SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Tekee tieteellisesti
korkeatasoista tutkimusta
edistääkseen tietoon pohjautuvaa
talouspolitiikkaa
Tutkii käytännön politiikkaa
lähellä olevia julkistalouden
kysymyksiä
Arvioi politiikkatoimien
vaikuttavuutta ja vaihtoehtoja
Toimii asiantuntijana
päätöksenteon valmistelussa ja
talouspolitiikan arvioinnissa
VATT on soveltavan taloustieteellisen
tutkimuksen yksikkö, joka:
Vahvuutemme
Vahva mikrotaloustieteellinen
tutkimus, jossa selvitetään talous-
politiikan vaikutuksia yksilöiden,
kotitalouksien tai yritysten
käyttäytymiseen.
Vankka tieteellinen osaaminen
politiikkatoimien arvioinnista,
hyödyntäen laajoja rekisteri-
aineistoja ja tilastollisia menetelmiä.
Tutkijoita
Tohtoreita
Hallinnon
ammattilaisia
1 2 3 4 5
Tutkimusteemaa5
Ylijohtaja
Anni HuhtalaViitisen-
kymmentä
VATTilaista
32
40 10
Organisaatiomme
YLIJOHTAJA
Anni Huhtala
HALLINTO-, TUTKIMUS- JA
VIESTINTÄPALVELUT
Talous- ja hallintojohtaja
Riitta Kajander (vt.)
TUTKIMUSTOIMINTA
Tutkimusjohtaja
Essi Eerola
JULKISET
PALVELUT JA
PAIKALLINEN
JULKISTALOUS
Tutkimusohjaaja
Mika Kortelainen
SOSIAALITURVA,
VEROTUS JA
TULONJAKO
Tutkimus-
professori
Tomi Kyyrä
TYÖMARKKINAT
JA KOULUTUS
Tutkimus-
professori
Tuomas Pekkarinen
YMPÄRISTÖ,
ENERGIA JA
ILMASTO-
POLITIIKKA
Tutkimusohjaaja
Marita Laukkanen
YRITYS-
TOIMINNAN
SÄÄNTELY JA
KANSAINVÄLINEN
TALOUS
Tutkimusohjaaja
Seppo Kari
VATT:n rahoitus
VATT toimii valtiovarainministeriön
hallinnonalalla ja tulosohjauksessa.
VATT:n toimintamenot vuonna 2017
5,1M€
Kilpailtua rahaa
Valtion
talousarviosta
1/3
2/3
Rahoituksen trendi: kilpaillun
tutkimusrahan osuus kasvaa
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Julkiset palvelut
ja paikallinen
julkistalous
VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita,
kuten terveydenhuolto- ja
sosiaalipalveluita sekä koulutusta:
• sote-uudistuksen tietotarpeet
taloustieteen näkökulmasta: kilpailu,
valinnanvapaus ja tuottavuus,
terveydenhuolto- ja lääkemarkkinat
• kotihoidontuen vaikutukset
Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat
myös:
• kuntien rahoitus, kuntaliitokset
• poliittinen edustus ja kuntapalvelut
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Mika Kortelainen
Sosiaaliturva,
verotus ja tulonjako
VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan
ja verotuksen vaikutuksia työ-
markkinoihin ja tulonjakoon.
Teemme tutkimusta politiikkamuutosten
vaikutuksista, soveltaen sekä
mikrosimulointi- että mikroekono-
metrisiä menetelmiä.
Tutkimme parhaillaan:
• työttömyysturva: keston, ehtojen ja
tason vaikutukset
• sosiaaliturvan alikäyttö
• asuntopolitiikka, asumisen tuet
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Tomi Kyyrä
Työmarkkinat
ja koulutus
Työmarkkina-tutkimusaiheita:
• palkkausjärjestelmät
• työvoimapalvelujen vaikuttavuus
• maahanmuuttajien kotouttaminen
Koulutuksen tutkimusaiheita:
• toisen asteen koulutus ja nuorten
syrjäytymisen ehkäiseminen
• koulutuspolitiikan vaikutus tulojen,
koulutustason ja osaamisen
periytyvyyteen
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Tuomas Pekkarinen
Ympäristö, energia
ja ilmastopolitiikka
VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmasto-
politiikan vaikutuksia yritysten
kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja
CO2-päästöihin
Tutkimusaiheita:
• kustannustehokkaat investointipolut
ja ohjauskeinot vähähiilisiin
energiaratkaisuihin siirtymiseksi
• polttoaineveron kohtaanto ja
tulonjakovaikutukset , sähköautojen
käyttöönottoon kannustavat
ohjauskeinot
• uusiutuvan energian teknologioihin
liittyvien innovaatioiden arvo1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Marita Laukkanen
1 2 3 4 5
Teemaa johtaa
Seppo Kari
Yritystoiminnan
sääntely ja kansain-
välinen talous
VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta,
elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation
vaikutuksia Suomen talouden
rakenteeseen.
• Suomen yritysverotuksen
uudistustarpeet, EU-tasolla
toteutettujen toimien vaikuttavuus
• t&k-tukien vaikuttavuus
• kansainvälisen talouden
rakennemuutosten vaikutukset
Suomen työmarkkinoihin,
tuottavuuteen ja ulkomaankauppaan
2 Mitä VATT:ssa
tutkitaan?
3 Miten me
vaikutamme?
1 Mikä VATT on?
Tekemällä korkea-
tasoista tutkimusta
Miten me vaikutamme?
Toimimalla
aktiivisesti
kansainvälisissä…
…ja kotimaan
verkostoissa
Arvioimalla
talouspolitiikan
valmistelun ja
rakenneuudistusten
olennaisimpia
kysymyksiä
Oma tutkimustoiminta
tekee meistä
asiantuntijoita
Viestimällä
monipuolisesti ja
monikanavaisesti
tutkimus-
tuloksistamme
MITEN ME VAIKUTAMME?
Tekemällä korkeatasoista tutkimusta
Vuonna 2017 valmistui…
20Vertaisarvioitua
artikkelia
25Julkaisua VATT:n
omissa sarjoissa, joista
18 on kansainvälisiin
vertaisarvioituihin
julkaisuihin tähtäävää
artikkelia53
julkaisua muiden sarjoissa –
kansainvälisiä ja kotimaisia
työpapereita, keskustelu-
papereita, raportteja ja
selvityksiä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Toimimalla aktiivisesti
kansainvälisissä verkostoissa
Tutkijavaihdot ja -
vierailut ovat
jatkuvaa toimintaa
Tutkimuspapereiden
tai -tulosten esittely
kansainvälisissä
konferensseissa
Yhteiset
tutkimushankkeet
Myös: opetusta,
tieteellisiä arviointeja,
jäsenyyksiä kansain-
välisissä taloustieteen
yhteistyöelimissä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Toimimalla aktiivisesti
kotimaan verkostoissa
Economicum-yhteiskampus
kolmen yliopistollisen
taloustieteen laitoksen kanssa
(HY, Aalto, Hanken) on VATT:lle
elintärkeä
Helsinki School of Economics:
15 uutta professuuria vuoteen 2022
mennessä
MITEN ME VAIKUTAMME?
Keskittymällä talouspolitiikan valmistelun
kannalta olennaisiin kysymyksiin
Joitakin viimeaikaisia painopisteitämme:
• Sote- ja maakuntauudistus
• Koulutuksen taloustieteen
kysymykset
• Asuntopolitiikka ja asumisen tuet
• Perustulokokeilu ja
yhteiskunnalliset kokeilut:
satunnaistaminen olennaista
laadun ja arvioinnin kannalta
• Energiaverotus ja yritystuet
• Lausuntoja, valiokuntakuulemisia, vaikuttamista julkishallinnon työryhmissä, puhujapyyntöjä
• Merkitys, määrä ja näkyvyys kasvanut
Lukuja vuodelta 2017:
147
Lausuntoa valio-
kunnille hallituksen
esityksistä 300
Esitystä, luentoa tai
puheenvuoroa asian-
tuntijakuulemisissa
+ lukuisia vertaisarviointeja kansainvälisille aikakauskirjoille
MITEN ME VAIKUTAMME?
Oma tutkimustoiminta tekee
meistä asiantuntijoita
MITEN ME VAIKUTAMME?
Viestimällä monipuolisesti ja moni-
kanavaisesti tutkimustuloksistamme
noin 120Tutkijoiden haastattelua lehdissä,
TV:ssä ja radiossa
=
1000Kaiken kaikkiaan noin tuhat
mediaosumaa
Mediaviestinnän lukuja vuodelta 2017:
Pysy ajan tasalla!
www.vatt.fi Tiedotteet,
blogit & kutsut
saa sähköpostiin tilaamalla
uutiskirjeen verkkosivuilta
@vatt_tutkimus VATT Institute
for Economic
Research

More Related Content

Similar to VATT-esittely 2018

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015TIVIA ry
 
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeUudistuva hevostalous
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelHarri Laihonen
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010TIVIA ry
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tyoelama2020
 
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Vapaa_Jakelu
 
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...Vapaa_Jakelu
 
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaKari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaSitra / Ekologinen kestävyys
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM THL
 
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjäNiukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjäLinnunmaa Oy
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011sariheinonen
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaPauli Forma
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Lastensuojelun Keskusliitto
 

Similar to VATT-esittely 2018 (20)

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
 
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
 
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinotKiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014Talous ja Yhteiskunta 4/2014
Talous ja Yhteiskunta 4/2014
 
Ty42014
Ty42014Ty42014
Ty42014
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010
 
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
Tuomo Alasoini: Tiedeverkostoa koordinoiva ryhmä, tiedeverkoston 1. kokouksen...
 
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
Liiketoiminta ja -kilpailukykyvaikutukset SOTE-uudistuksessa Tekes Impact Br...
 
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
 
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
Tekesin vaikutukset digitalisoituvan sairaalan kehittämiseen - Impact Brief 5...
 
Wahwa: Vaikuttava järjestötoiminta
Wahwa: Vaikuttava järjestötoimintaWahwa: Vaikuttava järjestötoiminta
Wahwa: Vaikuttava järjestötoiminta
 
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelmaKari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
 
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjäNiukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
Niukat resurssit viisaasti käyttöön - Sääntelystä biotalouden edistäjä
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
 
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
 

More from VATT Institute for Economic Research

Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...VATT Institute for Economic Research
 
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...VATT Institute for Economic Research
 
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
 
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportVATT Institute for Economic Research
 
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminenYhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminenVATT Institute for Economic Research
 
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...VATT Institute for Economic Research
 
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...VATT Institute for Economic Research
 
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. Andersen
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. AndersenEconomic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. Andersen
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. AndersenVATT Institute for Economic Research
 
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...VATT Institute for Economic Research
 
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooliKaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooliVATT Institute for Economic Research
 
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenä
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenäOtto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenä
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenäVATT Institute for Economic Research
 

More from VATT Institute for Economic Research (20)

Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?
Kuinka opiskelijavalintauudistuksen vaikutukset arvioidaan?
 
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
Comments by Kari Parkkonen: Background Report on Finnish Government Guarantee...
 
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
Presentation by Professor Juha Junttila: Assessment of Risks of the Finnish G...
 
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Dr. Markus Sovala: Economic Policy Council's 2019 Report
 
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 ReportComments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
Comments by Professor Lars Calmfors: Economic Policy Council's 2019 Report
 
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019
Prof. Martin Ellison: Economic Policy Council Report 2019
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
What is VATT? A short presentation (2018)
What is VATT? A short presentation (2018)What is VATT? A short presentation (2018)
What is VATT? A short presentation (2018)
 
Vad är VATT? Presentation 2018
Vad är VATT? Presentation 2018Vad är VATT? Presentation 2018
Vad är VATT? Presentation 2018
 
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminenYhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
Yhteiset vai omat tavoitteet: Euroopan unionin rahoituksen uudistaminen
 
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...
Economic Policy council report 2017: University Reform and Financial Incentiv...
 
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...
Economic Policy Council report 2017: Remarks on Education Policy, by Roope Uu...
 
Economic Policy Council report 2017: Comment from Lars Jonung
Economic Policy Council report 2017: Comment from Lars JonungEconomic Policy Council report 2017: Comment from Lars Jonung
Economic Policy Council report 2017: Comment from Lars Jonung
 
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. Andersen
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. AndersenEconomic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. Andersen
Economic Policy Council report 2017: An overview, by Torben M. Andersen
 
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raporttiTalouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
Talouspolitiikan arviointineuvosto: vuoden 2017 raportti
 
CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle
CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle
CETA-sopimuksen arvioidut talousvaikutukset Suomelle
 
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...
100 vuotta pientä avotaloutta - 15 nostoa Suomen ulkomaankaupan kehityksestä,...
 
100 vuotta pientä avotaloutta: tutkimushankkeen tulokset
100 vuotta pientä avotaloutta: tutkimushankkeen tulokset100 vuotta pientä avotaloutta: tutkimushankkeen tulokset
100 vuotta pientä avotaloutta: tutkimushankkeen tulokset
 
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooliKaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli
Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli
 
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenä
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenäOtto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenä
Otto Toivanen: Innovaatio- ja tiedepolitiikka talouskasvun lähteenä
 

VATT-esittely 2018

 • 1. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 2. Tekee tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääkseen tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa Tutkii käytännön politiikkaa lähellä olevia julkistalouden kysymyksiä Arvioi politiikkatoimien vaikuttavuutta ja vaihtoehtoja Toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa VATT on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen yksikkö, joka:
 • 3. Vahvuutemme Vahva mikrotaloustieteellinen tutkimus, jossa selvitetään talous- politiikan vaikutuksia yksilöiden, kotitalouksien tai yritysten käyttäytymiseen. Vankka tieteellinen osaaminen politiikkatoimien arvioinnista, hyödyntäen laajoja rekisteri- aineistoja ja tilastollisia menetelmiä.
 • 4. Tutkijoita Tohtoreita Hallinnon ammattilaisia 1 2 3 4 5 Tutkimusteemaa5 Ylijohtaja Anni HuhtalaViitisen- kymmentä VATTilaista 32 40 10
 • 5. Organisaatiomme YLIJOHTAJA Anni Huhtala HALLINTO-, TUTKIMUS- JA VIESTINTÄPALVELUT Talous- ja hallintojohtaja Riitta Kajander (vt.) TUTKIMUSTOIMINTA Tutkimusjohtaja Essi Eerola JULKISET PALVELUT JA PAIKALLINEN JULKISTALOUS Tutkimusohjaaja Mika Kortelainen SOSIAALITURVA, VEROTUS JA TULONJAKO Tutkimus- professori Tomi Kyyrä TYÖMARKKINAT JA KOULUTUS Tutkimus- professori Tuomas Pekkarinen YMPÄRISTÖ, ENERGIA JA ILMASTO- POLITIIKKA Tutkimusohjaaja Marita Laukkanen YRITYS- TOIMINNAN SÄÄNTELY JA KANSAINVÄLINEN TALOUS Tutkimusohjaaja Seppo Kari
 • 6. VATT:n rahoitus VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja tulosohjauksessa. VATT:n toimintamenot vuonna 2017 5,1M€ Kilpailtua rahaa Valtion talousarviosta 1/3 2/3 Rahoituksen trendi: kilpaillun tutkimusrahan osuus kasvaa
 • 7. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 8. Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita sekä koulutusta: • sote-uudistuksen tietotarpeet taloustieteen näkökulmasta: kilpailu, valinnanvapaus ja tuottavuus, terveydenhuolto- ja lääkemarkkinat • kotihoidontuen vaikutukset Keskeisiä tutkimusaiheitamme ovat myös: • kuntien rahoitus, kuntaliitokset • poliittinen edustus ja kuntapalvelut 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Mika Kortelainen
 • 9. Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako VATT:ssa tutkitaan sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksia työ- markkinoihin ja tulonjakoon. Teemme tutkimusta politiikkamuutosten vaikutuksista, soveltaen sekä mikrosimulointi- että mikroekono- metrisiä menetelmiä. Tutkimme parhaillaan: • työttömyysturva: keston, ehtojen ja tason vaikutukset • sosiaaliturvan alikäyttö • asuntopolitiikka, asumisen tuet 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Tomi Kyyrä
 • 10. Työmarkkinat ja koulutus Työmarkkina-tutkimusaiheita: • palkkausjärjestelmät • työvoimapalvelujen vaikuttavuus • maahanmuuttajien kotouttaminen Koulutuksen tutkimusaiheita: • toisen asteen koulutus ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen • koulutuspolitiikan vaikutus tulojen, koulutustason ja osaamisen periytyvyyteen 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Tuomas Pekkarinen
 • 11. Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmasto- politiikan vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja CO2-päästöihin Tutkimusaiheita: • kustannustehokkaat investointipolut ja ohjauskeinot vähähiilisiin energiaratkaisuihin siirtymiseksi • polttoaineveron kohtaanto ja tulonjakovaikutukset , sähköautojen käyttöönottoon kannustavat ohjauskeinot • uusiutuvan energian teknologioihin liittyvien innovaatioiden arvo1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Marita Laukkanen
 • 12. 1 2 3 4 5 Teemaa johtaa Seppo Kari Yritystoiminnan sääntely ja kansain- välinen talous VATT:ssa tutkitaan yritysverotusta, elinkeinopolitiikkaa sekä globalisaation vaikutuksia Suomen talouden rakenteeseen. • Suomen yritysverotuksen uudistustarpeet, EU-tasolla toteutettujen toimien vaikuttavuus • t&k-tukien vaikuttavuus • kansainvälisen talouden rakennemuutosten vaikutukset Suomen työmarkkinoihin, tuottavuuteen ja ulkomaankauppaan
 • 13. 2 Mitä VATT:ssa tutkitaan? 3 Miten me vaikutamme? 1 Mikä VATT on?
 • 14. Tekemällä korkea- tasoista tutkimusta Miten me vaikutamme? Toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä… …ja kotimaan verkostoissa Arvioimalla talouspolitiikan valmistelun ja rakenneuudistusten olennaisimpia kysymyksiä Oma tutkimustoiminta tekee meistä asiantuntijoita Viestimällä monipuolisesti ja monikanavaisesti tutkimus- tuloksistamme
 • 15. MITEN ME VAIKUTAMME? Tekemällä korkeatasoista tutkimusta Vuonna 2017 valmistui… 20Vertaisarvioitua artikkelia 25Julkaisua VATT:n omissa sarjoissa, joista 18 on kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin tähtäävää artikkelia53 julkaisua muiden sarjoissa – kansainvälisiä ja kotimaisia työpapereita, keskustelu- papereita, raportteja ja selvityksiä
 • 16. MITEN ME VAIKUTAMME? Toimimalla aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa Tutkijavaihdot ja - vierailut ovat jatkuvaa toimintaa Tutkimuspapereiden tai -tulosten esittely kansainvälisissä konferensseissa Yhteiset tutkimushankkeet Myös: opetusta, tieteellisiä arviointeja, jäsenyyksiä kansain- välisissä taloustieteen yhteistyöelimissä
 • 17. MITEN ME VAIKUTAMME? Toimimalla aktiivisesti kotimaan verkostoissa Economicum-yhteiskampus kolmen yliopistollisen taloustieteen laitoksen kanssa (HY, Aalto, Hanken) on VATT:lle elintärkeä Helsinki School of Economics: 15 uutta professuuria vuoteen 2022 mennessä
 • 18. MITEN ME VAIKUTAMME? Keskittymällä talouspolitiikan valmistelun kannalta olennaisiin kysymyksiin Joitakin viimeaikaisia painopisteitämme: • Sote- ja maakuntauudistus • Koulutuksen taloustieteen kysymykset • Asuntopolitiikka ja asumisen tuet • Perustulokokeilu ja yhteiskunnalliset kokeilut: satunnaistaminen olennaista laadun ja arvioinnin kannalta • Energiaverotus ja yritystuet
 • 19. • Lausuntoja, valiokuntakuulemisia, vaikuttamista julkishallinnon työryhmissä, puhujapyyntöjä • Merkitys, määrä ja näkyvyys kasvanut Lukuja vuodelta 2017: 147 Lausuntoa valio- kunnille hallituksen esityksistä 300 Esitystä, luentoa tai puheenvuoroa asian- tuntijakuulemisissa + lukuisia vertaisarviointeja kansainvälisille aikakauskirjoille MITEN ME VAIKUTAMME? Oma tutkimustoiminta tekee meistä asiantuntijoita
 • 20. MITEN ME VAIKUTAMME? Viestimällä monipuolisesti ja moni- kanavaisesti tutkimustuloksistamme noin 120Tutkijoiden haastattelua lehdissä, TV:ssä ja radiossa = 1000Kaiken kaikkiaan noin tuhat mediaosumaa Mediaviestinnän lukuja vuodelta 2017:
 • 21. Pysy ajan tasalla! www.vatt.fi Tiedotteet, blogit & kutsut saa sähköpostiin tilaamalla uutiskirjeen verkkosivuilta @vatt_tutkimus VATT Institute for Economic Research