Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ενδεικτικό σενάριο 1

2,774 views

Published on

 • Be the first to comment

ενδεικτικό σενάριο 1

 1. 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Χατζή Μαρία Δρ. Διδακτικής των Φ.Ε. ΒΟΛΟΣ 2013 1
 2. 2. Πλαίσιο Σχεδιασμού & Αναφοράς Σεναρίου Α. Μέρος: Σχεδίαση1. Τίτλος σεναρίουΟ κύκλος του νερού2. Εμπλεκόμενες Γνωστικές ΠεριοχέςΜελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού3. Προαπαιτούμενες Γνώσεις των ΜαθητώνΔεν απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες προαπαιτούμενες γνώσεις.4. ΣτόχοιΓνωστικοί  Να περιγράφουν τα στάδια του κύκλου του νερού.  Να συνδέουν τις διάφορες μορφές του νερού με τις μεταβολές της φυσικής κατά στασής τουΠαιδαγωγικοί  Να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν παράγοντας τόσο προφορικό όσο και προφορικό λόγο  Να βιώσουν τον κύκλο του νερού μέσα από το παιχνίδι ρόλουΩς προς τη χρήση των ΤΠΕ  Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και ερμηνεία δεδομένων που παρέχονται μέσω από τις ΤΠΕ  Να εργαστούν διερευνητικά με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να εντοπίσουν τα στάδια του κύκλου του νερού5. Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 2
 3. 3.  Φύλλα εργασίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή  Βιντεοπροβολέας και φορητός υπολογιστής  Λογισμικό Ram kid2 και Google earth  Ιστοσελίδεςhttp://www.itech4u.gr/lifestyle/buzz/item/1447-2000-cardboards-reproduce-the-sound-of-rainhttp://www.youtube.com/watch?v=PoaoCSbo1rUhttp://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/page23.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8chttp://www.youtube.com/watch?v=HUHvz2Y55Zghttp://www.youtube.com/watch?v=iHjFVEQAv8Ihttp://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/KataskevesMO.pdfhttp://www.andriashome.com/blog/2009/07/22/papier-mache-workshop-no2/http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/apergianew.htmlhttp://vod.sch.gr/video/view/663.htmlwww.edutv.gr  Προσομοιώσεις και Animationshttp://www.amarasoftware.com/flash-animations/clouds-animation.htmlhttp://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/pg_02_flash.shtmlhttp://skoool.gr/content/los/primary/science/watercycle/launch.html6. Διάρκεια Το σενάριο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 2 διδακτικές ώρες. Αυτό βέβαια θαεξαρτηθεί από παράγοντες όπως π.χ. κατά πόσο οι μαθητές/τριες έχουν συνηθίσει ναεργάζονται σε ομάδες και την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.7. Ανάλυση του Περιεχομένου O κύκλος του νερού — γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος — είναι η συνεχήςανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα. Τοσυνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας τηςηλιακής ακτινοβολίας. Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, απότη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσαςκαι την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της θέρμανσης καιτων ανέμων στην επιφάνεια της γης τα νερά της εξατμίζονται και μαζεύονται ωςυδρατμοί δημιουργώντας τα σύννεφα. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται καιστη συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή άλλες μορφές νερού εμπλουτίζοντας έτσι τιςαποθήκες νερού της γης, είτε είναι αυτές επιφανειακές, όπως οι θάλασσες και οι λίμνες, 3
 4. 4. είτε είναι υπόγειες (Βλ. http://el.wikipedia.org ).8. Εναλλακτικές Αντιλήψεις Μαθητών-Η βροχή πέφτει όταν κάποιος, πιθανόν ο Θεός, ανοίξει τα αποθέματα νερού.-Η βροχή συμβαίνει όταν τα σύννεφα τρέμουν/ κουνιούνται (από τον άνεμο)/συγκρούονται/ γίνονται πολύ βαριά (Bar, 1989)-Η βροχή συμβαίνει όταν τα σύννεφα σπρώχνονται και λιώνουν (Bar, 1989;Philips,1991)-Όταν τα σύννεφα συγκρούονται μπορεί να εκραγούν ή να ανοίξουν ή να σχιστούν ή ναδιαχωριστούν έτσι ώστε να πέσει η βροχή.-Τα σύννεφα είναι φτιαγμένα από καπνό ή βαμβάκι-Τα σύννεφα πηγαίνουν στη θάλασσα και «πίνουν» νερό και έπειτα κινούνται σε άλλαμέρη και δίνουν τη βροχή.-Τα σύννεφα είναι φτιαγμένα από ατμό, που δημιουργείται όταν η θάλασσα θερμαίνεταιαπό τον ήλιο.-Τα σύννεφα είναι φτιαγμένα από ατμό από τις κατσαρόλες-Το σύννεφο έχει μικρές τρύπες από όπου πέφτουν οι σταγόνες της βροχής (Driver,Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1998)9. Συσχετισμός με Αναλυτικό Πρόγραμμα Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές της Β΄τάξης του ΔημοτικούΣχολείου. Είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, αφού αφορά σε ενότητες πουδιδάσκονται στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (Βιβλίο Μαθητή, ενότητα 9.2,σελ. 98 και Τετράδιο Εργασιών Μαθητή, σελ. 35). Συνδέεται με θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες, όπως π.χ αλληλεπίδραση,χώρος – χρόνος, σύστημα, μεταβολή, ισορροπία κ.λ.π. και υπάρχει δυνατότηταδιασυνδέσεις με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Μουσική, Ποίηση, Εικαστικά,Λογοτεχνία, Γεωγραφία και Φυσικές Επιστήμες) 4
 5. 5. 10. Οργάνωση της Τάξης Η δομή της τάξης θα πρέπει να είναι ομαδοσυνεργατική (π.χ οι μαθητές/τριες ναπαρατηρούν, να συζητούν, να εξάγουν συμπεράσματα). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θαγίνεται μέσω κεντρικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα που θα χειρίζεται οεκπαιδευτικός. Εναλλακτικά, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, σε κάθε δραστηριότητα ο/ηεκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέγει έναν/μία εκπρόσωπο της ομάδας προκειμένου ναχειρίζεται τον υπολογιστή.11. Διδακτικές Προσεγγίσεις & Στρατηγικές Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας στηρίζεται στη θεωρία τηςεποικοδόμησης της γνώσης η οποία έχει ως βασικό άξονα την ενεργό συμμετοχή τουυποκειμένου στην οικοδόμηση της γνώσης. Αυτή η κατασκευή της γνώσης αποκτά ένανυποκειμενικό χαρακτήρα, αφού θεμελιώνεται στα προγενέστερα νοητικά σχήματα(ιδέες / αναπαραστάσεις / παρανοήσεις) του εκπαιδευόμενου, τα οποία καθορίζουν τοντρόπο αξιοποίησης την νέας γνώσης (Κόκκοτας, 1998). Επίσης, δίνεται έμφαση στησυνεργατική μάθηση αφού σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό η γνώση είναικοινωνικά προσδιορισμένη και ως κοινωνική κατασκευή μπορεί να πραγματωθεί στοπλαίσιο της κοινότητας – μαθητικής ομάδας. Η εργασία σε ομάδες και η συζήτηση πουέπεται δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση και οικοδόμηση της νέαςγνώσης. Τέλος αξιοποιούνται οι ΤΠΕ αφού σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ του Δημοτικούσχολείου, οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διερευνητικό εργαλείο, ως εργαλείοεπικοινωνίας και ως εργαλείο αναζήτησης πληροφορίας.12. Περιγραφή Σεναρίου Εισαγωγή-χωρισμός σε ομάδες: Η συγκεκριμένη διδακτική ενότηταπραγματοποιείται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ομάδες των 3 και 2ατόμων ανά υπολογιστή. Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης όπου υλοποιείται τοσενάριο είναι 16 και επομένως χωρίζονται σε 4 ομάδες των 3 ατόμων και 2 ομάδες των2 ατόμων. Η εισαγωγή στο σχέδιο διδασκαλίας υλοποιείται με την 1η ατομικήδραστηριότητα στην οποία ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια 5
 6. 6. τους και να ακούσουνε μικρά αποσπάσματα από δύο βίντεο. Πρόκειται για δύο βίντεοστα οποία ακούγεται ο ήχος της βροχής που τον παράγουν στην μεν πρώτη περίπτωσημια χορωδία ανθρώπων χρησιμοποιώντας μέλη του σώματός τους και στη δεύτερηπερίπτωση ο ήχος της βροχής παράγεται από 2.000 χαρτόκουτα και αντίστοιχαμοτεράκια. Σημείωση: Η επιλογή των συγκεκριμένων ήχων και όχι του φυσικού ήχουτης βροχής είναι εσκεμμένη προκειμένου να διαπιστώσουν οι μαθητές τη δυνατότητατου ανθρώπου να μιμείται φυσικούς ήχους με το σώμα του και απλά υλικά. Αυτή ηδυνατότητα ίσως αξιοποιηθεί από τους μαθητές στη 13η δραστηριότητα που αφορά τηδραματοποίηση του κύκλου του νερού. Στόχος της 1ης δραστηριότητας είναι ναενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, να εστιάσουν σε μία μόνο αίσθηση (ακοή),να ταξιδέψουν με τον ήχο και να ανακαλέσουν εικόνες που τους έρχονται στο μυαλόακούγοντας τον ήχο της βροχής. Ουσιαστικά, επιδιώκουμε να διερευνήσουμε αν οιμαθητές θα αναφερθούν στο ταξίδι της βροχής σε λίμνες, ποτάμια, στα σύννεφα κ.ά.Γίνεται, δηλαδή, μια πρώιμη ανίχνευση των ιδεών των μαθητών για τον κύκλο τουνερού. Με την 2η ομαδική δραστηριότητα επιδιώκουμε να συζητήσουν οι μαθητές σεεπίπεδο ομάδας αυτό το νοερό-ατομικό ταξίδι τους προκειμένου να ανταλλάξουνεμπειρίες, να τις συμπληρώσουν, να εντοπίσουν κοινά και μη κοινά σημεία. Η ερώτηση«πώς αισθανόμασταν» έχει τεθεί προκειμένου να γίνει διερεύνηση των ιδεών τωνμαθητών σχετικά με συνθήκες που επικρατούν κατά το στάδιο της εξάτμισης (ζέστη)και της υγροποίησης (κρύο). Μπορεί, δηλαδή, κάποιος μαθητής να πει «εγώ ήμουνβροχή, έπεσα στη γη, βρέθηκα στη συνέχεια στη θάλασσα. Μια μέρα που έκανε ζέστηάρχισα να ανεβαίνω προς τον ουρανό…βρέθηκα σε ένα σύννεφο και μετά από πολλέςμέρες που αισθάνθηκα κρύο άρχισα να πέφτω σαν βροχή πάλι κάτω στη γη». Οιδραστηριότητες (3, 4) είναι συμπληρωματικές. Στόχος μας είναι οι μαθητές νααντιστοιχήσουν τον ήχο με μία από τις τέσσερις εικόνες (βροχή, χιόνι, χαλάζι,σύννεφα), να γίνει μια στοιχειώδης-αρχική εισαγωγή στον κύκλο του νερούεντοπίζοντας το κοινό στοιχείο του νερού στις τέσσερις εικόνες. Με την 5ηδραστηριότητα στοχεύουμε στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για το τι είναι καιπώς σχηματίζονται τα σύννεφα και η βροχή. Αυτές τις απόψεις θα τις συγκεντρώσει ο/ηεκπαιδευτικός και θα τις κατηγοριοποιήσει στον πίνακα σε επίπεδο ολομέλειας(δραστηριότητα 6η). Το flash-animation με τα σύννεφα χρησιμοποιείται προκειμένουνα γίνει μια πρώιμη εισαγωγή των μαθητών στην κίνηση των σύννεφων από τον άνεμο, 6
 7. 7. κάτι που θα μας χρειαστεί αργότερα στην οικοδόμηση της γνώσης για τον κύκλο τουνερού στη φύση. Στην 7η δραστηριότητα, με τη βοήθεια του λογισμικού google earthοι μαθητές γίνονται εξωτερικοί παρατηρητές της Γης από ψηλά, εντοπίζουν ότι τομεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από νερό (γαλάζιος πλανήτης) και ταξιδεύουν σεμέρη όπως π.χ. λίμνες, ποτάμια, ωκεανούς. Με την 8η δραστηριότητα γίνεταισυζήτηση στην ομάδα για τις μορφές του νερού (στερεή, υγρή, αέρια) η οποία θαπρέπει να συνδυαστεί απαραίτητα με την 3η δραστηριότητα. Μέχρι, αυτή τη στιγμή έχειγίνει ανίχνευση των ιδεών των μαθητών και έχει γίνει αναφορά σε βασικά στοιχεία τουκύκλου του νερού, δηλαδή τα μέρη όπου βρίσκομαι το νερό και τις μορφές με τιςοποίες το συναντάμε. Επομένως, οι μαθητές έχοντας ως εφόδια αυτά θα μπορέσουν ναπαρακολουθήσουν τον κύκλο του νερού μέσα από ένα παραμύθι που περιγράφει,εύστοχα, το ταξίδι μιας σταγόνας (δραστηριότητα 9η). Το παραμύθι είναι προσβάσιμομέσω του διαδικτύου και οι μαθητές το παρακολουθούν με βάση συγκεκριμένεςερωτήσεις οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένα βασικά σημεία του κύκλου του νερού.Στη συνέχεια (δραστηριότητα 10η), οι μαθητές παρακολουθούν μια προσομοίωση τηςNASA για τον κύκλο του νερού. Στόχος μας είναι οι μαθητές, έχοντας ως εφόδιο τιςγνώσεις που έχουν αποκτήσει μέσα από τις προηγούμενες δραστηριότητες και ιδιαίτεραμέσα από το παραμύθι, να τις χρησιμοποιήσουν και να γίνουν σιωπηροί αφηγητές τηςσυγκεκριμένης προσομοίωσης. Είναι μια δραστηριότητα μεταγνωστικού τύπου η οποίαβάζει το μαθητή να ανακαλέσει γνώσεις και να τις εσωτερικεύσει. Η επόμενηδραστηριότητα (δραστηριότητα 11η) στοχεύει στην ομαδική παραγωγή λόγου με τηβοήθεια κάποιων οργανωτικών εργαλείων, όπως π.χ. βίντεο, εικόνων και λέξεων. Ηαξιολόγηση των κειμένων (δραστηριότητα 12η) έχει τη μορφή της αυτοξιολόγησης ηοποία γίνεται με τη βοήθεια κάποιου βίντεο ή του λογισμικού Ram Kid2. Οι μαθητέςπαρακολουθούν τα επιλεγμένα βίντεο και επιστρέφουν στα κείμενά τους για να κάνουντυχόν διορθώσεις ή να το εμπλουτίσουν με το κατάλληλο λεξιλόγιο (λέξεις π.χ.εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση κ.ά). Η επόμενη (δραστηριότητα 13η) έχειβιωματικό χαρακτήρα αφού ζητείται από τους μαθητές να δραματοποιήσουν τον κύκλοτου νερού χρησιμοποιώντας το σώμα τους, ήχους που μπορούν να παράγουν με αυτόκαι απλά υλικά. Με την τελευταία δραστηριότητα (14η), οι μαθητές επιλέγουν τρόπουςγια να συζητήσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια θέματα που σχετίζονται με τησημασία του νερού στη διατήρηση της ζωής. 7
 8. 8. Τέλος, προτείνονται δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη, όπως π.χ κύκλος τουνερού σε σχέση με τη Λογοτεχνία, την ποίηση, τη Μουσική, τα εικαστικά, το παραμύθικαι το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ.13. Φύλλα ΕργασίαςΑτομική δραστηριότητα 1η. Κλείνουμε τα μάτια μας και ακούμε αποσπάσματα απότον ήχο δύο Video. Όση ώρα ακούμε τον ήχο, προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, ναδιακρίνουμε τον ήχο και να μας παρασύρει μαζί του σε ένα ταξίδι.http://www.itech4u.gr/lifestyle/buzz/item/1447-2000-cardboards-reproduce-the-sound-of-rainhttp://www.youtube.com/watch?v=PoaoCSbo1rUΟμαδική δραστηριότητα 2η. Περιγράφουμε στην ομάδα μας τις εικόνες από αυτό τονοερό ταξίδι. Που πήγαμε και πώς αισθανόμασταν; Στη συνέχεια συζητάμε στηνολομέλεια της τάξης και βρίσκουμε κοινά στοιχεία των ταξιδιών μας.Ομαδική δραστηριότητα 3η. Παρατηρούμε τις εικόνες που ακολουθούν. Ποια απόαυτές ταιριάζει με τον ήχο που μόλις ακούσαμε;…………………………. 1. 2. 8
 9. 9. 3. 4. ηΟμαδική δραστηριότητα 4 . Συζητάμε στην ομάδα μας για το αν υπάρχει κάποιοστοιχείο στις 4 εικόνες.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ατομική δραστηριότητα 5η. Παρακολουθούμε ένα στιγμιότυποhttp://www.amarasoftware.com/flash-animations/clouds-animation.htmlΤαυτόχρονα εκφράζουμε τις απόψεις μας για το τι είναι και πώς δημιουργούνται τασύννεφα;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Εκφράζουμε τις απόψεις μας για το πώς δημιουργείται η βροχή και το χιόνι;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Δραστηριότητα στην ολομέλεια 6η. Συζητάμε στην ολομέλεια της τάξης καιβρίσκουμε κοινά και μη κοινά στοιχεία στις απόψεις μας.Δραστηριότητα στην ολομέλεια 7η. Με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας ανοίγουμε τολογισμικό google earth και κοιτάμε τη Γη από ψηλά.Περιστρέφουμε τη Γη και εκφράζουμε τις απόψεις μας για ποιο λόγο ονομάζουμε τη Γη«γαλάζιο πλανήτη».………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
 10. 10. Με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας επισκεπτόμαστε μέρη της στεριάς (στην Ελλάδα ήτον υπόλοιπο κόσμο) και κατανομάζουμε μέρη στα οποία βρίσκουμε νερό.……………….……………………………….………………Ομαδική δραστηριότητα 8η. Συζητάμε στην ομάδα μας για τις μορφές που συναντάμετο νερό στη φύση και ανακοινώνουμε στην ολομέλεια της τάξης μας.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ομαδική δραστηριότητα 9η. Παρακολουθούμε προσεχτικά το παραμύθι «Μιασταγονοπαρέα στη λίμνη μας» στο οποίο περιγράφεται το ταξίδι μιας σταγόνας.Εστιάζουμε σε εκείνα τα σημεία που μας δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις πουακολουθούν.http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/page23.htmΤι συνέβηκε στο νερό της λίμνης μόλις φάνηκε ο ήλιος;………………………………Τι είπε ο Υδατούλης στις άλλες σταγόνες μόλις άρχισε να ζεσταίνεται;………………………………………………………………………………………….Τι απέγιναν οι έξι σταγονούλες μόλις άρχισαν να ζεσταίνονται καλά;………………………………………………………………………………………….Τι χαρακτηριστικά έχουν οι υδρατμοί;…………………………………………………Τι είπε ο Υδατούλης στον Νεροφουσκούλη που φοβόταν ψηλά στον ουρανό;………………………………………………………………………………………….Τι έκανε τους υδρατμούς να κρυώσουν ξαφνικά;………………………………………Τι αποφάσισαν να κάνουν για να μην κρυώνουν;………………………………………………………………………………………….Τι σχηματίστηκε με αυτόν τον τρόπο;………………………………………………….Τι ήταν αυτό που ανάγκασε τα σύννεφα να ταξιδεύουν;………………………………Τι συνέβηκε όταν βρέθηκαν στην κορυφή ενός βουνού; Τι έγιναν οι υδρατμοί;………………………………………………………………………………………….Τι είπε ο Νεροκράτης στη Δροσούλα που αγωνιούσε;………………………………………………………………………………………….Που βρέθηκαν οι σταγόνες καθώς έπεφταν από τον ουρανό;………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Φύλλο εργασίας ΙΙΑτομική δραστηριότητα 10η. Παρακολουθούμε το video χωρίς ήχο στην ιστοσελίδαhttp://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c και γινόμαστε σιωπηλοί αφηγητές σεαυτό που βλέπουμε, χρησιμοποιώντας στοιχεία από το παραμύθι.Ομαδική δραστηριότητα 11η. Γινόμαστε αφηγητές και γράφουμε ως ομάδα ένακείμενο με τίτλο «Ο κύκλος του νερού στη φύση» με το οποίο θα μπορούσαμε ναεπενδύσουμε ηχητικά το παραπάνω video και να ενημερώσουμε άλλους συμμαθητέςμας για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ταξίδι του νερού στη φύση, πώς συμβαίνουν, 10
 11. 11. και από πού ξεκινάει αυτό το ταξίδι.Θα μας βοηθήσουν κάποιες εικόνες και λέξεις που ακολουθούν, καθώς και η επίσκεψήμας στην ιστοσελίδαhttp://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/pg_02_flash.shtml(βροχή, χιόνι, κορυφή βουνού, θάλασσα, ήλιος, σύννεφα, εξάτμιση, εξατμίζονται,ζέστη, λίμνη, κρύο, υδρατμοί, άνεμος, συμπυκνώνονται, υγροποίηση, ποτάμι, ρυάκι,υπόγεια νερά)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ομαδική δραστηριότητα 12η. Παρακολουθούμε το video στην ιστοσελίδαhttp://www.youtube.com/watch?v=HUHvz2Y55Zg ή την προβολή στην ιστοσελίδα http://skoool.gr/content/los/primary/science/watercycle/launch.html για να επιβεβαιώσουμε στοιχεία του κειμένου μας. Επιστρέφουμε και διορθώνουμε τοκείμενο μας αν χρειάζεται. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικόRam kid2 και την επιλογή«πώς γίνεται» 11
 12. 12. Δραστηριότητα στην τάξη 13η. Δοκιμάζουμε να δραματοποιήσουμε τον «κύκλο τουνερού στη φύση» παίρνοντας ρόλους όπως π.χ. ήλιος, σταγόνες, σύννεφα, άνεμος.Χρησιμοποιούμε υλικά όπως π.χ. φόδρες ή γκοφρέ χαρτί και παράγουμε ήχους όπουχρειάζεται.Ομαδική δραστηριότητα 14η. Κάθε ομάδα της τάξης αναλαμβάνει με οποιοδήποτετρόπο (κολλάζ, χάρτη εννοιών, κείμενο, κ.ά) να παρουσιάσει ένα από τα ακόλουθαθέματα.-νερό και ανθρώπινη υγεία-νερό και φυτά-νερό και ρύπανση14. Αξιολόγηση ΜαθητώνΗ αξιολόγηση μπορεί να γίνει μέσω ΤΠΕ:1. Λογισμικό Ram kid2 - Ενότητα «Κύκλος του νερού»-Βρες το σωστό2. Μέσω της επιλογής εξάσκηση στην ιστοσελίδαhttp://skoool.gr/content/los/primary/science/watercycle/launch.html3. Μέσω μιας άσκησης αντιστοίχησης του λογισμικού Hotpotatoes από την ιστοσελίδα 12
 13. 13. του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πύργουhttp://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/energy/activities/exercises/stage1/water_match/watercycle.htm15. Προβλέπεται Εργασία στο Σπίτι;Δεν προβλέπονται εργασίες για το σπίτι16. Πρόσθετες ΠληροφορίεςΤο συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να έχει και διαθεματικές προεκτάσεις:  O/Η εκπαιδευτικός μπορεί να διαβάσει στα παιδιά το βιβλίο της Βούλας Μάστορη «Γιατί δεν ξεχειλίζει η θάλασσα» για να ανακαλέσουν γνώσεις που απέκτησαν στο δίωρο της Μελέτης Περιβάλλοντος  O/Η εκπαιδευτικός μπορεί να διαβάσει στα παιδιά το ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου και να το ακούσουνε μελοποιημένο στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/watch?v=iHjFVEQAv8IΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΔημοπούλου, Μ., κ.ά (2006). Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒBar, V. (1989). Children’s views about the water cycle. Science Education, 73(4): 481-500Driver, A. Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1998). Οικοδομώντας τις έννοιεςτων Φυσικών Επιστημών-Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών, Επιμ.Π.Κόκκοτας, Μετφρ. Μ. Χατζή, Τυπωθήτω, Αθήνα.Κόκκοτας Π.(1998). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, Αθήνα: Gutenberg.Philips, W.C. (1991). Earth Science Misconceptions. The Science Teacher, 58(2) 21-23Stepans, J. & Kuehn, C. (1995). Children’s conceptions of weather. Science andChildren, 23(1), 44-47http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8DΠροσπέλαση 20/12/2011 13

×