SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫משפחה‬
16‫יום‬ )‫חמישי‬,‫כ"א‬‫באדר‬,‫תשע"ה‬12.3.15
‫חדשות‬ ‫משפחות‬
"‫ַל‬‫ע‬‫ֵּן‬‫כ‬‫ָב‬‫ז‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬‫יׁש‬ִ‫א‬‫ֶת‬‫א‬‫ִיו‬‫ב‬‫ָא‬‫ֶת‬‫א‬ְ‫ו‬‫ּמֹו‬ִ‫א‬‫ַק‬‫ב‬ָ‫ְד‬‫ו‬‫ְּתֹו‬‫ׁש‬ִ‫א‬ְ‫ב‬‫ָיּו‬‫ה‬ְ‫ו‬‫ָר‬‫ש‬ָ‫ב‬ְ‫ל‬‫ָד‬‫ח‬ֶ‫א‬")‫כד‬ ,‫ב‬ ‫(בראשית‬
!‫טוב‬ ‫בקר‬‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬.
‫המש‬ ‫התהליכים‬ ‫אחד‬‫המעמיד‬ ,‫האינדיבידואליזציה‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫המשפחה‬ ‫מוסד‬ ‫את‬ ‫הכר‬ ‫לבלי‬ ‫עד‬ ‫נים‬
.‫זה‬ ‫יומין‬ ‫עתיק‬ ‫מוסד‬ ‫של‬ ‫במרכזו‬ ‫הפרט‬ ‫את‬]...[
‫ערכיים‬ ‫לשינויים‬ ‫הודות‬ ,‫בעת‬ ‫בה‬-‫הפרט‬ ,‫הרפואית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫ולהישגים‬ ‫פוליטיים‬–‫הראשונה‬ ‫בפעם‬
‫האנושות‬ ‫בתולדות‬–‫הו‬ ,‫פריון‬ ,‫נישואים‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫יכול‬‫רּו‬‫אם‬ ,‫האישי‬ ‫לרצונו‬ ‫בהתאם‬ ‫בית‬ ‫ומשק‬ ‫ת‬
‫התרבותי‬ ‫האקלים‬-‫מסגרות‬ ‫גם‬ ‫מתגבשות‬ ‫אולם‬ ,‫משתרשת‬ ‫הרווקּות‬ ‫תופעת‬ ‫כך‬ ‫בעקבות‬ .‫זאת‬ ‫מאפשר‬ ‫חברתי‬
‫חד‬ ‫משפחות‬ ‫כמו‬ ,‫מלאה‬ ‫או‬ ‫חלקית‬ ‫בלגיטימציה‬ ‫הזוכות‬ ‫חדשות‬ ‫משפחתיות‬-‫חד‬ ‫משפחות‬ ,‫הוריות‬-,‫מיניות‬
( ‫בקוהביטציה‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬‫ָרּות‬‫ג‬‫זּו‬‫טרנס‬ ‫ומשפחות‬ )-.‫לאומיות‬]...[
‫ואול‬ ,‫דומה‬ ‫תהליך‬ ‫מתרחש‬ ‫בישראל‬‫הבתר‬ ‫בארצות‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ‫ם‬-‫בארצות‬ ‫וכמו‬ ‫האחרות‬ ‫תעשייתיות‬
‫והמשפחתיות‬ ,‫והכלל‬ ‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫מרכזי‬ ‫נשאר‬ ‫המשפחה‬ ‫מוסד‬ ‫בישראל‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫פחות‬ ‫מפותחות‬
‫אי‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬-.‫מגזריה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫מאפיין‬ ‫להיות‬ ‫מוסיפה‬ ‫מגדרי‬ ‫שוויון‬
:‫מתוך‬‫של‬ ‫האתר‬‫ון‬ ‫מכון‬-‫ליר‬
‫שבישראל‬ ‫בעיניכם‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫האם‬‫המשפחה‬ ‫מוסד‬?‫והכלל‬ ‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫מרכזי‬ ‫נשאר‬
‫מ‬ ‫לשמור‬ ‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ ‫על‬‫מודל‬‫ה‬ ‫המשפחה‬'‫מסורתי‬'??‫לוותר‬ ‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ ‫על‬
‫הי‬‫י‬‫תי‬‫בחתונה‬‫מצוינת‬‫ממש‬.‫להט‬"‫בית‬]...[‫היה‬‫נהדר‬.‫זאת‬‫היתה‬‫החתונה‬‫האחרונה‬‫שאלך‬‫אליה‬‫בחיים‬.
‫דוקא‬‫משום‬‫שהיא‬‫היתה‬‫טובה‬‫כל‬‫כך‬,‫דוקא‬‫משום‬‫שלא‬‫היתה‬‫לי‬‫כל‬‫סיבה‬‫להתלונן‬.‫לא‬‫יכולתי‬‫להאשי‬‫ם‬‫אף‬
‫גורם‬‫באירוע‬‫מלבד‬‫האירוע‬‫עצמו‬:‫היתה‬‫זו‬‫חתונה‬.‫לא‬‫ניתן‬‫היה‬‫להכחיש‬‫זאת‬.
‫מאז‬‫ה‬‫שינוי‬‫במעמדן‬‫של‬‫נשים‬‫בחברות‬‫הקפיטליסטיות‬,‫ובעיקר‬‫יציאתן‬‫לשוק‬‫העבודה‬,‫עולה‬‫אחוז‬‫הגירושין‬,
‫ואיתו‬‫יורדת‬‫קדושת‬‫הנישואין‬.‫המוסד‬‫הזה‬‫מאבד‬‫מיוקרתו‬,‫מנצחיותו‬‫ומהילתו‬]...[‫עכשיו‬‫כשיוקרתו‬‫של‬
‫המוסד‬‫יורדת‬,‫פתאום‬‫נמצאו‬‫לו‬‫המעריצים‬‫הגאים‬‫החדשות‬.‫לפתע‬‫הו‬‫א‬‫נעשה‬‫מוסד‬‫נחשק‬,‫רומנטי‬]...[
‫בחתונה‬‫אני‬‫נדרשת‬‫להיות‬‫ע‬‫ד‬,‫קהל‬‫קדוש‬.‫גם‬‫אם‬‫החתונה‬‫חילונית‬.‫התפקיד‬‫של‬‫אורחים‬/‫ות‬‫בחתונה‬‫הוא‬
‫להיות‬‫הציבור‬‫שמאשר‬‫את‬‫הקשר‬‫בין‬‫המתחתנות‬/‫ים‬,‫להיות‬‫הקהל‬‫שהוא‬‫המראה‬‫והתיקוף‬‫והאישור‬
‫לקשירת‬‫הקשר‬‫הזוגי‬,‫הקהילה‬‫בה‬‫הקשר‬‫הזה‬‫מתק‬‫יי‬‫ם‬‫כלגיטמי‬.‫אני‬‫מסרבת‬‫להעניק‬‫לגיטימציה‬‫לקשר‬
‫שלכן‬/‫ם‬,‫כי‬‫לפי‬‫דעתי‬‫זה‬‫מסוכן‬‫לחלק‬‫לגיטימציה‬‫לקשרים‬.‫כי‬‫אני‬‫לא‬‫חושבת‬‫שאתם‬/‫ן‬‫צריכות‬‫לגיטמציה‬
‫כדי‬‫להיות‬‫יחד‬.‫לא‬‫ממני‬‫ולא‬‫מהמדינה‬‫ולא‬‫מאף‬‫אחת‬/‫ד‬.‫כי‬‫איפה‬‫שמחלקות‬‫לגיטימציה‬‫יש‬‫תמיד‬‫מי‬
‫שמקבלות‬‫יותר‬‫ממנה‬‫ומי‬‫שמקבלות‬‫מקל‬‫בראש‬.]...[
‫אני‬‫מסרב‬‫להיות‬‫זה‬‫ששומעת‬‫את‬‫השבועות‬‫שתישבעו‬,‫למקרה‬‫שתשכחו‬‫א‬‫ותן‬.‫אני‬‫בעד‬‫שתשכחו‬‫אותן‬.
‫אהבה‬‫היא‬‫לא‬‫לנצח‬,‫בטח‬‫שקשר‬‫לא‬‫נשאר‬‫באותו‬‫פורמט‬‫לנצח‬,‫הכל‬‫נובע‬‫וקשור‬‫לגוף‬,‫לכסף‬,‫לאופי‬,‫לגיל‬,
‫לחויות‬‫חיים‬–‫לדברים‬‫משתנים‬.‫אני‬‫מסרבת‬‫לקחת‬‫חלק‬‫באשליה‬‫הרומנטית‬‫של‬‫אחרים‬/‫ות‬,‫ומקוה‬
‫שאחרות‬/‫ים‬‫יעזרו‬‫לי‬‫לא‬‫לשגות‬‫באשליות‬‫רומנטיות‬‫משלי‬(‫אני‬‫ל‬‫א‬‫טוב‬‫בזה‬‫מספיק‬‫בעצמי‬.)‫הרומנטיקה‬
‫היא‬‫האידיאולוגיה‬‫הראשית‬‫של‬‫הקפיטליזם‬‫המאוחר‬.‫אם‬‫נגזר‬‫עלינו‬‫ליפול‬‫ברשתה‬–‫בואו‬‫לפחות‬‫לא‬‫נחגוג‬
‫אותה‬,‫בואו‬‫נישאר‬‫ביקורתיות‬‫כלפיה‬]...[
]...[‫האם‬‫יש‬‫טקסים‬‫שכן‬‫ארצה‬‫להגיע‬‫אליהם‬?‫אולי‬.‫טקס‬‫חתונה‬‫שמראש‬‫מגדירה‬‫את‬‫הזמן‬(‫למשל‬,‫חתונה‬
‫לשנה‬‫אחת‬)‫ואת‬‫תנאי‬‫הפרידה‬(‫מבחינה‬‫כלכלית‬,‫מבחינה‬‫חברתית‬,)‫חתונה‬‫של‬‫יותר‬‫משני‬‫אנשותים‬,‫וכמובן‬
‫כזו‬‫שכוללת‬‫פארודיה‬‫עליזה‬‫על‬‫הלבוש‬‫והצורה‬‫והנרטיב‬‫של‬‫האושר‬–‫טקס‬‫כזה‬‫לא‬‫אוכל‬‫להחמיץ‬):
‫נ‬.‫ב‬.‫אם‬‫אתןם‬‫סטרייטיות‬/‫ים‬‫ונדמה‬‫לכן‬/‫ם‬‫שלחתונה‬‫שלכן‬/‫ם‬‫כן‬‫אבוא‬–‫תחשבו‬‫שוב‬.‫קל‬‫וחומר‬‫שלא‬‫אבוא‬
‫לחתונות‬‫סטרייטיות‬.
‫של‬ ‫הבלוג‬ ‫מתוך‬‫מקיטון‬ ‫יוסףה‬,9.7.2012‫המין‬ ‫[חילופי‬‫בכתיבה‬]‫במקור‬ ‫הם‬
‫עד‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫דעתכם/ן‬ ‫מה‬‫י‬?‫בימינו‬ ‫לחתונה‬ ‫מקום‬ ‫ין‬‫ל‬?‫מה‬

More Related Content

More from tarbutisrael (10)

הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

משפחות חדשות

  • 1. ‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫משפחה‬ 16‫יום‬ )‫חמישי‬,‫כ"א‬‫באדר‬,‫תשע"ה‬12.3.15 ‫חדשות‬ ‫משפחות‬ "‫ַל‬‫ע‬‫ֵּן‬‫כ‬‫ָב‬‫ז‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬‫יׁש‬ִ‫א‬‫ֶת‬‫א‬‫ִיו‬‫ב‬‫ָא‬‫ֶת‬‫א‬ְ‫ו‬‫ּמֹו‬ִ‫א‬‫ַק‬‫ב‬ָ‫ְד‬‫ו‬‫ְּתֹו‬‫ׁש‬ִ‫א‬ְ‫ב‬‫ָיּו‬‫ה‬ְ‫ו‬‫ָר‬‫ש‬ָ‫ב‬ְ‫ל‬‫ָד‬‫ח‬ֶ‫א‬")‫כד‬ ,‫ב‬ ‫(בראשית‬ !‫טוב‬ ‫בקר‬‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬. ‫המש‬ ‫התהליכים‬ ‫אחד‬‫המעמיד‬ ,‫האינדיבידואליזציה‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ ‫המשפחה‬ ‫מוסד‬ ‫את‬ ‫הכר‬ ‫לבלי‬ ‫עד‬ ‫נים‬ .‫זה‬ ‫יומין‬ ‫עתיק‬ ‫מוסד‬ ‫של‬ ‫במרכזו‬ ‫הפרט‬ ‫את‬]...[ ‫ערכיים‬ ‫לשינויים‬ ‫הודות‬ ,‫בעת‬ ‫בה‬-‫הפרט‬ ,‫הרפואית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫ולהישגים‬ ‫פוליטיים‬–‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫האנושות‬ ‫בתולדות‬–‫הו‬ ,‫פריון‬ ,‫נישואים‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫יכול‬‫רּו‬‫אם‬ ,‫האישי‬ ‫לרצונו‬ ‫בהתאם‬ ‫בית‬ ‫ומשק‬ ‫ת‬ ‫התרבותי‬ ‫האקלים‬-‫מסגרות‬ ‫גם‬ ‫מתגבשות‬ ‫אולם‬ ,‫משתרשת‬ ‫הרווקּות‬ ‫תופעת‬ ‫כך‬ ‫בעקבות‬ .‫זאת‬ ‫מאפשר‬ ‫חברתי‬ ‫חד‬ ‫משפחות‬ ‫כמו‬ ,‫מלאה‬ ‫או‬ ‫חלקית‬ ‫בלגיטימציה‬ ‫הזוכות‬ ‫חדשות‬ ‫משפחתיות‬-‫חד‬ ‫משפחות‬ ,‫הוריות‬-,‫מיניות‬ ( ‫בקוהביטציה‬ ‫החיות‬ ‫משפחות‬‫ָרּות‬‫ג‬‫זּו‬‫טרנס‬ ‫ומשפחות‬ )-.‫לאומיות‬]...[ ‫ואול‬ ,‫דומה‬ ‫תהליך‬ ‫מתרחש‬ ‫בישראל‬‫הבתר‬ ‫בארצות‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ‫ם‬-‫בארצות‬ ‫וכמו‬ ‫האחרות‬ ‫תעשייתיות‬ ‫והמשפחתיות‬ ,‫והכלל‬ ‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫מרכזי‬ ‫נשאר‬ ‫המשפחה‬ ‫מוסד‬ ‫בישראל‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫מבחינה‬ ‫פחות‬ ‫מפותחות‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬-.‫מגזריה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫מאפיין‬ ‫להיות‬ ‫מוסיפה‬ ‫מגדרי‬ ‫שוויון‬ :‫מתוך‬‫של‬ ‫האתר‬‫ון‬ ‫מכון‬-‫ליר‬ ‫שבישראל‬ ‫בעיניכם‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫האם‬‫המשפחה‬ ‫מוסד‬?‫והכלל‬ ‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫מרכזי‬ ‫נשאר‬ ‫מ‬ ‫לשמור‬ ‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ ‫על‬‫מודל‬‫ה‬ ‫המשפחה‬'‫מסורתי‬'??‫לוותר‬ ‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫הי‬‫י‬‫תי‬‫בחתונה‬‫מצוינת‬‫ממש‬.‫להט‬"‫בית‬]...[‫היה‬‫נהדר‬.‫זאת‬‫היתה‬‫החתונה‬‫האחרונה‬‫שאלך‬‫אליה‬‫בחיים‬. ‫דוקא‬‫משום‬‫שהיא‬‫היתה‬‫טובה‬‫כל‬‫כך‬,‫דוקא‬‫משום‬‫שלא‬‫היתה‬‫לי‬‫כל‬‫סיבה‬‫להתלונן‬.‫לא‬‫יכולתי‬‫להאשי‬‫ם‬‫אף‬ ‫גורם‬‫באירוע‬‫מלבד‬‫האירוע‬‫עצמו‬:‫היתה‬‫זו‬‫חתונה‬.‫לא‬‫ניתן‬‫היה‬‫להכחיש‬‫זאת‬. ‫מאז‬‫ה‬‫שינוי‬‫במעמדן‬‫של‬‫נשים‬‫בחברות‬‫הקפיטליסטיות‬,‫ובעיקר‬‫יציאתן‬‫לשוק‬‫העבודה‬,‫עולה‬‫אחוז‬‫הגירושין‬, ‫ואיתו‬‫יורדת‬‫קדושת‬‫הנישואין‬.‫המוסד‬‫הזה‬‫מאבד‬‫מיוקרתו‬,‫מנצחיותו‬‫ומהילתו‬]...[‫עכשיו‬‫כשיוקרתו‬‫של‬ ‫המוסד‬‫יורדת‬,‫פתאום‬‫נמצאו‬‫לו‬‫המעריצים‬‫הגאים‬‫החדשות‬.‫לפתע‬‫הו‬‫א‬‫נעשה‬‫מוסד‬‫נחשק‬,‫רומנטי‬]...[ ‫בחתונה‬‫אני‬‫נדרשת‬‫להיות‬‫ע‬‫ד‬,‫קהל‬‫קדוש‬.‫גם‬‫אם‬‫החתונה‬‫חילונית‬.‫התפקיד‬‫של‬‫אורחים‬/‫ות‬‫בחתונה‬‫הוא‬ ‫להיות‬‫הציבור‬‫שמאשר‬‫את‬‫הקשר‬‫בין‬‫המתחתנות‬/‫ים‬,‫להיות‬‫הקהל‬‫שהוא‬‫המראה‬‫והתיקוף‬‫והאישור‬ ‫לקשירת‬‫הקשר‬‫הזוגי‬,‫הקהילה‬‫בה‬‫הקשר‬‫הזה‬‫מתק‬‫יי‬‫ם‬‫כלגיטמי‬.‫אני‬‫מסרבת‬‫להעניק‬‫לגיטימציה‬‫לקשר‬ ‫שלכן‬/‫ם‬,‫כי‬‫לפי‬‫דעתי‬‫זה‬‫מסוכן‬‫לחלק‬‫לגיטימציה‬‫לקשרים‬.‫כי‬‫אני‬‫לא‬‫חושבת‬‫שאתם‬/‫ן‬‫צריכות‬‫לגיטמציה‬ ‫כדי‬‫להיות‬‫יחד‬.‫לא‬‫ממני‬‫ולא‬‫מהמדינה‬‫ולא‬‫מאף‬‫אחת‬/‫ד‬.‫כי‬‫איפה‬‫שמחלקות‬‫לגיטימציה‬‫יש‬‫תמיד‬‫מי‬ ‫שמקבלות‬‫יותר‬‫ממנה‬‫ומי‬‫שמקבלות‬‫מקל‬‫בראש‬.]...[ ‫אני‬‫מסרב‬‫להיות‬‫זה‬‫ששומעת‬‫את‬‫השבועות‬‫שתישבעו‬,‫למקרה‬‫שתשכחו‬‫א‬‫ותן‬.‫אני‬‫בעד‬‫שתשכחו‬‫אותן‬. ‫אהבה‬‫היא‬‫לא‬‫לנצח‬,‫בטח‬‫שקשר‬‫לא‬‫נשאר‬‫באותו‬‫פורמט‬‫לנצח‬,‫הכל‬‫נובע‬‫וקשור‬‫לגוף‬,‫לכסף‬,‫לאופי‬,‫לגיל‬, ‫לחויות‬‫חיים‬–‫לדברים‬‫משתנים‬.‫אני‬‫מסרבת‬‫לקחת‬‫חלק‬‫באשליה‬‫הרומנטית‬‫של‬‫אחרים‬/‫ות‬,‫ומקוה‬ ‫שאחרות‬/‫ים‬‫יעזרו‬‫לי‬‫לא‬‫לשגות‬‫באשליות‬‫רומנטיות‬‫משלי‬(‫אני‬‫ל‬‫א‬‫טוב‬‫בזה‬‫מספיק‬‫בעצמי‬.)‫הרומנטיקה‬ ‫היא‬‫האידיאולוגיה‬‫הראשית‬‫של‬‫הקפיטליזם‬‫המאוחר‬.‫אם‬‫נגזר‬‫עלינו‬‫ליפול‬‫ברשתה‬–‫בואו‬‫לפחות‬‫לא‬‫נחגוג‬ ‫אותה‬,‫בואו‬‫נישאר‬‫ביקורתיות‬‫כלפיה‬]...[ ]...[‫האם‬‫יש‬‫טקסים‬‫שכן‬‫ארצה‬‫להגיע‬‫אליהם‬?‫אולי‬.‫טקס‬‫חתונה‬‫שמראש‬‫מגדירה‬‫את‬‫הזמן‬(‫למשל‬,‫חתונה‬ ‫לשנה‬‫אחת‬)‫ואת‬‫תנאי‬‫הפרידה‬(‫מבחינה‬‫כלכלית‬,‫מבחינה‬‫חברתית‬,)‫חתונה‬‫של‬‫יותר‬‫משני‬‫אנשותים‬,‫וכמובן‬ ‫כזו‬‫שכוללת‬‫פארודיה‬‫עליזה‬‫על‬‫הלבוש‬‫והצורה‬‫והנרטיב‬‫של‬‫האושר‬–‫טקס‬‫כזה‬‫לא‬‫אוכל‬‫להחמיץ‬): ‫נ‬.‫ב‬.‫אם‬‫אתןם‬‫סטרייטיות‬/‫ים‬‫ונדמה‬‫לכן‬/‫ם‬‫שלחתונה‬‫שלכן‬/‫ם‬‫כן‬‫אבוא‬–‫תחשבו‬‫שוב‬.‫קל‬‫וחומר‬‫שלא‬‫אבוא‬ ‫לחתונות‬‫סטרייטיות‬. ‫של‬ ‫הבלוג‬ ‫מתוך‬‫מקיטון‬ ‫יוסףה‬,9.7.2012‫המין‬ ‫[חילופי‬‫בכתיבה‬]‫במקור‬ ‫הם‬ ‫עד‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫דעתכם/ן‬ ‫מה‬‫י‬?‫בימינו‬ ‫לחתונה‬ ‫מקום‬ ‫ין‬‫ל‬?‫מה‬