SlideShare a Scribd company logo
I. EJERCICIOS MAQUINALES
Fila Dominante:
Asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg
asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg
asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg
asdfg asdfg asdfg
Gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa
gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa
gfdsa gfdsa
gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa
gfdsa
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg
adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg
adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg
adfg adfg adfg adfg adfg adfg
gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa
gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa
gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa
gfsa gfsa gfas
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh
ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj
ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj
ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj
ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj
jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ
jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ jklñ jklñ
jklñ jklñ jklñ jklñjklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ
añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh
añsldkfkgjh añsldkfkgjh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh
añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfkgjh añsldkfkgjh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh
adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg
ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh
adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg
sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj
sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj
sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj
adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs
adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs
adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs
hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl
hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl
hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl
añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld añsld añsld añsld añsld
añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld añsld añsld
añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld
dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah
dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah
dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah
gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda
hkñ gda gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda
hkñ gda hkñ gda gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda
kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs
kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs
kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs
Fila Superior:
qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert
qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert
qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy
trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq
trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq
trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq
yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop
yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop
yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop
qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer
qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer
qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer
poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu
poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu
poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu
qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet
qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet
qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet
piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy
piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy
piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy
wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr
wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr
wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr
ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou
ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou
ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou
rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew
rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew
rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew
oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu
oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu
oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu
trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert
trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert
trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert
qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq
qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq
qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq
poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop
poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop
poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop
yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy
yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy
yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy
yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip
yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip
yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip
uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop
uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop
uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop
poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi
poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi
poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi
ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo
ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo
ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo
ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga
ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga
ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga
kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea
kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea
kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea
loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa
loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa
loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa
Fila Inferior:
zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,.
zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,.
zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,
zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm
zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm
zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm
mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz
mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz
mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz
mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz
mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz
mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz
xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon
xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon
xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon
nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox
nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox
nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox
xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm
xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm
xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm
mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx
mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx
mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm
ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm
ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ;
azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ;
azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ;
sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal.
sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal.
sxal. Sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal sxal sxal
dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak,
dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak,
dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak,
fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm
fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm
fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm
gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn
gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn
gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn
abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg abcdefg, abcdefg,
abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg,
abcdefg, abcdefg, abcdefg¸ abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg,
hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop,
hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop,
hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop,
qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz,
qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz,
qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz,
gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba
gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba
gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba
poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih
poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih
poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih
zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq
zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq
zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba
zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba
zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba
II. EJERCICIOS CON MAYUSCULAS Y SIGNOS ORTOGRAFICOS.
a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e
a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e
a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e
aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV
aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV
aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV
aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a
aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a
aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a
uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u
uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u
uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u
aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU
aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU
aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO
UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO
UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO
aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou
aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou
aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou
aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a
aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a
aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst
ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst
ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst
abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST
abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST
abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST
.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g.
.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g.
.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g.
;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g;
;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g;
;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g;
(abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def)
(abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def)
(abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def)
“abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def”
“abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def”
“abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def”
A-B- C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z
A- B-C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z
A- B- C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z
III. EJERCICIOS NUMERICOS
asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a
asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a
asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a
sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3
sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3
sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3
dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df
dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df
dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df
fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt
fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt
fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt
ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6
ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6
ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6
hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj
hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj
hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj
hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki
hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki
hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki
klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo
klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo
klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo
asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr
asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr
asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr
12345123451234512345123451234512345123451234512345123
12345123451234512345123451234512345123451234512345123
12345123451234512345123451234512345123451234512345123
54321543215432154321543215432154321543215432154321543
54321543215432154321543215432154321543215432154321543
54321543215432154321543215432154321543215432154321543
12345432112345432112345432112345432112345432112345432
12345432112345432112345432112345432112345432112345432
12345432112345432112345432112345432112345432112345432
543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321
543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321
543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453
523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523
523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523
523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523
2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244
2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244
2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244
3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355
3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355
3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355
67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678
67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678
67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678
8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897
8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897
8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897
6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900
6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900
6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900
0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766
0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766
0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766
9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978
9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978
9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978
6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687
6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687
6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6°
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6°
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6°
10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1
10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1
10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
IV. EJERCICIOS CON PALABRAS
PRIMERA SERIE
asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala as
afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aj
has gal has gal has gal has gal has gal has gal has gal has gal ha
jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las
aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka a
ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja a
daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña dañ
faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja f
ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas aja
laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laj
daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga dag
gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas g
hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada had
gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa
asada asada asada asada asada asada asada asada asada asad
ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafad
falda falda falda falda falda falda falda falda falda falda falda fa ld
halagada halagada halagada halagada halagada halagada halaga
gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g
sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sa
alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfal
llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas
dañada dañada dañada dañada dañada dañada dañada dañada d
hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas
salga salga salga salg a salga salga salga salga salga salga salga
agasajada agasajada agasajada agasajada agasajada agasajada
agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agall
salada salada salada salada salada salada salada salada salada
añada añada añada añada añada añada añada añada añada aña
ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajad
galga galga galga galga galga galga galga galga galga galga galg
SEGUNDA SERIE
tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuy
yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yo
quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito
yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yu
otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otr
porte porte porte porte porte porte porte porte porte porte porte por
potrero potrero potrero potrero potrero potrero potrero potrero potr
portero portero portero portero portero portero portero portero port
quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quie
quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quiet
toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro tor
error error error error error error error error error error error error
pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pie
quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quep
tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tu
pases pases pases pases pases pases pases pases pases pases
repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir re
poquito poquito poquito poquito poquito poquito poquito poquito po
ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ro
ropa alto puso tapo atar dedo kilo tipo tiña rata peña seña ropa al
quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quie
TERCERA SERIE
paño paño paño paño paño paño paño paño paño paño paño pañ
lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lo
solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar sola
palos palos palos palos palos palos palos palos palos palos palos
sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas
dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar
usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar
dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia
lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerd
reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar
gastada gastada gastada gastada gastada gastada gastada gasta
duelo dardo hogar yesos julio reloj higos solver fiera furia duelo d
oferta apoyar riesgo ayudar agosto tapera harapos tropel doy ofer
pequeño agitada pradera follaje salidas doradas esperar hoguera
taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza ta
majas majas majas majas majas majas majas majas majas majas
amazadas amazadas amazadas amazadas amazadas amazadas
cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal c
laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa lax
cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas
cazada cazada cazada cazada cazada cazada cazada cazada caz
cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas ca
van van van van van van van van van van van van van van van va
baña baña baña baña baña baña baña baña baña baña baña bañ
malva malva malva malva malva malva malva malva malva malva
navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja
balanza balanza balanza balanza balanza balanza balanza bala nz
gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos
legislar legislar legislar legislar legislar legislar legislar legislar le
rayar rayar rayar rayar rayar ra yar rayar rayar rayar rayar rayar ra
gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas g ata
perritas perritas perritas perritas perritas perritas perritas perritas
pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos p ago
gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos
saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo
rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas raya
salamanca salamanca salamanca salamanca salamanca salaman
manda manda manda manda manda manda manda manda manda
manzana manzana manzana manzana manzana manzana manzan
vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca v
bar cae una vea mil pan sen bol mes vid amo vil son mar paz bar
codo mula vaso vela bota raza moka vara zeta lazo loba yema co
poema finca mando quema terca velas tabla viola tambo tocar po
tablas velero maizal normal bolado fervor cabina xileno taza tabla
maxilar tiemblo nombras calzado brigada amistad vasijas vaso m
inquieta judaizar kantismo labrador monseñor nazareno ovalos in

More Related Content

What's hot

Línea guía.docx
Línea guía.docx Línea guía.docx
Línea guía.docx
Frida Prado Gonzalez
 
معضل عظما
معضل عظمامعضل عظما
معضل عظما
shafieyan
 
هايدي
هايديهايدي
هايدي
Hamid Benkhibech
 
Fs by mk www.aiourdubooks.net
Fs by mk www.aiourdubooks.netFs by mk www.aiourdubooks.net
Fs by mk www.aiourdubooks.net
Imran Ahmed Farooq
 
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.netSea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
Imran Ahmed Farooq
 
مشاعر
مشاعرمشاعر
مشاعر
ahmed sebak
 
Teeshay ke ghazal
Teeshay ke ghazalTeeshay ke ghazal
Teeshay ke ghazal
Ibnay Muneeb
 
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
MyWritings
 
Relevance ghavidel
Relevance ghavidel Relevance ghavidel
Relevance ghavidel
Somayeh GhaviDel
 
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفيةالأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
Hassan Elagouz
 
Chinese min zhong bible genesis 1
Chinese min zhong bible  genesis 1Chinese min zhong bible  genesis 1
Chinese min zhong bible genesis 1
ChineseBibles
 
فرغشتينا لــ فيصل رضا
فرغشتينا لــ فيصل رضافرغشتينا لــ فيصل رضا
فرغشتينا لــ فيصل رضا
AhMed FaThi
 
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
بیانیک
 
العطايا الصمدانية للأصفياء
العطايا الصمدانية للأصفياءالعطايا الصمدانية للأصفياء
العطايا الصمدانية للأصفياء
Hassan Elagouz
 
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنYajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Sollywood Production Publication research center New Saidabad Sindh
 
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفباАвар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
NEWAYS Eurasia Pro
 

What's hot (20)

Línea guía.docx
Línea guía.docx Línea guía.docx
Línea guía.docx
 
معضل عظما
معضل عظمامعضل عظما
معضل عظما
 
هايدي
هايديهايدي
هايدي
 
باب 7
باب 7باب 7
باب 7
 
Fs by mk www.aiourdubooks.net
Fs by mk www.aiourdubooks.netFs by mk www.aiourdubooks.net
Fs by mk www.aiourdubooks.net
 
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.netSea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
Sea moon ki wapsi by ishtiaq ahmed on www.aiourdubooks.net
 
WSJ
WSJWSJ
WSJ
 
مشاعر
مشاعرمشاعر
مشاعر
 
Teeshay ke ghazal
Teeshay ke ghazalTeeshay ke ghazal
Teeshay ke ghazal
 
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
Weekly tibbi tehqeeqat 11 17 february 2019-vol 3,issue 7
 
Relevance ghavidel
Relevance ghavidel Relevance ghavidel
Relevance ghavidel
 
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفيةالأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
الأجوبة الربانية في الإسئلة الصوفية
 
Chinese min zhong bible genesis 1
Chinese min zhong bible  genesis 1Chinese min zhong bible  genesis 1
Chinese min zhong bible genesis 1
 
فرغشتينا لــ فيصل رضا
فرغشتينا لــ فيصل رضافرغشتينا لــ فيصل رضا
فرغشتينا لــ فيصل رضا
 
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
سخنرانی دکتر گوهریان در اولین رویداد بیانیک
 
العطايا الصمدانية للأصفياء
العطايا الصمدانية للأصفياءالعطايا الصمدانية للأصفياء
العطايا الصمدانية للأصفياء
 
5773
57735773
5773
 
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمنYajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
Yajooj & majooj ( فتنه ياجوج و ماجوج) تحرير و تحقيق : عبدالرزاق ميمن
 
5075
50755075
5075
 
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفباАвар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
Авар мацIалъул цIияб гIажам алипба اوار ماضاڸۇل ضێياب عاجام الێفبا
 

Viewers also liked

Carta de cotizacion..
Carta de cotizacion..Carta de cotizacion..
Carta de cotizacion..
Lina Bernal
 
Acento
AcentoAcento
Acento
Lina Bernal
 
Presentacion Acentos
Presentacion AcentosPresentacion Acentos
Presentacion Acentos
javier arias
 
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
Lina_gaan
 
Cotizacion computadora Puebla
Cotizacion computadora PueblaCotizacion computadora Puebla
Cotizacion computadora Puebla
Ben R
 
Guia de aprendizaje
Guia de aprendizajeGuia de aprendizaje
Guia de aprendizaje
veronicaverbel
 
Formato de cotización
Formato de cotizaciónFormato de cotización
Formato de cotización
Docentic Inecicu
 
Cotizacion p/ Eventos
Cotizacion p/ EventosCotizacion p/ Eventos
Cotizacion p/ Eventos
El Mirador Restaurante
 
Solicitud de credito y de cotizacion
Solicitud de credito y de cotizacionSolicitud de credito y de cotizacion
Solicitud de credito y de cotizacion
blanquis14
 
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENAGUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
Lina Bernal
 
La organización matricial
La organización matricialLa organización matricial
La organización matricial
Rafael Bolaños
 

Viewers also liked (11)

Carta de cotizacion..
Carta de cotizacion..Carta de cotizacion..
Carta de cotizacion..
 
Acento
AcentoAcento
Acento
 
Presentacion Acentos
Presentacion AcentosPresentacion Acentos
Presentacion Acentos
 
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
Guia Nro. 1 intervenir en el desarrollo de programas
 
Cotizacion computadora Puebla
Cotizacion computadora PueblaCotizacion computadora Puebla
Cotizacion computadora Puebla
 
Guia de aprendizaje
Guia de aprendizajeGuia de aprendizaje
Guia de aprendizaje
 
Formato de cotización
Formato de cotizaciónFormato de cotización
Formato de cotización
 
Cotizacion p/ Eventos
Cotizacion p/ EventosCotizacion p/ Eventos
Cotizacion p/ Eventos
 
Solicitud de credito y de cotizacion
Solicitud de credito y de cotizacionSolicitud de credito y de cotizacion
Solicitud de credito y de cotizacion
 
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENAGUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE Gestión administrativa- SENA
 
La organización matricial
La organización matricialLa organización matricial
La organización matricial
 

More from Lina Bernal

Acuerdo de paz
Acuerdo de pazAcuerdo de paz
Acuerdo de paz
Lina Bernal
 
Carta de Segundo cobro
Carta de Segundo cobroCarta de Segundo cobro
Carta de Segundo cobro
Lina Bernal
 
Primer cobro
Primer cobroPrimer cobro
Primer cobro
Lina Bernal
 
Aprobacion de credito
Aprobacion de creditoAprobacion de credito
Aprobacion de credito
Lina Bernal
 
Carta de negacion
Carta de negacionCarta de negacion
Carta de negacion
Lina Bernal
 
Solictud de credito
Solictud de creditoSolictud de credito
Solictud de credito
Lina Bernal
 
Carta de recomendacion..
Carta de recomendacion..Carta de recomendacion..
Carta de recomendacion..
Lina Bernal
 
Carta de solicitud
Carta de solicitudCarta de solicitud
Carta de solicitud
Lina Bernal
 
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
Lina Bernal
 
Actividad escritura de num
Actividad escritura de numActividad escritura de num
Actividad escritura de num
Lina Bernal
 
Escritura de Números
Escritura de NúmerosEscritura de Números
Escritura de Números
Lina Bernal
 
Técnicas de edición de vídeo
Técnicas de edición de vídeoTécnicas de edición de vídeo
Técnicas de edición de vídeo
Lina Bernal
 
Palabras homófonas
Palabras homófonasPalabras homófonas
Palabras homófonas
Lina Bernal
 
Carta de sasticaccion
Carta de sasticaccionCarta de sasticaccion
Carta de sasticaccion
Lina Bernal
 
Uso de los dos puntos
Uso de los dos puntosUso de los dos puntos
Uso de los dos puntos
Lina Bernal
 
Uso de los puntos suspensivos
Uso de los puntos suspensivosUso de los puntos suspensivos
Uso de los puntos suspensivos
Lina Bernal
 
Uso de la coma
Uso de la comaUso de la coma
Uso de la coma
Lina Bernal
 
Proyecto formativo Gestion administrativa
Proyecto formativo Gestion administrativaProyecto formativo Gestion administrativa
Proyecto formativo Gestion administrativa
Lina Bernal
 
Normas apa
Normas apaNormas apa
Normas apa
Lina Bernal
 

More from Lina Bernal (19)

Acuerdo de paz
Acuerdo de pazAcuerdo de paz
Acuerdo de paz
 
Carta de Segundo cobro
Carta de Segundo cobroCarta de Segundo cobro
Carta de Segundo cobro
 
Primer cobro
Primer cobroPrimer cobro
Primer cobro
 
Aprobacion de credito
Aprobacion de creditoAprobacion de credito
Aprobacion de credito
 
Carta de negacion
Carta de negacionCarta de negacion
Carta de negacion
 
Solictud de credito
Solictud de creditoSolictud de credito
Solictud de credito
 
Carta de recomendacion..
Carta de recomendacion..Carta de recomendacion..
Carta de recomendacion..
 
Carta de solicitud
Carta de solicitudCarta de solicitud
Carta de solicitud
 
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
Cómo hacer una carta y modelos de cartas.
 
Actividad escritura de num
Actividad escritura de numActividad escritura de num
Actividad escritura de num
 
Escritura de Números
Escritura de NúmerosEscritura de Números
Escritura de Números
 
Técnicas de edición de vídeo
Técnicas de edición de vídeoTécnicas de edición de vídeo
Técnicas de edición de vídeo
 
Palabras homófonas
Palabras homófonasPalabras homófonas
Palabras homófonas
 
Carta de sasticaccion
Carta de sasticaccionCarta de sasticaccion
Carta de sasticaccion
 
Uso de los dos puntos
Uso de los dos puntosUso de los dos puntos
Uso de los dos puntos
 
Uso de los puntos suspensivos
Uso de los puntos suspensivosUso de los puntos suspensivos
Uso de los puntos suspensivos
 
Uso de la coma
Uso de la comaUso de la coma
Uso de la coma
 
Proyecto formativo Gestion administrativa
Proyecto formativo Gestion administrativaProyecto formativo Gestion administrativa
Proyecto formativo Gestion administrativa
 
Normas apa
Normas apaNormas apa
Normas apa
 

Recently uploaded

gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 

Recently uploaded (6)

gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 

Taller de mecanografía

 • 1. I. EJERCICIOS MAQUINALES Fila Dominante: Asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg Gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg adfg gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfsa gfas ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkñjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj ñlkj
 • 2. jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñjklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jklñ jlkñ jklñ añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfkgjh añsldkfkgjh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfkgjh añsldkfkgjh añsldkfjgh añsldkfjgh añsldkfjgh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg ñkh adg sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj sflj adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs adgfs hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl hkñjl añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld añsld asñld dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah dñjah gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda hkñ gda
 • 3. kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs kad gñs Fila Superior: qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer qwer poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu poiu qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet qet
 • 4. piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy piy wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr wr ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew rew oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu oiu trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert trewqwert qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq qwertrewq poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop poiuyuiop yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy yuiopoiuy
 • 5. yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop uop poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi poi ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ipo ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga ñpaga kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea kidea loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa loswa Fila Inferior: zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm,. zxcvbnm, zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm zvm
 • 6. mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mbz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz mxnz xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon xon nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox nox xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm xvm mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx mvx azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm ñlkjm azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf azsdf
 • 7. azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; azañ; sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. Sxal sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal. sxal sxal sxal sxal dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, dcak, fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm fvajm gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn gbahn abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg¸ abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, abcdefg, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, hijklmnñop, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, qrstuvwxyz, gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba gfedcba
 • 8. poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih poñnmlkjih zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq zyxwvutsrq abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba zyxwvutsrqpoñnmlkjihgfedcba II. EJERCICIOS CON MAYUSCULAS Y SIGNOS ORTOGRAFICOS. a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e a B c D e F g H i J k L m N ñ O p Q r S t U v W x Y z a B c D e aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN ñÑ oO pP qQ rR sS tT uU vV aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou aeiou a uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea uoiea u aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU aA eE iI oO uU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI
 • 9. UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UOIEA UO aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou-aeiou’ aeiou aeiou aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: aeiou, aeiou; aeiou: a AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEIOU AEI ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst ABCDEFGHIJKLM nñopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM nñopqrst abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST abcdefghijklm NÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklm NÑOPQRST .a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g. .a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g. .a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.ñ.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z. .a.b.c.d.e.f.g. ;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g; ;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g; ;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;ñ;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z; ;a;b;c;d;e;f;g; (abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def) (abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def) (abc) (def) (ghi) (jkl) (mnñ) (opq) (rst) (uvw) (xyz) (abc) (def) “abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def” “abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def” “abc” “def” “ghi” “jkl” “mnñ” “opq” “rst” “uvw” “xyz” “abc” “def” A-B- C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z A- B-C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z A- B- C - D- E- F - G- H- I- J - K- L -M- N- Ñ- O -P - Q- R- S- T-U- V-W-X- Y- Z
 • 10. III. EJERCICIOS NUMERICOS asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 asw2 a sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 sde3 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 dfr4 df fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt5 fgt ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 ghy6 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hju7 hj hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki8 hki klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo9 klo asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr asw2 1ño0 sde3 dfr4 fgt5 ghy6 hju7 hki8 klo9 asw2 1ño0 sde3 dfr 12345123451234512345123451234512345123451234512345123 12345123451234512345123451234512345123451234512345123 12345123451234512345123451234512345123451234512345123
 • 11. 54321543215432154321543215432154321543215432154321543 54321543215432154321543215432154321543215432154321543 54321543215432154321543215432154321543215432154321543 12345432112345432112345432112345432112345432112345432 12345432112345432112345432112345432112345432112345432 12345432112345432112345432112345432112345432112345432 543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321 543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321 543212345 543212345 543212345 543212345 543212345 54321 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 244 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 3553 355 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 67890 678 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 8976 897
 • 12. 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 6677889900 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 0099887766 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 9786 978 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879 687 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°1° 2° 3° 4° 5° 6° 10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1 10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1 10% $ 11 12/ &13 14% $15 16/ &17 18% $19 20/10% $ 11 12/ &1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII
 • 13. IV. EJERCICIOS CON PALABRAS PRIMERA SERIE asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala as afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aja afa aj has gal has gal has gal has gal has gal has gal has gal has gal ha jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las jal las aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka aha aka a ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja ada aja a daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña dañ faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja f ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas ajas aja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laja laj daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga daga dag gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas g hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada had gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa gasa asada asada asada asada asada asada asada asada asada asad ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafada ñafad falda falda falda falda falda falda falda falda falda falda falda fa ld halagada halagada halagada halagada halagada halagada halaga gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sala sa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfalfa alfal llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas llagas dañada dañada dañada dañada dañada dañada dañada dañada d hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas hallas salga salga salga salg a salga salga salga salga salga salga salga agasajada agasajada agasajada agasajada agasajada agasajada agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agalla agall salada salada salada salada salada salada salada salada salada añada añada añada añada añada añada añada añada añada aña ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajada ajad galga galga galga galga galga galga galga galga galga galga galg SEGUNDA SERIE tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuyo tuy yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yoyo yo quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito quito yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yuyo yu otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otro otr
 • 14. porte porte porte porte porte porte porte porte porte porte porte por potrero potrero potrero potrero potrero potrero potrero potrero potr portero portero portero portero portero portero portero portero port quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quie quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quieto quiet toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro toro tor error error error error error error error error error error error error pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pietro pie quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quepo quep tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tuerto tu pases pases pases pases pases pases pases pases pases pases repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir repetir re poquito poquito poquito poquito poquito poquito poquito poquito po ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ropero ro ropa alto puso tapo atar dedo kilo tipo tiña rata peña seña ropa al quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quiero quie TERCERA SERIE paño paño paño paño paño paño paño paño paño paño paño pañ lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lodo lo solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar sola palos palos palos palos palos palos palos palos palos palos palos sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas sopas dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar usar dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia dalia lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerdas lerd reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar reseñar gastada gastada gastada gastada gastada gastada gastada gasta duelo dardo hogar yesos julio reloj higos solver fiera furia duelo d oferta apoyar riesgo ayudar agosto tapera harapos tropel doy ofer pequeño agitada pradera follaje salidas doradas esperar hoguera taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza taza ta majas majas majas majas majas majas majas majas majas majas amazadas amazadas amazadas amazadas amazadas amazadas cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal cal c laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa laxa lax cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cañas cazada cazada cazada cazada cazada cazada cazada cazada caz cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas cañadas ca van van van van van van van van van van van van van van van va
 • 15. baña baña baña baña baña baña baña baña baña baña baña bañ malva malva malva malva malva malva malva malva malva malva navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja navaja balanza balanza balanza balanza balanza balanza balanza bala nz gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos legislar legislar legislar legislar legislar legislar legislar legislar le rayar rayar rayar rayar rayar ra yar rayar rayar rayar rayar rayar ra gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas gatas g ata perritas perritas perritas perritas perritas perritas perritas perritas pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos pagos p ago gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos gastos saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas rayas raya salamanca salamanca salamanca salamanca salamanca salaman manda manda manda manda manda manda manda manda manda manzana manzana manzana manzana manzana manzana manzan vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca vaca v bar cae una vea mil pan sen bol mes vid amo vil son mar paz bar codo mula vaso vela bota raza moka vara zeta lazo loba yema co poema finca mando quema terca velas tabla viola tambo tocar po tablas velero maizal normal bolado fervor cabina xileno taza tabla maxilar tiemblo nombras calzado brigada amistad vasijas vaso m inquieta judaizar kantismo labrador monseñor nazareno ovalos in