SlideShare a Scribd company logo
Формула
змін
Інформаційний центр «Майдан Моніторинг»
За підтримки
Міжнародного Фонду Відродження
Зміни в прогресивній країні неминучі.
Зміни - це постійна величина.
Бенджамін Дізраелі
Якщо хочеш нажити ворогів,
спробуй щось змінити.
Вудро Вільсон
Для чого це потрібно?
1. Управління змінами є необхідною частиною державного
управління.
2. Сучасні тенденції полягають в ставленні до змін не тільки як до
механізму пристосування, але й як до можливості реалізації нових
стратегій.
3. В ідеалі, державне управління - це пошук нових можливостей
(змін), і планове управління їх реалізацією у партнерстві з
організаціями недержавного сектору.
4. Діяльність з управління змінами має бути інституційованою,
тобто мати спільні цілі, регламентовані соціальні зв'язки і
організаційні форми регулювання взаємодії (структуру).
5. При цьому спільною є така мета, досягнення якої кожним з
учасників позитивно залежить від досягнення її іншими
учасниками. Її наявність і створює передумову для співпраці.
АЛЕ!
Зміни в Україні здійснюються різними групами (що
презентують як державний, так і громадський сектори), які не
об'єднані спільністю цілей та організаційно-рольовою
структурою, хоча й пов'язані між собою загальним центром
уваги і емоційним станом, що визначає специфічні групові
цілі.
Взаємодія при цьому відсутня або мінімальна, бо мета кожної
групи досягається незалежно від досягнення або недосягнення
її іншими. А якщо залежність досягнення однієї і тієї ж мети
різними суб'єктами негативна, то складається передумова для
конфлікту. Конфліктний потенціал зростає і, через брак
фахового управління конфліктами, створює підстави для
соціальної дезінтеграції, розпаду суспільного цілого на частини.
Концептуальною основою нашої поточної діяльності стало
виокремлення двох груп конфліктогенних чинників
(викликів):
1.Пов’язана з агресією РФ проти України, що особливо помітно в місцях,
прилеглих до лінії розмежування в зоні проведення АТО. Саме тут
гостро відчувається перетин інтересів центральної та місцевих влад,
бізнесів, керівників та колективів підприємств, військових, громадських
активістів, волонтерів, вимушених переселенців та місцевих мешканців.
2.Пов’язана з системними перетвореннями, що відбуваються по всій
країні та можливі лише за умови усвідомленої і скоординованої
діяльності головних агентів змін – представників влади, громади та
бізнесу. В цьому випадку більшість конфліктів виникає внаслідок браку
комунікацій або апріорної конфронтації між основними суб’єктами
взаємодії, що унеможливлює здійснення оперативних та стратегічних
функцій агентів змін. Тобто унеможливлює реформи.
Ці групи факторів, накладаючись одна на одну, створюють
систему протидії розвитку (опору змінам),
в якій закладені підстави для самознищення.
Йдеться про знаходження форм спільної діяльності груп акторів, що
діють у конфліктному просторі. Це передбачає завдання, що не мають
наявних рішень через суперечливе ставлення до наявних проблем а,
часто, й їхню неактуалізованість.
Крім того, ці рішення не знаходяться в компетенції лише однієї з груп
та мають бути знайдені за умов спеціально організованої взаємодії
між ними.
Дієвою формою такої взаємодії є гра - обмежена в часі та просторі
імітація реальної ситуації реагування на конкретні виклики.
Метою гри є:
1)відпрацювання формули змін – лаконічного опису ситуації,
процесу змін, необхідних для цього факторів та факторів протидії
змінам;
2)створення та апробація моделі взаємодії різних акторів, що
відчувають вплив конфліктогенних чинників (викликів) та діють у
конфліктному просторі.
Отже, чому саме гра?
Цей метод дозволяє підвищити позитивний ефект взаємодії
та мінімізувати негативний
(+)
соціальна фасилітація - посилення
активності діяльності в присутності
інших
(-)
соціальна інгибіція - погіршення
швидкості і якості дій під впливом
присутності сторонніх
В ході взаємодії при вирішенні
складних проблем долаються
інертність і стереотипність
мислення, в результаті чого
народжуються нові ідеї, засоби
вирішення проблеми, а також
розглядається набагато більше
можливих варіантів рішення.
В силу різноманіття факторів,
що впливають на групові
процеси, можуть виникнути
явища, що негативно впливають
на продуктивність взаємодії і
можуть призвести до
помилкових рішень.
Учасники ігор (62 особи)
Представники секторів
влада
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
Херсонська обласна адміністрація
Органи місцевого самоврядування (департаменти міськрад)
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб
Міністерство соціальної політики України
Адміністрація Президента України в АР Крим
громадяни
Активісти-одинаки
Бізнесмени, соціальні підприємці
Громадські організації
Волонтерські ініціативи
Політичний актив
силовий блок
Збройні сили України
Цивільно-військове співробітництво (CIMIC)
Управління забезпечення прав людини Національної
поліції України
Служба безпеки України
Сватове, Луганська область
Краматорськ, Донецька область
Херсон
Рені, Одеська область
Маріуполь, Донецька область
D x V x F > R
D
( Dissatisfaction)
Неефективні комунікації (відсутність структури, «протоколів
взаємодії», функціонального розподілу, критеріїв відповідальності,
низька культура діалогу, пасивні або неконструктивні громади,
схематично зумовлена позиція та процедурна обмеженість влади,
низький рівень конфліктологічної та комунікативної
компетентності усіх акторів)
V
(Vision)
Зміна концепції взаємодії секторів на партисипативну.
Інституціоналізація управління розвитком та змінами на грунті
організаційно оформленої взаємодії усіх груп акторів. Створення
системи соціального діалогу широкого формату.
F
(First steps)
Зміни у законодавстві, що регулює діалогові процеси.
Впровадження відповідної системи навчання (кооперація
формальної та неформальної освіти). Обов’язковість та
послідовність навчання за єдиним концептом для усіх учасників
взаємодії.
R
(Resistance)
Острах змін. Саботаж з боку владних структур. Домінування
вузькогрупових інтересів. Конфронтація між секторами.
Головні актори
(за визначенням учасників ігор)
Голови місцевих органів влади
Депутатський корпус
Лідери громадської думки
Лідери діаспор
Громади (в особі уповноважених представників)
Громадські організації
Освітяни
Релігійні організації
ЗМІ
Профспілки
Виконавча влада
Експертна спільнота
•ірраціональність (ослаблення свідомого контролю);
•слабка структурованість, розмитість позиційно-рольової
структури;
•відсутність концепту лідерства;
•закоріненість в заданих схемах;
• недовіра як базова позиція;
•нездатність абстрагуватися а відтак і складнощі
стратегічного мислення (відсутність візії);
•опір змінам та заперечення реальності;
• головна стратегія – виживання, а не життя;
•деіндивідуалізація свідомості у груповій роботі.
Результат самодіагностики учасників ігор
Основні рекомендації
з управління організаційними змінами,
напрацьовані учасниками ігор
1. Залучення керівництва усіх рангів до
реалізації формули змін.
2. Крім реалізації самих змін, паралельна робота
з такими супроводжуючими чинниками, як
опір змінам, острах, саботаж.
3. Двовекторна діяльність. Узгодження
оперативної і стратегічної складових.
4. Чітка організація процесу: плани, узгодження
дій між різними акторами, розподіл функцій і
відповідальності.
Поки цього не відбулося, змін не буде. А будь-які спроби виправити
ситуацію будуть приблизно такими
Працюймо над цим разом!

More Related Content

Similar to Що заважає почути Донбас?

Державне управління як системне явище.pptx
Державне управління як системне явище.pptxДержавне управління як системне явище.pptx
Державне управління як системне явище.pptx
marten20
 
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptxУКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
Management department, SSU
 
Логіка публічного лобіювання
Логіка публічного лобіюванняЛогіка публічного лобіювання
Логіка публічного лобіювання
Evgeny Matvienko
 
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
Андрей Кучуран
 
PR-стратегія для громадської організації
PR-стратегія для громадської організаціїPR-стратегія для громадської організації
PR-стратегія для громадської організації
ISAR Ednannia
 
презентація 3 до 2 лекції
презентація 3 до 2 лекціїпрезентація 3 до 2 лекції
презентація 3 до 2 лекції
stetsenko_lyudmila
 
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
Mike Lebed
 
функції політичних партій
функції політичних партійфункції політичних партій
функції політичних партій
Maria Zhyhil
 
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендаціїGov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
UkraineCrisisMediaCenter
 
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
Alexey Serdyuk
 
Advocacy
AdvocacyAdvocacy
Відносини з владою
Відносини з владоюВідносини з владою
Відносини з владою
Тарас Случик
 
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
Аналітична платформа "21 листопада"
 
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
Журнал Роботодавець
 
Адвокація
АдвокаціяАдвокація
Адвокація
Maksym Klyuchar
 
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Pavlo Syrvatka
 
місцева громада і влада
місцева громада і владамісцева громада і влада
місцева громада і владаFedorchuk Stanislav
 
Коаліції громадських організацій
Коаліції громадських організаційКоаліції громадських організацій
Коаліції громадських організацій
happychildorg
 
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
_UPLAN_
 

Similar to Що заважає почути Донбас? (20)

Державне управління як системне явище.pptx
Державне управління як системне явище.pptxДержавне управління як системне явище.pptx
Державне управління як системне явище.pptx
 
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptxУКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
УКЗПОО_Тема1_Елементи упр.ПОО.pptx
 
Логіка публічного лобіювання
Логіка публічного лобіюванняЛогіка публічного лобіювання
Логіка публічного лобіювання
 
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
Методологічний підхід У. Домхоффа до аналізу влади / METHODOLOGICAL APPROACH ...
 
PR-стратегія для громадської організації
PR-стратегія для громадської організаціїPR-стратегія для громадської організації
PR-стратегія для громадської організації
 
презентація 3 до 2 лекції
презентація 3 до 2 лекціїпрезентація 3 до 2 лекції
презентація 3 до 2 лекції
 
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
Слайд-презентація майстер-класу "Аналіз політики: інструменти для громадської...
 
функції політичних партій
функції політичних партійфункції політичних партій
функції політичних партій
 
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендаціїGov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
Gov.comms.ua: ключові результати дослідження & рекомендації
 
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: мето...
 
Advocacy
AdvocacyAdvocacy
Advocacy
 
Відносини з владою
Відносини з владоюВідносини з владою
Відносини з владою
 
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
Результати дослідження комунікації уряду із суспільством
 
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
Віктор Хмільовський Публічний та соціальний діалог в Україні: подолання викли...
 
Адвокація
АдвокаціяАдвокація
Адвокація
 
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризац...
 
USIF impact
USIF impactUSIF impact
USIF impact
 
місцева громада і влада
місцева громада і владамісцева громада і влада
місцева громада і влада
 
Коаліції громадських організацій
Коаліції громадських організаційКоаліції громадських організацій
Коаліції громадських організацій
 
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
Конфлікти у системі конституційного ладу - інтегральний показник мотивації пр...
 

More from Maidan Monitoring Information Center

Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?
Maidan Monitoring Information Center
 
British Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing WorkshopsBritish Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing Workshops
Maidan Monitoring Information Center
 
One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate
Maidan Monitoring Information Center
 
One Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of ParticipationOne Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of Participation
Maidan Monitoring Information Center
 
Medical Neuroscience
Medical NeuroscienceMedical Neuroscience
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARNHOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
Maidan Monitoring Information Center
 
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіаЯк відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Maidan Monitoring Information Center
 
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Maidan Monitoring Information Center
 
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидіїСмислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
Maidan Monitoring Information Center
 
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and EuropeCognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Maidan Monitoring Information Center
 
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
Maidan Monitoring Information Center
 
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active NonviolenceK-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
Maidan Monitoring Information Center
 
Project Management for Peace Work
Project Management for Peace WorkProject Management for Peace Work
Project Management for Peace Work
Maidan Monitoring Information Center
 
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Maidan Monitoring Information Center
 
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і КиєваКогнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Maidan Monitoring Information Center
 
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan NezalezhnostiBeyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Maidan Monitoring Information Center
 
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯКОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
Maidan Monitoring Information Center
 
Україна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологіяУкраїна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологія
Maidan Monitoring Information Center
 
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in UkraineUnderstanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Maidan Monitoring Information Center
 
Social Intermediaries School
Social Intermediaries School Social Intermediaries School
Social Intermediaries School
Maidan Monitoring Information Center
 

More from Maidan Monitoring Information Center (20)

Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?
 
British Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing WorkshopsBritish Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing Workshops
 
One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate
 
One Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of ParticipationOne Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of Participation
 
Medical Neuroscience
Medical NeuroscienceMedical Neuroscience
Medical Neuroscience
 
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARNHOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
 
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіаЯк відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
 
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
 
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидіїСмислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії
 
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and EuropeCognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
 
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
Когнітивні викривлення як зброя в інформаційній війні
 
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active NonviolenceK-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
 
Project Management for Peace Work
Project Management for Peace WorkProject Management for Peace Work
Project Management for Peace Work
 
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
 
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і КиєваКогнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
 
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan NezalezhnostiBeyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan Nezalezhnosti
 
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯКОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
 
Україна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологіяУкраїна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологія
 
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in UkraineUnderstanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
 
Social Intermediaries School
Social Intermediaries School Social Intermediaries School
Social Intermediaries School
 

Що заважає почути Донбас?

 • 1. Формула змін Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» За підтримки Міжнародного Фонду Відродження
 • 2. Зміни в прогресивній країні неминучі. Зміни - це постійна величина. Бенджамін Дізраелі Якщо хочеш нажити ворогів, спробуй щось змінити. Вудро Вільсон
 • 3. Для чого це потрібно? 1. Управління змінами є необхідною частиною державного управління. 2. Сучасні тенденції полягають в ставленні до змін не тільки як до механізму пристосування, але й як до можливості реалізації нових стратегій. 3. В ідеалі, державне управління - це пошук нових можливостей (змін), і планове управління їх реалізацією у партнерстві з організаціями недержавного сектору. 4. Діяльність з управління змінами має бути інституційованою, тобто мати спільні цілі, регламентовані соціальні зв'язки і організаційні форми регулювання взаємодії (структуру). 5. При цьому спільною є така мета, досягнення якої кожним з учасників позитивно залежить від досягнення її іншими учасниками. Її наявність і створює передумову для співпраці. АЛЕ!
 • 4. Зміни в Україні здійснюються різними групами (що презентують як державний, так і громадський сектори), які не об'єднані спільністю цілей та організаційно-рольовою структурою, хоча й пов'язані між собою загальним центром уваги і емоційним станом, що визначає специфічні групові цілі. Взаємодія при цьому відсутня або мінімальна, бо мета кожної групи досягається незалежно від досягнення або недосягнення її іншими. А якщо залежність досягнення однієї і тієї ж мети різними суб'єктами негативна, то складається передумова для конфлікту. Конфліктний потенціал зростає і, через брак фахового управління конфліктами, створює підстави для соціальної дезінтеграції, розпаду суспільного цілого на частини.
 • 5. Концептуальною основою нашої поточної діяльності стало виокремлення двох груп конфліктогенних чинників (викликів): 1.Пов’язана з агресією РФ проти України, що особливо помітно в місцях, прилеглих до лінії розмежування в зоні проведення АТО. Саме тут гостро відчувається перетин інтересів центральної та місцевих влад, бізнесів, керівників та колективів підприємств, військових, громадських активістів, волонтерів, вимушених переселенців та місцевих мешканців. 2.Пов’язана з системними перетвореннями, що відбуваються по всій країні та можливі лише за умови усвідомленої і скоординованої діяльності головних агентів змін – представників влади, громади та бізнесу. В цьому випадку більшість конфліктів виникає внаслідок браку комунікацій або апріорної конфронтації між основними суб’єктами взаємодії, що унеможливлює здійснення оперативних та стратегічних функцій агентів змін. Тобто унеможливлює реформи. Ці групи факторів, накладаючись одна на одну, створюють систему протидії розвитку (опору змінам), в якій закладені підстави для самознищення.
 • 6. Йдеться про знаходження форм спільної діяльності груп акторів, що діють у конфліктному просторі. Це передбачає завдання, що не мають наявних рішень через суперечливе ставлення до наявних проблем а, часто, й їхню неактуалізованість. Крім того, ці рішення не знаходяться в компетенції лише однієї з груп та мають бути знайдені за умов спеціально організованої взаємодії між ними. Дієвою формою такої взаємодії є гра - обмежена в часі та просторі імітація реальної ситуації реагування на конкретні виклики. Метою гри є: 1)відпрацювання формули змін – лаконічного опису ситуації, процесу змін, необхідних для цього факторів та факторів протидії змінам; 2)створення та апробація моделі взаємодії різних акторів, що відчувають вплив конфліктогенних чинників (викликів) та діють у конфліктному просторі.
 • 7. Отже, чому саме гра? Цей метод дозволяє підвищити позитивний ефект взаємодії та мінімізувати негативний (+) соціальна фасилітація - посилення активності діяльності в присутності інших (-) соціальна інгибіція - погіршення швидкості і якості дій під впливом присутності сторонніх В ході взаємодії при вирішенні складних проблем долаються інертність і стереотипність мислення, в результаті чого народжуються нові ідеї, засоби вирішення проблеми, а також розглядається набагато більше можливих варіантів рішення. В силу різноманіття факторів, що впливають на групові процеси, можуть виникнути явища, що негативно впливають на продуктивність взаємодії і можуть призвести до помилкових рішень.
 • 8. Учасники ігор (62 особи) Представники секторів влада Донецька обласна військово-цивільна адміністрація Херсонська обласна адміністрація Органи місцевого самоврядування (департаменти міськрад) Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Міністерство соціальної політики України Адміністрація Президента України в АР Крим громадяни Активісти-одинаки Бізнесмени, соціальні підприємці Громадські організації Волонтерські ініціативи Політичний актив силовий блок Збройні сили України Цивільно-військове співробітництво (CIMIC) Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Служба безпеки України
 • 10.
 • 11.
 • 13.
 • 14.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 21.
 • 22.
 • 23. D x V x F > R
 • 24. D ( Dissatisfaction) Неефективні комунікації (відсутність структури, «протоколів взаємодії», функціонального розподілу, критеріїв відповідальності, низька культура діалогу, пасивні або неконструктивні громади, схематично зумовлена позиція та процедурна обмеженість влади, низький рівень конфліктологічної та комунікативної компетентності усіх акторів) V (Vision) Зміна концепції взаємодії секторів на партисипативну. Інституціоналізація управління розвитком та змінами на грунті організаційно оформленої взаємодії усіх груп акторів. Створення системи соціального діалогу широкого формату. F (First steps) Зміни у законодавстві, що регулює діалогові процеси. Впровадження відповідної системи навчання (кооперація формальної та неформальної освіти). Обов’язковість та послідовність навчання за єдиним концептом для усіх учасників взаємодії. R (Resistance) Острах змін. Саботаж з боку владних структур. Домінування вузькогрупових інтересів. Конфронтація між секторами.
 • 25. Головні актори (за визначенням учасників ігор) Голови місцевих органів влади Депутатський корпус Лідери громадської думки Лідери діаспор Громади (в особі уповноважених представників) Громадські організації Освітяни Релігійні організації ЗМІ Профспілки Виконавча влада Експертна спільнота
 • 26. •ірраціональність (ослаблення свідомого контролю); •слабка структурованість, розмитість позиційно-рольової структури; •відсутність концепту лідерства; •закоріненість в заданих схемах; • недовіра як базова позиція; •нездатність абстрагуватися а відтак і складнощі стратегічного мислення (відсутність візії); •опір змінам та заперечення реальності; • головна стратегія – виживання, а не життя; •деіндивідуалізація свідомості у груповій роботі. Результат самодіагностики учасників ігор
 • 27. Основні рекомендації з управління організаційними змінами, напрацьовані учасниками ігор 1. Залучення керівництва усіх рангів до реалізації формули змін. 2. Крім реалізації самих змін, паралельна робота з такими супроводжуючими чинниками, як опір змінам, острах, саботаж. 3. Двовекторна діяльність. Узгодження оперативної і стратегічної складових. 4. Чітка організація процесу: плани, узгодження дій між різними акторами, розподіл функцій і відповідальності.
 • 28. Поки цього не відбулося, змін не буде. А будь-які спроби виправити ситуацію будуть приблизно такими Працюймо над цим разом!