SlideShare a Scribd company logo
СМИСЛОВА ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ:
ІНСТРУМЕНТИ, ЗАСОБИ, ДОСВІД
ПРОТИДІЇ
- Харків, 2019 -
 Смислова війна - вид когнітивної зброї, складова сучасної гібридної
війни.
 Спрямована на віртуальний простір впливає на пізнавальну сферу
людини.
 Об’єкти впливу - світоглядні переконання населення та цінності,
сформовані у суспільствах.
 Мета - зміна відношення до процесів, подій.
 Наслідки впливу: В результаті у населення країни-потенційної жертви,
задовго до застосування військової сили, створюються нові сенси та
установки на користь державі-агресору.
ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОТІКАННЯ ПСИХІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ СПРИЙМАННЯ, ВІДЧУТТЯ, МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ У МАНІПУЛЯЦІЯХ
СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ
 Свідомість людини передбачає взаємопов’язаність звучання та значення, знаку та
предмету. В процесі мовлення люди поєднують зміст предмету та його відображення. Це
оптимізує комунікацію, адже постійний критичний аналіз відповідності слова предмету
зупинив би процес комунікації.
 Якщо повторювати одне слово протягом декількох хвилин – настане ефект вивітрювання
семантики. Тобто звучання залишиться, а значення – ні.
 Знак (слово, малюнок, жест тощо) є міфологічною одиницею, яка сприяє організації
життєдіяльності людини. У об’єктивній неподільності предмету та слова криється
можливість введення людини в оману відносно стану речей за допомогою слів.
 «Парадокс істинних стаканів». Стакани реальні, слово «стакан» пов’язано з предметом.
Разом з цим, висловлювання, в яких міститься слово «стакан», можуть бути істинними та
неістинними. Це означає, що і самі стакани можуть бути істинними та неістинними -
абсурд?
 Разом з цим, вплітаючи в неістинні висловлювання слова, які пов’язані з предметом,
маніпулятор отримує можливість створити уяву істинності висловлювання, чим
вплинути на поведінку цільової аудиторії.

РОСІЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
 Розробка ідеологічно-доктринального підґрунтя для реалізації експансивної політики РФ;
 Законодавче та нормативно правове за кріплення механізмів, що фактично легалізують систему
та процес здійснення РФ агресивного інформаційного впливу на іноземні країни з метою
повернення їх у сферу свого геополітичного впливу;
 Створення, у т.ч., за рахунок бюджетного державного фінансування з боку уряду РФ інституцій,
організацій, платформ для реалізації програм т.зв. м’якої сили, яка є підґрунтям для реалізації
військових та силових сценаріїв анексії та окупації Росією територій іноземних країн;
 Реалізація військових сценаріїв на територіях незалежних держав;
 Підтримка терористичних рухів у різних країнах з метою залякування населення.
ІДЕОЛОГІЧНО-ДОКТРИНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
 Однією з найсуттєвіших геополітичних вимог Росії є «збирання Імперії». Геополітичне «збирання
Імперії» є для Росії не тільки одним з можливих шляхів розвитку, одним з можливих ставлень
держави до простору, але заставою існування незалежної держави, та більше того незалежної
держави на незалежному континенті.
 Процес «збирання Імперії» повинен орієнтуватися на дальню мету, якою є вихід Росії до теплих
морів.
 Руським є діло до усього та до усіх, і тому за останнім рахунком інтереси руського народу не
обмежуються ні руським етносом, ні Російською Імперією, ні навіть всією Євразією. Першим
кроком до виявлення «національних інтересів руського народу» є визнання цього народу
самостійним політичним суб’єктом, який має право сам вирішувати, що йому вигідно, а що ні, та
здійснювати відповідно до цього геополітичні, соціально-економічні та стратегічні кроки.
 Прийдешня Імперія не має бути «регіональною державою» або «державою-нацією». Нова Імперія
має будуватися відразу як Імперія, та в основу її проекту мають вже зараз бути закладені
повноцінні та розвинуті цілковито імперські принципи.
 В основу геополітичної конструкції цієї Імперії має бути покладений фундаментальний принцип «спільного ворога».
Спільний ворог – атлантизм, має стати об'єднуючим компонентом нової геополітичної конструкції.
 Країни Прибалтики, Польща, Молдавія та Україна як потенційний «Санітарний кордон» повинні піддатися геополітичній
трансформації, як елементи того ж самого процесу завершального фіксування кордонів між дружніми Росією та Середньою
Середньою Європою.
 Руська експансія мала саме цивілізаційний зміст, та аж ніяк не була утілітарною погонею за колоніями чи банальною
банальною боротьбою за «життєвий простір». Русскіє розширювались як носії особливої місії, геополитична проекція якої
полягала у глибинному усвідомленні необхідності об'єднання гігантських територій євразійського материка.
 Реалізація геополітичних планів з самого початку зобов'язана синхронно супроводжуватися діями, спрямованими на
демографічне зростання руських та на етнічне перегрупування з метою компактного засвоєння повноти «життєвого
«життєвого простору» нації.
 Політичне рішення може бути тільки одне – висування на перший план концепцій руського націоналізму. Цей
националізм, однак, повинен використовувати не державну, а культурно-етнічну терминологію з особливим наголосом на
такі категорії як "народність" и "русское православие". Причому цей «русский национализм» повинен мати абсолютно
сучасне звучання та уникати будь-яких спроб прямої реставрації тих форм, які історично себе вичерпали. Саме националізм
народницького, етничного, этико-религиозного типа, а не "государственность" и не "монархизм" должны быть
приоритетными в данной ситуации.
О. Дугін 2000 р.
 Слід вселити усім руським основну ідею, що особиста самоідентифікація кожної окремої людини є
другорядною, похідною величиною від самоідентиікації національної. Руські мають усвідомити, що, в
першу чергу, вони православні, в другу руські та лише втретю люди.
 На практиці здійснення такого націоналізму у політиці повинно означати воцерквління руських та
перетворення усіх культурних інститутів у продовження Єдиної Церкви…Воцерквлінню в рамках
руського націоналізму підлягають не індивідууми, а вся руська культура, наука, думка загалом. Тільки
таким чином колективній свідомості нації буде надана духовна вертикаль.
 Факт приналежності до руської нації повинен переживатися як обраність, … як вища антропологічна
гідність. Пропаганда цієї національної винятковості має стати віссю політичного виховання народу.
народу.
 Народу слід вселити думку, що народжуючи руську дитину, кожна сім’я, бере участь у національній
містерії, поповнюючи духовне та душевне багатсьво усього народу. Діти мають розумітися як
загальнонаціональне надбання усього народу, як фізичний вираз внутрішньої енергії великого народу.
Руська дитина повинна розумітися спочатку сааме як руська, а потім вже як дитина.
УКРАЇНА ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ РФ
 Україна як самостійна держава з якимись територіальними амбіціями являє собою величезну
небезпеку для усієї Євразії, та без вирішення української проблеми взагалі говорити про
континентальну геополітику безглуздо. Це не означає, що культурно-мовна або економічна
автономія України має бути обмежена, та що вона повинна стати чисто адміністративним сектором
руської централізованої держави. Але стратегічно Україна має бути строго проекцією Москви на
півдні та заході.
 Імператив геополітичної експансії у південному напрямку зумовлює і структуру композиції тих
областей, які входять до адміністративних кордонів Росії або до складу союзних з Росією держав
(СНД). Тому аналіз периферії актуальних та полу актуальних геополітичних промінів не повинен а ні
на мить відволікатися від початкової тенденції, що ж диктується законами геополітики.
 Російським «Півднем», у більш обмеженому сенсі, є наступні зони: північ Балканського півострову
від Сербії до Болгарії; Молдова, Південна та Східна Україна; Ростовська область та Краснодарський
край; Кавказ;Східне та Північне узбережжя Каспію (Казахстан та Туркменія); Середня Азія –
Казахстан, Узбекістан, Кіргізія та Таджикістан, Монголія.
 Волині, Галиції та Закарпаттю, які сьогодні активно впливають на загальну політичну атмосферу
України, активно проводячи антимосковську,прозахідну геополітичну лінію, слід надати значну
ступінь автономії (аж до політичної), щоб відірвати ці «підривні» території православного та вцілому
проруського загальноукраїнського простору… Стратегічний кордон Росії на цих паралелях не може
залежати від місця проходження українсько-польського, українсько-угорського чи українсько-
українсько-словацького кордону. Цей стратегічний кордон має пролягати набагато західніше,
західніше, щонайменше, по західному краю Середньої Європи, а у найкращому випадку по
Атлантиці.
 Росія має наполягати, в першу чергу, на умовах виведення усієї цієї області з-під атлантистського
контролю та створення на цьому місті комплексу євразійської континентальної оборони…
 Український чинник є найбільш уразливим місцем у західному поясі Росії.
 … факт існування «суверенної України» є на геополітичному рівні оголошенням Росії
геополітичної війни.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНО-ДОКТРИНАЛЬНОГО ПІДҐРУНТЯ АГРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ
РФ
 п. 20. Російська Федерація вважає правомірним застосування Збройних Сил та інших військ… для
забезпечення захисту своїх громадян, що знаходяться за межами Російської Федерації відповідно
до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, міжнародних угод Російської
Федерації та федерального законодавства (Воєнна доктрина РФ, 2010 р.).
 п. 26. З метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру
та безпеки формування Збройних Сил Російської Федерації можуть оперативно
використовуватись за межами Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів та
норм міжнародного права, міжнародних угод Російської Федерації та федерального законодавства
(Воєнна доктрина 2014 р., 25.12.2014 N Пр-2976).
 Національні інтереси Росії у міжнародній сфері включають також захист життя, гідності, міжнародно
визнаних громадських прав та свобод російських громадян та наших співвітчизників за кордоном
(Концепція национальної безпеки Російської Федерації, затв. Указом Президента РФ от 17.121997 р.. N 1300).
 Перспектива розширення НАТО на Схід є неприйнятною для Росії. Адже являє собою загрозу її
національній безпеці (Концепція національної безпеки Російської Федерації (затв. Указом
Президента РФ від 17.12.1997 р., № 1300);
 До числа основних об'єктів забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації у сфері
духовного життя відноситься російська мова як чинник духовного єднання народів
багатонаціональної Росії, мова міждержавного спілкування народів держав-учасниць співдружності
Незалежних Держав (Доктрина інформаційної безпеки РФ);
 Основними елементами організаційної основи системи забезпечення інформаційної безпеки
Російської Федерації є: Президент Росийської Федерації, Совет Федерації Федерального Зібрання
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ В ІНТЕРЕСАХ ДОСЯГНЕННЯ
РФ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ
 Наша діяльність може бути сконцентрована на участі у вирішенні наступних завдань:
 Перше - підтримка російської мови.
 Друге - участь в соціокультурній інтеграції на просторі Руського миру. Мова в перш чергу йде
про створення єдиного медійного простору.
 Третє – взаємодія з РПЦ, яка, розпочавши про це об'єднання Московського патріархату та
Руської православної церкви за кордоном, першою усвідомила не тільки можливість, але й явну
необхідність відновлення цивілізації Руський мир.
 Четверте - лобіювання створення відповідної міждержавної структури, яка підтримує
громадянське суспільство. В основі Руського миру лежить православ'я, якого ми здобули під
час хрещеня Київської Русі.
Ідеологія Фонду «Руський мир»
“РУСЬКИЙ МИР” У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ
Діяльність фонду «Руський мир»
- є єдиним сьогодні елементом
м'якої сили Росії. Вектором
розвитку в цьому напрямку
може перш за все стати «м'яке»
об'єднання Руського миру під
егідою Росії.
РЕАЛІЗАЦІЯ РФ СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ
ПРОТИ УКРАЇНИ З 2008 РОКУ
Основні смисли, які нав’язувалися населенню України російським телеконтентом :
 «Україна та РФ – єдина країна, яка має єдиний народ, культуру, історію»;
 «Більшість населення України хоче говорити російською мовою»;
 «Радянська армія - основний герой Другої світової війни»;
 «НАТО – агресивний ворожий блок»;
 «Чорноморський флот в Криму – гарантія безпеки для України»;
 «В СРСР жити було набагато краще, ніж в суверенній Україні»;
 «Сучасна російська армія, спецпризначенці, правоохоронці – найбільш порядні, професійні в світі»;
 «Російські спецпризначенці задушили тероризм в Чечні, тому герої».
Основні канали:
 телебачення (переважно серіали);
 кінопродукція,
 Література («геополітична фантастика».
ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РФ ПІСЛЯ 2013
Діяльність російських телеканалів та журналістів
емоційна
подача
матеріалів
використання
технології т.зв.
"25 кадру"
Маніпуляційні технології російських ЗМІ
повідомлення
неправди або
напівправди
зміщення
акцентів та
частий повтор
використання
ярликів
ВИКОРИСТАННЯ РФ СОЦМЕРЕЖ
У СМИСЛОВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ
 Наступним етапом розгортання проти України інформаційного фронту з боку РФ стали
російські соцмережі «ВКонтакте» и «Одноклассники», які були чітко орієнтовані на дві цільові
аудиторії: ВК на молодь, ОК – на старше покоління, яке виросло в СРСР.
 Мотивами популярності цих соцмереж в Україні стали: для ВК зручний інтерфейс, можливість
користуватися безкоштовним аудіо- та відеоконтентом; для ОК – можливість відновити зв'язок
з однокласниками, одногрупниками на теренах колишнього СРСР.
 Враховуючи вимоги російського законодавства, згідно з якими власники соцмереж мають
передавати інформацію про користувачів правоохоронним органам та спецслужбам, РФ
отримала величезний масив інформації про українців, який у період перед початком
військової агресії був активно застосований у маніпуляції громадською думкою в Україні.
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦМЕРЕЖАХ –
ПРОДОВЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ
Основні ідеологеми, які впроваджувалися в український
та іноземний сегмент російських соцмереж:
 «Українці та росіяни – один братній народ»;
 «В Україні діє хунта, нелегітимна влада»;
 «В Україні зазнає утисків російськомовне населення»;
 «В Україні почалася громадянська війна»;
 «В Києві на Майдані націоналісти, карателі, хунта розпочали озброєне протистояння з владою»;
 «Загони українських бандерівців ідуть до Криму вбивати місцеве населення»;
 «Тільки Росія може спасти населення Донбасу від української хунти».
Загроза для України перед початком військової фази агресії: населення Криму, Донеччини, Луганщини
почало сприймати російські війська, як визволителів та протидіяти наведенню порядку українською владою.
У 2013-2015 рр.. в Україні діяло більше 600 антиукраїнських груп у соцмережах.
80 % - в російських «ВК» та «Одноклассники».
Технології, що використовувалися спецслужбами РФ проти України у соцмережах:
 штучне нарощування кількості учасників, відвідуваності груп;
 «фабрика тролів», яка забезпечувала постійну присутність у мережі, коментування, тощо;
 удалене адміністрування груп (переважно з території РФ, анексованого Криму, а після початку військової
фази російської агресії – з окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей);
 розповсюдження фейкових новин;
 вербування громадян України, спонукання їх до діяльності на користь інтересів країни-агресора.
ЩО СПРИЯЛО ПРОВАЛУ БЛІЦ-КРИГУ РФ:
 Доктринальні помилки про нібито відсутність української ідентичності, України як держави і
українців, як нації;
 Неврахування сили мережецентричної взаємодії у суспільстві;
 Швидка організація горизонтальної комунікації всередині сектору безпеки, не дивлячись на
посадові вертикалі. Особливо це спрацювало на початку АТО та безпосередньо у районах її
проведення;
 Мобілізація державного механізму, парламенту;
 Активність громадянського суспільства, яке у самі складні періоди взяло на себе функції захисту
країни – формування добровольчих батальйонів, забезпечення ліками, формою, їжею, засобами
захисту, транспортом тощо;
 Налагодження комунікації між сектором безпеки та оборони з громадянським суспільством, медіа
спільнотою, у т.ч. з протидій інформаційній війні.
ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РФ ПІСЛЯ 2013
(ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ)
Початок активної протидії інформаційному впливу РФ
Проукраїнське налаштоване місцеве населення утворило горизонтальні зв’язки з
підрозділами ЗСУ, правоохоронними структурами та спільними зусиллями
здійснили спробу не тільки фізичної, але й інформаційної протидії російській агресії
Листівки про
кримінальну
сутність т.зв.
"ДНР" були
підготовлені
місцевими
патріотами-
активістами
Вертоліт було обстріляно, військові
ледь не загинули
Відповідь російських пропагандистських ЗМІ
Була поширена інформація про розкидання українськими військовими
листівок, оброблених наночастинками, що викликають хвороби у людей
Кстати, листовки, которые разбрасывает
над Славянском украинские спец службы с
верталета, оказались c сюрпризом!
После их прочтения, не сразу, на третий-
пятый день, у людей начинались слезится
глаза, першить в горле, ноги и руки
покрывались красной сыпью.
На листовках обнаружены
наночастицы неизвестного вещества.
Сейчас идут анализы.
М’ЯКА СИЛА: ЦІННОСТІ ЯК ЗБРОЯ
Карасін Григорій Борисович
1971 г. - закінчив Інститут східних мов при Московському державному університеті
ім.М.В.Ломоносова.
1972-1974 рр. - перекладач, посольство СРСР в Сенегалі.
1974-1976 рр. - аташе, посольство СРСР в Сенегалі.
1976-1977 рр. - аташе, 1-й Департамент Африки МЗС СРСР.
1977-1978 рр. - 3-й секретар, секретаріат заступника міністра закордонних справ
СРСР.
2014 р. - призначений Путіним офіційним представником Президента Р Ф у
Держдуммі під час розгляду звернення до Ради Федерації щодо використання
Збройних Сил РФ на території України з метою "нормалізації суспільно-
політичної ситуації в Росії".
Філіп, ігумен (Рябих Юрій Анатолійович)
Народився 23 січня 1977 року в місті Липецьку.
У 2001 році закінчив Московський державний
інститут міжнародних відносин. Кандидат політичних наук.
28 серпня 2005 р. Митрополит Кирило - Святіший Патріарх
Московський і всієї Русі) .
В офіційних документах РПЦ усі єпархії УПЦ (МП) позначені
як приходи РПЦ.
«Православні» російські видання містять контент з
елементами маніпулятивних технологій.
Активізація розширення впливу РПЦ в країнах світу –
елемент впливу на європейські та світові спільноти.
ВИКЛИКИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ
АГРЕСІЇ РФ
 Незмінність намірів РФ залишити Україну у сфері свого геополітичного впливу;
 Орієнтованість РФ на неконвенційні способи ведення війни проти України, у т.ч. у спосіб,
який передбачає нав'язування неприродних для нашого народу ціннісних та смислових
установок;
 Використання спецслужбами РФ тактики впливу на внутрішні процеси в Україні з метою
дестабілізації ситуації, внесення розколу у суспільство, провокування центробіжних
тенденцій тощо;
 Дискредитація з боку РФ європейських на євроатлантичних прагнень України;
 Організація та підтримка заходів з недопущення повноцінної зміни пострадянської моделі
управління в секторі безпеки та оборони.
«М’ЯКА СИЛА» В ІНТЕРНЕТІ – СУЧАСНИЙ ЕТАП СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ
Ще одним напрямком маніпуляцій з боку РФ стала цілеспрямована робота по підриву європейського та євроатлантичного курсу України. З цією метою через різні
канали інформації у цільових аудиторій в Україні здійснюється спроба формування хибних уявлень про європейські цінності. Українцям, які вийшли на Майдан
відстоювати своє право розвитку країни у напрямку запровадження європейських цінностей – свободи, прав людини, демократії, верховенства права, через різні канали
доводиться, що курс на Євроінтеграцію означатиме обов’язковість лібералізації потрапляння до України мігрантів, масового засилля ЛГБТ-спільнот, утиски для
традиційних сімейних цінностей тощо.
Інструменти, які використовує РФ проти України в умовах переходу традиційних
форм ЗМІ у Інтернет-простір:
 створення, просування в українському сегменті «гібридних медіа платформ» з
прихованим антиукраїнським контентом.
Методи негативного інформаційного впливу: використання маніпулятивних
технологій т.зв. м’якої сили.
Мета – зміна ціннісних орієнтацій, підміна смислів цільових аудиторій в Україні в
інтересах дестабілізації внутрішньо-політичної ситуації, штучного роздмухування
міжетнічної, релігійної ворожнечі, провокування невдоволення населення
владою, впливу на вибір українців проросійських політиків на різних рівнях,
дискредитації реформ тощо.
 залучення лідерів думок, блогерів, які на фоні нібито незаангажованої
риторики формують громадську думку українців в інтересах країни-агресора.
ВІДПОВІДІ УКРАЇНИ
Аналіз наявних та потенційних загроз інформаційній безпеки, запровадження конкретних кроків їх нейтралізації:
 Звернення РНБО України до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з вимогою невідкладного розгляду питань
захисту інформаційної безпеки України від дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, порушення територіальної
цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання ворожнечі, вчинення терористичних актів,
посягання на права і свободи людини.
 Офіційний моніторинг телерадіопрограм «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», "Российский Информационный
канал «Россия-24», «НТВ Мир».
 Встановлення порушень чинного законодавства: наявність пропаганди, закликів до зміни конституційного ладу в Україні та її
територіальної цілісності. Виробником програм є Російська Федерація, якою Європейська конвенція про транскордонне
телебачення не ратифікована. Тому зміст призначених для ретрансляції на території України програм підлягав адаптації до
вимог законодавства України.
 Тимчасове припинення ретрансляції в багатоканальних телемережах на території України іноземних програм «Первый канал.
Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Российский Информационный канал «Россия-24», «НТВ Мир» (Ухвала Київського окружного
адміністративного суду N 826/3456/14 від 25.03.2014 р.). Аналогічним шляхом було припинено трансляцію інших російських каналів,
телеконтент яких шкодить інтересам забезпечення безпеки України.
 Застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які надають послуги сервісів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс»,
«Лаборатория Касперского», «Mail.ru Group» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і
територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, порушенню прав, свобод та законних інтересів громадян
Удосконалення правового регулювання захисту інформаційної
безпеки України:
 Прийняття Закону України «Про санкції».
 Затвердження Стратегії кібербезпеки (Указ Президента України від
15.03.2016р. №96/2016);
 Затвердження Доктрини інформаційної безпеки України (Указ
Президента України від 25.02.2017р. №47/2017);
ПРЕВЕНЦІЯ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ДО
СТІЙКОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ
 Наступний шлях, який обрала Україна у протидії гібридним загрозам – це вжиття
превентивних заходів, які попереджують можливий негативний вплив смислових війн на
населення.
 Основна мета – інформування громадськості про зміст інформаційної агресії, форми,
методологію, які використовуються РФ на шкоду інформаційній безпеці України, канали,
через які здійснюються негативні впливи; сприяння розвитку «інформаційної гігієни» та
медіаграмотності.
 Усвідомлення громадянами небезпечності «інформаційної зброї» та обізнаність у сутності
та формах можливого негативного впливу є однією з запорук формування стійкості нації в
умовах гібридного протиборства.
 Сектор безпеки та оборони України активно працює з експертним середовищем, ІТ-
сферою, громадянським суспільством, медіа-спільнотою у напрямку розвитку стратегічних
комунікацій, створення платформ для обговорення проблем гібридного протистояння,
обміну інформацією, укріплення горизонтальних зв’язків, формування довіри та державно-
приватного партнерства.
 Розвиток міжнародного співробітництва з протидії гібридним загрозам - один з пріоритетів
для сектору безпеки та оборони України.
 Створення в Службі безпеки України Ситуаційного центру протидії кіберінцидентам за
підтримки Трастового фонду НАТО - практичний крок у напрямку організації системної
протидії загрозам інформаційній безпеці України.
Дякую за увагу!
Запитання?

More Related Content

What's hot

Літературні течії ХХ століття. Модернізм
Літературні течії ХХ століття. МодернізмЛітературні течії ХХ століття. Модернізм
Літературні течії ХХ століття. Модернізм
Галина Сызько
 
шекспір, гамлет
шекспір, гамлетшекспір, гамлет
шекспір, гамлетzero1996
 
Olon ulsiin geree
Olon ulsiin gereeOlon ulsiin geree
Olon ulsiin geree
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Micro.lecture.10
Micro.lecture.10Micro.lecture.10
Micro.lecture.10Tj Crew
 
Курногийн тэнцвэр
Курногийн тэнцвэрКурногийн тэнцвэр
Курногийн тэнцвэр
E-Gazarchin Online University
 
тиртей
тиртейтиртей
тиртей
SnezhanaP10
 
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/Adilbishiin Gelegjamts
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Natalia Munteanu
 
Lekts15
Lekts15Lekts15
Lekts15
Anhaa8941
 
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэл
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэлажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэл
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэлErdenezul Purevnanzad
 
Psihologija тт
Psihologija ттPsihologija тт
Psihologija тт
Profpsiholog
 
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
Наталья Качковская
 
Контракт (трудове право) Ілона Сліпенко
Контракт (трудове право) Ілона СліпенкоКонтракт (трудове право) Ілона Сліпенко
Контракт (трудове право) Ілона Сліпенко
Kyiv National Economic University
 
Емпатія
ЕмпатіяЕмпатія
Емпатія
ikalatovcka
 
Тема 7
Тема 7Тема 7
Тема 7
Vladysha1989
 
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Anita Kliment
 

What's hot (20)

Літературні течії ХХ століття. Модернізм
Літературні течії ХХ століття. МодернізмЛітературні течії ХХ століття. Модернізм
Літературні течії ХХ століття. Модернізм
 
шекспір, гамлет
шекспір, гамлетшекспір, гамлет
шекспір, гамлет
 
Olon ulsiin geree
Olon ulsiin gereeOlon ulsiin geree
Olon ulsiin geree
 
Micro.lecture.10
Micro.lecture.10Micro.lecture.10
Micro.lecture.10
 
Курногийн тэнцвэр
Курногийн тэнцвэрКурногийн тэнцвэр
Курногийн тэнцвэр
 
тиртей
тиртейтиртей
тиртей
 
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
Пүүс-1: Зах зээлийн тэнцвэр ба тэнцвэрт татвар нөлөөлөх нь /хураангуй/
 
микро эдийн засаг пүүсийн онол
микро эдийн засаг пүүсийн онолмикро эдийн засаг пүүсийн онол
микро эдийн засаг пүүсийн онол
 
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul, legal,strategic și instit...
 
хэз 2 хөдөлмөрийн эрэлт
хэз 2 хөдөлмөрийн эрэлтхэз 2 хөдөлмөрийн эрэлт
хэз 2 хөдөлмөрийн эрэлт
 
Lekts15
Lekts15Lekts15
Lekts15
 
приклади задач
приклади задачприклади задач
приклади задач
 
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэл
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэлажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэл
ажлын дизайн ба бүтцийн шинэчлэл
 
Psihologija тт
Psihologija ттPsihologija тт
Psihologija тт
 
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
Дитяча психотерапія та інтеграція її методів
 
Контракт (трудове право) Ілона Сліпенко
Контракт (трудове право) Ілона СліпенкоКонтракт (трудове право) Ілона Сліпенко
Контракт (трудове право) Ілона Сліпенко
 
Емпатія
ЕмпатіяЕмпатія
Емпатія
 
Тема 7
Тема 7Тема 7
Тема 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
 

Similar to Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії

Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
DonbassFullAccess
 
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти УкраїниПроект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
DonbassFullAccess
 
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
DonbassFullAccess
 
«Русский мир» закреслює Переяслав.
«Русский мир» закреслює Переяслав.«Русский мир» закреслює Переяслав.
«Русский мир» закреслює Переяслав.
DonbassFullAccess
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
160289yfnfif
 
Інститут_нац.пам'яті.pdf
Інститут_нац.пам'яті.pdfІнститут_нац.пам'яті.pdf
Інститут_нац.пам'яті.pdf
ssuser59c0a2
 
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспектиРосійсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
DonbassFullAccess
 
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
DonbassFullAccess
 
концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
концепція національно патріотичного виховання дітей та молодіконцепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
DjimmyDiGriz
 
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
Етномовний чинник політичної ідентичності в ДонбасіЕтномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
DonbassFullAccess
 
асиметрічна війна РФ
асиметрічна війна РФасиметрічна війна РФ
асиметрічна війна РФ
Denis Bohush
 
humanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdfhumanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdf
UIFuture
 
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в Україну
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в УкраїнуФ.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в Україну
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в УкраїнуFedir Turchenko
 
Sklifos k
Sklifos kSklifos k
Sklifos kgarasym
 
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФУчасть громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
DonbassFullAccess
 
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогоденняБакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
Василь Петренко
 
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
DonbassFullAccess
 
Російський вимір «української кризи»
Російський вимір «української кризи»Російський вимір «української кризи»
Російський вимір «української кризи»
DonbassFullAccess
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
Юля Лещишина
 

Similar to Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії (20)

Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному...
 
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти УкраїниПроект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України
 
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
Російська Православна Церква в інформаційно-пропагандистському конструкті пол...
 
«Русский мир» закреслює Переяслав.
«Русский мир» закреслює Переяслав.«Русский мир» закреслює Переяслав.
«Русский мир» закреслює Переяслав.
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
 
Інститут_нац.пам'яті.pdf
Інститут_нац.пам'яті.pdfІнститут_нац.пам'яті.pdf
Інститут_нац.пам'яті.pdf
 
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспектиРосійсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
Російсько-український конфлікт: цивілізаційні та меморіальні аспекти
 
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського р...
 
концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
концепція національно патріотичного виховання дітей та молодіконцепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді
 
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
Етномовний чинник політичної ідентичності в ДонбасіЕтномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі
 
асиметрічна війна РФ
асиметрічна війна РФасиметрічна війна РФ
асиметрічна війна РФ
 
humanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdfhumanitarnyi plan marshalla.pdf
humanitarnyi plan marshalla.pdf
 
Ю.В.Беззуб. Зміст, форми, методи навчально-виховної роботи на засадах україно...
Ю.В.Беззуб. Зміст, форми, методи навчально-виховної роботи на засадах україно...Ю.В.Беззуб. Зміст, форми, методи навчально-виховної роботи на засадах україно...
Ю.В.Беззуб. Зміст, форми, методи навчально-виховної роботи на засадах україно...
 
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в Україну
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в УкраїнуФ.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в Україну
Ф.Г.Турченко: Від підручника Росії до інтервенції в Україну
 
Sklifos k
Sklifos kSklifos k
Sklifos k
 
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФУчасть громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
Участь громадських об"єднань у протидії інформаційній агресії РФ
 
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогоденняБакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
Бакалець Олександр. Українофобія: історія і сьогодення
 
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
Вплив російського чинника на етнонаціональні процеси в Україні в 1990-х рр.
 
Російський вимір «української кризи»
Російський вимір «української кризи»Російський вимір «української кризи»
Російський вимір «української кризи»
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
 

More from Maidan Monitoring Information Center

Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?
Maidan Monitoring Information Center
 
British Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing WorkshopsBritish Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing Workshops
Maidan Monitoring Information Center
 
One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate
Maidan Monitoring Information Center
 
One Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of ParticipationOne Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of Participation
Maidan Monitoring Information Center
 
Medical Neuroscience
Medical NeuroscienceMedical Neuroscience
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARNHOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
Maidan Monitoring Information Center
 
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіаЯк відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Maidan Monitoring Information Center
 
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Maidan Monitoring Information Center
 
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and EuropeCognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Maidan Monitoring Information Center
 
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active NonviolenceK-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
Maidan Monitoring Information Center
 
Project Management for Peace Work
Project Management for Peace WorkProject Management for Peace Work
Project Management for Peace Work
Maidan Monitoring Information Center
 
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Maidan Monitoring Information Center
 
Що заважає почути Донбас?
Що заважає почути Донбас?Що заважає почути Донбас?
Що заважає почути Донбас?
Maidan Monitoring Information Center
 
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і КиєваКогнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Maidan Monitoring Information Center
 
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan NezalezhnostiBeyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Maidan Monitoring Information Center
 
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯКОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
Maidan Monitoring Information Center
 
Україна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологіяУкраїна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологія
Maidan Monitoring Information Center
 
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in UkraineUnderstanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Maidan Monitoring Information Center
 
Social Intermediaries School
Social Intermediaries School Social Intermediaries School
Social Intermediaries School
Maidan Monitoring Information Center
 
Суспільні порозуміння — феномен європейської культури
Суспільні порозуміння — феномен європейської культуриСуспільні порозуміння — феномен європейської культури
Суспільні порозуміння — феномен європейської культури
Maidan Monitoring Information Center
 

More from Maidan Monitoring Information Center (20)

Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?Що таке ментальний кордон з РФ?
Що таке ментальний кордон з РФ?
 
British Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing WorkshopsBritish Academy Ukraine Writing Workshops
British Academy Ukraine Writing Workshops
 
One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate One Minute Academy ToT Certificate
One Minute Academy ToT Certificate
 
One Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of ParticipationOne Minute Video Academy Certificate of Participation
One Minute Video Academy Certificate of Participation
 
Medical Neuroscience
Medical NeuroscienceMedical Neuroscience
Medical Neuroscience
 
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARNHOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN
 
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіаЯк відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
Як відрізняти дезінформацію і сміття в медіа
 
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
Coercion to “Integration”: Russia's Creeping Assault on the Sovereignity of B...
 
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and EuropeCognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
Cognitive Biases as a Weapon of Russian Information War in Ukraine and Europe
 
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active NonviolenceK-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
K-Wustrow‘s Approach to Active Nonviolence
 
Project Management for Peace Work
Project Management for Peace WorkProject Management for Peace Work
Project Management for Peace Work
 
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
Scale-free social networks in Ukrainian democratic movement since 1976
 
Що заважає почути Донбас?
Що заважає почути Донбас?Що заважає почути Донбас?
Що заважає почути Донбас?
 
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і КиєваКогнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
Когнітивна безпека: погляди з Вашингтону, Москви і Києва
 
Beyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan NezalezhnostiBeyond Maidan Nezalezhnosti
Beyond Maidan Nezalezhnosti
 
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯКОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
КОГНІТИВНА ЗБРОЯ І КОГНІТИВНА БЕЗПЕКА: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
 
Україна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологіяУкраїна, Польща і конфліктологія
Україна, Польща і конфліктологія
 
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in UkraineUnderstanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
Understanding of Maidans as a Historical Process in Ukraine
 
Social Intermediaries School
Social Intermediaries School Social Intermediaries School
Social Intermediaries School
 
Суспільні порозуміння — феномен європейської культури
Суспільні порозуміння — феномен європейської культуриСуспільні порозуміння — феномен європейської культури
Суспільні порозуміння — феномен європейської культури
 

Смислова війна РФ проти України: інструменти, засоби, досвід протидії

 • 1. СМИСЛОВА ВІЙНА РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ, ЗАСОБИ, ДОСВІД ПРОТИДІЇ - Харків, 2019 -
 • 2.  Смислова війна - вид когнітивної зброї, складова сучасної гібридної війни.  Спрямована на віртуальний простір впливає на пізнавальну сферу людини.  Об’єкти впливу - світоглядні переконання населення та цінності, сформовані у суспільствах.  Мета - зміна відношення до процесів, подій.  Наслідки впливу: В результаті у населення країни-потенційної жертви, задовго до застосування військової сили, створюються нові сенси та установки на користь державі-агресору.
 • 3. ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОТІКАННЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СПРИЙМАННЯ, ВІДЧУТТЯ, МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ У МАНІПУЛЯЦІЯХ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ  Свідомість людини передбачає взаємопов’язаність звучання та значення, знаку та предмету. В процесі мовлення люди поєднують зміст предмету та його відображення. Це оптимізує комунікацію, адже постійний критичний аналіз відповідності слова предмету зупинив би процес комунікації.  Якщо повторювати одне слово протягом декількох хвилин – настане ефект вивітрювання семантики. Тобто звучання залишиться, а значення – ні.  Знак (слово, малюнок, жест тощо) є міфологічною одиницею, яка сприяє організації життєдіяльності людини. У об’єктивній неподільності предмету та слова криється можливість введення людини в оману відносно стану речей за допомогою слів.  «Парадокс істинних стаканів». Стакани реальні, слово «стакан» пов’язано з предметом. Разом з цим, висловлювання, в яких міститься слово «стакан», можуть бути істинними та неістинними. Це означає, що і самі стакани можуть бути істинними та неістинними - абсурд?  Разом з цим, вплітаючи в неістинні висловлювання слова, які пов’язані з предметом, маніпулятор отримує можливість створити уяву істинності висловлювання, чим вплинути на поведінку цільової аудиторії. 
 • 4. РОСІЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ  Розробка ідеологічно-доктринального підґрунтя для реалізації експансивної політики РФ;  Законодавче та нормативно правове за кріплення механізмів, що фактично легалізують систему та процес здійснення РФ агресивного інформаційного впливу на іноземні країни з метою повернення їх у сферу свого геополітичного впливу;  Створення, у т.ч., за рахунок бюджетного державного фінансування з боку уряду РФ інституцій, організацій, платформ для реалізації програм т.зв. м’якої сили, яка є підґрунтям для реалізації військових та силових сценаріїв анексії та окупації Росією територій іноземних країн;  Реалізація військових сценаріїв на територіях незалежних держав;  Підтримка терористичних рухів у різних країнах з метою залякування населення.
 • 5. ІДЕОЛОГІЧНО-ДОКТРИНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ  Однією з найсуттєвіших геополітичних вимог Росії є «збирання Імперії». Геополітичне «збирання Імперії» є для Росії не тільки одним з можливих шляхів розвитку, одним з можливих ставлень держави до простору, але заставою існування незалежної держави, та більше того незалежної держави на незалежному континенті.  Процес «збирання Імперії» повинен орієнтуватися на дальню мету, якою є вихід Росії до теплих морів.  Руським є діло до усього та до усіх, і тому за останнім рахунком інтереси руського народу не обмежуються ні руським етносом, ні Російською Імперією, ні навіть всією Євразією. Першим кроком до виявлення «національних інтересів руського народу» є визнання цього народу самостійним політичним суб’єктом, який має право сам вирішувати, що йому вигідно, а що ні, та здійснювати відповідно до цього геополітичні, соціально-економічні та стратегічні кроки.  Прийдешня Імперія не має бути «регіональною державою» або «державою-нацією». Нова Імперія має будуватися відразу як Імперія, та в основу її проекту мають вже зараз бути закладені повноцінні та розвинуті цілковито імперські принципи.
 • 6.  В основу геополітичної конструкції цієї Імперії має бути покладений фундаментальний принцип «спільного ворога». Спільний ворог – атлантизм, має стати об'єднуючим компонентом нової геополітичної конструкції.  Країни Прибалтики, Польща, Молдавія та Україна як потенційний «Санітарний кордон» повинні піддатися геополітичній трансформації, як елементи того ж самого процесу завершального фіксування кордонів між дружніми Росією та Середньою Середньою Європою.  Руська експансія мала саме цивілізаційний зміст, та аж ніяк не була утілітарною погонею за колоніями чи банальною банальною боротьбою за «життєвий простір». Русскіє розширювались як носії особливої місії, геополитична проекція якої полягала у глибинному усвідомленні необхідності об'єднання гігантських територій євразійського материка.  Реалізація геополітичних планів з самого початку зобов'язана синхронно супроводжуватися діями, спрямованими на демографічне зростання руських та на етнічне перегрупування з метою компактного засвоєння повноти «життєвого «життєвого простору» нації.  Політичне рішення може бути тільки одне – висування на перший план концепцій руського націоналізму. Цей националізм, однак, повинен використовувати не державну, а культурно-етнічну терминологію з особливим наголосом на такі категорії як "народність" и "русское православие". Причому цей «русский национализм» повинен мати абсолютно сучасне звучання та уникати будь-яких спроб прямої реставрації тих форм, які історично себе вичерпали. Саме националізм народницького, етничного, этико-религиозного типа, а не "государственность" и не "монархизм" должны быть приоритетными в данной ситуации. О. Дугін 2000 р.
 • 7.  Слід вселити усім руським основну ідею, що особиста самоідентифікація кожної окремої людини є другорядною, похідною величиною від самоідентиікації національної. Руські мають усвідомити, що, в першу чергу, вони православні, в другу руські та лише втретю люди.  На практиці здійснення такого націоналізму у політиці повинно означати воцерквління руських та перетворення усіх культурних інститутів у продовження Єдиної Церкви…Воцерквлінню в рамках руського націоналізму підлягають не індивідууми, а вся руська культура, наука, думка загалом. Тільки таким чином колективній свідомості нації буде надана духовна вертикаль.  Факт приналежності до руської нації повинен переживатися як обраність, … як вища антропологічна гідність. Пропаганда цієї національної винятковості має стати віссю політичного виховання народу. народу.  Народу слід вселити думку, що народжуючи руську дитину, кожна сім’я, бере участь у національній містерії, поповнюючи духовне та душевне багатсьво усього народу. Діти мають розумітися як загальнонаціональне надбання усього народу, як фізичний вираз внутрішньої енергії великого народу. Руська дитина повинна розумітися спочатку сааме як руська, а потім вже як дитина.
 • 8. УКРАЇНА ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ РФ  Україна як самостійна держава з якимись територіальними амбіціями являє собою величезну небезпеку для усієї Євразії, та без вирішення української проблеми взагалі говорити про континентальну геополітику безглуздо. Це не означає, що культурно-мовна або економічна автономія України має бути обмежена, та що вона повинна стати чисто адміністративним сектором руської централізованої держави. Але стратегічно Україна має бути строго проекцією Москви на півдні та заході.  Імператив геополітичної експансії у південному напрямку зумовлює і структуру композиції тих областей, які входять до адміністративних кордонів Росії або до складу союзних з Росією держав (СНД). Тому аналіз периферії актуальних та полу актуальних геополітичних промінів не повинен а ні на мить відволікатися від початкової тенденції, що ж диктується законами геополітики.  Російським «Півднем», у більш обмеженому сенсі, є наступні зони: північ Балканського півострову від Сербії до Болгарії; Молдова, Південна та Східна Україна; Ростовська область та Краснодарський край; Кавказ;Східне та Північне узбережжя Каспію (Казахстан та Туркменія); Середня Азія – Казахстан, Узбекістан, Кіргізія та Таджикістан, Монголія.
 • 9.  Волині, Галиції та Закарпаттю, які сьогодні активно впливають на загальну політичну атмосферу України, активно проводячи антимосковську,прозахідну геополітичну лінію, слід надати значну ступінь автономії (аж до політичної), щоб відірвати ці «підривні» території православного та вцілому проруського загальноукраїнського простору… Стратегічний кордон Росії на цих паралелях не може залежати від місця проходження українсько-польського, українсько-угорського чи українсько- українсько-словацького кордону. Цей стратегічний кордон має пролягати набагато західніше, західніше, щонайменше, по західному краю Середньої Європи, а у найкращому випадку по Атлантиці.  Росія має наполягати, в першу чергу, на умовах виведення усієї цієї області з-під атлантистського контролю та створення на цьому місті комплексу євразійської континентальної оборони…  Український чинник є найбільш уразливим місцем у західному поясі Росії.  … факт існування «суверенної України» є на геополітичному рівні оголошенням Росії геополітичної війни.
 • 10. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ІДЕОЛОГІЧНО-ДОКТРИНАЛЬНОГО ПІДҐРУНТЯ АГРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РФ  п. 20. Російська Федерація вважає правомірним застосування Збройних Сил та інших військ… для забезпечення захисту своїх громадян, що знаходяться за межами Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, міжнародних угод Російської Федерації та федерального законодавства (Воєнна доктрина РФ, 2010 р.).  п. 26. З метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки формування Збройних Сил Російської Федерації можуть оперативно використовуватись за межами Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, міжнародних угод Російської Федерації та федерального законодавства (Воєнна доктрина 2014 р., 25.12.2014 N Пр-2976).  Національні інтереси Росії у міжнародній сфері включають також захист життя, гідності, міжнародно визнаних громадських прав та свобод російських громадян та наших співвітчизників за кордоном (Концепція национальної безпеки Російської Федерації, затв. Указом Президента РФ от 17.121997 р.. N 1300).
 • 11.  Перспектива розширення НАТО на Схід є неприйнятною для Росії. Адже являє собою загрозу її національній безпеці (Концепція національної безпеки Російської Федерації (затв. Указом Президента РФ від 17.12.1997 р., № 1300);  До числа основних об'єктів забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації у сфері духовного життя відноситься російська мова як чинник духовного єднання народів багатонаціональної Росії, мова міждержавного спілкування народів держав-учасниць співдружності Незалежних Держав (Доктрина інформаційної безпеки РФ);  Основними елементами організаційної основи системи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації є: Президент Росийської Федерації, Совет Федерації Федерального Зібрання
 • 12. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ В ІНТЕРЕСАХ ДОСЯГНЕННЯ РФ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ  Наша діяльність може бути сконцентрована на участі у вирішенні наступних завдань:  Перше - підтримка російської мови.  Друге - участь в соціокультурній інтеграції на просторі Руського миру. Мова в перш чергу йде про створення єдиного медійного простору.  Третє – взаємодія з РПЦ, яка, розпочавши про це об'єднання Московського патріархату та Руської православної церкви за кордоном, першою усвідомила не тільки можливість, але й явну необхідність відновлення цивілізації Руський мир.  Четверте - лобіювання створення відповідної міждержавної структури, яка підтримує громадянське суспільство. В основі Руського миру лежить православ'я, якого ми здобули під час хрещеня Київської Русі. Ідеологія Фонду «Руський мир»
 • 13. “РУСЬКИЙ МИР” У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ Діяльність фонду «Руський мир» - є єдиним сьогодні елементом м'якої сили Росії. Вектором розвитку в цьому напрямку може перш за все стати «м'яке» об'єднання Руського миру під егідою Росії.
 • 14. РЕАЛІЗАЦІЯ РФ СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ З 2008 РОКУ Основні смисли, які нав’язувалися населенню України російським телеконтентом :  «Україна та РФ – єдина країна, яка має єдиний народ, культуру, історію»;  «Більшість населення України хоче говорити російською мовою»;  «Радянська армія - основний герой Другої світової війни»;  «НАТО – агресивний ворожий блок»;  «Чорноморський флот в Криму – гарантія безпеки для України»;  «В СРСР жити було набагато краще, ніж в суверенній Україні»;  «Сучасна російська армія, спецпризначенці, правоохоронці – найбільш порядні, професійні в світі»;  «Російські спецпризначенці задушили тероризм в Чечні, тому герої». Основні канали:  телебачення (переважно серіали);  кінопродукція,  Література («геополітична фантастика».
 • 15. ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РФ ПІСЛЯ 2013 Діяльність російських телеканалів та журналістів емоційна подача матеріалів використання технології т.зв. "25 кадру" Маніпуляційні технології російських ЗМІ повідомлення неправди або напівправди зміщення акцентів та частий повтор використання ярликів
 • 16. ВИКОРИСТАННЯ РФ СОЦМЕРЕЖ У СМИСЛОВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ  Наступним етапом розгортання проти України інформаційного фронту з боку РФ стали російські соцмережі «ВКонтакте» и «Одноклассники», які були чітко орієнтовані на дві цільові аудиторії: ВК на молодь, ОК – на старше покоління, яке виросло в СРСР.  Мотивами популярності цих соцмереж в Україні стали: для ВК зручний інтерфейс, можливість користуватися безкоштовним аудіо- та відеоконтентом; для ОК – можливість відновити зв'язок з однокласниками, одногрупниками на теренах колишнього СРСР.  Враховуючи вимоги російського законодавства, згідно з якими власники соцмереж мають передавати інформацію про користувачів правоохоронним органам та спецслужбам, РФ отримала величезний масив інформації про українців, який у період перед початком військової агресії був активно застосований у маніпуляції громадською думкою в Україні.
 • 17. МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦМЕРЕЖАХ – ПРОДОВЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ Основні ідеологеми, які впроваджувалися в український та іноземний сегмент російських соцмереж:  «Українці та росіяни – один братній народ»;  «В Україні діє хунта, нелегітимна влада»;  «В Україні зазнає утисків російськомовне населення»;  «В Україні почалася громадянська війна»;  «В Києві на Майдані націоналісти, карателі, хунта розпочали озброєне протистояння з владою»;  «Загони українських бандерівців ідуть до Криму вбивати місцеве населення»;  «Тільки Росія може спасти населення Донбасу від української хунти». Загроза для України перед початком військової фази агресії: населення Криму, Донеччини, Луганщини почало сприймати російські війська, як визволителів та протидіяти наведенню порядку українською владою. У 2013-2015 рр.. в Україні діяло більше 600 антиукраїнських груп у соцмережах. 80 % - в російських «ВК» та «Одноклассники». Технології, що використовувалися спецслужбами РФ проти України у соцмережах:  штучне нарощування кількості учасників, відвідуваності груп;  «фабрика тролів», яка забезпечувала постійну присутність у мережі, коментування, тощо;  удалене адміністрування груп (переважно з території РФ, анексованого Криму, а після початку військової фази російської агресії – з окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей);  розповсюдження фейкових новин;  вербування громадян України, спонукання їх до діяльності на користь інтересів країни-агресора.
 • 18. ЩО СПРИЯЛО ПРОВАЛУ БЛІЦ-КРИГУ РФ:  Доктринальні помилки про нібито відсутність української ідентичності, України як держави і українців, як нації;  Неврахування сили мережецентричної взаємодії у суспільстві;  Швидка організація горизонтальної комунікації всередині сектору безпеки, не дивлячись на посадові вертикалі. Особливо це спрацювало на початку АТО та безпосередньо у районах її проведення;  Мобілізація державного механізму, парламенту;  Активність громадянського суспільства, яке у самі складні періоди взяло на себе функції захисту країни – формування добровольчих батальйонів, забезпечення ліками, формою, їжею, засобами захисту, транспортом тощо;  Налагодження комунікації між сектором безпеки та оборони з громадянським суспільством, медіа спільнотою, у т.ч. з протидій інформаційній війні.
 • 19. ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РФ ПІСЛЯ 2013 (ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ) Початок активної протидії інформаційному впливу РФ Проукраїнське налаштоване місцеве населення утворило горизонтальні зв’язки з підрозділами ЗСУ, правоохоронними структурами та спільними зусиллями здійснили спробу не тільки фізичної, але й інформаційної протидії російській агресії Листівки про кримінальну сутність т.зв. "ДНР" були підготовлені місцевими патріотами- активістами Вертоліт було обстріляно, військові ледь не загинули
 • 20. Відповідь російських пропагандистських ЗМІ Була поширена інформація про розкидання українськими військовими листівок, оброблених наночастинками, що викликають хвороби у людей Кстати, листовки, которые разбрасывает над Славянском украинские спец службы с верталета, оказались c сюрпризом! После их прочтения, не сразу, на третий- пятый день, у людей начинались слезится глаза, першить в горле, ноги и руки покрывались красной сыпью. На листовках обнаружены наночастицы неизвестного вещества. Сейчас идут анализы.
 • 21.
 • 22. М’ЯКА СИЛА: ЦІННОСТІ ЯК ЗБРОЯ Карасін Григорій Борисович 1971 г. - закінчив Інститут східних мов при Московському державному університеті ім.М.В.Ломоносова. 1972-1974 рр. - перекладач, посольство СРСР в Сенегалі. 1974-1976 рр. - аташе, посольство СРСР в Сенегалі. 1976-1977 рр. - аташе, 1-й Департамент Африки МЗС СРСР. 1977-1978 рр. - 3-й секретар, секретаріат заступника міністра закордонних справ СРСР. 2014 р. - призначений Путіним офіційним представником Президента Р Ф у Держдуммі під час розгляду звернення до Ради Федерації щодо використання Збройних Сил РФ на території України з метою "нормалізації суспільно- політичної ситуації в Росії". Філіп, ігумен (Рябих Юрій Анатолійович) Народився 23 січня 1977 року в місті Липецьку. У 2001 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Кандидат політичних наук. 28 серпня 2005 р. Митрополит Кирило - Святіший Патріарх Московський і всієї Русі) . В офіційних документах РПЦ усі єпархії УПЦ (МП) позначені як приходи РПЦ. «Православні» російські видання містять контент з елементами маніпулятивних технологій. Активізація розширення впливу РПЦ в країнах світу – елемент впливу на європейські та світові спільноти.
 • 23. ВИКЛИКИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ  Незмінність намірів РФ залишити Україну у сфері свого геополітичного впливу;  Орієнтованість РФ на неконвенційні способи ведення війни проти України, у т.ч. у спосіб, який передбачає нав'язування неприродних для нашого народу ціннісних та смислових установок;  Використання спецслужбами РФ тактики впливу на внутрішні процеси в Україні з метою дестабілізації ситуації, внесення розколу у суспільство, провокування центробіжних тенденцій тощо;  Дискредитація з боку РФ європейських на євроатлантичних прагнень України;  Організація та підтримка заходів з недопущення повноцінної зміни пострадянської моделі управління в секторі безпеки та оборони.
 • 24. «М’ЯКА СИЛА» В ІНТЕРНЕТІ – СУЧАСНИЙ ЕТАП СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ Ще одним напрямком маніпуляцій з боку РФ стала цілеспрямована робота по підриву європейського та євроатлантичного курсу України. З цією метою через різні канали інформації у цільових аудиторій в Україні здійснюється спроба формування хибних уявлень про європейські цінності. Українцям, які вийшли на Майдан відстоювати своє право розвитку країни у напрямку запровадження європейських цінностей – свободи, прав людини, демократії, верховенства права, через різні канали доводиться, що курс на Євроінтеграцію означатиме обов’язковість лібералізації потрапляння до України мігрантів, масового засилля ЛГБТ-спільнот, утиски для традиційних сімейних цінностей тощо. Інструменти, які використовує РФ проти України в умовах переходу традиційних форм ЗМІ у Інтернет-простір:  створення, просування в українському сегменті «гібридних медіа платформ» з прихованим антиукраїнським контентом. Методи негативного інформаційного впливу: використання маніпулятивних технологій т.зв. м’якої сили. Мета – зміна ціннісних орієнтацій, підміна смислів цільових аудиторій в Україні в інтересах дестабілізації внутрішньо-політичної ситуації, штучного роздмухування міжетнічної, релігійної ворожнечі, провокування невдоволення населення владою, впливу на вибір українців проросійських політиків на різних рівнях, дискредитації реформ тощо.  залучення лідерів думок, блогерів, які на фоні нібито незаангажованої риторики формують громадську думку українців в інтересах країни-агресора.
 • 25. ВІДПОВІДІ УКРАЇНИ Аналіз наявних та потенційних загроз інформаційній безпеки, запровадження конкретних кроків їх нейтралізації:  Звернення РНБО України до Нацради з питань телебачення та радіомовлення з вимогою невідкладного розгляду питань захисту інформаційної безпеки України від дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.  Офіційний моніторинг телерадіопрограм «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», "Российский Информационный канал «Россия-24», «НТВ Мир».  Встановлення порушень чинного законодавства: наявність пропаганди, закликів до зміни конституційного ладу в Україні та її територіальної цілісності. Виробником програм є Російська Федерація, якою Європейська конвенція про транскордонне телебачення не ратифікована. Тому зміст призначених для ретрансляції на території України програм підлягав адаптації до вимог законодавства України.  Тимчасове припинення ретрансляції в багатоканальних телемережах на території України іноземних програм «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Российский Информационный канал «Россия-24», «НТВ Мир» (Ухвала Київського окружного адміністративного суду N 826/3456/14 від 25.03.2014 р.). Аналогічним шляхом було припинено трансляцію інших російських каналів, телеконтент яких шкодить інтересам забезпечення безпеки України.  Застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які надають послуги сервісів «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Mail.ru Group» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, порушенню прав, свобод та законних інтересів громадян Удосконалення правового регулювання захисту інформаційної безпеки України:  Прийняття Закону України «Про санкції».  Затвердження Стратегії кібербезпеки (Указ Президента України від 15.03.2016р. №96/2016);  Затвердження Доктрини інформаційної безпеки України (Указ Президента України від 25.02.2017р. №47/2017);
 • 26. ПРЕВЕНЦІЯ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ДО СТІЙКОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ  Наступний шлях, який обрала Україна у протидії гібридним загрозам – це вжиття превентивних заходів, які попереджують можливий негативний вплив смислових війн на населення.  Основна мета – інформування громадськості про зміст інформаційної агресії, форми, методологію, які використовуються РФ на шкоду інформаційній безпеці України, канали, через які здійснюються негативні впливи; сприяння розвитку «інформаційної гігієни» та медіаграмотності.  Усвідомлення громадянами небезпечності «інформаційної зброї» та обізнаність у сутності та формах можливого негативного впливу є однією з запорук формування стійкості нації в умовах гібридного протиборства.  Сектор безпеки та оборони України активно працює з експертним середовищем, ІТ- сферою, громадянським суспільством, медіа-спільнотою у напрямку розвитку стратегічних комунікацій, створення платформ для обговорення проблем гібридного протистояння, обміну інформацією, укріплення горизонтальних зв’язків, формування довіри та державно- приватного партнерства.  Розвиток міжнародного співробітництва з протидії гібридним загрозам - один з пріоритетів для сектору безпеки та оборони України.  Створення в Службі безпеки України Ситуаційного центру протидії кіберінцидентам за підтримки Трастового фонду НАТО - практичний крок у напрямку організації системної протидії загрозам інформаційній безпеці України.