SlideShare a Scribd company logo
WBSOfiscale ondersteuning van R&D WBSO voorlichting door GerwinWoelders
>> Als het gaat om Innovatie 2
>> Als het gaat om Innovatie 3 Sinds 1 januari 2010: één uitvoeringsorganistie. Rijkshuisstijl. Vestigingen: Den Haag, Utrecht, Rijswijk, Zwolle en Sittard Circa 2.200 medewerkers en circa 400 instrumenten.
>> Als het gaat om Innovatie 4 WBSO ,[object Object]
Meest gebruikte innovatieregeling van Nederland
Ondersteunt ondernemer
Fiscaal voordeel op loonheffing
Laagdrempelig,[object Object]
>> Als het gaat om Innovatie 6
>> Als het gaat om Innovatie 7
>> Als het gaat om Innovatie 8 Wat levert de WBSO op voor ondernemingen?
>> Als het gaat om Innovatie 9 Technische teams beoordelen projecten Team Chemie & Milieu Team ICT Team Productietechniek &Bouw Team Life Science Ca. 80 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond
>> Als het gaat om Innovatie 10
>> Als het gaat om Innovatie 11 Voorwaarden Inhoudingsplichtige of zelfstandige In Nederland gevestigd Ontwikkeling: is technisch nieuw voor u heeft technische knelpunten Zelf oplossing ontwikkelen Zelf organiseren / aansturen WBSO vooraf aanvragen Ontwikkeling moet nog plaatsvinden
>> Als het gaat om Innovatie 12 WBSO is er voor ondernemers Inhoudingsplichtingen B.V.’s, N.V.’s, werknemers V.O.F. Loonheffingennummer Werknemers op loonlijst Zelfstandigen Burgerservicenummer (BSN) Drempel minimaal 500 uren S&O per jaar
>> Als het gaat om Innovatie 13 WBSO en samenwerking Meerdere bedrijven mogen gezamenlijk een of meer S&O-projecten indienen Elke betrokken partij: organiseert zijn eigen S&O houdt een eigen S&O-administratie bij moet zelf een aanvraag indienen
>> Als het gaat om Innovatie 14 WBSO ook voor niet-ondernemers Niet-ondernemingen, zoals kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, stichtingen, etc. (Geen vennootschapsbelasting) Extra voorwaarden: 1) op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en 2) voor rekening van een derde S&O verricht (contractresearch) Deze derde moet een Nederlandse onderneming, samenwerkingsverband of product- of bedrijfschap zijn
>> Als het gaat om Innovatie 15 Voorbeeld project Combimac Boegschroef Doel van het project: het ontwikkelen van een nieuwtype boegschroef. Nadelen traditionele boegschroef: zwaar lawaaiig kans op cavitatie
>> Als het gaat om Innovatie 16 Voorbeeld project Combimac Boegschroef Oplossing Asloze schroef Watersmering Stil Geen cavitatie Compact en licht
>> Als het gaat om Innovatie 17 Technisch nieuwe programmatuur Technologie, wat maakt de functionaliteit mogelijk? Nieuwe functionaliteit is voor de WBSO geen criterium! Dus niet wat maar hoe. Bestaande methoden en technieken als uitgangspunt, benoem technisch knelpunt(en) – Wat maakt dat wat ik wil nu technisch complex?
>> Als het gaat om Innovatie 18 Voor draadloze betalingstoepassingen doet een bedrijf onderzoek naar het met RSA encrypten van RF-ID tags Om de tag te ontlasten wordt een serverapplicatie ontwikkeld die de door de tag gestuurde informatie verifieert en verwerkt Om de snelheid en de veiligheid te garanderen wordt onderzocht op welke wijze de performance optimaal gehouden kan worden Het bedrijf maakt geen gebruik van standaardcomponenten
>> Als het gaat om Innovatie 19 Andere WBSO projecttypen Technische Wetenschappelijk Onderzoek (TWO) U onderzoekt een verklaring voor een verschijnsel dat niet in openbare bronnen is te vinden Onder technisch moet verstaan worden betrekking hebbend op fysica, chemie, chemie, biotechnologie of ICT Analyse van de Technische Haalbaarheid (ATH) U wilt een nieuw product of proces ontwikkelen en weet nog niet of u dat kunt. Of u wilt een TWO gaan uitvoeren. Door middel van een ATH kunt u dit onderzoeken Technisch Onderzoek (TO) U wilt uw productiemethode substantieel wijzigen met als doel een significante verbetering Door middel van een TO kunt u dit onderzoeken
>> Als het gaat om Innovatie 20 Aandeel per projecttype
>> Als het gaat om Innovatie 21 Afbakening Géén S&O is:  marktonderzoek, administratief werk organisatorische werkzaamheden (management) bouwkundige en installatietechnische ontwerpen uren buiten een EU-lidstaat inventariseren, vergelijken, selecteren, aanschaffen (investeringsprojecten) kleine technische wijzigingen (ook in receptuur) ……… Een opsomming staat in de Afbakeningsregeling  zie toelichting op www.wbso.nl
>> Als het gaat om Innovatie 22 Verruiming programmatuur in de WBSO (2009) Het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een (voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige) technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, waarbij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudings-plichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast
>> Als het gaat om Innovatie 23 Voorbeelden verruiming 2009 Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor 	het aanbieden van een bepaalde internetdienst. Het ontwikkelen van een Enterprise Service Bus (ESB) die verschillende componenten met elkaar verbindt. Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS).
>> Als het gaat om Innovatie 24 Technische teams beoordelen projecten Team Chemie & Milieu Team ICT Team Productietechniek &Bouw Team Life Science Ca. 80 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond
>> Als het gaat om Innovatie 25 Fiscaal Voordeel in 2011 Inhoudingsplichtige (B.V., N.V., werknemers V.O.F.) In 2011 over € 220.000 50 % minder loonheffing Daarboven 18 % minder loonheffing (max. € 14 M. per jaar) Extra startersaftrek 14% over eerste schijf van € 220.000. Zelfstandige (vennoten van V.O.F, ZZP) Standaardaftrek: € 12.104. Extra startersaftrek: € 6.054.
>> Als het gaat om Innovatie 26 Uurloonbepaling Twee jaren terug wel of geen S&O-verklaring en realisatie? Geen: dan forfait € 29 per uur. Wel dan berekenen wij uw S&O-uurloon. ,[object Object]
Wordt gebaseerd op een gemiddeld uurloon dat geldt voor al uw S&O-medewerkers (ongewogen gemiddelde).,[object Object]
>> Als het gaat om Innovatie 28 Flexibel aanvragen B.V.’s, N.V.’s, etc. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 6 maanden 6 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 3 maanden 3 maanden 6 maanden 12 maanden
>> Als het gaat om Innovatie 29 Flexibel aanvragen zelfstandigen Indieningsdatum is startdatum S&O-uren Geen maximum in het aantal aanvragen Elk nieuw project aanvragen om 500 uren te halen Tot uiterlijk 30 september voor het lopende jaar
>> Als het gaat om Innovatie 30
>> Als het gaat om Innovatie 31 Administratie en Mededeling Urenadministratie Per project, per medewerker Vorm is vrij (eigen werkwijze) Wel tijdig en inzichtelijk Projectadministratie Aard, inhoud, voortgang Aantekeningen, tekeningen, (test)verslagen, foto’s, filmpjes, correspondentie, prototype Op papier of digitaal Eigen ontwikkeling moet blijken Mededeling Drempel inhoudingsplichtige 90% van uren op beschikking Drempel zelfstandige 500 in een jaar Voor 31 maart volgend kalender jaar Agentschap NL geeft nieuwe beschikking
>> Als het gaat om Innovatie 32 Urenadministratie De medewerker die S&O verricht,houdt per project per dag het aantal S&O-uren bij. Administratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie en de niet S&O-uren. Gemaakte S&O-uren moeten binnen tien werkdagen in de administratie zijn verwerkt
>> Als het gaat om Innovatie 33 Model urenadministratie
>> Als het gaat om Innovatie 34 Realisatie mededelen Drempel: inhoudingsplichtige90% van uren op beschikking zelfstandige 500 in een jaar Voor 31 maart volgend kalenderjaar Agentschap NL geeft nieuwe beschikking op maat

More Related Content

Similar to WBSO Workshop 2011

2010 rte adviesgroep wbso
2010 rte adviesgroep wbso2010 rte adviesgroep wbso
2010 rte adviesgroep wbsoJohn Krijger
 
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Wbso presentatie agentschap nl im movator
Wbso presentatie agentschap nl im movatorWbso presentatie agentschap nl im movator
Wbso presentatie agentschap nl im movator
Media Perspectives
 
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Dutch Power
 
Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009
G.W. Woelders
 
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Peter Rutten
 
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)Venturespring
 
Workshop financieren van innovaties
Workshop financieren van innovatiesWorkshop financieren van innovaties
Workshop financieren van innovaties
Energy Advice-Poos Connections
 
Research and Development Aftrek (RDA).
Research and Development Aftrek (RDA).Research and Development Aftrek (RDA).
Research and Development Aftrek (RDA).
hezelburcht
 
Wbso Module 3
Wbso Module 3Wbso Module 3
Wbso Module 3
G.W. Woelders
 
IPC next step
IPC next stepIPC next step
IPC next step
Stefan van Hulst
 
De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
De nieuwe innovatieaftrek: een overzichtDe nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
Agentschap Innoveren & Ondernemen
 
Subsidieflits februari 2012
Subsidieflits februari 2012Subsidieflits februari 2012
Subsidieflits februari 2012Raymond Both
 
Veranderen met programma's
Veranderen met programma'sVeranderen met programma's
Veranderen met programma's
Albert van Loon
 
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Peter Rutten
 
Ervaringen bij de Rijksgebouwendienst
Ervaringen bij de RijksgebouwendienstErvaringen bij de Rijksgebouwendienst
Ervaringen bij de Rijksgebouwendienst
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Starting IPC V01
Starting IPC V01Starting IPC V01
Starting IPC V01
Venturespring
 

Similar to WBSO Workshop 2011 (20)

2010 rte adviesgroep wbso
2010 rte adviesgroep wbso2010 rte adviesgroep wbso
2010 rte adviesgroep wbso
 
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
20170321 presentatie innovatiesubsidies (Katie Van den Bulck)
 
Duurzaam Inkopen
Duurzaam InkopenDuurzaam Inkopen
Duurzaam Inkopen
 
Wbso presentatie agentschap nl im movator
Wbso presentatie agentschap nl im movatorWbso presentatie agentschap nl im movator
Wbso presentatie agentschap nl im movator
 
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2. Olivier Ongkiehong - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009Intermediairworkshop WBSO 2009
Intermediairworkshop WBSO 2009
 
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
Tips en tricks voor het schrijven van een IWT subsidieaanvraag.
 
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)
Voorbereiden Ipc Aanvraag 2010 1(Eng)
 
2014mrt25 booosting bouw innovatiemiddag - maurits v waardenberg - subsidies
2014mrt25  booosting bouw innovatiemiddag - maurits v waardenberg - subsidies2014mrt25  booosting bouw innovatiemiddag - maurits v waardenberg - subsidies
2014mrt25 booosting bouw innovatiemiddag - maurits v waardenberg - subsidies
 
Workshop financieren van innovaties
Workshop financieren van innovatiesWorkshop financieren van innovaties
Workshop financieren van innovaties
 
Research and Development Aftrek (RDA).
Research and Development Aftrek (RDA).Research and Development Aftrek (RDA).
Research and Development Aftrek (RDA).
 
Wbso Module 3
Wbso Module 3Wbso Module 3
Wbso Module 3
 
IPC next step
IPC next stepIPC next step
IPC next step
 
Starting Ipc V02
Starting Ipc V02Starting Ipc V02
Starting Ipc V02
 
De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
De nieuwe innovatieaftrek: een overzichtDe nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
De nieuwe innovatieaftrek: een overzicht
 
Subsidieflits februari 2012
Subsidieflits februari 2012Subsidieflits februari 2012
Subsidieflits februari 2012
 
Veranderen met programma's
Veranderen met programma'sVeranderen met programma's
Veranderen met programma's
 
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
Begeleiding steunaanvragen kmo programma 2018
 
Ervaringen bij de Rijksgebouwendienst
Ervaringen bij de RijksgebouwendienstErvaringen bij de Rijksgebouwendienst
Ervaringen bij de Rijksgebouwendienst
 
Starting IPC V01
Starting IPC V01Starting IPC V01
Starting IPC V01
 

WBSO Workshop 2011

 • 1. WBSOfiscale ondersteuning van R&D WBSO voorlichting door GerwinWoelders
 • 2. >> Als het gaat om Innovatie 2
 • 3. >> Als het gaat om Innovatie 3 Sinds 1 januari 2010: één uitvoeringsorganistie. Rijkshuisstijl. Vestigingen: Den Haag, Utrecht, Rijswijk, Zwolle en Sittard Circa 2.200 medewerkers en circa 400 instrumenten.
 • 4.
 • 7. Fiscaal voordeel op loonheffing
 • 8.
 • 9. >> Als het gaat om Innovatie 6
 • 10. >> Als het gaat om Innovatie 7
 • 11. >> Als het gaat om Innovatie 8 Wat levert de WBSO op voor ondernemingen?
 • 12. >> Als het gaat om Innovatie 9 Technische teams beoordelen projecten Team Chemie & Milieu Team ICT Team Productietechniek &Bouw Team Life Science Ca. 80 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond
 • 13. >> Als het gaat om Innovatie 10
 • 14. >> Als het gaat om Innovatie 11 Voorwaarden Inhoudingsplichtige of zelfstandige In Nederland gevestigd Ontwikkeling: is technisch nieuw voor u heeft technische knelpunten Zelf oplossing ontwikkelen Zelf organiseren / aansturen WBSO vooraf aanvragen Ontwikkeling moet nog plaatsvinden
 • 15. >> Als het gaat om Innovatie 12 WBSO is er voor ondernemers Inhoudingsplichtingen B.V.’s, N.V.’s, werknemers V.O.F. Loonheffingennummer Werknemers op loonlijst Zelfstandigen Burgerservicenummer (BSN) Drempel minimaal 500 uren S&O per jaar
 • 16. >> Als het gaat om Innovatie 13 WBSO en samenwerking Meerdere bedrijven mogen gezamenlijk een of meer S&O-projecten indienen Elke betrokken partij: organiseert zijn eigen S&O houdt een eigen S&O-administratie bij moet zelf een aanvraag indienen
 • 17. >> Als het gaat om Innovatie 14 WBSO ook voor niet-ondernemers Niet-ondernemingen, zoals kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, stichtingen, etc. (Geen vennootschapsbelasting) Extra voorwaarden: 1) op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en 2) voor rekening van een derde S&O verricht (contractresearch) Deze derde moet een Nederlandse onderneming, samenwerkingsverband of product- of bedrijfschap zijn
 • 18. >> Als het gaat om Innovatie 15 Voorbeeld project Combimac Boegschroef Doel van het project: het ontwikkelen van een nieuwtype boegschroef. Nadelen traditionele boegschroef: zwaar lawaaiig kans op cavitatie
 • 19. >> Als het gaat om Innovatie 16 Voorbeeld project Combimac Boegschroef Oplossing Asloze schroef Watersmering Stil Geen cavitatie Compact en licht
 • 20. >> Als het gaat om Innovatie 17 Technisch nieuwe programmatuur Technologie, wat maakt de functionaliteit mogelijk? Nieuwe functionaliteit is voor de WBSO geen criterium! Dus niet wat maar hoe. Bestaande methoden en technieken als uitgangspunt, benoem technisch knelpunt(en) – Wat maakt dat wat ik wil nu technisch complex?
 • 21. >> Als het gaat om Innovatie 18 Voor draadloze betalingstoepassingen doet een bedrijf onderzoek naar het met RSA encrypten van RF-ID tags Om de tag te ontlasten wordt een serverapplicatie ontwikkeld die de door de tag gestuurde informatie verifieert en verwerkt Om de snelheid en de veiligheid te garanderen wordt onderzocht op welke wijze de performance optimaal gehouden kan worden Het bedrijf maakt geen gebruik van standaardcomponenten
 • 22. >> Als het gaat om Innovatie 19 Andere WBSO projecttypen Technische Wetenschappelijk Onderzoek (TWO) U onderzoekt een verklaring voor een verschijnsel dat niet in openbare bronnen is te vinden Onder technisch moet verstaan worden betrekking hebbend op fysica, chemie, chemie, biotechnologie of ICT Analyse van de Technische Haalbaarheid (ATH) U wilt een nieuw product of proces ontwikkelen en weet nog niet of u dat kunt. Of u wilt een TWO gaan uitvoeren. Door middel van een ATH kunt u dit onderzoeken Technisch Onderzoek (TO) U wilt uw productiemethode substantieel wijzigen met als doel een significante verbetering Door middel van een TO kunt u dit onderzoeken
 • 23. >> Als het gaat om Innovatie 20 Aandeel per projecttype
 • 24. >> Als het gaat om Innovatie 21 Afbakening Géén S&O is: marktonderzoek, administratief werk organisatorische werkzaamheden (management) bouwkundige en installatietechnische ontwerpen uren buiten een EU-lidstaat inventariseren, vergelijken, selecteren, aanschaffen (investeringsprojecten) kleine technische wijzigingen (ook in receptuur) ……… Een opsomming staat in de Afbakeningsregeling  zie toelichting op www.wbso.nl
 • 25. >> Als het gaat om Innovatie 22 Verruiming programmatuur in de WBSO (2009) Het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een (voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige) technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, waarbij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudings-plichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast
 • 26. >> Als het gaat om Innovatie 23 Voorbeelden verruiming 2009 Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst. Het ontwikkelen van een Enterprise Service Bus (ESB) die verschillende componenten met elkaar verbindt. Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS).
 • 27. >> Als het gaat om Innovatie 24 Technische teams beoordelen projecten Team Chemie & Milieu Team ICT Team Productietechniek &Bouw Team Life Science Ca. 80 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond
 • 28. >> Als het gaat om Innovatie 25 Fiscaal Voordeel in 2011 Inhoudingsplichtige (B.V., N.V., werknemers V.O.F.) In 2011 over € 220.000 50 % minder loonheffing Daarboven 18 % minder loonheffing (max. € 14 M. per jaar) Extra startersaftrek 14% over eerste schijf van € 220.000. Zelfstandige (vennoten van V.O.F, ZZP) Standaardaftrek: € 12.104. Extra startersaftrek: € 6.054.
 • 29.
 • 30.
 • 31. >> Als het gaat om Innovatie 28 Flexibel aanvragen B.V.’s, N.V.’s, etc. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 6 maanden 6 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 3 maanden 3 maanden 6 maanden 12 maanden
 • 32. >> Als het gaat om Innovatie 29 Flexibel aanvragen zelfstandigen Indieningsdatum is startdatum S&O-uren Geen maximum in het aantal aanvragen Elk nieuw project aanvragen om 500 uren te halen Tot uiterlijk 30 september voor het lopende jaar
 • 33. >> Als het gaat om Innovatie 30
 • 34. >> Als het gaat om Innovatie 31 Administratie en Mededeling Urenadministratie Per project, per medewerker Vorm is vrij (eigen werkwijze) Wel tijdig en inzichtelijk Projectadministratie Aard, inhoud, voortgang Aantekeningen, tekeningen, (test)verslagen, foto’s, filmpjes, correspondentie, prototype Op papier of digitaal Eigen ontwikkeling moet blijken Mededeling Drempel inhoudingsplichtige 90% van uren op beschikking Drempel zelfstandige 500 in een jaar Voor 31 maart volgend kalender jaar Agentschap NL geeft nieuwe beschikking
 • 35. >> Als het gaat om Innovatie 32 Urenadministratie De medewerker die S&O verricht,houdt per project per dag het aantal S&O-uren bij. Administratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie en de niet S&O-uren. Gemaakte S&O-uren moeten binnen tien werkdagen in de administratie zijn verwerkt
 • 36. >> Als het gaat om Innovatie 33 Model urenadministratie
 • 37. >> Als het gaat om Innovatie 34 Realisatie mededelen Drempel: inhoudingsplichtige90% van uren op beschikking zelfstandige 500 in een jaar Voor 31 maart volgend kalenderjaar Agentschap NL geeft nieuwe beschikking op maat
 • 38. >> Als het gaat om Innovatie 35 Projectadministratie Aard, inhoud, voortgang Aantekeningen, tekeningen, (test)verslagen, foto’s, filmpjes, correspondentie, prototype Op papier of digitaal Eigen ontwikkeling moet blijken Binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal zijn bijgewerkt
 • 39. >> Als het gaat om Innovatie 36 Bewaren S&O-administratie: een kopie van de aanvra(a)g(en) en S&O-verklaring (en) melding(en) van afwijking(en) in de realisatie(s) correctie-S&O-verklaring(en) en correctiebericht(en) Let op, de bewaartermijn is: zeven jaar (net zoals voor de belasting)
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43. 2012: € 41.000WBSO-voordeel € 50.000 5% www.belastingsdienst.nl: zoekterm innovatiebox
 • 44. >> Als het gaat om Innovatie 38 Wilt u meer weten? www.wbso.nl Handleiding en Workshops WBSO Helpdesk telefoon 088 602 35 54 www.nlinnovatie.nl Voor innovatie gerelateerde ondersteuning door AgNL www.antwoordvoorbedrijven.nl De overheid voor ondernemers telefoon 0900 6080900 (10 c/m)