Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JRaise: Peer to Peer Fundraising

2,116 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JRaise: Peer to Peer Fundraising

 1. 1. ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫עתיד‬?‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬‫ושיטת‬ ‫תרומות‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬"‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הסמינר‬10:30‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬+972-3-5184052info@israeltoremet.org
 2. 2. ‫תוכן‬.1‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫מה‬"‫חבר‬‫חבר‬ ‫מתרים‬"?.2‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬?.3‫זה‬ ‫מה‬JRaise?.4‫שאלות‬
 3. 3. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬:‫סקירה‬‫תורמת‬ ‫ישראל‬‫בתחום‬ ‫המובילה‬ ‫השרותים‬ ‫ספקית‬ ‫היא‬‫בישראל‬ ‫המקוונת‬ ‫הפילנתרופיה‬,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫עם‬-950‫לקוחות‬‫בישראל‬,‫בארה‬"‫ובקנדה‬ ‫ב‬.‫שנת‬ ‫מאז‬2009,‫מ‬ ‫מעלה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫גייסה‬-20,000,000‫ש‬"‫מ‬ ‫ממעלה‬ ‫ח‬-65,000‫תורמים‬.‫טכנולוגיה‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫מספקת‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬,‫שירותי‬‫ייעוץ‬,‫לישראל‬ ‫מהעולם‬ ‫כספים‬ ‫להעברת‬ ‫ומסלולים‬.‫מציעים‬ ‫השירותים‬‫שילוב‬‫לבניית‬ ‫אידיאלי‬‫גיוס‬ ‫מערך‬‫באינטרנט‬ ‫מוצלח‬ ‫כספים‬.‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬2009‫ע‬"‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬ ‫י‬,‫מגייס‬‫האינטרנט‬ ‫בתחום‬ ‫במדינה‬ ‫המוצלח‬ ‫כספים‬.
 4. 4. ‫הישראלי‬ ‫הכספים‬ ‫מגייס‬ ‫של‬ ‫האתגר‬.1‫משאבים‬ ‫היעדר‬‫אחד‬ ‫כספים‬ ‫מגייס‬ ‫רק‬ ‫יש‬‫גדול‬ ‫שיווק‬ ‫תקציב‬ ‫אין‬.2‫היעדר‬‫קהילה‬‫גדולה‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫אין‬‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫חברים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬
 5. 5. ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫אבל‬‫חברים‬ ‫יותר‬ ‫לגייס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫הקיימת‬‫ותומכים‬,‫ותורמים‬?‫לגייס‬ ‫יכולתם‬ ‫אם‬ ‫מה‬–‫בחינם‬–‫מאות‬‫חדשים‬ ‫כספים‬ ‫מגייסי‬?‫כן‬,‫אפשרי‬ ‫זה‬..
 6. 6. Peer to Peer Fundraising‫בשיטת‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬"‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬"‫הגדרה‬:‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬‫עמותתכם‬ ‫למען‬ ‫תרומות‬,‫ע‬"‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬.
 7. 7. ‫כינויים‬Person to PersonNetwork fundraisingGrassroots fundraisingCollaborative fundraisingViral fundraising
 8. 8. JRaise:‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מהפכני‬ ‫קונצפט‬‫העמותה‬‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬‫הציבור‬‫העמותה‬‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬‫של‬ ‫הקהילה‬‫העמותה‬‫הציבור‬
 9. 9. ‫נ‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬‫חבר‬‫הרגילה‬ ‫השיטה‬‫לרבים‬ ‫אחד‬‫אישית‬ ‫לא‬,‫אחיד‬ ‫מסר‬‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫חבר‬ ‫שיטת‬‫לרבים‬ ‫רבים‬‫אישית‬,‫איטראקטיבי‬‫בארץ‬ ‫חדשה‬ ‫שיטה‬,‫בחו‬ ‫היטב‬ ‫מוכרת‬"‫ל‬
 10. 10. JRaise:‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬‫לעמותה‬ ‫חדשה‬‫המתרים‬‫שלו‬ ‫החברים‬‫העמותה‬‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬‫שלהם‬‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬‫ומתרים‬ ‫קהילה‬‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 11. 11. JRaise:‫אינטרטיות‬ ‫וקהילות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מינוף‬‫העמותה‬ ‫וקידום‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬‫המתרים‬‫שלו‬ ‫החברים‬‫שלהם‬ ‫חברים‬‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬,‫ומייל‬ ‫טוויטר‬‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
 12. 12. ‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫להשתמש‬ ‫למה‬?.1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הציבור‬ ‫באמצעות‬‫הקיים‬..2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬(‫צעירים‬,‫עניים‬.).3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬.".4‫סקר‬(2010:)75%‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יתבקשו‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫חבר‬ ‫אם‬‫יבקש‬)
 13. 13. JRaise
 14. 14. JRaise:‫מערכת‬‫ההתרמה‬‫החברתית‬•‫אינטרנטים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫עצמו‬ ‫לארגון‬ ‫או‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫מאפשרת‬‫ברשת‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬.•‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫לחברים‬ ‫ועוזרת‬ ‫החברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫את‬ ‫ממנפת‬‫מחבריהם‬.•‫אישיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרות‬,‫ארגוניניים‬,‫קבוצותיים‬ ‫או‬.•‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫או‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ ‫לעיצוב‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫ניתן‬.•‫רב‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬-‫לשונית‬(‫עברית‬,‫אנגלית‬,‫צרפתית‬)‫ומאפשרת‬‫מ‬ ‫תרומה‬-22‫מטבעות‬.‫על‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫מספקת‬ ‫גם‬ ‫היא‬‫מקומי‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬.•‫התרומות‬ ‫למערכת‬ ‫מתחבר‬MySite,‫בפורמט‬ ‫קבלות‬ ‫הדפסת‬ ‫כולל‬PDF.
 15. 15. ‫יחודיות‬‫המקוונת‬ ‫ההתרמה‬ ‫למערכת‬JRaise‫ומאפיינים‬ ‫יכולות‬‫שאף‬‫אחרת‬ ‫מערכת‬‫מציעה‬ ‫אינה‬:•‫שפות‬ ‫ריבוי‬:‫הינה‬ ‫המערכת‬‫באנגלית‬,‫וצרפתית‬ ‫עברית‬.JRaise‫ליצור‬ ‫מאפשרת‬‫גם‬‫שפות‬ ‫במגוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫קמפיינים‬,‫ו‬‫את‬ ‫למנף‬ ‫למתרימים‬ ‫מאפשרת‬‫הבינלאומיים‬ ‫קשריהם‬.•‫ממס‬ ‫ופטור‬ ‫מטבעות‬ ‫ריבוי‬:‫המערכת‬ ‫דרך‬ ‫התרומות‬ ‫כל‬‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫מוכרות‬‫בארה‬"‫ובבריטניה‬ ‫ב‬.‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫ישראליים‬ ‫לתורמים‬ ‫קבלות‬‫בפורמט‬PDF‫ולצרפן‬‫אוטומטית‬‫הממותג‬ ‫התרומה‬ ‫אישור‬ ‫לטופס‬(‫תרומות‬ ‫אלפי‬ ‫תגייסו‬ ‫אם‬ ‫שימושי‬ ‫מאוד‬‫קטנות‬.)•‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫בעלת‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫או‬ ‫לארגונכם‬ ‫המותאם‬,‫ה‬ ‫בכתובת‬-URL‫שלכם‬ ‫הייחודית‬.
 16. 16. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬.1‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬‫החגים‬ ‫לקראת‬,‫המס‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬,‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫כל‬ ‫או‬‫גדול‬ ‫אירוע‬2.‫התרמה‬ ‫קמפיין‬‫ספורט‬ ‫אירוע‬‫חשובה‬ ‫מטרה‬(‫אדמה‬ ‫רעידת‬,‫ילדים‬,‫וכד‬)
 17. 17. JRaise:‫קמפיינים‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬‫שונים‬ ‫מסוגים‬‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫אישי‬ ‫קמפיין‬
 18. 18. ‫התרמה‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמא‬
 19. 19. ‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:)‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬‫החברתית‬ ‫המדיה‬‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬‫ותרומותיהם‬‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬‫מאפיינים‬
 20. 20. ‫מוכחת‬ ‫הצלחה‬•‫ב‬-JRaise WL,‫בגרסת‬Beta,‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כבר‬:‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מרתון‬•‫ירושלים‬ ‫מרתון‬•‫צליחת‬‫הכנרת‬(Swim For Sadna)‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬.‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬.‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬.58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬.‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.

×