‫תרומה‬ ‫תווי‬"
•‫קידום‬JRaise
‫סליקה‬ ‫עמלות‬ ‫הורדת‬
•2009-2011:5%
•2011-2012:4%
•2013:3.5%-3.9%
•‫מט‬ ‫תרומות‬"‫ח‬:‫של‬ ‫הנחה‬0.25%‫בלעדיות‬ ‫על‬
•Amuta.israeltoremet.org/fees
‫מטבעות‬
•‫כה‬ ‫עד‬:‫ב‬ ‫לגייס‬ ‫יכולתם‬-5‫בלבד‬ ‫מטבעות‬
•‫עכשיו‬,‫מערכת‬ ‫במסגרת‬‫מייסייט‬:17‫מטבעות‬
•‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫כולל‬
‫למובייל‬ ‫חדש‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬,‫פייסבוק‬
•‫הנייד‬ ‫המכשיר‬ ‫דרך‬ ‫תרומות‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫בנוי‬ ‫הטופס‬(‫כ‬-10%‫מתורמים‬
‫היום‬)
•‫אחד‬ ‫בעמוד‬ ‫סליקה‬
•‫הסליקה‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫מלאה‬ ‫אינטגרציה‬,‫תרומה‬ ‫אישורי‬ ‫מערכת‬,‫ומערכת‬
‫קבלות‬ ‫להנפקת‬.
•‫לדוגמא‬:://debug.israelgives.org/newcustom/lekethttp
‫לבניית‬ ‫אשף‬‫ממותגים‬ ‫תרומה‬ ‫טפסי‬‫מייסייט‬
•‫תרומה‬ ‫טפסי‬ ‫ליצירת‬ ‫אשף‬
•‫אין‬ ‫מספר‬ ‫ליצור‬-‫אחד‬ ‫במחיר‬ ‫טפסים‬ ‫של‬ ‫סופי‬
•‫ע‬ ‫העלות‬"‫שימוש‬ ‫ב‬
•‫החבר‬ ‫לדמי‬ ‫השווה‬ ‫מלא‬ ‫זיכוי‬
•‫הקרובים‬ ‫בשבועות‬ ‫וגישה‬ ‫פרטים‬
‫חדש‬ ‫הוקרה‬ ‫כרטיס‬(‫מישהו‬ ‫בשם‬ ‫תרומה‬)
•‫תורמים‬ ‫כאשר‬‫בוחרים‬‫לתרום‬‫לזכר‬‫או‬‫לכבודו‬‫של‬‫מישהו‬,‫מערכת‬
‫התרומות‬‫תייצר‬‫אלקטרוני‬ ‫כרטיס‬‫ממותג‬‫שיישלך‬‫שבחר‬ ‫לנמען‬
‫התורם‬.
•‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬ ‫בכל‬ ‫החדש‬ ‫הכרטיס‬ ‫במבנה‬ ‫צפו‬‫תורמת‬ ‫ישראל‬
‫דוא‬ ‫אישורי‬"‫ל‬
‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫שולחת‬ ‫המערכת‬‫בדוא‬ ‫תרומה‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬"‫ל‬‫בשם‬
‫העמותה‬.‫בארגון‬ ‫גורמים‬ ‫למספר‬ ‫להישלח‬ ‫יכולים‬ ‫עותקים‬.
‫תדירות‬
‫חד‬ ‫לתרומות‬ ‫בנוסף‬-‫פעמיות‬,‫הוראות‬ ‫להציב‬ ‫יכולים‬ ‫תורמים‬
‫או‬ ‫חודשיות‬ ‫קבע‬‫שנתיות‬‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬.‫טופס‬ ‫לקבלת‬
‫קבע‬ ‫להוראת‬ ‫ייחודי‬ ‫תרומה‬,‫לכתובת‬ ‫כנסו‬:
http://amuta.israeltoremet.org/horaatkeva
‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫לגביית‬ ‫טופס‬
‫לכתובת‬ ‫כנסו‬ ‫לפרטים‬:
http://amuta.israeltoremet.org/membershipfees
‫דיווח‬‫מקוון‬‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫ואינטגרציה‬
‫לקוחות‬(CRM)
‫חיבור‬‫למערכות‬CRM
‫לייצא‬ ‫ניתן‬‫פרטי‬ ‫את‬‫התרומות‬,‫התורמים‬,‫והקבלות‬‫ישירות‬
‫ה‬ ‫למערכת‬-CRM‫שלכם‬,‫כמו‬SalesForce(‫בזכות‬nptech.)
‫אחרת‬,‫בפורמט‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫באפשרותכם‬CSV‫ולייבא‬
‫ה‬ ‫למערכת‬ ‫אותו‬-CRM‫עת‬ ‫בכל‬ ‫שלכם‬.
‫ה‬ ‫לאחר‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬-'‫מכירה‬'
‫שלי‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫הצילו‬!
•‫נכשל‬ ‫לתרום‬ ‫שניסיונותיהם‬ ‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬,‫או‬
‫סיימו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫התרומה‬ ‫טופס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫שהתחילו‬.
•‫שנכשלו‬ ‫קבע‬ ‫הוראות‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬ ‫גם‬.
•‫עצמית‬ ‫שירות‬+‫שירות‬‫מלא‬
•‫נוספים‬ ‫לפרטים‬:
http://amuta.israeltoremet.org/savemydonation
‫אבטחה‬
‫ל‬ ‫מתרצה‬-HTTPS‫ו‬-PCI
‫בסביבת‬ ‫מאורחים‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬HTTPS
‫בתל‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השרת‬ ‫על‬ ‫מאובטחת‬-‫אביב‬.‫מערכת‬
‫בתקן‬ ‫מתרצה‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬PCI‫כרטיסי‬ ‫ופרטי‬ ‫המחייב‬
‫לחלוטין‬ ‫מוצפנים‬ ‫במערכת‬ ‫שנשמרים‬ ‫האשראי‬.
‫תמיכה‬
‫צוות‬‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬‫מבטיחים‬‫של‬ ‫מערכת‬ ‫זמינות‬99.9%
‫ופיקוח‬ ‫ותמיכה‬‫מלאה‬.
‫ידידים‬ ‫אגודות‬ ‫עם‬ ‫לעמותות‬ ‫סליקה‬ ‫מערכת‬
‫בינלאומיים‬
‫מישראל‬ ‫תרומות‬ ‫בדולרים‬ ‫תרומות‬ ‫קנדי‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬ ‫בפאונד‬ ‫תרומות‬
‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬
‫הבעייה‬:‫נפרדות‬ ‫תרומה‬ ‫מערכות‬ ‫ארבע‬
•‫הוצאות‬4 x
•‫ב‬ ‫נמצא‬ ‫ותרומות‬ ‫תורמים‬ ‫על‬ ‫מידע‬-4‫שונות‬ ‫מעררכות‬
•‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫הישראלית‬ ‫לעמותה‬ ‫אין‬
‫הזרים‬
•‫הגיוס‬ ‫בסיכויי‬ ‫ופוגעת‬ ‫מבלבלת‬ ‫היא‬ ‫התורם‬ ‫חויית‬
•‫המטבעות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫השפות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫אין‬
‫נתונים‬ ‫בסיס‬1 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬2 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬3 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬4
‫תרומה‬ ‫טופס‬
‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫ארגון‬‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬
‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫פתרון‬:‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬ ‫תרומות‬ ‫מרכז‬
‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הידידים‬ ‫אגודות‬
•‫המטבע‬ ‫לפי‬ ‫החבר‬ ‫לארגון‬ ‫מכוונת‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬
•‫ב‬ ‫מופחתות‬ ‫הוצאות‬-75%
•‫קבלות‬‫מקוונות‬‫לתורמים‬ ‫נשלחות‬‫בשם‬‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הארגון‬
•‫התורם‬ ‫לפרטי‬ ‫גישה‬ ‫מקבל‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬,‫מקבלת‬ ‫הישראלית‬ ‫והעמותה‬
‫המדינות‬ ‫מכל‬ ‫התורמים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לפרטיו‬ ‫גישה‬
•‫שפה‬ ‫בכל‬ ‫מטבע‬ ‫בכל‬ ‫לתורם‬ ‫ניתן‬(‫לדוגמא‬,‫עברית‬ ‫דובר‬ ‫ישראלי‬ ‫תורם‬
‫בלוס‬ ‫שגר‬‫אנגלס‬‫ארה‬ ‫בדולר‬ ‫לתורם‬ ‫יכול‬"‫ב‬)
‫נתונים‬ ‫בסיס‬
‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הממותג‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬ ‫בדולר‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬
‫הישראלית‬(‫מאוחד‬ ‫טופס‬)
‫הישראלית‬ ‫העמותה‬
‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬
‫ה‬-PayPal‫או‬Merchant
Account‫ארגון‬ ‫של‬
‫בארה‬ ‫החבר‬"‫ב‬
‫תהליך‬–‫זר‬ ‫במטבע‬ ‫תרומה‬(‫לדוגמא‬,‫ארה‬ ‫דולר‬"‫ב‬)
‫מקוונת‬ ‫קבלה‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬
‫בארה‬ ‫החברים‬ ‫ארגון‬ ‫בשם‬"‫ב‬
‫הבינ‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬"‫ל‬
‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬-
‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬
‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫של‬ ‫בנק‬
‫והעמותה‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬
‫הישראלית‬‫מייד‬‫יכולים‬
‫התרומה‬ ‫בפרטי‬ ‫לצפות‬
‫בש‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬"‫ח‬
‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬
‫ישראכרט‬/‫כאל‬/‫פייפאל‬
‫העמותה‬ ‫של‬
‫תהליך‬–‫בש‬ ‫תרומה‬"‫ח‬
‫ה‬‫תודה‬ ‫הודעת‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬
‫בקובץ‬PDF‫מ‬-Invoice4U.co.il
‫בישראל‬ ‫עמותה‬
‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬-
‫מופקדים‬ ‫כספים‬
‫של‬ ‫הבנק‬ ‫בחשבון‬
‫העמותה‬
‫הישראלית‬ ‫העמותה‬
‫מייד‬‫יכולה‬‫לצפות‬
‫בפרטי‬‫והתורם‬ ‫התרומה‬

More Related Content

Similar to Webinar 30.05.2013

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)Tal IsraelGives
 
qiconnect presentation
qiconnect presentationqiconnect presentation
qiconnect presentationofirr
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםmushu
 
כנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאביםכנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאביםmushu
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Express
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi PresentationTvi Express
 
Tvi Presentation Heb
Tvi Presentation HebTvi Presentation Heb
Tvi Presentation Hebhana lifshitz
 
Creating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsYonatan Ben-Dor
 
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"Ofir Yahav
 
TviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew PresentationTviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew PresentationTviExpress Israel
 
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשון
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשוןמרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשון
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשוןilanash
 
Amir shaptov .e commerce.business plan
Amir shaptov .e commerce.business planAmir shaptov .e commerce.business plan
Amir shaptov .e commerce.business planAmir Shaptov
 

Similar to Webinar 30.05.2013 (14)

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
 
qiconnect presentation
qiconnect presentationqiconnect presentation
qiconnect presentation
 
כנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאביםכנס עמותות לגיוס משאבים
כנס עמותות לגיוס משאבים
 
כנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאביםכנס עמותות בגיוס משאבים
כנס עמותות בגיוס משאבים
 
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיותגיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
גיוס כספים לעמותות ממשרדי ממשלה ומחברות סמי ממשלתיות
 
Tvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעבריתTvi Presentation בעברית
Tvi Presentation בעברית
 
בעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentationבעברית Tvi Presentation
בעברית Tvi Presentation
 
Tvi Presentation Heb
Tvi Presentation HebTvi Presentation Heb
Tvi Presentation Heb
 
Creating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaignsCreating online fundraising campaigns
Creating online fundraising campaigns
 
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
מצגת על ה-Linkedin בישראל - "לא באמת in"
 
TviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew PresentationTviExpress Hebrew Presentation
TviExpress Hebrew Presentation
 
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשון
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשוןמרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשון
מרכז המידע והייעוץ לתושב ברשת כותר ראשון
 
Amir shaptov .e commerce.business plan
Amir shaptov .e commerce.business planAmir shaptov .e commerce.business plan
Amir shaptov .e commerce.business plan
 
Thwglobal Israel
Thwglobal IsraelThwglobal Israel
Thwglobal Israel
 

More from Yonatan Ben-Dor

ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיותYonatan Ben-Dor
 
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראליםיכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראליםYonatan Ben-Dor
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינויYonatan Ben-Dor
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...Yonatan Ben-Dor
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemYonatan Ben-Dor
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקהגיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקהYonatan Ben-Dor
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaYonatan Ben-Dor
 
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטYonatan Ben-Dor
 
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGivesGuide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGivesYonatan Ben-Dor
 

More from Yonatan Ben-Dor (12)

ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיותירון נוידרפר  אגרות חוב חברתיות
ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות
 
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראליםיכולים נותנים  סקר פילנתרופיה של ישראלים
יכולים נותנים סקר פילנתרופיה של ישראלים
 
איציק דנציגר שותפים לשינוי
איציק דנציגר  שותפים לשינויאיציק דנציגר  שותפים לשינוי
איציק דנציגר שותפים לשינוי
 
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...Dr. eric fleisch  the past, present, and future of american jewish giving to...
Dr. eric fleisch the past, present, and future of american jewish giving to...
 
Israelgivesdonationsystem
IsraelgivesdonationsystemIsraelgivesdonationsystem
Israelgivesdonationsystem
 
Facebook pagewebinar
Facebook pagewebinarFacebook pagewebinar
Facebook pagewebinar
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקהגיוס תרומות מקוון - אמריקה
גיוס תרומות מקוון - אמריקה
 
J raise webinar
J raise webinarJ raise webinar
J raise webinar
 
אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
IsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of SorokaIsraelToremet and Friends of Soroka
IsraelToremet and Friends of Soroka
 
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנטישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
ישראל תורמת וידידי סורוקה - פעילות באינטרנט
 
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGivesGuide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
Guide to Marathon Fundraising - by JustGiving, adapted by IsraelGives
 

Webinar 30.05.2013

 • 1. ‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫ושדרוגים‬ ‫שינויים‬ 30.05.2013 ‫בן‬ ‫יונתן‬-‫דור‬ yonatan@israelgives.org
 • 2. ‫מבוא‬ ‫הכי‬ ‫המערכת‬ ‫הינה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הסליקה‬ ‫מערכת‬ ‫בארץ‬ ‫פופולרית‬,‫מעל‬ ‫שמשרתת‬1,100‫ארגונים‬. ‫מאז‬ ‫פועלת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009,‫וב‬-2012‫חוותה‬ ‫של‬ ‫גידול‬66%‫מקוונות‬ ‫בהכנסות‬,‫ל‬-15‫מיליון‬₪. ‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬220₪. ‫בארה‬ ‫מתורמים‬ ‫הממוצאת‬ ‫התרומה‬"‫היא‬ ‫ב‬108,$ 40%‫בארה‬ ‫ממוצאת‬ ‫מתרומה‬ ‫יותר‬"‫ב‬(‫שהיא‬77$‫לפי‬ Philanthropy.com)
 • 4. ‫תקן‬PCI •‫בעולם‬ ‫החשוב‬ ‫המידע‬ ‫אבטחת‬ ‫תקן‬ •‫כשנה‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לאחר‬,‫הבינלאומי‬ ‫בתקן‬ ‫מלאה‬ ‫עמידה‬ •‫האשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫לפרטי‬ ‫חדשה‬ ‫הצפנה‬ ‫צורת‬ •‫האשראי‬ ‫לפרטי‬ ‫חיצוני‬ ‫גישה‬ ‫אין‬ •‫בתקן‬ ‫שעומדת‬ ‫מערכת‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬,‫סיכוני‬ ‫בפני‬ ‫חשופים‬ ‫אתם‬ ‫תביעות‬
 • 5. ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫הנפקת‬ ‫כה‬ ‫עד‬: •‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫אם‬ ‫בחרו‬ ‫עמותות‬‫השקליים‬‫שלהם‬,‫את‬ ‫לגלגל‬ ‫או‬ ‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫לקרן‬ ‫האחריות‬(‫ע‬"‫ר‬) •‫עמלות‬ ‫פירוט‬ ‫עם‬ ‫חודשית‬ ‫חשבונית‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬ ‫אבל‬; •‫לא‬ ‫שהתרומה‬ ‫התלוננו‬ ‫תורמים‬ ‫גם‬‫היתה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫מוכרת‬46‫לפקודה‬, ‫אישור‬ ‫בעלת‬ ‫תרמו‬ ‫שאליה‬ ‫שהעמותה‬ ‫למרות‬46. •‫עמלות‬ ‫יותר‬ ‫שילמו‬ ‫עמותות‬(‫גיבס‬ ‫ישראל‬ ‫קרן‬ ‫שגבתה‬ ‫העמלה‬ ‫עקב‬)‫וגם‬ ‫התרומות‬ ‫להעברת‬ ‫עד‬ ‫יתר‬ ‫זמן‬ ‫חיכו‬ ‫עכשיו‬: •‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫תנפיק‬ ‫עמותות‬ ‫כל‬‫השקליים‬‫שלה‬ •‫חודשית‬ ‫מפורטת‬ ‫קבלה‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫תקבל‬ ‫עמותה‬ ‫כל‬ •‫יותר‬ ‫אין‬‫של‬ ‫עמלה‬49‫ש‬"‫ח‬‫מסלולים‬ ‫בחירת‬ ‫על‬ •‫במט‬ ‫קבלות‬"‫ע‬ ‫יונפקו‬ ‫ח‬"‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫השותפים‬ ‫י‬‫תורמת‬
 • 6. ‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬ ‫עד‬‫כה‬: •‫ידני‬ ‫באופן‬ ‫שלהם‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬ ‫מנפיקות‬ ‫עמותות‬ •‫גבוהות‬ ‫עלויות‬:‫בולים‬,‫מעטפות‬,‫עבודה‬ ‫זמן‬ •‫הקבלה‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫מחכים‬ ‫תורמים‬ ‫עכשיו‬: •‫דיגיטליות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬ ‫מערכת‬;‫שת‬"‫אתר‬ ‫עם‬ ‫פ‬invoice4u.co.il,‫מערכת‬ ‫דיגיטליים‬ ‫קבצים‬ ‫להנפקת‬,‫ע‬ ‫מוכרת‬"‫לעמותות‬ ‫גם‬ ‫ומתאימה‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫י‬ •‫לקבלה‬ ‫דוגמא‬:.pdf137917amuta.israelgives.org/img/Dhttp:// •‫הארגון‬ ‫בשם‬ ‫אוטומטי‬ ‫האופן‬ ‫נוצרה‬ ‫הקבלה‬,‫התרומה‬ ‫לאישור‬ ‫ומצורפת‬ ‫שנשלח‬‫לתורם‬ •u4http://amuta.israeltoremet.org/donationforms#invoice ‫רגילה‬ ‫עלות‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–600₪,110₪‫לחודש‬ ‫בלבד‬ ‫לחודש‬ ‫מבצע‬:‫הקמה‬ ‫דמי‬–0₪,79₪‫לחודש‬
 • 7. ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תשלום‬ ‫כה‬ ‫עד‬: •‫שהתקבלו‬ ‫מהתרומות‬ ‫השירותים‬ ‫עמלות‬ ‫את‬ ‫הורדנו‬ •‫מבלבל‬ ‫להן‬ ‫שהיה‬ ‫התלוננו‬ ‫עמותות‬ •‫תרומות‬ ‫לביטול‬ ‫חשש‬ ‫עקב‬ ‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫דחינו‬ ‫גם‬ ‫עכשיו‬: •‫מיוחדים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫קבע‬ ‫הוראת‬ ‫טופס‬ ‫באמצעות‬ ‫תשלום‬. •‫התרומות‬ ‫העברת‬ ‫תדירות‬ ‫הכפלת‬–‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫במקום‬ ‫בחודש‬ ‫פעמיים‬ •‫שלכם‬ ‫החשבון‬ ‫דרך‬:‫פרופיל‬>>‫והוראת‬ ‫מנוי‬‫קבע‬
 • 8. ‫תוכנית‬‫החדשה‬ ‫מינויים‬ ‫כה‬ ‫עד‬: ‫כלשהם‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫גבתה‬ ‫לא‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫כתוצאה‬,‫מוגבל‬ ‫היה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫עכשיו‬: •‫של‬ ‫התחלתי‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬49-149₪ •‫בכלל‬ ‫מנוי‬ ‫דמי‬ ‫לשלם‬ ‫לא‬ ‫אופציה‬,‫מוגדלת‬ ‫עמלה‬ ‫תמורת‬ •‫ופעילות‬ ‫שירותים‬ ‫הוספת‬: •‫מייסייט‬‫חינם‬,‫המנוי‬ ‫לשווי‬ ‫עד‬,‫עד‬17‫מטבעות‬,‫בריטיים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬, ‫טלפונית‬ ‫שירות‬ ‫נציג‬,‫תרומה‬ ‫טופס‬‫לפייסבוק‬(‫בינלאומי‬ ‫למנוי‬ ‫חינם‬),‫חשבון‬ ‫מתקדם‬ ‫תרומות‬ ‫ניהול‬,‫ועוד‬ •Amuta.israeltoremet.org/membership
 • 9. ‫מתקדם‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬ /http://amuta.israeltoremet.org •‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫לכולם‬ ‫פתוח‬30‫יום‬ •‫מכאן‬ ‫לאחר‬,‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫מינויי‬ ‫לכל‬ ‫חינם‬ •‫ל‬ ‫כנסו‬"‫כניסה‬>>‫תקומות‬ ‫ניהול‬ ‫חשבון‬"‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫בשימוש‬(‫מספר‬ ‫או‬ ‫עמותה‬)‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫שלכם‬,‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫וסיסמתכם‬.
 • 10. ‫ציבורית‬ ‫ופעילות‬ ‫בכנסת‬ ‫לובי‬ •‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬,‫המיסים‬ ‫רשות‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫נוהל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ •‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫לאירוע‬ ‫מרתון‬ ‫הפיכת‬ ‫על‬ ‫אביב‬ ‫ותל‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫חברתי‬. •‫קידום‬"Giving Tuesday"‫בישראל‬ •‫מכירת‬"‫תרומה‬ ‫תווי‬" •‫קידום‬JRaise
 • 11. ‫סליקה‬ ‫עמלות‬ ‫הורדת‬ •2009-2011:5% •2011-2012:4% •2013:3.5%-3.9% •‫מט‬ ‫תרומות‬"‫ח‬:‫של‬ ‫הנחה‬0.25%‫בלעדיות‬ ‫על‬ •Amuta.israeltoremet.org/fees
 • 12. ‫מטבעות‬ •‫כה‬ ‫עד‬:‫ב‬ ‫לגייס‬ ‫יכולתם‬-5‫בלבד‬ ‫מטבעות‬ •‫עכשיו‬,‫מערכת‬ ‫במסגרת‬‫מייסייט‬:17‫מטבעות‬ •‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫כולל‬
 • 13. ‫למובייל‬ ‫חדש‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬,‫פייסבוק‬ •‫הנייד‬ ‫המכשיר‬ ‫דרך‬ ‫תרומות‬ ‫עבור‬ ‫במיוחד‬ ‫בנוי‬ ‫הטופס‬(‫כ‬-10%‫מתורמים‬ ‫היום‬) •‫אחד‬ ‫בעמוד‬ ‫סליקה‬ •‫הסליקה‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫מלאה‬ ‫אינטגרציה‬,‫תרומה‬ ‫אישורי‬ ‫מערכת‬,‫ומערכת‬ ‫קבלות‬ ‫להנפקת‬. •‫לדוגמא‬:://debug.israelgives.org/newcustom/lekethttp
 • 14. ‫לבניית‬ ‫אשף‬‫ממותגים‬ ‫תרומה‬ ‫טפסי‬‫מייסייט‬ •‫תרומה‬ ‫טפסי‬ ‫ליצירת‬ ‫אשף‬ •‫אין‬ ‫מספר‬ ‫ליצור‬-‫אחד‬ ‫במחיר‬ ‫טפסים‬ ‫של‬ ‫סופי‬ •‫ע‬ ‫העלות‬"‫שימוש‬ ‫ב‬ •‫החבר‬ ‫לדמי‬ ‫השווה‬ ‫מלא‬ ‫זיכוי‬ •‫הקרובים‬ ‫בשבועות‬ ‫וגישה‬ ‫פרטים‬
 • 15. ‫חדש‬ ‫הוקרה‬ ‫כרטיס‬(‫מישהו‬ ‫בשם‬ ‫תרומה‬) •‫תורמים‬ ‫כאשר‬‫בוחרים‬‫לתרום‬‫לזכר‬‫או‬‫לכבודו‬‫של‬‫מישהו‬,‫מערכת‬ ‫התרומות‬‫תייצר‬‫אלקטרוני‬ ‫כרטיס‬‫ממותג‬‫שיישלך‬‫שבחר‬ ‫לנמען‬ ‫התורם‬. •‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬ ‫בכל‬ ‫החדש‬ ‫הכרטיס‬ ‫במבנה‬ ‫צפו‬‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דוא‬ ‫אישורי‬"‫ל‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫שולחת‬ ‫המערכת‬‫בדוא‬ ‫תרומה‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬"‫ל‬‫בשם‬ ‫העמותה‬.‫בארגון‬ ‫גורמים‬ ‫למספר‬ ‫להישלח‬ ‫יכולים‬ ‫עותקים‬.
 • 16. ‫תדירות‬ ‫חד‬ ‫לתרומות‬ ‫בנוסף‬-‫פעמיות‬,‫הוראות‬ ‫להציב‬ ‫יכולים‬ ‫תורמים‬ ‫או‬ ‫חודשיות‬ ‫קבע‬‫שנתיות‬‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬.‫טופס‬ ‫לקבלת‬ ‫קבע‬ ‫להוראת‬ ‫ייחודי‬ ‫תרומה‬,‫לכתובת‬ ‫כנסו‬: http://amuta.israeltoremet.org/horaatkeva ‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ ‫לגביית‬ ‫טופס‬ ‫לכתובת‬ ‫כנסו‬ ‫לפרטים‬: http://amuta.israeltoremet.org/membershipfees
 • 17. ‫דיווח‬‫מקוון‬‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫ואינטגרציה‬ ‫לקוחות‬(CRM)
 • 18. ‫חיבור‬‫למערכות‬CRM ‫לייצא‬ ‫ניתן‬‫פרטי‬ ‫את‬‫התרומות‬,‫התורמים‬,‫והקבלות‬‫ישירות‬ ‫ה‬ ‫למערכת‬-CRM‫שלכם‬,‫כמו‬SalesForce(‫בזכות‬nptech.) ‫אחרת‬,‫בפורמט‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫באפשרותכם‬CSV‫ולייבא‬ ‫ה‬ ‫למערכת‬ ‫אותו‬-CRM‫עת‬ ‫בכל‬ ‫שלכם‬.
 • 19. ‫ה‬ ‫לאחר‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬-'‫מכירה‬'
 • 20. ‫שלי‬ ‫התרומה‬ ‫את‬ ‫הצילו‬! •‫נכשל‬ ‫לתרום‬ ‫שניסיונותיהם‬ ‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬,‫או‬ ‫סיימו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫התרומה‬ ‫טופס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫שהתחילו‬. •‫שנכשלו‬ ‫קבע‬ ‫הוראות‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫מגיש‬ ‫גם‬. •‫עצמית‬ ‫שירות‬+‫שירות‬‫מלא‬ •‫נוספים‬ ‫לפרטים‬: http://amuta.israeltoremet.org/savemydonation
 • 22. ‫ל‬ ‫מתרצה‬-HTTPS‫ו‬-PCI ‫בסביבת‬ ‫מאורחים‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫טפסי‬HTTPS ‫בתל‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫השרת‬ ‫על‬ ‫מאובטחת‬-‫אביב‬.‫מערכת‬ ‫בתקן‬ ‫מתרצה‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬PCI‫כרטיסי‬ ‫ופרטי‬ ‫המחייב‬ ‫לחלוטין‬ ‫מוצפנים‬ ‫במערכת‬ ‫שנשמרים‬ ‫האשראי‬. ‫תמיכה‬ ‫צוות‬‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬‫מבטיחים‬‫של‬ ‫מערכת‬ ‫זמינות‬99.9% ‫ופיקוח‬ ‫ותמיכה‬‫מלאה‬.
 • 23. ‫ידידים‬ ‫אגודות‬ ‫עם‬ ‫לעמותות‬ ‫סליקה‬ ‫מערכת‬ ‫בינלאומיים‬
 • 24. ‫מישראל‬ ‫תרומות‬ ‫בדולרים‬ ‫תרומות‬ ‫קנדי‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬ ‫בפאונד‬ ‫תרומות‬ ‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫הבעייה‬:‫נפרדות‬ ‫תרומה‬ ‫מערכות‬ ‫ארבע‬ •‫הוצאות‬4 x •‫ב‬ ‫נמצא‬ ‫ותרומות‬ ‫תורמים‬ ‫על‬ ‫מידע‬-4‫שונות‬ ‫מעררכות‬ •‫התורמים‬ ‫פרטי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫הישראלית‬ ‫לעמותה‬ ‫אין‬ ‫הזרים‬ •‫הגיוס‬ ‫בסיכויי‬ ‫ופוגעת‬ ‫מבלבלת‬ ‫היא‬ ‫התורם‬ ‫חויית‬ •‫המטבעות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫השפות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫אין‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬1 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬2 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬3 ‫נתונים‬ ‫בסיס‬4
 • 25. ‫תרומה‬ ‫טופס‬ ‫ישראלית‬ ‫עמותה‬ ‫בארה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬"‫ב‬ ‫ארגון‬‫בקנדה‬ ‫חבר‬ ‫באנגליה‬ ‫חבר‬ ‫ארגון‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫פתרון‬:‫כל‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬ ‫תרומות‬ ‫מרכז‬ ‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הידידים‬ ‫אגודות‬ •‫המטבע‬ ‫לפי‬ ‫החבר‬ ‫לארגון‬ ‫מכוונת‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ •‫ב‬ ‫מופחתות‬ ‫הוצאות‬-75% •‫קבלות‬‫מקוונות‬‫לתורמים‬ ‫נשלחות‬‫בשם‬‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הארגון‬ •‫התורם‬ ‫לפרטי‬ ‫גישה‬ ‫מקבל‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬,‫מקבלת‬ ‫הישראלית‬ ‫והעמותה‬ ‫המדינות‬ ‫מכל‬ ‫התורמים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לפרטיו‬ ‫גישה‬ •‫שפה‬ ‫בכל‬ ‫מטבע‬ ‫בכל‬ ‫לתורם‬ ‫ניתן‬(‫לדוגמא‬,‫עברית‬ ‫דובר‬ ‫ישראלי‬ ‫תורם‬ ‫בלוס‬ ‫שגר‬‫אנגלס‬‫ארה‬ ‫בדולר‬ ‫לתורם‬ ‫יכול‬"‫ב‬) ‫נתונים‬ ‫בסיס‬
 • 26. ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הממותג‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬ ‫בדולר‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬ ‫הישראלית‬(‫מאוחד‬ ‫טופס‬) ‫הישראלית‬ ‫העמותה‬ ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫ה‬-PayPal‫או‬Merchant Account‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בארה‬ ‫החבר‬"‫ב‬ ‫תהליך‬–‫זר‬ ‫במטבע‬ ‫תרומה‬(‫לדוגמא‬,‫ארה‬ ‫דולר‬"‫ב‬) ‫מקוונת‬ ‫קבלה‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬ ‫בארה‬ ‫החברים‬ ‫ארגון‬ ‫בשם‬"‫ב‬ ‫הבינ‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬"‫ל‬ ‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬- ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫של‬ ‫בנק‬ ‫והעמותה‬ ‫הידידים‬ ‫ארגון‬ ‫הישראלית‬‫מייד‬‫יכולים‬ ‫התרומה‬ ‫בפרטי‬ ‫לצפות‬
 • 27. ‫בש‬ ‫לתרום‬ ‫בוחר‬ ‫תורם‬"‫ח‬ ‫לחשבון‬ ‫מועברים‬ ‫כספים‬ ‫ישראכרט‬/‫כאל‬/‫פייפאל‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫תהליך‬–‫בש‬ ‫תרומה‬"‫ח‬ ‫ה‬‫תודה‬ ‫הודעת‬ ‫מיידית‬ ‫מקבל‬ ‫תורם‬ ‫בקובץ‬PDF‫מ‬-Invoice4U.co.il ‫בישראל‬ ‫עמותה‬ ‫ל‬ ‫נשלחים‬ ‫עותקים‬- ‫מופקדים‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫הבנק‬ ‫בחשבון‬ ‫העמותה‬ ‫הישראלית‬ ‫העמותה‬ ‫מייד‬‫יכולה‬‫לצפות‬ ‫בפרטי‬‫והתורם‬ ‫התרומה‬